Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô"

Átírás

1 Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes bizonyítékai a környezetvédelem és társadalmi felelôsségvállalás terén elért országos és nemzetközi elismerések, díjak hosszú sora, melyekkel a Holcim Hungária Zrt. is szép számmal büszkélkedhet. A 21-es év a gazdasági visszaesés jegyében telt, melybôl az építôipar jócskán kivette a részét. Az építési munkálatok drasztikus visszaesése természetszerûen kihatott az építôanyag-gyártó vállalatok köztük a Holcim Hungária Zrt. teljesítményére is. Joggal merülhet fel a kérdés: vajon a termelés és a bevételek csökkenésével a környezetvédelem és a fenntartható fejlôdés iránti elkötelezettség továbbra is megmarad? A Holcim Csoport és a Holcim Hungária Zrt. válasza egyértelmû: igen. Felelôs vállalatként továbbra is azon munkálkodunk, hogy tevékenységünk a lehetô legkisebb környezeti hatással járjon. Ezt többek között a nem megújuló természeti erôforrások megôrzését és a kibocsátások csökkentését eredményezô hulladékhasznosítási tevékenységünkkel, valamint az energiahatékonyságunk folyamatos javításával tudjuk elérni. Ebben a fejezetben átfogó képet szeretnénk adni a Holcim Hungária Zrt. 21-ben elért környezetvédelmi teljesítményérôl. A környezeti hatások tekintetében elsôsorban a cementgyártás a meghatározó, de jelentésünkben nagy hangsúlyt fektettünk a kavicstermelés és betongyártás környezeti hatásainak ismertetésére is. Tevékenységeink és eredményeink bemutatását az alábbi öt nagyobb témakör köré csoportosítottuk: Irányelvek és megfelelôség Klímavédelem és energia Természetmegôrzés Légköri kibocsátások és egyéb környezeti hatások Környezetvédelmi beruházások Fotó: Márta Irén Fenntarthatósági jelentés 21 21

2 Környezetvédelmi Rövid hírek Irányelvek és megfelelôség Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - A beton és kavics üzletágra is kiterjesztettük a Környezet Irányítási Rendszert - Koordinátort neveztünk ki a vegyi anyagokra és keverékekre vonatkozó rendeletek betartásának összehangolására, felügyeletére - A Holcim Csoport által kidolgozott alternatív nyers- és tüzelôanyag minôsítés (ACert) auditot mindkét cementgyárunkban elvégeztük A Holcim Csoport üzleti stratégiájának meghatározó eleme a környezetvédelem és a fenntarthatóság. A vállalatcsoport világos és minden tagvállat számára kötelezô érvényû irányelveket és politikákat dolgozott ki, melyek sok esetben túlmutatnak az egyes országok jogszabályi elôírásain is. Frissítettük irányelveinket A Holcim Csoport 21 év végén adta ki környezetvédelemmel és fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos politikáinak és irányelveinek legfrissebb, átdolgozott változatait. A kötelezôen alkalmazandó irányelvek új formájukban átláthatóbbak, így használatuk és alkalmazásuk egyszerûbb és gördülékenyebb lehet. Környezetvédelem: - Környezetvédelmi Politika Hulladékhasznosítás: - Alternatív nyers- és tüzelôanyag (AFR) Politika - Alternatív nyers és tüzelôanyag munkabiztonságvédelmi (AFR OHS) Direktíva Biológiai sokféleség: - Biológiai Sokféleség Direktíva (új) - Biológiai Sokféleség Management Rendszer (új) Széndioxid-kibocsátás: - CO2 Kibocsátás Kereskedelmi Politika - CO2 Kibocsátás Kereskedelmi Direktíva - CO2 Nyomon Követés és Jelentés Szabvány Légköri kibocsátások: - Kibocsátás-ellenôrzési jelentés (EMR) Direktíva - Kibocsátás-ellenôrzési jelentés (EMR) Szabványok (13 db) - Kibocsátás-csökkentési célok (ERT) Társadalmi felelôsségvállalás: - Társadalmi Felelôsségvállalási Politika - Társadalmi Felelôsségvállalási Kézikönyv Bánya rekultiváció: - Bánya Rekultivációs Direktíva (új) - Bánya Rekultivációs Kézikönyv Fotó: Pluzsik Tamás Az irányelvekben megfogalmazott Holcim elvárásokat minden tagországnak megfelelô módon be kell illesztenie a saját vállalatirányítási rendszerébe, mely szintén egységes, hiszen a Holcim Csoport célkitûzései között szerepel, hogy minden tagvállalatnál be kell vezetni az ISO 141:24 Környezetközpontú Irányítási Rendszert (cement és AFR üzletágakban kötelezô, egyéb üzletágakban ajánlott). Befejezôdött telephelyeink hitelesítése A Holcim Hungária Zrt. messze megelôzte az elvárásokat, melyre méltán vagyunk büszkék, hiszen 21-ben cementgyáraink után a kavics és beton üzletágakhoz tartozó telephelyeink is megkapták a hitelesítô tanúsítást. A sikeres auditnak köszönhetôen ma már a Holcim Hungária Zrt. minden telephelye külsô hitelesítô (SGS) által tanúsított integrált irányítási rendszer szerint mûködik, melynek elemei az ISO 141:24 Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), az ISO 91:28 Minôségirányítási Rendszer (MIR) és az OHSAS 181:27 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányítási Rendszer (MEBIR). ISO 91:28 ISO 141:24 OHSAS 181:27 Miskolci Cemetgyár Lábatlani Cementgyár Beton üzletág Kavics üzletág KIR: ISO 141:24 MIR: ISO 91:28 MEBIR: OHSAS 181:27 Minôsítettük alternatív tüzelôanyag-felhasználásunkat A cement üzletágban az utóbbi években kiemelt szerepet kapott az alternatív nyers- és tüzelôanyagok (AFR) felhasználása (11. ábra), melynek megfelelôségét a Holcim Csoport szakértôi egy speciálisan erre a tevékenységre kidolgozott audit módszerrel is ellenôriztek 21-ben. A Holcim Csoport által kidolgozott alternatív nyers- és tüzelôanyag minôsítés (ACert, AFR Certification) audit egyik alapja a helyszíni ellenôrzés, másik pillére pedig egy több száz kérdésbôl álló ellenôrzô lista, amely integrált módon magában foglalja a helyes mûködéshez szükséges egészség- és munkavédelemi, környezetvédelmi- és minôségügyi követelményeket. Az elsô audit 21-ben mindkét cementgyárunkban sikeresen lezajlott, a feltárt kisebb hiányosságok kijavítására egy intézkedési terv készült. Fotó: Gál József A feladatokat a kijelölt határidôig kell végrehajtani, melynek eredményei a következô audit alkalmával kerülnek felülvizsgálatra és értékelésre. Összehangolt ellenôrzést végzünk Integrált kihívásaink természetesen nem csak a hulladékhasznosítás területén vannak, hiszen a elsôsorban vegyiparra vonatkozó vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására (REACH), valamint a vegyi anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására (CLP) vonatkozó rendeletek egészség- és munkavédelemi, környezetvédelemi és minôségügyi követelményei számos feladatot rónak a cementipar szereplôire is. Többek között aktualizálni kell a termékek biztonsági adatlapjait, a termékcsomagolásokon fel kell tûntetni az új egységesített feliratokat és szimbólumokat, gondoskodni kell a dolgozók megfelelô oktatásáról és ellenôriznünk kell azt is, hogy a beszerzésre kerülô anyagok esetében a beszállítóink is teljesítik-e az elôírt követelményeket. A vállalatvezetés 21-ben egy REACH koordinátort nevezett ki, akinek az a feladata, hogy a cégen belül több területet is érintô feladatok végrehajtását megfelelô módon összehangolja. Teljesítettük jelentési kötelezettségeinket A jogszabályi elôírásoknak megfelelôen a levegôbe történô kibocsátásainkat 21 évben is jelentettük a hatóságok felé, valamint a hulladék- és vízgazdálkodás terén szintén teljesítettük hatósági bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinket. Termékeink csomagolásához felhasznált papírzsákok, raklapok és fólia értékesítésébôl eredô termékdíj-kötelezettségeink teljesítése érdekében továbbra is az ÖKO-Pack Kht-val állunk szerzôdésben. 21-ben számos telephelyünkön volt környezetvédelmi hatósági ellenôrzés, lényeges nem-megfelelôséget egyik esetben sem állapítottak meg, környezetvédelmi bírság megfizetésére a céget nem kötelezték. Idôközben megújításra került a Miskolci Cementgyár egységes környezethasználati engedélye is, a Lábatlani Cementgyár esetében erre 211-ben kerül sor. 22 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 23

3 Környezetvédelmi Rövid hírek Klímavédelem és energia Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - Csökkent CO2 kibocsátásunk. - Közel 16.1 t hulladék környezetbarát kezelését oldottuk meg A Holcim Hungária Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az iparági és gyártási sajátosságokból eredô széndioxid-kibocsátást a lehetô legalacsonyabb szintre csökkentse és ott megtartsa. A kibocsátás csökkentésére számos intézkedést vezettünk be és alkalmazunk sikerrel mindennapi mûködésünk során. Globális célkitûzés A klímaváltozás ügye világszerte központi kérdés, melyre megfelelô választ csak globális módon és közös erôvel lehet találni. Az elmúlt években az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében az Európai Unió ipara példamutató erôfeszítéseket tett. Az eddig ismertté vált tervek szerint a következô kereskedelmi idôszakban (213-22) újabb ambiciózus kibocsátás-csökkentési célkitûzéseket kell majd megvalósítani. A cementipar sajátosságai A cementipar sajátos helyzetben van, hiszen közvetlen széndioxid-kibocsátásának közel 6%-a az alapanyagból szabadul fel (mészkô dekarbonizációja során), a fennmaradó rész pedig a tüzelôanyagból származik, mely a klinker elôállításához szükséges magas hômérséklet biztosítása miatt nélkülözhetetlen. Az elôbbiekbôl következik, hogy cementgyártásból eredô széndioxid-kibocsátás csökkentési lehetôségek erôsen korlátozottak. A leghatékonyabb módszer a cement klinkertartalmának csökkentése, mely a gyakorlatban ipari melléktermékek (pl. pernye, salak) felhasználását jelenti (5. ábra), másik lehetôség pedig a CO2- semleges biomassza tüzelôanyagok alkalmazása. Csökkent CO2 kibocsátásunk A Holcim Hungária Zrt. 21. évi széndioxid-kibocsátásainak közel 9%-a közvetlen forrásból származik (1. ábra), a klinkergyártás széndioxid-kibocsátásainak alakulása (2. ábra) pedig az elhúzódó gazdasági válság miatti termelés visszaesés végett tovább csökkent (WBCSD CSI CO2 kibocsátás számítási protokoll szerint). A kavics és beton üzletág széndioxid-kibocsátása a cementgyártáshoz képest elhanyagolható mértékû, ugyanakkor a termékek építôipari felhasználásakor közvetett módon számos lehetôség kínálkozik a széndioxid-kibocsátás csökkentésére (pl. passzív házak, szélerômûvek). A Holcim felelôs vállalatként nem csupán saját termelésének hatásaira koncentrál, hanem komoly erôfeszítéseket tesz annak érdekében is, hogy az építôipar más szereplôi (tervezôk, gyártók, kivitelezôk stb.) és a végfelhasználók lehetôleg ökohatékony módon használják fel termékeit. A Holcim Hungária Zrt. egységnyi termékre vetített fajlagos CO2-kibocsátása az elmúlt közel két évtized során lényegesen csökkent (3. ábra), a 28-ra kitûzött fajlagos nettó kibocsátási célt (63 kg CO2/t cement jellegû termék) 21-ben nem sikerült elérnünk. Széndioxid-kibocsátásunkat 21-ben is a vonatkozó elôírásoknak megfelelôen mértük és jelentettük a hatóságok felé, melyet megfelelô jogosítványokkal rendelkezô külsô szakértô cég hitelesített. A válság miatt a termelésünk jelentôsen visszaesett, melynek köszönhetôen kibocsátásaink a rendelkezésre álló kvóta ( EUA) alatt maradtak. Fotó: Schinkovits Ildikó Termékfejlesztéssel a kibocsátás csökkentésért A cementiparban a széndioxid-kibocsátás egyik leghatékonyabb módja a cement klinkertartalmának csökkentése más iparágakból származó melléktermékek felhasználásával. Ez egyrészt alacsonyabb kibocsátást eredményez és egyúttal jelentôs mennyiségû hulladék környezetbarát hasznosítását is jelenti. A klinkerhányad alakulását (4. ábra) illetôen 1991-hez képest jelentôs csökkentést tudtunk elérni. A Holcim Hungária Zrt. 21-ben közel t (29: t, 28: t) adalék- és kötésszabályozó anyagot használt fel, melyek döntôen más iparágak melléktermékei voltak: erômûvi pernye, salak, REA-gipsz stb. A felhasznált adalékanyagok megfelelô arányú megválasztásával kiváló minôségû termékek széles skáláját tudtuk kínálni vevôink részére. Termékeink a vonatkozó szabványok alapján döntôen CEM II és CEM III cementfajtákba tartoztak (6. ábra). Csökkent villamosenergia-felhaszálásunk A Holcim Hungária Zrt. 21-ben összesen 87 GWh villamosenergiát fogyasztott termékeinek elôállítása során. A cement-, kavics- és betontermékek gyártása közül az összes energiafogyasztás esetében a cementgyártás a meghatározó tényezô (>98%). Az egységnyi termékre vetített villamosenergia felhasználás tekintetében a cementgyártás igényli a legtöbb energiát (8. ábra). 21-ben az abszolút fogyasztás a válság miatti termeléscsökkenés hatására tovább csökkent, a fajlagos fogyasztás azonban kis mértékben megnövekedett (9. ábra). A növekedés elsôsorban arra vezethetô vissza, hogy a Lábatlani Cementgyár üzemmenetét át kellett szervezni a piaci viszonyoknak, valamint a zajcsökkentési programunknak megfelelôen. Az átszervezés miatt a termelô berendezéseket a korábbiakhoz képest többször kellett leállítani és újraindítani, mely a normál üzemeléshez képest nagyobb elektromos energiafelhasználással járt. Cementgyáraink fajlagos hôenergia-felhasználása lényegesen eltér egymástól mivel miskolci üzemünk száraz eljárással mûködik, míg a közel 14 éves múltra visszatekintô Lábatlani Cementgyár nedves eljárással üzemel, mely ma már korszerûtlennek számít. A nedves technológia fajlagosan közel kétszer annyi tüzelôanyag-felhasználását igényli, hiszen a nyersanyag elôkészítéshez használt nagy mennyiségû vizet el kell párologtatni a termelési folyamat során. Ebbôl következôen az egységnyi termékre vetített kibocsátások is lényegesen magasabbak, mint egy korszerû száraz technológiával mûködô üzem esetén. A fajlagos hôenergia felhasználás tekintetében 21-ben 4163 MJ/t klinker fogyasztást tudtunk elérni két cementgyárunkban átlagosan (7. ábra). Fotó: Gútay Lilla Öko-logikus megoldás A cementipari hulladék együttégetéses hasznosítása ma már a korszerû hulladékgazdálkodási rendszerek szerves részét képezi világszerte. Az alternatív hulladékalapú nyers- és tüzelôanyag-helyettesítôk (AFR) felhasználásával a cementipar évente több tízmillió tonna hulladék környezetbarát hasznosítását oldja meg. A hasznosítási tevékenység a cementgyár kibocsátásait érdemben nem változtatja meg, maradékanyagok (salak, pernye, szennyvíz stb.) nem képzôdnek, ugyanakkor a hulladékok anyag- és energiatartalma maximális mértékben hasznosul a gyártási folyamatban, kiváltva ezzel nem megújuló természeti erôforrásokat. A Holcim Hungária Zrt. 21-ben közel 161 t (29: 18 9 t, 28: 17 2 t) hulladék környezetbarát kezelésével (használt gumiabroncsok, mûanyaghulladékok, fáradt olaj, biomassza stb.) 16%-os hôenergia-helyettesítést tudott elérni (1. ábra), mely a tavalyi évhez képest újabb elôrelépést jelent (11. ábra). Meg kell azonban jegyezni, hogy ez utóbbi mutatószám javulásában a válság miatti termelés visszaesés is szerepet játszott. A hulladékok hasznosításra történô begyûjtését, szállítását és teljes körû ügyintézését az ecorec Hungária Kft. végzi, mely a szükséges engedélyekkel és szakértelemmel rendelkezik. Tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, hiszen cementgyárainkban további több tízezer tonna hasznosítási kapacitás áll rendelkezésre. 24 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 25

4 Környezetvédelmi Rövid hírek Természetmegôrzés Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - Közel 3 65 m 3 vizet takarítottunk meg újrafelhasználással - Megszületett a Holcim Biológiai Sokféleség Direktíva - A Zalaegerszegi Kavicsbányánkban a rekultivációs munkálatok kb. 8%-át elvégeztük - A Holcim Csoport 3 éves megállapodást írt alá a Nemzetközi Természetvédelmi Szövetséggel (IUCN) A felelôs gazdálkodás és üzletvitel egyik legbiztosabb jele, ha figyelemmel vagyunk a környezetünkre és igyekszünk a természetet úgy megôrizni, hogy annak ezer arcában unokáink is gyönyörködhessenek. A Holcim Csoport, és a Holcim Hungária Zrt. elkötelezett természeti értékeink megôrzése mellett és számos eszközzel, intézkedéssel küzd a megújulás elôsegítése érdekében. A Nemzetközi Természetvédelmi Szövetséggel (International Union for Conservation, IUCN) való együttmûködésünk eredményeképpen 21-ben megszületett a Holcim Biológiai Sokféleség Direktíva, valamint a Holcim Bánya Rekultivációs Direktíva, továbbá számos kapcsolódó segédanyag és útmutató is elkészült. A dokumentumokban szereplô követelmények gyakorlati megvalósítása érdekében a Holcim Csoport újabb hároméves együttmûködési megállapodást írt alá az IUCN-el 21-ben. További részletek: holcim.com/en/sustainable-development/collaborationwith-the-international-union-for-conservation-of-natureiucn.html Fenntartható bányászat A Holcim Hungária Zrt. öt aktív nyersanyagbányát (mészkô, agyag/márga, homok) és négy kavicsbányát üzemeltetett 21-ben. A cég további három nyersanyagbányával is rendelkezik, melyek mûködése jelenleg szünetel. A bányamûvelést 21-ben is az érvényben lévô Mûszaki Üzemi Tervek (MÜT) alapján végeztük. Minden bányánk rendelkezik a hatóságok által jóváhagyott tájrendezési tervvel, melyek végrehajtása a bányászati tevékenység ütemének megfelelôen, a hatóságok elôírásai szerint tervszerûen történik. Figyelembe véve a Holcim Csoport által kiadott új direktívákat, 21-ben megkezdtük nyersanyagbányáink rekultivációs terveinek felülvizsgálatát, mely munka várhatóan 211-ben fog befejezôdni. A munka azért is idôszerû, mert az egyik bányánkban a tavaszi heves esôzések hatására történt egy rézsûcsúszás, melynek megfelelô helyreállításáról is gondoskodnunk kell. Az élettartamának végéhez közeli Zalaegerszegi Kavicsbányában 21-ben folytattuk a kitermeléssel párhuzamosan a rekultivációs tevékenységet, mellyel a tervezett rekultivációs munkálatok kb. 8%-át már elvégeztük. A rekultiváció magába foglalja a visszatöltést követôen a partvonal és a rézsû oldalak rendezését, a humuszréteg elterítését, a növényzet telepítését is. A késôbbiekben a bányászati tevékenység felhagyását követôen a tiszta vízû bányató elsôsorban rekreációs célú hasznosítását tervezzük, mely egyúttal számos értékes növény és állat élôhelye is lesz. 21-ben megkezdtük a Taksonyi Kavicsbányában mûködô diesel üzemû osztályozó villamosításának engedélyezését. Reményeink szerint 211-ben már villamosenergiával fog mûködni a berendezés, mely a költségek csökkentésén túlmenôen lényeges környezeti elônyökkel is jár (pl. levegôbe történô kibocsátások csökkenése, havária esetén víz- és talajszennyezés kockázatásnak minimalizálása). Vissza a természetnek 21-ben kaptuk meg az engedélyt a Lábatlani Cementgyárhoz tartozó, üzemen kívül helyezett régi nyersanyag szállító kötélpályák és a használaton kívüli bányai épületek bontására. A rekultivációs tevékenység során különös figyelemmel kellett eljárnunk, hiszen a sok évtizede épült kötélpálya olyan területeken halad át, mely ma már Natura 2 védettséget élvez, valamint az egyik szakasz áthaladt a Lábatlani Református Temetô felett. A bontási munkálatok során két kötélpályát és a bányákban összesen 13 db, már nem használt épületet, építményt bontottunk el. Az 1. sz. kötélpálya 362 m hosszú, mely 3 oszlopon támaszkodik, a 2. sz. kötélpálya pedig 342 m hosszú és 38 oszlopon támaszkodik. A kötélpálya esetében a védôhálók és összesen 7 db védôhíd bontása is megtörtént. A tervek szerint a bontás során képzôdô nagy mennyiségû betontörmelék nagy része a Nyergesújfalui Ipari Parkba tervezett infrastruktúra-fejlesztési projekt során kerül hasznosításra. A bontást követôen a területet megfelelô tereprendezést követôen újra visszaadtuk a természetnek. Gazdálkodás vízkészleteinkkel 21-ben közel 1,3 millió m 3 vizet használtunk fel termékeink elôállítása során (12. ábra). Az egységnyi termékre vetített fajlagos vízfelhasználást tekintve legtöbb vizet a kavics osztályozása és mosása igényelte, mely azonban nem jelenti a vízkészletek valódi fogyását, hiszen a kavicsbánya tavakból vételezett víz a mosást és osztályozást követôen visszakerül eredeti helyére szennyezôdés mentesen. Összességében tehát a vízkészletek mennyiségére és minôségére a vízhasználat gyakorlatilag nincs hatással, melyet a 21-ben elvégzett vízminôség vizsgálatok is alátámasztanak. A cementgyártás vízigénye a teljes vízfelhasználás 26%-át tette ki. Elsôsorban a gépek és füstgázok hûtésére használtuk a vizet, de a nedves eljárású Lábatlani Cementgyárban ezen túlmenôen a nyersanyagok elôkészítése során is jelentôs mennyiségre van szükség, mivel nyersiszapot kell elôállítani (14. ábra). Ez utóbbi esetben a Dunából kivett és felhasznált víz elpárolog a cementgyártási folyamat során, így ipari szennyvíz itt sem keletkezik. Fotó: Gál József A kész beton elôállítása szintén vízigényes folyamat, hiszen a cement és a kavics mellett a víz a legnagyobb mennyiségû alapanyag. Betonüzemeink jelentôs részében már megoldottuk a csapadékvíz és a mixerek/ pumpák mosásából származó víz termelésben történô hasznosítását, mellyel 21-ben közel 3 65 m 3 mennyiségû vizet takarítottunk meg. Ahol a helyi adottságok megengedik, a technológiai vizet fúrt kút biztosítja a termeléshez és üzemeltetéshez. Elôtte és utána 26 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 27

5 Környezetvédelmi Rövid hírek Légköri kibocsátások és egyéb környezeti hatások Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - teljesítettük a Holcim Csoport által elôírt kibocsátás-csökkentési célokat - a gyáraink porszûrôivel leválasztott filterport teljes mértékben újrahasznosítottuk - kibocsátásainkat akkreditált laboratóriumok ellenôrizték és dokumentálták - 2 évvel fiatalítottuk flottánk átlagéletkorát Az élhetô környezet biztosításához nem csak a természetet és vízkészleteinket kell óvnunk, de az egyik legfôbb éltetô elemünket a levegôt is védenünk kell. A levegôterhelés minimalizálására folyamatos emissziómérô rendszereket üzemeltetünk. Teljesítettük célkitûzéseinket A levegôbe történô kibocsátások tekintetében a por-, nitrogén-oxid és kéndioxid kibocsátások a meghatározók, mely a cementgyártásból ered. A beton és kavics termelés kibocsátásai ennél nagyságrendekkel kisebbek. A Holcim Csoport minden egyes tagvállalata számára kibocsátás-csökkentési célokat határozott meg, melyek teljesítéséhez sok esetben komoly beruházásokat kell végrehajtani. A célok elérése érdekében a Holcim Hungária Zrt. a legfontosabb beruházásokat már a korábbi években végrehajtotta (pl. zsákos filterek telepítése, szelektív nem-katalitikus redukció elvén mûködô nitrogénoxid-kibocsátás csökkentô rendszer SNCR - kiépítése stb.), mellyel 21-ben is teljesíteni tudtuk a 21-re kitûzött kibocsátás-csökkentési célokat (15. ábra). Magyarországon mindkét cementgyárunkban megfelelôen hitelesített folyamatos emissziómérô rendszerek üzemelnek, továbbá kibocsátásainkat akkreditált laboratóriumok rendszeresen ellenôrzik és dokumentálják. A termikus technológiából fakadóan a legjelentôsebb a nitrogén-oxid kibocsátás, mely 21-ben összesen 717 tonna volt, ezt követi a kéndioxid-kibocsátás 77,5 tonnával, majd a por 26 tonnával (16. ábra). A kibocsátások után 21 évben közel 1 millió Ft levegôterhelési díjat fizettünk. A mért adatok a hatóságok és a nyilvánosság számára is hozzáférhetôk (pl. a Miskolci Cementgyár mellett kihelyezett monitoron). Hulladékszegény technológiákat alkalmazunk A cement, kavics és beton üzletágaink alapvetôen hulladékszegény technológiáknak számítanak, az elôállított termék mennyiségéhez képest elenyészô mértékben képzôdnek hulladékok. A cementgyártás során termelési hulladék gyakorlatilag nem keletkezik, mindössze karbantartási és irodai hulladékokkal kell számolni, melyek döntôen nem veszélyes hulladéknak minôsülnek. Ezek elsôsorban vas- és acélhulladékok, építési- és bontási hulladékok, valamint föld- és kôhulladékok. 21-ben összesen 89 tonna hulladékot adtunk át kezelésre a szükséges engedélyekkel rendelkezô hulladékkezelô cégeknek, melybôl 99 tonna volt veszélyes hulladék, a fennmaradó részt döntôen a cementgyárak bontási és takarítási munkálataiból, valamint a betonüzemekben a mixerek mosásából származó nem veszélyes hulladékok tették ki. A veszélyes hulladékok 36%-át, míg a nem veszélyes hulladékok 37%-át hasznosításra adtuk át. A kemencék porszûrôiben leválasztott filterport teljes mértékben hasznosítottuk a gyártási folyamatban. Korszerûsítettük flottánkat A Holcim által szervezett közúti cement kiszállítások átlagos távolsága 21-ben 183 km (29: 172 km, 28: 16 km) volt. Szerzôdésben rögzített kritérium, hogy a gépkocsivezetô hosszabb várakozás esetén köteles a gépkocsi motorját leállítani, a gyár területén lévô közlekedési utak tisztaságát megóvni. Alvállalkozóink gépjármûparkja egyre korszerûbb, átlagéletkora csökken, így kevésbé szennyezik a környezetet. 21-ben folytatva a 29-es pályáztatási gyakorlatot 3 éves hosszú távú szerzôdések keretében szûkítettük nyugat-magyarországi betonszállító alvállalkozóink körét is. A benyújtott pályázatok értékelése során a fuvardíjak mellet a felajánlott eszköz életkorát, mûszaki állapotát is figyelembe vettünk, mellyel a régi flottánk átlagéletkorát 2 évvel sikerült fiatalítani. A kiszállítás hatékonyabbá tétele érdekében budapesti betonszállító alvállalkozóink jármûveit, saját 12 darabos mixer állományunkat és 8 darab betonpumpánkat GPS nyomkövetô rendszerrel szereltük fel, mely beruházással támogatjuk a 29-es évben kiépített központi diszpécser-szolgálatunk mûködését. Sajnos az országunkat és még fokozottabban az iparágunkat sújtó kemény gazdasági válságnak köszönhetôen több új, lízingelt eszközzel rendelkezô alvállalkozónk csôd közeli helyzetbe került, mely hatására újabb eszközeiket régebbi, olcsóbb, de kor szerûtlenebb eszközökre cserélték. Ennek köszönhetôen az üzemeltetési, mûszaki kockázatok növekedtek, melyek kezelése érdekében féléves mûszaki szemléztetési gyakorlatot vezettünk be budapesti betonszállító alvállalkozók számára, mellyel a rossz, balesetveszélyes eszközök kiszûrése, leállítása a célunk. A nyár folyamán a Fotó: Király Gáborné Csilla legidôsebb saját mixerünket leállítottuk, mivel gazdaságos üzemeltetését nem tudtuk folytatni. Terveink között szerepel, hogy 29/21 év során bevezetett jó gyakorlatokat mint például a mûszaki szemléztetés, központosított megrendelés és diszponálás valamint GPS rendszer kiépítése 211 év során több vidéki telephelyünkön is bevezetjük, melytôl a kiszállítások hatékonyság-növekedését reméljük. 28 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 29

6 Környezetvédelmi Rövid hírek Környezetvédelmi beruházások Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - jelentôsen csökkentettük a lakóépületek zajterhelését a lábatlani gyárunk környezetében - beton és kavics üzletágunkban is kiépítettük a Környezetközpontú Irányítási Rendszert - a visszahozott beton újrahasznosítására sikeresen indítottuk el kísérleti projektünket A környezet megóvás érdekében tett intézkedéseink nem lennének teljesek, ha folyamatos beruházásokon keresztül nem fejlesztenénk berendezéseinket, üzemeinket. Az elmúlt évben a cement, a beton és a kavics üzletágban is sikerült, ha nem is túl nagy, de annál hasznosabb beruházásokat megvalósítanunk. Zajcsökkentés elött Zajcsökkentés után Cementgyári beruházásaink 21 érthetôen nem a nagy beruházások éve volt, ennek ellenére jelentôsebb környezetvédelemmel összefüggô fejlesztést mindkét cementgyárunkban végrehajtottunk. Miskolcon az aprított mûanyag-, papír- és fahulladékok (SRF) nagyobb arányú felhasználása érdekében átalakítottuk az adagoló rendszerünket: a pneumatikus szállító rendszer helyett egy megbízhatóbb mechanikus rendszert építettünk ki. Szintén a Miskolci Cementgyárhoz kötôdik a klinker kemence fôégôjének cseréje, melynek során a régi égônket PILLARD gyártmányú high-momentum égôre módosítottuk az égô belsô csövezésének cseréjével. A Lábatlani Cementgyárban 21-ben nagyszabású zajcsökkentési program megvalósításába kezdtünk, melynek végrehajtása több ütemben zajlik. Elsô lépésként megbíztunk egy szakértô céget, aki részletesen felmérte a telephely zajkibocsátását és az ebbôl eredô zajterhelést, majd a mérések és zajszámítási modellek alapján kidolgozott egy rendkívül részletes zajcsökkentési intézkedési tervet. A terv elsô ütemét 21 év folyamán végre is hajtottuk, melynek keretében a cement malom épületen, a klinkerégetô épületen és az elektrofilter motor hûtôventillátoránál végeztük el a szükséges zajcsökkentési munkákat, valamint a munkarendet is módosítottuk. Mindezek eredményeképpen lényegesen csökkent a környezô lakóterületek zajterhelése, melyet az ellenôrzô mérések egyértelmûen visszaigazoltak. A programot tovább folytatjuk, mellyel minimális mértékûre kívánjuk szorítani az üzembôl eredô zajterhelést. A Lábatlani Cementgyárhoz kötôdô másik jelentôs projekt a korábban már említett használt kötélpálya és a használaton kívüli bányai épületek bontása, valamint a terület rekultivációja, melyrôl a Természetmegôrzés címû fejezetben található részletes információ. Új irányítási rendszer a beton és kavics üzletágakban A beton és kavics üzletágakban a 21-es év környezetvédelmi szempontból elsôsorban az ISO 141:24 Környezetközpontú Irányítási Rendszer kiépítésével telt. Az új irányítási rendszer egyik fontos eleme a környezeti vészhelyzetek elkerülése és bekövetkezés esetén a hatások minimalizálása, melynek jegyében minden telephely egységes kármentô készleteket kapott. Az eszközök segítségével a telephelyen dolgozók szakszerûen be tudnak avatkozni például egy nem üzemszerû mûködésbôl eredô olajfolyás esetén, megelôzve a környezet károsodását. A hulladékgazdálkodás szintén lényeges szempont, ezért minden telephelyen munkahelyi gyûjtôhelyeket alakítottunk ki, mellyel lehetôvé vált a karbantartási munkálatok során képzôdô veszélyes hulladékok szakszerû gyûjtése és átmeneti tárolása. Fotó: Gerecsei Zoltán Hulladékbeton-újrahasznosítás A beton üzletágban 21-ben egy kísérleti jellegû környezetvédelmi projektbe kezdtünk, mellyel a visszaküldött beton hasznosítását céloztuk meg. Az ötlet lényege, hogy az építkezéseken kimaradt felhasználásra nem kerülô visszaküldött betont nem hulladéklerakóra szállítjuk, hanem speciálisan erre a célra gyártott zsaluzatokba öntjük, melyekben a beton megköt és a zsaluk eltávolítása után gyakorlatilag szabályos beton építôelemeket kapunk, melyek egymásra illeszthetôk. A kész elemekbôl helyben vagy másik telephelyeken támfalat vagy tárolót lehet összerakni, így nem szükséges a támfalat monolit vasbetonból vagy speciális, T-elemekbôl megépíteni. A kísérleti projekt keretében a rákospalotai üzemben 8 db építôelemet gyártottunk, melyekbôl a dunaújvárosi betonüzem kavicstárolójának hiányzó hátfalát építettük meg. A projektet siker koronázta, hiszen a hulladék hasznosításából származó környezeti hasznon felül megspóroltuk a hulladéklerakási díjat, valamint a hátfal anyagköltségét, mellyel összességében pozitív mérleget zártunk anyagi szempontból is. A terveink szerint a projektet további betonüzemekre is kiterjesztjük. Hatékony zajcsökkentés A közelmúltban egyik betonüzemünkben szembesülnünk kellett egy zajjal kapcsolatos problémával is. A probléma abból ered, hogy a lakóházak építési engedélyeinek kiadásakor az Önkormányzatok nem mindig veszik figyelembe kellô körültekintéssel a már meglévô ipari övezeteket, üzemeket. Jelen esetben az ipari parkban régóta mûködô betonüzem közvetlen szomszédságában új lakóház építésére adtak engedélyt, mely meg is épült. Az újonnan épült lakóépület közelsége miatt a betonüzemben zajcsökkentési beruházást kellett végrehajtani, hogy biztosítani lehessen az elôírt határértékek betartását. Az intézkedési tervet egy megfelelô jogosítványokkal rendelkezô szakértô cég készítette. A kivitelezést 21 októberében hajtottuk végre, melynek során a keverôtornyot zajvédô burkolattal láttuk el, valamint megfordítottuk a mixerkocsik forgalmi irányát, melyhez a térburkolatot is meg kellett újítani. Ezeken túlmenôen a cementsilók töltésekor keletkezô zaj csökkentése érdekében egy 28 méter hosszú és 3 méter magas zajvédô falat is telepítettünk. Fotók: Takács Sándor 3 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 31

7 Melléklet Gazdasági eredményeink Köszöntô Melléklet Értékesítés nettó árbevétele (e Ft) ábra 21-ben értékesítésünk nettó árbevétele a gazdasági válság hatására milliárd forintra esett vissza. Cégünk által befizetett adók és járulékok Munkaerőpiaci járulék; 2% Egészségbiztosítási járulék; 4% Szakképzési hozzájárulás; 3% Rehabilitációs hozzájárulás; 2% Iparűzési adó; 16% Innovációs járulék; 2% Bányajáradék; 3% Nyugdíjjárulék; 45% Környezetterhelési díj, 5% Gépjárműadó és cégautóadó, 1% Építményadó; 7% EHO; 1% SZJA; 8% 2. ábra 21-ben közel 2,5 milliárd forintot fizettünk be adó és járulék jogcímén, melyek közül a nyugdíjjárulék a legnagyobb összeg. Fotó: Benkôné Szabó Marianna Fenntarthatósági jelentés 21 59

8 Rövid Melléklet hírek Környezeti Köszöntô Melléklet Ráfordításaink CO 2 kibocsátás megoszlása (29) 8% Közvetett CO 2 kibocsátás (pl. energiateremlés) Nyersanyagból (klinkergyártás) Fosszilis tüzelőanyagokból (klinkergyártás) Egyéb (üzemanyagfogyasztás, fűtés/hűtés, szárítás stb.) 22% Anyagjellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások % 53% 11% 59% 11% 89% 36% 3. ábra 21-ben anyagjellegû ráfordításaink az összes ráfodításunk 59%-át tették ki. 1. ábra 21-ben teljes széndioxid-kibocsátásunk kb. 11%-át tették ki a közvetett kibocsátások, melynek kb. kétharmad része más gyárakból importált klinker elôállításából származott. Anyagjellegű ráfordításaink (e Ft) 1 9 Abszolút CO 2 kibocsátás alakulása (t CO 2 / év) Bruttó Nettó ábra Anyagjellegû ráfordításaink összértéke 21-ben az elôzô évi 75%-ra esett vissza ábra 21-ben cementgyáraink abszolút CO2 kibocsátása az elhúzódó válság miatti termelésvisszaesés következtében tovább csökkent. 6 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 61

9 Rövid Melléklet hírek Köszöntô Melléklet Fajlagos CO 2 kibocsátás alakulása (kg CO 2 / t cement termék) Bruttó Nettó 8 7 Klinkerhányad csökkentés (21) Egyéb cementadalék Mészk Pernye REA-gipsz/Gipszk Salak Trassz/Pumicit Klinker fogyasztás % 26% 4% 5% 9% % 2% 2% 3. ábra Egységnyi termékre vetített széndioxid-kibocsátásunk az elôzô évtizedekhez képest ma már lényegesen alacsonyabb. A fajlagos kibocsátás az elôzô évhez képest gyakorlatilag nem változott, mivel a további csökkentés lehetôsége a jelenlegi technológiák alkalmazásával korlátozott. 5. ábra 21-ben cement termékeink elôállítása során jelentôs mennyiségû ipari hulladékot/mellékterméket hasznosítottunk, mely a klinkerhányad csökkentése révén a levegôbe történô kibocsátások minimalizálásához is hozzájárult. Az elôzô évhez hasonlóan 21-ben is legnagyobb mennyiségben pernyét használtunk fel adalékanyagként. 83% Klinkerhányad alakulása (%) 1% Cement típusok alakulása (%) CEM V CEM IV CEM III CEM II CEM I 74% 73% 73% 74% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ábra A klinkerhányad csökkentése terén 21-ben az elôzô évhez képest nagyjából hasonló eredményt tudtunk elérni, mely az 1991-es szinthez viszonyított közel 1%-al lecsökkentett klinker faktor fenntartását jelenti. 6. ábra A piaci igényeknek megfelelôen 21-ben döntôen a CEM II és CEM III cementfajtákat állítottunk elô. 62 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 63

10 Rövid Melléklet hírek Köszöntô Melléklet Klinkergyártás fajlagos hőenergia-fogyasztásának alakulása (MJ/t klinker) Cementgyártás villamosenergia-felhasználásának alakulása Abszolút villamos energia fogyasztás (GWh/év) Fajlagos elektromos energia fogyasztás (kwh/t cement) ábra A klinkergyártás fajlagos hôenergia fogyasztásának csökkentése terén 21-ben további javulást tudtunk elérni, mely elsôsorban arra vezethetô vissza, hogy az alacsonyabb fajlagos hôenergia-fogyasztással üzemelô Miskolci Cementgyár termelése nagyobb arányt képviselt az elmúlt évekhez képest. 9. ábra A cementgyártás fajlagos villamosenergia-felhasználásának csökkentésén folyamatosan dolgozunk, melynek eredményeképpen a '9-es évekhez képest ma már lényegesen hatékonyabb a termelés Fajlagos elektromos energia fogyasztás 21-ben (kwh/m3 beton kwh/cement, kwh/t kavics) 95,8 Hőenergia-helyettesítés alternatív tüzelőanyagokkal (21) Hagyományos tüzelőanyagok (szén/petrolkoksz, földgáz) SRF (Aprított műanyag-, papír- fahulladékok) Használt gumiabroncsok Fáradt olaj Biomassza Egyéb 1% % 1% 4 84% 16% 11% 2 3,9 Beton Cement Kavics 1, 3% 8. ábra Villamosenergia-felhasználásunk döntôen a cementgyártáshoz kötôdik, ahol hatalmas törô- és ôrlôberendezéseket ill. klinkerkemencéket kell mûködtetni. A betonüzemek és a kavicsbányák egységnyi termékre vetített fogyasztása ennél nagyságrenddel kisebb. 1. ábra 21-ben a klinkergyártáshoz szükséges hôenergia 16%-át alternatív hulladékalapú helyettesítô anyagokból nyertük. Tevékenységünk révén használt gumiabroncsok, mûanyag- és papírhulladékok, valamint fáradt olaj, biomassza és egyéb hulladékok esetében nyújtottunk környezetbarát hulladékkezelési szolgáltatást partnereink részére. 64 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 65

11 Rövid Melléklet hírek Köszöntô Melléklet 15% 1% Hőenergia-helyettesítési arány alakulása (%) Alternatív fosszilis tüzelőanyagok Alternatív biomassza tüzelőanyagok 1 1 Vízkivétel megoszlása 21-ben Ivóvíz hálózatból Saját víznyerő kútból Felszíni vízből (folyó, tó stb.) Csapadékvízből,3% 13% 6% % 8 1 % % 11. ábra Az elmúlt 1 év során jelentôs költségráfordítással megteremtettük a hulladékalapú helyettesítô anyagok felhasználásának lehetôségét, melynek köszönhetôen évrôl évre folyamatosan növeltük a hôenergia-helyettesítési arányt. 21-ben közel 126 t mennyiségû mezôgazdaságból származó széndioxid semleges alternatív biomassza hulladékokat is felhasználtunk. 13. ábra 21-ben a felhasznált víz 81%-a felszíni vízbôl származott, mely döntôen a nedves technológiával mûködô Lábatlani Cementgyár ill. kavicsbányáink vízfelhasználását jelenti. Vízigényünk 13%-át saját kútjainkból biztosítottuk, valamint a fennmaradó részt az ivóvízhálózatból vételeztük, ill. néhány betonüzemünkben a csapadékvizet is hasznosítottunk a termelésben. 1,,9 Abszolút és fajlagos vízfogyasztás 21-ben 83 77,9 9 8 Cement üzletág vízfelhasználásának megoszlása 21-ben (%) Bányai és cementgyári utak portalanítása Egyéb vízfelhasználás Füstgáz kondícionálás Kommunális célú felhaszálás Nyersiszap előállítás Szivárgási veszteség Utak és anyagdepók portalanítása,8 7 8% 12%,7,6,5,4, , % 1% 28%,2, , %, m3 m3 víz/m3 beton m3 m3 víz/t cement m3 m3 víz/t kavics Beton Cement Kavics 6% 12. ábra 21-ben közel 1,3 millió m 3 vizet használtunk fel termékeink elôállítása során, melynek kétharmadát a kitermelt kavics osztályozása és mosása igényelte. 14. ábra 21-ben a cementgyártás vízfelhasználásának 37%-át a nedves technológiával mûködô Lábatlani Cementgyár nyersiszap elôkészítéséhez használtuk. Füstgázok kondicionálására, kommunális célra ill. berendezések hûtésére használt mennyiség szintén jelentôs volt. 66 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 67

12 Rövid Melléklet hírek Társadalmi felelôsségvállalás Köszöntô Melléklet Klinkerkemencékre vonatkozó kibocsátáscsökkentési célkitűzések teljesülése (g/t cement) Kibocsátások 21-ben 845 Célkitűzés Létszám - beosztás szerinti megoszlás TML - Legfelsô szintû vezetô SML - Felsôszintû vezetô MML - Középszintû vezetô FML - Elsô szintû vezetô Szellemi alkalmazott Fizikai alkalmazott Por Nitrogén-oxid Kéndioxid 15. ábra A klinkerkemencék levegôbe történô kibocsátásainak csökkentése érdekében a Holcim Csoport konkrét célokat határozott meg a Holcim Hungária Zrt. számára. Az elmúlt években megvalósított környezetvédelmi beruházásoknak (SNCR rendszer, porszûrôk stb.) köszönhetôen a 21-re kitûzött célokat a tavalyi évhez hasonlóan sikerült maradéktalanul teljesítenünk. 96 Összesen ábra 21-ben a Holcim Hungária Zrt. 565 főt foglalkoztatott ( , konszolidált adat). Cementgyárak fajlagos kibocsátásainak alakulása (összes pontforrás) 1 Fluktuáció (%) Por kibocsátás (g/t cement) Kéndioxid kibocsátás (g/t cement) Nitrogén-oxid kibocsátás (g/t cement) , 3, 25,83 3,7 28, , 2, 15, 1, 15,44 3 5, ábra A cementgyárak pontforrásain keresztül távozó levegôterhelô anyagok közül a nitrogén-oxid kibocsátás a meghatározó, mely a magas hômérsékletû égési folyamat során képzôdik. Az elmúlt három évben a fajlagos porkibocsátás közel azonos szinten maradt, kéndioxid esetében csökkenô tendenciát láthatunk, míg az egységnyi termékre vetített nitrogén-oxid kibocsátás 29-ben jelentôsen csökkent, majd 21-ben kisebb mértékben emelkedett., ábra Cégünknél a fluktuációs ráta az elmúlt évben csökkent. 68 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 69

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem Fotó: Tatai Zoltán Környezetvédelem Környezetvédelem KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK okos gazdálkodás Környezettudatos termelés A fenntartható fejlôdés ma már mindenki által jól ismert fogalom, melyet manapság

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Gazdasági eredményeink. Fotó: Márta Irén

Gazdasági eredményeink. Fotó: Márta Irén Fotó: Márta Irén Gazdasági A nemzetközi szinten aktív Holcim Csoport kelet-európai régiójához tartozunk, mely tôke-intenzív cementgyárakat mûködtet, kavicsot és homokot termel ki, betont gyárt. Vállalatunk

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Bocskay Balázs Alternatív Energia Menedzser / Alternative Energy Manager Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2008

Fenntarthatósági jelentés 2008 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2008 Fotó: Gútay Lilla Bevezetô A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel,

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások. 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály

EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások. 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály Tartalom Audi Hungaria és a környezetvédelem Stratégiai céljaink EMAS

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava. Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.hu A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VP3-4.2.2-16 40 Mrd Ft Maximum 200 millió Ft Intenzitás 40 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései Dr. Kalmár István üzletfejlesztési igazgató Calamites Kft. Máza, 2010. február 25. A szén alkalmazási lehetőségei A klasszikus égetési

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft.

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ÚJ SZABVÁNY SZERINTI KIR ELVÁRT EREDMÉNYEI körülmények A szervezet

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László Vasúti Erősáramú konferencia Siófok 2015.11.18. Horváth László Az EIR célja, hogy segítse a szervezeteket azoknak a rendszereknek és folyamatoknak a kialakításában, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Kérdőív az ajánlatkészítéshez-kir

Kérdőív az ajánlatkészítéshez-kir Alap egy ajánlathoz, ajánlatadó 1. A szervezet adatai INTERNATIONAL CERT Hungary Kft. H - 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 24. H - 2101 Gödöllő, Pf.: 70. Tel./Fax: 06 28 412 111 A vállalat neve Társasági forma

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét.

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. Bemutatkozik a GREENPRO Környezetvédelmi Zrt! Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. 2016. április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. A GREENPRO Zrt. célkitűzése,

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

A lehetséges forgatókönyvek

A lehetséges forgatókönyvek Az EU megerősíti pozícióit a világgazdaságban. A környezetvédelem elsőrendű prioritássá válik. Az EU megvalósítja környezetvédelmi akcióprogramjait. Az EU-ban lassú gazdasági növekedés, némileg romló pozíciók.

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban.

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban. A HYDRO-KING Kft. 1996 ban alakult. A cég története szorosan összefügg a szivattyúkkal. Az alapító id. Dienes György vegyipari gépészmérnök húsz éven át szivattyúk üzemeltetésével, fejlesztésével, vízgépészeti

Részletesebben