megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad)."

Átírás

1 KRONOLÓGIA március 16. A Sapientia Alapítvány (SA) hivatalos bejegyzése, kolozsvári székhellyel. Az Alapítványt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetıi hozták létre. Az Alapítvány vezetı testülete a kilenctagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai: Dr. Tonk Sándor (elnök), Dr. Tánczos Vilmos (alelnök), Dr. Marton József (titkár), Dr. Birtalan Ákos, Dr. Brassai Zoltán, az MTA külsı tagja, Dr. Szilágyi Pál, Tolnay István, Toró Tibor, az MTA külsı tagja, Tıkés Elek április 14. A SA Kuratóriumának elsı ülése. Az ülést követıen nyilvánosságra hozzák a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Nyilatkozatát az Erdélyi Magyar Magánegyetem Létrehozásáról április Megszületik a SA és a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) közötti Együttmőködési Megállapodás az Erdélyi Magyar Magánegyetem finanszírozásáról április A SA és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) vezetıi elvi döntést hoznak arról, hogy a nagyváradi intézmény betagolódik a SA által létrehozandó egyetemi hálózatba május A SA Kuratóriuma elbírálja a szakindításhoz kiírt pályázatokat, és dönt az elsı szakok akkreditációs iratcsomójának összeállításáról május Döntés születik a PKE ingatlanberuházásainak támogatásáról. A Sapientia Alapítvány finanszírozza a nagyváradi Református Püspöki Palota oktatás céljaira történı átalakítását, valamint az Arany János Kollégium épületének felújítását június július Az ideiglenes mőködési engedély megszerzése érdekében a SA leadja az elsı szakok akkreditációs iratcsomóit a bukaresti Akkreditációs Bizottsághoz. A kérvényezett szakok a következık: agrár- és élelmiszeripari gazdaság, könyvelés és gazdálkodási informatika, környezetmérnöki, élelmiszeripari mérnök, szociológia (Csíkszereda), valamint pedagógia (Marosvásárhely) október 7. A SA Kuratóriuma elfogadja a létesítendı Magánegyetem Koncepcióját, és eldönti, hogy az intézmény az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) nevet viselje. A Koncepciónak

2 megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad) október 7. A SA Kuratóriuma dönt az Alapítvány csíkszeredai és marosvásárhelyi fiókjainak létrehozásáról, melyek feladata az oktatási helyszínek elıkészítése a 2001/2002-es egyetemi év elindításához december 6. A SA Kolozsváron létrehozza a Kutatási Programok Intézetét (KPI), mely az Alapítvány fiókszervezeteként mőködik december A SA megvásárolja az EMTE Rektori Hivatala számára a kolozsvári Bocskai-házat február Döntés születik a Marosvásárhely határában található koronkai telek megvásárlásáról egy felépítendı egyetemi campus céljaira február Létrejön a Sapientia Hungariae Alapítvány (SHA), melynek célja az egyetemhez kapcsolódó magyarországi tevékenységek összehangolása és adminisztrálása március A SA megvásárolja a csíkszeredai oktatási helyszín részére a volt Hargita Szálló épületét március További szakok akkreditációs iratcsomójának benyújtása: informatika, mechatronika, automatika és alkalmazott informatika, számítástechnika (Marosvásárhely), továbbá román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom (Csíkszereda) április 7. A Kuratórium határozatot hoz az EMTE ideiglenes vezetıségi struktúráját illetıen. A Szenátus szerepét az Alapítvány Kuratóriuma látja el, a karok dékánjaival, illetve a PKE rektorával kiegészülve. Az Egyetem megbízott rektora az Alapítvány elnöke április A SA Kuratóriuma kinevezi a Marosvásárhelyi és a Csíkszeredai Kar megbízott dékánjait, Dr. Hollanda Dénes és Dr. Lányi Szabolcs személyében május A bukaresti Akkreditációs Bizottság megadja az ideiglenes mőködési engedélyt az Erdélyi Magyar Tudományegyetem elsı szakjainak június 6. 2

3 A SA Kuratóriuma határozatot hoz arról, hogy a létrehozandó egyetem megnevezése Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (románul: Universitatea Sapientia) legyen. Sor kerül a Sapientia EMTE Ideiglenes Szenátusának elsı, alakuló ülésére. A Szenátus elfogadja a Sapientia EMTE Chartáját, Felvételi Szabályzatát, valamint Ösztöndíjszabályzatát. Megkezdıdik a felvételi elıkészítése július 23. Lezajlik az elsı felvételi vizsga. A Csíkszeredai Karon 209 helyre 481, a marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Karon 165 helyre 385 jelentkezı volt július augusztus A Szenátus jóváhagyja az oktatói álláskereteket, és lezajlanak az oktatói versenyvizsgák. A Sapientia EMTE az elsı tanári versenyvizsgán összesen 57 tanári állást hirdet meg, amelyre 135-en jelentkeznek augusztus A Szenátus jóváhagyja a versenyvizsgák eredményeit, kinevezi a tanszékvezetıket, és létrehozza a szenátusi bizottságokat (tanulmányi, kutatási és szociális) augusztus 31. A SA vezetısége elhatározza egy egyetemi könyvkiadó a Scientia Kiadó létrehozását a KPI keretén belül szeptember Létrejönnek a Csíkszeredai Kar és a marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kar kari tanácsai október 3. Ünnepi kuratóriumi ülés Kolozsváron, amely elhatározza az oktatás elindítását a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen október 3. Évnyitó a marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Karon (színhely: a marosvásárhelyi Kultúrpalota) október 5. Évnyitó a Csíkszeredai Karon (színhely: Szakszervezetek Mővelıdési Háza) október 8. Elindul az oktatás a két karon. Csíkszeredában négy szak kezdi el mőködését agrár- és élelmiszeripari gazdaság, könyvelés és gazdálkodási informatika, szociológia, román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom, Marosvásárhelyt pedig öt: informatika, mechatronika, automatika és alkalmazott informatika, számítástechnika, pedagógia október 26. 3

4 A Szenátus elfogadja a Sapientia EMTE Kreditrendszerő Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, és kinevezi az egyetemi és kari ösztöndíjtanácsokat november A magyar Oktatási Minisztérium hozzáférési lehetıséget adományoz a Sapientia EMTE számára az Elektronikus Információs Szolgáltatási Programhoz (EISZ), amely több magyar és idegen nyelvő elektronikus szakfolyóirathoz és tudományos forrásmunkákhoz biztosít hozzáférést február A kolozsvári oktatási helyszín elindítása érdekében a SA benyújtja az Akkreditációs Bizottsághoz a környezetföldrajz, illetve a fotómővészet, filmmővészet, média szak iratcsomóját március 14. A Kuratórium elhatározza egy kolozsvári telek megvásárlását a kolozsvári egyetemi campus felépítése céljából május 23. A román kormány 410/ sz. határozatában engedélyezi a következı kilenc szak mőködését: agrár- és élelmiszeripari gazdaság, könyvelés és gazdálkodási informatika, szociológia (vidékfejlesztés szakiránnyal), román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom (Csíkszeredában), pedagógia (szociálpedagógia szakiránnyal), informatika, mechatronika, számítástechnika, automatika és alkalmazott informatika (Marosvásárhelyt) június 1. A Sapientia EMTE kutatási tevékenységét összehangoló Kutatási Programok Intézete Tudomány és Önismeret Erdélyben címmel konferenciát szervez. A konferencia anyagait összefoglaló kötetekben jelenteti meg július A Sapientia EMTE második alkalommal szervez felvételit. A három helyszínen Csíkszeredában, Marosvásárhelyt és Kolozsvárott a meghirdetett tizenöt szak 675 helyére összesen 879-en jelentkeznek augusztus 29. Újabb kormányhatározat (944/ ) ad ideiglenes mőködési engedélyt az Akkreditációs Bizottság által már elızıleg jóváhagyott öt szaknak: általános közgazdaság, környezetmérnöki és élelmiszeripari mérnök (Csíkszeredában), társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok illetve kertészmérnöki (Marosvásárhelyt), valamint környezetföldrajz (Kolozsvárt) szeptember 28. A Csíkszeredai Kar tanévnyitóján 2002-ben hét szakon 480 diák kezdi el az egyetemi évet. 4

5 2002. szeptember 30. Évnyitó a kolozsvári Természettudományi Karon. Megkezdıdik az oktatás a környezetföldrajz szakon, 20 diákkal október 4. Központi egyetemi tanévnyitó és ünnepi kuratóriumi ülés a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kar hét szakján 415 diák kezdi a tanévet október 10. Bevezetik a normatív finanszírozási rendszert a Sapientia EMTE mőködési költségeinek fedezésére december 6. A SA Alapítói Közgyőlése rendelkezik a Kuratórium új összetételérıl: Dr. Tonk Sándor elnök, Dr. Tánczos Vilmos alelnök, Dr. Marton József titkár, Dr. Brassai Zoltán, Kató Béla, Kolumbán Gábor, Dr. Kun Imre, Dr. Szilágyi Pál, Tolnay István, Toró Tibor tagok január Oktatói versenyvizsgák lebonyolítása nyomán 46 fıállású oktatója lesz a Sapientia EMTEnek január 16. Együttmőködési egyezmény aláírása az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel január Debrecenben ünnepélyes keretek között megállapodás születik a Sapientia EMTE és a Debreceni Egyetem közötti együttmőködésrıl április 25. Együttmőködési megállapodás aláírása a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemmel (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) május június A második hivatalos oktatói versenyvizsga meghirdetése és lebonyolítása. A vizsgák nyomán 48 új oktatót alkalmaz az Egyetem június A Román Akkreditációs Bizottság pozitívan véleményezi a kolozsvári fotómővészet, filmmővészet, média szak, valamint a csíkszeredai társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok szak indítási kérelmét június 6. A Sapientia EMTE központi adminisztrációjának, a Kolozsvári Karnak, a Sapientia Alapítványnak és a KPI-nak székhelyet biztosító, frissen felújított Bocskai-ház avatása. Az avatón részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is. 5

6 2003. június 24. A Sapientia EMTE együttmőködési megállapodást ír alá az egri Eszterházy Károly Fıiskolával július Harmadízben szervez felvételi vizsgát a Sapientia EMTE. A három oktatási helyszínen, 18 szakon meghirdetett 760 helyre összesen 1050 jelentkezı felvételizik augusztus 14. Elhunyt Dr. Tonk Sándor professzor, a Sapientia Alapítvány elnöke, a Sapientia EMTE elsı rektora. Váratlan távozásával az erdélyi magyar felsıoktatást és a magyar tudományos életet pótolhatatlan veszteség érte. Hite, szelleme és elkötelezett, fáradhatatlan munkája döntıen hozzájárult az önálló magyar egyetem elindításához szeptember 4. Az alapító egyházak vezetıi Kató Bélát nevezik ki a Kuratórium új elnökének, és javaslatot tesznek a Sapientia EMTE rektorának a személyére. Az Alapítvány Kuratóriuma egyhangú szavazattal elfogadja az Alapítók javaslatát, és kinevezi Dr. Szilágyi Pált a Sapientia EMTE rektori tisztségébe október 4. A marosvásárhelyi Campus alapkıletétele. Csíkszeredában 826, Marosvásárhelyen 594, Kolozsváron 56 diák kezdi meg a tanévet, mintegy 225 oktató irányításával október 26. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke látogatást tesz az Egyetem kolozsvári helyszínén február Elkezdıdik az oktatás a marosvásárhelyi kar új épületében március 19. A Kuratórium Dr. Györfi Jenı professzort nevezi ki a csíkszeredai karok megbízott dékánjává június 11. Együttmőködési megállapodás aláírása a Pécsi Tudományegyetemmel június 29. A Szenátus egyhangú szavazattal megválasztja Dr. Dávid László professzort a Sapientia EMTE oktatási és kutatási rektorhelyettesi funkciójába, és Dr. Bakacsi Gyula docenst a Sapientia EMTE gazdasági rektorhelyettesi funkciójába július A Sapientia EMTE negyedik alkalommal szervez felvételit. A három oktatási helyszínen, 18 szakon meghirdetett 750 helyre összesen 1009 jelentkezı felvételizik. 6

7 2004. augusztus 6. A Sapientia EMTE csíkszeredai karai 49 évre használatba kapják a Csíki Magánjavaktól azt a csíksomlyói ingatlant, amelyet a román állam szolgáltatott vissza a helyi közösségi vagyont kezelı egyesületnek. Elkezdıdik a korábban árvaházként mőködı ingatlan felújítása szeptember 20. Csíkszeredában két különálló kar a Gazdaság- és Humántudományok Kar, valamint a Mőszaki és Társadalomtudományi Kar jön létre. A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma Dr. Bakacsi Gyula és Dr. Rostás Zoltán dékánokat nevezi ki a karok élére szeptember 27. Tanévnyitó ünnepség: 1907 diák kezdi el tanulmányait az egyetem négy karán október Együttmőködési megállapodás aláírása a Brassói Transilvania Egyetemmel október 18. Ideiglenes mőködési engedélyt kap a kolozsvári nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak október 21. A magyar Informatikai és Hírközlési Minisztérium e-magyarország pontot hoz létre a marosvásárhelyi campus diákklubjában, amely bekapcsolódhat a magyar egyetemi informatikai klubhálózatba november 3. Elızetes együttmőködési megállapodás aláírása a japán Tokyo Institute of Technology-val november 7. Marosvásárhelyen ünnepélyesen átadják a kar új épületét április 18. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke látogatást tesz az Egyetem marosvásárhelyi helyszínén május 12. Dr. Tonk Sándorról nevezik el a kolozsvári Természettudományi és Mővészeti Kar könyvtárát június 4. Elballagnak a Sapientia EMTE elsı végzıs évfolyamai: Csíkszeredában 81 diák és Marosvásárhelyen 51 diák július 1. 7

8 A Sapientia EMTE elsı végzısei sikeresen záróvizsgáznak a Babeş Bolyai Tudományegyetemen és a Bukaresti Egyetemen július A 2005/2006-os tanévre meghirdetett felvételin 889-en jelentkeznek a 790 tandíjas és tandíjmentes helyre július 20. A polgármesteri hivatallal folytatott kétéves pereskedés nyomán kétnyelvő tábla kerülhet a Sapientia EMTE kolozsvári fıépületére szeptember 26. Ötödik tanévét nyitja meg az egyetem négy kara hallgató kezdi el és folytatja tanulmányait 337 oktató irányításával október Együttmőködési megállapodás aláírása a Bukaresti Mőszaki Egyetemmel március A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma Dr. Tonk Márton docenst nevezi ki a Sapientia EMTE kolozsvári Természettudományi és Mővészeti Karának élére március 1. Együttmőködési megállapodás aláírása az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel március Együttmőködési megállapodás aláírása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel május 19. Együttmőködési megállapodás aláírása a Kecskeméti Fıiskolával július Második kifutó generáció: a 12 szakon 309 diák fejezi be tanulmányait. Sikeresen államvizsgáznak a Bukaresti Egyetemen, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemen, a Babeş Bolyai Tudományegyetemen, a brassói Transilvania Egyetemen és a temesvári Nyugati Egyetemen július A Sapientia EMTE 830 helyre hirdet felvételit a négy karán mőködı 18 szakára. A meghirdetett helyekre 1027-en jelentkeznek szeptember 18. Az új tanévben 2200 diák kezdi meg tanulmányait október 2. 8

9 A Kuratórium kinevezi Dr. Dávid Lászlót az egyetem új rektorának. Mandátuma január 1-tıl lép életbe december 6. A Szenátus elfogadja Dr. Dávid László rektori programját, és Dr. Szép Sándort rektorhelyettessé választja február 5. Együttmőködési megállapodás aláírása a Román Akadémia Gazdasági Prognózis Intézetével február 13. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke, elsı hivatalos romániai útja alkalmával látogatást tesz az Egyetem marosvásárhelyi helyszínén március 6. Együttmőködési megállapodás aláírása a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel május 11. Stratégiai együttmőködési megállapodás aláírása a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemmel május 25. A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE közötti idıszakra vonatkozó Fejlesztési Stratégiáját június 464 diák ballag el az Egyetemrıl. A harmadik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik hat akkreditált felsıoktatási intézményben július A Sapientia EMTE 830 helyre hirdet felvételit, a négy karon mőködı 19 szakon. A meghirdetett helyekre 889-en jelentkeznek szeptember diák kezdi el tanulmányait az új tanévben szeptember 19. A Kuratórium Dr. Biró A. Zoltán professzort nevezi ki a csíkszeredai Mőszaki és Társadalomtudományi Kar dékánjává. A Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Jelentıségő Intézménnyé nyilvánítja az Egyetemet október 4. Együttmőködési megállapodás aláírása a Nyíregyházi Fıiskolával. 9

10 2007. november 5. Együttmőködési megállapodás aláírása a szlovákiai Selye János Egyetemmel december 20. A Sapientia Alapítvány Alapítói Közgyőlése rendelkezik a Kuratórium új összetételérıl: Kató Béla elnök, Csenteri András Levente, Diósi László, Kállai Péter, Dr. Kun Imre Zoltán, Lászlófy Pál István, Molnos Lajos, Szilágyi Éva Gabriella, Dr. Szilágyi Pál, Toró Tibor, Dr. Várady Zoltán, Dr. Zilahi László február Együttmőködési megállapodás aláírása a Virginia állambeli Norfolk városban mőködı Old Dominion University-vel február 22. Együttmőködési megállapodás aláírása a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel február 28. Az ARACIS jóváhagyja az informatika szak akkreditációs kérelmét február 29. A Szenátus elhatározza a Tudományos Kutatásszervezési Osztály létrehozását a Rektori Hivatal keretén belül, és kinevezi a Sapientia EMTE tudományos igazgatóját Dr. Kása Zoltán professzor személyében március 7. A Kuratórium jóváhagyja a Kutatási Programok Intézetének átszervezését március 20. Az ARACIS jóváhagyja a román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom szak akkreditációs kérelmét március 7. A Kuratórium Dr. Makó Zoltán docenst nevezi ki a csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kar dékánjává május Együttmőködési megállapodás aláírása az olaszországi Viterbóban mőködı Università degli Studi della Tuscia egyetem vezetıségével április 17. Az ARACIS jóváhagyja a szociológia szak akkreditációs kérelmét június Diákcserére vonatkozó együttmőködési egyezmény aláírása a kanadai B.C. Burnaby városban mőködı Simon Fraser University-vel. 10

11 2008. június 18 szakon 607 diák (176 a Bologna-rendszerő képzésben, 431 a korábbi rendszerben) fejezi be a tanulmányait. A negyedik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik tíz akkreditált felsıoktatási intézményben június 5 8. Tıkés László európai parlamenti képviselı meghívására a Sapientia Alapítvány és a Sapientia EMTE vezetıi látogatást tesznek Brüsszelben, az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságnál július 8. A Szenátus jóváhagyja az elsı kutatóközpontok létrehozását, és kérvényezi ezek ANCS (Országos Tudományos Kutatási Ügynökség) általi elismerését július A Sapientia EMTE 830 helyre hirdet felvételit, a négy karon mőködı 19 szakon. A meghirdetett helyekre 853-an jelentkeznek július 17. Az ARACIS jóváhagyja a könyvelés és gazdálkodási informatika szak akkreditációs kérelmét július 22. Együttmőködési megállapodás aláírása a Nemzeti Villamosmérnöki Kutatás-fejlesztési Intézettel szeptember diák kezdi meg tanulmányait az új tanévben szeptember 26. A Szenátus jóváhagyja a finanszírozó MEH képviselıivel közösen kidolgozott normatív finanszírozási rendszer alapelveit és sarokszámait a 2008/2009-es tanévre szeptember 29. Az ARACIS visszautasítja az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak akkreditációs kérelmét október 15. A Debreceni Egyetemmel 2003-ban kötött Együttmőködési Megállapodás meghosszabbítása újabb 5 évre október 22. Együttmőködési egyezmény aláírása a soproni Nyugat-magyarországi Egyetemmel október

12 Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke meglátogatja az Egyetem csíkszeredai helyszínét január 29. Az ARACIS visszautasítja a pedagógia szak akkreditációs kérelmét január 5. Együttmőködési egyezmény aláírása a Szolnoki Fıiskolával február 7. A Kárpát-medencei magyar felsıoktatási intézmények Debrecenben együttmőködési szándéknyilatkozatot írnak alá március 26. Az ARACIS jóváhagyja a mechatronika, a számítástechnika és az automatika és alkalmazott informatika szakok akkreditációs kérelmét május 28. Az ARACIS jóváhagyja az általános közgazdaság szak akkreditációs kérelmét június 19. A Sapientia EMTE kérvényezi az intézményi akkreditációt június 25. Az ARACIS jóváhagyja a marosvásárhelyi kommunikáció és közkapcsolatok szak akkreditációs kérelmét június 19 szakon 513 diák (381 a Bologna-rendszerő képzésben, 132 a korábbi rendszerben) fejezi be a tanulmányait. Az ötödik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik tíz akkreditált felsıoktatási intézményben július A Sapientia EMTE a négy karon mőködı 21 szakon 935 helyre hirdet felvételit. A meghirdetett helyekre 737-en jelentkeznek július 31. Az ARACIS jóváhagyja a számítógépes mővelettervezés és gyártásirányítás és a távközlés szakok ideiglenes mőködési engedélyét szeptember 8. A japán Tokyo Institute of Technology-val közösen tudománytechnológiai kutatólaboratóriumot (International Physics House) avatnak a marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kar campusában. 12

13 2009. szeptember diák kezdi el tanulmányait az új tanévben október 23. Szili Katalin, a Kárpát-medencei Magyar Képviselık Fórumának elnöke meglátogatja az Egyetemet december 17. Az ARACIS jóváhagyja az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak akkreditációs kérelmét március 18. Az ARACIS jóváhagyja a környezetmérnöki és az élelmiszeripari mérnök szakok akkreditációs kérelmét március 24. Az Alapítványt létrehozó erdélyi magyar történelmi egyházak képviselıi az Alapítói Közgyőlés keretében találkoznak az Egyetemen április Az ARACIS által kinevezett intézményi akkreditációs szakértıi bizottság felméri az Egyetemet április 22. Az ARACIS jóváhagyja a kolozsvári filmmővészet, fotómővészet, média és a kommunikáció és PR (Csíkszereda) szakok akkreditációját és öt új csíkszeredai szak marketing, statisztika és gazdasági elırejelzés, világ- és összehasonlító irodalom angol nyelv és irodalom, ipari biotechnológia, közélelmezési és agroturisztikai mérnök-menedzser ideiglenes mőködési engedélyét május 20. Az ARACIS jóváhagyja a jog (Kolozsvár), egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások (Marosvásárhely) szakok ideiglenes mőködési engedélyét május 25. Együttmőködési megállapodás aláírása a Lambda cégcsoporthoz tartozó Procontrol céggel egy közös, mikroelektronikai, folyamatszabályozási és távközlési tanulmányi és kutatóközpont felépítésérıl a marosvásárhelyi campus területén június 20 szakon 406 diák (mindannyian a Bologna-rendszerő képzésben) fejezi be a tanulmányait. A hatodik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik kilenc akkreditált felsıoktatási intézményben. 13

14 2010. június 11. A Magyar Rektori Konferencia (MRK) és a Sapientia EMTE Román magyar Felsıoktatási Fórumot szervez Kolozsváron. A fórumon a magyar felsıoktatási intézmények rektorai, a magyarországi és romániai oktatáspolitika alakításában meghatározó szerepet betöltı intézményvezetık, felsıoktatási szakemberek és politikusok, a tudományos akadémiák képviselıi vesznek részt június 11. Együttmőködési megállapodás aláírása a Miskolci Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel és a Budapesti Gazdasági Fıiskolával július A Sapientia EMTE a négy karon 27 szakra, összesen 1120 helyre hirdet felvételit. Ideiglenes mőködési engedéllyel 7 új szak indul a 2010/2011-es tanévben július 22. Az ARACIS jóváhagyja a Sapientia EMTE intézményi akkreditációját szeptember 3. A Nyíregyházi Fıiskolával kötött Együttmőködési Megállapodás meghosszabbítása újabb 5 évre szeptember 19. Tizedik tanévét nyitja meg a Sapientia EMTE. A jubileumi ünnepségre a csíkszeredai Szakszervezetek Mővelıdési Házában kerül sor. A három helyszínen összesen 1940 diák kezdi el tanulmányait az új tanévben. A Budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett képzéseként a csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kar keretében elindul a Vezetés és szervezés mesteri képzés október 4. A Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött Együttmőködési Megállapodás meghosszabbítása újabb 5 évre október 19. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke elsı hivatalos romániai útja során Marosvásárhelyen meglátogatja az Egyetemet, és részt vesz a bentlakás épületének alapkıletételén február A Budapesti Gazdasági Fıiskola kihelyezett képzéseként Kolozsváron keresztféléves rendszerben elindul a Nemzetközi tanulmányok mesteri képzés február 4. 14

15 A tehetséggondozás támogatására vonatkozó szándéknyilatkozat aláírása a Sapientia EMTE, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Marosvásárhelyi Mővészeti Egyetem és a Felsıoktatási Tudományos Tanács között március 8. A Budapesti Corvinus Egyetemmel kötött Együttmőködési Megállapodás meghosszabbítása újabb 5 évre március 28. Martonyi János, a Magyar Köztársaság külügyminisztere Kolozsváron meglátogatja az Egyetemet április 19. A Rektori Hivatalnak és a kolozsvári karnak otthont adó Bocskai-ház falán háromnyelvő Bocskai-emléktábla elhelyezése június 20 szakon 455 diák fejezi be a tanulmányait. A hetedik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik tíz akkreditált felsıoktatási intézményben július A Sapientia EMTE a négy karon 27 szakra, összesen 1150 helyre hirdet felvételit augusztus 22. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke meglátogatja az Egyetemet Kolozsváron. Dávid László, az intézmény rektora magyar állami kitüntetésben részesült: a Köztársasági Elnöktıl átvette a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét szeptember 19. Tizenegyedik tanévét nyitja meg a Sapientia EMTE. A három helyszínen összesen 1959 diák kezdi el tanulmányait az új tanévben. A Budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett képzéseként a csíkszeredai Mőszaki és Társadalomtudományi Kar keretében elindul a Szociológia mesteri képzés október Az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldöttségének látogatása az Egyetemen, az együttmőködési kapcsolatok szélesítése érdekében október 21. A Sapientia Alapítvány Alapítói Közgyőlése rendelkezik a Kuratórium új összetételérıl: Kató Béla elnök, Berky Anna Mária, Csenteri András Levente, Daradics Kinga Ágnes, Diósi László, Gyerı Dávid, Jakab Ilona, Kállay Péter, Dr. Kun Imre Zoltán, Lászlófy Pál István, Dr. Szilágyi Pál, Szilágyi Éva Gabriella november

16 Az ARACIS jóváhagyja a kertészmérnöki szak akkreditációs kérelmét december 1. Együttmőködési szerzıdés aláírása a gödöllıi Szent István Egyetemmel december 6. A Szenátus megszavazza a tanügyminisztérium által kidolgozott, az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvényt február 28. A Képviselıház megszavazza az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvényt február 29. Együttmőködési szerzıdés aláírása a Kodolányi János Fıiskolával február 29. Együttmőködési szerzıdés aláírása a japán National Institute of Radiological Sciences intézettel március 28. Az államelnök aláírja a az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvényt március 29. Az ARACIS jóváhagyja az nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak akkreditációs kérelmét április 3. Az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvény megjelenik Románia Hivatalos Közlönyében. A törvény három napon belül lép hatályba május 31. Az ARACIS jóváhagyja a kommunikáció és közkapcsolatok szak akkreditációját, valamint a tájépítészet szak ideiglenes mőködési engedélyét június 19 szakon 301 diák fejezi be a tanulmányait. Az intézményi akkreditációt követıen az Egyetem elıször szervez saját államvizsgát a filmmővészet, fotómővészet, média, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, valamint a kommunikáció és közkapcsolatok szakokon július A Sapientia EMTE a négy karon 28 szakra, összesen 1170 helyre hirdet felvételit szeptember 17. Tizenkettedik tanévét nyitja meg a Sapientia EMTE. A három helyszínen összesen 1988 diák kezdi el tanulmányait az új tanévben október 3. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem elıször ünnepli meg az Egyetem Napját, a 2001-es elsı tanévnyitó évfordulóját. A marosvásárhelyi karon zajló ünnepség díszvendége Orbán Viktor úr, Magyarország miniszterelnöke. 16

17 2012. november 22. Együttmőködési megállapodás aláírása a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskolával. 17

KRONOLÓGIA. A SA Kuratóriuma elbírálja a szakindításhoz kiírt pályázatokat, és dönt az első szakok akkreditációs iratcsomójának összeállításáról.

KRONOLÓGIA. A SA Kuratóriuma elbírálja a szakindításhoz kiírt pályázatokat, és dönt az első szakok akkreditációs iratcsomójának összeállításáról. KRONOLÓGIA 2000. március 16. A Sapientia Alapítvány (SA) hivatalos bejegyzése, kolozsvári székhellyel. Az Alapítványt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői hozták létre. Az Alapítvány vezető testülete

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusának határozatai

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusának határozatai A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusának határozatai kivonat a Szenátus 2001 2006 közötti jegyzõkönyveibõl 2001 1. sz. határozat/2001.06.06.: A Szenátus egyhangúlag elfogadja azt a javaslatot,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 2012.

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Határozatai

A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Határozatai A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Határozatai kivonat a kuratórium 2000 2006 közötti jegyzõkönyveibõl I. kuratóriumi ülés, 2000. április 14. 2000/1. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma

Részletesebben

Integráció-elõkészítõ megállapodás EMTE PKE

Integráció-elõkészítõ megállapodás EMTE PKE Integráció-elõkészítõ megállapodás EMTE PKE Amely létrejött: 1. A Sapientia Alapítvány székhelye: Kolozsvár, I. C. Bratianu utca 51 szám, adószám 12866184, képviseli dr. Tonk Sándor, elnök, 2. A Pro Universitate

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Sapientia Hungariae Alapítvány Kuratóriumi határozatok tára

Sapientia Hungariae Alapítvány Kuratóriumi határozatok tára Sapientia Hungariae Alapítvány Kuratóriumi határozatok tára 2001. év határozatai 1/2001. (VII.19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta) (1) A kuratóriumi érdemi határozatai évenként

Részletesebben

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA Határon Túli Magyarok Hivatala 2001 március Ez a vitaanyag a HTMH Felsõoktatás

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások

Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások dr. Tonk Márton egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erdélyi Szövetség, Budapest 2015. november 14. A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSAROMÁNIÁBAN(1992-2011)

Részletesebben

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 2.sz. melléklet VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI A VVNP Szervezıje a Janus Pannonius Múzeum, mely ellátja a Pályázat mőködtetésével kapcsolatos

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

A Szenátus CXLVII. ülésének határozatai május 27.

A Szenátus CXLVII. ülésének határozatai május 27. Ikt. sz. 256/2016.05.30. A Szenátus CXLVII. ülésének határozatai 2016. május 27. 1850. határozat A Szenátus elfogadja az oktatás és kutatás anyagi alapjának (tárgyi vagyonelemeinek) 2015. évi helyzetéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2319-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. augusztus 27-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán: Szerzõink Bakacsi Gyula: közgazdász 1959, Szeged. Diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1983-ban. 1988-ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a Közgazdaságtudomány kandidátusa

Részletesebben

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Operatív terve a 2007-es esztendőre 1

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Operatív terve a 2007-es esztendőre 1 Az Erdélyi Magyar Tudoányegyete Operatív e a 2007-es esztendőre 1 RON I Akkreditáció Hat szak (inforatika, pedagógia, szociológia, agrárgazdaságtan, könyvelés és gazgálkodási inforatika, roán és angol

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEK 2015-2016 ALAPKÉPZÉS Felvételi kedvezmények az alábbi szakok esetében alapképzésen:

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2013-2014-ES TANULMÁNYI ÉVRE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2013-2014-ES TANULMÁNYI ÉVRE Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2013-2014-ES TANULMÁNYI ÉVRE 1. Bevezetés A jelen szabályzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Részletesebben

A Sapientia Alapítvány Alapszabálya (az utolsó módosításról szóló bírósági végzés napjától, 2008. január 3.-tól érvényes szöveg)

A Sapientia Alapítvány Alapszabálya (az utolsó módosításról szóló bírósági végzés napjától, 2008. január 3.-tól érvényes szöveg) FORDÍTÁS ROMÁN NYELVRŐL A Sapientia Alapítvány Alapszabálya (az utolsó módosításról szóló bírósági végzés napjától, 2008. január 3.-tól érvényes szöveg) Az Alapítvány alapító tagjai: 1. Gyulafehérvári

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax:

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax: BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro/hu Beiskolázási keretszámok a 2016 2017-es egyetemi tanévre

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016.

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016. 85/2016. (XII. 14.) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Szervezteti és Működési Rend (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról 1. elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2013. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2013 1/2013. (I.8.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 36 igen egyhangú szavazattal

Részletesebben

A meteorológia oktatása Kolozsvárott

A meteorológia oktatása Kolozsvárott A meteorológia oktatása Kolozsvárott Bartók Blanka Babes-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Kolozsvár MMT XXXIII. Vándorgyőlése Eger, 2010 augusztus 30-31 Babes-Bolyai Tudományegyetem 1872: a Kolozsvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 3488-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. december 17-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. (2008. december 18. napjától

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata 507/2007.05.25. határozat/ 4. melléklet A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Célkitűzések: Jelen szabályzat célja, hogy szabályozza az EMTE-n folyó oktatási, kutatási,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: 10 év 8 konferencia 1 A MELLearN konferencia után 2 A tanulás minısége 5 Roma fiatalok és felnıttek szak- és továbbképzése

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves operatív program a 2009. évtıl kerüljön bevezetésre

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány határon túlra irányuló tevékenysége HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN I. KEUR 1. KEUR 2.

Részletesebben

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13.

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. 2014. MÁJUS 12. HÉTFŐ 9.00 órától Regisztráció 10.00-13.30 óra Plenáris előadások / Helyszín: Nagy Aula

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

A MaCS konferencia első tizenöt éve

A MaCS konferencia első tizenöt éve A MaCS konferencia első tizenöt éve The First 15 Years of Joint Conference of Mathematics and Computer Science Primii 15 ani ai conferinţei MACS KÁSA Zoltán Sapientia EMTE Kolozsvár Marosvásárhely Csíkszereda

Részletesebben

FÓRUM Bakacsi Gyula Dávid László Hauer Melinda Szilágyi Pál Tonk Márton Per aspera ad astra Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem elsõ öt éve

FÓRUM Bakacsi Gyula Dávid László Hauer Melinda Szilágyi Pál Tonk Márton Per aspera ad astra Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem elsõ öt éve FÓRUM Bakacsi Gyula Dávid László Hauer Melinda Szilágyi Pál Tonk Márton Per aspera ad astra Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem elsõ öt éve A sikerhez vezetõ út küzdelmekkel jár összegez az írásunk címéül

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Magyar Okleveles Adószakértık Egyesülete FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben