Gyermekvarázs Alapítvány Nagykanizsa. Beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekvarázs Alapítvány Nagykanizsa. Beszámoló"

Átírás

1 Gyermekvarázs Alapítvány Nagykanizsa Beszámoló 2008

2 Gyermekvarázs Alapítvány által működtetett Játéktár cél és feladatrendszere A Gyermekvarázs Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott feladatoknak megfelelően végezte tevékenységét a 2008-as évben is. A Gyermekvarázs Alapítvány szervezési, szolgáltatási, nevelési, gondozási feladatokat végez a gyermekek védelme és jóléte, a családban történő nevelésük segítése érdekében. A hozzánk forduló és a játéktárba látogató családok számára - azok egyéni igényei és szükségletei szerinti - segítő szolgáltatásait felkínálja. Ezek : információk nyújtása, más intézménnyel való kapcsolattartásban segítségnyújtás, nevelési, mentálhigiénés, prevenciós jellegű konzultációs lehetőségek, fejlesztő és terápiás foglalkozások Az ellátás segíti a fejlődési, nevelési, életvezetési és más családi problémák idejekorán történő felismerését, és a korai segítésnyújtás biztosítását.ezáltal a veszélyeztetettség, a másodlagos sérülések és hátrányok kialakulása, a halmozódás megelőzhetők, az esélyek kiegyenlíthetők. Információs központként felvilágosítást ad a családnak a számukra ajánlott más ellátó intézmény elérhetőségére vonatkozóan. Szükség szerint együttműködik a család ellátásában, segítésében részt vállaló intézménnyel. A szülőkre és a kapcsolatra fókuszáló korai stratégiával igyekszik elérni a gyermekek harmonikusabb fejlődését a szülők életvezetési és egyéb gondjainak megoldását a kommunikációs problémák, családi konfliktusok és működési zavarok megoldását a családi egyensúly biztosítását.az eltérő fejlődésű és hátrányos helyzetű gyermekek számára egyéni és kiscsoportos formában történő preventív jellegű, speciális foglalkoztatást biztosít a család, mint partner vonásával. Segíti a testvérvárást a családban, a közösségi beilleszkedést elősegíti. Fő céljaink voltak az év folyamán is: Családi nevelés segítése, gyermek és családi programok kínálásával Új, humanisztikus és családcentrikus módszerek bevezetése és alkalmazása A gyermekek védelme,a probléma megelőzése Harc az előítéletek ellen, a másság elfogadása Sérült gyermekek társadalmi beilleszkedésének korai támogatása, integráció Interakciós tér biztosítása Törekvés az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésére már a korai életévekben A közvélemény figyelmének felhívása a játék jelentőségére az ember életében Speciális módszerekkel ( integratív játék ) segíteni a gyermekek kognitív és érzelmi tanulását Tartalmas, kulturált szabadidős programot adni a gyermekek, családok számára Kiscsoportos játékos foglalkozásokkal a hiányok felszámolása Városi rendezvényeken a játékkultúra népszerűsítése a családok körében - 1 -

3 A Gyermekvarázs Alapítvány szolgáltatásai a 2008-as évben I. Családi Játéktár Családi játszóház 0-10 éves korú gyermekek és családjaik részére Szülők gyermekek együttjátszása szakember jelenlétében Kapcsolatközpontú tanácsadás, eseti konzultáció Életvezetési tanácsadás Integratív játékfoglalkozás Kiállító és bemutatóterem. a használt játékeszközök egyben kiállított játékok is, amelyekkel kapcsolatban információkat továbbítottunk, közvetítettünk és szaktanácsot adtunk. Csoportos játszóház Óvodai és kisiskolás csoportokat fogadtunk nevelőik kíséretében integrálva ép és sérült gyermekeket. A programban a Szivárvány Fejlesztő Központ óvodásai és kisiskolásai,valamint a Rózsa Óvoda és az Attila Óvoda kisgyermekei vettek részt. Terápiás szolgáltatások o Integratív játékterápia: integrált térben a gyermek szakember szülő együttműködése egy időben o Fejlesztő foglalkozások: korai fejlesztés, iskola előkészítő foglalkozás integrált foglalkozások kiscsoportos formában a szülő jelenlétében ill. aktív közreműködésével heti öt csoportban fővel iskolai tanévhez igazítottan / januártól júniusig, ill. októbertől december végéig / o Alapozó mozgásterápia A Mikkamakka Játéktárban végzett fejlesztéseket minden esetben szülői igényre indítjuk. Fő módszer itt is a játék, a játékosság. Az egyéni illetve a kiscsoportos foglalkozások a szülő jelenlétében, aktív közreműködésével történik,tanácsadással egybekötve. Személyiségfejlesztő kiscsoport Elsősorban viselkedés és magatartászavaros, valamint eltérő fejlődésű óvodás gyermekek számára biztosította a drámapedagógia módszerének alkalmazásával, dramatikus játékokon keresztül saját személyiségük, valamint környezetük jobb megismerését. A csoport létszáma 7 fő volt. / a fejlesztő foglalkozásokhoz hasonlóan iskolai tanévhez igazítottan folyt a munka e csoportban is/ Személyiségfejlesztő csoportjaink hiánypótlást töltenek be a városban. Az esetek többségében valami problémát lát a szülő illetve jelez az óvoda, vagy iskola. Dramatikus játékot választottunk, mint módszert az ő megsegítésükre - 2 -

4 Babusgató Csecsemők és édesanyjuk számára heti két alkalommal biztosítottunk zenével - mozgással egybekötve közös együttlétre lehetőséget A csoportok nyitottak voltak, bármikor szabadon lehetett csatlakozni hozzá. Az év folyamán a gyermeknevelést segítő előadásokra is sor került. A meghívott szakember pszichológus ill. logopédus volt. Ez a szolgáltatás nagyon népszerű volt a családok körében. / e csoport is iskolai tanév keretében tevékenykedett / A nagyobbacskák csoportjának számára helyhiány miatt a közeli Péterfy Általános Iskolában béreltünk termet. Születésnapi zsúrok Szülői igény alapján felvállaltunk születésnapok lebonyolítását is gyermekpajtások és vagy rokonok körében. Célunk :mintaadás egy tartalmas együttlétre, közös élményszerzésre,a vendéglátás etikettjének bemutatására, egy szokásrendszer kialakítására. II. Kihelyezett Játéktárak Rendezvény neve: Rendezvény megrendelője: Rendezvény ideje Városi Gyermeknap Nk. Megyei Jogú Város Önkorm Gyermeknap Izzó Sérült Gyermekekért Alapítvány Dorottya Kórház Mikulás Főiskola Mikulás Dorottya Kórház Gyermekosztály ADVENT Csarnok Üzletház III. Tematikus tábor július 13- július 19. között 17 kisgyermek számára tematikus táborozás keretében adtunk lehetőséget őseink,a honfoglaló magyarok életének behatóbb megismerésére. A jurta készítés, ékszerek készítése szövés-fonás, fegyverforgatás, a természet közelebbi tanulmányozása maradandó élményt nyújtott a kicsiknek

5 III. Hagyománnyá vált,saját rendezvények ban Húsvéti játékvásár Nemzeti Játéknap a város kisgyermekeinek és szüleiknek egész napos szórakozás, közös élményszerzés Mikulás a Gyermekvarázsban Műsorral,ajándékozással egybekötött mikulásünnepség önként jelentkező családoknak Mikulás a Gyermekvarázsban Műsorral, ajándékozással egybekötött. mikulásünnepség Karácsonyi játékvásár Mikkamakka Szülinapja A Mikkamakka Játéktár létrehozásának emlékére a. születésnap megünneplése IV. Pályázataink: A Gyermekvarázs Alapítvány a évben az alábbi pályázatokat nyújtotta be: 1.A pályázat kiírója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kulturális Alap Témája: Nemzeti Játéknap Elnyert támogatás: Ft. 2. A pályázat kiírója: NCA Nyugat- Dunántúli Régió Témája: Működés Elnyert támogatás: Elutasítva V. Szakmai TEAM-ek A Játéktárban a szakmai feladatokat ellátó szakemberek kéthetente rendszeresen találkoznak és esetmegbeszélésekkel, belső szakmai tanácsadással, egymás szakmai megsegítésével teszik munkájukat még hatékonyabbá. Tartják a szakmai kapcsolatot a budapesti székhelyű Mikkamakka Alapítvánnyal

6 A Gyermekvarázs Alapítvány Mikkamakka Játéktárának nyitva tartása, működési rendje 2008-ban Családi játszóház: Kedd: óra óra Csütörtök óra óra Szombat óra / május 01-szept..30. / Csoportok fogadása: Egyeztetés alapján történt időpontban Iskolára felk. csoport : Hétfő óra Szerda óra Péntek óra Személyiségfejlesztő csoport: Szerda: óra Babusgató: Hétfő: 9-10 óra Szerda: óra Alapozó mozgásterápia: Hétfő óra Szerda óra Péntek óra Játéktárunk egész évben folyamatos nyitva tartással működött. A Gyermekvarázs Alapítvány szakmai munkáját ellátó szakemberek A Gyermekvarázs Alapítvány szakmai feladatait 11 szakember látta el. Egy nyugdíjas pedagógus, / Horváth Ferencné / valamint az alapítvány kuratóriumának két tagja / Lajos Lászlóné logopédus- gyógypedagógus ill. Dávidné Németh Margit óvodapedagógus / teljes egészében társadalmi munkában tevékenykedett. A többi szakembert megbízási szerződéssel, számla ellenében alkalmazta a kuratórium jelképes óradíjjal. /1000 Ft/óra,illetve Ft/óra / Név szerint: 1. Bencze Péterné logopédus-gyógypedagógus 2. Frigy Erna: óvónő- tanító-gyógypedagógus 3. Tálosi Kiss Petra óvodapedagógus - pszichopedagógus 4. Lőrincz Ildikó pszichológus 5. Némethné Simon Sarolta tanító-gyógypedagógus 6. Pölöskey Éva óvodapedagógus 7. Sántáné Vukman Kornélia tanító- gyógypedagógus 8. Varga Mária konduktor-tanító - 5 -

7 A megbízási szerződések januártól május végéig, illetve szeptembertől december végéig szólnak. A nyári hónapokban a folyamatos nyitva tartást önkéntes munkával biztosítottuk. A megbízási szerződésben foglaltakon túl rengeteg társadalmi munkát végeztek a kollégák.( szabadidejükben, illetve hétvégeken) Közösségük csodálatos kollektíva..szakmai tudásukon túlmenően szívvel-lélekkel, igazi odaadással fogadták a látogatókat és teremtettek otthonos, meghitt hangulatot., kellemes légkört a hozzánk látogató családok számára. Valamennyien szakmailag folyamatosan képzik magukat., hogy még hatékonyabbá tehessék az itt folyó amúgy is magas színvonalú szakmai munkát. A kollégák valamennyien az ügy elkötelezettjei. Végzettségük sokfélesége a komplex segítségadás lehetőségét tette lehetővé. A munkatársak ugyanazon napokon teljesítettek szolgálatot, biztosítva a családok számára az állandóságot. A folyamatos jelenlét lehetővé tette a családok nyomon követését, növelve a segítségnyújtás hatékonyságát. Tartalmi munkánkat minden esetben dokumentáltuk. Ez szakmai kutatómunkánk részét képezte. Az alkalmazott módszerek kódolva vannak. A kódolt jegyzeteket kitöltés után összesítettük és a Mikkamakka Alapítvány Módszertani Központjába továbbítottuk. A szakemberek beosztásával is a hatékony segítségnyújtást próbáltuk növelni. Kedden és csütörtökön délelőtt két szakember tudta fogadni a családokat. Délután három szombaton egy játékmester teljesített egy időben szolgálatot. Szakmai munkánkat dokumentáló statisztikát melléklet tartalmazza. Társadalmi kapcsolataink Kapcsolatunk a városban működő intézményekkel, szervezetekkel jó. A Családsegítő Központtal rendszeresen tartottuk a kapcsolatot. a A helyi önkormányzati szervek is folyamatosan figyelemmel kísérték munkánkat és eredményesnek ítélték azt. Egyre több óvodai, iskolai csoport keresett fel bennünket. Rendszeresek segítettünk a hozzánk forduló óvodák, iskolák pedagógusainak szakmai tanáccsal, a nehezen kezelhető, tanulási, viselkedési zavarral küzdő kisgyermekek nevelésének segítésében. Egyre több volt azon intézmények száma, akik játékvásárláskor is kikérték tanácsainkat. Számoltak velünk a városban zajló rendezvényeken is. Megtisztelő volt számunkra, hogy háziorvosok, szakorvosok, védőnők irányítottak hozzánk családokat segítségkéréssel. Napi kapcsolatban vagyunk a Tanulási Képességeket vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, akik a hozzájuk írányított családoknak gyors segítséget adnak. Kapcsolatunk a Szlovén Nemzetközi Nőszövetséggel továbbra is élő. Negyedik éve,hogy Advent táján a Játéktárban gyermekek által készített kézműves termékeinkkel segítjük jótékonysági akcióikat Ljubljanaban a SILA jótékonysági vásáron. Úgy gondoljuk, hogy Nagykanizsán hiánypótló feladatot láttunk el 2008-ban is.ismertté és keresetté vált az itt dolgozó szakemberek munkája, az itt folyó szakmai munka, a szolgáltatások magas színvonala

8 Gazdálkodás A Gyermekvarázs Alapítvány gazdálkodását a mellékelt közhasznú jelentés tartalmazza. A bevételek a működés biztosítását, a szakmai munka magas szinten tartását, a játékállomány további bővítését szolgálták. Nagykanizsa, március 18 Lajos Lászlóné Játéktár vezető A beszámolót az alapítvány kuratóriuma.. határozatával április 10-én elfogadta - 7 -