Cégünkrôl. Fotó: Pluzsik Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégünkrôl. Fotó: Pluzsik Tamás"

Átírás

1 Fotó: Pluzsik Tamás

2 Terület Cél Fejlôdés Határ-idô Vízió, stratégia és cégvezetés Helyzet 2008-ban Stratégia Ún. második pillér" (Second leg) stratégia kialakítása a Kavics üzletág fejlesztésével. Kavicsbányák felvásárlása révén megerôsíteni a budapesti régióban piaci helyzetünket % Gazdasági eredmények/ Költséghatékonyság Teljesítmény-mérési rendszer bevezetése cementgyárainkban. 9 különbözô területet (pl.: minôség) együtte sen vizsgáló hálódiagram segítségével összetett képet kaphatunk cementgyáraink teljesítményérôl % Környezetvédelmi elkötelezettség Klímavédelem és energia Klinkerkemencék fajlagos szén-dioxid kibocsátása: <630 kg CO2/t klinker A 2008-as eredmény 664 kg CO2/t klinker, mellyel a kitûzött cél nem teljesült. A cél eléréséhez a korszerûtlen Lábatlani Cementgyár teljes technológia váltása szükséges. Ennek érdekében új cementgyár építését tûztük ki célul, mellyel egy tonna cement elôállítása 30%-kal kisebb CO2 kibocsátással fog járni. A tervezett új üzem várhatóan 2013-ra valósul meg Nem teljesült Porkibocsátás Klinkerkemencék fajlagos porkibocsátása: < 24 g /t cement A 2008-as eredmény 13 g /t cement, mellyel teljesítettük a 2010-re kitûzött célt % NOx kibocsátás Klinkerkemencék fajlagos nitrogénoxid-kibocsátása: < 1105 g/t cement A 2008-as eredmény 885 g /t cement, mellyel teljesítettük a 2010-re kitûzött célt % SO2 kibocsátás Klinkerkemencék fajlagos kéndioxid-kibocsátása: < 310 g/t cement A 2008-as eredmény 140 g /t cement, mellyel teljesítettük a 2010-re kitûzött célt % Társadalmi felelôsség Közösségi bevonás Elvégezni a Társadalmi felelôsségvállalási felmérést. Párbeszédet kezdeményeztünk érdekelt feleinkkel a hatékonyabb együttmûködés érdekében % Munkabiztonság és -védelem A munkaidô-kieséssel járó balesetek gyakorisági mutatójának értékét kettô alá csökkenteni a 2006-tól 2009-ig tartó idôszakban. A korábbi években nagyon szép sikereket értünk el, 2008-ban azonban nem sikerült teljesítenünk a célt Kis mértékben elmaradtunk a céltól 7 Fenntarthatósági jelentés 2008

3 Cégünkrôl A Holcim a világ vezetô cement-, kavics- és betongyártó vállalatainak egyike. A svájci eredetû, közel egy évszázados múltra visszatekintô vállalkozást ma az építôanyag-világpiac egyik legerôsebb szereplôjeként tartják számon, amely több mint hetven országban képviselteti magát. Leírás 2008 Cégnév Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság A cég rövidített elnevezése Holcim Hungária Zrt. Elsôdleges márka Holcim Elsôdleges termékek Cement, beton, kavics A szervezet mûködési szerkezete Ld. Szervezeti ábra (12.o.) Székhely 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. Igazgatóság címe 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. Mûködési terület Magyarország A szervezet jogi formája Zártkörûen mûködô részvénytársaság A tulajdonosi kör A Holcim Hungária Zrt. részvényeinek többségi tulajdonával a Holcim Csoport hamburgi bejegyzésû leányvállalata rendelkezik. A kiszolgált piacok Elsôsorban Magyarország A Holcim Hungária Zrt óta van jelen Magyarországon a kelet-európai divízió részeként. Vállalatunk 2008-as nettó árbevétele hazánkban 36,294 milliárd forint volt, alkalmazottaink száma pedig közel 700 fô. A Holcim Hungária Zrt. tevékenységi köre a cement-, kavics- és betongyártás hármasára épül, amellyel valamennyi ügyfelünk számára garantálni tudjuk a biztos alapokat. A Holcim Hungária Zrt. büszke arra, hogy a magyar cementipar szereplôi közül elsôként építette ki minôségbiztosítási rendszerét, és rendelkezik az ISO 9002, ISO 14001, valamint OHSAS tanúsítvánnyal. Cementgyáraink Hejôcsabán és Lábatlanon, kavicsbányáink Abdán és Hejôpapin találhatók, betonüzemeink pedig országos hálózatot alkotnak ban szervezetünk méretében, szerkezetében és tulajdonviszonyaiban jelentôs változás nem történt. A Holcim érdekeltségei Magyarországon CEMENT BETON-KAVICS EGYÉB Holcim Hungária Zrt. Holcim Hungária Zrt. Társult vállalatként konszolidált: Konszolidált leányvállalat: Konszolidált leányvállalat: HolcimWhite Ltd. Óvárbeton Kft. ecorec Kft. Délbeton Kft. Társult vállalatként konszolidált: Transzportbeton Kft. va. Pultrans Kft. Pannonbeton Kft. DTG Optimus Kft. Betonmix-Transbeton Kft. va. Nem konszolidált vállalat: AM Kft. Kalcinátor Kft. Közös vezetésû konszolidált vállalat: Ferihegybeton Kft. Társult vállalatként konszolidált: K.V. Betongyártó és Kereskedelmi Kft. Szolnok Mixer Kft. BÁÉV Csababeton Kft. Taksonyi Bányászati Kft. Nem konszolidált vállalat: T-Négy Plusz 2008 Kft. Metro-M0-HT Kkt. 8 Fenntarthatósági jelentés 2008

4 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS A Holcimnél mátrix szervezet mûködik, mely szerint bizonyos feladatkörök a regionális menedzsment szakmai irányítási kompetenciája alatt állnak. Vállalatirányítás Vállalatunk legfôbb szerve a közgyûlés, a tulajdonosok összessége. A közgyûlés társaságunk legfôbb döntéshozó és irányító szerve, mely általában évente egyszer ül össze. A közgyûlésben a kisebbségi részvényesek között munkavállalóink is megtalálhatók. Holcim Hungária Zrt. szervezeti felépítése Holcim Hungária Zrt. Elnök-igazgató Marketing és értékesítés Beton üzletág Kavics üzletág Emberi erôforrás Jogügy Számítástechnika Cementgyár Miskolc Marketing Északnyugat- Magyarország Személyügy és kompenzáció Kommunikáció Beszerzés Cementgyár Lábatlan Társaságunk ügyvezetô szerve a háromtagú Igazgatóság, melyben az elnök-igazgató, a miskolci gyárigazgató, vala - Integrált Irányítási Rendszert mûködtetünk két cementgyárunkban, melynek részeként az ISO 9001:2000 sze- Délnyugat- Magyarország Belföldi értékesítés Adminisztráció OH&S Pénzügy Új gyár projekt mint a pénzügyi igazgató foglal helyet. Munkájukat a vezetôség támogatja, melyben a marketing, a beton rint tanúsított Minôségirányítási rendszert (1995. január), az egész termelési folyamatot átfogó, az ISO 14001:2004 és kavics üzletág, az emberi erôforrás, a kommunikáció, szabvány alapján tanúsított Környezetvédelmi (1996. Értékesítési adminisztráció Kelet- Magyarország Szervezetfejlesztés a jogügy, a beszerzés valamint a termelés képviselteti magát. Sem az Igazgatóság, sem pedig a vezetôségi decembertôl), valamint az OHSAS 18001:1999 szabvány szerint tanúsított Egészség-, biztonság- és vagyonvédel- testület tagjai nem rendelkeznek ügyvezetôi jogkörrel. mi irányítási rendszert (1999.április), beton üzletágunk- Logisztika Budapest Munkájukat, és ezzel együtt vállalatunk mûködését a 6 fôs felügyelôbizottság ellenôrzi. ban pedig jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanúsított Minôségirányítási rendszert mûködtetünk, és azokat folyamatosan megújítjuk. 9 Fenntarthatósági jelentés 2008

5 CÉLOK, VÁLLALATIRÁNYÍTÁS Célunk biztosítani a társadalom jövôjének alapjait, s hogy iparágunk egyik legtekintélyesebb és legvonzóbb szereplôje legyünk. A Holcim kiemelt felelôsségének tuda tában arra törekszik, hogy élen járjon a fenntartható építészeti megoldások elterjesztésében, példát mutasson a társadalmi felelôsségvállalás területén, és értéket teremt sen a vele kapcsolatban állók számára. Fontos számunkra, hogy közösségünkben megbízható és megbecsült partnerként tekintsenek ránk. A fenntartható fejlôdés üzleti stratégiánk szerves része, mely alapján egységnyi mennyiségû termék elôállítását minél kevesebb erôforrás felhasználásával, minimális hulla dékképzôdéssel és lehetô legkisebb környezetre gyakorolt hatással igyekszünk megvalósítani. Nem elégszünk meg azonban azzal, hogy mi magunk mindent megteszünk a fenntarthatóság elvei szerinti mûködésünk érdekében, fontos feladatunknak tartjuk, hogy ezeket az elveket másokkal is megismertessük. A cégcsoport Strength. Performance. Passion. szlogenje fô értékeinket sûríti magába. A fenntartható fejlôdés melletti szilárd elkötelezettségünk, vevôközpontú mûködésünk mellett üzleti etikai irányeleink betartása is fontos érték számunkra. Munkánkat a Holcim Csoport útmutatásai alapján, és az ENSZ Globális Megállapodásának alapelvei szerint kidolgozott belsô irányelvek is segítik. Ilyenek az Üzletviteli és etikai kódexünk, Társadalmi felelôsségvállalási irányelveink, Beszerzési irányelveink, melyek minden telephelyünkön kötelezô érvényûek. Fontos számunkra, hogy megbecsült partnerként tekintsenek ránk 10 Fenntarthatósági jelentés 2008

6 STRATÉGIA Vállalati stratégiánkat stratégiai házunk foglalja magába, melyben a fenntarthatóság mellett a társadalmi felelôs ségvállalás is fontos szerepet kapott. Stratégiai házunk: Stratégiánkban a társadalmi felelôsségvállalásnak fontos szerepe van Cél Értékteremtés Stratégia Fókuszált termékportfólió Földrajzi diverzifikáció Helyi vezetés, Egységes szabályok Irányelv Fennt artható környezetvédelmi teljesítmény Költséghatékonyság Állandó piaci megújulás Kiváló munkaerô fejlesztési rendszer Társadalmi felelôsségvállalás Alap Munkatársak 11 Fenntarthatósági jelentés 2008

7 ÜZLETVITELÜNK Üzletviteli folyamatainkat kockázatelemzéssel és üzleti tervezéssel kezdjük, melynek során minden területen, beleértve a környezetvédelem és a társadalmi felelôsségvállalás területét is, feltárjuk a kockázatokat és lehetôségeket, majd elkészítjük a vonatkozó akcióterveket. A helyi és a regionális vezetésnek egyaránt jóvá kell hagynia mindkét lépést. Ezen akciókat az éves költségtervben, majd késôbb a havi elszámolásokban részletesen megtervezzük, az eredményeket pedig általános havi riportokban és a hosszabb távú, terület-specifikus beszámolókban mutatjuk be, amelyek az igazgatósági üléseken is megvitatásra kerülnek. A fentebb említett riportok nagy részét a kelet-európai régióban, azokra vonatkozóan fejlesztették ki, de számos, a teljes Csoportra vonatkozóan kötelezô érvényû is van köztük. Bizonyos témákban a felügyelôbizottság is rendszeres tájékoztatást kér. Ezeken felül a munka- és a környezetvédelmi adatok jelentése terén integrált irányítási rendszerünk is biztosítja a magas fokú következetességet. A legfelsôbb szintû irányító testület a közgyûlések alkalmával szerezhet tudomást az ügyviteli folyamatok alakulásáról és a nemzetközileg elfogadott normák, kódok, charták alapelveinek betartásáról. Amennyiben a tervezési folyamatok során nem áll rendelkezésünkre megfelelô adat egyes területeken, úgy azok megbecslésével lépünk tovább, természetesen minden esetben alkalmazva az elôvigyázatosság alapelvét. 12 Fenntarthatósági jelentés 2008

8 PARTNERI ALAPON Együttmûködéseink, érdekelt feleink Hisszük, hogy sikeres mûködésünk alapja a vevôinkkel, beszállítóinkkal, munkatársainkkal és a hatóságokkal fenntartott hatékony együttmûködés. Mindezek mellett számos külsô kezdeményezéshez, szakmai szervezethez csatlakoztunk, mely által a termelési tevékenységünktôl eltérô területeken is fejlôdhetünk. Magyarországon az elsôk között csatlakoztunk az ENSZ Globális Megállapodásához még 2005-ben, s a szerzôdés által megfogalmazott követelményeknek azóta is igyekszünk a lehetô legnagyobb mértékben megfelelni. Törekszünk a hazánkban érvényes törvényi elôírásoknak és a Holcim Csoport által támasztott, sok esetben ezeknél is szigorúbb követelményeknek minél nagyobb mértékben megfelelni. A Globális Megállapodáson kívül önkéntes alapon mûködünk együtt a Transparency International szervezetével is, mely az üzleti világ átláthatóságáért, a korrupció visszaszorításáért küzd. Ezen együttmûködésünk keretén belül, s az összeférhetetlenség elkerülése érdekében szerzôdéseinkben külön záradékot szerepeltetünk, melynek értelmében partnereink nyilatkoznak arról, hogy nem foglalkoztatnak, s hogy tulajdonosaik között sincs a Holcim Hungária Zrt. alkalmazásában álló munkavállaló. Munkatársaink szintén nyilatkoznak érdekeltségeikrôl, és arról, hogy tudomásuk szerint van-e üzleti kapcsolatunk olyan vállalkozással, melyben nekik, házastársuknak, családtagjuknak tulajdonrésze van. A munkavédelem és környezetvédelem terén meglévô elkötelezettségünket tovább biztosítja a British Safety Council-nál január 10-ig érvényes tagságunk, amely kiemelten erôsíti hitvallásunkat az ezen a területen elérhetô legjobb gyakorlatok alkalmazása terén. A fentieken túl természetesen számos egyéb szervezettel, intézménnyel, a hatóságokkal mûködünk és dolgozunk együtt, akár mindennapi szinten, melyrôl a következô oldalon található táblázatban olvashatnak. 13 Fenntarthatósági jelentés 2008

9 Érintett csoport Konkrét érintettek A párbeszédrôl Tulajdonosok Munkavállalók Beszállítók Vevôink Média Helyi önkormányzatok Hatóságok Civil szervezetek A Holcim Hungária Zrt. részvényesei. Saját és leányvállalataink alkalmazottai, s az ôket képviselô szakszervezetek. Cégünk beszállítói és alvállalkozói. Jellemzôen vállalkozások, akik tôlünk cementet, betont vagy kavicsot vásárolnak. Országos és regionális sajtó (nyomtatott és elektronikus egyaránt). Jellemzôen azon települések önkormányzatai, ahol telephellyel rendelkezünk. Bármely hatóság, akivel mûködésünk révén kapcsolatba kerülünk (pl.: bíróságok, környezetvédelmi felügyeletek, APEH stb.). Mind országos, mind pedig helyi (telephelyeink környezetében mûködô) és szakmai szervezetek. Az évente legalább egy alkalommal megtartott Közgyûlések során, javaslatokat, útmutatásokat adhatnak vezetôségünk számára, s megismerhetik céljainkat, eremdényeinket. Évente két dolgozói fórum, a szakszervezetekkel folyamatos közös munka, elektronikus vagy írott formában történô információáramlás révén tájékoztatjuk ôket, s javaslataikat is ilyen csatornákon, valamint személyes megbeszéléseik, dialógusaik során adhatják feletteseik tudtára. Folyamatos kapcsolattartásunknak köszönhetôen hatékony az együttmûködésünk. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ezen érintetti csoportunkra is kiterjesztettük munkavédelmi elôírásainkat. Értékesítési munkatársaink jó kapcsolatot alakítottak ki és tartanak fenn vevôinkkel, akik számára 2008-ban több rendezvényt is szerveztünk, hogy lehetôséget teremtsünk a személyes találkozóra cégünk vezetôivel is. Nyílt és gyors információáramláson alapul kapcsolatunk, melyért a vállalati kommunikációs részlegünk felel. Évente két rendezvényt tartunk, gyárlátogatásokat és egyéb szakmai programokat szervezünk a média képviselôi számára. A hivatalos ügyeken kívül (különbözô telephelyi engedélyek) igyekszünk a legtöbb esetben a helyi közösségek életének alakításában is szerepet vállalni, akár kezdeményezéseik, intézményeik, vagy az ott mûködô civil szervezetek tevékenységének támogatása révén. Együttmûködésünket az átláthatóság, az etikus magatartás és a gördülékeny közös munka jellemzi. Civil szervezetekkel való kapcsolatunkat igyekszünk úgy alakítani, hogy lehetôségeinkhez mérten minél nagyobb mértékben járuljunk hozzá fejlesztéseikhez, mûködésükhöz. Nem csupán támogatásról, sokkal inkább közös munkáról van itt szó, mely számunkra is lehetôvé teszi a fejlôdést. 14 Fenntarthatósági jelentés 2008

10 KÖZÉPPONTBAN A FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉS Amellett, hogy mi magunk mindent megteszünk a fenntarthatóság elvei szerinti mûködésünk érdekében, fontos feladatunknak tartjuk, hogy ezeket az elveket másokkal is megismertessük, s minél elterjedtebbé tegyük. Ezen törekvésünk jegyében alakítjuk együttmûködésünket többek között a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlôdésért, vagy a KÖVET Egyesület civil szervezetekkel is. Felismertük, hogy nem csupán környezetvédelmi és társadalmi felelôsségvállalási irányelveinket kell kiemelten kezelnünk, de komoly figyelmet irányítunk a következô területekre is: munkabiztonság és -védelem, klíma és energia, közösségi bevonás, érdekelti kötelezettségeink és együttmûködéseink, fenntartható építészet. honosítani a fenntarthatóság elveit. A nemzetközi Holcim Awards for Sustainable Construction Holcim díj a Fenntartható Építészetért verseny hazai propagálásával az építész szakma képviselôi körében is mind több követôt szeretnénk szerezni a fenntarthatóság számára ban beérett a korábbi években a Holcim Awards pályázat megismertetéséért folytatott munkánk, hiszen magyar építész, Janesch Péter nyerte az európai döntô aranyérmét Négy negyed egy egész címû munkájával, sôt bejutott a világdöntôbe is. A Holcim Hungária Zrt a fenntartható fejlôdés éllovasa.a 140 éves lábatlani cementgyár mai tulajdonosa és mûködtetôje a Holcim nemcsak városunk egyik legfôbb foglalkoztatója, hanem az ifjúság környezettudatos nevelésének, a közösségi célok megvalósításának egyik legfôbb térségi segítôje, közösségszervezô partnerünk. Török István, Lábatlan polgármestere Miután a környezet, amelyben mûködünk, folyamatosan formálódik, a mi szempontjaink is alkalmazkodnak ezen változásokhoz, így a következô témakörök is prioritási listánk részévé váltak: erôforrások megôrzése, fenntartható termékek és szolgáltatás-javaslatok biztosítása. Az ezeken a területeken megvalósított intézkedéseinkrôl és az elért eredményekrôl bôvebben a vonatkozó fejezetekben olvashat. Nem elégszünk meg saját tevékenységünk fenntarthatóvá tételével, az építôipar egész területén meg kívánjuk Fotó: Szeles Viktor 15 Fenntarthatósági jelentés 2008

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem Fotó: Tatai Zoltán Környezetvédelem Környezetvédelem KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK okos gazdálkodás Környezettudatos termelés A fenntartható fejlôdés ma már mindenki által jól ismert fogalom, melyet manapság

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A MAGYARORSZÁGI CSR VÁLLALATI GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Tóth Szabolcs 2 Előszó... 6 1. Fejezet...7

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2009

Fenntarthatósági Jelentés 2009 Fenntarthatósági Jelentés 2009 Felelős vállalatirányítás és kockázatmenedzsment Magyar Telekom Fenntarthatósági jelentés 2009 1 Tartalom GRI-tartalommutató 3 Az elnök-vezérigazgató levele 5 A jelentésről

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 Együtt. Veled A GRI G3 irányelveinek megfelelően Tartalom GRI tartalommutató 4 Az elnök-vezérigazgató levele 6 A Jelentésről 8 1. Fenntarthatóság a működési folyamatokban

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008 Good Food, Good Life 1. Köszöntô 2 Tartalom 2. A jelentésrôl 2 3. A cégrôl 4 3.1. Küldetés és értékek 9 3.2. Szervezeti ábra és

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013

Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013 Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013 Tartalomjegyzék 2 1. Vezérigazgatói köszöntő 3 2. A jelentésről 4 2.1. Jelentéstételi rendszerünk 5 2.2. Aktuális jelentésünk 5 2.3. A jelentés

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program Fenntarthatósági jelentés A zöldebb jövőért program 1 Tartalom 1 Előszó 2 Cégtörténet, cégprofil 4 A zöldebb jövőért - Bevezetés FEJLESZTÉS 6 Környezetbarát sörgyártás 14 Környezetbarát kereskedelem TÁMOGATÁS

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés Fenntarthatósági jelentés Huszonöt vezetô hazai nagyvállalat közül az MKB Banknak ítélte a Stratégiai Civil Együttmûködés Legjobbja díjat a Good CSR 2008 program keretében a Figyelô, a Hungarian Business

Részletesebben

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. CSR jelentés 2010 Impresszum Cégnév: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Rt. Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Levelezési cím: Budapest

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2012. június 30-án végződő üzleti évre A jelentés közzétételére a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Beke Zsuzsa, Dr. Bolla Zsófia, Fazekas Lászlóné, Föld Judit, Dr. Gyertyán István, Kurcsics Antal, Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna, Monek Ilona, Otrok Györgyné,

Részletesebben

A Nestlé Magyarországon

A Nestlé Magyarországon A Nestlé Magyarországon Közös Értékteremtés Jelentés Good Food, Good Life Fenntarthatóság Közös Értékteremtés Nestlé a helyi közösségben Önkéntesség, partnerség, adományozás 2 Tartalom Főbb eredményeink

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011

Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011 Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011 Good Food, Good Life Bea és Dominik A Nestlé Hungária egyik munkatársa és kisfia a borítón Tartalom Köszöntô 2 Fôbb eredményeink 2011-ben 3

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2014. június 30-án végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Jogi felépítés, tulajdonosi struktúra és a hálózat bemutatása...4 3. Vállalatirányítás...5

Részletesebben