Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:"

Átírás

1 Szerzõink Bakacsi Gyula: közgazdász 1959, Szeged. Diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1983-ban ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a Közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot (MTA) szerzett ben a Harvard Business School General Management CEETP programján, illetve 1993-ban pedig ugyanitt a Strategic Management and Organizational Behavior CEETP program elvégzését követõen kapott oklevelet óta Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi Karának oktatója ben az egyetem Gazdasági és pénzügyi managementjével foglalkozó reformbizottság tagja és az International Studies Center oktatási igazgatója, 2000 és 2002 között egyetempolitikai és -fejlesztési rektorhelyettes õszétõl a Sapientia EMTE csíkszeredai karának társult oktatója, Üzleti Tudományok Tanszékének vezetõje, 2004-ben az EMTE rektorhelyettesi, majd a csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kar dékáni tisztségét látja el. Bodó Barna: tanár, író, politikus 1948, Sepsiszentgyörgy. Tanulmányait 1972-ben a Temesvári Tudományegyetem Fizika Karán végezte. Ezt követõen újságíró és óraadó tanár tõl RMDSZ-politikus tõl politológiát oktat a temesvári Banatul Egyetemen és a kolozsvári Babeº Bolyai Tudományegyetemen. Jelenleg a BBTE egyetemi adjunktusa. A Bolyai Kezdeményezõ Bizottság elnöke. A temesvári Kisebbségi-Szórványkutató Központ programigazgatója. Dr. Bognár Zoltán Levente: politológus 1980, Arad. A kolozsvári BBTE-n szerzett politológusi oklevelet. Elemzései jelentek meg a Transindex internetes portálon és a Krónika Szempont rovatában. Brassai Zoltán: belgyógyász professzor, akadémikus 1935, Marosvásárhely. Belgyógyászati szakképesítését 1964-ben szerezte meg a Bukaresti Egyetemen tól a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatója, 1996-tól egyetemi professzor között a MOGYE Általános Orvosi Karának dékánhelyettese. Jelenleg a Belgyógyászati tanszék vezetõje tõl az orvostudományok doktora. Számos tanulmány szerzõ-

2 Szerzõink 361 je. A Sapientia Kutatási Programok Intézete Tudományos Tanácsának az elnöke. Az MTA külsõ tagja (1998). Dávid László: okleveles villamosmérnök 1956, Csíkszereda. Tanulmányait a Temesvári Mûszaki Egyetemen végezte 1981-ben, doktori címet 1997-ben, professzori címet 2001-ben szerzett között az ICPE tudományos kutatója, között az ICPE marosvásárhelyi fiókintézetének igazgatója között CNSIS által akkreditált kutatóintézet igazgatója. Jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, között az Egyetem rektorhelyettesi funkcióját töltötte be. Megalakulása óta a marosvásárhelyi Mûszaki és Humántudományok Kar Mûszaki majd Villamosmérnöki Tanszék vezetõje. A Petru Maior Mûszaki Egyetem társult oktatója. Ferencz Enikõ: egyetemi hallgató 1982, Székelyudvarhely. A Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakos hallgatója. Gerencsér Balázs: jogász, egyetemi tanársegéd 1978, Budapest. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogász diplomát. Jelenleg ugyanitt a Jog- és Államtudományi Kar doktorandusza és közigazgatási jogi tanársegéd. Doktori munkájának címe: Nyelvhasználat az eljárásjogokban a Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvû jogérvényesítése az eljárásokban. Hauer Melinda: vegyészmérnök 1965, Kolozsvár. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem Vegyészmérnöki Karán végezte tõl a BBTE magyar tagozatának titkára tõl a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fõtitkára. Horowitz, Donald L.: politológus, jogász, egyetemi professzor a Durham-i Duke University keretén belül mûködõ Duke Law School Nemzetközi tanulmányok tanszékén jog- és politikatudományt oktat. Több kötet szerzõje, illetve szerkesztõje; számos tanulmány szerzõje. Önálló kötetei: The Deadly Ethnic Riot (2001), A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided Society (1991), Community Conflict: Policy and Possibilities (1990), Ethnic Groups in Conflict: Theories, Patterns, and Policies (1985), Coup Theories and Officers Motives: Sri Lanka in Comparative Perspective (1980), The Courts and Social Policy (1977), The Jurocracy: Government Lawyers, Agency Programs, and Judicial Decisions (1977).

3 362 Szerzõink Kötõ József: színháztörténész 1939, Kolozsvár ben végez a Babeº Bolyai Tudományegyetem magyar irodalom szakán. Középiskolai tanár, majd között a kolozsvári Állami Magyar Színház irodalmi titkára, között igazgatója ben doktori fokozatot szerez tõl a kolozsvári tudományegyetemen színháztörténetet tanít , illetve között az RMDSZ-i és egyházügyi ügyvezetõ alelnöke között a Tanügyminisztérium államtitkára. Misovicz Tibor: közgazdász 1962, Szolnok ban közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ipar-szociológia szakán ben posztgraduális képzésen vesz részt a University of Edinburgh Msc Resource Management szakán között a gödöllõi Agrártudományi Egyetem, majd között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tanára között a Határon Túli Magyarok Hivatalának alelnöke. Jelenleg a Carpathia Rt. közgazdásza. Nagy Kata: szociológus Kolozsvár. Tanulmányait a kolozsvári Babeº Bolyai Tudományegyetem szociológia szakán végezte, majd részt vett a budapesti Eötvös Loránd kisebbségszociológiai posztgraduális képzésén. A Sapientia Programiroda és a Trend Társadalomkutató Mûhely munkatársa. Papp Z. Attila: szociológus 1969, Gyergyószentmiklós ban végzett a temesvári Nyugati Egyetem szociológia szakán között részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia doktori képzésében; a romániai magyar sajtónyilvánosság témakörében írott disszertációját 2006-ban védte meg között a Teleki László Intézet tudományos fõmunkatársa, 2003-tól a Határon Túli Oktatásfejlesztésért Programiroda programigazgatója. Több oktatáskutatási képzés vezetõje. A REGIO szerkesztõje. Kutatási területei: a romániai magyar sajtónyilvánosság alakulása 1989 után, a magyarországi romák iskolai integrációja, a kárpát-medencei magyar nyelvû oktatás, felnõttképzés. dr. Péntek János: nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár 1941, Körösfõ ben végzett a kolozsvári Babeº Bolyai Tudományegyetem Filológia Karán tõl ugyanitt egyetemi oktató ban doktori címet szerez filológiai tudományokból (BBTE) tõl a BBTE egyetemi tanára, doktori programvezetõ, jelenleg a Magyar és általános nyelvészeti tanszék vezetõje. A néprajz szak újraindítója. Az anyanyelvoktatás reformjának egyik

4 Szerzõink 363 elindítója. Több kötet, tanulmány, cikk szerzõje, valamint több magyar nyelv és irodalom tankönyv társszerzõje. Az MTA külsõ tagja (2004). Sorbán Angella: szociológus 1965, Lövéte. A kolozsvári BBTE Történelem Filozófia Karán végzett és 1999 között a budapesti Balázs Ferenc Intézet erdélyi fõmunkatársa, majd a Trend Társadalomkutató Mûhely vezetõje. Székely István: politológus 1962, Nagyszentmiklós. Egyetemi tanulmányait 1995-ben végezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának politológia szakán tõl az RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksége Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért Felelõs Fõosztályának fõelõadója, majd 1997-tõl vezetõje tõl 2001-ig az Erdélyi Magyar Magánegyetem létrehozását segítõ kolozsvári Programiroda vezetõje, ezt követõen a romániai státusirodák vezetõje. Lapunk felelõs szerkesztõje. Szilágyi Pál: matematikus 1933, Tasnád. Tanulmányait a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Matematika Fizika karán végezte 1954-ben. A matematika tudományok doktori címet ugyanitt szerezte ban, illetve 1999-ben Humboldt ösztöndíjas között a Babeº Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese tõl a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet mûködtetõ Sapientia Alapítvány kurátora, között az Egyetem rektora. Jelenleg a kolozsvári Babeº Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kara Differenciálegyenletek tanszékének nyugalmazott professzora, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Mûszaki és Humántudományok Karának profeszszora, az EMTE rektori tanácsosa. A romániai magyar nemzeti közösség felsõoktatása érdekében folytatott többéves küzdelme tette méltóvá Magyar Köztársaság Kormányának Kisebbségekért Díjának elnyerésére. Tonk Márton: filozófus 1973, Marosvásárhely. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban ben szerezte meg doktori oklevelét. Jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Természettudományi és Mûvészeti Karának dékánja, az Európa Tanulmányok Tanszék vezetõje, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem társult oktatója tõl a kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány igazgatója.

5 364 Szerzõink Vaida Júlia: egyetemi hallgató 1985, Szamosújvár. IV. éves hallgató a Babeº Bolyai Tudományegyetem politológia szakán. Veress Emõd: ügyvéd, egyetemi oktató 1978, Székelyudvarhely ben tett jogász államvizsgát a Bukaresti Tudományegyetemen, 2006-ban PhD fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen és a Babeº Bolyai Tudományegyetemen tanít. Szakterületei: közigazgatási jog, gazdasági közjog, kereskedelmi jog. Gyakorló ügyvéd. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny szerkesztõbizottságának a tagja között az RMDSZ önkormányzatokért felelõs ügyvezetõ alelnöke. Veress Károly: filozófus, egyetemi professzor 1953, Szováta. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte ban ig középiskolai tanár, majd a BBTE oktatója, majd 2004-tõl egyetemi professzor. Doktori disszertációját 1998-ban védte meg a BBTE-n. Szakterülete: szemiotika, ismeretelmélet, hermeneutika, nyelv- és kultúrfilozófia tõl a Bolyai Társaság elnöke. Több önálló kötet, egyetemi jegyzet és tanulmány szerzõje. Az Erdélyi Múzeum szerkesztõje.

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad).

megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad). KRONOLÓGIA 2000. március 16. A Sapientia Alapítvány (SA) hivatalos bejegyzése, kolozsvári székhellyel. Az Alapítványt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetıi hozták létre. Az Alapítvány vezetı testülete

Részletesebben

Orszmggyűló9 Hivatala

Orszmggyűló9 Hivatala Orszmggyűló9 Hivatala Irományszám : g 14 6 85'4, A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE Érkezett : 2005 J u N 2 3. Az Országgyűlés /2005. ( ) OGY határozata (javaslat) a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

MENNORODE MEGKÖZELÍTHETŐ: VONATTAL: Az Amsterdam Schiphol repülőtérről óránként 2 vonat indul Apeldoornba. Minden óra 21 perckor (Amersfoort-ban át kell szállni) és minden óra 51 perckor (átszállás nélkül).

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! E havi hírlevelünkben tekintélyes

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Újfalussy Balázs. Cserti József

Újfalussy Balázs. Cserti József A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte,

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

SZERZŐK. Almási Balázs BCE Tájépítészeti Kar, Kert és Szabadtértervezési Tanszék balazs.almasi@uni-corvinus.hu

SZERZŐK. Almási Balázs BCE Tájépítészeti Kar, Kert és Szabadtértervezési Tanszék balazs.almasi@uni-corvinus.hu SZERZŐK Almási Balázs BCE Tájépítészeti Kar, Kert és balazs.almasi@uni-corvinus.hu Almási Balázs 1998-ban szerezte táj- és kertépítész mérnöki oklevelét a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (ma BCE)

Részletesebben

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT BUDAPEST MAGYARORSZÁG BEMUTATKOZÁS A HÉTFA gazdaság- és társadalomkutatással, elemzéssel és fejlesztéssel foglalkozó, hazai magánalapítású intézmények csoportja, melynek tagja a

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Köszönjük, hogy megtiszteltek

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN A következő áttekintés arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan alakul a XXI. század elején a székelyföldi régió tudományos élete. ELŐZMÉNYEK Székelyföldről évszázadokon

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA 1 BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA Szerkesztették: Hoffmann Márta Kozák Ákos Veres Zoltán Szakértõk: Dr. Sugatagi Gábor GfK Hugária Piackutató Intézet Dr. Szennyessy Judit Modern Üzleti

Részletesebben

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 Székely Tünde Dániel Botond Talpas Botond Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 1. A magyar nyelvű felsőoktatás intézményei Romániában, különös tekintettel a magyar nyelvű doktori

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

Szakmai, tudományos önéletrajz

Szakmai, tudományos önéletrajz Szakmai, tudományos önéletrajz Név: Prof.Dr. Tényi Tamás Születés hely, idő: Pécs, 1963 október 25 Családi állapot: nős, 3 gyerek Munkahely : PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Rét

Részletesebben

Magyar Fiatal Tudósok 2. Országos Találkozója

Magyar Fiatal Tudósok 2. Országos Találkozója Magyar Fiatal Tudósok 2. Országos Találkozója Visegrád 2005. szeptember 2-3. MAFITUD MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA A Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató, tehetséggondozó tevékenységének részeként

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

SAJTÓANYAG Gábor Dénes-Díj 2014

SAJTÓANYAG Gábor Dénes-Díj 2014 Gábor Dénes-díj átadási ünnepség 2014. december 18. A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló,

Részletesebben