A január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok"

Átírás

1 A január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola SZMSZ 4. számú mellékletének (A hallgatói jogorvoslati eljárásról rendelkezı szabályzat ) SZE 860/3.6/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl a 2009/2010. évi tanévre szóló szabályzat SZE 861/3.7/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról a 2009/2010. évi tanévre szóló szabályzat SZE 862/3.8/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzatának SZE 863/3.9/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Felvételi szabályzatának SZE 864/3.10/2010.(I.20.) határozat: Anglisztika alapképzési szak mintatantervének SZE 865/3.11/2010.(I.20.) határozat: Inkluzív nevelés tanára (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 866/3.12/2010.(I.20.) határozat: Multikulturális nevelés tanára (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 867/3.13/2010.(I.20.) határozat: Minıségfejlesztés-tanár (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 868/3.14/2010.(I.20.) határozat: Óvodai nyelvoktatás módszertana (angol, német) szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 869/3.15/2010.(I.20.) határozat: Idegen nyelvi mérés és értékelés szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének

2 SZE 870/3.16/2010.(I.20.) határozat: Mentálhigiéniai prevenció specialista szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 871/3.17/2010.(I.20.) határozat: Turisztikai vállalkozásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 872/3.18/2010.(I.20.) határozat: Dr. Sárdi Csilla tanszékvezetıi megbízása az Angol Nyelv és Irodalom Tanszékre SZE: 20 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 873/3.19/2010.(I.20.) határozat: Dr. Pap András László egyetemi tanárrá történı elıterjesztése SZE: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 874/3.20/2010.(I.20.) határozat: A Szenátus ismételten felhatalmazza a rektort, hogy a június 25-i ülésén hozott SZE 784/3.37/2009.(VI.25.) határozatában rögzítettek szerint az Alapító Okirat I. számú mellékletében rögzített 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 55. szám alatt található Ybl épület ügyében a fıiskola érdekeit képviselve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál eljárjon. SZE 875/3.21/2010.(I.20.) határozat: Wirthné Móricz Zsuzsanna címzetes fıiskolai docens Felügyelı Bizottsági tagságának szenátusi véleményezése SZE 876/3.22/2010.(I.20.) határozat: Várkonyi Attila címzetes fıiskolai docens Felügyelı Bizottsági tagságának szenátusi véleményezése A március 31-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 877/3.2/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi költségvetésének elfogadása SZE 878/3.3/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium évi költségvetésének elfogadása SZE 879/3.4/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium Alapító Okiratának SZE 880/3.5/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának

3 SZE 881/3.6/2010.(III.31.) határozat: Elıadómővészet alapképzési szak mintatanterveinek (2007-ben, 2008-ban, 2009-ben kezdett képzések esetében és felmenı rendszerben alkalmazni) SZE 882/3.7/2010.(III.31.) határozat: Az Anglisztika minor mintatanterveinek (2008. év I. félévétıl beiratkozott levelezı hallgatók, év I. félévétıl beiratkozott nappali hallgatók év I. félévétıl beiratkozott levelezı hallgatók) SZE 883/3.8/2010.(III.31.) határozat: A 2009-ben kezdett nappali, levelezı és távoktatás Gazdálkodási és menedzsment, valamint a ben induló nappali, levelezı és távoktatás Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok tanterveinek (beleértve a 2009-es keresztféléves képzést is) SZE 884/3.9/2010.(III.31.) határozat: A Kommunikátor szakképzési program (teljes idejő képzés 2010/2011) Intézményi kommunikátor elágazásának A Kommunikátor szakképzési program (levelezı képzés 2010/2011) Intézményi kommunikátor elágazásának SZE 885/3.10/2010.(III.31.) határozat: A Kommunikáció és médiatudomány minor mintatanterv A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (teljesidejő képzés 2009/2010) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (levelezı képzés 2009/2010) mintatantervének SZE 886/3.11/2010.(III.31.) határozat: A Nemzetközi tanulmányok minor mintatanterv A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (teljesidejő képzés 2009/2010) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (levelezı képzés 2009/2010) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (távoktatás 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (távoktatás képzés 2009/2010) mintatantervének SZE 887/3.12/2010.(III.31.) határozat: A Szociális munka alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Szociális munka alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének SZE 888/3.13/2010.(III.31.) határozat: Minıségfejlesztés-tanár mesterképzési szak 2 féléves (2010/2011) mintatantervének

4 SZE 889/3.14/2010.(III.31.) határozat: A 2010/2011. évi tanév I. félévének rendje SZE 890/3.15/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Inkluzív nevelés tanára és Multikulturális nevelés tanára MA szakos hallgatók portfólió készítésére vonatkozó szabályzatának elfogadása SZE 891/3.16/2010.(III.31.) határozat: Minıségfejlesztı tanár kompetenciafejlesztı kézikönyv elfogadása SZE 892/3.17/2010.(III.31.) határozat: Kommunikáció és médiatudományi alapképzési szak szakdolgozati szabályzatának elfogadása SZE 893/3.18/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakának (Gazdálkodási és menedzsment) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola bölcsészettudományi és mővészeti képzési területhez tartozó szakok (Andragógia, Elıadómővészet, Pedagógia) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola bölcsészettudományi képzési területhez tartozó szakok (Anglisztika, Germanisztika) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakának (Turizmusvendéglátás) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakok (Nemzetközi tanulmányok, Szociális munka) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának SZE 894/3.19/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa által alapított címek adományozási rendjének elfogadása SZE 895/3.20/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus nyílt szavazással támogatja Prof. Szirmai Viktória egyetemi tanári kinevezését SZE 896/3.21/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus nyílt szavazással támogatja Prof. Lukács László egyetemi tanári kinevezését SZE 897/3.22/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Véghová Katarína fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 898/3.23/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Irimiás Anna fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 899/3.24/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Balázs Eszter fıiskolai docenssé történı kinevezését

5 SZE 900/3.25/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Kovács Tímea fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 901/3.26/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Fehér Judit fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 902/3.27/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Sallai János fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 903/3.28/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Mitev Ariel Zoltán fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 904/3.29/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Sallai János fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 905/3.30/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Mitev Ariel Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 23 igen 2 nem 0 tartózkodás SZE 906/3.31/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Takács Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 907/3.32/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus határozatában rögzíti, hogy az intézmény munkatársai esetleges politikai aktivitásukat térben és idıben különítsék el oktatói és kutatói tevékenységüktıl. A Szenátus határozatában rögzíti, hogy politikai reklámhirdetés esetén a Kodolányi János Fıiskola névhasználat nem megengedett A május 19 -i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 908/3.1/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolójának elfogadása SZE 909/3.2/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi közhasznúsági jelentésének elfogadása SZE 910/3.3/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium évi számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának elfogadása

6 SZE 911/3.4/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag támogatta az alábbi rektori javaslatot: Abban az esetben, ha az Önálló Fıiskolai Közalapítvány Kuratóriumának részére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyőlése évi költségvetési évre a mőködési költségeket nem biztosítja, azt a Szenátus felhatalmazása alapján a Kodolányi János Fıiskola rektora saját hatáskörben eljárva az intézmény költségvetésének terhére engedélyezheti A június 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 912/3.2./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és 1. számú mellékletének (organogram) SZE 913/3.3./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának SZE 914/3.4./2010.(VI.24.) határozat: Mintatantervek a 24/2010. (V. 14.) OKM rendelet alapján (az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirıl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet ) SZE 915/3.5./2010.(VI.24.) határozat: A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy együttmőködési megállapodást kössön a TV2 Akadémiával olyan képzési programok szakmai kidolgozására és lebonyolítására, amely területen és témában a felek kölcsönös érdekeltségükbıl adódóan megállapodnak (szakirányú továbbképzési szak, felnıttképzési programok) SZE: 21 igen 0 nem 4 tartózkodás SZE 916/3.6./2010.(VI.24.) határozat: Szabályzat a Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl a 2010/2011. évi tanévre SZE 917/3.7./2010.(VI.24.) határozat: Szabályzat a Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról a 2010/2011. évi tanévre SZE 918/3.8./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola ALUMNI szabályzatának elfogadása SZE 919/3.9./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium tervezett 8 évfolyamos gimnáziumi képzés pedagógiai programjának és helyi mintatantervének elfogadása SZE 920/3.10./2010.(VI.24.) határozat:

7 A Radnóti Kollégium Kollégiumi Szabályzatának I. sz. melléklete, a Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés SZE 921/3.11./2010.(VI.24.) határozat: A Radnóti Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 1. számú mellékletének, a Kollégiumi Házirend SZE 922/3.12./2010.(VI.24.) határozat: A Radnóti Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 2. számú mellékletének, a Tőzriadó terv SZE 923/3.13./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Szabályzatának I. sz. melléklete, a Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés SZE 924/3.14./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 1. számú mellékletének, a Kollégiumi Házirend SZE 925/3.15./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 2. számú mellékletének, a Tőzriadó terv SZE 926/3.17./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Máté Krisztina fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE: 20 igen 1 nem 2 tartózkodás SZE 927/3.18./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Dancsó Tünde fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE 928/3.19./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Hinek Mátyás fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE 929/3.20./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Kovács András György fıiskolai docenssé történı kinevezése augusztus 15-tıl SZE: 21 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 930/3.21./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Horváth Endre fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE: 21 igen 0 nem 2 tartózkodás

8 SZE 931/3.22./2010.(VI.24.) határozat: Dr. habil. Ujváry Gábor tudományos rektorhelyettessé történı kinevezése augusztus 15-tıl SZE: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 932/3.23./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola támogatja, hogy a Somogyi TISZK Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskolával (8600 Siófok, Koch Róbert u. 8.) felsıfokú szakképzési programban együttmőködési megállapodást kössön Idegenforgalmi szakmenedzser képzésben a 2010/2011. évi tanévtıl felmenı rendszerben SZE 933/3.24./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa felhatalmazza a rektort, hogy amennyiben Orosháza Városi Közgyőlése nem támogatja a Kodolányi János Fıiskolát a szakmunkásképzési program elindításában, abban az esetben az orosházi épületet a Kodolányi János Fıiskola a városnak visszaszolgáltatja SZE 934/3.25./2010.(VI.24.) határozat: A Szenátus támogatja Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán egyetemi tanárrá történı kinevezését SZE 935/3.26/2010. (VI.24.) határozat: nyilvántartásba vett Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 936/3.27/2010. (VI.24.) határozat: nyilvántartásba vett Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen és székhelyen kívüli képzési helyen történı indítását. A szakirányú továbbképzés elsı meghirdetésének tanéve: 2010/2011. évi tanév keresztfélévben. Egyben felkérte a rektort, hogy a A szeptember 29-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 937/3.2./2010.(IX.29.) határozat: Beszámoló a Fıiskola költségvetésének idıarányos teljesítésérıl SZE 938/3.3./2010.(IX.29.) határozat: Tájékoztatás a Fizetendı díjakról és térítésekrıl szóló szabályzat Külön eljárási díjak II. pontjának alkalmazásáról SZE 939/3.4./2010.(IX.29.) határozat: Pénzkezelési szabályzat SZE 940/3.5./2010.(IX.29.) határozat:

9 A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának [29. (2) ] SZE 941/3.6./2010.(IX.29.) határozat: A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak tantervében tantárgynevek SZE 942/3.7./2010.(IX.29.) határozat: A Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szak képzési programjának és a program részét képezı képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tantervének elfogadása. A Szenátus felkéri Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektort, hogy a képzési program nyilvántartásba vételét kezdeményezze az Oktatási Hivatalnál. SZE 943/3.8./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szakkal SZE 944/3.9./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen és székhelyen kívüli képzési helyen történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 945/3.10./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium 2011/2012. évi beiskolázási tervének elfogadása SZE 946/3.12./2010.(IX.29.) határozat: Dr. Kiszely Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezése A december 1-jei szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 947/3.1/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola közötti operatív fejlesztési programjának, alapkoncepciójának, kerettervének elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 948/3.2/2010.(XII.01.) határozat: Szempontok és javaslatok a felsıoktatási törvény megalkotásához címő dokumentum elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 949/3.4/2010.(XII.01.) határozat: A 2010/2011. évi tanév II. félévének rendje

10 SZE 950/3.5/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Felvételi szabályzatának SZE 951/3.6/2010.(XII.01.) határozat: A KJF Társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakok (Nemzetközi tanulmányok, Szociális munka) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának SZE 952/3.7/2010.(XII.01.) határozat: A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak tanterv SZE 953/3.8/2010.(XII.01.) határozat: Pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelmények módosításának elfogadása SZE 954/3.9/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Intézményi kommunikáció a WEB 2.0 korában szakirányú továbbképzési szakkal SZE 955/3.10/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Intézményi kommunikáció a WEB 2.0 korában szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 956/3.11/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Kameraman-kameratechnikus szakirányú továbbképzési szakkal SZE 957/3.12/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Kameraman-kameratechnikus szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 958/3.13/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Oktatási vállalkozás menedzsment szakirányú továbbképzési szakkal

11 SZE 959/3.14/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Oktatási vállalkozás menedzsment szakirányú továbbképzési szak telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 960/3.15/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Üzleti szociális szolgáltatásszervezés szakirányú továbbképzési szakkal SZE 961/3.16/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Üzleti szociális szolgáltatásszervezés szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 962/3.17/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humán szolgáltatások minıségbiztosítása szakirányú továbbképzési szakkal SZE 963/3.18/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humán szolgáltatások minıségbiztosítása szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 964/3.19/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szolgáltatásipari szervezı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 965/3.20/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szolgáltatásipari szervezı szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 966/3.21/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humánmenedzser közgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 967/3.22/2010.(XII.01.) határozat:

12 nyilvántartásba vett Humánmenedzser közgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 968/3.23/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúan elfogadta az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett Marketingkommunikáció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 969/3.24/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Marketingkommunikáció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 970/3.25/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Minıségügyi rendszermenedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 971/3.26/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Minıségügyi rendszermenedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 972/3.27/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Stratégiai marketing szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 973/3.28/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Stratégiai marketing szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 974/3.29/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalati irányítás és kontrolling szakirányú továbbképzési szakkal SZE 975/3.30/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalati irányítás és kontrolling szakirányú továbbképzési szak

13 székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 976/3.31/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozás és projektmenedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 977/3.32/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozás és projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 978/3.33/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 979/3.34/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 980/3.35/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásszervezés szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 981/3.36/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásszervezés szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 982/3.37/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Változásvezetı közgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 983/3.38/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Változásvezetı közgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a

14 SZE 984/3.39/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Játékpedagógia és szabadidı szervezı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 985/3.40/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Játékpedagógia és szabadidı szervezı szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen(budapest) és székhelyen kívüli képzési helyen (Orosháza) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 986/3.41/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szocioterápiás eljárások az iskolai erıszak kezelésére szakirányú továbbképzési szakkal SZE 987/3.42/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szocioterápiás eljárások az iskolai erıszak kezelésére szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen(budapest) és székhelyen kívüli képzési helyen (Orosháza) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 988/3.43/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett EU pályázati projektvezetı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 989/3.44/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett EU pályázati projektvezetı szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 990/3.45/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Európai integráció szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 991/3.46/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Európai integráció szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze.

15 SZE 992/3.47/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl szóló szabályzat módosítását SZE 993/3.48/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról szóló szabályzat módosítását SZE 994/3.50/2010.(XII.01.) határozat: Pénzkezelési szabályzat SZE 995/3.51/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Ujváry Gábor tanszékvezetıvé történı kinevezése a Történelem Tanszék élére SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 996/3.52/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Gyırffy Miklós fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 17 igen 0 nem 3 tartózkodás SZE 997/3.53/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Kovács András fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Társadalomtudományi Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 998/3.54/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Zachar Péter Krisztián fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Társadalomtudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 0 tartózkodás (1 nem értékelhetı szavazat) SZE 999/3.55/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Sántha Kálmán fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Neveléstudományi Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1000/3.56/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Kállai Mária fıiskolai docenssé történı kinevezése (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1001/3.57/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Petıcz András fıiskolai docenssé történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 1002/3.58/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Puster János fıiskolai docenssé történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 1003/3.59/2010.(XII.01.) határozat: Sugár Karolina részére címzetes fıiskolai docensi cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 17 igen 1 nem 1 tartózkodás (1 nem értékelhetı szavazat)

16 SZE 1004/3.60/2010.(XII.01.) határozat: Mag. Stefan Seifried részére címzetes fıiskolai docensi cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 18 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 1005/3.61/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Gádoros Júlia részére címzetes fıiskolai tanári cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 17 igen 0 nem 3 tartózkodás SZE 1006/3.62/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola diplomás pályakövetési szabályzatának elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1007/3.63/2010.(XII.01.) határozat: A Diplomás Pályakövetı Rendszer Pályázat tájékoztatójának elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1008/3.64/2010.(XII.01.) határozat: Vezetıi Információs Rendszer mőködésérıl tartott beszámoló elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás

A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata

A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata A Szenátus RH/61-1/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzata módosításának elfogadásáról 2014. január 21. A Szenátus megismerte és 2014. január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Főiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerű ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben