A január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok"

Átírás

1 A január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola SZMSZ 4. számú mellékletének (A hallgatói jogorvoslati eljárásról rendelkezı szabályzat ) SZE 860/3.6/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl a 2009/2010. évi tanévre szóló szabályzat SZE 861/3.7/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról a 2009/2010. évi tanévre szóló szabályzat SZE 862/3.8/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzatának SZE 863/3.9/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Felvételi szabályzatának SZE 864/3.10/2010.(I.20.) határozat: Anglisztika alapképzési szak mintatantervének SZE 865/3.11/2010.(I.20.) határozat: Inkluzív nevelés tanára (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 866/3.12/2010.(I.20.) határozat: Multikulturális nevelés tanára (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 867/3.13/2010.(I.20.) határozat: Minıségfejlesztés-tanár (2 féléves) mesterképzési szak mintatantervének SZE 868/3.14/2010.(I.20.) határozat: Óvodai nyelvoktatás módszertana (angol, német) szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 869/3.15/2010.(I.20.) határozat: Idegen nyelvi mérés és értékelés szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének

2 SZE 870/3.16/2010.(I.20.) határozat: Mentálhigiéniai prevenció specialista szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 871/3.17/2010.(I.20.) határozat: Turisztikai vállalkozásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételének SZE 872/3.18/2010.(I.20.) határozat: Dr. Sárdi Csilla tanszékvezetıi megbízása az Angol Nyelv és Irodalom Tanszékre SZE: 20 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 873/3.19/2010.(I.20.) határozat: Dr. Pap András László egyetemi tanárrá történı elıterjesztése SZE: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 874/3.20/2010.(I.20.) határozat: A Szenátus ismételten felhatalmazza a rektort, hogy a június 25-i ülésén hozott SZE 784/3.37/2009.(VI.25.) határozatában rögzítettek szerint az Alapító Okirat I. számú mellékletében rögzített 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 55. szám alatt található Ybl épület ügyében a fıiskola érdekeit képviselve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál eljárjon. SZE 875/3.21/2010.(I.20.) határozat: Wirthné Móricz Zsuzsanna címzetes fıiskolai docens Felügyelı Bizottsági tagságának szenátusi véleményezése SZE 876/3.22/2010.(I.20.) határozat: Várkonyi Attila címzetes fıiskolai docens Felügyelı Bizottsági tagságának szenátusi véleményezése A március 31-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 877/3.2/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi költségvetésének elfogadása SZE 878/3.3/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium évi költségvetésének elfogadása SZE 879/3.4/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium Alapító Okiratának SZE 880/3.5/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának

3 SZE 881/3.6/2010.(III.31.) határozat: Elıadómővészet alapképzési szak mintatanterveinek (2007-ben, 2008-ban, 2009-ben kezdett képzések esetében és felmenı rendszerben alkalmazni) SZE 882/3.7/2010.(III.31.) határozat: Az Anglisztika minor mintatanterveinek (2008. év I. félévétıl beiratkozott levelezı hallgatók, év I. félévétıl beiratkozott nappali hallgatók év I. félévétıl beiratkozott levelezı hallgatók) SZE 883/3.8/2010.(III.31.) határozat: A 2009-ben kezdett nappali, levelezı és távoktatás Gazdálkodási és menedzsment, valamint a ben induló nappali, levelezı és távoktatás Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok tanterveinek (beleértve a 2009-es keresztféléves képzést is) SZE 884/3.9/2010.(III.31.) határozat: A Kommunikátor szakképzési program (teljes idejő képzés 2010/2011) Intézményi kommunikátor elágazásának A Kommunikátor szakképzési program (levelezı képzés 2010/2011) Intézményi kommunikátor elágazásának SZE 885/3.10/2010.(III.31.) határozat: A Kommunikáció és médiatudomány minor mintatanterv A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (teljesidejő képzés 2009/2010) mintatantervének A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (levelezı képzés 2009/2010) mintatantervének SZE 886/3.11/2010.(III.31.) határozat: A Nemzetközi tanulmányok minor mintatanterv A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (teljesidejő képzés 2009/2010) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (levelezı képzés 2009/2010) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (távoktatás 2010/2011) mintatantervének A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (távoktatás képzés 2009/2010) mintatantervének SZE 887/3.12/2010.(III.31.) határozat: A Szociális munka alapképzési szak (teljesidejő képzés 2010/2011) mintatantervének A Szociális munka alapképzési szak (levelezı képzés 2010/2011) mintatantervének SZE 888/3.13/2010.(III.31.) határozat: Minıségfejlesztés-tanár mesterképzési szak 2 féléves (2010/2011) mintatantervének

4 SZE 889/3.14/2010.(III.31.) határozat: A 2010/2011. évi tanév I. félévének rendje SZE 890/3.15/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Inkluzív nevelés tanára és Multikulturális nevelés tanára MA szakos hallgatók portfólió készítésére vonatkozó szabályzatának elfogadása SZE 891/3.16/2010.(III.31.) határozat: Minıségfejlesztı tanár kompetenciafejlesztı kézikönyv elfogadása SZE 892/3.17/2010.(III.31.) határozat: Kommunikáció és médiatudományi alapképzési szak szakdolgozati szabályzatának elfogadása SZE 893/3.18/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakának (Gazdálkodási és menedzsment) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola bölcsészettudományi és mővészeti képzési területhez tartozó szakok (Andragógia, Elıadómővészet, Pedagógia) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola bölcsészettudományi képzési területhez tartozó szakok (Anglisztika, Germanisztika) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakának (Turizmusvendéglátás) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának A Kodolányi János Fıiskola társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakok (Nemzetközi tanulmányok, Szociális munka) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának SZE 894/3.19/2010.(III.31.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa által alapított címek adományozási rendjének elfogadása SZE 895/3.20/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus nyílt szavazással támogatja Prof. Szirmai Viktória egyetemi tanári kinevezését SZE 896/3.21/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus nyílt szavazással támogatja Prof. Lukács László egyetemi tanári kinevezését SZE 897/3.22/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Véghová Katarína fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 898/3.23/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Irimiás Anna fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 899/3.24/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Balázs Eszter fıiskolai docenssé történı kinevezését

5 SZE 900/3.25/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Kovács Tímea fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 901/3.26/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Fehér Judit fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 902/3.27/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Sallai János fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 903/3.28/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Mitev Ariel Zoltán fıiskolai docenssé történı kinevezését SZE 904/3.29/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Sallai János fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 905/3.30/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Mitev Ariel Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 23 igen 2 nem 0 tartózkodás SZE 906/3.31/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus támogatta Dr. Takács Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezését SZE: 24 igen 1 nem 0 tartózkodás SZE 907/3.32/2010.(III.31.) határozat: A Szenátus határozatában rögzíti, hogy az intézmény munkatársai esetleges politikai aktivitásukat térben és idıben különítsék el oktatói és kutatói tevékenységüktıl. A Szenátus határozatában rögzíti, hogy politikai reklámhirdetés esetén a Kodolányi János Fıiskola névhasználat nem megengedett A május 19 -i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 908/3.1/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolójának elfogadása SZE 909/3.2/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola évi közhasznúsági jelentésének elfogadása SZE 910/3.3/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium évi számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának elfogadása

6 SZE 911/3.4/2010.(V.19.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag támogatta az alábbi rektori javaslatot: Abban az esetben, ha az Önálló Fıiskolai Közalapítvány Kuratóriumának részére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyőlése évi költségvetési évre a mőködési költségeket nem biztosítja, azt a Szenátus felhatalmazása alapján a Kodolányi János Fıiskola rektora saját hatáskörben eljárva az intézmény költségvetésének terhére engedélyezheti A június 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 912/3.2./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és 1. számú mellékletének (organogram) SZE 913/3.3./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának SZE 914/3.4./2010.(VI.24.) határozat: Mintatantervek a 24/2010. (V. 14.) OKM rendelet alapján (az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirıl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet ) SZE 915/3.5./2010.(VI.24.) határozat: A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy együttmőködési megállapodást kössön a TV2 Akadémiával olyan képzési programok szakmai kidolgozására és lebonyolítására, amely területen és témában a felek kölcsönös érdekeltségükbıl adódóan megállapodnak (szakirányú továbbképzési szak, felnıttképzési programok) SZE: 21 igen 0 nem 4 tartózkodás SZE 916/3.6./2010.(VI.24.) határozat: Szabályzat a Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl a 2010/2011. évi tanévre SZE 917/3.7./2010.(VI.24.) határozat: Szabályzat a Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról a 2010/2011. évi tanévre SZE 918/3.8./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola ALUMNI szabályzatának elfogadása SZE 919/3.9./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium tervezett 8 évfolyamos gimnáziumi képzés pedagógiai programjának és helyi mintatantervének elfogadása SZE 920/3.10./2010.(VI.24.) határozat:

7 A Radnóti Kollégium Kollégiumi Szabályzatának I. sz. melléklete, a Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés SZE 921/3.11./2010.(VI.24.) határozat: A Radnóti Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 1. számú mellékletének, a Kollégiumi Házirend SZE 922/3.12./2010.(VI.24.) határozat: A Radnóti Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 2. számú mellékletének, a Tőzriadó terv SZE 923/3.13./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Szabályzatának I. sz. melléklete, a Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés SZE 924/3.14./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 1. számú mellékletének, a Kollégiumi Házirend SZE 925/3.15./2010.(VI.24.) határozat: A Siófoki Kollégium Kollégiumi Bentlakási Szerzıdés 2. számú mellékletének, a Tőzriadó terv SZE 926/3.17./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Máté Krisztina fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE: 20 igen 1 nem 2 tartózkodás SZE 927/3.18./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Dancsó Tünde fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE 928/3.19./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Hinek Mátyás fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE 929/3.20./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Kovács András György fıiskolai docenssé történı kinevezése augusztus 15-tıl SZE: 21 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 930/3.21./2010.(VI.24.) határozat: Dr. Horváth Endre fıiskolai docenssé történı kinevezése szeptember 1-jétıl SZE: 21 igen 0 nem 2 tartózkodás

8 SZE 931/3.22./2010.(VI.24.) határozat: Dr. habil. Ujváry Gábor tudományos rektorhelyettessé történı kinevezése augusztus 15-tıl SZE: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 932/3.23./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola támogatja, hogy a Somogyi TISZK Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskolával (8600 Siófok, Koch Róbert u. 8.) felsıfokú szakképzési programban együttmőködési megállapodást kössön Idegenforgalmi szakmenedzser képzésben a 2010/2011. évi tanévtıl felmenı rendszerben SZE 933/3.24./2010.(VI.24.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa felhatalmazza a rektort, hogy amennyiben Orosháza Városi Közgyőlése nem támogatja a Kodolányi János Fıiskolát a szakmunkásképzési program elindításában, abban az esetben az orosházi épületet a Kodolányi János Fıiskola a városnak visszaszolgáltatja SZE 934/3.25./2010.(VI.24.) határozat: A Szenátus támogatja Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán egyetemi tanárrá történı kinevezését SZE 935/3.26/2010. (VI.24.) határozat: nyilvántartásba vett Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 936/3.27/2010. (VI.24.) határozat: nyilvántartásba vett Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen és székhelyen kívüli képzési helyen történı indítását. A szakirányú továbbképzés elsı meghirdetésének tanéve: 2010/2011. évi tanév keresztfélévben. Egyben felkérte a rektort, hogy a A szeptember 29-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 937/3.2./2010.(IX.29.) határozat: Beszámoló a Fıiskola költségvetésének idıarányos teljesítésérıl SZE 938/3.3./2010.(IX.29.) határozat: Tájékoztatás a Fizetendı díjakról és térítésekrıl szóló szabályzat Külön eljárási díjak II. pontjának alkalmazásáról SZE 939/3.4./2010.(IX.29.) határozat: Pénzkezelési szabályzat SZE 940/3.5./2010.(IX.29.) határozat:

9 A Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt tanulmányi és vizsgaszabályzatának [29. (2) ] SZE 941/3.6./2010.(IX.29.) határozat: A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak tantervében tantárgynevek SZE 942/3.7./2010.(IX.29.) határozat: A Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szak képzési programjának és a program részét képezı képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tantervének elfogadása. A Szenátus felkéri Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektort, hogy a képzési program nyilvántartásba vételét kezdeményezze az Oktatási Hivatalnál. SZE 943/3.8./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szakkal SZE 944/3.9./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Televíziós szerkesztı-riporter szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen és székhelyen kívüli képzési helyen történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 945/3.10./2010.(IX.29.) határozat: A Kodolányi János Középiskola és Kollégium 2011/2012. évi beiskolázási tervének elfogadása SZE 946/3.12./2010.(IX.29.) határozat: Dr. Kiszely Zoltán fıiskolai tanárrá történı kinevezése A december 1-jei szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 947/3.1/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola közötti operatív fejlesztési programjának, alapkoncepciójának, kerettervének elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 948/3.2/2010.(XII.01.) határozat: Szempontok és javaslatok a felsıoktatási törvény megalkotásához címő dokumentum elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 949/3.4/2010.(XII.01.) határozat: A 2010/2011. évi tanév II. félévének rendje

10 SZE 950/3.5/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Felvételi szabályzatának SZE 951/3.6/2010.(XII.01.) határozat: A KJF Társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakok (Nemzetközi tanulmányok, Szociális munka) egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzatának SZE 952/3.7/2010.(XII.01.) határozat: A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak tanterv SZE 953/3.8/2010.(XII.01.) határozat: Pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelmények módosításának elfogadása SZE 954/3.9/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Intézményi kommunikáció a WEB 2.0 korában szakirányú továbbképzési szakkal SZE 955/3.10/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Intézményi kommunikáció a WEB 2.0 korában szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 956/3.11/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Kameraman-kameratechnikus szakirányú továbbképzési szakkal SZE 957/3.12/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Kameraman-kameratechnikus szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 958/3.13/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Oktatási vállalkozás menedzsment szakirányú továbbképzési szakkal

11 SZE 959/3.14/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Oktatási vállalkozás menedzsment szakirányú továbbképzési szak telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 960/3.15/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Üzleti szociális szolgáltatásszervezés szakirányú továbbképzési szakkal SZE 961/3.16/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Üzleti szociális szolgáltatásszervezés szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 962/3.17/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humán szolgáltatások minıségbiztosítása szakirányú továbbképzési szakkal SZE 963/3.18/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humán szolgáltatások minıségbiztosítása szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 964/3.19/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szolgáltatásipari szervezı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 965/3.20/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szolgáltatásipari szervezı szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 966/3.21/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Humánmenedzser közgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 967/3.22/2010.(XII.01.) határozat:

12 nyilvántartásba vett Humánmenedzser közgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 968/3.23/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúan elfogadta az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett Marketingkommunikáció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 969/3.24/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Marketingkommunikáció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 970/3.25/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Minıségügyi rendszermenedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 971/3.26/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Minıségügyi rendszermenedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 972/3.27/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Stratégiai marketing szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 973/3.28/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Stratégiai marketing szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 974/3.29/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalati irányítás és kontrolling szakirányú továbbképzési szakkal SZE 975/3.30/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalati irányítás és kontrolling szakirányú továbbképzési szak

13 székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 976/3.31/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozás és projektmenedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 977/3.32/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozás és projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 978/3.33/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szakkal SZE 979/3.34/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 980/3.35/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásszervezés szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 981/3.36/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Vállalkozásszervezés szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 982/3.37/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Változásvezetı közgazdász szakirányú továbbképzési szakkal SZE 983/3.38/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Változásvezetı közgazdász szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a

14 SZE 984/3.39/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Játékpedagógia és szabadidı szervezı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 985/3.40/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Játékpedagógia és szabadidı szervezı szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen(budapest) és székhelyen kívüli képzési helyen (Orosháza) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 986/3.41/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szocioterápiás eljárások az iskolai erıszak kezelésére szakirányú továbbképzési szakkal SZE 987/3.42/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Szocioterápiás eljárások az iskolai erıszak kezelésére szakirányú továbbképzési szak székhelyen, telephelyen(budapest) és székhelyen kívüli képzési helyen (Orosháza) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze. SZE 988/3.43/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett EU pályázati projektvezetı szakirányú továbbképzési szakkal SZE 989/3.44/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett EU pályázati projektvezetı szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a SZE 990/3.45/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Európai integráció szakirányú továbbképzési szakkal módosított intézményi képzési programot. SZE 991/3.46/2010.(XII.01.) határozat: nyilvántartásba vett Európai integráció szakirányú továbbképzési szak székhelyen és telephelyen(budapest) történı indítását. Egyben felkérte a rektort, hogy a programok indításának engedélyeztetését az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze.

15 SZE 992/3.47/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Kodolányi János Fıiskola hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl szóló szabályzat módosítását SZE 993/3.48/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Kodolányi János Fıiskola hallgatói részére nyújtható támogatásokról szóló szabályzat módosítását SZE 994/3.50/2010.(XII.01.) határozat: Pénzkezelési szabályzat SZE 995/3.51/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Ujváry Gábor tanszékvezetıvé történı kinevezése a Történelem Tanszék élére SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 996/3.52/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Gyırffy Miklós fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 17 igen 0 nem 3 tartózkodás SZE 997/3.53/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Kovács András fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Társadalomtudományi Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 998/3.54/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Zachar Péter Krisztián fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Társadalomtudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 0 tartózkodás (1 nem értékelhetı szavazat) SZE 999/3.55/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Sántha Kálmán fıiskolai tanárrá történı kinevezése (Neveléstudományi Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1000/3.56/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Kállai Mária fıiskolai docenssé történı kinevezése (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1001/3.57/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Petıcz András fıiskolai docenssé történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 1002/3.58/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Puster János fıiskolai docenssé történı kinevezése (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) SZE: 19 igen 0 nem 1 tartózkodás SZE 1003/3.59/2010.(XII.01.) határozat: Sugár Karolina részére címzetes fıiskolai docensi cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 17 igen 1 nem 1 tartózkodás (1 nem értékelhetı szavazat)

16 SZE 1004/3.60/2010.(XII.01.) határozat: Mag. Stefan Seifried részére címzetes fıiskolai docensi cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 18 igen 0 nem 2 tartózkodás SZE 1005/3.61/2010.(XII.01.) határozat: Dr. Gádoros Júlia részére címzetes fıiskolai tanári cím adományozása (Szociális Tanulmányok Tanszék) SZE: 17 igen 0 nem 3 tartózkodás SZE 1006/3.62/2010.(XII.01.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola diplomás pályakövetési szabályzatának elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1007/3.63/2010.(XII.01.) határozat: A Diplomás Pályakövetı Rendszer Pályázat tájékoztatójának elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 1008/3.64/2010.(XII.01.) határozat: Vezetıi Információs Rendszer mőködésérıl tartott beszámoló elfogadása SZE: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves operatív program a 2009. évtıl kerüljön bevezetésre

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított

A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított 2010. 2. szám Kiadja: Dr. h. c. Szabó Péter Phd rektor Kedves Munkatársak! A Hírlevél célja, hogy a hivatal negyedévente tájékoztassa az

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított

A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított 2010. 1. szám Kiadja: Dr. h. c. Szabó Péter Phd rektor Megjelenik: negyedévente Kedves Munkatársak! Ön a 2010. tavaszán induló a Fıtitkári

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV 2012. ÉV 2012.02.28. 2012/1/1. 2012.02.28. 2012/1/2. a 2012/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai és ; Döntés a kollégiumi jelentkezések elbírálásának a rendjéről szóló szabályzat módosításáról; 2012.02.28.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

1/2008. (IV. 1.) határozat

1/2008. (IV. 1.) határozat 1/2008. (IV. 1.) határozat A Szenátus jóváhagyja az adóigazgatási szakügyintéző (55 344 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, az adóigazgatási szakügyintéző (55 344 01 0010

Részletesebben

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 6/2014. (VI.02.)

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 6/2014. (VI.02.) TKTK/185-3/2014. Határozat Tanszékvezetői pályázatok véleményezése című előterjesztésről A határozat száma: 6/2014. (VI.02.) TKTK/185-4/2014. Határozat Főiskolai docensi pályázatok véleményezése című előterjesztésről

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 39745/2007. J a v a s l a t középiskolai osztályok indítására a 2008/2009-es tanévben Tisztelt Közgyőlés! A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2014. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2014. ÉV 2014. ÉV 2014.02.25. 2014/1/1. A 2014/1 sz. Szenátusi ülés je; 2014.02.25. 2014/1/2. A 2014/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai; 2014.02.25. 2014/1/3. 2014.02.25. 2014/1/4. 2014.02.25. 2014/1/5. 2014.02.25.

Részletesebben

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36.

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36. ALAPÍTÓ OKIRAT /A 2004. augusztus 04-én kelt és többször módosított alapító okirat a 2011. március 31-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított

A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított A Kodolányi János Fıiskola Fıtitkári Hivatala által összeállított 2011. november Kiadja: Dr. Vizi László Tamás fıtitkár A tartalomból: A felsıoktatási intézmények mőködésével kapcsolatosan megjelent jogszabályok

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében.

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében. 2014. évi határozatok kivonata 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása 1095/2014.02.10. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött Dr.

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 299/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22. 1 8 4 3 4 3 2 7 1 0 5 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008 Alsóregmecért Közalapítvány Alsóregmec, Szabadság u. 22. Alsóregmec, 2009.02.10 az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

15. A Nyíregyházi Főiskola és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közötti együttműködési

15. A Nyíregyházi Főiskola és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közötti együttműködési IHK/84-21/2015. Halkóné/Berencsiné A SZENÁTUS TAGJAINAK, A SZENÁTUS ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAINAK ÉS TÁJÉKOZTATÁSUL A FŐISKOLAI BIZOTTSÁGOK ELNÖKEINEK Kedves Kolléganő, Kedves Kolléga! Értesítem, hogy a Szenátus

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére SZOLNOKI FŐISKOLA KERESKEDELEM ÉS MARKETING, NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ÉS TURIZMUS- VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS I. évfolyamos hallgatók ÓRARENDJE a 2015/2016.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok. F.M. Közgyőlése 306/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben