Fenntarthatósági jelentés 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági jelentés 2010"

Átírás

1 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán

2 Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek segítségével a vezetôség minden engedélyezéssel és kibocsátással kapcsolatos adatot pontosan figyelemmel követhet. Közösségi közremûködés terén a családi házak tucatjait leromboló felsôzsolcai árvizet követô helyreállítási munkálatok jelentették legfontosabb feladatunkat. Komoly erôfeszítések révén a Holcim Hungária Zrt. vállalkozások, a hatóságok és a politika példaértékû együttmûködését szervezte meg, melynek gyümölcse három családi ház árvízbiztos technológiával történô megépítése lett. Monolit vasbeton felhasználásával egyaránt kiaknáztuk a rövid építési idô és a masszív szerkezet, valamint az ebbôl fakadó esetleges jövôbeli természeti csapásokkal szembeni védettség elônyét. A esztendôre visszatekintve könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy ez volt az az év, amikor a gazdasági nehézségek mellett katasztrófák is nehezítették életünket. Míg egyes országokban újra megindult a gazdasági növekedés, ez a kedvezô fejlemény Magyarországon alig pár szektorra korlátozódott fôleg az export-orienáltátakra, számos egyéb szegmens azonban továbbra is visszaeséssel vagy legalábbis stagnálással küzdött. Mindeközben természeti csapások drasztikusan befolyásolták milliók életét szerte a világban, így Magyarországon is. Ez a kombináció sok céget és azok stratégiáját tette próbára. Ebben a bonyolult környezetben a Holcim vállalatcsoport és a Holcim Hungária Zrt. újfent megmutatta, hogy a fenntartható fejlôdés nem csupán egy jól csengô szlogen, hanem valódi elhivatottság, minden helyzetben. Különbözô tevékenységeink kapcsán, különleges kihívásokkal néztünk szembe 2010-ben: Fenntartható környezeti teljesítményi törekvéseink kapcsán el kellett fogadnunk, hogy néhány ellenzô végett megakadtak törekvéseink, hogy a 140 éves, elavult technológiával mûködô Lábatlani Cementgyárat lecseréljük egy új, elérhetô legjobb technológiával mûködô létesítményre. A balesetmentes mûködésre vonatkozó munkabiztonság és védelmi célkitûzésünket sajnos továbbra sem sikerült elérnünk Magyarországon. A balesetek megelôzésére tett folyamatos erôfeszítéseink ellenére 2010-ben három, munkaidô kieséssel járó sérülés következett be, kapcsolódó mutatószámunkat ezzel valamelyest a tavalyi érték fölé, 2.9-re növelve. Az esetek számának csökkentése érdekében elköteleztük magunkat, hogy további munkavédelmi oktatásokat tartsunk, módosítsuk a munkavállalók ösztönzési módszereit és mind közül ez a legfontosabb ezek rend szeres helyszíni ellenôrzésébe bevonjuk a vezetôséget is, minden egyes szinten. Gazdasági és pénzügyi teljesítményünk képezi a jelentés leggyengébb pontjait. A cementfelhasználás mélypontra zuhant vissza: az elmúlt 40 évet tekintve csak 1992 és 1993 között volt olyan alacsony, mint 2010-ben. Ez a tendencia - mely más szektorokban, így a betoniparban is megfigyelhetô az árak csökkenését is maga után vonta. Mindez, néhány egyszeri befolyásoló tényezôvel karöltve egyértelmûen negatívba fordította a Holcim mérlegét. Bevezetômben csak néhány lényegi kérdést emeltem ki, további részleteket a jelentésbôl tudhat meg, melyet remélem érdekesnek és hasznosnak talál majd: Fotó: Szabó-Fazekas Krisztina Ezzel egy idôben a régi gyárban dolgozó munkatársaink sikeres lépéseket tettek a zajszennyezés mérséklése érdekében ben az ISO minôségügyi szabvány alkalmazását kiterjesztettük a vállalat teljes egészére, beleértve a kavics és beton üzletágakat is. Mindezek tetejében Richard Skene elnök-igazgató Fenntarthatósági jelentés

3 Szilárd, megbízható alapokon Rövid Bevezetô hírek A Holcim Hungária Zrt-rôl röviden A fenntarthatósági jelentésrôl Fenntarthatósági jelentés 2009 Köszöntô Bevezetô 2010-es eredményeink - Értékesítés nettó árbevétele: 22,198 milliárd Ft (IFRS) - Alkalmazottak száma: 565 fô ( ) A Holcim Hungária Zrt. a világ egyik vezetô építôipari alapanyaggyártójának, a Holcim Csoportnak a leányvállalata. Fô tevékenysége a cementgyártás, a cementbôl készülô beton elôállítása, emellett kavics kitermeléssel is foglalkozik és termékeihez kapcsolódó szolgáltatá sokat nyújt. A Holcim Csoport a világ több mint 70 országában van jelen. Leírás 2010 Cégnév Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság A cég rövidített elnevezése Holcim Hungária Zrt. Elsôdleges márka Holcim Elsôdleges termékek Cement, beton, kavics A szervezet mûködési szerkezete Ld. Szervezeti ábra (8.o.) Székhely 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. Igazgatóság címe 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. Mûködési terület Magyarország A szervezet jogi formája Zártkörûen mûködô részvénytársaság A tulajdonosi kör A Holcim Hungária Zrt. részvényeinek többségi tulajdonával a Holcim Csoport hamburgi bejegyzésû leányvállalata rendelkezik. A kiszolgált piacok Elsôsorban Magyarország A Holcim érdekeltségei Magyarországon A Holcim 1990 óta van jelen Magyarországon és mára az ország egyik vezetô cement és betontermelô vállalatává nôtte ki magát. Két cementgyárunk (Lábatlan, Hejôcsaba), 20 betonüzemünk és 3 kavicsbányánk van. Termékeink meghatározó többsége hazai igényeket szolgál. Építôipari alapanyagok gyártásán felül kiemelt figyelmet fordítunk a termékeinkhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására és azok folyamatos fejlesztésére (betontechnológiai szaktanácsadás, betonlaboratóriumi vizsgálatok stb.). CEMENT BETON-KAVICS EGYÉB Holcim Hungária Zrt. Holcim Hungária Zrt. Konszolidált leányvállalat Konszolidált leányvállalat Konszolidált leányvállalat ecorec Kft. Óvárbeton Kft. végelszámolás alá került (2010) AM Kft. Konszolidált leányvállalat Délbeton Kft. törölve a cégjegyzékbôl Egyéb DTG Optimus Kft. Pultrans Kft. Taksonyi Bányászati Kft. végelszámolás alá került (2010) Ferihegybeton Kft. Társult vállalatként K.V. Betongyártó és Kereskedelmi Kft. Szolnok Mixer Kft. Csababeton Kft. törölve a cégjegyzékbôl én Metro-M0-HT Kht. T-Négy Plusz 2008 Kft. Kalcinátor Kft. Öko-Pack Kht. Délép Ipari Park Elsô Beton Kft. A Holcim Hungária Zrt., mint iparágának elsô magyarországi jelentôje 2006 óta sorozatban hatodik fenntarthatósági jelentését adja ki. A jelentéssel egyszerre több célt szolgálunk. Kiváló eszköz mind cégünk vezetôsége, munkatársaink és érintettjeink számára, hogy áttekintést nyerjenek az elmúlt év eredményeirôl és célkitûzéseink megvalósulásáról. Vállalati filozófiánknak megfelelôen a gazdasági, a környezetvédelmi és a társadalmi terén is sikerült valóban felelôs tevékenységet folytatnunk. A jelentésben bemutatott információk és adatok biztosítják, hogy cégünk érintettjei (partnereink, cégünk környezetében élôk, civil szervezetek, a média képviselôi) betekintést nyerhessenek mûködésünkbe, fejlôdésünkbe és egyben eszközként szolgál a kétirányú kommunikáció és párbeszéd kezdeményezésére, megindítására. Hiszünk benne, hogy valóban felelôs vállalatként éves rendszerességgel kötelességünk beszámolni mindezen eredményeinkrôl. Ennek megfelelôen a legutóbb 2010-ben kiadott jelentésünk után idén is összefoglalót készítünk, melyben nemcsak összegezzük 2010-es eredményeinket, de egyúttal bemutatjuk, mit teszünk annak érdekében, hogy a helyi gazdaságnak, a közösségeknek és érintettjeink számára a lehetô legtöbbet tudjuk nyújtani. A jelentés tartalmi meghatározása az érintettjeinkkel való egész éves kommunikáció eredménye, hiszen minden esetben igyekszünk meghallgatni és meghallani környezetünk véleményét és igényét. Jelentésünk elkészítésekor cégünk Magyarországon mûködô minden egységének eredményeit figyelembe vesszük, így a cement, beton és kavics üzletágét, valamint a támogató területekét is. Tudjuk, hogy egy pillanatkép nem minden esetben tükrözi hûen a valóságot, így az adatokat, ahol csak lehet több évre visszamenôleg megadjuk, így biztosítva a folyamatosság és a fejlôdés nyomon követhetôségét. Nemzetközi könyvelési szabályok szerint kiadott jelentésünk a jogszabályoknak és a Holcim Csoport által elôírt adatszolgáltatási követelményrendszernek megfelel. Büszkék vagyunk rá, hogy jelentéseink tartalmát munkatársainkkal közösen állítjuk össze, sôt a képek, illusztrációk nagy részét is ők készítették. Jelentésünkkel teljesítettük a GRI Jelentéstételi Keretrendszer (Global Reporting Initiatives GRI) B szintû elvárásait. A legutóbbi jelentéstételi idôszakhoz viszonyítva a jelentés kiterjedési körében, határaiban és a mérési módszerekben jelentôs változás nem történt. Szervezetünk méretében kisebb változások történtek. A hazai építôipari piac mélyrepülése elkerülhetetlenné tette, hogy csökkentsük munkatársaink létszámát és ezen túl kénytelenek voltunk néhány betonüzemünk mûködését szüneteltetni vagy azt bezárni. Egy november 15-én meghozott bírósági ítélet ellehetetlenítette Miskolci Cementgyárunk további mûködtetését, azáltal, hogy a cementgyár ingatlanjainak egy részét a Magyar Cement Kft.-nek ítélte, míg a cementgyártási berendezések és az ingatlanok másik része a Holcim Hungária Zrt. vitathatatlan tulajdona. Így mintegy 500 család megélhetése vált bizonytalanná. A Miskolci Cementgyár körül kialakult szerencsétlen helyzet és a 142 éves Lábatlani Cementgyár korszerûtlen technológiája szükségessé tette annak vizsgálatát, hogy miként lehetne a jövôben a hazai cementszükségletet biztosítani. Ennek érdekében egy lehetséges logisztikai és elosztó központ építésének elôkészítô munkálatait kezdtük meg, melynek keretében egy ideális helyszín kiválasztása kezdôdött meg. A 2010-es év adatait bemutató jelentésünket külsô szervezettel nem tanúsíttattuk és környezetvédelmi megfontolásokból csupán elektronikus úton adjuk ki. Az utóbbi 2 évben fenntarthatósági jelentéseinket kizárólag DVD-n adtuk ki és a honlapunkra töltöttük fel es jelentésünk munkatársaink Ezerarcú természet fotópályázatra leadott legszebb fotóiból álló gyûjteménnyel, és a fotókból készült kisfilmmel együtt jelent meg az azonos címet viselô DVD-n. 4 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

4 Rövid Bevezetô hírek Eredményeink a célok tükrében Díjak, elismerések Köszöntô Bevezetô Terület Cél Fejlôdés Határidô Helyzet 2010-ben Vízió, stratégia és cégvezetés Stratégia Személyi sérülések teljes kizárása Munkanap kieséssel járó balesetek gyakorisága < % Stratégia A magyar cementpiac legmegbecsültebb szereplôjévé válni Megvédtük piaci pozícióinkat és szinten tartottuk árainkat % Gazdasági eredmények / költséghatékonyság Kavics és beton szegmens pénzügyi stabilitásának biztosítása EBITDA > 0 mindkét szegmensre % Környezetvédelmi elkötelezettség NOx kibocsátás Klinkerkemencék fajlagos nitrogénoxid-kibocsátása: < 1105 g/t cement A 2010-es eredmény 845 g /t cement, mellyel teljesítettük a kitûzött célt 2010 Teljesült SO2 kibocsátás Klinkerkemencék fajlagos kéndioxid-kibocsátása: < 310 g/t cement A 2010-es eredmény 96 g /t cement, mellyel teljesítettük a kitûzött célt 2010 Teljesült Klímavédelem és energia Klinkerkemencék fajlagos szén-dioxid kibocsátása: <630 kg CO2/t cement Társadalmi felelôsség A 2010-es eredmény 632 kg CO2/t cement, mellyel a kitûzött cél nem teljesült ,2% elmaradás TOP200 Társadalmi Elkötelezettség díj A Holcim Hungária Zrt. kapta meg a Figyelô TOP200 Társadalmi Elkötelezettség díját. Az egyik legrangosabb hazai gazdasági lap által alapított díjat azok a hazai vállalatok kaphatják meg, akik a társadalmi terén kiemelkedô eredményeket értek el. Munkatársak bevonása Közösségi bevonás Munkabiztonság és -védelem Munkabiztonság és -védelem Fogyasztói kapcsolatok Munkatársak elégedettsége Társadalmi szerepvállalási tevékenységünkben munkatársaink is vegyenek részt aktívan Holcim által elôírt követelmények bevezetése és teljesítése A Holcim által elôírt munkabiztonsági ellenôrzési rendszer teljes körû bevezetése Ismételt belsô audit elvégzése Mini vevôelégedettségi felmérésünk kiterjesztése 2011-es Hewitt felmérésen való magasabb részvételi arány a munkatársak részérôl és a 2009-ben kapott mutatók javulása A Holcim-díj Plusz pályázat keretein belül munkatársaink aktívan részt vettek egy, a környeze tünkben mûködô iskola felújításában A CEP (Community Engagement Plan Közösségi együttmûködési program) hazai projekt vezetôinek kinevezése, oktatása Az elôírt munkabiztonsági rendszert mindhárom üzletágunkra kiterjesztettük OHSAS auditot sikeresen, nem megfelelôség nélkül zártuk Felmérésünket kiterjesztettük cementes partnereinkre is 2010-ben munkavállalói fókuszcsoportokat indítottunk, melyek keretein belül javaslatokat gyûjtöttünk a 2009-es felmérésen kapott mutatók fejlesztésére vonatkozóan, a javaslatokat a menedzsment elé tártuk, ahol jóváhagyták a megvalósítható, bevezetésre kerülô fejlesztéseket % % % % % % European Business Awards European Excellence Awards 2009 Sabre Awards CSR European MarketPlace A Holcim Hungária Zrt. képviselte Magyarországot a 2010-es European Business Awards-on. Az elsô forduló sikeres teljesítésével elnyertük a jogot, hogy versenybe szálljunk a megmérettetés következô fordulóját jelentô Ruban d'honneur díjért. A bíráló bizottság azokat a vállalatokat tünteti ki a díjjal, amelyek élen járnak az innováció, a kiváló üzleti gyakorlat és fenntarthatóság területén. A Holcim Hungária Otthon Alapítvánnyal kapcsolatos kimagasló kommunikációs és PR tevékenységünkért a 2009-es European Excellence Awards-on az elsô ötbe kerültünk. A díj elnyerésére azok a vállalatok jogosultak, akik nemzetközi szinten is kiemelkedô szakmai teljesítményt nyújtanak kommunikációs tevékenységük során. A Holcim Hungária Otthon Alapítványon belül végzett tevékenységünkért, a fiatalok és a nagycsaládosok otthonteremtését támogató kezdeményezésünkért a legjobb öt közé jutottunk a Sabre Awards-on az "Ingatlan, építészet és fejlesztés" kategóriában. A világ egyik legrangosabb amerikai kommunikációs folyóirata, a The Holmes Report díját, a Sabre Awards-ot minden évben a kommunikációs szakma legjobbjainak ítélik oda ben a Holcim Hungária Zrt. abban a megtiszteltetésben részesült, hogy egyedüli magyar kiállítóként képviselhette hazánkat az egyik legrangosabb nemzetközi társadalmi i rendezvényen, a CSR European MarketPlace-en, Brüsszelben. A kiállítás keretében, mint követendô példát bemutattuk a Holcim Hungária Otthon Alapítvány-t. 6 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

5 Rövid Bevezetô hírek Vezetôségünk Cégünk irányítása és felügyelete Köszöntô Bevezetô A Közgyûlés A Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság legfôbb szerve a Közgyûlés, amely a részvényesek összességébôl áll. A kisebbségi részvényesek között munkavállalóink is megtalálhatók. A Közgyûlés a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen évente legalább egy alkalommal ülésezik, és mint legfôbb döntéshozó és irányító szerv, ülésein hozza meg az Alapszabály által kizárólagos hatáskörébe utalt döntéseket (pl. éves jelentések, osztalékkifizetések, alaptôke-struktúra) és kinevezi a Felügyelô Bizottság és az Igazgatóság tagjait és a könyvvizsgálót. Munkavállalói érdekképviselet A munkavállalóink érdekképviseletét két szinten is biztosítjuk; egyrészt a törvény által elôírt 1/3-os tagsággal a Felügyelô Bizottságban, másrészt pedig rendszeresen lehetôséget adunk részükre a személyes konzultációra. Kiemelkedô jelentôségû ügyekben rendszeres egyeztetés folyik a munkavállalói érdekképviseleti tagok (Üzemi Tanács), a Szakszervezeti képviselôk, valamint a vezetôség között. Ezek az évente legalább négy alkalommal megrendezett egyeztetések képezik a rendszeres információáramlás és konzultációs fórumot. Szükség esetén (felmerülô problémák, közös kezdeményezések) további konzultációkat és egyeztetéseket is szervezünk. Az Igazgatóság A Holcim ügyvezetô szerve a háromtagú Igazgatóság, élén az elnök-igazgatóval, soraiban pedig a miskolci gyárigazgató és a pénzügyi igazgató foglalnak helyet. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról a közgyûlés által elfogadott ügyrend rendelkezik. Az igazgatóság munkáját támogatja a felsô- és középvezetôkbôl Cementtermelés Lábatlan Miskolc Beton és kavics mûszaki osztály Beton és kavics minôségellenôrzés Kavicstermelés Betontermelés Holcim Hungária Zrt. Beton- és kavicstermelés Értékesítés és marketing Pillangó Projekt álló vezetôség, amelynek tagjai a legfontosabb döntések meghozatalában az igazgatósággal együttmûködve vesznek részt. Vezetôk kiválasztása A stratégiai döntéshozók munkája alapvetôen határozza meg egy cég eredményességét és teljesítményét. Ennek értelmében csak a megfelelô szakmai felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezô szakemberek tölthetik be ezen pozíciókat. A képesítési elôírásaikat a munkaköri leírásokban határozták meg, melyeket a felsôvezetôi pozíció esetén a felsô- és középvezetôkbôl álló vezetôség a regionális vezetôség véleményével összhangban fogad el. Teljesítmény-értékelési rendszer A különbözô vezetôi szinteken (kezdô, közép, felsô és legfelsô) teljesítményen alapuló kompenzációs rendszer van érvényben, melyet a Csoport szinten meghatározott régiós és helyi vállalati célok határoznak meg. A legfontosabb mutatók a részvényeket befolyásoló, a pénzügyi, a munka- és egészségvédelmi, valamint a társadalmi hoz és környezetvédelemhez kapcsolódó célok teljesítését mérô mutatók. A Felügyelô Bizottság A vállalat mûködését és az ügyvezetés munkáját a május 21. napjától kezdve három fôbôl álló Felügyelô Bizottság ellenôrzi. A Felügyelô Bizottság köteles megvizsgálni a legfôbb szerv ülésének napirendjén szereplô valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elôterjesztést, amely a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, a Közgyûlés csak a Felügyelô Bizottság írásos jelentésének birtokában határozhat. Értékesítés Marketing Logisztika Értékesítési adminisztráció Mûszaki marketing Beszerzés Emberi erôforrás Informatika Kommunikáció Pénzügy és Kontrolling A gazdasági folyamatok irányítása, a tárgyévi stratégia kialakítása üzleti kockázat elemzéssel, valamint üzleti tervezéssel kezdôdik. Ezen folyamatok során a vállalat felméri a tevékenységét érintô, a tevékenysége során fellelhetô kockázatokat és lehetôségeket, beleértve a makrogazdasági, iparági kilátásokat, társadalmi és környezetvédelmi kérdéseket is. A folyamat során felállítjuk az egyes célok eléréséhez szükséges akcióterveket, amelyeket a helyi és szükség esetén a regionális vezetôség is megvizsgál és elbírál. Ezeket az akcióterveket az éves büdzsé kialakításakor, valamint a havi eredmények beszámolói során kiegészítjük és részletesen kidolgozzuk. Ennek a folyamatnak az eredményeit a helyi vezetôség is elemezi. Az átláthatóság biztosításának érdekében a havi riportok régión (Kelet-Európa) belül egységesek. Speciális kérdésekben a Felügyelô Bizottság is rendszeres beszámolót kér. Ezen irányítási testületen felül az integrált irányítási rendszer is biztosítja, hogy a minôségbiztosítási, a munka- és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi intézkedések is a lehetô legnagyobb mértékben megfeleljenek a jogszabályi és vállalati elôírásoknak, valamint a társadalmi normáknak. Rendszeres igazgatósági ülések A vállalatot irányító Igazgatóság, kiegészülve a közép- és felsôvezetôkkel kéthetente ülésezik. Ezen megbeszélések során az egyes területek eredményeirôl történô beszámolót követôen az egyéb felmerülô kérdésekrôl is egyeztetnek. A Felügyelô Bizottság évente legalább három alkalommal ül össze, hogy felügyelje és ellenôrizze az eredményeket és az Igazgatóság munkáját. A vállalat éves ISO auditja az alapoktól egészen az igazgatósági szintig kerül kiértékelésre. Folyamatosan tájékoztatjuk munkatársainkat A vállalatot, annak tevékenységét és a munkatársakat érintô információk a megfelelô tájékoztatás érdekében kialakított csatornákon jutnak el az érintettekhez. Ilyen csatornák a belsô újság, a vezetôségtôl érkezô rendszeres vagy eseti tájékoztatások (nyomtatott és/vagy elektronikus formában) és az egyes területek vezetôinek tájékoztatása. A munkavállalók számára is adott a lehetôség, hogy az Igazgatóság felé kérdéseket, javaslatokat fogalmazzanak meg, akár a rendszeres munkavállalói fórumokon, vezetôségi találkozókon, írásos formában (pl. Ötlet-láda). Az Üzemi Tanács tovább erôsíti a kommunikációáramlás folyamatosságát. 8 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

6 Rövid Bevezetô hírek Céljaink Stratégiánk Köszöntô Bevezetô Üzleti stratégiánk és mûködésünk alapját munkatársaink és az általuk képviselt szakértelem és szaktudás jelenti. Célunk nem csupán a termékek és szolgáltatások elôállítása, hanem, hogy biztos alapokra építkezve, irányelveink és stratégiánk mentén értéket teremtsünk, melybôl minden érintettünk profitálhat. Stratégiánk fókuszpontjait folyamatosan újraértékeljük és törekszünk a mûködésünkkel kapcsolatos legfontosabb aktualitásokra koncentrálni. Mindezeknek megfelelôen stratégiánk fókuszpontjait az alábbi kategóriákba tudjuk összefoglalni: - fenntartható termékek és fenntartható építészet - energia és klíma - források megôrzése - társadalmi (melynek része a munkatársi kapcsolatok, munkavédelem, közösségi kapcsolatok és emberi jogok) A Holcim Csoport társadalmi i stratégiájának megfelelôen a mûködési környezetünkben található civil szervezetekkel folyamatosan együttmûködünk és párbeszédet folytatunk a közösségi együttmûködés, az infrastruktúra-fejlesztés és az oktatás területén. A stratégia rendelkezik azokról a csoportokról is ahonnan konkrét érintettjeinket kiválasztottuk. A csoportokról és a velük folytatott kommunikációról a következô oldalon található táblázat ad alapos áttekintést. Stratégiai házunk: Cél Értékteremtés Stratégia Fókuszált termékportfólió Földrajzi diverzifikáció Helyi vezetés, Egységes szabályok Fotó: Márta Irén Irányelv Fennt artható környezetvédelmi teljesítmény Költséghatékonyság Állandó piaci megújulás Kiváló munkaerô fejlesztési rendszer Társadalmi A Holcim Csoport célja, hogy biztosítsa a társadalom jövôjének Szilárd, megbízható alapjait és mindeközben törekszik arra, hogy iparága egyik legtekintélyesebb és legvonzóbb szereplôje legyen. A cégcsoport jelmondata Strength. Performance. Passion. hûen tükrözi mindazt a törekvést és szellemiséget, mely a Holcim mûködését jellemzi. Szilárd, megbízható alapot teremtünk a társadalom fejlôdéséhez és felelôsségünknek érezzük, hogy a jövô generációi egy élhetô bolygót kapjanak örökül. A társaság tudatosan törekszik arra, hogy élen járjon a fenntartható építészeti megoldások elterjesztésében, példát mutasson a társadalmi területén és értéket teremtsen a vele kapcsolatban állók számára. Mindezek mellett kiemelkedôen fontos számunkra, hogy közösségünkben, mint megbecsült partnerre tekintsenek ránk. A fenntartható fejlôdés üzleti stratégiánk szerves része, ennek megfelelôen egységnyi mennyiségû termék elôállítását a lehetô legkevesebb erôforrás felhasználásával és a legkisebb környezetre gyakorolt káros hatással, továbbá minimális hulladékképzôdéssel igyekszünk megvalósítani. Nem elégszünk meg azzal, hogy mûködésünk során a fenntarthatóság elvei szerint szervezzük és irányítjuk tevékenységünket, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen elveket másokkal is megismertessük és elfogadtassuk. Fontosnak tartjuk, hogy céljainkat és vállalati stratégiánkat munkatársainkkal is megismertessük. Ebben segítségünkre van a Holcim Csoport által kidolgozott belsô oktatási rendszer, a Core Curriculum, amelynek keretében a vállalatvezetés és az egyes osztályok képviselôi igyekeznek átadni tudásukat, szakismeretüket kollégáiknak. Alap Munkatársak Aki ebben az évben Magyarországon nemhogy szinten tartotta, de még fejlesztette is a felelôs mûködés rendszereit, bizonyosan valóban stratégiai területként tekint a fenntarthatóság menedzsmentjére. Érdemes kiemelni, hogy az idén a legjobbnak ítélt vállalat alaptevékenysége részeként értelmezi és ahhoz is köti i projektjeit. Dr. Radácsi László, TOP200 Társadalmi Elkötelezettség díj zsûritagja 10 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

7 Rövid Bevezetô hírek Kapcsolatrendszerünk Az átlátható mûködésért Köszöntô Bevezetô Érintett csoport Konkrét érintettek A párbeszédrôl Tulajdonosok Munkavállalók Beszállítók Vevôink Részvényeseink Saját és leányvállalataink alkalmazottai, s az ôket képviselô szakszervezetek. Cégünk beszállítói és alvállalkozói. Jellemzôen vállalkozások, akik tôlünk cementet, betont vagy kavicsot vásárolnak. Évente legalább egy alkalommal tartanak Közgyûlést, melyek során javaslatokat, útmutatásokat adhatnak vezetôségünk számára. Évente két dolgozói fórumot tartunk, családi napot szervezünk, nagyobb gyáregységeinkben nyílt napokat szervezünk. A szakszervezetekkel is jó és hatékony együttmûködést alakítottunk ki és tartunk fent. Elektronikus vagy írott formában történô információáramlás révén tájékoztatjuk munkatársainkat, s javaslataikat is ilyen csatornákon, valamint személyes megbeszéléseik, s dialógusaik során adhatják feletteseik tudtára. Beszerzési részlegünk, valamint a kapcsolattartásért felelôs munkatársaink révén hatékony együttmûködést tartunk fenn. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ezen érintetti csoportunkra is kiterjesztettük munkavédelmi elôírásainkat. Értékesítési és marketing szervezetünk folyamatos és hatékony kommunikációt folytat vevôinkkel. Rendszeres vevôelégedettségi felméréseket végeznek a fogyasztói igények mind teljesebb kielégítése érdekében. A vállalat jogi osztálya közvetlenül a vállalatvezetéshez tartozik és segíti annak napi munkáját. Feladata, hogy a vállalat minden körülmények között a jogszabályi elôírások betartásával, a fair play szabályai alapján mûködjön. Ennek biztosítása érdekében kiemelt fontossággal tekintünk a megelôzésre és munkatársaink felkészítésére a napi munkájukhoz kapcsolódó jogi témák tekintetében. A jogi osztály 2010-ben is támogatta a társaság legfôbb célkitûzését, az ügyfélközpontúságot oly módon, hogy a vevôinkkel és beszállítóinkkal közvetlen kapcsolatot tartó értékesítô és beszerzô kollégáknak jogi alapismeretek oktatást szervezett. Célunk volt az oktatással a munkatársak jogi ismereteinek szélesítése, hogy az érintettekkel való kapcsolattartás, a tárgyalások és a szerzôdéskötések során kellô felkészültséggel képviselhessék a Holcim Hungária Zrt-t. A Holcim az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban regisztrált adatkezelô, és mint ilyen, az adatvédelmi törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartja. Sem a év folyamán, sem azt megelôzôen nem érkezett panasz ügyfeleinktôl, amely arra engedett volna következtetni, hogy a társaságnál személyes adatokkal való visszaélésre került volna sor. Az összeférhetetlenség elkerülése céljából munkavállalóink számára nyilatkozattételi kötelezettség van érvényben más cégeknél fennálló tulajdon- vagy egyéb érdekeltségre vonatkozóan. Nagyobb beszállítói szerzôdések esetén pedig üzleti partnereinket is nyilatkoztatjuk arról, hogy nincs vállalatukban Holcim munkavállalói érdekeltség (akár tulajdonosi akár egyéb funkció betöltése). Média Helyi önkormányzatok Országos és regionális sajtó (nyomtatott és elektronikus egyaránt). Elsôsorban azon települések önkormányzatai, ahol telephellyel rendelkezünk. Nyílt és gyors információáramláson alapul kapcsolatunk, melyért a vállalati kommunikációs részlegünk felel. Évente két rendezvényt tartunk, gyárlátogatásokat és egyéb szakmai programokat szervezünk a média képviselôi számára. A hivatalos ügyeken kívül (különbözô telephelyi engedélyek) igyekszünk a legtöbb esetben a helyi közösségek életének alakításában is szerepet vállalni, akár kezdeményezéseik, intézményeik, vagy az ott mûködô civil szervezetek tevékenységének támogatása révén. Hatóságok Bármely hatóság, akivel mûködésünk révén kapcsolatba kerülünk (pl.: bíróságok, környezetvédelmi felügyeletek, APEH stb.) Együttmûködésünket az átláthatóság, az etikus magatartás és a gördülékeny közös munka jellemzi. Civil szervezetek Mind országos, mind pedig helyi (telephelyeink környezetében mûködô) és szakmai szervezetek. Velük való kapcsolatunkat igyekszünk úgy alakítani, hogy lehetôségeinkhez mérten minél nagyobb mértékben hozzájáruljunk fejlesztéseikhez, mûködésükhöz. Nem csupán támogatásról, sokkal inkább közös munkáról van itt szó, mely számunkra is lehetôvé teszi a fejlôdést. Fotó: Gútay Lilla 12 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

8 Gazdasági Köszöntô Gazdasági eredményeink tevékenységünk 2010-ben: - Értékesítésünk nettó árbevétele 22,198 milliárd Ft (IFRS) volt - ISO 9001 szerinti minôségirányítási rendszerünk megújító auditálását elvégeztük ezer tonna cementet, 909 ezer tonna kavicsot és 629 ezer köbméter betont értékesítettünk 2010 nem hozta meg a várva várt fordulatot, mely a magyarországi építôipart kivezette volna a hullámvölgybôl, ahová az utóbbi évek gazdasági válságának következtében került. Nemcsak, hogy fellendülés nem jött, de korábban soha nem gondolt szintre esett vissza a forgalom. Ilyen körülmények között igazi kihívás volt cégünk számára, hogy az ügyfeleink részérôl korábban tapasztalt megbízhatóságot és minôséget biztosítani tudjuk. Fenntarthatósági jelentés

9 Rövid Gazdasági hírek eredményeink Mûködésünk gazdasági hatásai A minôség érdekében Köszöntô Gazdasági eredményeink Fotó: Minczér Árpád Tisztában vagyunk vele, hogy mûködésünkkel nem csak munkatársaink számára kínálunk munkalehetôséget, de a helyi szinten megteremtett értékek visszaforgatásával a helyi közösségekre, a helyi gazdaságra is komoly hatással vagyunk. Éppen ezért, mindent megteszünk annak érdekében, hogy megbízható és stabil szereplôi legyünk a hazai építôanyag-ipari piacnak. Beszállítóinkon és vásárlóinkon keresztül igyekszünk a régiók gazdasági egyensúlyának fenntartásához hozzájárulni, azt elôsegíteni. Gazdaságra gyakorolt hatásunkat folyamatosan értékeljük, hogy hasznos információhoz jussunk mûködésünk szélesebb társadalmi hatásairól is. Felülvizsgáljuk tevékenységünket A kereskedelem-marketing-termelés-minôségellenôrzés szoros együttmûködésére épülô termék minôség igazgatási modellt (PQM) 2010-ben sikerrel alkalmaztuk, hiszen termék minôség igazgatási mutatónkat az elôzô évi 45%-ról 90% fölé emeltük. A fenti területek vezetôibôl álló minôségellenôrzési bizottság (Quality Comitee) havi rendszerességgel videókonferenciákon értékeli az elmúlt idôszak eredményeit, határozzák meg az aktuális fejlesztési lehetôségek érdekében szükséges feladatokat. Tevékenységük már nem csak a cement, de a beton és kavics üzletágakra is kiterjedt. Az értékelés szigorú számszerû paraméterek alapján történik, amelynek 5 kulcseleme a következô: Vevôi reklamációk Referencia index A közösen meghatározott minôségi paramétereknek való megfelelôség (IPS) Klinker minôségi elôírások teljesítése 2 és 28 napos szilárdsági értékeinek egyenletessége Az értékelés gyáranként, havonta történik, elemenként maximum 20 pontot lehet elérni. Laboratóriumi vizsgálatok Építôanyag-vizsgáló laboratóriumaink korszerû eszközeikkel, szakképzett személyzetükkel nemcsak a gyártásközi és végtermék ellenôrzést végzik el folyamatosan, hanem felhasználó-orientált méréseket is el tudnak végezni, mind cement, mind pedig beton termékeink esetében. A vevôk igényeinek maradéktalan teljesítése érdekében a két iparágon belül szoros együttmûködést építettünk ki. Így a különbözô új típusú cementeket akár azonnal kipróbálhatjuk és betontechnológiai tulajdonságaikat is meghatározhatjuk. Laboratóriumainkban az alábbi vizsgálatokat tudjuk elvégezni: Friss beton vizsgálatok Megszilárdult beton vizsgálatok - Nyomószilárdság - Hajlító-húzó szilárdság - Vízzárósági vizsgálatok - Fagyállósági vizsgálatok - Fagyhámlás, olvasztósó-állóság vizsgálat - Roncsolásmentes Schmidt kalapácsos vizsgálat Szemeloszlás vizsgálatok Agyag-iszap tartalom meghatározása Halmazsûrûség meghatározása Szemalak vizsgálat Laboratóriumaink magas színvonalú munkáját támasztja alá a Miskolci Cementgyár által gyártott klinker mésztelítés egyenletességi mutatójának (KST, rövid- és hosszú idejû szórás) fejlôdése, amivel 2010-ben jelentôsen meghaladtuk kitûzött céljainkat. A vevôk továbbra is kedvelik stabil, jó minôségû termékeinket, nem volt minôségi reklamáció. Nem pénzügyi folyamatok Pénzügyi folyamatok BESZÁLLÍTÓK Ráfordítások (14,367 milliárd) Javak és szolgálatások Kifizetések HOLCIM Az üzletbe visszaforgatott (0 milliárd Ft) és értékcsökkenési leírás (2,42 milliárd) Cement, kavics, beton és egyéb építőipari alapanyagok Értékesítés VEVÔK Értékesítés nettó árbevétele (22,198 milliárd Ft) Beszállítóinktól a következőket szerezzük be: Nyersanyagok Szolgáltatások (szállítással együtt) Működési anyag Energia Beruházások További közvetett hatások Osztalék Tőke Kamat Hitel Adók és járulékok Részvényesek (0 milliárd Ft) Hitelezők (1,319 milliárd) Szolgáltatások Kormányzati szféra (1,705 milliárd) Közvetlen hatás Bérek és Munkaerő juttatások Munkavállalók (4,647 milliárd) Jó szomszéd Közösségek (0,168 milliárd) Működési lehetőség Kereskedők Nagykereskedők Kiskereskedők Készbeton gyártók Betontermék előállítók Építési vállalkozók Egyéni vásárlók További közvetett hatások 16 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

10 Minket választottak Köszöntô Gazdasági eredményeink Termékeink magas minôségét és a vállalatunknál felhalmozott tudást és szakértelmet bizonyítják és dicsérik azok a beruházások, melyeknek kivitelezésében alapanyag beszállítóként részt vettünk. Nemcsak hazai, de külföldi építkezések esetében is elnyertük a beruházók bizalmát. Akadtak kisebb és nagyobb projektek is: - Millennium Városközpont K és H épülete (Budapest) - DC Tower (Bécs) - Villamospálya felújítása (Miskolc) - GYSEV csarnok - 86-os Fôút Csorna és Óvár közötti szakasza - Széchenyi István Egyetem (Gyôr) - Hankook II. ütem (Dunaújváros - Rácalmás) - Árkád Áruház (Szeged) - M0 környûrû pályabôvítése (M7-es autópálya és a diósdi M0-ás lehajtója közötti szakasz) - Metro4 (Keleti pályaudvar-i megálló) - Ikervári Szélerômûpark - Sertéstelep alapzat (Pusztacsó) Részt vettünk a Széchenyi István Egyetem bôvítésében A gyôri városvezetés a megyeszékhely jövôjét az egyetem és a kutatás-fejlesztésben látja, amit a gazdaság igényeihez igazodó oktatási rendszer egészít ki. Az elmúlt években közel 7 milliárd forint értékû beruházás révén szinte teljesen megújult a Széchenyi István Egyetem. A feladat A felújítási munkálatok során új központi épület, új könyvtár és egy ötszintes parkoló épül fel. Az építési munkák kivitelezését a ZÁÉV Zrt. látja el, aki a szerkezeti betonok legyártására és beszállítására részben a Holcim Hungária Zrt-vel szerzôdött le. Kihívások A kivitelezésre szánt idô viszonylag rövid volt, hiszen 2010 októberében meg kellett történnie a mûszaki átadásnak. Ennek megfelelôen az alapozási munkákat már elôzô télen meg kellett kezdeni. A téli betonozás nehézségeire fel kellett készülnünk, ugyanis a kivitelezô a hideg idô ellenére is kénytelen volt tartani az ütemtervet. A folyamatos -5 C és -10 C közötti napi hômérséklet mellett az építési helyszínen C-os betont kellett biztosítani. Megoldás A gyôri betonüzem 3db 1 m 3 kapacitású ELBA típusú vízszintes tengelyû keverôgépével elômelegített kavics adalékanyag felhasználásával készült az olykor napi m 3 meleg beton. A betonüzem közelsége biztosította, hogy a beton a kivitelezés helyszínére szállítva is bedolgozásra alkalmas hômérsékleten maradt. Az építkezésen beépített fôbb betonminôségek (összesen kb m 3 ): - C25-24/KK: alaplemez, födémek; - C30-16/KK: falak, födém; - C30/37-XC3-16-F3: látszóbeton falak Fenntarthatósági jelentés

11 Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô teljesítményünk teljesítményünk Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes bizonyítékai a környezetvédelem és társadalmi terén elért országos és nemzetközi elismerések, díjak hosszú sora, melyekkel a Holcim Hungária Zrt. is szép számmal büszkélkedhet. A 2010-es év a gazdasági visszaesés jegyében telt, melybôl az építôipar jócskán kivette a részét. Az építési munkálatok drasztikus visszaesése természetszerûen kihatott az építôanyag-gyártó vállalatok köztük a Holcim Hungária Zrt. teljesítményére is. Joggal merülhet fel a kérdés: vajon a termelés és a bevételek csökkenésével a környezetvédelem és a fenntartható fejlôdés iránti elkötelezettség továbbra is megmarad? A Holcim Csoport és a Holcim Hungária Zrt. válasza egyértelmû: igen. Felelôs vállalatként továbbra is azon munkálkodunk, hogy tevékenységünk a lehetô legkisebb környezeti hatással járjon. Ezt többek között a nem megújuló természeti erôforrások megôrzését és a kibocsátások csökkentését eredményezô hulladékhasznosítási tevékenységünkkel, valamint az energiahatékonyságunk folyamatos javításával tudjuk elérni. Ebben a fejezetben átfogó képet szeretnénk adni a Holcim Hungária Zrt ben elért környezetvédelmi teljesítményérôl. A környezeti hatások tekintetében elsôsorban a cementgyártás a meghatározó, de jelentésünkben nagy hangsúlyt fektettünk a kavicstermelés és betongyártás környezeti hatásainak ismertetésére is. Tevékenységeink és eredményeink bemutatását az alábbi öt nagyobb témakör köré csoportosítottuk: Irányelvek és megfelelôség Klímavédelem és energia Természetmegôrzés Légköri kibocsátások és egyéb környezeti hatások Környezetvédelmi beruházások Fotó: Márta Irén Fenntarthatósági jelentés

12 Környezetvédelmi Rövid hírek teljesítményünk Irányelvek és megfelelôség Környezetvédelmi Köszöntô teljesítményünk 2010-ben: - A beton és kavics üzletágra is kiterjesztettük a Környezet Irányítási Rendszert - Koordinátort neveztünk ki a vegyi anyagokra és keverékekre vonatkozó rendeletek betartásának összehangolására, felügyeletére - A Holcim Csoport által kidolgozott alternatív nyers- és tüzelôanyag minôsítés (ACert) auditot mindkét cementgyárunkban elvégeztük A Holcim Csoport üzleti stratégiájának meghatározó eleme a környezetvédelem és a fenntarthatóság. A vállalatcsoport világos és minden tagvállat számára kötelezô érvényû irányelveket és politikákat dolgozott ki, melyek sok esetben túlmutatnak az egyes országok jogszabályi elôírásain is. Frissítettük irányelveinket A Holcim Csoport 2010 év végén adta ki környezetvédelemmel és fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos politikáinak és irányelveinek legfrissebb, átdolgozott változatait. A kötelezôen alkalmazandó irányelvek új formájukban átláthatóbbak, így használatuk és alkalmazásuk egyszerûbb és gördülékenyebb lehet. Környezetvédelem: - Környezetvédelmi Politika Hulladékhasznosítás: - Alternatív nyers- és tüzelôanyag (AFR) Politika - Alternatív nyers és tüzelôanyag munkabiztonságvédelmi (AFR OHS) Direktíva Biológiai sokféleség: - Biológiai Sokféleség Direktíva (új) - Biológiai Sokféleség Management Rendszer (új) Széndioxid-kibocsátás: - CO2 Kibocsátás Kereskedelmi Politika - CO2 Kibocsátás Kereskedelmi Direktíva - CO2 Nyomon Követés és Jelentés Szabvány Légköri kibocsátások: - Kibocsátás-ellenôrzési jelentés (EMR) Direktíva - Kibocsátás-ellenôrzési jelentés (EMR) Szabványok (13 db) - Kibocsátás-csökkentési célok (ERT) Társadalmi : - Társadalmi Felelôsségvállalási Politika - Társadalmi Felelôsségvállalási Kézikönyv Bánya rekultiváció: - Bánya Rekultivációs Direktíva (új) - Bánya Rekultivációs Kézikönyv Fotó: Pluzsik Tamás Az irányelvekben megfogalmazott Holcim elvárásokat minden tagországnak megfelelô módon be kell illesztenie a saját vállalatirányítási rendszerébe, mely szintén egységes, hiszen a Holcim Csoport célkitûzései között szerepel, hogy minden tagvállalatnál be kell vezetni az ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszert (cement és AFR üzletágakban kötelezô, egyéb üzletágakban ajánlott). Befejezôdött telephelyeink hitelesítése A Holcim Hungária Zrt. messze megelôzte az elvárásokat, melyre méltán vagyunk büszkék, hiszen 2010-ben cementgyáraink után a kavics és beton üzletágakhoz tartozó telephelyeink is megkapták a hitelesítô tanúsítást. A sikeres auditnak köszönhetôen ma már a Holcim Hungária Zrt. minden telephelye külsô hitelesítô (SGS) által tanúsított integrált irányítási rendszer szerint mûködik, melynek elemei az ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), az ISO 9001:2008 Minôségirányítási Rendszer (MIR) és az OHSAS 18001:2007 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányítási Rendszer (MEBIR). ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Miskolci Cemetgyár Lábatlani Cementgyár Beton üzletág Kavics üzletág KIR: ISO 14001:2004 MIR: ISO 9001:2008 MEBIR: OHSAS 18001:2007 Minôsítettük alternatív tüzelôanyag-felhasználásunkat A cement üzletágban az utóbbi években kiemelt szerepet kapott az alternatív nyers- és tüzelôanyagok (AFR) felhasználása (11. ábra), melynek megfelelôségét a Holcim Csoport szakértôi egy speciálisan erre a tevékenységre kidolgozott audit módszerrel is ellenôriztek 2010-ben. A Holcim Csoport által kidolgozott alternatív nyers- és tüzelôanyag minôsítés (ACert, AFR Certification) audit egyik alapja a helyszíni ellenôrzés, másik pillére pedig egy több száz kérdésbôl álló ellenôrzô lista, amely integrált módon magában foglalja a helyes mûködéshez szükséges egészség- és munkavédelemi, környezetvédelmi- és minôségügyi követelményeket. Az elsô audit 2010-ben mindkét cementgyárunkban sikeresen lezajlott, a feltárt kisebb hiányosságok kijavítására egy intézkedési terv készült. Fotó: Gál József A feladatokat a kijelölt határidôig kell végrehajtani, melynek eredményei a következô audit alkalmával kerülnek felülvizsgálatra és értékelésre. Összehangolt ellenôrzést végzünk Integrált kihívásaink természetesen nem csak a hulladékhasznosítás területén vannak, hiszen a elsôsorban vegyiparra vonatkozó vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására (REACH), valamint a vegyi anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására (CLP) vonatkozó rendeletek egészség- és munkavédelemi, környezetvédelemi és minôségügyi követelményei számos feladatot rónak a cementipar szereplôire is. Többek között aktualizálni kell a termékek biztonsági adatlapjait, a termékcsomagolásokon fel kell tûntetni az új egységesített feliratokat és szimbólumokat, gondoskodni kell a dolgozók megfelelô oktatásáról és ellenôriznünk kell azt is, hogy a beszerzésre kerülô anyagok esetében a beszállítóink is teljesítik-e az elôírt követelményeket. A vállalatvezetés 2010-ben egy REACH koordinátort nevezett ki, akinek az a feladata, hogy a cégen belül több területet is érintô feladatok végrehajtását megfelelô módon összehangolja. Teljesítettük jelentési kötelezettségeinket A jogszabályi elôírásoknak megfelelôen a levegôbe történô kibocsátásainkat 2010 évben is jelentettük a hatóságok felé, valamint a hulladék- és vízgazdálkodás terén szintén teljesítettük hatósági bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinket. Termékeink csomagolásához felhasznált papírzsákok, raklapok és fólia értékesítésébôl eredô termékdíj-kötelezettségeink teljesítése érdekében továbbra is az ÖKO-Pack Kht-val állunk szerzôdésben ben számos telephelyünkön volt környezetvédelmi hatósági ellenôrzés, lényeges nem-megfelelôséget egyik esetben sem állapítottak meg, környezetvédelmi bírság megfizetésére a céget nem kötelezték. Idôközben megújításra került a Miskolci Cementgyár egységes környezethasználati engedélye is, a Lábatlani Cementgyár esetében erre 2011-ben kerül sor. 22 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

13 Környezetvédelmi Rövid hírek teljesítményünk Klímavédelem és energia Környezetvédelmi Köszöntô teljesítményünk 2010-ben: - Csökkent CO2 kibocsátásunk. - Közel t hulladék környezetbarát kezelését oldottuk meg A Holcim Hungária Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az iparági és gyártási sajátosságokból eredô széndioxid-kibocsátást a lehetô legalacsonyabb szintre csökkentse és ott megtartsa. A kibocsátás csökkentésére számos intézkedést vezettünk be és alkalmazunk sikerrel mindennapi mûködésünk során. Globális célkitûzés A klímaváltozás ügye világszerte központi kérdés, melyre megfelelô választ csak globális módon és közös erôvel lehet találni. Az elmúlt években az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében az Európai Unió ipara példamutató erôfeszítéseket tett. Az eddig ismertté vált tervek szerint a következô kereskedelmi idôszakban ( ) újabb ambiciózus kibocsátás-csökkentési célkitûzéseket kell majd megvalósítani. A cementipar sajátosságai A cementipar sajátos helyzetben van, hiszen közvetlen széndioxid-kibocsátásának közel 60%-a az alapanyagból szabadul fel (mészkô dekarbonizációja során), a fennmaradó rész pedig a tüzelôanyagból származik, mely a klinker elôállításához szükséges magas hômérséklet biztosítása miatt nélkülözhetetlen. Az elôbbiekbôl következik, hogy cementgyártásból eredô széndioxid-kibocsátás csökkentési lehetôségek erôsen korlátozottak. A leghatékonyabb módszer a cement klinkertartalmának csökkentése, mely a gyakorlatban ipari melléktermékek (pl. pernye, salak) felhasználását jelenti (5. ábra), másik lehetôség pedig a CO2- semleges biomassza tüzelôanyagok alkalmazása. Csökkent CO2 kibocsátásunk A Holcim Hungária Zrt évi széndioxid-kibocsátásainak közel 90%-a közvetlen forrásból származik (1. ábra), a klinkergyártás széndioxid-kibocsátásainak alakulása (2. ábra) pedig az elhúzódó gazdasági válság miatti termelés visszaesés végett tovább csökkent (WBCSD CSI CO2 kibocsátás számítási protokoll szerint). A kavics és beton üzletág széndioxid-kibocsátása a cementgyártáshoz képest elhanyagolható mértékû, ugyanakkor a termékek építôipari felhasználásakor közvetett módon számos lehetôség kínálkozik a széndioxid-kibocsátás csökkentésére (pl. passzív házak, szélerômûvek). A Holcim felelôs vállalatként nem csupán saját termelésének hatásaira koncentrál, hanem komoly erôfeszítéseket tesz annak érdekében is, hogy az építôipar más szereplôi (tervezôk, gyártók, kivitelezôk stb.) és a végfelhasználók lehetôleg ökohatékony módon használják fel termékeit. A Holcim Hungária Zrt. egységnyi termékre vetített fajlagos CO2-kibocsátása az elmúlt közel két évtized során lényegesen csökkent (3. ábra), a 2008-ra kitûzött fajlagos nettó kibocsátási célt (630 kg CO2/t cement jellegû termék) 2010-ben nem sikerült elérnünk. Széndioxid-kibocsátásunkat 2010-ben is a vonatkozó elôírásoknak megfelelôen mértük és jelentettük a hatóságok felé, melyet megfelelô jogosítványokkal rendelkezô külsô szakértô cég hitelesített. A válság miatt a termelésünk jelentôsen visszaesett, melynek köszönhetôen kibocsátásaink a rendelkezésre álló kvóta ( EUA) alatt maradtak. Fotó: Schinkovits Ildikó Termékfejlesztéssel a kibocsátás csökkentésért A cementiparban a széndioxid-kibocsátás egyik leghatékonyabb módja a cement klinkertartalmának csökkentése más iparágakból származó melléktermékek felhasználásával. Ez egyrészt alacsonyabb kibocsátást eredményez és egyúttal jelentôs mennyiségû hulladék környezetbarát hasznosítását is jelenti. A klinkerhányad alakulását (4. ábra) illetôen 1991-hez képest jelentôs csökkentést tudtunk elérni. A Holcim Hungária Zrt ben közel t (2009: t, 2008: t) adalék- és kötésszabályozó anyagot használt fel, melyek döntôen más iparágak melléktermékei voltak: erômûvi pernye, salak, REA-gipsz stb. A felhasznált adalékanyagok megfelelô arányú megválasztásával kiváló minôségû termékek széles skáláját tudtuk kínálni vevôink részére. Termékeink a vonatkozó szabványok alapján döntôen CEM II és CEM III cementfajtákba tartoztak (6. ábra). Csökkent villamosenergia-felhaszálásunk A Holcim Hungária Zrt ben összesen 87 GWh villamosenergiát fogyasztott termékeinek elôállítása során. A cement-, kavics- és betontermékek gyártása közül az összes energiafogyasztás esetében a cementgyártás a meghatározó tényezô (>98%). Az egységnyi termékre vetített villamosenergia felhasználás tekintetében a cementgyártás igényli a legtöbb energiát (8. ábra) ben az abszolút fogyasztás a válság miatti termeléscsökkenés hatására tovább csökkent, a fajlagos fogyasztás azonban kis mértékben megnövekedett (9. ábra). A növekedés elsôsorban arra vezethetô vissza, hogy a Lábatlani Cementgyár üzemmenetét át kellett szervezni a piaci viszonyoknak, valamint a zajcsökkentési programunknak megfelelôen. Az átszervezés miatt a termelô berendezéseket a korábbiakhoz képest többször kellett leállítani és újraindítani, mely a normál üzemeléshez képest nagyobb elektromos energiafelhasználással járt. Cementgyáraink fajlagos hôenergia-felhasználása lényegesen eltér egymástól mivel miskolci üzemünk száraz eljárással mûködik, míg a közel 140 éves múltra visszatekintô Lábatlani Cementgyár nedves eljárással üzemel, mely ma már korszerûtlennek számít. A nedves technológia fajlagosan közel kétszer annyi tüzelôanyag-felhasználását igényli, hiszen a nyersanyag elôkészítéshez használt nagy mennyiségû vizet el kell párologtatni a termelési folyamat során. Ebbôl következôen az egységnyi termékre vetített kibocsátások is lényegesen magasabbak, mint egy korszerû száraz technológiával mûködô üzem esetén. A fajlagos hôenergia felhasználás tekintetében 2010-ben 4163 MJ/t klinker fogyasztást tudtunk elérni két cementgyárunkban átlagosan (7. ábra). Fotó: Gútay Lilla Öko-logikus megoldás A cementipari hulladék együttégetéses hasznosítása ma már a korszerû hulladékgazdálkodási rendszerek szerves részét képezi világszerte. Az alternatív hulladékalapú nyers- és tüzelôanyag-helyettesítôk (AFR) felhasználásával a cementipar évente több tízmillió tonna hulladék környezetbarát hasznosítását oldja meg. A hasznosítási tevékenység a cementgyár kibocsátásait érdemben nem változtatja meg, maradékanyagok (salak, pernye, szennyvíz stb.) nem képzôdnek, ugyanakkor a hulladékok anyag- és energiatartalma maximális mértékben hasznosul a gyártási folyamatban, kiváltva ezzel nem megújuló természeti erôforrásokat. A Holcim Hungária Zrt ben közel t (2009: t, 2008: t) hulladék környezetbarát kezelésével (használt gumiabroncsok, mûanyaghulladékok, fáradt olaj, biomassza stb.) 16%-os hôenergia-helyettesítést tudott elérni (10. ábra), mely a tavalyi évhez képest újabb elôrelépést jelent (11. ábra). Meg kell azonban jegyezni, hogy ez utóbbi mutatószám javulásában a válság miatti termelés visszaesés is szerepet játszott. A hulladékok hasznosításra történô begyûjtését, szállítását és teljes körû ügyintézését az ecorec Hungária Kft. végzi, mely a szükséges engedélyekkel és szakértelemmel rendelkezik. Tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, hiszen cementgyárainkban további több tízezer tonna hasznosítási kapacitás áll rendelkezésre. 24 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

14 Környezetvédelmi Rövid hírek teljesítményünk Természetmegôrzés Környezetvédelmi Köszöntô teljesítményünk 2010-ben: - Közel m 3 vizet takarítottunk meg újrafelhasználással - Megszületett a Holcim Biológiai Sokféleség Direktíva - A Zalaegerszegi Kavicsbányánkban a rekultivációs munkálatok kb. 80%-át elvégeztük - A Holcim Csoport 3 éves megállapodást írt alá a Nemzetközi Természetvédelmi Szövetséggel (IUCN) A felelôs gazdálkodás és üzletvitel egyik legbiztosabb jele, ha figyelemmel vagyunk a környezetünkre és igyekszünk a természetet úgy megôrizni, hogy annak ezer arcában unokáink is gyönyörködhessenek. A Holcim Csoport, és a Holcim Hungária Zrt. elkötelezett természeti értékeink megôrzése mellett és számos eszközzel, intézkedéssel küzd a megújulás elôsegítése érdekében. A Nemzetközi Természetvédelmi Szövetséggel (International Union for Conservation, IUCN) való együttmûködésünk eredményeképpen 2010-ben megszületett a Holcim Biológiai Sokféleség Direktíva, valamint a Holcim Bánya Rekultivációs Direktíva, továbbá számos kapcsolódó segédanyag és útmutató is elkészült. A dokumentumokban szereplô követelmények gyakorlati megvalósítása érdekében a Holcim Csoport újabb hároméves együttmûködési megállapodást írt alá az IUCN-el 2010-ben. További részletek: holcim.com/en/sustainable-development/collaborationwith-the-international-union-for-conservation-of-natureiucn.html Fenntartható bányászat A Holcim Hungária Zrt. öt aktív nyersanyagbányát (mészkô, agyag/márga, homok) és négy kavicsbányát üzemeltetett 2010-ben. A cég további három nyersanyagbányával is rendelkezik, melyek mûködése jelenleg szünetel. A bányamûvelést 2010-ben is az érvényben lévô Mûszaki Üzemi Tervek (MÜT) alapján végeztük. Minden bányánk rendelkezik a hatóságok által jóváhagyott tájrendezési tervvel, melyek végrehajtása a bányászati tevékenység ütemének megfelelôen, a hatóságok elôírásai szerint tervszerûen történik. Figyelembe véve a Holcim Csoport által kiadott új direktívákat, 2010-ben megkezdtük nyersanyagbányáink rekultivációs terveinek felülvizsgálatát, mely munka várhatóan 2011-ben fog befejezôdni. A munka azért is idôszerû, mert az egyik bányánkban a tavaszi heves esôzések hatására történt egy rézsûcsúszás, melynek megfelelô helyreállításáról is gondoskodnunk kell. Az élettartamának végéhez közeli Zalaegerszegi Kavicsbányában 2010-ben folytattuk a kitermeléssel párhuzamosan a rekultivációs tevékenységet, mellyel a tervezett rekultivációs munkálatok kb. 80%-át már elvégeztük. A rekultiváció magába foglalja a visszatöltést követôen a partvonal és a rézsû oldalak rendezését, a humuszréteg elterítését, a növényzet telepítését is. A késôbbiekben a bányászati tevékenység felhagyását követôen a tiszta vízû bányató elsôsorban rekreációs célú hasznosítását tervezzük, mely egyúttal számos értékes növény és állat élôhelye is lesz ben megkezdtük a Taksonyi Kavicsbányában mûködô diesel üzemû osztályozó villamosításának engedélyezését. Reményeink szerint 2011-ben már villamosenergiával fog mûködni a berendezés, mely a költségek csökkentésén túlmenôen lényeges környezeti elônyökkel is jár (pl. levegôbe történô kibocsátások csökkenése, havária esetén víz- és talajszennyezés kockázatásnak minimalizálása). Vissza a természetnek 2010-ben kaptuk meg az engedélyt a Lábatlani Cementgyárhoz tartozó, üzemen kívül helyezett régi nyersanyag szállító kötélpályák és a használaton kívüli bányai épületek bontására. A rekultivációs tevékenység során különös figyelemmel kellett eljárnunk, hiszen a sok évtizede épült kötélpálya olyan területeken halad át, mely ma már Natura 2000 védettséget élvez, valamint az egyik szakasz áthaladt a Lábatlani Református Temetô felett. A bontási munkálatok során két kötélpályát és a bányákban összesen 13 db, már nem használt épületet, építményt bontottunk el. Az 1. sz. kötélpálya 3620 m hosszú, mely 30 oszlopon támaszkodik, a 2. sz. kötélpálya pedig 3420 m hosszú és 38 oszlopon támaszkodik. A kötélpálya esetében a védôhálók és összesen 7 db védôhíd bontása is megtörtént. A tervek szerint a bontás során képzôdô nagy mennyiségû betontörmelék nagy része a Nyergesújfalui Ipari Parkba tervezett infrastruktúra-fejlesztési projekt során kerül hasznosításra. A bontást követôen a területet megfelelô tereprendezést követôen újra visszaadtuk a természetnek. Gazdálkodás vízkészleteinkkel 2010-ben közel 1,3 millió m 3 vizet használtunk fel termékeink elôállítása során (12. ábra). Az egységnyi termékre vetített fajlagos vízfelhasználást tekintve legtöbb vizet a kavics osztályozása és mosása igényelte, mely azonban nem jelenti a vízkészletek valódi fogyását, hiszen a kavicsbánya tavakból vételezett víz a mosást és osztályozást követôen visszakerül eredeti helyére szennyezôdés mentesen. Összességében tehát a vízkészletek mennyiségére és minôségére a vízhasználat gyakorlatilag nincs hatással, melyet a 2010-ben elvégzett vízminôség vizsgálatok is alátámasztanak. A cementgyártás vízigénye a teljes vízfelhasználás 26%-át tette ki. Elsôsorban a gépek és füstgázok hûtésére használtuk a vizet, de a nedves eljárású Lábatlani Cementgyárban ezen túlmenôen a nyersanyagok elôkészítése során is jelentôs mennyiségre van szükség, mivel nyersiszapot kell elôállítani (14. ábra). Ez utóbbi esetben a Dunából kivett és felhasznált víz elpárolog a cementgyártási folyamat során, így ipari szennyvíz itt sem keletkezik. Fotó: Gál József A kész beton elôállítása szintén vízigényes folyamat, hiszen a cement és a kavics mellett a víz a legnagyobb mennyiségû alapanyag. Betonüzemeink jelentôs részében már megoldottuk a csapadékvíz és a mixerek/ pumpák mosásából származó víz termelésben történô hasznosítását, mellyel 2010-ben közel m 3 mennyiségû vizet takarítottunk meg. Ahol a helyi adottságok megengedik, a technológiai vizet fúrt kút biztosítja a termeléshez és üzemeltetéshez. Elôtte és utána 26 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

15 Környezetvédelmi Rövid hírek teljesítményünk Légköri kibocsátások és egyéb környezeti hatások Környezetvédelmi Köszöntô teljesítményünk 2010-ben: - teljesítettük a Holcim Csoport által elôírt kibocsátás-csökkentési célokat - a gyáraink porszûrôivel leválasztott filterport teljes mértékben újrahasznosítottuk - kibocsátásainkat akkreditált laboratóriumok ellenôrizték és dokumentálták - 2 évvel fiatalítottuk flottánk átlagéletkorát Az élhetô környezet biztosításához nem csak a természetet és vízkészleteinket kell óvnunk, de az egyik legfôbb éltetô elemünket a levegôt is védenünk kell. A levegôterhelés minimalizálására folyamatos emissziómérô rendszereket üzemeltetünk. Teljesítettük célkitûzéseinket A levegôbe történô kibocsátások tekintetében a por-, nitrogén-oxid és kéndioxid kibocsátások a meghatározók, mely a cementgyártásból ered. A beton és kavics termelés kibocsátásai ennél nagyságrendekkel kisebbek. A Holcim Csoport minden egyes tagvállalata számára kibocsátás-csökkentési célokat határozott meg, melyek teljesítéséhez sok esetben komoly beruházásokat kell végrehajtani. A célok elérése érdekében a Holcim Hungária Zrt. a legfontosabb beruházásokat már a korábbi években végrehajtotta (pl. zsákos filterek telepítése, szelektív nem-katalitikus redukció elvén mûködô nitrogénoxid-kibocsátás csökkentô rendszer SNCR - kiépítése stb.), mellyel 2010-ben is teljesíteni tudtuk a 2010-re kitûzött kibocsátás-csökkentési célokat (15. ábra). Magyarországon mindkét cementgyárunkban megfelelôen hitelesített folyamatos emissziómérô rendszerek üzemelnek, továbbá kibocsátásainkat akkreditált laboratóriumok rendszeresen ellenôrzik és dokumentálják. A termikus technológiából fakadóan a legjelentôsebb a nitrogén-oxid kibocsátás, mely 2010-ben összesen 717 tonna volt, ezt követi a kéndioxid-kibocsátás 77,5 tonnával, majd a por 26 tonnával (16. ábra). A kibocsátások után 2010 évben közel 100 millió Ft levegôterhelési díjat fizettünk. A mért adatok a hatóságok és a nyilvánosság számára is hozzáférhetôk (pl. a Miskolci Cementgyár mellett kihelyezett monitoron). Hulladékszegény technológiákat alkalmazunk A cement, kavics és beton üzletágaink alapvetôen hulladékszegény technológiáknak számítanak, az elôállított termék mennyiségéhez képest elenyészô mértékben képzôdnek hulladékok. A cementgyártás során termelési hulladék gyakorlatilag nem keletkezik, mindössze karbantartási és irodai hulladékokkal kell számolni, melyek döntôen nem veszélyes hulladéknak minôsülnek. Ezek elsôsorban vas- és acélhulladékok, építési- és bontási hulladékok, valamint föld- és kôhulladékok ben összesen 8090 tonna hulladékot adtunk át kezelésre a szükséges engedélyekkel rendelkezô hulladékkezelô cégeknek, melybôl 99 tonna volt veszélyes hulladék, a fennmaradó részt döntôen a cementgyárak bontási és takarítási munkálataiból, valamint a betonüzemekben a mixerek mosásából származó nem veszélyes hulladékok tették ki. A veszélyes hulladékok 36%-át, míg a nem veszélyes hulladékok 37%-át hasznosításra adtuk át. A kemencék porszûrôiben leválasztott filterport teljes mértékben hasznosítottuk a gyártási folyamatban. Korszerûsítettük flottánkat A Holcim által szervezett közúti cement kiszállítások átlagos távolsága 2010-ben 183 km (2009: 172 km, 2008: 160 km) volt. Szerzôdésben rögzített kritérium, hogy a gépkocsivezetô hosszabb várakozás esetén köteles a gépkocsi motorját leállítani, a gyár területén lévô közlekedési utak tisztaságát megóvni. Alvállalkozóink gépjármûparkja egyre korszerûbb, átlagéletkora csökken, így kevésbé szennyezik a környezetet ben folytatva a 2009-es pályáztatási gyakorlatot 3 éves hosszú távú szerzôdések keretében szûkítettük nyugat-magyarországi betonszállító alvállalkozóink körét is. A benyújtott pályázatok értékelése során a fuvardíjak mellet a felajánlott eszköz életkorát, mûszaki állapotát is figyelembe vettünk, mellyel a régi flottánk átlagéletkorát 2 évvel sikerült fiatalítani. A kiszállítás hatékonyabbá tétele érdekében budapesti betonszállító alvállalkozóink jármûveit, saját 12 darabos mixer állományunkat és 8 darab betonpumpánkat GPS nyomkövetô rendszerrel szereltük fel, mely beruházással támogatjuk a 2009-es évben kiépített központi diszpécser-szolgálatunk mûködését. Sajnos az országunkat és még fokozottabban az iparágunkat sújtó kemény gazdasági válságnak köszönhetôen több új, lízingelt eszközzel rendelkezô alvállalkozónk csôd közeli helyzetbe került, mely hatására újabb eszközeiket régebbi, olcsóbb, de kor szerûtlenebb eszközökre cserélték. Ennek köszönhetôen az üzemeltetési, mûszaki kockázatok növekedtek, melyek kezelése érdekében féléves mûszaki szemléztetési gyakorlatot vezettünk be budapesti betonszállító alvállalkozók számára, mellyel a rossz, balesetveszélyes eszközök kiszûrése, leállítása a célunk. A nyár folyamán a Fotó: Király Gáborné Csilla legidôsebb saját mixerünket leállítottuk, mivel gazdaságos üzemeltetését nem tudtuk folytatni. Terveink között szerepel, hogy 2009/2010 év során bevezetett jó gyakorlatokat mint például a mûszaki szemléztetés, központosított megrendelés és diszponálás valamint GPS rendszer kiépítése 2011 év során több vidéki telephelyünkön is bevezetjük, melytôl a kiszállítások hatékonyság-növekedését reméljük. 28 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

16 Környezetvédelmi Rövid hírek teljesítményünk Környezetvédelmi beruházások Környezetvédelmi Köszöntô teljesítményünk 2010-ben: - jelentôsen csökkentettük a lakóépületek zajterhelését a lábatlani gyárunk környezetében - beton és kavics üzletágunkban is kiépítettük a Környezetközpontú Irányítási Rendszert - a visszahozott beton újrahasznosítására sikeresen indítottuk el kísérleti projektünket A környezet megóvás érdekében tett intézkedéseink nem lennének teljesek, ha folyamatos beruházásokon keresztül nem fejlesztenénk berendezéseinket, üzemeinket. Az elmúlt évben a cement, a beton és a kavics üzletágban is sikerült, ha nem is túl nagy, de annál hasznosabb beruházásokat megvalósítanunk. Zajcsökkentés elött Zajcsökkentés után Cementgyári beruházásaink 2010 érthetôen nem a nagy beruházások éve volt, ennek ellenére jelentôsebb környezetvédelemmel összefüggô fejlesztést mindkét cementgyárunkban végrehajtottunk. Miskolcon az aprított mûanyag-, papír- és fahulladékok (SRF) nagyobb arányú felhasználása érdekében átalakítottuk az adagoló rendszerünket: a pneumatikus szállító rendszer helyett egy megbízhatóbb mechanikus rendszert építettünk ki. Szintén a Miskolci Cementgyárhoz kötôdik a klinker kemence fôégôjének cseréje, melynek során a régi égônket PILLARD gyártmányú high-momentum égôre módosítottuk az égô belsô csövezésének cseréjével. A Lábatlani Cementgyárban 2010-ben nagyszabású zajcsökkentési program megvalósításába kezdtünk, melynek végrehajtása több ütemben zajlik. Elsô lépésként megbíztunk egy szakértô céget, aki részletesen felmérte a telephely zajkibocsátását és az ebbôl eredô zajterhelést, majd a mérések és zajszámítási modellek alapján kidolgozott egy rendkívül részletes zajcsökkentési intézkedési tervet. A terv elsô ütemét 2010 év folyamán végre is hajtottuk, melynek keretében a cement malom épületen, a klinkerégetô épületen és az elektrofilter motor hûtôventillátoránál végeztük el a szükséges zajcsökkentési munkákat, valamint a munkarendet is módosítottuk. Mindezek eredményeképpen lényegesen csökkent a környezô lakóterületek zajterhelése, melyet az ellenôrzô mérések egyértelmûen visszaigazoltak. A programot tovább folytatjuk, mellyel minimális mértékûre kívánjuk szorítani az üzembôl eredô zajterhelést. A Lábatlani Cementgyárhoz kötôdô másik jelentôs projekt a korábban már említett használt kötélpálya és a használaton kívüli bányai épületek bontása, valamint a terület rekultivációja, melyrôl a Természetmegôrzés címû fejezetben található részletes információ. Új irányítási rendszer a beton és kavics üzletágakban A beton és kavics üzletágakban a 2010-es év környezetvédelmi szempontból elsôsorban az ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszer kiépítésével telt. Az új irányítási rendszer egyik fontos eleme a környezeti vészhelyzetek elkerülése és bekövetkezés esetén a hatások minimalizálása, melynek jegyében minden telephely egységes kármentô készleteket kapott. Az eszközök segítségével a telephelyen dolgozók szakszerûen be tudnak avatkozni például egy nem üzemszerû mûködésbôl eredô olajfolyás esetén, megelôzve a környezet károsodását. A hulladékgazdálkodás szintén lényeges szempont, ezért minden telephelyen munkahelyi gyûjtôhelyeket alakítottunk ki, mellyel lehetôvé vált a karbantartási munkálatok során képzôdô veszélyes hulladékok szakszerû gyûjtése és átmeneti tárolása. Fotó: Gerecsei Zoltán Hulladékbeton-újrahasznosítás A beton üzletágban 2010-ben egy kísérleti jellegû környezetvédelmi projektbe kezdtünk, mellyel a visszaküldött beton hasznosítását céloztuk meg. Az ötlet lényege, hogy az építkezéseken kimaradt felhasználásra nem kerülô visszaküldött betont nem hulladéklerakóra szállítjuk, hanem speciálisan erre a célra gyártott zsaluzatokba öntjük, melyekben a beton megköt és a zsaluk eltávolítása után gyakorlatilag szabályos beton építôelemeket kapunk, melyek egymásra illeszthetôk. A kész elemekbôl helyben vagy másik telephelyeken támfalat vagy tárolót lehet összerakni, így nem szükséges a támfalat monolit vasbetonból vagy speciális, T-elemekbôl megépíteni. A kísérleti projekt keretében a rákospalotai üzemben 80 db építôelemet gyártottunk, melyekbôl a dunaújvárosi betonüzem kavicstárolójának hiányzó hátfalát építettük meg. A projektet siker koronázta, hiszen a hulladék hasznosításából származó környezeti hasznon felül megspóroltuk a hulladéklerakási díjat, valamint a hátfal anyagköltségét, mellyel összességében pozitív mérleget zártunk anyagi szempontból is. A terveink szerint a projektet további betonüzemekre is kiterjesztjük. Hatékony zajcsökkentés A közelmúltban egyik betonüzemünkben szembesülnünk kellett egy zajjal kapcsolatos problémával is. A probléma abból ered, hogy a lakóházak építési engedélyeinek kiadásakor az Önkormányzatok nem mindig veszik figyelembe kellô körültekintéssel a már meglévô ipari övezeteket, üzemeket. Jelen esetben az ipari parkban régóta mûködô betonüzem közvetlen szomszédságában új lakóház építésére adtak engedélyt, mely meg is épült. Az újonnan épült lakóépület közelsége miatt a betonüzemben zajcsökkentési beruházást kellett végrehajtani, hogy biztosítani lehessen az elôírt határértékek betartását. Az intézkedési tervet egy megfelelô jogosítványokkal rendelkezô szakértô cég készítette. A kivitelezést 2010 októberében hajtottuk végre, melynek során a keverôtornyot zajvédô burkolattal láttuk el, valamint megfordítottuk a mixerkocsik forgalmi irányát, melyhez a térburkolatot is meg kellett újítani. Ezeken túlmenôen a cementsilók töltésekor keletkezô zaj csökkentése érdekében egy 28 méter hosszú és 3 méter magas zajvédô falat is telepítettünk. Fotók: Takács Sándor 30 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

17 Társadalmi Társadalmi Köszöntô 2010-ben a gazdasági nehézségek ellenére sikerült a korábbi évek társadalmi i programjait mind megtartanunk. A kihívásokra a válaszunk nem a programok törlése, hanem költséghatékony eszközök alkalmazása volt. Társadalmi i tevékenységünket a TOP200 Társadalmi Elkötelezettség díjával ismerték el. Alapelveink A Holcim Csoport 2003-ban fogalmazta meg azokat az alapelveket, melyek a mai napig a Holcim társadalmi i stratégiájának alapjait képezik. Ennek értelmében törekszünk, hogy érintettjeinkkel kölcsönös bizalomra és megbecsülésre épülô kapcsolatot alakítsunk ki és ápoljunk, valamint, hogy közös munkánk partneri alapokon nyugodjon. Célunk, hogy hatékonyan hozzájáruljunk munkatársaink és családtagjaik, valamint a környezetünkben élôk életminôségének javulásához. Társadalmi i tevékenységünket stratégiai szinten értelmezzük és kezeljük. Hat tartópillért azonosítottunk, melyek tevékenységünket meghatározzák, és amelyek segítenek a stratégiai folytonosság biztosításában. 1. Üzleti etika 2. Munkatársainkkal való kapcsolat 3. Munkabiztonság és védelem 4. Közösségi kapcsolatok 5. Fogyasztói és beszállítói kapcsolatok 6. Jelentéstétel Társadalmi i irány elveinkrôl bôvebben a oldalon olvashatnak. Fotó: Molnár László Fotó: Tóth Szabolcs Nem igazán ismerek más, hazánkban jelentôs tevékenységet végzô nagyvállalatot, amely a társadalmi fókuszbahelyezését választotta a cég és márka ismertségének és elismertségének növeléséhez. A Holcimnek ezt úgy sikerült megvalósítania, hogy más vállalatok számára is példaértékû utat mutatott. Rózsa Iván, Sanofi-Aventis Chinoin Zrt. kommunikációs igazgató Fenntarthatósági jelentés

18 Társadalmi Rövid hírek Üzleti etika Munkatársainkkal való kapcsolat Társadalmi Köszöntô 2010-ben: 2010-ben: gária Zrt. est, utca 2/c. III. em hu - létrehoztuk a Holcim Etikai Vonalat - Üzletviteli és etikai kódexünket minden új munkatársunk kézhez kapta Az etikus magatartás tevékenységünk minden pontján nem csak, hogy magától értetôdô, de kötelezô jellegû minden alkalmazottunk számára bármikor és bárhol is járjon el a Holcim Hungária Zrt. nevében. Ennek szabályozása érdekében a Csoport útmutatásai alapján létrehoztuk belsô etikai kódexünket és nemzetközi szervezetekhez csatlakoztunk. Belsô szabályozás Az Üzletviteli és etikai kódexünkben rögzítettük mindazon magatartási szabályok összességét, melyek útmutatást adnak munkatársainknak. A szabályzatot minden dolgozónk a céghez való csatlakozáskor egy tájékoztató beszélgetés keretében kézhez kapja és betartását aláírásával ismeri el. Az etikus üzletvitel és magatartás iránti elkötelezettségünk biztosítja a szabályzatban foglalt elvek maradéktalan betartását és betartatását kiemelten kezelve a munkavédelem, a vállalatirányítás, az esélyegyenlôség vagy a tisztességes verseny témakörét. Holcim Etikai Vonal Egy felelôs lépés az átláthatóság és tisztességesség érdekében :36 Üzletviteli és etikai kódexünket a oldalon találja. Nemzetközi szervezetekkel együttmûködésben Az átláthatóság és az etikus mûködés iránti elkötelezettségünk szellemében több nemzetközi szervezetnek is tagjai vagyunk ben csatlakoztunk az ENSZ Globális Megállapodás (UN Global Compact) magyarországi hálózatához és 2007 óta mûködünk együtt a Transparency Internationnal. Elnök-igazgatónk a Magyar Üzleti Vezetôk Fóruma (Hungarian Business Leaders Forum HBLF) Átláthatósági munkacsoportjának alapító és mai napig aktív tagja. A munkacsoport 2010-ben tette közzé vállalatirányítási kutatásának eredményeit, mely elkészítésének célja az átlátható vállalatirányítás fogalomrendszerének tisztázása, viszonyítási pontok kialakítása és a legjobb gyakorlatok közkinccsé tétele. Etikai vonalat indítottunk A Holcim felelôs vállalatként mindent megtesz annak érdekében, hogy munkatársainak és partnereinek szakmai hozzáértésének, elkötelezettségének elismerését egy stabil értékrendet képviselô, visszaélésektôl és etikai problémáktól mentes munkakörnyezet megteremtésével is támogassa. Ennek érdekében 2010-ben a Deloitte Zrt-vel együttmûködve létrehoztuk a Holcim Etikai Vonalat, mely minden munkatársunk és üzletfelünk részére lehetôséget biztosít a nemkívánatos események bejelentésére, hogy azokat mielôbb megfelelôen kezelhessük. A bejelentéseket anonim módon telefonon, vagy -ben lehet megtenni a nap 24 órájában. - a 3. Holcim családi napon több mint 600 fô vett részt - a cég vezetése átvállalta a Cafetéria elemek adóterheit - az egy fôre esô képzési óraszám 21 óra volt - 7 fókuszcsoportos kutatást végeztünk munkatársaink elégedettségének növelése érdekében A Holcim Hungária Zrt. tisztában van azzal, hogy csak abban az esetben tud iparága kiemelkedô szereplôje lenni, ha munkatársaira, mint partnerekre tekint. Stratégiai házunk alapját munkatársaink jelentik, akik szakmai tapasztalatukkal és ismeretükkel hozzájárulnak mindennapi sikereinkhez. Munkatársaink elkötelezettségének és elégedettségének növelését ezért kiemelt területként kezeljük. Megbecsüljük munkatársainkat Büszkék vagyunk hagyományainkra (pl. nyugdíjas dolgozóinkkal való kapcsolattartás), és arra, hogy munkatársaink között az 50 év feletti generáció is szép számmal képviselteti magát. A Kollektív Szerzôdésben melynek hatálya alá munkatársaink 99,64%-a tartozik megfogalmazott munkavállalói jogokat maradéktalanul betartjuk mindennapi tevékenységünk során (pl. szervezet mûködésében bekövetkezô jelentôs változások bejelentésére vonatkozó minimális értesítési idô). Komolyan vesszük munkatársaink egyenlô bánásmódhoz való jogát. Vezetôségünk jól mûködô, rendszeres konzultáción alapuló, hatékony kapcsolatot alakított ki a munkavállalói érdekképviseletekkel. Szakszervezetünk rendszeres párbeszédet folytat munkatársainkkal és a vezetôséggel, melynek keretein belül havonta Szakszervezeti Bizottsági ülést tart és háromhavonta megrendezik a Központi Üzemi Tanács üléseit. Üzletág\dátum Létszámunk (konszolidált) január december 31. Fontos számunkra, hogy munkatársaink rendszeres viszszajelzést kapjanak felettesüktôl teljesítményükre vonatkozóan és, hogy a vezetôk tisztában legyenek beosztottjaik jövôbeni terveivel, hiszen ezáltal érezzük biztosítottnak motiváltságuk fenntartását. A dialóg-rendszer keretében minden munkatársunk kiértékelést kap teljesítményére vonatkozóan, elérendô célokat határozunk meg és vizsgáljuk azok teljesülését. Egy nap közösen 2010-ben a vállalati kommunikáció szervezésében harmadik alkalommal rendeztük meg a Holcim Családi napot, melynek témája ezúttal az Ezerarcú természet volt. A tematikához hûen igyekeztünk minél változatosabb és sokszínûbb programokat szervezni munkatársaink és családjuk részére. 10 civil és non-profit szervezettel mûködtünk együtt és alakítottunk ki egy olyan programtervet, mely nem csak szórakoztató volt, de felhívta a résztvevôk figyelmét aktuális, a környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal összefüggô problémákra. A rendezvény teljes ideje alatt szelektíven gyûjtöttük a hulladékot. Munkatársaink egészségügyi vizsgálatokon és szûréseken is részt vehettek, a Magyar Vöröskereszt véradó állomásánál pedig váradás folyt. Tavaly elôször jótékonysági árverést tartottunk, melyen munkatársaink által felajánlott és a kommunikációs osztály által beszerzett értéktárgyak kerültek kalapács alá. Az aukción befolyt teljes összeget az árvízkárosultak megsegítésére fordítottuk. A rendezvényen több mint 600 fô vett részt. Beton-kavics Cement Pillangó projekt 9 7 Támogató területek Összesen: Fotó: Gerecsei Zoltán A kiváló kapcsolatot jól példázza, hogy a távozó munkatársaink újrakezdésének támogatása érdekében, a ben kötött szociális megállapodást újratárgyaltuk és a es idôszakra is kiterjesztettük. 34 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

19 2010/ / /3. Miniszteri kitüntetésben részesült Forgács Szilárd és Kaszás Sándor 9 Ezerarcú Családi Nap 14 Sikeres a fenntartható építészeti világverseny bevezetô kampánya 17 Minôségi és mennyiségi rekord a miskolci gyárban /4. Szilárd, megbízható alapokon Fotó: Szeifert Norbert Fotó: Szendrei József Társadalmi Rövid hírek Társadalmi Köszöntô Bemutattuk a természet ezer arcát 2010-et az ENSZ a biodiverzitás természeti sokszínûség évének nyilvánította. A Holcim kiemelt figyelmet fordít természeti értékeink megôrzésére, így csatlakoztunk a programhoz és az évente megrendezett fotópályázatot az Ezerarcú természet címmel írtuk ki. A pályázaton 46 munkatársunk vett részt és együtt közel 1000 db szebbnél-szebb képet készítettek a Védett természeti értékeink; Eltûnô félben lévô kincseink és a Részletekben rejlô szépség témaköreiben. A beérkezett alkotásokból egy szakértôkbôl álló zsûri választotta ki a legszebbeket, melyekbôl kiállítást szerveztünk a Holcim Családi Napon és a Miskolci Cementgyárban. A fotókból kisfilmet is készítettünk, melyeket a tavalyi fenntarthatósági jelentésünkkel együtt adtunk ki. A kiválasztott képek és alkotóik meg tekinthetôek a koenyv/ ezerarcu_termeszet_bemutatkoznak_az_alkotok.pdf oldalon. Tájékoztatjuk munkatársainkat Munkatársaink tájékoztatása és a közösen elért sikerek vállalaton belüli kommunikációja céljából már hatodik éve adjuk ki a HolcimLapot. A negyedévente megjelenô, 28 oldalas, színes kiadványban rendre beszámolunk mindazokról az eseményekrôl és sikerekrôl, melyeket cégünk elért. Az újság szerkesztésébôl minden részleg kiveszi a részét, így nem csak üzleti sikereink, de az azokról hírt adó kiadvány is a közös munka gyümölcse. Elsôsorban munkatársaink fotóival illusztráljuk. Telephelyeink az országban szétszórtan egymástól távol Szilárd, megbízható alapokon HolcimLap helyezkednek el. A HolcimLap legfôbb elônye, hogy segít leküzdeni a távolságokat és biztosítja, hogy minden telephelyünkre, minden munkatársunkhoz eljussanak híreink tevékenységeinkrôl, eredményeinkrôl. Munkavédelem Célkitûzések és eredmények Változások a Cafeteria elemek adózásában 9 Ezerarcú természet újra fotópályázat 18 Nyertes projektek 2010-ben 20 Cafetéria Munkatársaink legnagyobb megelégedésére a Cafetéria rendszert 2010-ben is sikerrel alkalmaztuk. A béren kívüli juttatások széles körét nyújtjuk számukra, s ezt részmunkaidôs munkatársaink számára is ugyanolyan feltételekkel biztosítjuk ben a vállalat átvállalta a Cafetéria elemek adóterheit így a nettó keretösszegbôl internet, iskolakezdési, melegétkezési utalványt, és üdülési csekket is igényelhettek munkatársaink évi forint értékben. Belsô tréningekre összpontosítottunk A gazdasági válság miatt még mindig érezhetô viszszaesés 2010-ben is rányomta bélyegét az oktatásokra, képzésekre. Ebben az évben is fôként a belsô tréningekre helyeztünk nagyobb hangsúlyt, melyeket akár önerôbôl, szakértôk bevonása nélkül meg tudtunk valósítani. Ennek köszönhetôen a belsô oktatásokon való részvétel közel 10%-kal emelkedett, de az egy fôre esô képzési óraszám sajnos csökkent a korábbi évekhez képest 1 órával, 21 órára. Értékteremtô tréningek A Core Curriculum képzéssorozat keretein belül ben az emberi erôforrás és a kötelezôen visszatérô Értékteremtés Versenykörnyezetben (VCCE) tréningeket szerveztük meg. A HR folyamatok bemutatása jelentôs támogatást nyújtott a munkatársainknak, hogy a mindennapi munkájukat gördülékenyebben végezhessék. A Holcim etikai kódexének, a tisztességes üzleti magatartás alapelveinek megismerése és az alapvetô munkajogi ismeretek elsajátítása pedig mindannyiukat közelebb hozta a Holcim vállalati kultúrájához. Ez utóbbin 125 dolgozónk vett részt, fôként az elsô, másod szintû vezetôi csoportok, valamint az adminisztratív területen dolgozó kollégák közül. Fotó: Gerecsei Zoltán Szilárd, megbízható alapokon HolcimLap XX x XX x XX x XX x HolcimLap Fotó: Schinkovits Ildikó HolcimLap Figyelô TOP 200 Társadalmi Elkötelezettség díj a Holcimnak 10 Gyárigazgatók találkoztak 11 II. Betonkocka készítô verseny Holcim támogatással 16 Árvíznek ellenálló megoldás született Felsôzsolcán 26 Szilárd, megbízható alapokon A Core Curriculum képzéssorozat célja, hogy a Holcim összes közép és elsô szintû vezetôje elsajátítson egy közös menedzseri tudást és vezetôi készséget. Területei: stratégia, pénzügy, marketing, gyártás és vezetôi ismeretek. Oktattuk értékesítôinket Az értékesítési kollégák munkájának támogatása érdekében Jogi alapismeretek és biztosítéki szerzôdések címmel újabb tréningsorozatot indítottunk. A képzés célja, hogy felkészítse munkatársainkat a mindennapi tevékenységük során elôforduló szituációk jogi szempontok szerint megfelelô értelmezésére és kezelésére. Annak érdekében, hogy az értékesítési osztályon dolgozó munkatársainkat felkészítsük a 2010-ben várható piaci kihívásokra és nehézségekre tavasszal elindítottuk a Holcim Értékesítési Akadémiát, ahol a Holcim saját munkatársai tartottak elôadást összesen 9 témában (köztük jogi, pénzügyi, minôségbiztosítási stb.). Balesetvédelmi és megelôzési oktatások Nagy hangsúlyt fektettünk a törvény által elôírt, az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képzésekre, így például a munka-, baleset- és tûzvédelmi oktatásokra vagy a mérlegképes könyvelôk kötelezô éves továbbképzésére. Mindezek mellett számos egyéb OKJ-s képzés zajlott munkatársaink részvételével, amelyek során elmélyítették elméleti tudásukat és újabb gyakorlati tapasztalatokra tehettek szert. A Holcim Csoport vezetôsége, s ehhez csatlakozva a Holcim Hungária Zrt. döntéshozói is úgy gondolják, hogy egyetlen olyan terület van, ahol a szûkülô források ellenére sem szabad költségmegvonással élni, ez pedig a munkahelyi balesetvédelem és megelôzés. Ezen a területen minden kötelezô oktatást megtartottunk. Errôl részletesebben a Munkabiztonság és munkavédelem fejezetben olvashatnak. Támogattuk 8 dolgozónk felsôfokú oktatási intézményben folytatott diploma és másoddiploma megszerzésére irányuló képzését, melyek hozzájárulnak a magasabb szintû szakmai munkavégzéshez, valamint illeszkednek a résztvevôk vállalaton belüli karriertervéhez. Cél az elkötelezettség növelés Vállalatunk kétévente részt vesz a Hewitt Legjobb Munkahely felmérésében. A 2009-es kérdôívek alapján megállapítottuk, hogy jelentôs javulás állt be, mind munkatársaink elkötelezettségében, mind pedig elégedettségében, azonban vannak területek, ahol elmaradásban vagyunk a legjobb munkahelyekhez képest ben a HR osztály egyik fô célkitûzése ezen területek azonosítása volt. 7 fókuszcsoportot hoztunk létre 4 telephelyünkön és közösen vitattuk meg az addigi eredményeket és a fejlôdési lehetôségeket. A tapasztalatokat összegeztük és következô lépésként kidolgozzuk az akcióterveket a hiányosságok pótlására. Életmû-díj A 3. Holcim Családi napon adtuk át a 2010-es Életmû-díjat négy munkatársunknak (egy-egy fô a miskolci és lábatlani gyárból, egy fô a beton- és kavics üzletágból, valamint egy fô a támogató területekrôl), akik azon túl, hogy saját szakterületükön kiemelkedôt alkottak, komoly szerepet vállaltak az adott közösség életében, mûködésében. A döntést a vezetôk a dolgozók javaslatai alapján hozták meg. A díjazottak: Soós Sándor (beton termelési vezetô beton- és kavics termelés), Soós Péter (fôkönyvi könyvelô támogató terület), Markos Zoltán (villamos karbantartás vezetô Lábatlani Cementgyár) valamint Dobos Lászlóné (késztermék-ellenôrzés vezetô Miskolci Cementgyár). Dobos Lászlóné Soós Péter Markos Zoltán Soós Sándor 36 Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

20 Társadalmi Rövid hírek Munkabiztonság és -védelem 2010-ben: Társadalmi Köszöntô - továbbfejlesztettük a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert - a vállalat teljes egészére kiterjedô integrált belsô auditot tartottunk - a mixeres és pumpás alvállalkozóink részére is megkezdôdtek a Munkahelyi egyészségvédelem és biztonság oktatások - 19 munkatársunk ISO belsô auditori oktatáson vett részt - 9 személyi sérüléssel járó baleset volt ELSÔ A BIZTONSÁG! A Holcim Csoport tagvállalatai számára a legfelsôbb vezetés prioritásként határozta meg a munkabiztonság folyamatos fejlesztését. A munkavédelmi szabályok betartására szigorúan szabályozott rendszerek kerültek bevezetésére a vállalatunknál. A jogszabályi elôírásokon túl a Holcim Csoport kiadott egy irányelv sorozatot a halálos és súlyos sérülést okozó balesetek és expozíciók megelôzése céljából, ezek elnevezése Fatality Prevention Element (FPE). A Holcim Hungária Zrt. ezen felül bevezette a munkavédelmi területen is a minôségirányítási rendszert, az OHSAS 18001:2007/ MSZ Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert. A szabvány szerinti tanúsítás végén tanúsításra került a Beton és Kavics Üzletágban is, ezzel az egész vállalat az OHSAS szabványnak megfelelôen mûködik. A év a bevezetett rendszerek auditálásának és a rendszerek alkalmazásának és finomításának jegyében telt óta tagjai vagyunk az Európai Bizottság közúti balesetekbôl származó halálesetek számának csökkentését célul kitûzô biztonsági programnak a European Road Safety Charta -nak. Alapvetô célkitûzések Vállalatunknál továbbra is mindenki számára közös cél a Holcim Csoport által kitûzött munkabiztonsági mutatószám célok elérése. A mutatószámok alapján kitûzött célok továbbra is megjelennek a bónusz rendszerben vállalati és egyéni szinten az egyes alkalmazottakra is lebontva. A cégcsoport szintû célkitûzés 2010-ben is a gyakorisági mutató esetében < 2, a súlyossági mutató esetében pedig < 60 maradt ben összesen 9 személyi sérüléssel járó baleset került bejelentésre. Ezek közül három elsôsegélynyújtást igénylô, három orvosi kezelést igénylô és három munkanap-kieséssel járó baleset volt. Mivel két baleset hosszan tartó hiányzással járt, így az OHS mutatószámok által meghatározott egyik célt sem sikerült elérnünk, a gyakorisági mutató 2,9, a súlyossági mutató pedig 218 lett. Auditok a munkabiztonság területén A munkavédelem területén 2010-ben két audit sikeres végrehajtása volt a fô cél. A Holcim Hungária Zrt. a magas szintû munkabiztonság megvalósítása terén 2010-ben továbbfejlesztette az OHSAS 18001:2007/MSZ Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszerét. Ennek keretében vállalati szinten egységesítésre került a kockázatértékelés módszertana és dokumentációja és ugyancsak egységes formátum került bevezetésre a gépek, berendezések munkavédelmi üzembe helyezésére. A MEBIR elôírások teljesítése céljából hivatalos belsô auditor képzést tartottunk és felállítottuk a rendszer fenntartásához szükséges MEBIR belsô auditori csapatot ben a Környezet Irányítási Rendszer (KIR) Beton és Kavics Üzletágra történô kiterjesztése miatt után ismét teljes körû megújító integrált auditot tartottunk. Az SGS Hungária Kft. által novemberében végrehajtott audit sikerrel zárult, az auditorok mindent rendben találtak a MEBIR rendszer végrehajtásában Munkanap kieséssel járó balesetek száma (db) Gyakorisági mutatószám Fotó: Kiss-Dala László Munkanap-kieséssel járó balesetek száma és a gyakorisági mutatószám alakulása a Holcim Hungária Zrt-nél ( ) Súlyossági mutatószámok alakulása a Holcim Hungária Zrt-nél ( ) Fenntarthatósági jelentés 2010 Fenntarthatósági jelentés

Cégünkrôl. Fotó: Pluzsik Tamás

Cégünkrôl. Fotó: Pluzsik Tamás Fotó: Pluzsik Tamás Cégünkrôl Leírás 2009 A Holcim Hungária Zrt. a világ egyik vezetô építôipari alapanyaggyártójának, a Holcim Csoportnak a leány vállalata. Fô tevékenysége a cementgyártás, a cementbôl

Részletesebben

Cégünkrôl. Fotó: Pluzsik Tamás

Cégünkrôl. Fotó: Pluzsik Tamás Fotó: Pluzsik Tamás Terület Cél Fejlôdés Határ-idô Vízió, stratégia és cégvezetés Helyzet 2008-ban Stratégia Ún. második pillér" (Second leg) stratégia kialakítása a Kavics üzletág fejlesztésével. Kavicsbányák

Részletesebben

Gazdasági eredményeink. Fotó: Márta Irén

Gazdasági eredményeink. Fotó: Márta Irén Fotó: Márta Irén Gazdasági A nemzetközi szinten aktív Holcim Csoport kelet-európai régiójához tartozunk, mely tôke-intenzív cementgyárakat mûködtet, kavicsot és homokot termel ki, betont gyárt. Vállalatunk

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2008

Fenntarthatósági jelentés 2008 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2008 Fotó: Gútay Lilla Bevezetô A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem Fotó: Tatai Zoltán Környezetvédelem Környezetvédelem KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK okos gazdálkodás Környezettudatos termelés A fenntartható fejlôdés ma már mindenki által jól ismert fogalom, melyet manapság

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Tartalom és mutatók 1/1

Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom és mutatók 1/1 1/1 Tartalom 1 Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom 1/2 Szerzôk 1/3 Ellenôrzô lap 2013. február 2 A vállalati stratégia, rendszer és folyamat minôségtudatos fejlesztése 2/1 Tartalom

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági konferencia

Élelmiszerbiztonsági konferencia Élelmiszerbiztonsági konferencia Balázs Ildikó minőségügyi igazgató, Auchan Magyarország Kft. 2013.11.07. 1 12 + 7 áruház az országban Egyetlen lépéssel több új helyszínen megjelentünk (az ország keleti,

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr.

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Tánczos Katalin A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai MTA

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások. 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály

EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások. 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály Tartalom Audi Hungaria és a környezetvédelem Stratégiai céljaink EMAS

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Menedzsment rendszer tanúsításhoz

Menedzsment rendszer tanúsításhoz Menedzsment rendszer tanúsításhoz Kérjük, nyomtatott betûkkel töltse ki a jelentkezési lapot, majd küldje vissza a 06 1 413 6048-as fax számra! CÉG ADATAI Cégnév: Cím: ország irányítószám település (város)

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4.

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2016. Pécs, 2017. április 4. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben