Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô"

Átírás

1 Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes bizonyítékai a környezetvédelem és társadalmi felelôsségvállalás terén elért országos és nemzetközi elismerések, díjak hosszú sora, melyekkel a Holcim Hungária Zrt. is szép számmal büszkélkedhet. A 21-es év a gazdasági visszaesés jegyében telt, melybôl az építôipar jócskán kivette a részét. Az építési munkálatok drasztikus visszaesése természetszerûen kihatott az építôanyag-gyártó vállalatok köztük a Holcim Hungária Zrt. teljesítményére is. Joggal merülhet fel a kérdés: vajon a termelés és a bevételek csökkenésével a környezetvédelem és a fenntartható fejlôdés iránti elkötelezettség továbbra is megmarad? A Holcim Csoport és a Holcim Hungária Zrt. válasza egyértelmû: igen. Felelôs vállalatként továbbra is azon munkálkodunk, hogy tevékenységünk a lehetô legkisebb környezeti hatással járjon. Ezt többek között a nem megújuló természeti erôforrások megôrzését és a kibocsátások csökkentését eredményezô hulladékhasznosítási tevékenységünkkel, valamint az energiahatékonyságunk folyamatos javításával tudjuk elérni. Ebben a fejezetben átfogó képet szeretnénk adni a Holcim Hungária Zrt. 21-ben elért környezetvédelmi teljesítményérôl. A környezeti hatások tekintetében elsôsorban a cementgyártás a meghatározó, de jelentésünkben nagy hangsúlyt fektettünk a kavicstermelés és betongyártás környezeti hatásainak ismertetésére is. Tevékenységeink és eredményeink bemutatását az alábbi öt nagyobb témakör köré csoportosítottuk: Irányelvek és megfelelôség Klímavédelem és energia Természetmegôrzés Légköri kibocsátások és egyéb környezeti hatások Környezetvédelmi beruházások Fotó: Márta Irén Fenntarthatósági jelentés 21 21

2 Környezetvédelmi Rövid hírek Irányelvek és megfelelôség Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - A beton és kavics üzletágra is kiterjesztettük a Környezet Irányítási Rendszert - Koordinátort neveztünk ki a vegyi anyagokra és keverékekre vonatkozó rendeletek betartásának összehangolására, felügyeletére - A Holcim Csoport által kidolgozott alternatív nyers- és tüzelôanyag minôsítés (ACert) auditot mindkét cementgyárunkban elvégeztük A Holcim Csoport üzleti stratégiájának meghatározó eleme a környezetvédelem és a fenntarthatóság. A vállalatcsoport világos és minden tagvállat számára kötelezô érvényû irányelveket és politikákat dolgozott ki, melyek sok esetben túlmutatnak az egyes országok jogszabályi elôírásain is. Frissítettük irányelveinket A Holcim Csoport 21 év végén adta ki környezetvédelemmel és fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos politikáinak és irányelveinek legfrissebb, átdolgozott változatait. A kötelezôen alkalmazandó irányelvek új formájukban átláthatóbbak, így használatuk és alkalmazásuk egyszerûbb és gördülékenyebb lehet. Környezetvédelem: - Környezetvédelmi Politika Hulladékhasznosítás: - Alternatív nyers- és tüzelôanyag (AFR) Politika - Alternatív nyers és tüzelôanyag munkabiztonságvédelmi (AFR OHS) Direktíva Biológiai sokféleség: - Biológiai Sokféleség Direktíva (új) - Biológiai Sokféleség Management Rendszer (új) Széndioxid-kibocsátás: - CO2 Kibocsátás Kereskedelmi Politika - CO2 Kibocsátás Kereskedelmi Direktíva - CO2 Nyomon Követés és Jelentés Szabvány Légköri kibocsátások: - Kibocsátás-ellenôrzési jelentés (EMR) Direktíva - Kibocsátás-ellenôrzési jelentés (EMR) Szabványok (13 db) - Kibocsátás-csökkentési célok (ERT) Társadalmi felelôsségvállalás: - Társadalmi Felelôsségvállalási Politika - Társadalmi Felelôsségvállalási Kézikönyv Bánya rekultiváció: - Bánya Rekultivációs Direktíva (új) - Bánya Rekultivációs Kézikönyv Fotó: Pluzsik Tamás Az irányelvekben megfogalmazott Holcim elvárásokat minden tagországnak megfelelô módon be kell illesztenie a saját vállalatirányítási rendszerébe, mely szintén egységes, hiszen a Holcim Csoport célkitûzései között szerepel, hogy minden tagvállalatnál be kell vezetni az ISO 141:24 Környezetközpontú Irányítási Rendszert (cement és AFR üzletágakban kötelezô, egyéb üzletágakban ajánlott). Befejezôdött telephelyeink hitelesítése A Holcim Hungária Zrt. messze megelôzte az elvárásokat, melyre méltán vagyunk büszkék, hiszen 21-ben cementgyáraink után a kavics és beton üzletágakhoz tartozó telephelyeink is megkapták a hitelesítô tanúsítást. A sikeres auditnak köszönhetôen ma már a Holcim Hungária Zrt. minden telephelye külsô hitelesítô (SGS) által tanúsított integrált irányítási rendszer szerint mûködik, melynek elemei az ISO 141:24 Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), az ISO 91:28 Minôségirányítási Rendszer (MIR) és az OHSAS 181:27 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányítási Rendszer (MEBIR). ISO 91:28 ISO 141:24 OHSAS 181:27 Miskolci Cemetgyár Lábatlani Cementgyár Beton üzletág Kavics üzletág KIR: ISO 141:24 MIR: ISO 91:28 MEBIR: OHSAS 181:27 Minôsítettük alternatív tüzelôanyag-felhasználásunkat A cement üzletágban az utóbbi években kiemelt szerepet kapott az alternatív nyers- és tüzelôanyagok (AFR) felhasználása (11. ábra), melynek megfelelôségét a Holcim Csoport szakértôi egy speciálisan erre a tevékenységre kidolgozott audit módszerrel is ellenôriztek 21-ben. A Holcim Csoport által kidolgozott alternatív nyers- és tüzelôanyag minôsítés (ACert, AFR Certification) audit egyik alapja a helyszíni ellenôrzés, másik pillére pedig egy több száz kérdésbôl álló ellenôrzô lista, amely integrált módon magában foglalja a helyes mûködéshez szükséges egészség- és munkavédelemi, környezetvédelmi- és minôségügyi követelményeket. Az elsô audit 21-ben mindkét cementgyárunkban sikeresen lezajlott, a feltárt kisebb hiányosságok kijavítására egy intézkedési terv készült. Fotó: Gál József A feladatokat a kijelölt határidôig kell végrehajtani, melynek eredményei a következô audit alkalmával kerülnek felülvizsgálatra és értékelésre. Összehangolt ellenôrzést végzünk Integrált kihívásaink természetesen nem csak a hulladékhasznosítás területén vannak, hiszen a elsôsorban vegyiparra vonatkozó vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására (REACH), valamint a vegyi anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására (CLP) vonatkozó rendeletek egészség- és munkavédelemi, környezetvédelemi és minôségügyi követelményei számos feladatot rónak a cementipar szereplôire is. Többek között aktualizálni kell a termékek biztonsági adatlapjait, a termékcsomagolásokon fel kell tûntetni az új egységesített feliratokat és szimbólumokat, gondoskodni kell a dolgozók megfelelô oktatásáról és ellenôriznünk kell azt is, hogy a beszerzésre kerülô anyagok esetében a beszállítóink is teljesítik-e az elôírt követelményeket. A vállalatvezetés 21-ben egy REACH koordinátort nevezett ki, akinek az a feladata, hogy a cégen belül több területet is érintô feladatok végrehajtását megfelelô módon összehangolja. Teljesítettük jelentési kötelezettségeinket A jogszabályi elôírásoknak megfelelôen a levegôbe történô kibocsátásainkat 21 évben is jelentettük a hatóságok felé, valamint a hulladék- és vízgazdálkodás terén szintén teljesítettük hatósági bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinket. Termékeink csomagolásához felhasznált papírzsákok, raklapok és fólia értékesítésébôl eredô termékdíj-kötelezettségeink teljesítése érdekében továbbra is az ÖKO-Pack Kht-val állunk szerzôdésben. 21-ben számos telephelyünkön volt környezetvédelmi hatósági ellenôrzés, lényeges nem-megfelelôséget egyik esetben sem állapítottak meg, környezetvédelmi bírság megfizetésére a céget nem kötelezték. Idôközben megújításra került a Miskolci Cementgyár egységes környezethasználati engedélye is, a Lábatlani Cementgyár esetében erre 211-ben kerül sor. 22 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 23

3 Környezetvédelmi Rövid hírek Klímavédelem és energia Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - Csökkent CO2 kibocsátásunk. - Közel 16.1 t hulladék környezetbarát kezelését oldottuk meg A Holcim Hungária Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az iparági és gyártási sajátosságokból eredô széndioxid-kibocsátást a lehetô legalacsonyabb szintre csökkentse és ott megtartsa. A kibocsátás csökkentésére számos intézkedést vezettünk be és alkalmazunk sikerrel mindennapi mûködésünk során. Globális célkitûzés A klímaváltozás ügye világszerte központi kérdés, melyre megfelelô választ csak globális módon és közös erôvel lehet találni. Az elmúlt években az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében az Európai Unió ipara példamutató erôfeszítéseket tett. Az eddig ismertté vált tervek szerint a következô kereskedelmi idôszakban (213-22) újabb ambiciózus kibocsátás-csökkentési célkitûzéseket kell majd megvalósítani. A cementipar sajátosságai A cementipar sajátos helyzetben van, hiszen közvetlen széndioxid-kibocsátásának közel 6%-a az alapanyagból szabadul fel (mészkô dekarbonizációja során), a fennmaradó rész pedig a tüzelôanyagból származik, mely a klinker elôállításához szükséges magas hômérséklet biztosítása miatt nélkülözhetetlen. Az elôbbiekbôl következik, hogy cementgyártásból eredô széndioxid-kibocsátás csökkentési lehetôségek erôsen korlátozottak. A leghatékonyabb módszer a cement klinkertartalmának csökkentése, mely a gyakorlatban ipari melléktermékek (pl. pernye, salak) felhasználását jelenti (5. ábra), másik lehetôség pedig a CO2- semleges biomassza tüzelôanyagok alkalmazása. Csökkent CO2 kibocsátásunk A Holcim Hungária Zrt. 21. évi széndioxid-kibocsátásainak közel 9%-a közvetlen forrásból származik (1. ábra), a klinkergyártás széndioxid-kibocsátásainak alakulása (2. ábra) pedig az elhúzódó gazdasági válság miatti termelés visszaesés végett tovább csökkent (WBCSD CSI CO2 kibocsátás számítási protokoll szerint). A kavics és beton üzletág széndioxid-kibocsátása a cementgyártáshoz képest elhanyagolható mértékû, ugyanakkor a termékek építôipari felhasználásakor közvetett módon számos lehetôség kínálkozik a széndioxid-kibocsátás csökkentésére (pl. passzív házak, szélerômûvek). A Holcim felelôs vállalatként nem csupán saját termelésének hatásaira koncentrál, hanem komoly erôfeszítéseket tesz annak érdekében is, hogy az építôipar más szereplôi (tervezôk, gyártók, kivitelezôk stb.) és a végfelhasználók lehetôleg ökohatékony módon használják fel termékeit. A Holcim Hungária Zrt. egységnyi termékre vetített fajlagos CO2-kibocsátása az elmúlt közel két évtized során lényegesen csökkent (3. ábra), a 28-ra kitûzött fajlagos nettó kibocsátási célt (63 kg CO2/t cement jellegû termék) 21-ben nem sikerült elérnünk. Széndioxid-kibocsátásunkat 21-ben is a vonatkozó elôírásoknak megfelelôen mértük és jelentettük a hatóságok felé, melyet megfelelô jogosítványokkal rendelkezô külsô szakértô cég hitelesített. A válság miatt a termelésünk jelentôsen visszaesett, melynek köszönhetôen kibocsátásaink a rendelkezésre álló kvóta ( EUA) alatt maradtak. Fotó: Schinkovits Ildikó Termékfejlesztéssel a kibocsátás csökkentésért A cementiparban a széndioxid-kibocsátás egyik leghatékonyabb módja a cement klinkertartalmának csökkentése más iparágakból származó melléktermékek felhasználásával. Ez egyrészt alacsonyabb kibocsátást eredményez és egyúttal jelentôs mennyiségû hulladék környezetbarát hasznosítását is jelenti. A klinkerhányad alakulását (4. ábra) illetôen 1991-hez képest jelentôs csökkentést tudtunk elérni. A Holcim Hungária Zrt. 21-ben közel t (29: t, 28: t) adalék- és kötésszabályozó anyagot használt fel, melyek döntôen más iparágak melléktermékei voltak: erômûvi pernye, salak, REA-gipsz stb. A felhasznált adalékanyagok megfelelô arányú megválasztásával kiváló minôségû termékek széles skáláját tudtuk kínálni vevôink részére. Termékeink a vonatkozó szabványok alapján döntôen CEM II és CEM III cementfajtákba tartoztak (6. ábra). Csökkent villamosenergia-felhaszálásunk A Holcim Hungária Zrt. 21-ben összesen 87 GWh villamosenergiát fogyasztott termékeinek elôállítása során. A cement-, kavics- és betontermékek gyártása közül az összes energiafogyasztás esetében a cementgyártás a meghatározó tényezô (>98%). Az egységnyi termékre vetített villamosenergia felhasználás tekintetében a cementgyártás igényli a legtöbb energiát (8. ábra). 21-ben az abszolút fogyasztás a válság miatti termeléscsökkenés hatására tovább csökkent, a fajlagos fogyasztás azonban kis mértékben megnövekedett (9. ábra). A növekedés elsôsorban arra vezethetô vissza, hogy a Lábatlani Cementgyár üzemmenetét át kellett szervezni a piaci viszonyoknak, valamint a zajcsökkentési programunknak megfelelôen. Az átszervezés miatt a termelô berendezéseket a korábbiakhoz képest többször kellett leállítani és újraindítani, mely a normál üzemeléshez képest nagyobb elektromos energiafelhasználással járt. Cementgyáraink fajlagos hôenergia-felhasználása lényegesen eltér egymástól mivel miskolci üzemünk száraz eljárással mûködik, míg a közel 14 éves múltra visszatekintô Lábatlani Cementgyár nedves eljárással üzemel, mely ma már korszerûtlennek számít. A nedves technológia fajlagosan közel kétszer annyi tüzelôanyag-felhasználását igényli, hiszen a nyersanyag elôkészítéshez használt nagy mennyiségû vizet el kell párologtatni a termelési folyamat során. Ebbôl következôen az egységnyi termékre vetített kibocsátások is lényegesen magasabbak, mint egy korszerû száraz technológiával mûködô üzem esetén. A fajlagos hôenergia felhasználás tekintetében 21-ben 4163 MJ/t klinker fogyasztást tudtunk elérni két cementgyárunkban átlagosan (7. ábra). Fotó: Gútay Lilla Öko-logikus megoldás A cementipari hulladék együttégetéses hasznosítása ma már a korszerû hulladékgazdálkodási rendszerek szerves részét képezi világszerte. Az alternatív hulladékalapú nyers- és tüzelôanyag-helyettesítôk (AFR) felhasználásával a cementipar évente több tízmillió tonna hulladék környezetbarát hasznosítását oldja meg. A hasznosítási tevékenység a cementgyár kibocsátásait érdemben nem változtatja meg, maradékanyagok (salak, pernye, szennyvíz stb.) nem képzôdnek, ugyanakkor a hulladékok anyag- és energiatartalma maximális mértékben hasznosul a gyártási folyamatban, kiváltva ezzel nem megújuló természeti erôforrásokat. A Holcim Hungária Zrt. 21-ben közel 161 t (29: 18 9 t, 28: 17 2 t) hulladék környezetbarát kezelésével (használt gumiabroncsok, mûanyaghulladékok, fáradt olaj, biomassza stb.) 16%-os hôenergia-helyettesítést tudott elérni (1. ábra), mely a tavalyi évhez képest újabb elôrelépést jelent (11. ábra). Meg kell azonban jegyezni, hogy ez utóbbi mutatószám javulásában a válság miatti termelés visszaesés is szerepet játszott. A hulladékok hasznosításra történô begyûjtését, szállítását és teljes körû ügyintézését az ecorec Hungária Kft. végzi, mely a szükséges engedélyekkel és szakértelemmel rendelkezik. Tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, hiszen cementgyárainkban további több tízezer tonna hasznosítási kapacitás áll rendelkezésre. 24 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 25

4 Környezetvédelmi Rövid hírek Természetmegôrzés Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - Közel 3 65 m 3 vizet takarítottunk meg újrafelhasználással - Megszületett a Holcim Biológiai Sokféleség Direktíva - A Zalaegerszegi Kavicsbányánkban a rekultivációs munkálatok kb. 8%-át elvégeztük - A Holcim Csoport 3 éves megállapodást írt alá a Nemzetközi Természetvédelmi Szövetséggel (IUCN) A felelôs gazdálkodás és üzletvitel egyik legbiztosabb jele, ha figyelemmel vagyunk a környezetünkre és igyekszünk a természetet úgy megôrizni, hogy annak ezer arcában unokáink is gyönyörködhessenek. A Holcim Csoport, és a Holcim Hungária Zrt. elkötelezett természeti értékeink megôrzése mellett és számos eszközzel, intézkedéssel küzd a megújulás elôsegítése érdekében. A Nemzetközi Természetvédelmi Szövetséggel (International Union for Conservation, IUCN) való együttmûködésünk eredményeképpen 21-ben megszületett a Holcim Biológiai Sokféleség Direktíva, valamint a Holcim Bánya Rekultivációs Direktíva, továbbá számos kapcsolódó segédanyag és útmutató is elkészült. A dokumentumokban szereplô követelmények gyakorlati megvalósítása érdekében a Holcim Csoport újabb hároméves együttmûködési megállapodást írt alá az IUCN-el 21-ben. További részletek: holcim.com/en/sustainable-development/collaborationwith-the-international-union-for-conservation-of-natureiucn.html Fenntartható bányászat A Holcim Hungária Zrt. öt aktív nyersanyagbányát (mészkô, agyag/márga, homok) és négy kavicsbányát üzemeltetett 21-ben. A cég további három nyersanyagbányával is rendelkezik, melyek mûködése jelenleg szünetel. A bányamûvelést 21-ben is az érvényben lévô Mûszaki Üzemi Tervek (MÜT) alapján végeztük. Minden bányánk rendelkezik a hatóságok által jóváhagyott tájrendezési tervvel, melyek végrehajtása a bányászati tevékenység ütemének megfelelôen, a hatóságok elôírásai szerint tervszerûen történik. Figyelembe véve a Holcim Csoport által kiadott új direktívákat, 21-ben megkezdtük nyersanyagbányáink rekultivációs terveinek felülvizsgálatát, mely munka várhatóan 211-ben fog befejezôdni. A munka azért is idôszerû, mert az egyik bányánkban a tavaszi heves esôzések hatására történt egy rézsûcsúszás, melynek megfelelô helyreállításáról is gondoskodnunk kell. Az élettartamának végéhez közeli Zalaegerszegi Kavicsbányában 21-ben folytattuk a kitermeléssel párhuzamosan a rekultivációs tevékenységet, mellyel a tervezett rekultivációs munkálatok kb. 8%-át már elvégeztük. A rekultiváció magába foglalja a visszatöltést követôen a partvonal és a rézsû oldalak rendezését, a humuszréteg elterítését, a növényzet telepítését is. A késôbbiekben a bányászati tevékenység felhagyását követôen a tiszta vízû bányató elsôsorban rekreációs célú hasznosítását tervezzük, mely egyúttal számos értékes növény és állat élôhelye is lesz. 21-ben megkezdtük a Taksonyi Kavicsbányában mûködô diesel üzemû osztályozó villamosításának engedélyezését. Reményeink szerint 211-ben már villamosenergiával fog mûködni a berendezés, mely a költségek csökkentésén túlmenôen lényeges környezeti elônyökkel is jár (pl. levegôbe történô kibocsátások csökkenése, havária esetén víz- és talajszennyezés kockázatásnak minimalizálása). Vissza a természetnek 21-ben kaptuk meg az engedélyt a Lábatlani Cementgyárhoz tartozó, üzemen kívül helyezett régi nyersanyag szállító kötélpályák és a használaton kívüli bányai épületek bontására. A rekultivációs tevékenység során különös figyelemmel kellett eljárnunk, hiszen a sok évtizede épült kötélpálya olyan területeken halad át, mely ma már Natura 2 védettséget élvez, valamint az egyik szakasz áthaladt a Lábatlani Református Temetô felett. A bontási munkálatok során két kötélpályát és a bányákban összesen 13 db, már nem használt épületet, építményt bontottunk el. Az 1. sz. kötélpálya 362 m hosszú, mely 3 oszlopon támaszkodik, a 2. sz. kötélpálya pedig 342 m hosszú és 38 oszlopon támaszkodik. A kötélpálya esetében a védôhálók és összesen 7 db védôhíd bontása is megtörtént. A tervek szerint a bontás során képzôdô nagy mennyiségû betontörmelék nagy része a Nyergesújfalui Ipari Parkba tervezett infrastruktúra-fejlesztési projekt során kerül hasznosításra. A bontást követôen a területet megfelelô tereprendezést követôen újra visszaadtuk a természetnek. Gazdálkodás vízkészleteinkkel 21-ben közel 1,3 millió m 3 vizet használtunk fel termékeink elôállítása során (12. ábra). Az egységnyi termékre vetített fajlagos vízfelhasználást tekintve legtöbb vizet a kavics osztályozása és mosása igényelte, mely azonban nem jelenti a vízkészletek valódi fogyását, hiszen a kavicsbánya tavakból vételezett víz a mosást és osztályozást követôen visszakerül eredeti helyére szennyezôdés mentesen. Összességében tehát a vízkészletek mennyiségére és minôségére a vízhasználat gyakorlatilag nincs hatással, melyet a 21-ben elvégzett vízminôség vizsgálatok is alátámasztanak. A cementgyártás vízigénye a teljes vízfelhasználás 26%-át tette ki. Elsôsorban a gépek és füstgázok hûtésére használtuk a vizet, de a nedves eljárású Lábatlani Cementgyárban ezen túlmenôen a nyersanyagok elôkészítése során is jelentôs mennyiségre van szükség, mivel nyersiszapot kell elôállítani (14. ábra). Ez utóbbi esetben a Dunából kivett és felhasznált víz elpárolog a cementgyártási folyamat során, így ipari szennyvíz itt sem keletkezik. Fotó: Gál József A kész beton elôállítása szintén vízigényes folyamat, hiszen a cement és a kavics mellett a víz a legnagyobb mennyiségû alapanyag. Betonüzemeink jelentôs részében már megoldottuk a csapadékvíz és a mixerek/ pumpák mosásából származó víz termelésben történô hasznosítását, mellyel 21-ben közel 3 65 m 3 mennyiségû vizet takarítottunk meg. Ahol a helyi adottságok megengedik, a technológiai vizet fúrt kút biztosítja a termeléshez és üzemeltetéshez. Elôtte és utána 26 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 27

5 Környezetvédelmi Rövid hírek Légköri kibocsátások és egyéb környezeti hatások Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - teljesítettük a Holcim Csoport által elôírt kibocsátás-csökkentési célokat - a gyáraink porszûrôivel leválasztott filterport teljes mértékben újrahasznosítottuk - kibocsátásainkat akkreditált laboratóriumok ellenôrizték és dokumentálták - 2 évvel fiatalítottuk flottánk átlagéletkorát Az élhetô környezet biztosításához nem csak a természetet és vízkészleteinket kell óvnunk, de az egyik legfôbb éltetô elemünket a levegôt is védenünk kell. A levegôterhelés minimalizálására folyamatos emissziómérô rendszereket üzemeltetünk. Teljesítettük célkitûzéseinket A levegôbe történô kibocsátások tekintetében a por-, nitrogén-oxid és kéndioxid kibocsátások a meghatározók, mely a cementgyártásból ered. A beton és kavics termelés kibocsátásai ennél nagyságrendekkel kisebbek. A Holcim Csoport minden egyes tagvállalata számára kibocsátás-csökkentési célokat határozott meg, melyek teljesítéséhez sok esetben komoly beruházásokat kell végrehajtani. A célok elérése érdekében a Holcim Hungária Zrt. a legfontosabb beruházásokat már a korábbi években végrehajtotta (pl. zsákos filterek telepítése, szelektív nem-katalitikus redukció elvén mûködô nitrogénoxid-kibocsátás csökkentô rendszer SNCR - kiépítése stb.), mellyel 21-ben is teljesíteni tudtuk a 21-re kitûzött kibocsátás-csökkentési célokat (15. ábra). Magyarországon mindkét cementgyárunkban megfelelôen hitelesített folyamatos emissziómérô rendszerek üzemelnek, továbbá kibocsátásainkat akkreditált laboratóriumok rendszeresen ellenôrzik és dokumentálják. A termikus technológiából fakadóan a legjelentôsebb a nitrogén-oxid kibocsátás, mely 21-ben összesen 717 tonna volt, ezt követi a kéndioxid-kibocsátás 77,5 tonnával, majd a por 26 tonnával (16. ábra). A kibocsátások után 21 évben közel 1 millió Ft levegôterhelési díjat fizettünk. A mért adatok a hatóságok és a nyilvánosság számára is hozzáférhetôk (pl. a Miskolci Cementgyár mellett kihelyezett monitoron). Hulladékszegény technológiákat alkalmazunk A cement, kavics és beton üzletágaink alapvetôen hulladékszegény technológiáknak számítanak, az elôállított termék mennyiségéhez képest elenyészô mértékben képzôdnek hulladékok. A cementgyártás során termelési hulladék gyakorlatilag nem keletkezik, mindössze karbantartási és irodai hulladékokkal kell számolni, melyek döntôen nem veszélyes hulladéknak minôsülnek. Ezek elsôsorban vas- és acélhulladékok, építési- és bontási hulladékok, valamint föld- és kôhulladékok. 21-ben összesen 89 tonna hulladékot adtunk át kezelésre a szükséges engedélyekkel rendelkezô hulladékkezelô cégeknek, melybôl 99 tonna volt veszélyes hulladék, a fennmaradó részt döntôen a cementgyárak bontási és takarítási munkálataiból, valamint a betonüzemekben a mixerek mosásából származó nem veszélyes hulladékok tették ki. A veszélyes hulladékok 36%-át, míg a nem veszélyes hulladékok 37%-át hasznosításra adtuk át. A kemencék porszûrôiben leválasztott filterport teljes mértékben hasznosítottuk a gyártási folyamatban. Korszerûsítettük flottánkat A Holcim által szervezett közúti cement kiszállítások átlagos távolsága 21-ben 183 km (29: 172 km, 28: 16 km) volt. Szerzôdésben rögzített kritérium, hogy a gépkocsivezetô hosszabb várakozás esetén köteles a gépkocsi motorját leállítani, a gyár területén lévô közlekedési utak tisztaságát megóvni. Alvállalkozóink gépjármûparkja egyre korszerûbb, átlagéletkora csökken, így kevésbé szennyezik a környezetet. 21-ben folytatva a 29-es pályáztatási gyakorlatot 3 éves hosszú távú szerzôdések keretében szûkítettük nyugat-magyarországi betonszállító alvállalkozóink körét is. A benyújtott pályázatok értékelése során a fuvardíjak mellet a felajánlott eszköz életkorát, mûszaki állapotát is figyelembe vettünk, mellyel a régi flottánk átlagéletkorát 2 évvel sikerült fiatalítani. A kiszállítás hatékonyabbá tétele érdekében budapesti betonszállító alvállalkozóink jármûveit, saját 12 darabos mixer állományunkat és 8 darab betonpumpánkat GPS nyomkövetô rendszerrel szereltük fel, mely beruházással támogatjuk a 29-es évben kiépített központi diszpécser-szolgálatunk mûködését. Sajnos az országunkat és még fokozottabban az iparágunkat sújtó kemény gazdasági válságnak köszönhetôen több új, lízingelt eszközzel rendelkezô alvállalkozónk csôd közeli helyzetbe került, mely hatására újabb eszközeiket régebbi, olcsóbb, de kor szerûtlenebb eszközökre cserélték. Ennek köszönhetôen az üzemeltetési, mûszaki kockázatok növekedtek, melyek kezelése érdekében féléves mûszaki szemléztetési gyakorlatot vezettünk be budapesti betonszállító alvállalkozók számára, mellyel a rossz, balesetveszélyes eszközök kiszûrése, leállítása a célunk. A nyár folyamán a Fotó: Király Gáborné Csilla legidôsebb saját mixerünket leállítottuk, mivel gazdaságos üzemeltetését nem tudtuk folytatni. Terveink között szerepel, hogy 29/21 év során bevezetett jó gyakorlatokat mint például a mûszaki szemléztetés, központosított megrendelés és diszponálás valamint GPS rendszer kiépítése 211 év során több vidéki telephelyünkön is bevezetjük, melytôl a kiszállítások hatékonyság-növekedését reméljük. 28 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 29

6 Környezetvédelmi Rövid hírek Környezetvédelmi beruházások Környezetvédelmi Köszöntô 21-ben: - jelentôsen csökkentettük a lakóépületek zajterhelését a lábatlani gyárunk környezetében - beton és kavics üzletágunkban is kiépítettük a Környezetközpontú Irányítási Rendszert - a visszahozott beton újrahasznosítására sikeresen indítottuk el kísérleti projektünket A környezet megóvás érdekében tett intézkedéseink nem lennének teljesek, ha folyamatos beruházásokon keresztül nem fejlesztenénk berendezéseinket, üzemeinket. Az elmúlt évben a cement, a beton és a kavics üzletágban is sikerült, ha nem is túl nagy, de annál hasznosabb beruházásokat megvalósítanunk. Zajcsökkentés elött Zajcsökkentés után Cementgyári beruházásaink 21 érthetôen nem a nagy beruházások éve volt, ennek ellenére jelentôsebb környezetvédelemmel összefüggô fejlesztést mindkét cementgyárunkban végrehajtottunk. Miskolcon az aprított mûanyag-, papír- és fahulladékok (SRF) nagyobb arányú felhasználása érdekében átalakítottuk az adagoló rendszerünket: a pneumatikus szállító rendszer helyett egy megbízhatóbb mechanikus rendszert építettünk ki. Szintén a Miskolci Cementgyárhoz kötôdik a klinker kemence fôégôjének cseréje, melynek során a régi égônket PILLARD gyártmányú high-momentum égôre módosítottuk az égô belsô csövezésének cseréjével. A Lábatlani Cementgyárban 21-ben nagyszabású zajcsökkentési program megvalósításába kezdtünk, melynek végrehajtása több ütemben zajlik. Elsô lépésként megbíztunk egy szakértô céget, aki részletesen felmérte a telephely zajkibocsátását és az ebbôl eredô zajterhelést, majd a mérések és zajszámítási modellek alapján kidolgozott egy rendkívül részletes zajcsökkentési intézkedési tervet. A terv elsô ütemét 21 év folyamán végre is hajtottuk, melynek keretében a cement malom épületen, a klinkerégetô épületen és az elektrofilter motor hûtôventillátoránál végeztük el a szükséges zajcsökkentési munkákat, valamint a munkarendet is módosítottuk. Mindezek eredményeképpen lényegesen csökkent a környezô lakóterületek zajterhelése, melyet az ellenôrzô mérések egyértelmûen visszaigazoltak. A programot tovább folytatjuk, mellyel minimális mértékûre kívánjuk szorítani az üzembôl eredô zajterhelést. A Lábatlani Cementgyárhoz kötôdô másik jelentôs projekt a korábban már említett használt kötélpálya és a használaton kívüli bányai épületek bontása, valamint a terület rekultivációja, melyrôl a Természetmegôrzés címû fejezetben található részletes információ. Új irányítási rendszer a beton és kavics üzletágakban A beton és kavics üzletágakban a 21-es év környezetvédelmi szempontból elsôsorban az ISO 141:24 Környezetközpontú Irányítási Rendszer kiépítésével telt. Az új irányítási rendszer egyik fontos eleme a környezeti vészhelyzetek elkerülése és bekövetkezés esetén a hatások minimalizálása, melynek jegyében minden telephely egységes kármentô készleteket kapott. Az eszközök segítségével a telephelyen dolgozók szakszerûen be tudnak avatkozni például egy nem üzemszerû mûködésbôl eredô olajfolyás esetén, megelôzve a környezet károsodását. A hulladékgazdálkodás szintén lényeges szempont, ezért minden telephelyen munkahelyi gyûjtôhelyeket alakítottunk ki, mellyel lehetôvé vált a karbantartási munkálatok során képzôdô veszélyes hulladékok szakszerû gyûjtése és átmeneti tárolása. Fotó: Gerecsei Zoltán Hulladékbeton-újrahasznosítás A beton üzletágban 21-ben egy kísérleti jellegû környezetvédelmi projektbe kezdtünk, mellyel a visszaküldött beton hasznosítását céloztuk meg. Az ötlet lényege, hogy az építkezéseken kimaradt felhasználásra nem kerülô visszaküldött betont nem hulladéklerakóra szállítjuk, hanem speciálisan erre a célra gyártott zsaluzatokba öntjük, melyekben a beton megköt és a zsaluk eltávolítása után gyakorlatilag szabályos beton építôelemeket kapunk, melyek egymásra illeszthetôk. A kész elemekbôl helyben vagy másik telephelyeken támfalat vagy tárolót lehet összerakni, így nem szükséges a támfalat monolit vasbetonból vagy speciális, T-elemekbôl megépíteni. A kísérleti projekt keretében a rákospalotai üzemben 8 db építôelemet gyártottunk, melyekbôl a dunaújvárosi betonüzem kavicstárolójának hiányzó hátfalát építettük meg. A projektet siker koronázta, hiszen a hulladék hasznosításából származó környezeti hasznon felül megspóroltuk a hulladéklerakási díjat, valamint a hátfal anyagköltségét, mellyel összességében pozitív mérleget zártunk anyagi szempontból is. A terveink szerint a projektet további betonüzemekre is kiterjesztjük. Hatékony zajcsökkentés A közelmúltban egyik betonüzemünkben szembesülnünk kellett egy zajjal kapcsolatos problémával is. A probléma abból ered, hogy a lakóházak építési engedélyeinek kiadásakor az Önkormányzatok nem mindig veszik figyelembe kellô körültekintéssel a már meglévô ipari övezeteket, üzemeket. Jelen esetben az ipari parkban régóta mûködô betonüzem közvetlen szomszédságában új lakóház építésére adtak engedélyt, mely meg is épült. Az újonnan épült lakóépület közelsége miatt a betonüzemben zajcsökkentési beruházást kellett végrehajtani, hogy biztosítani lehessen az elôírt határértékek betartását. Az intézkedési tervet egy megfelelô jogosítványokkal rendelkezô szakértô cég készítette. A kivitelezést 21 októberében hajtottuk végre, melynek során a keverôtornyot zajvédô burkolattal láttuk el, valamint megfordítottuk a mixerkocsik forgalmi irányát, melyhez a térburkolatot is meg kellett újítani. Ezeken túlmenôen a cementsilók töltésekor keletkezô zaj csökkentése érdekében egy 28 méter hosszú és 3 méter magas zajvédô falat is telepítettünk. Fotók: Takács Sándor 3 Fenntarthatósági jelentés 21 Fenntarthatósági jelentés 21 31

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program Fenntarthatósági jelentés A zöldebb jövőért program 1 Tartalom 1 Előszó 2 Cégtörténet, cégprofil 4 A zöldebb jövőért - Bevezetés FEJLESZTÉS 6 Környezetbarát sörgyártás 14 Környezetbarát kereskedelem TÁMOGATÁS

Részletesebben

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011.

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Dióhéjban A vállalat neve: Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Alapítás éve: 2000. Tulajdonos: Grundfos A/S Telephelyek:

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Ablakon bedobott pénz

Ablakon bedobott pénz Ablakon bedobott pénz Megtakarítások környezetvédelemmel VII. kötet Bodroghelyi Csaba Havasi Péter Pap Imre Újabb tizenhat magyarországi szervezet esettanulmánya környezeti és gazdasági hasznot egyszerre

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk 2012 MOL-csoport éves jelentés Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk Tartalomjegyzék Az Éves jelentés nyomtatóbarát változata szándékosan üres ezen a helyen A MOL-CSOPORT JELENTÉSTÉTELÉRŐL

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

A zöldebb jövőért program

A zöldebb jövőért program HEINEKEN Hungária A zöldebb jövőért program Fejlesztés Támogatás Hatás HEINEKEN Hungária 01 A jelentés háttere A HEINEKEN Hungária negyedik alkalommal teszi közzé környezetünk védelmében tett intézkedéseit.

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés

Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés Tartalomjegyzék I. A vállalatcsoport bemutatása 3 1.1. Jövőkép és küldetés 4 1.2. Felelős vállalatirányítás 5 1.3. Felelős foglalkoztatás 5 1.3.1. A kistérségben

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben