A január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok"

Átírás

1 A január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola SZMSZ 4. számú mellékletének (A hallgatói jogorvoslati eljárásról rendelkezı szabályzat ) SZE 860/3.6/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl a 2009/2010. évi tanévre szóló szabályzat SZE 861/3.7/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról a 2009/2010. évi tanévre szóló szabályzat SZE 862/3.8/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzatának SZE 863/3.9/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Felvételi szabályzatának SZE 864/3.10/2010.(I.20.) határozat: Anglisztika alapképzési szak mintatantervének SZE 865/3.11/2010.(I.20.) határozat: Inkluzív nevelés tanára (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 866/3.12/2010.(I.20.) határozat: Multikulturális nevelés tanára (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 867/3.13/2010.(I.20.) határozat: Minıségfejlesztés-tanár (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 868/3.14/2010.(I.20.) határozat: Óvodai nyelvoktatás módszertana (angol, német) szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 869/3.15/2010.(I.20.) határozat: Idegen nyelvi mérés és értékelés szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének

2 SZE 870/3.16/2010.(I.20.) határozat: Mentálhigiéniai prevenció specialista szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 871/3.17/2010.(I.20.) határozat: Turisztikai vállalkozásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 872/3.18/2010.(I.20.) határozat: Dr. Sárdi Csilla tanszékvezetıi megbízása az Angol Nyelv és Irodalom Tanszékre SZE: 20 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 873/3.19/2010.(I.20.) határozat: Dr. Pap András László egyetemi tanárrá történı elıterjesztése SZE: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 874/3.20/2010.(I.20.) határozat: A Szenátus ismételten felhatalmazza a rektort, hogy a június 25-i ülésén hozott SZE 784/3.37/2009.(VI.25.) határozatában rögzítettek szerint az Alapító Okirat I. számú mellékletében rögzített 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 55. szám alatt található Ybl épület ügyében a fıiskola érdekeit képviselve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál eljárjon. SZE 875/3.21/2010.(I.20.) határozat: Wirthné Móricz Zsuzsanna címzetes fıiskolai docens Felügyelı Bizottsági tagságának szenátusi véleményezése SZE 876/3.22/2010.(I.20.) határozat: Várkonyi Attila címzetes fıiskolai docens Felügyelı Bizottsági tagságának szenátusi véleményezése A március 31-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 877/3.2/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi költségvetésének elfogadása SZE 878/3.3/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium évi költségvetésének elfogadása SZE 879/3.4/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium Alapító Okiratának SZE 880/3.5/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának

3 SZE 881/3.6/2010.(III.31.) határozat: Elıadómővészet alapképzési szak mintatanterveinek (2007-ben, 2008-ban, 2009-ben kezdett képzések esetében és felmenı rendszerben alkalmazni) SZE 882/3.7/2010.(III.31.) határozat: Az Anglisztika minor mintatanterveinek (2008. év I. félévétıl beiratkozott levelezı hallgatók, év I. félévétıl beiratkozott nappali hallgatók év I. félévétıl beiratkozott levelezı hallgatók) SZE 883/3.8/2010.(III.31.) határozat: A 2009-ben kezdett nappali, levelezı és távoktatás Gazdálkodási és menedzsment, valamint a ben induló nappali, levelezı és távoktatás Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok tanterveinek (beleértve a 2009-es keresztféléves képzést is) SZE 884/3.9/2010.(III.31.) határozat: A Kommunikátor szakképzési program (teljes idejő képzés 2010/2011) Intézményi kommunikátor elágazásának A Kommunikátor szakképzési program (levelezı képzés 2010/2011) Intézményi kommunikátor elágazásának SZE 885/3.10/2010.(III.31.) határozat: A Kommunikáció és médiatudomány minor mintatanterv A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (teljesidejő képzés 2009/2010) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (levelezı képzés 2009/2010) mintatantervének SZE 886/3.11/2010.(III.31.) határozat: A Nemzetközi tanulmányok minor mintatanterv A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (teljesidejő képzés 2009/2010) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (levelezı képzés 2009/2010) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (távoktatás 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (távoktatás képzés 2009/2010) mintatantervének SZE 887/3.12/2010.(III.31.) határozat: A Szociális munka alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Szociális munka alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének SZE 888/3.13/2010.(III.31.) határozat: Minıségfejlesztés-tanár mesterképzési szak 2 féléves (2010/2011) mintatantervének

4 SZE 889/3.14/2010.(III.31.) határozat: A 2010/2011. évi tanév I. félévének rendje SZE 890/3.15/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Inkluzív nevelés tanára és Multikulturális nevelés tanára MA szakos hallgatók portfólió készítésére vonatkozó szabályzatának elfogadása SZE 891/3.16/2010.(III.31.) határozat: Minıségfejlesztı tanár kompetenciafejlesztı kézikönyv elfogadása SZE 892/3.17/2010.(III.31.) határozat: Kommunikáció és médiatudományi alapképzési szak szakdolgozati szabályzatának elfogadása SZE 893/3.18/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakának (Gazdálkodási és menedzsment) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola bölcsészettudományi és mővészeti képzési területhez tartozó szakok (Andragógia, Elıadómővészet, Pedagógia) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola bölcsészettudományi képzési területhez tartozó szakok (Anglisztika, Germanisztika) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakának (Turizmusvendéglátás) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakok (Nemzetközi tanulmányok, Szociális munka) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának SZE 894/3.19/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa által alapított címek adományozási rendjének elfogadása SZE 895/3.20/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus nyílt szavazással támogatja Prof. Szirmai Viktória egyetemi tanári kinevezését SZE 896/3.21/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus nyílt szavazással támogatja Prof. Lukács László egyetemi tanári kinevezését SZE 897/3.22/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Véghová Katarína fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 898/3.23/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Irimiás Anna fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 899/3.24/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Balázs Eszter fıiskolai docenssé történı kinevezését

5 SZE 900/3.25/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Kovács Tímea fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 901/3.26/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Fehér Judit fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 902/3.27/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Sallai János fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 903/3.28/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Mitev Ariel Zoltán fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 904/3.29/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Sallai János fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 905/3.30/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Mitev Ariel Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 23 igen 2 nem 0 tartózkodás SZE 906/3.31/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Takács Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 907/3.32/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus határozatában rögzíti, hogy az intézmény munkatársai esetleges politikai aktivitásukat térben és idıben különítsék el oktatói és kutatói tevékenységüktıl. A Szenátus határozatában rögzíti, hogy politikai reklámhirdetés esetén a Kodolányi János Fıiskola névhasználat nem megengedett A május 19 -i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 908/3.1/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolójának elfogadása SZE 909/3.2/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi közhasznúsági jelentésének elfogadása SZE 910/3.3/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium évi számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának elfogadása

6 SZE 911/3.4/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag támogatta az alábbi rektori javaslatot: Abban az esetben, ha az Önálló Fıiskolai Közalapítvány Kuratóriumának részére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyőlése évi költségvetési évre a mőködési költségeket nem biztosítja, azt a Szenátus felhatalmazása alapján a Kodolányi János Fıiskola rektora saját hatáskörben eljárva az intézmény költségvetésének terhére engedélyezheti A június 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 912/3.2./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és 1. számú mellékletének (organogram) SZE 913/3.3./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának SZE 914/3.4./2010.(VI.24.) határozat: Mintatantervek a 24/2010. (V. 14.) OKM rendelet alapján (az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirıl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet ) SZE 915/3.5./2010.(VI.24.) határozat: A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy együttmőködési megállapodást kössön a TV2 Akadémiával olyan képzési programok szakmai kidolgozására és lebonyolítására, amely területen és témában a felek kölcsönös érdekeltségükbıl adódóan megállapodnak (szakirányú továbbképzési szak, felnıttképzési programok) SZE: 21 igen 0 nem 4 tartózkodás SZE 916/3.6./2010.(VI.24.) határozat: Szabályzat a Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl a 2010/2011. évi tanévre SZE 917/3.7./2010.(VI.24.) határozat: Szabályzat a Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról a 2010/2011. évi tanévre SZE 918/3.8./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola ALUMNI szabályzatának elfogadása SZE 919/3.9./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium tervezett 8 évfolyamos gimnáziumi képzés pedagógiai programjának és helyi mintatantervének elfogadása SZE 920/3.10./2010.(VI.24.) határozat:

7 A Radnóti Kollégium Kollégiumi Szabályzatának I. sz. melléklete, a Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés SZE 921/3.11./2010.(VI.24.) határozat: A Radnóti Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 1. számú mellékletének, a Kollégiumi Házirend SZE 922/3.12./2010.(VI.24.) határozat: A Radnóti Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 2. számú mellékletének, a Tőzriadó terv SZE 923/3.13./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Szabályzatának I. sz. melléklete, a Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés SZE 924/3.14./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 1. számú mellékletének, a Kollégiumi Házirend SZE 925/3.15./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 2. számú mellékletének, a Tőzriadó terv SZE 926/3.17./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Máté Krisztina fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE: 20 igen 1 nem 2 tartózkodás SZE 927/3.18./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Dancsó Tünde fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE 928/3.19./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Hinek Mátyás fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE 929/3.20./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Kovács András György fıiskolai docenssé történı kinevezése augusztus 15-tıl SZE: 21 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 930/3.21./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Horváth Endre fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE: 21 igen 0 nem 2 tartózkodás

8 SZE 931/3.22./2010.(VI.24.) határozat: Dr. habil. Ujváry Gábor tudományos rektorhelyettessé történı kinevezése augusztus 15-tıl SZE: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 932/3.23./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola támogatja, hogy a Somogyi TISZK Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskolával (8600 Siófok, Koch Róbert u. 8.) felsıfokú szakképzési programban együttmőködési megállapodást kössön Idegenforgalmi szakmenedzser képzésben a 2010/2011. évi tanévtıl felmenı rendszerben SZE 933/3.24./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa felhatalmazza a rektort, hogy amennyiben Orosháza Városi Közgyőlése nem támogatja a Kodolányi János Fıiskolát a szakmunkásképzési program elindításában, abban az esetben az orosházi épületet a Kodolányi János Fıiskola a városnak visszaszolgáltatja SZE 934/3.25./2010.(VI.24.) határozat: A Szenátus támogatja Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán egyetemi tanárrá történı kinevezését SZE 935/3.26/2010. (VI.24.) határozat: nyilvántartásba vett Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 936/3.27/2010. (VI.24.) határozat: nyilvántartásba vett Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen és székhelyen kívüli képzési helyen történı indítását. A szakirányú továbbképzés elsı meghirdetésének tanéve: 2010/2011. évi tanév keresztfélévben. Egyben felkérte a rektort, hogy a A szeptember 29-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 937/3.2./2010.(IX.29.) határozat: Beszámoló a Fıiskola költségvetésének idıarányos teljesítésérıl SZE 938/3.3./2010.(IX.29.) határozat: Tájékoztatás a Fizetendı díjakról és térítésekrıl szóló szabályzat Külön eljárási díjak II. pontjának alkalmazásáról SZE 939/3.4./2010.(IX.29.) határozat: Pénzkezelési szabályzat SZE 940/3.5./2010.(IX.29.) határozat:

9 A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának [29. (2) ] SZE 941/3.6./2010.(IX.29.) határozat: A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak tantervében tantárgynevek SZE 942/3.7./2010.(IX.29.) határozat: A Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szak képzési programjának és a program részét képezı képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tantervének elfogadása. A Szenátus felkéri Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektort, hogy a képzési program nyilvántartásba vételét kezdeményezze az Oktatási Hivatalnál. SZE 943/3.8./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szakkal SZE 944/3.9./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen és székhelyen kívüli képzési helyen történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 945/3.10./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium 2011/2012. évi beiskolázási tervének elfogadása SZE 946/3.12./2010.(IX.29.) határozat: Dr. Kiszely Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezése A december 1-jei szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 947/3.1/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola közötti operatív fejlesztési programjának, alapkoncepciójának, kerettervének elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 948/3.2/2010.(XII.01.) határozat: Szempontok és javaslatok a felsıoktatási törvény megalkotásához címő dokumentum elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 949/3.4/2010.(XII.01.) határozat: A 2010/2011. évi tanév II. félévének rendje

10 SZE 950/3.5/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Felvételi szabályzatának SZE 951/3.6/2010.(XII.01.) határozat: A KJF Társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakok (Nemzetközi tanulmányok, Szociális munka) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának SZE 952/3.7/2010.(XII.01.) határozat: A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak tanterv SZE 953/3.8/2010.(XII.01.) határozat: Pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelmények módosításának elfogadása SZE 954/3.9/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Intézményi kommunikáció a WEB 2.0 korában szakirányú továbbképzési szakkal SZE 955/3.10/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Intézményi kommunikáció a WEB 2.0 korában szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 956/3.11/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Kameraman-kameratechnikus szakirányú továbbképzési szakkal SZE 957/3.12/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Kameraman-kameratechnikus szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 958/3.13/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Oktatási vállalkozás menedzsment szakirányú továbbképzési szakkal

11 SZE 959/3.14/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Oktatási vállalkozás menedzsment szakirányú továbbképzési szak telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 960/3.15/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Üzleti szociális szolgáltatásszervezés szakirányú továbbképzési szakkal SZE 961/3.16/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Üzleti szociális szolgáltatásszervezés szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 962/3.17/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humán szolgáltatások minıségbiztosítása szakirányú továbbképzési szakkal SZE 963/3.18/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humán szolgáltatások minıségbiztosítása szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 964/3.19/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szolgáltatásipari szervezı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 965/3.20/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szolgáltatásipari szervezı szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 966/3.21/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humánmenedzser közgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 967/3.22/2010.(XII.01.) határozat:

12 nyilvántartásba vett Humánmenedzser közgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 968/3.23/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúan elfogadta az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett Marketingkommunikáció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 969/3.24/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Marketingkommunikáció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 970/3.25/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Minıségügyi rendszermenedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 971/3.26/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Minıségügyi rendszermenedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 972/3.27/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Stratégiai marketing szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 973/3.28/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Stratégiai marketing szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 974/3.29/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalati irányítás és kontrolling szakirányú továbbképzési szakkal SZE 975/3.30/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalati irányítás és kontrolling szakirányú továbbképzési szak

13 székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 976/3.31/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozás és projektmenedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 977/3.32/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozás és projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 978/3.33/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 979/3.34/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 980/3.35/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásszervezés szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 981/3.36/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásszervezés szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 982/3.37/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Változásvezetı közgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 983/3.38/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Változásvezetı közgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a

14 SZE 984/3.39/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Játékpedagógia és szabadidı szervezı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 985/3.40/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Játékpedagógia és szabadidı szervezı szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen(budapest) és székhelyen kívüli képzési helyen (Orosháza) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 986/3.41/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szocioterápiás eljárások az iskolai erıszak kezelésére szakirányú továbbképzési szakkal SZE 987/3.42/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szocioterápiás eljárások az iskolai erıszak kezelésére szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen(budapest) és székhelyen kívüli képzési helyen (Orosháza) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 988/3.43/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett EU pályázati projektvezetı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 989/3.44/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett EU pályázati projektvezetı szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 990/3.45/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Európai integráció szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 991/3.46/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Európai integráció szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze.

15 SZE 992/3.47/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl szóló szabályzat módosítását SZE 993/3.48/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról szóló szabályzat módosítását SZE 994/3.50/2010.(XII.01.) határozat: Pénzkezelési szabályzat SZE 995/3.51/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Ujváry Gábor tanszékvezetıvé történı kinevezése a Történelem Tanszék élére SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 996/3.52/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Gyırffy Miklós fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 17 igen 0 nem 3 tartózkodás SZE 997/3.53/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Kovács András fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Társadalomtudományi Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 998/3.54/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Zachar Péter Krisztián fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Társadalomtudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 0 tartózkodás (1 nem értékelhetı szavazat) SZE 999/3.55/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Sántha Kálmán fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Neveléstudományi Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1000/3.56/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Kállai Mária fıiskolai docenssé történı kinevezése (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1001/3.57/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Petıcz András fıiskolai docenssé történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 1002/3.58/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Puster János fıiskolai docenssé történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 1003/3.59/2010.(XII.01.) határozat: Sugár Karolina részére címzetes fıiskolai docensi cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 17 igen 1 nem 1 tartózkodás (1 nem értékelhetı szavazat)

16 SZE 1004/3.60/2010.(XII.01.) határozat: Mag. Stefan Seifried részére címzetes fıiskolai docensi cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 18 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 1005/3.61/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Gádoros Júlia részére címzetes fıiskolai tanári cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 17 igen 0 nem 3 tartózkodás SZE 1006/3.62/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola diplomás pályakövetési szabályzatának elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1007/3.63/2010.(XII.01.) határozat: A Diplomás Pályakövetı Rendszer Pályázat tájékoztatójának elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1008/3.64/2010.(XII.01.) határozat: Vezetıi Információs Rendszer mőködésérıl tartott beszámoló elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

I. Képzési szerkezet. II. KJF Nyelvvizsga Központ

I. Képzési szerkezet. II. KJF Nyelvvizsga Központ Kodolányi János Főiskola képzési szerkezete, az egyes képzési szintekhez tartozó képzések megnevezése és azok hivatalos engedélyezési (akkreditációs) adatai I. Képzési szerkezet 1. Felsőfokú szakképzések

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának. 2009. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának. 2009. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsának 2009. évi határozatai SOPRON 1/2009. 02. 24. számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló az egyetem (kar) 2008 évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2014. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2014. ÉV 2014. ÉV 2014.02.25. 2014/1/1. A 2014/1 sz. Szenátusi ülés je; 2014.02.25. 2014/1/2. A 2014/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai; 2014.02.25. 2014/1/3. 2014.02.25. 2014/1/4. 2014.02.25. 2014/1/5. 2014.02.25.

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

NAPPALI KÉPZÉSEK. Irányszám Képz. idı min. < (félév) max. Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A 8 15 < 60

NAPPALI KÉPZÉSEK. Irányszám Képz. idı min. < (félév) max. Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A 8 15 < 60 NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. szint Választható szak Irányszám Képz. idı min. < max. Érettségi követelmények Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A támogatott 8 15

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében.

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében. 2014. évi határozatok kivonata 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása 1095/2014.02.10. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött Dr.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZABÁLYZAT A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL A 2011/2012-ES TANÉVRE Elfogadva a 2011. október 26-i-i szenátusi

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok. F.M. Közgyőlése 306/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 305/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 307/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére SZOLNOKI FŐISKOLA KERESKEDELEM ÉS MARKETING, NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ÉS TURIZMUS- VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS I. évfolyamos hallgatók ÓRARENDJE a 2015/2016.

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 156/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról Fejér

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

A Szenátus RH/26-1/2012. sz. határozata

A Szenátus RH/26-1/2012. sz. határozata A Szenátus RH/26-1/2012. sz. a Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyásáról 2012. január 10. A Szenátus megismerte és 2012.

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Fıiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerő ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A Kaposvár Egyetem az elmúlt tanévben az alábbi képzési területeken folytatott oktatási tevékenységet: Állattudományi Kar*: - agrár képzési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SIÓFOKI FELSİOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2009. január 1 2009. december 31-ig terjedı idıszakról Siófok, 2010. május. 24. Készítette: Dr. Sárdi Csilla 1/1 1 Tartalomjegyzék A közalapítvány

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Az alapképzéseket és az egységes, osztatlan képzéseket érintő törlések legfontosabb okai a következők voltak:

Az alapképzéseket és az egységes, osztatlan képzéseket érintő törlések legfontosabb okai a következők voltak: A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek és a Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója 2012. szeptemberben induló képzések diplomásoknak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Meghirdetett témakódja R4-031 R6-156 R1-025. Budapest Kaposvár Debrecen. Budapest Pécs Szekszárd Kaposvár Kecskemét Cegléd Ráckeve R4-007 R1-004

Meghirdetett témakódja R4-031 R6-156 R1-025. Budapest Kaposvár Debrecen. Budapest Pécs Szekszárd Kaposvár Kecskemét Cegléd Ráckeve R4-007 R1-004 Képzési lista Régió: Közép-Magyarország (, Pest megye) Képzési program címe Képzés típusa Óraszám Képzési helyszín A sikeres értékesítés 30 Meghirdetett témakódja R4-031 R6-156 R1-025 ABC eladó OKJ-s képzés

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

Közgyűlési határozatok tára

Közgyűlési határozatok tára Közgyűlési határozatok tára 2009 TTHE 1/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület megalakítása Az alapító tagok 1. megalakítják

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-17/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné TOVÁBBTANULÁS 2015 Készítette: Molnár Róbertné A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK DOKTORI

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés (Elızményként elfogadott szakok) Fizikatanár : a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Fizika fıiskolai

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: 10 év 8 konferencia 1 A MELLearN konferencia után 2 A tanulás minısége 5 Roma fiatalok és felnıttek szak- és továbbképzése

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) úgy érezte szükséges egy mindenki

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben