Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány"

Átírás

1 Bertha László Zoltán Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány 2010 decemberében, a Tunézia által elindított dominóeffektus az egyiptomi elnök, Hoszni Mubárak hatalmát sem kímélte, aki tisztségéről február 11-én volt kénytelen lemondani. Az elnök lemondása azonban korántsem csillapította a kedélyeket, hiszen az állam erőszakszervezeteinek jelenlétét továbbra is a Mubárakrezsimmel azonosították. Ahogyan az arab világban, így Egyiptomot is beleértve, a társadalmi elégedetlenségnek és az ebben testet öltött felkeléseknek összetett okai voltak. Egyrészről fontos szerepet játszottak a mai napig meglévő társadalmi problémák, mint a demográfiai robbanás, a társadalmi szakadék elmélyülése és a mélyszegénység; az elmaradt strukturális reformok, melyek hiányában megmaradt a koloniális gazdasági szerkezet, és elviselhetetlen mértéket öltött a korrupt bürokrácia, valamint a politikai dimenzióban megjelenő polgári szabadságjogok és népképviselet hiánya, az elitek elutasítása. Az eseményeket tehát nem lehet pusztán szociális és gazdasági síkon értelmezni, továbbá fontos leszögeznünk, hogy a felkelések mögött nem állt egységes központi ideológia, ami egyértelműen determinálhatná az ország politikai átalakulását, bár kétségtélen tény, hogy alapvetően, de nem egyenlő mértékben az iszlám teokrácia és a liberális demokrácia hívei vannak jelen e folyamatok középpontjában. A következőkben röviden bemutatjuk a politikai átalakulás és az alkotmányozás menetét, majd górcső alá vesszük az új alkotmányt

2 Az alkotmányozási folyamat A 2012-ben megtartott parlamenti választások a Muszlim Testvériséghez köthető Szabadság és Igazság Párt győzelmét eredményezték az alsóházi mandátumok 41%-ának megszerzésével, így a náluk radikálisabb irányvonalat képviselő szalafistákkal együttvéve a parlament kétharmadát az iszlamista pártok teszik ki, valamint a korábban megtartott elnökválasztást is a Muszlim Testvériség jelöltje, Mohamed Murszi nyerte. Ezen tényezők hatására a liberális, világias pártok egyre inkább befolyásukat vesztették a politikai átmenet irányításában, ennek köszönhetően pedig az alkotmányozás menetét a legnagyobb parlamenti párt szabhatta meg, mivel a választási eredmények révén, ehhez kellő legitimitást tulajdonított magának. A Katonai Tanács és a politikai pártok megállapodása alapján egy 100 fős bizottságot hoztak létre, melynek felét az iszlamisták delegálhatták, amire válaszul a liberális pártok kivonultak az egyeztetésről, mivel úgy érezték, hogy az iszlamisták további erőfölényre akarnak szert tenni az alkotmányozási folyamatban. Az elkészült alkotmányról december 15-én tartottak népszavazást, amely ellen az ellenzéki - 2 -

3 erők erőteljes kampányt folytattak, mivel álláspontjuk szerint a jogi dokumentum az iszlám teokráciát teremti meg, és korlátozza a szabadságjogokat. A népszavazást komoly választói apátia övezte, hiszen a hivatalos adatok szerint a jogosultak 32,9%- a vett részt rajta, azonban a szavazók 63,8%-a igennel voksolt a referendumra. Az ellenzék kétségbe vonta az eredmény hitelességét, és azt is kifogásolta, hogy a szavazást nem kötötték olyan érvényességi küszöbhöz, amely legalább a társadalom háromnegyedének véleményét tükrözi. Az iszlám szerepe az alkotmányban A korrupció, a rossz gazdálkodás, a brutalitás és a megtévesztés után Egyiptomnak új alapokra volt szüksége, melyek irányt szabhatnak az államnak, hogy az jobban szolgálhassa az emberek érdekeit. Néhányan úgy gondolták, hogy a forradalom önmagában megoldja majd ezen problémákat, azonban a választások révén hatalomra került Muszlim Testvérig úgy véli, hogy a vallás a megfelelő válasz. Az ellenzéki tábor szerint az új alkotmány erről szóló paragrafusai révén az iszlám teokrácia van kialakulóban. Az alkotmány megfogalmazása több esetben is homályos, ami kétségkívül aggodalomra adhat okot. A 2. cikkely kimondja, hogy az állam vallása az iszlám, hivatalos nyelve az arab, és az iszlám saría alapelvei a legfőbb forrása a jogszabályoknak. A 219. cikkely meghatározza, hogy milyen forrásokra épül a saría, melyek az elfogadottak a - 3 -

4 szunnita közösségek számára. Az 1971-ben elfogadott alkotmány is kimondja a 2. cikkelyben foglaltakat, azonban az iszlám jogforrások meghatározása újdonságnak számít, nem beszélve a 4. cikkelyről, ami feljogosítja az Al-Azhar iszlám-tanulmányok egyetemét, hogy véleményezési joggal rendelkezzen az iszlám törvények tekintetében. Az iszlám jogrendszer alkalmazása már csak azért is problematikus, hiszen az országban közel 8% a kopt keresztények és az egyéb vallásúak aránya, valamint a különböző forrásértelmezésekkel könnyedén kijátszhatóvá válik a bírói hatalom. Egyiptom a forradalom előtt sem volt nyugati értelemben vett világi állam, mivel a családi jog és a különböző vallási szabályok már régóta fontos szerepet játszanak az ország életében. Az új alkotmány távolabb helyezkedett ugyan a viliágias látásmódtól, azonban vallási államként továbbra sem indokolt meghatározni, hiszen a vallási vezetők nem rendelkeznek hatalmi pozíciókkal, így sokkal inkább egy vallásilag inspirált államról beszélhetünk. Emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelme Az alapvető jogok védelme különösen ellentmondásos a kezdetektől fogva. Az alkotmány egy társadalmilag konzervatív víziót szab meg, ami nincs összhangban a liberális demokráciák eszméivel. A vita középpontjában főleg a nők jogai és a véleménynyilvánítás szabadsága áll. Az alkotmány preambuluma kimondja, hogy Egyiptom betartja az egyenlőség elvét minden polgár, férfiak és nők számára, hátrányos megkülönböztetés nélkül, de a nemi megkülönböztetést egyértelműen - 4 -

5 nem tiltja meg. Az alkotmány 33. cikkelye tartalmazza, hogy a jog előtt minden ember egyenlő. Mind a korábbi, mind pedig az új alkotmány garantálja a szabad véleménynyilvánítást szóban, írásban vagy képek formájában. Az alkotmány 48. pontja kimondja, hogy a média független és szabad, azonban bizonyos cenzúra beiktatható háború, illetve társadalmi mozgósítás esetén. Utóbbi kifejezetten homályosan, illetve laza keretek között értelmezhető, ami a hatalommal való visszaélést is lehetővé teheti. Jelentős változás továbbá a korábbi alkotmányhoz képest, hogy a jelenlegi biztosítja a vallásszabadságot a monoteista vallások számára, hivatkozva az iszlámra, a kereszténységre és a judaizmusra. Visszalépésnek számít a 44. cikkely, amely megtiltja Mohamed és egyéb próféták megsértését, ám a megsértés jelentését nem határozza meg, így nem válik egyértelművé, hogy mit ért pontosan alatta, ezáltal a szólásszabadság egyben korlátozással is párosul

6 Elnöki és katonai hatáskörök Az alkotmány kijelöli az elnököt a hadsereg és a Katonai Tanács legfelsőbb parancsnokaként. A dokumentum tartalmazza, hogy az elnök csak a parlament jóváhagyásával indíthat háborút, valamint további korlátozásokat eszközöl az elnöki tekintéllyel szemben. E tekintetben fontos előrelépés, hogy az elnöki ciklus a korábbi 6 évről 4 évre csökken, és az elnököt csak egyszer lehet újraválasztani, ezzel kiküszöbölve a korábbi autoriter rendszerek sajátosságát, hogy az államfő akár a végtelenségig a pozíciójában maradhat. A miniszterelnök-jelöltnek a hivatalba lépése előtt el kell nyernie a parlament bizalmát is, ez korábban kizárólag az elnök jogkörébe tartozott. Az alkotmány előírja, hogy az elnöknek ki kell választania egy védelmi minisztert a hadsereg legfelső tisztviselői közül, ezt a választást korábbi alkotmány nem korlátozta; az alkotmány ezenfelül megszabja a fegyveres erők költségvetését is. A 198. cikkely engedélyezi a civilek számára a katonai törvényszéket, ha egy bűncselekmény sérti a fegyveres erőket. A speciális bűncselekményeket a parlament fogja meghatározni, ez várhatóan egy újabb kötélhúzás lesz a polgári képviselők és a katonai tábornokok között, valamint a demokratizálódás tesztje fölött. Az alkotmány margójára Egyiptom súlya a közel-keleti régióban és stratégiai fontossága más külső hatalmak számára, elsősorban földrajzi helyzetéből fakad, így a politikai változás, amelyen - 6 -

7 napjainkban az ország keresztülmegy, ugyancsak kulcsfontosságúnak számít. Egyiptom a monarchia ideéig visszanyúló alkotmányos múlttal rendelkezik, azonban történelme során több mint féltucat alkotmány került beiktatásra, ami igencsak instabil képet fest a jogállamiság és a politikai rendszer tekintetében. Az egyiptomi események jelentős átfedéseket mutatnak az 1979-ben kirobbant iráni forradalommal, ahol a diktátor elmozdítását ugyan társadalmi konszenzus övezett, azonban nem alakult ki egyetértés az új rendszer megteremtésének mikéntjéről. Ennek eredménye, hogy sem a különböző társadalmi rétegek, sem pedig a politikai elit körében nem alakult ki egyetértés az új alkotmányról, az új rendszer alapkövéről. Az új alkotmány a korábbihoz képest nem jelent visszalépést a szabadságjogok tekintetében, de olyan alkotmányos, demokratikus fejlődésen sem ment keresztül, mint ahogyan azt az arab tavasztól várták a nyugati világ aktorai. Az egyiptomi átmenet azonban még korántsem ért véget. Ez akár egy kezdete is lehet a politikai és társadalmi fejlődésnek, melynek mentén egy nyitottabb országgá lép elő. Az alkotmány elfogadását követően, hamarosan újabb választásokra kerül sor; a liberális pártok esetleges megerősödésével még beleszólhatnak az alkotmányozási folyamatba, mivel egyelőre csak az alkotmány kerete került kidolgozásra, így a szabályozott törvények révén jelentékeny módosításokat lehet véghezvinni

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015 DGAPbericht Nr. 29 / Juni 2015 Magyarország a médiában 2010-2014 a sajtótudósítások kapcsán A Magyarország Munkacsoport zárójelentése (Klaus von Dohnanyi (Elnök), Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon

Részletesebben

Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól

Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól 72 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. MÁRCIUS Tálas Péter Gazdik Gyula Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól A legtöbb Közel-Kelet-szakértõ egyetért abban, hogy a 2010. december 17-én kirobbant

Részletesebben

A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések

A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések készítette: Michael Stollt és Norbert Kluge A kiadvány az Európai Bizottság támogatásával készült,

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

EURÓPAI SZELLEM EURO-ATLANTI KLUB

EURÓPAI SZELLEM EURO-ATLANTI KLUB EURÓPAI SZELLEM IV. szám 2013. május Az arab tavasz kihatásai EURO-ATLANTI KLUB E U R Ó P A I S Z E L L EM 4. szám Az arab tavasz kihatásai A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÉDELEMGAZDASÁGI TANSZÉKE MELLETT

Részletesebben

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Szerzők: Fleck Zoltán, Gadó Gábor, Halmai Gábor, Hegyi Szabolcs, Juhász Gábor, Kis János, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Tóth Gábor Attila Szerkesztette: Arató

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

hangsúlyozni kell, hogy ez a könyv tizenhét

hangsúlyozni kell, hogy ez a könyv tizenhét az alaptörvény fó probl É m Á i nem oldhatók meg jogértelmezéssel tóth gábor attila alkotmányjogásszal sólyom péter beszélget* 2012 novemberében jelent meg a Constitution for a Disunited Nation című kötet,

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére

Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére Rostoványi Zsolt A Közel-Kelet térsége a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulója, vagyis a hidegháború vége óta továbbra is lokális,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

SUGÁR ESZTER. A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG * Alkotmányelemzés országismertetéssel

SUGÁR ESZTER. A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG * Alkotmányelemzés országismertetéssel 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 21. SUGÁR ESZTER A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG * Alkotmányelemzés országismertetéssel A tanulmány egy nagyobb ívű kutatás keretében született, mely Európa valamennyi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Külpolitikai Hírösszefoglaló. 2012. augusztus 6.

Külpolitikai Hírösszefoglaló. 2012. augusztus 6. Külpolitikai Hírösszefoglaló 2012. augusztus 6. Görögországban megegyeztek a megszorításokról# Monti spórol# Eltérő hitelek Európában# Az USA nyomásgyakorlása az európai eladósodásra# Felülvizsgálati látogatásra

Részletesebben

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Nagy-Britannia egyike azoknak az országoknak, amelyek sokáig a párt- és választás-finanszírozás legegyszerűbb szabályozási

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

Muszlimok Németországban együttélés vagy egymás mellett élés?

Muszlimok Németországban együttélés vagy egymás mellett élés? 30 Krózser Anna Szentiványi Zsófia Muszlimok Németországban együttélés vagy egymás mellett élés? Jelen írás a 2009. április 16 18. között megrendezett a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia egyik

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

Fő fenntartások Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításával kapcsolatban 2013. március 13. 2013. február 8-án a magyar parlamenti helyek kétharmadát birtokló kormánykoalíció tagjai módosító javaslatot

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 72. szám 2006. március Horváth Péter OLY TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL A török kérdés hatása a francia belpolitikában Szigetvári

Részletesebben

A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA

A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA Gyene Pál (politológus-történész, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának doktorjelöltje) ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A szociális demokrácia alapjai

A szociális demokrácia alapjai A SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA OLVASÓKÖNYVE 1. Szerkesztette Tobias Gombert A szociális demokrácia alapjai Kiadja a Friedrich Ebert Alapítvány Német kiadás: Politikai Aladémia Osztálya, Bonn (3. átdolgozott kiadás

Részletesebben