TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja"

Átírás

1 Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Számítógépet használ (általános célra). Vírusellenőrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ. Hálózati rendszert és internetet használ. (Kompetenciaszint: ECDL 1. m., IT alapismeretek, ECDL 2. m. operációs rendszerek, 4. szint Gépírás) A hallgató három egymásra épülő, koncentrikus tananyag-elrendezésű kurzus keretében szerez digitális kommunikációs ismereteket. Az első kurzus keretében egyrészt alapvető, de egyben átfogó képet kap az alábbi témakörökről: - Hardver-szoftver alapfogalmak. Hálózat típusok, Adat továbbítás, adatvédelem, Kommunikáció, Virtuális közösségek, Egészségügyi szempontok, Környezetvédelem. A számítógépes vírus fogalma, védelem, mentesítés, A szerzői jog, Adatvédelmi jogszabályok. - Az operációs rendszer használata. Ablakok használata, Fájlkezelési fogalmak és műveletek, Segédprogramok, Fájlok tömörítése. - Szövegszerkesztés. és effektusok alkalmazása, Bekezdés, Sablonok, Elrendezés, Tartalomjegyzék, Szakaszok, Hasábok, Hivatkozások, Mezőkódok, Lábjegyzetek és végjegyzetek, Dokumentumvédelem, Táblázatok, Űrlapok, Szövegdobozok Táblázatkezelés, Képek és rajzok, Képaláírások, Körlevél, Makrók, Nyomtatás. - A táblázatkezelő használata. Munkalapok kezelése, Képletek és függvények, Formázás, Számok és dátumok, Tartalom, Igazítás, Kerethatások, Diagramok, Nyomtatás előkészítése. A munkalap beállításai. Ellenőrzés és nyomtatás. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások. A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat, komplex gyakorlati feladatsor megoldása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció Számítógépekkel, internet hozzáféréssel felszerelt tanterem 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. Havass Miklós (2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János(2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont

2 Info-kommunikációs eszközök az oktatásban GO1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgatók legyenek képesek hálózati rendszert és internetet használni oktatási célú kommunikációra. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit. Közreműködik az elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszer, környezet működtetésében. Technológiai jellegű, innovatív vállalati/cégfolyamatok bemutatójának elkészítésére, oktatásba való beépítésére képes. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások, A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. - Képszerkesztő alkalmazások, Műveletek képekkel, Publikálás web-re. - Tábla típusok, Digitális táblák, Interaktív tábla szoftver telepítése és konfigurálása, Prezentáció lejátszása előadással összekapcsolva, a bemutató mentése, - Számítógép oktatási célú alkalmazásának főbb irányzatai, Információkeresés és feldolgozás, Internet alapú kommunikációs szoftver konfigurálása és használata. Alapvető elvárás, hogy a hallgató legyen tisztában az elektronikus kommunikáció adatvédelmi, törvényi előírásaival, az elektronikus levelek, üzenetek kezelésével, az írásbeli kommunikáció során keletkező, minősített iratok archiválásának, irattározásának módjával. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, Internet, feladatlapok, irodatechnikai és telekommunikációs cégek szakmai anyagai Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. E-learning rendszerek összehasonlítása. Az MTA SZTAKI által 2002 decemberében rendezett workshopp munkaanyaga. Forgó Sándor-Kiss-Tóth Lajos-Hauser Zoltán (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger Havass Miklós (2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János (2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont Veres Gabriella (2003): Az ügyviteli munkafolyamatok. Nyíregyháza

3 Digitális kommunikáció II. GO1003 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 G Előfeltétel (tantárgyi kód) GO1001 Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Számítógépet használ (általános célra). Vírusellenőrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ. Hálózati rendszert és internetet használ Kompetenciaszint: ECDL 1. m., IT alapismeretek, ECDL 2. m. Operációs rendszerek, 4. szint Gépírás. A tantárgy hozzájárul, hogy a hallgató legyen képes hivatalos képzési dokumentumot számítógépen elkészíteni, adatbáziskezelő programot, internetet oktatási céllal használni. A hallgató a második koncentrikus tananyag-elrendezésű kurzus keretében elsősorban a szövegszerkesztés és az azzal szorosan összefüggő témakörökben szerez digitális kommunikációs ismereteket. - Szövegszerkesztés. és effektusok alkalmazása, Bekezdés, Sablonok, Elrendezés, Tartalomjegyzék, Szakaszok, Hasábok, Hivatkozások, Mezőkódok, Lábjegyzetek és végjegyzetek, Dokumentumvédelem, Táblázatok, Űrlapok, Szövegdobozok Táblázatkezelés, Képek és rajzok, Képaláírások, Körlevél, Makrók, Nyomtatás. (2. szint ECDL 3. m. ; 3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés) - A táblázatkezelő használata. Munkalapok kezelése, Képletek és függvények, Formázás, Számok és dátumok, Tartalom, Igazítás, Kerethatások, Diagramok, Nyomtatás előkészítése. A munkalap beállításai. Ellenőrzés és nyomtatás. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások, A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalmak anyagából. Komplex gyakorlati feladatsor megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció Számítógépekkel, internet hozzáféréssel felszerelt tanterem 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bodnár István-Magyary Gyula (2003): Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. Havass Miklós(2009): A számítógéptől az információs társadalomig. Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. indentudas.hu/maray/index.html Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Szelezsán János (2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont

4 Digitális oktatás gyakorlata GO1004 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ; Hálózati rendszert és internetet használ; Számítógépet oktatástechnológiai célra felhasznál. A tantárgy hozzájárul, hogy a hallgató legyen képes hivatalos képzési dokumentumot számítógépen elkészíteni, adatbáziskezelő programot, internetet oktatási céllal használni. Személyi számítógépek, mint oktató eszközök használatára vonatkozó irányzatok. Iskolatáblák, vetítőfelületek, aktív táblák jellemzői, kezelése. Innovatív technológiák szemléletes bemutatásának feltételei és módszerei. - Prezentációkészítő szoftveralkalmazás használata, Első lépések a prezentációkészítésben, A hatékonyság növelése, A prezentáció elkészítése, A prezentáció különböző nézetei, Diák, Diaminták, Szöveggel végzett feladatok, Formázás, Listák, Táblázatok, Diagramok, Diagramok használata, Szervezeti diagram, Grafikus objektumok, Beszúrás, kezelés, Rajzok, Nyomtatás előkészítése, Ellenőrzés és előadás, Digitális képek használata, Grafikus formátumok, - Képszerkesztő alkalmazások, Műveletek képekkel, Publikálás web-re. - Tábla típusok, Digitális táblák, Interaktív tábla szoftver telepítése és konfigurálása, Prezentáció lejátszása előadással összekapcsolva, a bemutató mentése (2. szint ECDL 6. m. Prezentáció) - Számítógép oktatási célú alkalmazásának főbb irányzatai, Információkeresés és feldolgozás, Internet alapú kommunikációs szoftver konfigurálása és használata. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalmak anyagából; Konkrét digitális oktatóanyag felhasználási lehetőségeinek bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bedő Andrea - Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla (CD melléklettel) Műszaki Könyvkiadó, Budapest Kárpáti Andrea (2008): Digitális pedagógia - A számítógéppel segített tanítás módszerei. URL: Kárpáti Andrea (2008): Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata. URL: Sulinet Digitális Tudásbázis felhasználói kézikönyv (2007) Sulinet Programiroda

5 Oktatórendszerek használata GO1005 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ; Hálózati rendszert és internetet használ; Számítógépet oktatástechnológiai célra felhasznál. A hallgató képes internet és video-kommunikációs eszközöket, rendszereket szakmai céllal használni. Képes oktatási célra felhasználható honlapot tervezni, web kommunikációs megoldásokat alkalmazni. Az oktatóanyag készítés hardver- és szoftver eszközei, Nyomtatott és interaktív elektronikus tananyagok készítése. - Az oktató-anyaggal és az oktató programmal szemben támasztott pedagógiaipszichológiai és oktatástechnológiai követelmények. - e-learning tananyagok kidolgozásának fejlesztési stratégiái, médiumok kiválasztása, tanulásmódszertani technikák, interaktív audiovizuális megjelenítés, - Tesztlap- és értékelés kidolgozás. Szöveggel végzett feladatok, Formázás, Listák, Táblázatok, Diagramok, Diagramok használata, Szervezeti diagram Grafikus objektumok, Beszúrás, kezelés, Rajzok, Nyomtatás előkészítése, Ellenőrzés és előadás. - Elektronikus oktatási keretrendszer tananyagfejlesztő moduljának beállításai, Tartalomfeltöltés, WEB 2.0-ás alkalmazások használata az oktatóanyag kialakításához. Tesztlap- és értékelésének kidolgozása, PLE kialakítása, tanulási szolgáltatások integrálása az oktató anyagba. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Egy kurzus létrehozása a Moodle rendszerben 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Gyakorlati feladatsor, tananyagszerkesztés. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): ELTE TTT MOK (2009): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás Komenczi Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezetek Kognitív szeminárium sorozat (szerk: Pléh Csaba). Gondolat Könyvkiadó, Budapest Kulcsár Zsolt (2009): Az e-laerning kettő pont nullás forradalma Sulinet Digitális Tudásbázis felhasználói kézikönyv Sulinet Programiroda,

6 Gazdálkodási alapismeretek GO1011 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével értelmezhetőek a specifikus reálgazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok (profit, ár vagyon stb.). Átláthatóvá teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait (marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és szerepével. Képessé válik a hallgató arra, hogy ismereteit alkalmazza a képzési, oktatási vállalkozás üzemeltetése során. A vállalkozások általános jellemzői. A vállalkozás célrendszere. A non-profit szervezetek. A vállalkozások gazdasági környezete. A vállalkozás működése. Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukciók a kisvállalkozásoknál. A non-profit szervezetek. A vállalkozások erőforrásai: Vállalkozás gazdálkodási folyamatai (árképzés, bevétel típusai, költségvetés, költségtípusok, vállalkozási vagyon, profit). A non-profit szervezetek gazdálkodása, finanszírozási kérdései, bevételi szerkezetének jellemzői. Pályázati rendszerek a non-profit szektorban. A kisvállalkozások marketing lehetőségei. (Reklám a non-profit szektorban, direkt marketing). Stratégiai tervezés alapjai, gyakorlata. A piaci együttműködés és verseny. Az emberi erőforrás menedzsment. A szolgáltatásszervezés alapelvei, a nonprofit szolgáltatások. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli - Bartal A. M. (1999): Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatura Kiadó, Budapest Egri Imre-Hegedűs L.-Katona M. (2003): Gazdasági ismeretek. Nyíregyházi Főiskola Általános Közgazdaságtudományi Tanszék, Nyíregyháza Fülöp Gy. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Aula Kiadó, Budapest Huzrik A. (2004): Vállalkozz okosan! (feladatok). Budapest: Comenius Kiadó Kállay L. - Imre Sz. (2004): A kis-és középvállalkozás fejlesztés gazdaságtana. Aula, Budapest Laczik Z. (szerk., 2003): Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis és középvállalkozóknak. Budapest: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Mózes Z. (szerk.) (2004): Társas vállalkozások kézikönyve. Budapest: MediaTeam Bt. Radó A. - Réthy I. (2002): Vezetési ismeretek. Budapest: Szent István Egyetem Vecsenyi J. (2002): Vállalkozás (ötlettől az újrakezdésig). Budapest: Aula Kiadó

7 Jogi alapismeretek GO1012 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 K Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP A hallgató legyen tisztában jogi alapfogalmakkal az állam- és alkotmányjog területével. A hallgatók ismerjék meg a Magyar Köztársaság államhatalmi és államigazgatási rendszerét, valamint a társadalmi és gazdasági élet alapvető jogi környezetét, a közigazgatási jog területét, valamint a polgári jog hátterét. A hallgató legyen tisztában a munkajog fogalmával, a munkakör betöltéséhez szükséges munkajogi ismeretekkel, a munkajog egész területével. Értelmezni és alkalmazni tudja a gyakorlati oktatói munkaköréhez tartozó jogszabályokat. A tantárgy tartalmazza az ügyviteli munkaterülethez, felnőttképzéshez, képzési vállalkozáshoz kapcsolódó alapvető jogi fogalmakat (állam, jog, politika; jogalkotó szervek, jogalany, jogszabály, jogszabály hatálya, jogszabályok fajtái és közzététele, a jogrendszer, jogforrás, jogi normák, jogalkalmazás), a Magyar Köztársaság állami, gazdasági és társadalmi berendezkedését, az Alkotmány jelentőségét, az államhatalmi ágakat és az államszervezet felépítését. A Polgári Törvénykönyv ismerete. Polgári jog, polgári peres eljárás. Kötelmi jog. Szerzői jog, adatvédelmi jog. Gazdasági jog, gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás (szerződés). Munkajogi ismeretek, jogszabályok. Munkajogi eljárás. Munkajogi szerződések. Munkajoghoz kapcsolódó törvények, rendeletek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli CD-jogtár, projektor Bednay Dezső (2002): Gazdasági és üzleti jog. LSI Bencze Izabella (1999): Jogi ismeretek. ITMI, Bp., Bencze Izabella (1999): Jogi szerződésminták. ITMI, Bp., Dr. Katona István (1995): Általános jogi ismeretek (Műszaki Könyvkiadó) Soós (2003): Jogi alapfogalmak. DISCIMUS, Debrecen

8 Gyakorlati oktatás iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben GO1013 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 K Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgató ismereteket szerez az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés rendszeréről, fejlesztési stratégiákról hazai és uniós dimenziókban. A tantárgy kiemelten a szakmai gyakorlat megvalósulásával foglalkozik: szakaszai, színterei, szerveződése, a képzésben résztvevő szervezetek, testületek. A kurzus alapvető célja a hallgatók tapasztalati bázisának bővítése, ezáltal szakmai elkötelezettségük, attitűdjeik erősítése. Kompetenciafejlesztés területe: megfigyelési, rendszerezési, kommunikációs képesség Szakképzés a XXI. században, fejlesztési stratégia az Európai Unióban, EQF szakoktatási és képzési kreditrendszer és minőségbiztosítási hálózat. Kialakítása, Leonardo da Vinci program, Europass. Szakképzés tartalmi és minőségi követelményeinek modernizációja hazánkban, euroharmonizáció. A szakképzés szolgáltató jellege, a munkaerőpiac igényei, hatása a szakmai gyakorlati képzésre. A gyakorlati oktatás és képzés kapcsolatának erősítése a gazdaság, a munka világával, együttműködő partnerek. Szakmai gyakorlati képzés rendszere, szakaszai, típusa (cél, helyszín, munkaszervezés szerint). Ismerkedés a gyakorlatok típusával, a gyakorlatvezető oktatói tevékenységével csoportos hospitálás keretében. Hospitálás előkészítése: közvetlen megfigyelés módszerének, a megfigyelési napló vezetésének helyes technikái. Csoportos hospitálás bemutató foglalkozásokon. Csoportos megbeszélés keretében megvitatják, értékelik a látottakat, majd írásban önálló elemzést, összegzést készítenek. 3. Évközi tanulmányi követelmény: szakirodalom önálló feldolgozása, hospitálási feladatok végrehajtása, önálló elemzések kidolgozása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli online jogtárak, információforrások, szakmai kiadványok, folyóiratok, dokumentumok, minták, nyomtatványok Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés változásai a XX. század utolsó negyedében. Okker Kiadó, Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia. Műszaki Kiadó, Budapest Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv) Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) Felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv) OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

9 Képzésszervezési alapismeretek GO1014 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgató ismereteket szerez az iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli képzés (szakképzés, felnőttképzés) hatályos jogi szabályozásáról, egyrészt az oktatásra, másodsorban a képzésre, mint vállalkozásra vonatkozó törvényekről, rendeletekről. Alapvető cél, hogy jogszabályi tájékozottságát használni tudja egy gyakorlati képzés feltételeinek előkészítési, a gyakorlati képzés akkreditálási, a képzettség tanúsításával összefüggő feladatainak végzése során. Az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli képzés, döntően szakképzés, felnőttképzés hatályos jogi szabályozása és dokumentumai, a szabályozás hierarchiája. Négy alaptörvény: közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási törvény. A felnőttek oktatását/képzését meghatározó törvények átfedései, az iskolarendszeren kívüli képzést, szolgáltatást szabályozó Felnőttképzési Törvény. A törvények megvalósulását biztosító rendeletek: intézmény nyilvántartásba vételét, akkreditációját, felnőttképzés normatív támogatását, felnőttképzési eljárás díját meghatározók. Tanulói jogviszony, tanulmányi szerződés. Intézmény akkreditáció. Nyilvántartásba vett intézmény kötelezettségei, képzési terv, képzéssel összefüggő, jogszabály által előírt dokumentumok, előzetesen megszerzett tudás mérése, beszámítási eljárás, képzés egyénre szabott alakításának kötelezettsége. Programakkreditáció: képzési program, minőségbiztosítási előírás. OKJ, szakmai vizsga szabályozása, azonosító számok rendszere. Központi Program. Képzési intézmények ellenőrzése. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel, hallgatói szerződéssel. Gyakorlóhely akkreditációja. A felnőttképzés támogatásának szabályai (állami támogatás, normatív támogatás), szabad munkavállalás az EU-ban, Europass. Képzési vállalkozás (mint munkahely) működésének szabályai, SZMSZ 3. Évközi tanulmányi követelmény: a tanult jogforrások, rendeletek, szabályzatok megismerése 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli online jogtárak, dokumentumok, minták, nyomtatványok Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv) Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) Felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv) Szakképzési hozzájárulásról szóló (2003. évi LXXXVI. tv) Felnőttképzést végző intézmény nyilvántartásba vétele 294/2006 (XII. 23.) FMM rendelet OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Szakmai vizsga új szabályzata 20/2007. és 21/2007. (V. 21.) SzMM rendeletek

10 : Minőségbiztosítás és értékelés : GO1015 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 G Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: A hallgatók ismerjék meg az oktatási, képzési szférában meghonosodott minőségügyi irányzatokat és minőségirányítási rendszereket. Legyenek tájékozottak a minőségfejlesztés jogi és szabványi követelményeiben. A minőségirányítási technikákkal összefüggő dokumentumok kezelését ismerjék, működjenek közre értékelő folyamatokban. Minőségügyi alapfogalmak. A minőségügy szereplői és elvárásaik a minőséggel kapcsolatban az oktatási, képzési szférában. A minőség értelmezése, mérése. Minőségügyi irányzatok a képző intézményeknél, vállalkozásoknál, a legelterjedtebb, szabványosított minőségirányítási rendszerek (ISO 9000, TQM, EFQM) Minőségmenedzsment a képzési vállalkozásoknál, a képző szervezet minőségügyi fő folyamatai. A minőségellenőrzés módszerei. Az EFQM modell felépítése. A teljes körű minőségirányítás (TQM) értelmezése, alapelveinek elemzése, feladatai. Az ISO 9000-es szabványsorozat értelmezése, a minőségirányítási rendszer bevezetésének lépései. A minőségirányítási rendszer dokumentációi, felelősségek és hatáskörök, auditálás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Feladatok, problémaszituációk elemzése írásban, melyek minőségbiztosítási előírások alkalmazásával kapcsolatosak. Partneri elégedettségmérés módszereinek tanulmányozása, a tapasztalatokból gyűjtemény összeállítása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és portfólió értékelés szakirodalom, szakmai folyóirat, Internet, minőségügyi dokumentumok Bardócz-Tódor András (2001): Szabványos minőségirányítási rendszer az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Bálint Julianna (1998): Minőség tanuljuk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Demis Lock: Minőségmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest Dr. Koczor Zoltán (1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tenner-Detoro (1996): TQM Műszaki Könyvkiadó, Budapest

11 A gyakorlati képzés biztonságtechnikája GO1016 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár : TI A hallgatók legyenek jártasak a munkavédelmi eljárások alkalmazásában, az előírások ellenőrzésében. Legyenek tájékozottak a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokban (szakterület szerint specifikus), alkalmazzák (betartassák) a munkahelyen/gyakorlóhelyen a biztonságos munkavégzés érdekében. A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan, munkabiztonság pszichológiájának alapjai. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. Környezetbiztonság. Biztonságos munkavégzés, kollektív és egyéni védőeszközök, veszélyforrások. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Javító műhelyek biztonságtechnikája: a gépi megmunkálás, a gépjavítás biztonságtechnikája. Egyéni védőeszközök, védőberendezések. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. Foglalkozás-egészségügy: ártalmak és megbetegedések. Baleset-elhárítás, mentés, elsősegélynyújtás. Baleset bejelentése, kivizsgálása. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás és dokumentumai, munkavédelmi napló. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, dokumentum-minták, folyóiratok: Munkavédelem és biztonságtechnika, Foglalkozás-egészségügy, Ergonómia 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Méhi J. Walz Géza (1996): A munkatudomány alapjai. Jegyzet. Gödöllő: GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humánerőforrás menedzser főiskolai szak Walz Géza (2004): Bevezetés az ergonómiába. Gödöllő: SZIE Gépészmérnöki Kar, Walz Géza (2004) Munkavédelem. Jegyzet, 4. átdolgozott kiadás Gödöllő, SZIE, GÉK

12 Környezetvédelmi alapismeretek GO1017 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Vallner Judit Erika főiskolai docens : A hallgatók rendelkezzenek alapismeretekkel az ember és környezete kapcsolatáról, az ember környezet-átalakító tevékenységéről, ennek környezeti hatásairól. Az elméleti ismeretek segítség elő a környezettudatos magatartás kialakulását, a környezetvédelmi előírások betartását, betartatását a munkavégzés, a gyakorlati oktatás során. Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. EU környezetpolitikai alapelvei, döntéshozó szervei. Környezetvédelem jogi szabályozása, környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS) Gazdasági ágazatok környezet-szennyezése és környezetterhelés-csökkentő fejlesztése. Hulladékgazdálkodási értékrend (termelési és veszélyes hulladék). Termelési hulladékok. Az ipari technológiák szennyezése (emisszió, hőterhelés) és hulladékkibocsátása. Az energiaipar szennyezései és hulladékai. Termelési, nem veszélyes hulladékok hasznosítása. Különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladékok keletkezése és jellemzői. Gyűjtés, szállítás, átmeneti tárolás, előkezelés, égetés, végleges lerakás. Termékértékelés. Újrahasznosítási szemlélet. Életciklus analízis. Energia- és víztakarékos technológia, zajvédelem. Környezettudatos magatartás formálásának lehetőségei a gyakorlati foglalkozáson. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Hulladéklerakó makettje. Biobrikett bemutatódarabok. Műanyaghulladéktípusok. Honlap: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Árvai József (1994): Környezetgazdálkodás: Hulladékgazdálkodás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Barótfi István (1991): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest Dietmar Castro, Cornelia Rosler (1994): Hulladékgazdálkodás Kiss Ferenc-Vallner Judit (2001): Környezettudományi alapismeretek Vallner Judit (2004): Hulladékgazdálkodás, Környezettudományi segédkönyvek sorozat, sorozatszerkesztő Kiss Ferenc

13 Gyakorlati képzés működése I.- hospitálás GO1018 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1* (nem kontaktóra) Mai Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd : A hallgatók ismerkedjenek meg az iskolarendszerű képzés keretében megvalósuló szakmai gyakorlat alapvető módszertani jellemzőivel (előkészítés, szervezési feladatok, folyamata, legfontosabb részmozzanatai, módszerei, teljesítményértékelés). A hallgatók a hospitálás során minél komplexebb módon figyeljék meg a gyakorlatot vezető oktató tevékenységét. A hospitálás járuljon hozzá a hallgató pálya- és munkavállalási attitűdjeinek erősítéséhez. A hallgató a félév során legkevesebb két alkalommal köteles hospitálást végezni, kötelezettségeit egyéni szervezéssel (helyszín, időbontás) teljesíti. A hallgatónak egy-egy alkalommal legalább egy (tanulói) munkanapnak megfelelő munkaórában (legkevesebb négyórás egységben) kell megfigyelést végezni. Az adott gyakorlati helyszínen (tanműhely, tanüzem, labor, terep) folyó munkát komplex módon, ugyanakkor tárgyszerűen írja le, megfigyelve a gyakorlatvezető tevékenységének részmozzanatait, a gyakorlat munkamódszereit, az irányító, szervező, a biztonságos és hatékony munkavégzés feltételeit megteremtő tevékenységét. Tájékozódjon a gyakorlatvezetőtől az előkészítő munkájáról, tervező tevékenységéről, ezek dokumentumait tanulmányozza át. Tapasztalatait, a gyakorlatról készült részletes feljegyzését megfigyelési naplóban vezesse. Ugyanebben a dokumentumban rögzítse benyomásait, értékelő véleményét. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a hospitáláson szerzett tapasztalatait szakmai ismeretei felhasználásával elemzi, összegző bemutatást készít a gyűjtött információk alapján 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: háromfokozatú minősítés szakirodalom, a hallgató célzott megfigyelései, dokumentumok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest Darázs Andor: A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest, Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest

14 Szakképzési és felnőttképzési rendszer és szabályozása GO1020 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Venter György főiskolai tanár A hallgatók alapvető ismereteket szereznek a szakmai képzés rendszeréről mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli képzésekről. Megismerik a két képzési forma működését szabályozó alapvető jogszabályokat, dokumentumokat. Ismereteik birtokában megértik a képzési formák sajátosságait, a képzési rendszer fejlesztési stratégiáit. A szakképzés rendszerének kialakulása rövid történeti áttekintésben. A szakmai képzés szerkezete, szintjei napjainkban. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés sajátosságai, a képzést meghatározó törvények (Szakképzési, felnőttképzési, közoktatási törvények, a felsőoktatási törvény vonatkozó része). Alapképzés, szakmai továbbképzés, átképzés, kompetenciaszint-növelés és intézményrendszere, valamint ezeket szabályozó törvények, rendeletek (OKJ, OM rendeletek vizsgáról, tantervi szabályozás stb.). A hazai szakképzés (felnőttképzés) és az európai képzési szerkezet viszonya, ISCED szintek. A szakképzés fejlesztését szolgáló tervek, intézkedések, pályázatok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Célirányos szakirodalmak önálló feldolgozása, online tájékozódás szakképzés, felnőttképzés korszerűsítését célzó támogatásokról, programkínálatról, pályázatokról- a gyűjteményt dokumentálják. Mindezekről zárthelyi dolgozatban adnak számot. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Aktuális szakirodalmak, döntően jogtári források 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés változásai a XX. század utolsó negyedében. Okker Kiadó, Budapest Rakaczkiné dr. Tóth K (szerk., 2000.): Ami a magvetés a földnek, az a tudomány elhintése az emberi szellemnek. Gödöllő, Szent István Egyetem Tanárképző Intézet A szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény A felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény évi CXXXIX törvény a felsőoktatásról OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

15 Ifjúkor/felnőttkor pszichológiája, GO1021 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Rozgonyi Tibor Győzőné dr. Váradi Éva Erzsébet főiskolai tanár A hallgatók számára átfogó képet nyújtani az egyén társadalmi meghatározottságának figyelembevételével, a pszichológia tudomány alapkérdéseiről, a lelki jelenségek és folyamatok törvényszerűségeiről. A klasszikus és modern személyiség felfogások, tipológiák, vonás elméletek ismertetésével megalapozni a normalitás, deviancia, a viselkedési rendellenességek felismerésének képességét. A szociálpszichológiai alapfogalmak, folyamatok ismeretének elsajátítása révén képes legyen az individuális szinten jelentkező szocializációs és interperszonális problémákat, folyamatokat, szükségleteket értelmezni, s a segítséget kérő számára a szakmai kompetencia határok betartásával segítséget nyújtani helyzetének megértésében és az erőforrásainak mozgósításában. Az emberi pszichikum alapjelenségei és folyamatai. A pszichológia alapvető fogalmai és összefüggései. Megismerési folyamatok (érzékelés, észlelés- figyelem, érdeklődés, emlékezet, képzelet, gondolkodás), személyészlelés, tudatállapotok. Szükségletek rendszere, motiváció, az érzelmek. A szükséglet-kielégítés hiányainak jelei. A személyiség fogalma, személyiség-fejlődés, serdülők, ifjúkor, felnőttkor jellemzői. Szociálpszichológiai alapfogalmak és folyamatok. A társas érintkezés sajátosságai, személyészlelés, előítéletek, szerepek, szerepkonfliktusok, szerep-összeférhetetlenségek. Egyén és csoport. A csoport kialakulása, szerkezete, csoportdinamikai jelenségek és folyamatok. A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei. Együttműködés az egyének és a csoportok között. A szocializáció folyamatai, szinterei. A szocializációt meghatározó személyek és színterek jelentősége. 3. Évközi tanulmányi követelmény: előadások látogatása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli /írásbeli szakirodalom, jegyzetek, film részletek Atkinson és mts(2002): Pszichológia. Osiris Könyvkiadó, Budapest Barcsa Lászlóné-Pauwlik Zsuzsanna -Rozgonyi Tiborné(2004): Kis Pszichológiai Füzetek, Személyiséglélektan. Élmény 94` Bt, Nyíregyháza Comer RJ(.2004) A lélek betegségei, Osiris Könyvkiadó Aronson, E.(1987-és további kiadások): A társas lény Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Csepeli György (1997): Szociálpszichológia, Osiris, Könyvkiadó Forgas J.P. (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft.

16 A társadalom és a munka világa GO1022 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens SP A hallgatók képessé válnak társadalmi jelenségek leírására, a társadalmi kirekesztődés veszélyeinek a felismerésére. A társadalom működési sajátosságainak ismeretén keresztül elősegítik a fiatalok társadalmi integrációját. A hallgatók a kurzus során szerzett ismeretek birtokában képessé válnak az alapvető társadalompolitikai és szociálpolitikai összefüggések értelmezésére. Az emberek közötti különbségek rendszere, nominális és graduális különbségek. A mai magyar társadalom egyenlőtlenségi viszonyai. A társadalmi struktúra vizsgálata struktúramodelleken keresztül. A társadalom tagozódása, az osztály, réteg, státuszcsoport fogalma. A társadalmi mobilitás irányai, típusai. Magyarország mobilitási tendenciái, és azok hatásai. Depriváció és szegénység, a szegénység, mint életmód. Devianciaelméletek, társadalmi integráció és dezintegráció, a társadalmi kirekesztődés folyamata. Etnikai szegénység és diszkrimináció Magyarországon. A hallgató ismereteket szerez az állami szociálpolitika beavatkozási technikáiról, és eszközeiről, a juttatások rendszeréről, a szociális szolgáltatások intézményrendszeréről. A társadalmi működési hiányosságok szociális gondoskodást gerjesztő hatása a szociális ellátások rendszerére. Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Az EU szociális dimenziói A hallgató szociológiai alapismeretei elősegítik a képző helyek, munkaügyi szervezetek, munkaadók, szakmai, szociális szervezetek funkcióinak jobb megértését, ezáltal eredményesebbé válik ezen partnerekkel való együttműködése. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során egy zárthelyi dolgozatot írnak, melynek sikeressége a vizsgára bocsátás feltétele. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli Albert József-Farkas István-Leveleki Magdolna (2004): Szociológia. Möbius Kiadó, Nyíregyháza Andorka Rudolf (2001): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest Anthony Giddens (1995): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest Kolosi Tamás (1987): Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest Rácz József (szerk. 2005): Devianciák. Új Mandátum Kiadó, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest

17 Képzési szükséglet elemzése GO1023 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd A hallgatók ismereteket szereznek az emberi erőforrás gazdálkodási, fejlesztési folyamatok közül az oktatással, képzéssel összefüggőkről, hogy hatékonyan tudjanak közreműködni a szakmai gyakorlati oktatás/képzés iránti igények és kínálat összehangolásában. A kompetenciafejlesztés területe: azon személyes-, társas-, módszertani kompetenciák, melyek a hatékony kommunikációt, adatforrások elemzését, szervezési feladatok végrehajtását teszik lehetővé. A hallgatók szakszerű segítséget nyújthatnak fiatalok/felnőttek életpálya építéséhez, közreműködnek a tanulás és munka közötti átmenet hatékonyabb megvalósulásában. Tudásalapú társadalom, az egész életen át tartó tanulás. Képzések (gyakorlati oktatás, képzés) megrendelői: szervezet, egyén. Oktatási, képzési igények gazdálkodási szervezeteknél. Munkaügyi központok tevékenysége. Foglalkoztatás politika. Térségi szinten belül integrált szolgáltatások létjogosultsága, pl: munkába állást, munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását segítő programok, s ezekhez kapcsolódó oktatási, képzési szolgáltatások. Képzési szükségletek feltárása: munkaerőpiaci mutatók (foglalkoztatottság, munkanélküliség mérése, nyilvántartása), a munkaerőpiac statikus és dinamikus helyzete alapján (mobilitás, fluktuáció területi jellemzők), szakmai és szakmai érdekvédelmi szervezetek kvalifikációs igényeinek feltárása. Képzési szükségletek (egyéni) felméréséhez szükséges információk összegyűjtésének online technikái, szondázás, interjú, kérdőív. Képzési kínálat nyilvánosságának javítása, képzés menedzselésének technikái, tájékoztatás, egyéni tanácsadás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Aktuális szakirodalmak, döntően folyóiratok cikkei, munkaerőpiaci, foglalkoztatáspolitikai adatforrások 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Bakacsi Gyula [et al.] (2004): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK-Ker.Szöv., Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest Zachár László (1999): A munkaerőpiaci képzések elméleti és gyakorlati kérdései. JTPE FEEFI, Pécs Zentai István (1999): A meggyőzés útjai. Typotex, Budapest Zsigmond Csaba-Szép Zsófia (1998): Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. EKTF Liceum Kiadó, Eger Zrinszky László (1996): A felnőttképzés tudománya. OKKER, Budapest

18 Gyakorlati oktatás folyamata, tervezése- GO1024 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd Megismertetni a hallgatókat az iskolarendszerű gyakorlati oktatás, képzés történeti gyökereitől, napjainkig kialakult pedagógiai, pszichológiai elméleti alapjaival. A gyakorlati képzés változatos módjának, szerveződésének közös, (általános) didaktikai alapismereteire helyeződik a hangsúly, melyek segítségével képes lesz a hallgató képzettségének megfelelő feladatokat elvégezni gyakorlati színtereken. Kompetenciafejlesztés terülte: szakmai elméleti, mely megalapozza a szakmai módszertani kompetenciák kialakulását. Az intellektualizmus mellett a cselekvés, a gyakorlati tapasztalat megjelenése az oktatáselméleti irányzatokban (Peter Petersen, Dewey). Oktatási folyamat mint ismeretszerzés és alkalmazás, pedagógiai, pszichológiai sajátosságok. A gyakorlati oktatás, képzés didaktikai alapjai. Cél, tartalom, követelmények, taxonómiák (B. Bloom, de Bloch), kompetencia, kulcskompetencia, tanuláselméletek. A gyakorlati tanulás szakaszai: szakmai orientációs gyakorlat, gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés. A gyakorlatok tanítási-tanulási folyamata, makro és mikrostruktúrája. Ismeretközpontú, tevékenységközpontú stratégiák, szabályozáselvű oktatási stratégia. Gyakorlat szervezeti és munkaformái. Oktatási módszerek, oktatás infrastruktúrája. A tervezett célnak megfelelő taneszköz, információhordozó kiválasztása, készítése, alkalmazása. Elektronikus oktatórendszerek. A gyakorlati oktató tervező tevékenysége és dokumentumai (központi tanterv, vizsgakövetelmény, gyakorlati oktatás helyi programja, tanmenet, foglalkozási vázlat felépítése. Differenciálás lehetősége a munkatevékenység oktatásában, pedagógiai értékelés. Adminisztrációs feladatok a gyakorlati képző helyen. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Szakirodalom önálló feldolgozása, feladatok elkészítése határidőre az elméleti és a hospitálási tapasztalatok felhasználásával, zárthelyi dolgozat megírása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, gyakorlati képzés dokumentumai, nyomtatványok, digitális információhordozók 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Kiadó, Budapest Darázs Andor (2007): A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kraiciné Szokoly Mária (2001): Módszertár ELTE, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest

19 Nagy Sándor (1997): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest TANTÁRGYLEÍRÁS Gyakorlati oktatás nevelésmódszertana GO1025 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Bicsák Zsanett Ágnes főiskolai tanársegéd : A hallgatók elméleti szakmai ismeretei kiegészülnek neveléstani, szociálpedagógiai, szocálpszihológiai alapismeretekkel. Mindezek hozzájárulnak gyakorlatvezetői szakmai kompetenciáinak megszilárdulásához, melyek biztosítják az eredményes magatartásszabályozást, probléma- és konfliktuskezelést egyén és csoport szinten egyaránt. A hallgatók rövid betekintést nyernek a munkaiskolák, a gyakorlati oktatás, képzés legjobb hagyományait képviselő, a mai nevelésmetodikát meghatározó irányzataiba. A gyakorlati foglalkozás, munkatevékenység megjelenése az iskolában, beépülése a tantárgyak rendszerébe (német munkaiskola, Dewey projektoktatás, gyakorlat, stb.). A szakma fogásainak elsajátítása a munkahelyen termelési gyakorlat. Tanulócsoport, egyén jellemzői (viselkedés, magatartás, norma és értékrendszer, szervezettség, szociális érettség). A gyakorlóhely/tevékenység szervezetszociológiai jellemzői, szervezeti kultúra. A gyakorlatvezető vezetői magatartása, nevelési stílusa, nevelési módszerek (direkt, indirekt), motiválás, értékelés nevelési hatása. Konfliktusok a gyakorlat során (csoport/egyén és gyakorlatvezető, munkatársak-tanulók stb.) különböző relációkban. A gyakorlatvezető mindezek birtokában képes lesz egyéni és csoportos szakmai gyakorlat szervezésében, vezetésében megfelelő nevelési eljárásokat alkalmazni, konfliktusokat kezelni olyan csoportok esetén is mint a kezdeti vagy új munkatapasztalatot szerzők. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. Nevelési helyzeteket elemeznek, alternatív megoldási tervet készítenek, megvitatják, értékelik a javaslatokat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium A vizsgajegy kialakítása szóbeli és a félévközi részteljesítmények figyelembe vételével történik. 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Előadóterem, hagyományos és modern oktatástechnikai felszerelések, tankönyvek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Bagdy Emőke-Telkes József (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest Horváth László Palotayné Lengváry Judit (2003): Neveléstan Élmény 94 Bt. Nyíregyháza Szilágyi János (2006): A hallgatói szerződés bevezetésének lehetőségei a felsőfokú szakképzésben. online előadási anyag. FSZ Konferencia, Budapest, XI. 30. Th. Gordon (1989): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése Gondolat Kiadó, Budapest Zrinszky László (2006): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó Budapest

20 Gyakorlati képzés működése II.- hospitálás GO1026 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1* (nem kontaktóra) Mai Előfeltétel (tantárgyi kód) GO1018 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd : A hallgatók tapasztalatának bővítése - közvetlen megfigyeléssel - a gyakorlati foglalkozások módszertani jellemzőivel folytatódik (előkészítés, foglalkozás mikrostruktúrája, módszerei, teljesítményértékelés, motiváció, differenciálás). A hallgatók lehetőség szerint gyűjtsenek tapasztalatot projekt, team, és portfólió munka szervezéséről, szakmai versenyek (mester-remek készítése), szintvizsga, szakmai kirándulás szervezéséről. A hospitálás segítse elő a hallgató elméleti ismereteinek megszilárdulását, alapozza meg a módszertani kurzusokat. A hallgató pálya- és munkavállalási attitűdjeit erősítse meg. A hallgató a félév során legkevesebb két alkalommal köteles hospitálást végezni, kötelezettségeit egyéni szervezéssel (helyszín, időbontás) teljesíti. A hallgatónak egy-egy alakalommal legalább egy (tanulói) munkanapnak megfelelő munkaórában (legkevesebb négyórás egységben) kell megfigyelést végezni. A hospitálás célját előre meghatározott szempontsorból önállóan választja ki a hallgató, figyelve a gyakorlóhely lehetőségeire, továbbá a megfigyelési portfólió összeállítási szempontjaira. A hospitálás során minél komplexebb módon figyelje meg a gyakorlatot vezető oktató tevékenységét. Tájékozódjon a gyakorlatvezetőtől az előkészítő munkájáról, tervező tevékenységéről, ezek dokumentumait tanulmányozza át. Tapasztalatait, a gyakorlatról készült részletes feljegyzését megfigyelési naplóban rögzítse, szakmai ismereteit alkalmazva elemző, értékelő összegzést készítsen. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a hospitáláson szerzett tapasztalatait szakmai ismeretei felhasználásával elemzi, összegző bemutatást készít a gyűjtött információk alapján, hospitálási portfólió rendezése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: háromfokozatú minősítés szakirodalom, a hallgató célzott megfigyelései, dokumentumok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Benedek András (szerk., 2006): Szakképzés-pedagógia. Baccalaureus Scientiae sorozat BME Typotex Kiadó, Budapest Darázs Andor (2007): A gyakorlati képzés kézikönyve MKIK Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest

21 Gyakorlati oktatás pedagógiai, szakmai módszertana GO1027 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) GO1024 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár : A kurzus hozzájárul a hallgatók módszertani ismereteinek megszilárdulásához, megteremti annak szakmai feltételét, hogy tervezési, előkészítési, értékelési feladatot végezzenek szakmai gyakorlathoz kötődően. Kompetenciafejlesztés terülte: azoknak az egyéni szakmai, illetve szakmai módszertani kompetenciáknak a fejlesztése történik, melyek képzési ütemtervek, foglalkozási tervek, egyéni kompetencia-fejlesztési programok szakszerű elkészítését, foglalkozások előkészítését, vezetését biztosítják. A gyakorlati oktatás, képzés didaktikájának elmélyítése, a szakmai ismeretek alkalmazása a gyakorlati foglalkozás megtervezésének folyamatában. A gyakorlati oktatás helyi programja, a tanmenet felhasználása a tervezésben. Foglalkozás tervezése: célok, követelmények (taxonómia szint, kompetenciaszint) elemzése, feladatok, munkatevékenység kiválasztása. A foglalkozás menetének struktúrája: a) bevezető, előkészítő szakasz: munkatevékenység végrehajtásához szükséges előzetes szakmai, elméleti tudás ellenőrzése, korrekció, kompenzáció; munkatevékenység, feladatok ismertetése, célok, kompetenciaszintek, elvárások ismertetése, munkafolyamat (algoritmus) tisztázása (direkt, indirekt irányítás). Munkafeltételek: eszköz, anyag, módszer, technika, munkaforma (egyén, team, pár) megtervezése. Az oktatási infrastruktúra használata. b) gyakorlat végrehajtása, munkaszakasz: foglalkozás menete új munkatevékenység tanításakor, vagy gyakorlásakor. Bemutatás módszerei és technikái, betanítás lehetséges stratégiái, a gyakorlás irányítása, szervezési módja, vezetése. c) lezáró, értékelő szakasz: munkatevékenység eredményének ellenőrzése, mérése, értékelése, differenciálás lehetősége az értékelésben. Hibajavítás technikája, egyéni kompetenciafejlesztés tervezése, kijelölése. Adminisztrációs feladatok a gyakorlat vezetése során (tanulói, oktatói dokumentum). 3. Évközi tanulmányi követelmények: Szakirodalom önálló feldolgozása, gyakorlati foglalkozási tervezetek, vázlatok elkészítése az elméleti és a hospitálási tapasztalatok felhasználásával, zárthelyi dolgozat megírása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, központi program, dokumentum-minták 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Emőkey András-Rakaczkiné Tóth Katalin (2005): A gyakorlati oktatás. Módszertani kézikönyv a gyakorlati képzést végzők számára. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest Lükő István (2007): Szakképzés-pedagógia Műszaki Kiadó, Budapest Nagy Sándor (1997): Az oktatás folyamata és módszerei Volos Kiadó, Budapest

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia... 13

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd.

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 3 II. Képzési program... 6 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30.

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30. Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer

Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Gyakorlati kézikönyv a megváltozott munkaképességő ügyfelek számára szolgáltatást nyújtók részére Készült

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008.

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. Felelős kiadó Pirisi Károly főigazgató Témavezető: Borbély-Pecze Tibor Bors Szerzők: Bogátiné Lakatos Edit Fehér Ildikó Ignits Györgyi Lektorok:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. bejegyzı határozat száma:

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

BMPPL 1211 A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati alapjai Féléves óraszám: Kredit: N:

BMPPL 1211 A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati alapjai Féléves óraszám: Kredit: N: BMPPL 111 A nevelésoktatás elméleti és gyakorlati alapjai L:0+10 /tavasz Ajánlott félév:. Évközi jegy Munkaportfólió A kurzus célja a tanárképzés előkészítése azon hallgatók számára, akik tanárszakot szeretnének

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

Tantárgy neve: Turisztikai termékfejlesztés Kódja: NBG_TV156G3 Kreditszáma: 3

Tantárgy neve: Turisztikai termékfejlesztés Kódja: NBG_TV156G3 Kreditszáma: 3 Tantárgy neve: Turisztikai termékfejlesztés Kódja: NBG_TV156G3 Kreditszáma: 3 A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: 2 gyak. Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): gyakorlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények:

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények: A TÍPUSÚ TÁRGYAK Tantárgy neve Filozófiatörténet I. Tantárgy kódja TAB 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT III. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1305L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 3 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Matematika Tantárgy kódja ÜS1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 Félévi követelmény kollokvium

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA

ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA KÉPZÉSI PROGRAM Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása () kiemelt program

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.kontawig.hu Igazgató: Palkovics Péter

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL

Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Transzferálási módszerek az informális tanulás érvényesítésében a szakképző intézményekben a fenntartható mezőgazdaság területén R_22: Javaslat a nemzeti

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND Békéscsaba 2013 A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KŐNYVTÁRÁNAK ÜGYRENDJE

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 G - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra)

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben