KPMGalkalmazottak. biztosítási szokásai. KPMG Biztosítási konferencia. Előadó: Szőke Péter, igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KPMGalkalmazottak. biztosítási szokásai. KPMG Biztosítási konferencia. Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14."

Átírás

1 KPMGalkalmazottak biztosítási szokásai KPMG Biztosítási konferencia Előadó: Szőke Péter, igazgató

2 Agenda Mik a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Mik a legfontosabb motivációk és informálódási szokások a biztosítások kapcsán a KPMG dolgozói körében? Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor KPMG dolgozói számára? Mennyire elégedettek a biztosítók termékeivel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Mennyire nyitottak a KPMG dolgozói az aktuális, biztosításokhoz kapcsolódó innovációkra? 1

3 Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Alapadatok A kérdőív főbb attribútumai A kérdőív az említett 5 fő témakör köré csoportosult A kérdőívben összesen 40 kérdés szerepelt közöttük több feltételes kérdéssel A kérdőívet a KPMG alkalmazottai töltötték ki 199 fős tisztított minta keletkezett a kitöltés eredményeként ami, 27%-os kitöltési arányt jelent 2

4 Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Életkor alapú és generációs bontás Életkor szerinti bontás Egy átlagos KPMG alkalmazott 32 éves. A vizsgált alkalmazottak 94%-a 43 év alatti A generációs összetételt tekintve a mintában főként az X és az Y generáció van reprezentálva 96%-a a vizsgált alkalmazottaknak az X vagy az Y generációhoz tartozik Az Y generációkba tartozók aránya több mint 75% a mintán belül Kor szerinti megoszlás % 62% 16% Generációs összetétel Más generációk 4% Y generáció 78% X generáció 18% 5% 2% év év év év év 65 év felett 3

5 Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Jövedelemi viszonyok és a háztartások összetétele A háztartások összetétele Jövedelmi viszonyok A mintában szereplők 6-a többszemélyes háztartásban él, ugyanakkor a háztartások több mint 75%-a még nem rendelkezik gyermekkel. A mintában szereplő háztartások átlagos nettó jövedelme HUF Ez a magyar háztartások átlagos jövedelem eloszlásának 10. decilisébe, a legtehetősebb 1-ba eső érték. A kitöltők 94%-a egyenlő vagy azt meghaladó módon részt vesz háztartása pénzügyi döntéseiben. Ez erős pénzügyi tudatosságot jelez. A mintában szereplők családi állapotának megoszlása Többszemélyes háztartásban élő Egyedülálló Az egy háztartásra jutó nettó jövedelem megoszlása 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Van, 1-2 gyermek 19% 38% 32% 41% 7% 59% A vizsgált háztartásokban lévő gyermekek számának megoszlása Van, 2-nél több gyermek 4% Nincs 21% 4% 76%

6 Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Megtakarítási hajlandóság, és mérték Megtakarítási hajlandóság mennyisége, mértéke A kitöltők több mint 96%-át érdekli hogy tud-e megtakarítani, de csak körülbelül 9-uk fordít erre ténylegesen, havi szinten. Az X generáció nem meglepő módon magasabb havi megtakarításokkal rendelkezik A megtakarítás mértékének alakulása a teljes mintában és generációnként % 9% 22% 2 24% 17% 21% 28% 15% 15% 2 37% 17% 8% 11% 9% 9% 7% 12% 36% 23% 11% 17% Teljes Minta Y generáció X generáció Más generációk Ft-nál többet Ft Ft Ft Ft Nem fordítok pénzt rendszeres megtakarításokra 5

7 Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Megtakarítási formák A mintában szereplők megtakarításai termékenkénti és generációs bontásban A megtakarítási formák jellemzői A mintában szereplők kedvelt megtakarítási formái inkább kockázatkerülő viselkedést mutatnak. Az X generáció tudatosabb befektetőnek tekinthető a megfigyelt megtakarítási formái alapján A biztosítás alapú megtakarítások szignifikánsan népszerűbbek az X generációnál Folyószámla Lekötött bankbetét Államilag támogatott célzott megtakarítások Megtakarítási számla Befektetési alapok Készpénz Állampapír Nyugdíj célú életbiztosítás Biztosítás, de nem nyugdíj célú életbiztosítás Tőzsde Egyéb értékpapír Egyéb 9% 14% 1 13% 8% 12% 14% 6% 8% 7% 4% 5% 6% 1% 2% 17% 21% 16% 16% 16% 25% 25% 34% 37% 35% 32% 32% 3 31% 32% 3 37% 38% 46% 54% 5 X generáció Y generáció Teljes

8 A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Állapotfelmérés Félelmek és a biztosítottság különbsége termékeként és olykor generációnként változó Legjobban a nyugdíj és egészség állapottal kapcsolatos káreseményektől félnek a mindkét generációban A nyugdíjra vonatkozó biztosítások mégsem jellemzőek Legkevésbé az utazás közbeni káreseményektől félnek a generációk tagjai, ez a terület mégis jól biztosított A vagyontárgyakhoz kapcsolódó (CASCO, lakásbiztosítás) biztosítások aránya jóval magasabb a X generációban A biztosítottság százalékos értéke Főbb különbségek a káreseménytől való félelem és a biztosítottság viszonyában termékenként és generációs bontásban 10 Lakás, 91% Utas, 86% Utas, 81% Lakás, 61% Egészség, 36% CASCO, 29% Nyugdíj, 7% CASCO, 66% Egészség, 36% Nyugdíj, Félelem átlagos értéke Y generáció X generáció 7

9 A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Motivációk A motiváló tényezők között kevés igazán szignifikáns tényező jelenik meg, ugyanakkor széles volt a válaszok spektruma A biztosítás kötésre motiváló tényezők generációnként nem mutatnak különbséget Legfontosabb tényezők az személyes, tudatos, informálódáshoz kapcsolódnak Nagy szerepe van a tudatos saját elhatározásnak és az ismerősök véleményének Legkevésbé motiválónak a tradicionális értékesítési tevékenység részét képező reklámok és a pro aktív ügynöki megkeresés bizonyult A biztosítás kötésre motiváló tényezők a teljes mintán 1- től 5-ig terjedő skálán értékelve Tudatos, saját elhatározás Pro-aktív ügynöki megkeresés 4,21 Reklámok (TV, óriásplakát, szórólap, online) 5 1, ,32 2,65 2,48 2,88 Állami támogatás, adókedvezmény Háztartásodban bekövetkező anyagi és/vagy élethelyzet változása A mintában szereplők 45% -át keresték fel ügynökök. Közel 8 -ot független közvetítő, míg mindössze 3-ukat keresték fel a biztosító call centerén keresztül. Saját vagy mások káreseményei 8

10 A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Informálódási szokások Az informálódás formája az online források irányába látszik eltolódni A főbb informálódási források rangsorolása egy 1-tól 8-ig terjedő skálán az Y generációban és az X generációban Legjelentősebb információforrások a netes megjelenések Nagy szerephez jutnak az összehasonlító oldalak A közösségi média szerepe ugyanakkor elhanyagolható A személyes vélemények továbbra is előkelő helyen szerepelnek az informálódás során Nincs szignifikáns különbség a generációk között, de az X generáció még inkább az online forrásokra teszi le a voksát Biztosítási ügynök/ fiókhálózati ügyintéző Megosztott posztolásokból a Facebook-on Családtagoktól, barátoktól, kollégáktól, ismerősöktől beszélgetések útján Reklámok (TV, óriásplakát, szórólap, online) Biztosító telefonos ügyfélszolgálata Y generáció Biztosító és versenytársainak honlapja Biztosítói közösségi média oldal (Facebook, Twitter, stb.) Biztosításokat összehasonlító honlapok (online biztosítási brókeri/aggregátori oldalak) X generáció 9

11 Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Értékesítési csatornák II. Az igénybevett értékesítési csatornák használata erősen eltér termékenként és komoly eltérések fedezhetők fel a generációk között is Az online csatorna nagyon népszerű mindkét generáció esetén az autóval kapcsolatos biztosítások és az utasbiztosítás esetén Az Y generáció a lakás és egészségbiztosításokat is már legnagyobb részt online köti Az otthoni ügynöki értékesítés nagyon erős a unit linked életbiztosítások és egyéb életbiztosítások esetén főleg az X generációnál, de a nyugdíjcélú életbiztosításnál az Y generáció használja leginkább ezt a csatornát. Az egészég és életbiztosítások esetén óriási többségben más köti meg a biztosítást A biztosítási termékekhez használt értékesítési csatornák termékenként az Y generációban és az X generációban y x y x y x y x y x y x y x y x y x 10 13% 17% 16% 11% 12% 4% 3% 9% 9 23% 17% 18%19% 17% 29% 8 46% 11% 18% 13% 45% 32% 7 58% 9% 68% 66% 61% 6 56% 33% 38% 51% 5 47% 14% 42% 59% 66% 87% 4 27% 73% 3% 61% 58% 27% 31% 4% 3 7% 4% 14% 12% 2 42% 1% 42% 16% 11% 31%21% 32% 1 3% 26% 9% 1 9% 1 11% 17% 13% 18% 6% 4% 1 8% Más kötötte helyettem Online Posta Bank, biztosító fiókja Otthon, ügynökkel 10

12 Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Termékek Jól látható, hogy a biztosítás kiválasztásánál az összes felsorolt szempont nagy szerepet játszik, ugyanakkor széles volt a válaszok spektruma Az ügynökök meggyőző képessége egyedül az életbiztosítások kapcsán bizonyult szignifikáns tényezőnek Generációs megbontásra minta relatíve kis száma miatt nem volt lehetőség A legfontosabb tényezők értékelése biztosításfajták kiválasztásánál termékenként egy 1-től 5-ig terjedő skálán Ügynök meggyőzőképessége Elérhető és érthető információk a honlapon vagy közösségi média oldalon Családtagok, ismerősök tapasztalatai A biztosító maga Biztosítási díj Ár/érték arány Szolgáltatások minősége Befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked) életbiztosítás Egyéb megtakarítási életbiztosítás Más típusú életbiztosítás Egészségbiztosítás Utasbiztosítás Lakásbiztosítás CASCO Gépjárműfelelősségbiztosítás 11

13 Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Értékesítési csatornák I. A legfontosabb értékesítési csatornákról kialakult vélemény egy 1-től 5-ig terjedő skálán generációs bontásban Látható eltérések a csatornák megítélésében Az online csatorna megítélése messze a legpozitívabb mind az X, mind az Y generáció esetében Otthon, ügynökkel A legszignifikánsabb generációs eltérés a Postai csatorna megítélésében van Mobiltelefon-alkalmazás Bank, biztosító fiókja A fiókok megítélése kifejezetten pozitív Y generáció X generáció Online Posta 12

14 Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Biztosító választás, lojalitás Megfigyelhetőek generációs különbségek a felmondás okait tekintve Az Y generáció válaszadói közül mindössze 1 mondott már fel szerződést, míg az X generációban ez a 4-ot közelíti Alapvető oknak a versenytárs jobb ajánlata és az igény megszűnése tűnik mindkét generációban, viszont nem tekinthető nyomós indoknak az elégedetlenség a szolgáltatással Az Y generációban jelentősebbek a díjhoz kapcsolódó felmondások is A biztosítóváltás és a szerződés felmondás okai generációs bontásban 7% 12% 9 Egyéb 13% % % 52% 6 7% 19% 44% 2 9% Teljes minta Y generáció X generáció Elégedetlen voltam a biztosítóval (pl. ügyfélszolgálattal) Több szolgáltatásra vágytam Megszűnt az igényem a szolgáltatásra Versenytárs ajánlata jobb volt Nem tudtam tovább fizetni 13

15 Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Biztosító választás, lojalitás A biztosító választásnál fontos szempontok generációs bontásban egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelve Díjak, kitüntetések (pl. Év A biztosító társadalmi felelősségváll Fiókhálózat elérhetősége Megbízható, pénzügyekben jártas ügynök Árszínvonal 5 Jó hírnév Jó tapasztalat 4 3 Ismerőseim 2 ajánlása 1 0 Biztosító mérete Biztosító profi honlapja Biztosító közösségi média oldala Nincs szignifikáns generációs különbség a biztosító választásnál fontos szempontok kapcsán Y generáció X generáció A legfontosabbnak a jó ár/érték arány, a professzionális kiszolgálás, illetve a tapasztalat látszik, míg a díjak és a CSR nem tűnik jelentősnek A mintában szereplők megoszlása attól függően, hogy hány biztosítónal kötötték meg meglévő biztosításaikat, generációs bontásban 11% 1 14% % 23% 41% 19% 22% 48% 44% 27% 14% Teljes minta Y generáció X generáció vagy több A teljes mintát nézve ugyan viszonylag hűségesek a mintában szereplők a biztosítókhoz de jelentősek a generációs különbségek Az X generáció sokkal inkább köt több biztosítónál biztosítást 14

16 Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Elégedettség a termékkel A biztosítását szívesen ajánlók aránya az összes biztosítással rendelkezőhöz képest a teljes mintán és generációs bontásban Jelentős eltérések figyelhetőek meg a termékek tovább ajánlása kapcsán generációk között Az X generáció inkább az alapvető egzisztenciális káreseményeket biztosító termékeket ajánlaná ismerőseinek, míg az Y a vagyon jellegű biztosításaiba bízik inkább 35% 3 25% 2 15% 1 5% 32% 18% 33% 31% 31% 22% 16% 16% 2 18% 15% 13% Y generáció X generáció 15

17 Mennyire nyitottak a KPMG dolgozói az aktuális, biztosításokhoz kapcsolódó innovációkra? A mintában szereplők viszonylag nyitottnak mondhatóak az innovatív megoldásokra Az innovatív szolgálatatásokkal kapcsolatos vélemény egy 1-tól 5-ig terjedő skálán értékelve Generációs szinten nem jelentkezik különbség a felsorolt megoldások kapcsán Online ügyintézés 4,54 A mintában szereplők fontosnak tartják a személyre szabhatóságot, kevésbé nyitottak a utókövetésre amely szintén ezt segítené Az mobil applikációk egyenlőre külön kategóriaként él a válaszadók fejében, kevésbé tekintik az online ügyintézés részének Célzott pro-aktív utókövetés 2,35 2,65 Mobil app 4,30 Személyre szabhatóság 16

18 2015 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

A hazai lakástakarékpénztári. piac elemzése a verseny és a növekedés szempontjából. 2014. április 30.

A hazai lakástakarékpénztári. piac elemzése a verseny és a növekedés szempontjából. 2014. április 30. A hazai lakástakarékpénztári piac elemzése a verseny és a növekedés szempontjából 04. április 30. Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A KGFB piacon a váltási időszak megszűnésével kapcsolatos várakozások fogyasztói perspektívából

A KGFB piacon a váltási időszak megszűnésével kapcsolatos várakozások fogyasztói perspektívából A KGFB piacon a váltási időszak megszűnésével kapcsolatos várakozások fogyasztói perspektívából 2010. október 15. TARTALOMJEGYZÉK I. A PROJEKT HÁTTERE ÉS MÓDSZERTANA 4 II. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉG

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

HealthPortalsAudit 2010/2. A laikusok online egészségügyi információszerzési szokásai 2010-ben

HealthPortalsAudit 2010/2. A laikusok online egészségügyi információszerzési szokásai 2010-ben HealthPortalsAudit 2010/2 A laikusok online egészségügyi információszerzési szokásai 2010-ben Tartalomjegyzék Előszó 3 E-health trendriport 4 A kutatás háttere, módszertan 5 Egészségügyi trendek a neten

Részletesebben

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról kutatási jelentés 2013. június A kutatásban résztvevő szervezetek: Állami Számvevőszék Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Econventio

Részletesebben

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról kpmg.hu Tartalom Bevezetés 3 Cafeteria-programok 4 Hosszú távú munkavállalói juttatások 8 Részvényopciós program 1 A felmérésben

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2013.

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2013. Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 0. Kutatási összefoglaló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [NMHH] részére . A kutatás háttere és módszertana A kutatás háttere,

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

A fogyasztói magatartás etnikai vonatkozásai a kolozsvári magyar egyetemi hallgatók körében. kutatásjelentés

A fogyasztói magatartás etnikai vonatkozásai a kolozsvári magyar egyetemi hallgatók körében. kutatásjelentés A fogyasztói magatartás etnikai vonatkozásai a kolozsvári magyar egyetemi hallgatók körében kutatásjelentés Csata Zsombor Kolozsvár, 2014 Elemzésünk a kolozsvári magyar egyetemi hallgatók fogyasztói tudatosságát,

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz A hónap témája: Év végi hajrá megtakarítási fronton Mit a megtakarítás? Konstrukciók állami támogatással, ill. kamatkedvezménnyel. TBSZ,

Részletesebben

A KISVÁLLALKOZÁSOK MEGOLDÁSKERESŐ MAGATARTÁSA, 2010*

A KISVÁLLALKOZÁSOK MEGOLDÁSKERESŐ MAGATARTÁSA, 2010* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 CZAKÓ ÁGNES GYŐRI ÁGNES A KISVÁLLALKOZÁSOK MEGOLDÁSKERESŐ MAGATARTÁSA, 2010* Jelen tanulmány a magyar mikro-, kis és középvállalkozások

Részletesebben

A magyar biztosítási piac néhány jellemzője hallgatói szemmel

A magyar biztosítási piac néhány jellemzője hallgatói szemmel A magyar biztosítási piac néhány jellemzője hallgatói szemmel Gordos Lilla Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtudományi kar 2014 A magyar biztosítási piac néhány jellemzője Hogyan jellemezhető

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény Budapest, 2000 december A tanulmány az Egészségbiztosítás reformja és a közvélemény című kutatás keretében született. A vizsgálatot a Pénztártanács

Részletesebben

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS 2013 Copyright @ 2013 WebShop-Experts Kft. Minden jog fenntartva. A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével, és a szerző előzetes jóváhagyásával idézhetőek. Címünk:

Részletesebben

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás kereslet elemzés piacelemzés informatikai piac tanácsadás modellezés stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés hatáselemzés közgazdasági kutatás 2009. október A tanulmány

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése

Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2007 november 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 Szolgáltatóváltás a villamosenergia-

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Készítette: Dr. Rékassy Balázs rekassy@t-online.hu Készült az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Egészségügyi Stratégiai

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 Vállalati szektor... 3 I.1.1

Részletesebben

FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 18. 2007.

FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 18. 2007. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA Szerzők:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Lakossági ügyfelek. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Lakossági ügyfelek. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) Korondi Ibolya Lakossági ügyfelek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK

ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁBA VALÓ BEVONÁSI LEHETŐSÉGEINEK FELTÁRÁSA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK MINTÁJÁN VÉGZETT ADATFELVÉTEL

Részletesebben