Iszlám. Palotás Boldizsár. Áttekintés. Története. Iszlám. Az én előadásom az Iszlámról, mint vallásról, és mint nem-vallásról fog szólni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iszlám. Palotás Boldizsár. Áttekintés. Története. Iszlám. Az én előadásom az Iszlámról, mint vallásról, és mint nem-vallásról fog szólni."

Átírás

1 Iszlám Palotás Boldizsár Az én előadásom az Iszlámról, mint vallásról, és mint nem-vallásról fog szólni. Áttekintés Az iszlám a világ második legnagyobb vallása. Híveit 1 és Második legnagyobb vallás 1,8 milliárd közé teszik világszerte, ez a Föld lakosságának Katolikust összességében győzi 20 30%-a, ugyanakkor 2006 óta többen vannak, mint a katolikusok, így ha a keresztényeket nem vesszük egybe, akkor ez a legnagyobb vallás. Mint a kereszténység és a zsidó vallás, ez is monoteista, Monoteista azaz egy istenben hisznek. Őt az Allah névvel illetik. Hitük szerint Allah Mohamednek diktálta le a Koránt, ami a vallás alapját képezi. A vallás másik alapműve a Szunna, ami Mohamed szavait és irányelveit rögzíti. Mohamed volt az utolsó próféta, aki kinyilatkoztatásban részesült, de nem az első. Korán, Szunna A vallás prófétaként ismeri el többek között Próféták Ábrahámot, Mózest és Jézust is. Ennek köszönhetően a judaizmusra és a kereszténységre (elvben legalábbis) baráti vallásként tekintenek. Az iszlám szó maga azt jelenti, hogy Isten akaratának Alávetés, megbékélés alávetés, abban való megbékélés, arabul csak főnévként használatos. A muszlim az iszlám vallású ember, jelentése pedig szintén az, hogy önmagát Isten akaratának alávető, akaratában megbékélő. Története A kialakulásáról csak röviden fogok beszélni, földrajzi szempontból az a lényegesebb, hogy a vallás a világra milyen hatással volt a közelmúltban és milyen hatással van ma. Kialakulása A vallás a 7. században alakult ki az Arab-félszigeten, Mohamed vezetésével. Ekkor a területen sok más vallás volt jelen, köztük a judaizmus és a kereszténység, amik sokban az alapját szolgáltatták a vallásnak. 7. század, Arab-félsziget Más vallások hatására A hagyomány szerint 610 körül kapta az első isteni Gábriel arkangyal kinyilatkoztatást Gábriel arkangyaltól. Mekka állt a vallás Mekka nem akarta elismerni kialakulásának középpontjában és ma is igen fontos szerepet tölt be. Akkor a város ellenőrizte a tömjénúton folyó kereskedelmet, de eleinte nagyon nem akarták Mohamedet és vallását elismerni. Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 1 / 11

2 Az arab időszámítás akkor kezdődött, amikor Mohamed Medinába vonult híveivel, ez volt az ún. hidzsra. (Ez a keresztény időszámítás szerint 622-ben volt.) Időszámítás A próféta és hívei mekkai karavánokat kezdtek fosztogatni, Fosztogatások amiből valóságos háború alakult ki, de a muszlimok szép Harcok győzelmeket arattak. Beduinok és medinaiak csatlakoztak Mekka behódol hozzájuk. Ellenfelük növekvő erejét látva a mekkaiak végül beleegyeztek, hogy Mohamed és hívei elzarándokolhassanak a városban levő szentélyhez, a Kábakőhöz, amelyet Mohamed szerint maga Ábrahám emelt azon a helyen, ahol Isten próbára tette őt. A zarándoklattal együtt a muszlimok jóformán vértelenül vették be Mekkát, az Arab-félsziget legerősebb hatalmi központját 629-ben; ennek hatására pedig további népek csatlakoztak hozzájuk. Vértelenül vették be Félsziget az övék lett A félsziget így a próféta kezébe került, aki Medinában rendezte be fővárosát. Elterjedése Mohamed halála után a vallás nagyon gyorsan kezdett Halála után gyors hódítások terjedni, ez főleg annak volt köszönhető, hogy az arabok Nem volt kötelező megtérés összefogtak és egy hatalomként hódítottak meg hatalmas Bizánc, Perzsia, É-Afrika, stb. területeket. A meghódított területek lakót nem kényszerítették az áttérésre, csak érdekeltté tették őket ebben. A korábban példátlan módon egyesült arab seregek lerohanták és legyőzték a kor leghatalmasabb államait, Bizáncot és Perzsiát. A hódítás lendülete a 8. századig tartott, amikorra muszlim (de mind kevésbé csupán arab) kézbe került egész Észak-Afrika, az Ibériai-félsziget nagy része, Szíria, Délkelet-Anatólia, illetve Irán vidéke. A további terjeszkedés lassabb folyamat volt: Anatólia Lassabb terjeszkedés zömét a szeldzsuk törökök hajtották uralmuk, a Balkánra Törökök pedig az Oszmán Birodalommal érkezett a 14. századtól Kereskedők kezdve. Kelet-Európában az Arany Horda és 18. század végéig fennmaradó utódállamai alkottak muszlim államiságot, de vallásuknak nem sok nyoma maradt. India felé a 10. század végén kezdték elterjeszteni az iszlámot. Az indiai muszlim uralom a 16. században a félsziget nagyját ellenőrző Mogul Birodalomban teljesedett ki. A maláj és indonéz térségbe hasonlóan Fekete-Afrikához kereskedők vitték az iszlámot, és csak a 16. század végére vált a térség domináns vallásává. [Térkép.] A térképen az iszlám elterjedése látszik Mohamed és a kalifátusok alatt 750-ig. Mai elterjedése A térképen a minél sötétebb zöld jelöli a minél magasabb koncentrációját a muszlimoknak. Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 2 / 11

3 A vallás alapjai A vallásban, mint olyanban két alapfogalom van. Ezek az Két alapfogalom: alapfogalmak irányzattól függetlenül jelen vannak az Hit; Vallásgyakorlat iszlámban. (Az irányzatokról mindjárt beszélek külön.) Ezek az alapfogalmak a hit és a vallásgyakorlat. Az, hogy miben hisz egy muszlim, és az, hogy hogyan hisz benne. 6 alaptétel A hitnek hat alaptétele van. 1. Az első, az Allahban való és monoteista vallás lévén másban nem való hit. A legtömörebben a Korán 112. szúrájában van megfogalmazva az istenről alkotott képük. Mondd, Ő az Egyetlen Isten. Az Örökkévaló Isten. Nem nemzett és nem nemzetett. Senki sem hasonló Hozzá. A szó maga is azt jelenti, hogy az Isten. 2. A második a prófétákban való hit. Isten üzenetét 6 alaptétel: Allahban való hit Prófétákban való hit Könyvekben való hit Angyalokban való hit Ítélet Napjában való hit Predesztinációban való hit o Szabad akarat is van mindig próféták közvetítették a nép felé. Az iszlám szerint minden népnek jutottak próféták, a Korán csak 25-öt említ név szerint, köztük olyanokat, akik a másik két nagy monoteista vallás fontos személyiségei, mint, Ibrahim azaz Ábrahám, Musa (Mózes), Issa (Jézus). A legfontosabb próféta természetesen Mohamed, aki más vallásban nem tölt be szerepet, itt viszont Allah végső prófétája és a vallás alapítója. 3. A harmadik alaptétel az isten által leküldött könyvekben való hit. Ezek bizonyos prófétákon keresztül jelentek meg. A Koránban szerepel a Tawrat, Zabul és Indzsil (Tóra, Zsoltárok, Evangéliumok), de az is, hogy részeik elvesztek, új dolgokat írtak hozzájuk, így eltorzultak, és az egyetlen hiteles eredeti isteni kinyilatkoztatás ily módon a Korán. 4. A negyedik alaptétel az angyalokról is dzsinnekről szól. Az iszlámban az angyalok Istent szolgálják és szabad akarattal nem rendelkeznek, emiatt nem fordulhatnak Isten ellen. Szabad akarata van a dzsinneknek, akik lehetnek jók és rosszak is. Ilyen dzsinn kísértette meg Ádámot és más emberek életébe is beleavatkozhatnak. 5. Az ötödik alaptétel az Ítélet Napjában való hit. Ez az a nap, amikor Allah minden ember fölött ítéletet fog mondani és mindenki a Kertekbe vagy a Tűzbe jut. Ezek megfeleltethetők a Mennynek és a Pokolnak más vallásokban. Azt, hogy hova jutunk, a hitünk és cselekedeteink határozzák meg, de hogy hogyan és mennyire, az irányzatonként változik. 6. A hatodik alaptétel a hit az eleve elrendelésben vagy predesztinációban. A szunnita irányzat szerint Allah mindent leírt ún. megőrzött kőtáblákra, és minden azok szerint is fog megtörténni, legyen az jó vagy rossz. Utóbbit úgy magyarázzák, hogy minden rosszért cserébe egy jó fog történni, még ha nem is tudunk róla. Van ugyanakkor szabad akarata is az embereknek, választhatnak jó és rossz közül. A síiták ennél jobban hangsúlyozzák a szabad akaratot mint olyat. Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 3 / 11

4 5 pillér Az szunnita iszlám vallásgyakorlásnak van öt alappillére. Ezeknek többé-kevésbé van megfelelőjük a síiták körében is, de ők egyrészt másként értelmezhetik ezeket, és máshogy is csoportosítják őket (külön vannak a hit gyökerei és a hit ágai, mint olyanok). 1. Az első és legfontosabb a hit megvallása. A hit felvételekor, minden ima elmondásakor és amúgy is minél többször ha lehet el kell mondani a sahadát, mely így hangzik: Tanúsítom, hogy nincs más isten Istenen kívül, és tanúsítom, hogy Mohamed Isten Prófétája. A hitet letagadni csak akkor lehet, ha amiatt életveszélybe kerülnél. 2. Második: kötelező a napi ötszöri ima. A 5 pillér: kereszténységgel ellentétben ennek szigorúan Szunnitáknál kötött formája van, ha másképp fordulunk Hit megvallása Istenhez segítségért, az fohásznak minősül. Az öt Ötszöri ima ima hajnalhasadáskor, délben, délután, Adakozás napnyugtakor és este kell, hogy történjen úgy, Böjt hogy mindeközben Mekka felé fordul az illető. A Zarándoklat körülményektől függően itt sem kell minden esetben szigorúan a szabályok szerint eljárni. Ahol van, ott a mecsetekből a figyelmeztetik a hívőket, hogy most jött el az ima ideje. 3. Harmadik alappillér az adakozás. Ez ramadánkor kötelező, van ahol adószerűen szedik be, van ahol mecseteken keresztül osztják szét, de mindig eljuttatják a szegényekhez, nem tekinthető egyházi adónak. 4. Negyedik a böjt. Ez ramadán havában történik évente. Ekkor napkeltétől napnyugtáig nem szabad ételt és italt magukhoz venniük a hívőknek, két böjti nap között viszont kell. Körülményektől függően itt is vannak kiskapuk, de akkor a böjtöt később pótolni kell. Ramadán után a böjt megtörése fontos esemény. 5. Minden hívőnek egyszer életében, ha megteheti, el kell zarándokolni Mekkába a Szent Mecsethez. Ez a zarándoklat a haddzs. Irányzatok: szunniták és síiták Az iszlámnak két fő irányzata van, a szunnita és a síita. Szunnita 85% Előbbibe beletartozik az iszlámok döntő többsége, 85%-a, Síita 15% míg a síiták a maradék 15% nagy részét teszik ki. Irán és Irak, továbbá pár kisebb környező ország kivételével mindenhol a szunniták vannak többségben. A síiták már korán elváltak a főbb irányzattól, rögtön Síiták Ali követő Mohamed halála után. Szerintük ugyanis Ali, majd később Hangsúly az imám szerepére utódai kellett volna, hogy a kalifai címet örököljék. A síiták a szunnitákkal ellentétben komoly hangsúlyt helyeznek az imám személyére (a szunnita kalifa megfelelője), ő a legfőbb vallási vezetőjük, aki szerintük isteni hatalommal bír, tévedhetetlen és címe öröklődik. A két irányzat sokban különbözik, gyakran csak azért sem Másikat csak azért sem ismerik el ismerik el a másik tanait, vezetőit, stb. A vallási és egyéb szokásokban is sok-sok apró különbség van, mint például, hogy hogyan helyezkednek el ima közben vagy, hogy pontosan mikor imádkoznak. Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 4 / 11

5 A szunnita volt mindig is a fő mozgalom, a síiták pedig az Politikai vallási kisebbség ellenállás. Mohamed után sokáig csak politikai kisebbség voltak; századokkal később lettek vallási kisebbség. De abból a legjelentősebb. Szokások, szabályok Az iszlám nem csupán egy vallás, nem csak vallási szabályokból áll. Nagymértékben határozza meg az Nem csak vallás emberek életét a mecseteken kívül is, nem csak a hívőkét, de a többiekét is. Az iszlámhoz tartoznak a vallási szabályokon kívül jogi szabályok, mindennapi szokások, etikett és még egyebek, melyek a muszlimok egész életében fontos szerepeket töltenek be. Jog Az iszlám jog alapja a Saría. Jelentése a vízhez vezető út. Az iszlámban a Saría az isteni akaratot fejezi ki, amihez minden muszlimnak igazodnia kell. Saría: Isteni akaratot fejezi ki Az iszlám jog az élet minden területéről rendelkezik Majd mindenről rendelkezik valamelyest, a mindennapi szokásoktól a gazdaságon át a Korán, Szunna alapján külpolitikai kapcsolatokig. A Koránban és a Szunnában további témákról vannak rendelkezések, mint például a házasság, örökösödés, testi sértések, jótékonyság, imádságok, stb., de ezek értelmezése igen tág, és mindig a helyi iszlám iskolákon múlik, hogy pontosan hogyan értelmezik azokat. Nincsenek fix törvények, ezért is értelmezhető az egész sokféleképpen. Nincsenek fix törvények Az iszlám jogtudomány szerint a jog négy dologra épül, Korán, Szunna, bírók, analógiák ebben a sorrendben: Korán, Szunna, a bírák egyetértése és analógiás érvelés. A Saría jogtudománya, jogrendszere a fiqh, ez már ki van Jogrendszer a fiqh bővítve olyan rendelkezésekkel, amelyeket egy Elterjedtség modernebb kor megkíván és az ítélkezések menetét is szabályozza. Ez a világon a legelterjedtebb egyházi jogrendszer és az összes jogrendszer közül a harmadik a polgári és a precedensjog mögött. Ez a jogrendszer van érvényben a kevésbé szekuláris iszlám államokban a mai napig. Annak idején az iszlám jogrendszer nagyban befolyásolta a többinek a kialakulását. --- Modernebb jog A XIX. századra szükségszerűvé vált, hogy megreformálják Mindenképpen reformok kellettek a jogrendszert a növekvő nyugati hatalom miatt; néha Nyugati hatásra azért, hogy közeledjenek a nyugathoz, néha azért, mert kényszerítették őket. Mindenesetre a reformok szükségszerűek voltak. Eleinte írásba foglalt állami jogrendszer kezdte átvenni a helyét sok helyen a tradicionális iszlám jogrendszernek. Szekularista mozgalmak erőltették, hogy az államot az egyháztól válasszák el, mások ez ellen küzdöttek; három jellemző csoport jött létre. Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 5 / 11

6 A szekularisták szerint teljesen független jogrendszer Szekulárisok, konzervatívok, kellett, a konzervatívak szerint nem volt szükség reformpártiak mélyreható reformokra, míg a reformpártiak a kettő között álltak és a hagyományos iszlám értékek alapján akarták megreformálni a rendszert. Országonként más-más csoportok kerültek ki győztesen. Törökország például az egyik legszekulárisabb állam Kemal Atatürk reformjai óta, míg az 1979-es iráni forradalom után az állam és az egyház ott majdhogynem ugyanaz. Más-más végeredmény Irán vs. Törökország Ma is sok ellentmondás van különböző iszlám országban Sok ellentmondás van még olyan témákat illetően, mint a nők jogai, a De mindenképpen jobb szólásszabadság, az emberi jogok, stb. Ezekről nincs egységes megállapodás, országa válogatja, hogy mennyire toleránsak, mit engednek és mit nem. Összességében elmondható, hogy a modern iszlám jog sokkal liberálisabb, enyhébb, mint a hagyományos iszlám jog. Mindennapi kultúra, etikett Az iszlám etikett az adab. Nagyon részletes, sok mindenre Etikett: ADAB kitérő etikett, viselkedési szabályzat. Példaként olyanok Nagyon részletes vannak benne, hogy egy mosdóba hogyan kell belépni, hogyan kell kijönni onnan, vonatkoznak illemszabályok az öltözködésre, a tisztálkodásra, vagy az egyszerű ülés módjára is. Mohamed tartózkodott a káromkodástól is. Étkezésük csakúgy, mint a zsidóknak, korlátozott, nem Tiltott kaják ehetnek disznóhúst, elhullott állatot, véres húst illetve Disznó, vér, alkohol tiltva nem ihatnak alkoholt. Csak olyan növényevő állatot ehetnek, amelyet egy muszlim, keresztény vagy zsidó ölt meg Isten nevében, kivéve, ha azt saját maga ölte meg vagy halászta ki. Arab időszámítás Az arabok időszámításukat Mohamed Medinába vonulásától számolják, az volt az első év. Naptáruk Hold-alapú, nagyjából 12 holdhónapból áll évente. Nagyjából, ugyanis a 12 holdhónap együtt nappal kevesebb, mint egy hagyományos év. Időszámítás Medinától (hidzsra) Hold-alapú Legfeljebb vallási eseményekre jó 622; 1429 Emiatt legfeljebb vallási események számítására alkalmas, mezőgazdaságilag nem vagy egyéb célokra használhatatlan. Egyedül Szaúd-Arábia használja a napi szinten a kormányban. Az első arab év a keresztény naptár szerint 622-ben volt. Ma az arabok 1429-et írnak, azaz egyre kevesebb különbség van a két naptár között. Dzsihád Előszöris ez nem egyenlő azzal, amire sok ember először gondol, a Koránban egy szó sincs gépeltérítésekről és Nem egyenlő terrorizmus Küzdelem Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 6 / 11

7 ártatlan emberek megöléséről, sőt: a dzsihád nem is feltétlenül jelent háborút. Eredeti jelentése a küzdelem, küzdelem a jóért, azon a módon, ahogy Isten is küzdött, a sátán és a rossz ellen. A dzsihádnak négy formája van. Az önmagunk ellen Négy forma irányuló, megtisztulásért folytatott dzsihád, a kéz Legfőbb a katonai dzsihádja, a nyelv vagy szavak dzsihádja és végül a Hódításkor nem térítenek át legnépszerűbb a kard dzsihádja. A fiqhben, a Terroristák ezzel magyarázkodnak törvénykezésben is a katonai értelemben használják a kifejezést. A háborúnak ez az egyetlen megengedett formája. Ha már háborúról volt szó, akkor sem annak az érdekében terjeszkedtek, hogy iszlám hitre térítsenek, hanem gazdasági-politikai okokból. A terroristák bár dzsiháddal próbálják igazolni tetteiket, de a dzsihád maga nem terrorizmust, hitetlenek elleni offenzív harcot jelent (kivéve az Amerikai Igazságügy Minisztérium szerint, de ez más lapra tartozik). Mohamed mondta egy csata után, hogy visszatértünk a kisebbik dzsihádból, de még ránk vár a nagyobbik, a belső dzsihádra gondolt. Dzsihádnak neveznek vezető Mohamed szerint a belső dzsihád nagyobb muszlimok sok olyan tevékenységet, amire magyarul azt mondanánk egyszerűen, hogy küzdelem. Modern iszlám világ Bár egy vallásban hisznek, a két irányzat híveinek a szunnitáknak és a síitáknak a kapcsolata ritkán volt felhőtlen és ma sem az. Szunniták és síiták kapcsolata Sok helyen panaszkodik a kisebbség, hogy a többségben A kisebbséget gyakran elnyomják lévők (szunniták vagy síiták, attól függ, de általában De gyakran nem szunniták) elnyomják őket, ugyanakkor az sem precedens nélküli, hogy egymással békében együtt élnek, egymással házasodnak és úgy általában megtűrik egymást. Az 1920-as évektől a 60-as évek végéig viszonylag jól 20-astól a 60-as évek végéig OK megvoltak egymással a két irányzat képviselői, sőt több Közösen a szekularizáció ellen esetben össze is fogtak közös ügyeik érdekében. Ekkor Kalifátus-mozgalom ugyanis megjelent egy közös ellenségük, a szekularizáció a vallás államtól, politikától és hatalomtól való különválasztása. Ilyen mozgalom volt a Kalifátusmozgalom, amikor a síiták is kiálltak a szunniták mellett annak ellenére, hogy a kalifát, mint olyat vallásilag el se ismerik. Ekkor az I. világháború után a briteket próbálták rávenni arra, hogy álljanak ki a kalifátus és az Ottomán birodalom mellett. Másik addig példátlan elfogadása a másik irányzatnak az volt, amikor a legbefolyásosabb szunnita egyetem, a kairói al-azhar rektora 1959-ben engedélyezte, hogy síita jogot is tanítsanak intézményében. Iszlám a 70-es évektől Az 1970-es évektől viszont kiélesedtek a viszályok a síitaszunnita közösségek közt, főleg Irakban, Afganisztánban és Pakisztánban. A leggyakoribb magyarázat szerint ez külső Kiélesedett viszályok Összeesküvés? Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 7 / 11

8 összeesküvőknek köszönhető. Egyesek az ellenségben Iránt látják, mások az amerikai neoliberálisokat. Mások teljesen az iszlám vallás újraéledésének egyik Iszlám újjáéledése már jelenség mellékhatásaként tudják be a konfliktusokat. Az iszlám Intenzívebb vallásosság újraéledése egy 1970-es években már meghatározó jelenség volt. Azt jelentette, hogy a muszlimok egyre jobban kezdték gyakorolni vallásukat, felélesztették a hagyományokat és a hagyományos muszlim értékeket helyezték előtérbe. Az egyik legfontosabb eseménye ennek az időszaknak az Olajembargó arab országok olajembargója volt, amitől az olajár igen Iráni forradalom rövid idő alatt megnégyszereződött. A másik legfontosabb Ruhollah Khomeini esemény az iráni forradalom volt 1979-ben, amikoris Szaúdi pénzek, támogatások létrejött az Iráni Iszlám Köztársaság, legfelsőbb vezetője pedig Ruhollah Khomeini ajatollah lett. Az első esemény azt idézte elő, hogy Szaúd-Arábiából irdatlan mennyiségű pénzzel támogassák iszlám könyvek megjelentetését, mecsetek építését, iskolák létrehozását és úgy általában az iszlám terjesztését, a forradalom pedig aláásta azt a hiedelmet, hogy az araboknak az egyetlen választásuk a nyugat felé közeledés, és hogy ez jó nekik. Iszlámizmus Az utóbbit, a nyugattól való távolodást, nevezik Iszlámizmus iszlámizmusnak. Ideológiájának lényege, hogy nem csupán Vallási, politikai egység kell vallásilag kell egységesnek lennie a muszlimoknak, de Több értelmezése is van vissza kell térniük vallásuk gyökereihez és politikailag is egységesnek kell lenniük. Az iszlámizmus egy erősen vitatott fogalom, több értelmezése is van. A vezető iszlámista gondolkodók szerint lényege az, hogy a hagyományos iszlám jogrendszer, a Saría minél több elemét érvényesítik a modern társadalomban, az, hogy az muszlimok nemzetközileg is összefognak, az, hogy a nem iszlám kulturális (katonai, gazdasági, politikai, stb.) behatásokat megpróbálják csökkenteni, megszüntetni. Mások egy olyan politikai mozgalomnak tartják, amely arra épül, hogy a muszlimokat megkülönbözteti a nemmuszlimoktól, megint mások pedig egy militáns, antidemokratikus mozgalomnak tartják, melynek végső célja a kalifátus visszaállítása. Vezetők szerint: Saría erősítése Nemzetközi összefogás Nyugati hatások kiiktatása Mások szerint Militáns Ártalmas, antidemokratikus A szunniták az iráni forradalomban és egyéb Síiták hatalma nőtt mozgalmakban főleg azt látták, hogy a síiták minél Szunniták megijedtek nagyobb hatalomra tesznek szert. Annak ellenére, hogy Khomeini szunnita-barát Khomeini, Irán legfelsőbb vezetője a szunnita-síita De a szaúdiaknak beszól egyensúly pártján állt, gyakran támadta Szaúd-Arábiát, egy szerinte korrupt, népszerűtlen, Amerika-barát államot. Ez nem csak a szaúdiakat háborította fel, de a világ minden táján élő muszlimokat, mivel az az ország támogatta leginkább az iszlám kultúrát. Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 8 / 11

9 Iszlámizmus és a harcai Eleinte az iszlámizmus igen népszerű jelenség volt. Ennek Okos, fiatal munkanélküliek egyszerű társadalmi okai voltak. A városok lakossága 15 év Könnyen radikalizálódnak alatt 50%-al nőtt, főként írástudó fiatalokkal bővült a lakosság. A munkanélküliség ezzel arányosan viszont nőtt, az elégedetlen fiatalság pedig fogékony volt a fundamentalista eszmékre. Ugyanakkor az iszlám középpontba állítása azt is Vallással másokat is megszólítottak jelentette, hogy más társadalmi osztályokat is meg tudtak szólítani, köztük a vallásos középosztályt, így az iszlámizmus több országban igen népszerű lett. Legnagyobb sikerei közt elkönyvelheti az iráni forradalmat, amikor a gazdag, erős hadsereggel rendelkező Amerikabarát perzsa sahot sikerült kibillenteni a hatalmából és a monarchia helyett egy iszlám köztársaságot alapítottak. Másik nagy sikerük a szovjetek legyőzése Afganisztánban (ez is dzsihád volt, méghozzá amerikai segítséggel). Sikerei: Iráni forradalom Afgán Anti-szovjet dzsihád Társadalmi támogatottság Egyes nagy Közel-Kelet kutatók, mint Giles Kepel, szerint Giles Kepel szerint lecsengőben az iszlámizmus ma már nem élvez ekkora társadalmi Kisebb támogatottság támogatottságot; a szeptember 11-ei támadások után egy Szélsőségeseket utálják évvel azt írta, hogy ez már a szélsőséges iszlámisták egyik végső elkeseredett próbálkozása volt a figyelemfelkeltésre. Sokak már csak azért sem szimpatizálnak velük, mert az amerikaiaknak ez volt a közvetlen indítéka Afganisztán majd Irak megszállására. A szélsőséges iszlámizmusról el lehet mondani, hogy fel-felbukkan terrorcselekmények formájában, a kevésbé szélsőséges iszlámizmus pedig virágzik. Az iszlám helyzete különböző országokban Végezetül lássunk pár fontosabb országot, és azt, hogy ott milyenek a társadalmi viszonyok. Irak Szaddam Husszein alatt minden síita család tudott volna Szaddam alatt síitákat elnyomták mondani rémtörténeteket arról, hogy a rezsim hogyan Vezetőket kínoztak, végeztek ki bánt velük. Több tucat magas rangú síita vallási vezetőt kínoztak meg és végeztek ki a rezsim évtizedei alatt. Több ezer civilt utasítottak ki az országból. Az amerikai megszállás után a síiták kerültek hatalomba az országban. A lakosság túlnyomó része síita, de a szunniták megkérdőjelezik kisebbségi létüket, mondván a számokat az Iránból a határon átkelő síiták fújják fel. Síita többség a megszállás óta Szunniták ezt el se hiszik Irán Irán azért különleges a többi iszlám államhoz képest, mert lakosságának 90% a világviszonylatban kisebbség síiták. Az államalapító Ruhollah Khomeini a síita-szunnita egyensúly híve volt, de ma már diszkriminálják a szunnitákat. Különleges módon síita többség Khomeini egyensúlyt akart Ma durva (politikai) diszkrimináció Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 9 / 11

10 Teheránban nincs egyetlen szunnita mecset sem, annak ellenére, hogy 1 millió szunnita él ott és keresztény templom is van. A hivatalos pozíciókban minimális a szunnita képviselők száma, még olyan területeken is, ahol a lakosság inkább szunnita. Az esetleges szunnita ellenállókra a hivatalos média banditákként, bűnözőkként utal. Ezeket a diszkriminációkat a síita ellenzékiek is meg tudják erősíteni. Hivatalos államformája az Iszlám Köztársaság. Jelenlegi Hivatalosan Iszlám Köztársaság legfelsőbb vezetője Ali Khamenei, elnöke pedig a Ahmedinezsád az elnök hírhedten Amerika-ellenes Mahmud Ahmedinezsád. Bár De Ali Khamenei a legfőbb vezető Irán vezetőjéről mindenkinek az utóbbi személy jut eszébe, de az alkotmány szerint az utolsó szó kül- és belügyekben Khameneié, ahogy a hadseregnek is ő a főparancsnoka. Szaúd-Arábia Különleges szerepet tölt be az iszlám vallásban, jelzője a Különleges vallási szerep Két Szent Mecset Országa, utalva Mekkára és Medinára. Olaj, olaj, olaj, pénz, pénz, pénz Az ország szó szerint az olajból él, a kormány jövedelmének 75%-a ebből származik, ők a világ legnagyobb olajexportőrei. Kormányának alapja a Szaúdi királyi család. A lakosságnak Királyi család, monarchia csak kb. 10%-a síita, de ők az olajban gazdag területekre Túlnyomórészt szunnita koncentrálódnak. Az előbbi két országgal ellentétben itt a Síiták hátrányban is vannak síiták nem élveznek egyenjogúságot, sokkal kevesebb politikai szerephez jutnak, mint szunnita társaik, rendezvényeiket országszerte korlátozzák. Egyéb országok Fontosabb iszlám országok még ezek; mindben a lakosság túlnyomó része szunnita: Algéria Líbia Egyiptom Afganisztán Pakisztán Indonézia. Ez utóbbi, nemcsak hogy fontos iszlám állam, de itt él a világon a legtöbb muszlim. Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 10 / 11

11 Források, köszönöm https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html - People https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html - People Palotás Boldizsár Herman Ottó Gimnázium 11 / 11

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Iszlám művészet. isz. 7-17. század

Iszlám művészet. isz. 7-17. század Iszlám művészet isz. 7-17. század Az iszlámról Iszlám = monoteista vallás (5 világvallás) Allah a hívők egyetlen istene Mohamed az isten prófétája Korán az iszlám szent könyve Kalifa muzulmán pap (helyettes)

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány Bertha László Zoltán Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány 2010 decemberében, a Tunézia által elindított dominóeffektus az egyiptomi elnök, Hoszni Mubárak hatalmát sem kímélte, aki tisztségéről 2011.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Az iszlám és az arabok

Az iszlám és az arabok SZAMOSI LÓRÁNT Az iszlám és az arabok A. Az iszlám keletkezése A középkori Európa történetére és kultúrájára komoly hatást gyakorolt a VII. századtól kezdve az iszlám világa, az arabok birodalma és kultúrája.

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK

KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK Maróth Miklós, Rostoványi Zsolt, Vásáry István Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete, Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE)

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

40 Gyakori kérdés az iszlámról

40 Gyakori kérdés az iszlámról 40 Gyakori kérdés az iszlámról [ جمري Hungarian ] magyar Ali Ateeq Al-Dhaheri Forditotta: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Julia Gabriel Ellenőrizte: Gharabli Gabriella 2015-1436 04 سؤاال حول

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt?

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Csébi Márk ELTE TTK Földtudományi DI, PhD-hallgató Dr. habil Izsák Éva ELTE TTK RTT, egyetemi docens Dobai Attila ELTE BTK Nyelvtudományi DI, PhD-hallgató

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

Bevezetés. Szunnita muszlim terek a magyar fővárosban

Bevezetés. Szunnita muszlim terek a magyar fővárosban Szentágotay Rita Bevezetés A Magyarországon élő muszlimok 1 szá - máról több eltérő adat is létezik. Muszlim az, aki teljesíti az Iszlám öt pillérét, vagyis kimondja a tanúságtételt, mely szerint nincs

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet NemesIS születése - az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet létrejötte Történelmünk valamennyi korszakának megvoltak a maga kihívásai. Korunk egyik legfontosabb ismérve

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Korán és a muszlim törvénykezés Éva Ladányi

Korán és a muszlim törvénykezés Éva Ladányi Korán és a muszlim törvénykezés Éva Ladányi A muszlimok szent könyve a Korán 2009.05.12. 1 2009.05.12. 2 Korán A muszlimok szent könyve (Quran, Alkoran, al-quran al-karim= a kegyes Korán) Az iszlám elsődleges

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A PRIVATIZÁLT TERRORIZMUS - AZ ISZLÁM ELőRETÖRÉSE

A PRIVATIZÁLT TERRORIZMUS - AZ ISZLÁM ELőRETÖRÉSE A PRIVATIZÁLT TERRORIZMUS - AZ ISZLÁM ELőRETÖRÉSE 1 MIT TUDTUNK RÉGEN A MESÉS KELETRőL? Titokzatos, misztikus világnak gondoltuk, magyar kutatók leírásaiból, vagy esetleg néhány kalandvágyó honfitársunk

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség

Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az USA-nak óriási kihívást jelent, hogy megtalálja az egyensúlyt a politikai átmenet

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Muszlimok Európában, különös tekintettel Németország helyzetére

BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Muszlimok Európában, különös tekintettel Németország helyzetére BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Muszlimok Európában, különös tekintettel Németország helyzetére Hundt Anna Budapest, 2005. 5 Előszó Dolgozatom célja az iszlám vallás és kultúra bemutatása, együttélése

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

TÜSKE LÁSZLÓ. 1953-ban született. A PPKE BTK Arab Tanszékének adjunktusa.

TÜSKE LÁSZLÓ. 1953-ban született. A PPKE BTK Arab Tanszékének adjunktusa. TÜSKE LÁSZLÓ 1953-ban született. A PPKE BTK Arab Tanszékének adjunktusa. 1 Tariq Ramadan latin betűs ábécével ebben a formában írja a nevét, ezért mi is ezt használjuk. 2 Ezek közül a következőkben a To

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

AZ ISZLÁM JOG PRIEGER ADRIENN MÁTYÁS IMRE

AZ ISZLÁM JOG PRIEGER ADRIENN MÁTYÁS IMRE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 103 112. AZ ISZLÁM JOG PRIEGER ADRIENN MÁTYÁS IMRE Az iszlám jog földrajzilag, de dogmatikailag is távol

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben