megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad)."

Átírás

1 KRONOLÓGIA március 16. A Sapientia Alapítvány (SA) hivatalos bejegyzése, kolozsvári székhellyel. Az Alapítványt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetıi hozták létre. Az Alapítvány vezetı testülete a kilenctagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai: Dr. Tonk Sándor (elnök), Dr. Tánczos Vilmos (alelnök), Dr. Marton József (titkár), Dr. Birtalan Ákos, Dr. Brassai Zoltán, az MTA külsı tagja, Dr. Szilágyi Pál, Tolnay István, Toró Tibor, az MTA külsı tagja, Tıkés Elek április 14. A SA Kuratóriumának elsı ülése. Az ülést követıen nyilvánosságra hozzák a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Nyilatkozatát az Erdélyi Magyar Magánegyetem Létrehozásáról április Megszületik a SA és a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) közötti Együttmőködési Megállapodás az Erdélyi Magyar Magánegyetem finanszírozásáról április A SA és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) vezetıi elvi döntést hoznak arról, hogy a nagyváradi intézmény betagolódik a SA által létrehozandó egyetemi hálózatba május A SA Kuratóriuma elbírálja a szakindításhoz kiírt pályázatokat, és dönt az elsı szakok akkreditációs iratcsomójának összeállításáról május Döntés születik a PKE ingatlanberuházásainak támogatásáról. A Sapientia Alapítvány finanszírozza a nagyváradi Református Püspöki Palota oktatás céljaira történı átalakítását, valamint az Arany János Kollégium épületének felújítását június július Az ideiglenes mőködési engedély megszerzése érdekében a SA leadja az elsı szakok akkreditációs iratcsomóit a bukaresti Akkreditációs Bizottsághoz. A kérvényezett szakok a következık: agrár- és élelmiszeripari gazdaság, könyvelés és gazdálkodási informatika, környezetmérnöki, élelmiszeripari mérnök, szociológia (Csíkszereda), valamint pedagógia (Marosvásárhely) október 7. A SA Kuratóriuma elfogadja a létesítendı Magánegyetem Koncepcióját, és eldönti, hogy az intézmény az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) nevet viselje. A Koncepciónak

2 megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad) október 7. A SA Kuratóriuma dönt az Alapítvány csíkszeredai és marosvásárhelyi fiókjainak létrehozásáról, melyek feladata az oktatási helyszínek elıkészítése a 2001/2002-es egyetemi év elindításához december 6. A SA Kolozsváron létrehozza a Kutatási Programok Intézetét (KPI), mely az Alapítvány fiókszervezeteként mőködik december A SA megvásárolja az EMTE Rektori Hivatala számára a kolozsvári Bocskai-házat február Döntés születik a Marosvásárhely határában található koronkai telek megvásárlásáról egy felépítendı egyetemi campus céljaira február Létrejön a Sapientia Hungariae Alapítvány (SHA), melynek célja az egyetemhez kapcsolódó magyarországi tevékenységek összehangolása és adminisztrálása március A SA megvásárolja a csíkszeredai oktatási helyszín részére a volt Hargita Szálló épületét március További szakok akkreditációs iratcsomójának benyújtása: informatika, mechatronika, automatika és alkalmazott informatika, számítástechnika (Marosvásárhely), továbbá román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom (Csíkszereda) április 7. A Kuratórium határozatot hoz az EMTE ideiglenes vezetıségi struktúráját illetıen. A Szenátus szerepét az Alapítvány Kuratóriuma látja el, a karok dékánjaival, illetve a PKE rektorával kiegészülve. Az Egyetem megbízott rektora az Alapítvány elnöke április A SA Kuratóriuma kinevezi a Marosvásárhelyi és a Csíkszeredai Kar megbízott dékánjait, Dr. Hollanda Dénes és Dr. Lányi Szabolcs személyében május A bukaresti Akkreditációs Bizottság megadja az ideiglenes mőködési engedélyt az Erdélyi Magyar Tudományegyetem elsı szakjainak június 6. 2

3 A SA Kuratóriuma határozatot hoz arról, hogy a létrehozandó egyetem megnevezése Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (románul: Universitatea Sapientia) legyen. Sor kerül a Sapientia EMTE Ideiglenes Szenátusának elsı, alakuló ülésére. A Szenátus elfogadja a Sapientia EMTE Chartáját, Felvételi Szabályzatát, valamint Ösztöndíjszabályzatát. Megkezdıdik a felvételi elıkészítése július 23. Lezajlik az elsı felvételi vizsga. A Csíkszeredai Karon 209 helyre 481, a marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Karon 165 helyre 385 jelentkezı volt július augusztus A Szenátus jóváhagyja az oktatói álláskereteket, és lezajlanak az oktatói versenyvizsgák. A Sapientia EMTE az elsı tanári versenyvizsgán összesen 57 tanári állást hirdet meg, amelyre 135-en jelentkeznek augusztus A Szenátus jóváhagyja a versenyvizsgák eredményeit, kinevezi a tanszékvezetıket, és létrehozza a szenátusi bizottságokat (tanulmányi, kutatási és szociális) augusztus 31. A SA vezetısége elhatározza egy egyetemi könyvkiadó a Scientia Kiadó létrehozását a KPI keretén belül szeptember Létrejönnek a Csíkszeredai Kar és a marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kar kari tanácsai október 3. Ünnepi kuratóriumi ülés Kolozsváron, amely elhatározza az oktatás elindítását a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen október 3. Évnyitó a marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Karon (színhely: a marosvásárhelyi Kultúrpalota) október 5. Évnyitó a Csíkszeredai Karon (színhely: Szakszervezetek Mővelıdési Háza) október 8. Elindul az oktatás a két karon. Csíkszeredában négy szak kezdi el mőködését agrár- és élelmiszeripari gazdaság, könyvelés és gazdálkodási informatika, szociológia, román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom, Marosvásárhelyt pedig öt: informatika, mechatronika, automatika és alkalmazott informatika, számítástechnika, pedagógia október 26. 3

4 A Szenátus elfogadja a Sapientia EMTE Kreditrendszerő Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, és kinevezi az egyetemi és kari ösztöndíjtanácsokat november A magyar Oktatási Minisztérium hozzáférési lehetıséget adományoz a Sapientia EMTE számára az Elektronikus Információs Szolgáltatási Programhoz (EISZ), amely több magyar és idegen nyelvő elektronikus szakfolyóirathoz és tudományos forrásmunkákhoz biztosít hozzáférést február A kolozsvári oktatási helyszín elindítása érdekében a SA benyújtja az Akkreditációs Bizottsághoz a környezetföldrajz, illetve a fotómővészet, filmmővészet, média szak iratcsomóját március 14. A Kuratórium elhatározza egy kolozsvári telek megvásárlását a kolozsvári egyetemi campus felépítése céljából május 23. A román kormány 410/ sz. határozatában engedélyezi a következı kilenc szak mőködését: agrár- és élelmiszeripari gazdaság, könyvelés és gazdálkodási informatika, szociológia (vidékfejlesztés szakiránnyal), román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom (Csíkszeredában), pedagógia (szociálpedagógia szakiránnyal), informatika, mechatronika, számítástechnika, automatika és alkalmazott informatika (Marosvásárhelyt) június 1. A Sapientia EMTE kutatási tevékenységét összehangoló Kutatási Programok Intézete Tudomány és Önismeret Erdélyben címmel konferenciát szervez. A konferencia anyagait összefoglaló kötetekben jelenteti meg július A Sapientia EMTE második alkalommal szervez felvételit. A három helyszínen Csíkszeredában, Marosvásárhelyt és Kolozsvárott a meghirdetett tizenöt szak 675 helyére összesen 879-en jelentkeznek augusztus 29. Újabb kormányhatározat (944/ ) ad ideiglenes mőködési engedélyt az Akkreditációs Bizottság által már elızıleg jóváhagyott öt szaknak: általános közgazdaság, környezetmérnöki és élelmiszeripari mérnök (Csíkszeredában), társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok illetve kertészmérnöki (Marosvásárhelyt), valamint környezetföldrajz (Kolozsvárt) szeptember 28. A Csíkszeredai Kar tanévnyitóján 2002-ben hét szakon 480 diák kezdi el az egyetemi évet. 4

5 2002. szeptember 30. Évnyitó a kolozsvári Természettudományi Karon. Megkezdıdik az oktatás a környezetföldrajz szakon, 20 diákkal október 4. Központi egyetemi tanévnyitó és ünnepi kuratóriumi ülés a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kar hét szakján 415 diák kezdi a tanévet október 10. Bevezetik a normatív finanszírozási rendszert a Sapientia EMTE mőködési költségeinek fedezésére december 6. A SA Alapítói Közgyőlése rendelkezik a Kuratórium új összetételérıl: Dr. Tonk Sándor elnök, Dr. Tánczos Vilmos alelnök, Dr. Marton József titkár, Dr. Brassai Zoltán, Kató Béla, Kolumbán Gábor, Dr. Kun Imre, Dr. Szilágyi Pál, Tolnay István, Toró Tibor tagok január Oktatói versenyvizsgák lebonyolítása nyomán 46 fıállású oktatója lesz a Sapientia EMTEnek január 16. Együttmőködési egyezmény aláírása az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel január Debrecenben ünnepélyes keretek között megállapodás születik a Sapientia EMTE és a Debreceni Egyetem közötti együttmőködésrıl április 25. Együttmőködési megállapodás aláírása a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemmel (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) május június A második hivatalos oktatói versenyvizsga meghirdetése és lebonyolítása. A vizsgák nyomán 48 új oktatót alkalmaz az Egyetem június A Román Akkreditációs Bizottság pozitívan véleményezi a kolozsvári fotómővészet, filmmővészet, média szak, valamint a csíkszeredai társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok szak indítási kérelmét június 6. A Sapientia EMTE központi adminisztrációjának, a Kolozsvári Karnak, a Sapientia Alapítványnak és a KPI-nak székhelyet biztosító, frissen felújított Bocskai-ház avatása. Az avatón részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is. 5

6 2003. június 24. A Sapientia EMTE együttmőködési megállapodást ír alá az egri Eszterházy Károly Fıiskolával július Harmadízben szervez felvételi vizsgát a Sapientia EMTE. A három oktatási helyszínen, 18 szakon meghirdetett 760 helyre összesen 1050 jelentkezı felvételizik augusztus 14. Elhunyt Dr. Tonk Sándor professzor, a Sapientia Alapítvány elnöke, a Sapientia EMTE elsı rektora. Váratlan távozásával az erdélyi magyar felsıoktatást és a magyar tudományos életet pótolhatatlan veszteség érte. Hite, szelleme és elkötelezett, fáradhatatlan munkája döntıen hozzájárult az önálló magyar egyetem elindításához szeptember 4. Az alapító egyházak vezetıi Kató Bélát nevezik ki a Kuratórium új elnökének, és javaslatot tesznek a Sapientia EMTE rektorának a személyére. Az Alapítvány Kuratóriuma egyhangú szavazattal elfogadja az Alapítók javaslatát, és kinevezi Dr. Szilágyi Pált a Sapientia EMTE rektori tisztségébe október 4. A marosvásárhelyi Campus alapkıletétele. Csíkszeredában 826, Marosvásárhelyen 594, Kolozsváron 56 diák kezdi meg a tanévet, mintegy 225 oktató irányításával október 26. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke látogatást tesz az Egyetem kolozsvári helyszínén február Elkezdıdik az oktatás a marosvásárhelyi kar új épületében március 19. A Kuratórium Dr. Györfi Jenı professzort nevezi ki a csíkszeredai karok megbízott dékánjává június 11. Együttmőködési megállapodás aláírása a Pécsi Tudományegyetemmel június 29. A Szenátus egyhangú szavazattal megválasztja Dr. Dávid László professzort a Sapientia EMTE oktatási és kutatási rektorhelyettesi funkciójába, és Dr. Bakacsi Gyula docenst a Sapientia EMTE gazdasági rektorhelyettesi funkciójába július A Sapientia EMTE negyedik alkalommal szervez felvételit. A három oktatási helyszínen, 18 szakon meghirdetett 750 helyre összesen 1009 jelentkezı felvételizik. 6

7 2004. augusztus 6. A Sapientia EMTE csíkszeredai karai 49 évre használatba kapják a Csíki Magánjavaktól azt a csíksomlyói ingatlant, amelyet a román állam szolgáltatott vissza a helyi közösségi vagyont kezelı egyesületnek. Elkezdıdik a korábban árvaházként mőködı ingatlan felújítása szeptember 20. Csíkszeredában két különálló kar a Gazdaság- és Humántudományok Kar, valamint a Mőszaki és Társadalomtudományi Kar jön létre. A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma Dr. Bakacsi Gyula és Dr. Rostás Zoltán dékánokat nevezi ki a karok élére szeptember 27. Tanévnyitó ünnepség: 1907 diák kezdi el tanulmányait az egyetem négy karán október Együttmőködési megállapodás aláírása a Brassói Transilvania Egyetemmel október 18. Ideiglenes mőködési engedélyt kap a kolozsvári nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak október 21. A magyar Informatikai és Hírközlési Minisztérium e-magyarország pontot hoz létre a marosvásárhelyi campus diákklubjában, amely bekapcsolódhat a magyar egyetemi informatikai klubhálózatba november 3. Elızetes együttmőködési megállapodás aláírása a japán Tokyo Institute of Technology-val november 7. Marosvásárhelyen ünnepélyesen átadják a kar új épületét április 18. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke látogatást tesz az Egyetem marosvásárhelyi helyszínén május 12. Dr. Tonk Sándorról nevezik el a kolozsvári Természettudományi és Mővészeti Kar könyvtárát június 4. Elballagnak a Sapientia EMTE elsı végzıs évfolyamai: Csíkszeredában 81 diák és Marosvásárhelyen 51 diák július 1. 7

8 A Sapientia EMTE elsı végzısei sikeresen záróvizsgáznak a Babeş Bolyai Tudományegyetemen és a Bukaresti Egyetemen július A 2005/2006-os tanévre meghirdetett felvételin 889-en jelentkeznek a 790 tandíjas és tandíjmentes helyre július 20. A polgármesteri hivatallal folytatott kétéves pereskedés nyomán kétnyelvő tábla kerülhet a Sapientia EMTE kolozsvári fıépületére szeptember 26. Ötödik tanévét nyitja meg az egyetem négy kara hallgató kezdi el és folytatja tanulmányait 337 oktató irányításával október Együttmőködési megállapodás aláírása a Bukaresti Mőszaki Egyetemmel március A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma Dr. Tonk Márton docenst nevezi ki a Sapientia EMTE kolozsvári Természettudományi és Mővészeti Karának élére március 1. Együttmőködési megállapodás aláírása az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel március Együttmőködési megállapodás aláírása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel május 19. Együttmőködési megállapodás aláírása a Kecskeméti Fıiskolával július Második kifutó generáció: a 12 szakon 309 diák fejezi be tanulmányait. Sikeresen államvizsgáznak a Bukaresti Egyetemen, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemen, a Babeş Bolyai Tudományegyetemen, a brassói Transilvania Egyetemen és a temesvári Nyugati Egyetemen július A Sapientia EMTE 830 helyre hirdet felvételit a négy karán mőködı 18 szakára. A meghirdetett helyekre 1027-en jelentkeznek szeptember 18. Az új tanévben 2200 diák kezdi meg tanulmányait október 2. 8

9 A Kuratórium kinevezi Dr. Dávid Lászlót az egyetem új rektorának. Mandátuma január 1-tıl lép életbe december 6. A Szenátus elfogadja Dr. Dávid László rektori programját, és Dr. Szép Sándort rektorhelyettessé választja február 5. Együttmőködési megállapodás aláírása a Román Akadémia Gazdasági Prognózis Intézetével február 13. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke, elsı hivatalos romániai útja alkalmával látogatást tesz az Egyetem marosvásárhelyi helyszínén március 6. Együttmőködési megállapodás aláírása a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel május 11. Stratégiai együttmőködési megállapodás aláírása a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemmel május 25. A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE közötti idıszakra vonatkozó Fejlesztési Stratégiáját június 464 diák ballag el az Egyetemrıl. A harmadik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik hat akkreditált felsıoktatási intézményben július A Sapientia EMTE 830 helyre hirdet felvételit, a négy karon mőködı 19 szakon. A meghirdetett helyekre 889-en jelentkeznek szeptember diák kezdi el tanulmányait az új tanévben szeptember 19. A Kuratórium Dr. Biró A. Zoltán professzort nevezi ki a csíkszeredai Mőszaki és Társadalomtudományi Kar dékánjává. A Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Jelentıségő Intézménnyé nyilvánítja az Egyetemet október 4. Együttmőködési megállapodás aláírása a Nyíregyházi Fıiskolával. 9

10 2007. november 5. Együttmőködési megállapodás aláírása a szlovákiai Selye János Egyetemmel december 20. A Sapientia Alapítvány Alapítói Közgyőlése rendelkezik a Kuratórium új összetételérıl: Kató Béla elnök, Csenteri András Levente, Diósi László, Kállai Péter, Dr. Kun Imre Zoltán, Lászlófy Pál István, Molnos Lajos, Szilágyi Éva Gabriella, Dr. Szilágyi Pál, Toró Tibor, Dr. Várady Zoltán, Dr. Zilahi László február Együttmőködési megállapodás aláírása a Virginia állambeli Norfolk városban mőködı Old Dominion University-vel február 22. Együttmőködési megállapodás aláírása a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel február 28. Az ARACIS jóváhagyja az informatika szak akkreditációs kérelmét február 29. A Szenátus elhatározza a Tudományos Kutatásszervezési Osztály létrehozását a Rektori Hivatal keretén belül, és kinevezi a Sapientia EMTE tudományos igazgatóját Dr. Kása Zoltán professzor személyében március 7. A Kuratórium jóváhagyja a Kutatási Programok Intézetének átszervezését március 20. Az ARACIS jóváhagyja a román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom szak akkreditációs kérelmét március 7. A Kuratórium Dr. Makó Zoltán docenst nevezi ki a csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kar dékánjává május Együttmőködési megállapodás aláírása az olaszországi Viterbóban mőködı Università degli Studi della Tuscia egyetem vezetıségével április 17. Az ARACIS jóváhagyja a szociológia szak akkreditációs kérelmét június Diákcserére vonatkozó együttmőködési egyezmény aláírása a kanadai B.C. Burnaby városban mőködı Simon Fraser University-vel. 10

11 2008. június 18 szakon 607 diák (176 a Bologna-rendszerő képzésben, 431 a korábbi rendszerben) fejezi be a tanulmányait. A negyedik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik tíz akkreditált felsıoktatási intézményben június 5 8. Tıkés László európai parlamenti képviselı meghívására a Sapientia Alapítvány és a Sapientia EMTE vezetıi látogatást tesznek Brüsszelben, az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságnál július 8. A Szenátus jóváhagyja az elsı kutatóközpontok létrehozását, és kérvényezi ezek ANCS (Országos Tudományos Kutatási Ügynökség) általi elismerését július A Sapientia EMTE 830 helyre hirdet felvételit, a négy karon mőködı 19 szakon. A meghirdetett helyekre 853-an jelentkeznek július 17. Az ARACIS jóváhagyja a könyvelés és gazdálkodási informatika szak akkreditációs kérelmét július 22. Együttmőködési megállapodás aláírása a Nemzeti Villamosmérnöki Kutatás-fejlesztési Intézettel szeptember diák kezdi meg tanulmányait az új tanévben szeptember 26. A Szenátus jóváhagyja a finanszírozó MEH képviselıivel közösen kidolgozott normatív finanszírozási rendszer alapelveit és sarokszámait a 2008/2009-es tanévre szeptember 29. Az ARACIS visszautasítja az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak akkreditációs kérelmét október 15. A Debreceni Egyetemmel 2003-ban kötött Együttmőködési Megállapodás meghosszabbítása újabb 5 évre október 22. Együttmőködési egyezmény aláírása a soproni Nyugat-magyarországi Egyetemmel október

12 Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke meglátogatja az Egyetem csíkszeredai helyszínét január 29. Az ARACIS visszautasítja a pedagógia szak akkreditációs kérelmét január 5. Együttmőködési egyezmény aláírása a Szolnoki Fıiskolával február 7. A Kárpát-medencei magyar felsıoktatási intézmények Debrecenben együttmőködési szándéknyilatkozatot írnak alá március 26. Az ARACIS jóváhagyja a mechatronika, a számítástechnika és az automatika és alkalmazott informatika szakok akkreditációs kérelmét május 28. Az ARACIS jóváhagyja az általános közgazdaság szak akkreditációs kérelmét június 19. A Sapientia EMTE kérvényezi az intézményi akkreditációt június 25. Az ARACIS jóváhagyja a marosvásárhelyi kommunikáció és közkapcsolatok szak akkreditációs kérelmét június 19 szakon 513 diák (381 a Bologna-rendszerő képzésben, 132 a korábbi rendszerben) fejezi be a tanulmányait. Az ötödik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik tíz akkreditált felsıoktatási intézményben július A Sapientia EMTE a négy karon mőködı 21 szakon 935 helyre hirdet felvételit. A meghirdetett helyekre 737-en jelentkeznek július 31. Az ARACIS jóváhagyja a számítógépes mővelettervezés és gyártásirányítás és a távközlés szakok ideiglenes mőködési engedélyét szeptember 8. A japán Tokyo Institute of Technology-val közösen tudománytechnológiai kutatólaboratóriumot (International Physics House) avatnak a marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kar campusában. 12

13 2009. szeptember diák kezdi el tanulmányait az új tanévben október 23. Szili Katalin, a Kárpát-medencei Magyar Képviselık Fórumának elnöke meglátogatja az Egyetemet december 17. Az ARACIS jóváhagyja az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak akkreditációs kérelmét március 18. Az ARACIS jóváhagyja a környezetmérnöki és az élelmiszeripari mérnök szakok akkreditációs kérelmét március 24. Az Alapítványt létrehozó erdélyi magyar történelmi egyházak képviselıi az Alapítói Közgyőlés keretében találkoznak az Egyetemen április Az ARACIS által kinevezett intézményi akkreditációs szakértıi bizottság felméri az Egyetemet április 22. Az ARACIS jóváhagyja a kolozsvári filmmővészet, fotómővészet, média és a kommunikáció és PR (Csíkszereda) szakok akkreditációját és öt új csíkszeredai szak marketing, statisztika és gazdasági elırejelzés, világ- és összehasonlító irodalom angol nyelv és irodalom, ipari biotechnológia, közélelmezési és agroturisztikai mérnök-menedzser ideiglenes mőködési engedélyét május 20. Az ARACIS jóváhagyja a jog (Kolozsvár), egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások (Marosvásárhely) szakok ideiglenes mőködési engedélyét május 25. Együttmőködési megállapodás aláírása a Lambda cégcsoporthoz tartozó Procontrol céggel egy közös, mikroelektronikai, folyamatszabályozási és távközlési tanulmányi és kutatóközpont felépítésérıl a marosvásárhelyi campus területén június 20 szakon 406 diák (mindannyian a Bologna-rendszerő képzésben) fejezi be a tanulmányait. A hatodik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik kilenc akkreditált felsıoktatási intézményben. 13

14 2010. június 11. A Magyar Rektori Konferencia (MRK) és a Sapientia EMTE Román magyar Felsıoktatási Fórumot szervez Kolozsváron. A fórumon a magyar felsıoktatási intézmények rektorai, a magyarországi és romániai oktatáspolitika alakításában meghatározó szerepet betöltı intézményvezetık, felsıoktatási szakemberek és politikusok, a tudományos akadémiák képviselıi vesznek részt június 11. Együttmőködési megállapodás aláírása a Miskolci Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel és a Budapesti Gazdasági Fıiskolával július A Sapientia EMTE a négy karon 27 szakra, összesen 1120 helyre hirdet felvételit. Ideiglenes mőködési engedéllyel 7 új szak indul a 2010/2011-es tanévben július 22. Az ARACIS jóváhagyja a Sapientia EMTE intézményi akkreditációját szeptember 3. A Nyíregyházi Fıiskolával kötött Együttmőködési Megállapodás meghosszabbítása újabb 5 évre szeptember 19. Tizedik tanévét nyitja meg a Sapientia EMTE. A jubileumi ünnepségre a csíkszeredai Szakszervezetek Mővelıdési Házában kerül sor. A három helyszínen összesen 1940 diák kezdi el tanulmányait az új tanévben. A Budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett képzéseként a csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kar keretében elindul a Vezetés és szervezés mesteri képzés október 4. A Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött Együttmőködési Megállapodás meghosszabbítása újabb 5 évre október 19. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke elsı hivatalos romániai útja során Marosvásárhelyen meglátogatja az Egyetemet, és részt vesz a bentlakás épületének alapkıletételén február A Budapesti Gazdasági Fıiskola kihelyezett képzéseként Kolozsváron keresztféléves rendszerben elindul a Nemzetközi tanulmányok mesteri képzés február 4. 14

15 A tehetséggondozás támogatására vonatkozó szándéknyilatkozat aláírása a Sapientia EMTE, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Marosvásárhelyi Mővészeti Egyetem és a Felsıoktatási Tudományos Tanács között március 8. A Budapesti Corvinus Egyetemmel kötött Együttmőködési Megállapodás meghosszabbítása újabb 5 évre március 28. Martonyi János, a Magyar Köztársaság külügyminisztere Kolozsváron meglátogatja az Egyetemet április 19. A Rektori Hivatalnak és a kolozsvári karnak otthont adó Bocskai-ház falán háromnyelvő Bocskai-emléktábla elhelyezése június 20 szakon 455 diák fejezi be a tanulmányait. A hetedik végzıs évfolyam sikeresen államvizsgázik tíz akkreditált felsıoktatási intézményben július A Sapientia EMTE a négy karon 27 szakra, összesen 1150 helyre hirdet felvételit augusztus 22. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke meglátogatja az Egyetemet Kolozsváron. Dávid László, az intézmény rektora magyar állami kitüntetésben részesült: a Köztársasági Elnöktıl átvette a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét szeptember 19. Tizenegyedik tanévét nyitja meg a Sapientia EMTE. A három helyszínen összesen 1959 diák kezdi el tanulmányait az új tanévben. A Budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett képzéseként a csíkszeredai Mőszaki és Társadalomtudományi Kar keretében elindul a Szociológia mesteri képzés október Az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldöttségének látogatása az Egyetemen, az együttmőködési kapcsolatok szélesítése érdekében október 21. A Sapientia Alapítvány Alapítói Közgyőlése rendelkezik a Kuratórium új összetételérıl: Kató Béla elnök, Berky Anna Mária, Csenteri András Levente, Daradics Kinga Ágnes, Diósi László, Gyerı Dávid, Jakab Ilona, Kállay Péter, Dr. Kun Imre Zoltán, Lászlófy Pál István, Dr. Szilágyi Pál, Szilágyi Éva Gabriella november

16 Az ARACIS jóváhagyja a kertészmérnöki szak akkreditációs kérelmét december 1. Együttmőködési szerzıdés aláírása a gödöllıi Szent István Egyetemmel december 6. A Szenátus megszavazza a tanügyminisztérium által kidolgozott, az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvényt február 28. A Képviselıház megszavazza az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvényt február 29. Együttmőködési szerzıdés aláírása a Kodolányi János Fıiskolával február 29. Együttmőködési szerzıdés aláírása a japán National Institute of Radiological Sciences intézettel március 28. Az államelnök aláírja a az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvényt március 29. Az ARACIS jóváhagyja az nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak akkreditációs kérelmét április 3. Az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvény megjelenik Románia Hivatalos Közlönyében. A törvény három napon belül lép hatályba május 31. Az ARACIS jóváhagyja a kommunikáció és közkapcsolatok szak akkreditációját, valamint a tájépítészet szak ideiglenes mőködési engedélyét június 19 szakon 301 diák fejezi be a tanulmányait. Az intézményi akkreditációt követıen az Egyetem elıször szervez saját államvizsgát a filmmővészet, fotómővészet, média, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, valamint a kommunikáció és közkapcsolatok szakokon július A Sapientia EMTE a négy karon 28 szakra, összesen 1170 helyre hirdet felvételit szeptember 17. Tizenkettedik tanévét nyitja meg a Sapientia EMTE. A három helyszínen összesen 1988 diák kezdi el tanulmányait az új tanévben október 3. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem elıször ünnepli meg az Egyetem Napját, a 2001-es elsı tanévnyitó évfordulóját. A marosvásárhelyi karon zajló ünnepség díszvendége Orbán Viktor úr, Magyarország miniszterelnöke. 16

17 2012. november 22. Együttmőködési megállapodás aláírása a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskolával. 17