ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-ei ülésére Tárgy: A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon megszüntetése, és a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága szervezetének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Radovits Tiborné gyermekvédelmi szakreferens Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Oktatási és Közművelődési Iroda Vörös Kálmán irodavezető Borbás Zsófia közoktatási referens Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2007. (II. 22.) MÖK határozata 1. pontjában a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (8435 Gic, Nagy Lajos utca 12., OM azonosító: ) 19 fős dolgozói létszámleépítéséről döntött. A döntésre a racionálisabb és gazdaságosabb, a pénzügyi lehetőségekhez jobban igazodó feladatellátás érdekében került sor. A gici többcélú közoktatási intézmény középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai oktatását látja el, valamint készségfejlesztő speciális szakiskolát és kollégiumot is működtet. Az intézmény önálló szakmai egysége a négy lakásotthonból álló különleges gyermekotthon, mely a gyermekvédelmi szakellátórendszer szerves részét képezi. A megyeszéli településen működő intézmény iskolája leginkább a gyermekotthonban élő gyermekek oktatását látja el, rajtuk kívül csak kis számú családi hátterű gyermek jár oda. Az általános iskola alsóbb osztályainak működtetésére már évek óta nem volt igény az ilyen korú gyermekek hiányában. A magasabb évfolyamokon is alacsony létszámú osztályok működnek, az iskola tanulói létszáma jelenleg is csak 39 fő. Kihasználtsága tehát nem megfelelő, fenntartása így nem rentábilis. A gyermekotthoni részleg kihasználtsága 90 % körüli, jelenleg is csak 5 üres férőhelye van. A közgyűlés a dolgozói létszámleépítésről való döntésével gyakorlatilag az intézmény iskolájának tanév végével történő megszüntetését, és a gyermekotthoni egységének a megye gyermekvédelmi intézményébe való beolvasztását is elhatározta. A többcélú közoktatási intézmény megszüntetésével az iskola feladatát átveszik a megye hasonló profillal működő intézményei, míg a különleges gyermekotthon a lakásotthonokat működtető Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága egységeként változatlanul tovább működik Gicen. A jelenleg Gicen tanuló gyermekek közül a 2007/2008. tanévben 7., 8., 9. és a 10. osztályba járók iskoláztatása Pápán, a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában folytatódik. A gyermekek elhelyezése változatlan marad, továbbra is a gici lakásotthonokban élhetnek. A napi iskolába járáshoz a szállításukat jármű és kísérő biztosításával szükséges megoldani (az igazgatósághoz átkerülő mikrobusz, illetve a támogató szolgálat igénybevételének a segítségével). A 11. osztályosok (szakképző évfolyam) iskoláztatása kollégiumi elhelyezéssel a veszprémi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium megnevezésű intézményben történik. A kollégiumban csak az iskolai napokon kapnak elhelyezést, lakóhelyük továbbra is a jelenlegi lakásotthonok maradnak. Szállításukról szintén gondoskodni szükséges. A 12. évfolyamon (szakképző évfolyam) tanulóknak lehetőségük lesz Gicen befejezni az ott elkezdett szakmák megszerzését. A készségfejlesztő szakképzés Gicen való folytatására a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium kihelyezett osztályaiként kifutó jelleggel egy tanév időtartamra kerül sor. A tanulók elhelyezése továbbra is a lakásotthonokban történik, míg az oktatást a jelenleg kollégiumként működő épületben némi átalakítást követően javasolt végezni. A gici kihelyezett szakképző osztályok működtetésének 7 fő a szakember szükséglete.

3 3 A 2008/2009. tanévtől a készségfejlesztő szakképzésben résztvevő valamennyi 11. és 12. osztályos tanuló iskoláztatását és kollégiumi elhelyezését már a veszprémi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, mint a megszűnő Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon egyik jogutód intézménye végzi majd. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (6) bekezdése értelmében közoktatási intézmény megszüntetése előtt ki kell kérni az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményét. A felkért szakértő egyetértett az intézmény megszüntetésével, véleményét az 1. számú melléklet tartalmazza. A Gicen működő 4 lakásotthon működtetésére a gyermekvédelmi rendszernek szüksége van, így a jelenleg ezeket működtető intézmény megszüntetésével a gyermekotthoni egységnek a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóságába mint a megszűnő Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon másik jogutódjába történő beolvasztása javasolt. A gyermekvédelmi intézmény részeként önálló szakmai egységet alkotva működhet a továbbiakban is. Az ellátottak szempontjából is fontos, hogy a sok változás mellett a lakhely, a gondozók, illetve a társak lehetőleg ne változzanak. A fogyatékos gyermekeknek és fiataloknak ugyanis a biztonságot az állandóság adja. A gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon megnevezésű intézmény két jogutód intézmény megjelölésével szűnik meg. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága lesz a különleges gyermekotthoni egység jogutódja, és használatába kerül az intézményegység által használt lakásotthoni vagyon, valamint a jelenleg kollégiumként használt ikerház egyik része (iroda céljára), és az intézmény lesz a gyermekotthoni dolgozók munkáltatója. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium megnevezésű intézmény lesz a közoktatási intézményegység (iskola) jogutódja, használatába kerül a jelenleg kollégiumként használt ikerház másik része (szakiskolai oktatás céljára), és a Gicen lévő telephely dolgozóinak munkáltatója lesz. A Gic, Nagy L. u. 12. szám alatti iskola épülete, illetve a vele egy helyrajzi számon lévő ingatlanok (hrsz: 157/1.), valamint a Gic, Nagy L. u. 17. szám alatti szolgálati lakás (hrsz: 18) használati joga a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalhoz kerül át. Ezt a döntést indokolja az intézmény megszüntetése következtében használaton kívül kerülő épületek adta feladat, mármint a nevezett ingatlanok őrzése, állagmegóvásának biztosítása, illetve más célú hasznosításukról, vagy további sorsukról való döntés előkészítése. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága intézményrendszere a jogutódlás során ismételten áttekintésre került. Az intézménybe beolvasztásra kerülő különleges gyermekotthon továbbra is a fogyatékos, gyermekvédelmi gondoskodás alatt élő gyermekeket, és fiatal felnőtteket látja el. A jogutód intézményben is önálló szakmai egységet alkot. A jelentős mértékű gondozotti létszámcsökkenés miatt szükségessé vált az intézményi férőhelyek kihasználtságának folyamatos felülvizsgálata. A szükséges férőhelyek számának az ellátandó gondozottak számához való alakítása során a lakásotthonok számának csökkentése mindenképpen indokolt.

4 4 Az intézmény 20 lakásotthona közül a Dudar, Kiss I. u. 8. szám alatti lakásotthon december 31-ei hatállyal befejezte működését, így az intézménynek ezt a telephelyét az alapító okiratból is törölni szükséges. Az ellátotti létszám további csökkenése újabb lakásotthon bezárását teszi indokolttá, így július 31-ei hatállyal a Veszprém-Gyulafirátót, Kastélykert u. 2. szám alatti lakásotthon megszüntetése javasolt. A lakásotthonok számának csökkenése a szakmai egységek számának csökkenését is maga után vonja. Így július 31-ei hatállyal fél szakmai egység megszüntetése is javasolt. A fenti megszüntetések miatt szükségessé váló dolgozói létszámleépítésről a 4/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. pontjában a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága megnevezésű intézményt érintően már döntés született. A megszűntetett lakásotthont, mint az intézmény telephelyét az alapító okiratból is törölni szükséges. A működésből kivont lakásotthonok épületének használati jogát a közgyűlés az intézménytől megvonja, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnak adja azzal, hogy a más célú hasznosításukról, illetve további sorsukról szóló döntést készítse elő. Az évi XXXI. törvény 121. (1) bekezdése alapján a megyei gyámhivatal véleményezi az önkormányzati ellátórendszerek átalakítására vonatkozó javaslatokat, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását. Nevezett jogszabály (2) bekezdése értelmében pedig az önkormányzat köteles kikérni előzetesen a megyei gyámhivatal véleményét, ha személyes gondoskodást nyújtó intézményt kíván megszüntetni. A fentiek értelmében a tervezett intézkedésekről szóló tájékoztatás véleményezésre megküldésre került a Közép-Dunántúli Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Veszprém Megyei Területi Kirendeltség vezetőjének. Véleményéről az előterjesztés tárgyalásakor szóbeli tájékoztatást adok. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozat javaslat elfogadását:../2007. (IV. 19.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése július 31-ei hatállyal a mellékelt megszüntető okiratban foglaltak szerint megszünteti a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (8435 Gic, Nagy Lajos utca 12.) megnevezésű önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét. Jogutódlással a különleges gyermekotthoni szakmai egységét augusztus 1-jei hatállyal beolvasztja a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága (8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.) megnevezésű, a közoktatási intézményegységét (az iskolát) pedig a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.) megnevezésű, önállóan gazdálkodó költségvetési intézménybe.

5 5 A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot (2. számú melléklet) a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a megszűnésből eredő változásokat a vagyonkataszterbe és a vagyonrendelet függelékén vezesse át. Határidő: július 31., illetve a megszűntető okiratok megküldésére: április 27, az átvezetésekre: augusztus 8. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény megszűnése miatt július 31-ei hatállyal visszavonja a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgatójának, Finta Jánosnak augusztus 15-éig szóló magasabb vezetői megbízását. Határidő: július 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgatójának, Finta Jánosnak a többcélú közoktatási intézményben végzett, jó színvonalú vezetői munkáját. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése július 31. napjával megszünteti a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága fél szakmai egységét, és az intézmény által működtetett, Veszprém-Gyulafirátót, Kastélykert u. 2. szám alatti lakásotthont. A közgyűlése módosítja a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága alapító okiratát azzal, hogy a már korábban megszüntetett Dudar, Kiss I. u. 8. szám alatti, illetve a Veszprém-Gyulafirátót, Kastélykert u. 2. szám alatti lakásotthon rendszerből való kivonása miatt törli azokat az intézmény telephelyeinek felsorolásából, és egyidejűleg megvonja az intézménytől azok használati jogát. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: a dudari lakásotthon esetében az alapító okirat módosítására azonnal, míg az egyéb rendelkezések esetében augusztus 1. az alapító okirat megküldésére május 4. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

6 6 5. A közgyűlés augusztus 1-jei hatállyal módosítja a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, valamint a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium megnevezésű jogutód intézmények alapító okiratait a 3.számú és a 4. számú mellékletek szerint. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratok érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: augusztus 1., illetve az alapító okirat megküldésére május 4. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekotthoni egységnek a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóságába történő beolvasztása következtében az intézmény 125 fős dolgozói létszámát augusztus 1-jétől 27 fővel, 152 főre növeli, míg a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium dolgozói létszámát a gici kihelyezett szakképző osztályok működtetése miatt 106 főről 7 fővel 113 főre emeli. A közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága és a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium vezetőit, hogy az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát a változásoknak megfelelően dolgozzák át, és jóváhagyásra terjesszék a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, illetve az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elé. Határidő: augusztus 1. a létszámváltozások költségvetési rendeletben való átvezetésére a közgyűlés júniusi ülése, illetve az SZMSZ benyújtására augusztus 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Horváth Lívia igazgató Dörnyeiné Barabás Éva igazgató Veszprém, április 3. Lasztovicza Jenő távollétében Talabér Márta s. k.

7 1. számú melléklet Szakértői vélemény a gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon tervezett átszervezéséről Készítette: Malomvári Klára közoktatási szakértő

8 8 A szakértői vélemény összeállításában a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi szempontok mentén vizsgálódtam: jogszerűség szakszerűség megvalósíthatóság Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (8435 Gic, Nagy Lajos utca 12., OM azonosító: ) megszüntetését tervezi a 2006/2007-es tanév végén. Helyzetkép: Jelenleg az iskolába járó tanulók teljes létszáma 39 fő, mind a 39 tanuló értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos). A kollégiumi férőhelyek száma 25, kihasználtsága az ötven százalékot sem éri el. A pedagógusok létszáma 13 fő, az egyéb munkakörben dolgozók létszáma 11 fő. A tanulók létszáma a következők szerint oszlik meg: Tanulók létszáma 2006/ osztály 3 fő 7. osztály 3 fő 1 csoport 8. osztály 2 fő 9. osztály 4 fő 1 csoport 10. osztály 5 fő 1 csoport 11. osztály 13 fő 2 csoport 12. osztály 9 fő 1 csoport A tanulócsoportok száma 6. A 6. 7., 8. osztályos tanulók oktatása egy tanulócsoportban történik. A 9. és a 10. osztályos tanulók is egy-egy tanulócsoportot alkotnak, a 11. osztályosok kettő, míg a 12. osztályos tanulók szintén egy tanulócsoportot alkotnak. Szakértő összefoglalás A helyzetkép ismeretében és a törvényi elemzés összefüggéseiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (8435 Gic, Nagy Lajos utca 12., OM azonosító: ) megszüntetésével egyetértek és támogatom a következő indoklással.

9 9 1. Jogszerűen jár el a fenntartó. A közoktatásról szóló évi LXXIX. módosított 26. -ának (1) bekezdése kimondja, hogy az általános iskolának nyolc évfolyama van, továbbá a 26. -ának (3) bekezdése kimondja, hogy az alapító okirat szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola másik nyolc évfolyammal működő általános iskola vagy legalább hat évfolyammal működő gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait. Mindezen szabályok betartására a Kt ának (3) bekezdése határoz meg átmeneti szabályokat, mely többek között kimondja, hogy a 7. illetve 8. évfolyamon az egyes osztályok tanulói létszámának el kell érnie a maximális létszám ötven százalékát, vagyis a 15 főt, tehát osztályonként kell meglennie a 15 főnek. (meg kell azonban jegyezni, hogy elkerülte a törvényalkotó figyelmét az, hogy a Kt. III. számú melléklet az évi LXXIX: törvényhez II. részében az osztályok, csoportok szervezése 3. pontjában található meghatározás: az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, a testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermeket, tanulót, pedig három gyermekként, tanulóként kell számításba venni. ) A fenti adatokat tekintve nyilvánvalónak látszik, hogy a 7. és a 8. osztályok létszámai nem érik el osztályonként a 15 főt. Ezért a fenntartó kötelessége a Kt (3) alapján a évi LXXI. törvény 5. -ának megállapított Kt ának (3) bekezdése alapján augusztus 31-ig gondoskodjon a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolának tagintézménnyé történő átalakításáról vagy az általános iskolai feladatok iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról. 2. Szakszerű, mert a fenntartó maximálisan igyekszik a szakmai érveket figyelembe venni az átszervezésben, és a gyermekek számára a fenntartói lehetőségeit tekintve a legjobb megoldásokkal élni: két városi intézményben oktatás, amely azonos iskolatípusú jó a tanulók napi szállítása kísérővel Gicről Pápára jó a gyermekek elhelyezése lakásotthonban illetve kollégiumban jó a fokozatosság elve a kifutó évfolyamot tekintve jó A tanulók iskolai nevelését-oktatását a 2007/2008-as tanévben az alábbiak szerint biztosítja a fenntartó: A 7., 8., 9. és 10. osztályosok számára Pápán, a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában szervezi meg a tanítást, a tanulók elhelyezését, pedig a gici lakásotthonokban tervezi, szállításukhoz járművet és kísérőt biztosítanak. A 11. osztályosok (szakképző évfolyam) elhelyezése a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban megoldott. A 12. évfolyamon tanulók számára Gicen biztosítják a képzést (kifutó), ami a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium telephelye lenne. A tanulók elhelyezése a lakásotthonokban történik, míg az oktatást a jelenlegi kollégium átalakításával tenné lehetővé. A 2008/2009-es tanévtől a szakképzésben résztvevő valamennyi 11. és 12. osztályos tanuló elhelyezését már a veszprémi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban oldanák meg.

10 10 3. Megvalósíthatóság Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése körültekintően és átgondoltam készíti elő az intézmény átszervezését, megszüntetését. A fent vázolt feltételek mellett a tanulók és a szülők jogai nem sérülnek, mert a fenntartó oly mértékben gondoskodik a tanulók iskolázatásáról, elhelyezéséről és utaztatásáról, hogy az a szülőkre nem ró többlet terhet. Ami a tanulókat illeti az iskolaváltás, sem jelenthet gondot, hiszen együtt maradnak az új közösségben, azonos iskolatípusban folytatják tanulmányaikat. Az utaztatás sem probléma, hiszen nem kisiskolásokról van szó, életkorban tizenévesek, akiknek jó az, ha kitágul a világ, a kíséret megoldott. Kérem, a fenntartót, hogy a törvény által megkívánt egyeztetéseket és a vélemények beszerzését célzó eljárást folytassa le döntése meghozatala előtt, és a közalkalmazottakat érintő kérdésekben a legkedvezőbb intézkedéseket tegye meg! Végezetül a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján egyetértek és javaslom a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (8435 Gic, Nagy Lajos utca 12., OM azonosító: ) megszüntetését. Velence, március 29. Malomvári Klára közoktatási szakértő

11 2. számú melléklet MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Gic, Nagy L. u. 12.) önálló jogi személyiségű, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszűntetéséről A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c.) pontja alapján a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon megnevezésű költségvetési intézményét július 31-ei hatállyal megszünteti. A megszűnő költségvetési intézmény székhelye: 8435 Gic, Nagy L. u. 12. alaptevékenysége: általános iskolai oktatás szakiskolai oktatás, szakképzés, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással egyéb tevékenysége: intézményi vagyon működtetése gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alapító szerve: Minisztertanács vezetőjének kinevezési rendje: pályázat útján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése bízza meg A megszűnő intézmény feladatai, és a feladat ellátását szolgáló vagyon a Veszprém Megyei Önkormányzat határozata alapján a két jogutód intézményhez kerül. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága (8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.) lesz a különleges gyermekotthoni egység jogutódja, és hozzá kerül az intézményegység által használt vagyon. Így a megszűnő intézmény alábbi, 8435 Gic, Petőfi u. 3. hrsz.: 120/ Gic, Petőfi u. 5/A. hrsz.: Gic, Nagy L. u. 12. hrsz.: 157/ Gic, Nagy L. u. 30. hrsz.: 170/ Gic, Nagy L. u. 46. hrsz.: 169/4 telephelyei, valamint a telephelyen végzett tevékenységhez használt valamennyi ingó vagyon ezen jogutód intézmény használatába kerül. A jogutód intézmény ellátja a megszűnő intézmény alapfeladatai közül a Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással szakfeladatai közül a Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Munkahelyi vendéglátás feladatokat.

12 12 A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.) megnevezésű intézmény lesz a közoktatási intézményegység (iskola) jogutódja, és hozzá kerül a szakiskola által használt vagyon. Így a megszűnő intézmény alábbi, 8435 Gic, Petőfi u. 5/B. hrsz.: 121 telephelye, valamint a szakiskolai oktatási és a szakképző tevékenységhez használt valamennyi ingó vagyon ezen jogutód intézmény használatába kerül. A jogutód intézmény ellátja a megszűnő intézmény alapfeladatai közül a Szakiskolai oktatás, szakképzés szakfeladatai közül a Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben) Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás, gyógytestnevelés Diáksport feladatokat. Az alaptevékenységből a továbbiakban nem kerül ellátásra: Általános iskolai oktatás A megszűnő intézmény székhelye, a Gic, Nagy L. u. 12. szám alatti ingatlan (hrsz.: 157/1), valamint a Gic, Nagy L. u. 17. szám alatti (hrsz.: 18) szolgálati lakás használati joga a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (Veszprém, Megyeház tér 1.) kerül. A megszűnő intézmény közalkalmazottai és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat augusztus 1-jétől a két jogutód intézmény igazgatója gyakorolja a Veszprém Megyei Önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő módon. Veszprém, április 19. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

13 13 Záradék: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2007. (IV. 19.) MÖK határozatával a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon megszüntető okiratát jóváhagyta.

14 3. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában, valamint A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bek. a.) pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Közgyűlés a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága alapító okiratát augusztus 1. napjától a következők szerint határozza meg. 1. Az intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. Telephelyei: Bakonynána, Kossuth u 117. Balatonalmádi-Vörösberény, Erkel F. u. 15. Lókút, Rózsa u. 5. Mezőlak, Bartók B. u. 9. Nyárád, Arany J. u. 52. Nyárád, Arany J. u. 88. Olaszfalu, Vörösmarty u. 48. Ősi, Ságvári E. u. 43. Pápa, Jeges u. 1./A. Pápa, Szabó E. u. 1./B. Pápa-Borsosgyőr, Szilfa u. 19. Pápateszér, Jókai M. u. 12. Városlőd, Kossuth L. u. 83. Várpalota, Krúdy Gy. u. 25. Zirc, Bakonybéli u. 1/A. Zirc, Hóvirág u. 69. Zirc, Munkácsy M. u. 3. Zirc-Aklipuszta, Kőris u. 22. Gic, Petőfi u. 3. Gic, Nagy L. u. 12. Gic, Nagy L. u. 30. Gic, Nagy L. u Az intézmény alapítási éve: (Az intézmény január 1-től jogutódja a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság (Zirc, Bakonybéli u. 1/A.) és a Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság (Pápa, Jeges u. 1/A.) megnevezésű intézményeknek augusztus 1-jétől jogutódja a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Gic, Nagy L. u. 12.) megnevezésű intézmény gyermekotthoni részlegének.) Az intézmény alapítója: Fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3. Az intézmény típusa: gyermekvédelmi intézmény

15 15 4. Az intézmény alaptevékenysége, szakágazati besorolása: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással 5. Szakfeladatok száma és megnevezése: Munkahelyi vendéglátás Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 6. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága használatában lévő ingatlan és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 7. A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 8. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bíz meg. 9. Gazdálkodási jogköre: Az intézmény önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, költségvetési szerv. 10. Vállalkozási tevékenysége: Nincs Veszprém, április 19. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

16 ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú melléklet Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában és a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ában foglaltak és a 83/1997. (VI. 26.) MÖK határozat, a 79/1998. (IV. 30.) MÖK, a 86/2000. (VI.15.), a 37/2001. (IV.26.) MÖK határozat, a 60/2001.(VI. 7.), 13/2003. (II.13.), a 236/2003. (IX.11.), a 29/2004. (IV.22.), a 35/2005. (IV.21.), az 51/2006. (VI.15.), valamint a../2007. (IV.19.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a következő szerint határozza meg: 1. Az intézmény megnevezése: Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: Székhelye: 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. Telephelye: 8435 Gic, Petőfi Sándor utca 5/A, 5/B. 2. Az intézményalapítás éve: 1985 Az intézmény augusztus 1-jétől jogutódja a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Gic, Nagy L. utca 12..) megnevezésű intézmény közoktatási részlegének. Alapítója: Fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Tanács Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola): gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és kollégium 4. Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai oktatás Szakiskolai oktatás, szakképzés 5. Szakfeladatok száma és megnevezése: Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Sajátos nevelési igényű gyermekek (középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista) óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók (középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista) nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása

17 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Napköziotthoni, tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Diáksport 6. Évfolyamok száma: óvoda: 1 évfolyam általános műveltség megalapozása: 10 évfolyam szakképzés: 2 évfolyam autista csoport 7. Felvehető legmagasabb tanulólétszám: iskolába 140 fő kollégiumba 80 fő 8. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Önkormányzat által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 9. A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi, a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően. 10. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 11. Az intézményvezető kinevezésének rendje: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés határozott időre bíz meg. 12. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely ellátja a részben önállóan gazdálkodó Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.) pénzügyi, gazdasági feladatait az alapító okirat mellékletét képező megállapodás szerint. Veszprém, április 19. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 116/2005. (XI. 10.) MÖK határozat 1. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 116/2005. (XI. 10.) MÖK határozat 1. számú melléklete A 116/2005. (XI. 10.) MÖK határozat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 208/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. A 35/2005. (IV. 21.) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Az 51/2006. (VI. 15) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. -ában foglaltak és a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-3/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011 FAX: (88)545-012VESZPRÉM Szám: 02/279-7/2008 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. A 152/2007. (IX. 13.) MÖK határozat mellékletei ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. -ában foglaltak, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/800-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/360-8/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2006. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Szász Márton Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat 30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Határidő: július 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: július 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 18/2011. (II. 24.) MÖK határozat 1. A a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Devecser, Petőfi tér 5.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye (Külsővat, Béri Balogh

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Gic, Nagy L. u. 12.) önálló

Részletesebben

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL /2011. Az előkészítésben közreműködött: Kovács János irodavezető Ludányi Brigitta közoktatási

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 60/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata egységes középiskola létrehozásáról:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/207-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése

33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése 33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézményi ellátórendszer

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben