Különös közzétételi lista október 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista 2014. október 1."

Átírás

1 Különös közzétételi lista október A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában: 8 fő Tanár zeneiskolában:5 fő tanárképző főiskolai diploma 6 fő, egyetemi tanári diploma: 2 fő egyetemi zenetanári diploma 1 fő, zene- vagy tánctanári diploma 4 fő. 3. Gyógypedagógus: 1 fő gyógypedagógus-egyetemi diploma 2. A nevelő és oktató munkát segítők és egyéb munkakörök száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám Munkakör Végzettség Egyéb munkakörök: 1. Takarító: 3 fő 3 fő szakmunkásképző, Karbantartó: 1 fő kertész. 2. Nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörök: Iskolatitkár: 1 fő Pedagógiai asszisztens: 1 fő könyvtáros: 1 fő 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő pedagógiai asszisztens. 1 fő alapszakos bölcsész

2 3. Országos mérés-értékelés eredményei: Mérés éve Évfolyam Mérés-értékelés területe Iskolai átlag Országos(o), vagy községi (k) átlag május 6. osztály 8. osztály szövegértés matematika szövegértés matematika Mérés éve Évfolyam Mérés-értékelés területe Iskolai átlag Országos(o), vagy községi (k) átlag május 6. osztály 8. osztály szövegértés matematika szövegértés matematika

3 Mérés éve Évfolyam Mérés-értékelés területe Iskolai átlag Országos(o), vagy községi (k) átlag május 6. osztály 8. osztály szövegértés matematika szövegértés matematika Mérés éve Évfolyam Mérés-értékelés területe Iskolai átlag Országos(o), vagy községi (k) átlag május 6. osztály 8. osztály szövegértés matematika szövegértés matematika Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: Tanév Bukások száma 14 fő 12 fő 10 fő Ebből évismétlők száma 5 fő 4 fő 1 fő

4 5. Továbbtanulási mutatók: 2011/2012-es tanév: Gimnáziumba nyert felvételt: 8 fő Szakközépiskolába nyert felvételt: 13 fő Szakiskolába nyert felvételt: 7 fő 2012/2013-as tanév: Gimnáziumba nyert felvételt: 5 fő Szakközépiskolába nyert felvételt: 12 fő Szakiskolába nyert felvételt: 5 fő Híd II. programba nyert felvételt: 3 fő 2013/2014-es tanév: Gimnáziumba nyert felvételt: 1 fő Szakközépiskolába nyert felvételt: 9 fő Szakiskolába nyert felvételt: 2 fő Híd II. programba nyert felvételt: 0 fő 6.Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége: Szakkörök: A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését az iskola igazgatójának megbízása alapján olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. Egyéb tanórán kívüli programokat a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint szervezünk. ( Tanulmányi kirándulás 2 nap: októberben és májusban, múzeum, színház, mozi látogatások, kirándulások, egyéb szabadidős programok: ECDL felkészítés, alapfokú nyelvvizsga felkészítés, felzárkóztatás, versenyfelkészítés, osztályprogramok, stb.) Mindennapos testnevelés Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 1./ Az első-negyedik évfolyamon az első három évfolyamon az iskolaotthonos formában a mindennapos testnevelés, ( 1. és 2. osztályban felmenő rendszerben 4 testnevelés óra és 1 tánc és mozgás óra ) a heti három kötelező testnevelésóra, az iskolai sportköri foglalkozások, a többi tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 2./Az ötödik-nyolcadik évfolyamon ötödik, hatodik, hetedik évfolyamokon a mindennapos testnevelés, ötödik évfolyamon a tanterv által előírt úszásoktatás, a heti kettő vagy három kötelező testnevelésóra, az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, heti négy tömegsport foglalkozás, melynek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak.

5 3./ A napközi otthonban és a tanulószobán a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Az oktatómunka hagyományos és szerves része az otthoni felkészülés, az iskolában megbeszélt ismeretek ismétlése, elmélyítése, kiegészítése, rendszerezése. 1. Általános érvényű alapelvek A házi feladat feladásánál igyekszünk figyelembe venni: az átlagos képességű tanuló napi terhelhetőségét, a heti iskolai tanulmányi rendet, a tanulók számára szükséges szabadidő biztosítását, a szóbeli és írásbeli feladatok megfelelő arányát. 2. Az írásbeli házi feladatok mennyisége és minősége igazodjon az optimális terhelés szintjéhez úgy, hogy bizonyos ismereteket gyakorlattal erősítsen meg, adjon lehetőséget az alkotó szenvedély kiélésére, de ne okozzon felesleges és unalmas terheket. A szünetek időtartamára nevelőink nem adnak kötelező írásbeli feladatot, de a szülőkkel való külön megállapodás esetén ebben csoportonként kivételt lehet tenni. Az iskolai dolgozatokra vonatkozóan a Házirendben és a Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek érvényesek. 8. A nyitva tartás rendje, a munkatervben tervezett események Intézményünk reggel 7-től este óráig tart nyitva. A hivatali idő: 8-16 óráig tart. A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről.

6 Az általános iskolai programok havi bontásban Időpont Programok megnevezése Felelősök Szeptember 1. 8 óra Tanévnyitó Igazgató, helyettes, 4. osztály Arnócz Ildikó Szeptember 1. Napközi tanulószoba szervezése Arnócz Ildikó, Somogyi Miklósné Szeptember 2. Indul a napközi-tanulószoba Igazgató, helyettes Szeptember Év eleji szülői értekezlet Igazgató, minden of. h Szeptember Nyárbúcsúztató DÖK, minden of, IPR vezetők h Szeptember 8. Szakkörök indítása Szaktanárok Szeptember eleje Év eleji felmérések Szaktanárok Szeptember SZM ülés Igazgató h Szeptember Látogatás pályaválasztási bemutatón 7. és 8. osztályfőnök folyamán Szeptember 22- Projekt 4. o. of: Arnócz Ildikó, minden tól október 10-ig of, szaktanárok Szeptember 27. Papírgyűjtés DÖK Túriné Cser Katalin Szeptember Jelentkezés levelezős tanulmányi Szaktanárok folyamán versenyekre Szeptember Tűzriadó Ig.h., Gulyás István folyamán Szeptember 30. Tanmenetek átdolgozása, leadása Szaktanárok Törzslapok kitöltése Szaktanárok Naplók, szakköri naplók teljes Szaktanárok megnyitása. A moduláris oktatás beépítése. Minden osztályfőnök, technika szakos tanár. Bozsik foci elindítása Gulyás István Úszásoktatás szervezése Igazgató, igazgató helyettes, Gulyás István Október 1. Zene Világnapja - hangverseny Zeneiskola Október 10-ig Projekt projektzárás Arnócz Ildikó Október 6-án 1. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 6. osztály, Bajnai Ilona órában iskolarádión Október 10. Tanulmányi kirándulások Osztályfőnökök Október 10-ig Felmérni azon első évfolyamos Ig.h., Belovainé Papp Katalin, tanulóink körét, akiknél az Antalicz Anita osztálytanító a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását indokoltnak látja. Október h. Fogadóóra Minden of., szaktanárok Október közepe Diákparlament DÖK, Túriné Cser Katalin, Demeterné Ecseri Katalin Október Megemlékezés okt. 23-ról 8. osztály, Horváth Violetta órában Október 21-ig DIFER: jelenteni kell az Oktatási Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon az érintett Ig. h.

7 tanulók létszámát. Október 23-tól Őszi szünet. A szünet előtti utolsó 31-ig. tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Október Tájékoztatás a felvételi eljárás 8. o. osztályfőnök folyamán rendjéről November 3-7. Témahét - iskolatalálkozó Vezetőség, minden of.,szakt. November 6-7 Szent Imre-napok Vezetőség, minden of.,szakt November 11. Lámpás felvonulás DÖK Túriné Cser Katalin November 13. A magyar nyelv napja Sárköziné J. M. megemlékezés: faliújság November 21-ig A kompetenciaméréshez szükséges 6. Ig. h. és 8. évfolyam valamennyi tanulójának adatainak megküldése az OH-nak. Idegen nyelvi mérésekhez is! November Nevelési Értekezlet Meghívott Igazgató, folyamán előadó: Borbás Ottó Beszámoló az iskolaotthonos Szabóné Pintér Ágota angolról. December Mikulás DÖK osztályfőnökök December 5-ig Difer mérés elvégzése a szükséges Elsős osztályfőnökök tanulókkal December Szülői értekezletek Osztályfőnökök második hete December 9. A tanulók jelentkezése a központi 8. o. osztályfőnök írásbeli felvételi vizsgára. December Karácsonyi ünnepség, 5. osztály, Gulyás István, ó. zeneiskola, énekkar December 19. du Karácsonyi koncert zeneiskola, énekkar Tantestületi karácsony Igazgató, ig.h. December 19-től január 4-ig Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Január folyamán Félévi felmérések Szaktanárok Január 16. I. félév zárása Szaktanárok Január htól Osztályozó értekezlet Igazgató, Igazgatóh., szaktanárok Január 2. fele Félév értékelése Igazgató, Igazgató helyettes Január 23. Félév váltó szünet Január 22. Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök Január folyamán Szülői értekezlet 8.o. 8. o. osztályfőnök Január 17. Központi írásbeli a 6 és 8 oszt. gimnáziumban, a 9. évf.-ra jelentkezők számára a középfokú int.- ben. Január. 22. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák Január folyamán Jelentkezés a Kazinczy-versenyre Felsős munkaköz. Horváth Violetta.

8 Ingyenes tk felmérése Somogyi Miklósné Január folyamán Tankönyvrendelési feladatok Somogyi Miklósné Február 5. A középfokú intézmények értesítése a felvétel eredményéről Február 13. Az iskola továbbítja a tanulói 8. o. osztályfőnök jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a Felvételi Központnak Február ó. Fogadóóra Szaktanárok Február 25. A kommunista diktatúrák Osztályfőnökök áldozatainak emléknapja Megemlékezés. oszt. f. órán. Február folyamán Bemutató óra az 1. osztályban 1. o. Osztályfőnökök Farsang DÖK Túriné Cser Katalin, minden of.. Kazinczy-verseny Magyartanárok Leendő első osztályos tanító és az Ig., Arnócz Ildikó igazgató látogatása az óvodában Március első Nyílt hét Ig. h., minden of, szaktanár hete, 3-7. Március 13-án 1. Március 15-i ünnepség 7. a oszt. Rőthiné Lauf Csilla órában Március 18. Módosító tanulói adatlapok 8. o. osztályfőnök Március 25-i héten megküldése a Felvételi Központnak Tehetség napja Ki mit tud? Lukács Ildikó, Igazgató helyettes, of., szaktanárok, zeneiskola. Március 25-i héten Gála, kiállítás Lukács Ildikó, Igazgató helyettes, of, szaktanárok, zeneiskola. Április 2-től 8-ig Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda). Április 11. Vers- és prózamondó verseny Munkaköz.vez., of, szaktanárok Április 16. oszt. f. A magyar holokauszt napja Osztályfőnökök órán. Április Szülői értekezletek Osztályfőnökök Április folyamán Előkészületek a katasztrófavédelmi Turiné Cs. K., Gulyás I. versenyre Katasztrófavédelmi verseny Erdei iskola szervezése Bajnai Ilona Május első hete Anyák napja Osztályfőnökök Május 16. Tanulmányi kirándulás Osztályfőnökök Május 27. Országos kompetenciamérés Ig.h., munkaközösség-v. oszt.főn: 6., 8. Május hónap Év végi felmérések lebonyolítása Szaktanárok folyamán Iskolacsalogató a leendő 1. Igazgató, igazgató helyettes, osztályosok részére alsós tanítók Június 4. 1.óra Nemzeti Összetartozás Napja 7.b Túriné Cser Katalin megemlékezés iskolarádión keresztül Június 10. Pedagógusnap - kirándulás igazgató helyettes

9 Június 11. Országos írásbeli idegen nyelvi Igazgató helyettes, Szaktanárok, mérések osztályfőnökök Június Osztályozó értekezlet Ig, Ig. h., szaktanárok Június 13. Ballagás Vezetőség, 7. osztályok Június 16. Tanévzáró Vezetőség, 4. osztály Június 17. Év végi értékelő, összegző elemzés Igazgató, ig. helyettes 2 hetes napközis tábor Igazgató helyettes, minden pedagógus Június 19. Az általános iskola értesítést küld az Igazgató, ig. helyettes illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Augusztus Augusztus 20-i ünnepély 5. osztály, Gulyás István, zeneiskola 9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Osztályok száma megnevezése Osztálylétszám tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló 1 7. a 15 tanuló 1 7.b 14 tanuló tanuló 187 tanuló (ebből 0 fő magántanuló) Összesen: (+ 2 fő jogviszony szünetelő) 10. Az intézménybe történő felvétel, beiratkozás Általános iskola: az iskola felvételi körzete Úri község közigazgatási területe. A minden évben országosan egységesen meghatározott tavaszi időpontban történik. 11. SZMSZ, házirend, Pedagógiai program A dokumentumoknál feltöltve. 12. Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelményei A tantárgyankénti követelményeket a helyi tantervek tantárgyi tantervei tartalmazzák.

10 13. Az Alapfokú művészeti iskolára vonatkozó közzététel Művészeti iskolai felvételi lehetőségek Alapfokú művészeti iskolánkba külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A jelentkezés módjára és határidejére, illetve a beiratkozás időpontjára vonatkozó előírásokat a beiratkozás első határnapját megelőzően 30 nappal korábban a helyben szokásos módon - az intézmény honlapján, a községi újságokban, a községek kiemelt pontjain és az óvodák hirdető tábláján - hozzuk nyilvánosságra. A felvételi meghallgatásokat május folyamán tartjuk és augusztus utolsó hetében, ill. szeptember első napjaiban pedig az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételit hirdetünk. Művészeti iskolánkban elsősorban az Úriban és a Mendén lakó tanulók járnak, de lehetőségünk van a közeli településen elő gyermekek művészeti oktatására is. Térítési és egyéb díjfizetési kötelezettség A térítési és tandíj mértékének megállapításánál minden esetben a szakmai feladatra jutó folyó kiadások összege vehető figyelembe. A KLIK Elnöke elnöki utasításban minden év május 31-ig meghatározza a következő tanévben alkalmazandó díjalapot. Intézményünkben a díjalap évi 9.000,- forint. A térítési- ill. tandíj mértéke függ az életkortól -18 év alatt, év között-, valamint a tanulmányi eredménytől. A művészeti iskolában a tanulói jogviszony létesítésekor nyilatkozni kell, hogy melyik művészeti ágra történik a beiratkozás, melynek keretében biztosítja az intézmény a legfeljebb heti 300 perc tanórai foglalkozást. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, nyilatkozni kell arról, melyik művészeti ágban, ill. melyik tanszakon vesz részt térítési díj fizetési kötelezettség mellett a képzésben. A több művészeti ág, több tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési díján felül művészeti áganként, tanszakonként fizeti a tandíjat. A szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete alapján térítési díj, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ez összeg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj meghatározott százalékától függ. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók első művészeti iskolai képzése ingyenes. A meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma tanév Művészeti ág Első minősítés éve Előképző évf. Alapfokú évf. Továbbképző évf. Zeneművészet Táncművészet

11 A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények tanév eredményei Esemény megnevezése, időpontja Tápiószentmárton Kistérségi Furulyaverseny Tápiószentmárton Zongoraverseny A szonatína jegyében Területi hatálya (országos, nemzetközi, egyéb) Típusa (verseny, fesztivál, kiállítás, színházi előadás, egyéb) Részvétel típusa (résztvevő, díszvendég, meghívott, versenyző, stb.) és eredmény. kistérségi verseny Résztvevők: I. korcsoport: Arany diploma II. korcsoport: Arany diploma II. korcsoport: Arany diploma kistérségi verseny Résztvevők: I.korcsoport: Arany diploma és Különdíj III. korcsoport: Arany diploma III. korcsoport: Ezüst diploma Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei és hagyományai. hónap nap Esemény, hagyomány, kiadvány Október 01 Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja alkalmából Úriban és Mendén a gyermekek vendégszerepléseivel. November közepe-vége Képzőművészeti verseny Úriban és Mendén. December 05. Mikulás Hangverseny az Úri Óvodában. folyamán Hangverseny Úriban és Mendén az Öregek Otthonában. December Karácsony előtti utolsó hétvégéje Karácsonyi Hangverseny Úriban és Mendén a zenész- és néptáncos gyermekek vendégszerepléseivel. Március eleje Hangverseny az Úriban és Mendén az Öregek Otthonában. 25. A tehetség napja és a Tánc Világnapja alkalmából zenei és táncverseny - a hét végén Gála hangversennyel. Április folyamán Felkészülés az osztályok Anyák napi ünnepségeire. Június első hétvégéje Tanévzáró Ünnepi Hangverseny Úriban és Mendén a zenész és néptáncos gyermekek vendégszerepléseivel. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás. hónap nap Esemény, hagyomány, kiadvány Október 23. Zeneiskolai közreműködés a községi és iskolai ünnepségen. Március 15. Zeneiskolai közreműködés a községi és iskolai ünnepségen. Augusztus 20. Zeneiskolai közreműködés a községi ünnepségeken. Ezen kívül szülői kérésre és a kollegák megkeresésekor felkészítjük gyermekeinket családi eseményekre (keresztelő, első áldozás, istentiszteletek, házassági évfordulók), valamint osztályműsorokra (karácsonyi ünnepség, anyák napja, évnyitó, évzáró) is.

12 Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma. Úri intézmény Művészeti ág Egyéni oktatásban részt vevők száma Csoportos főtárgy oktatásban résztvevők száma (csoportok/tanulók*) Kötelező, választható tárgyak csoportjainak száma (csoportok/tanulók*) Zeneművészet /13 (1/14, 2/14; 3/11) Táncművészet - 41 ebből két tanuló 3/14 kéttanszakos (1/15, 2/13, 3/13) *A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. Összlétszám Mendei telephely Művészeti ág Egyéni oktatásban részt vevők száma Csoportos főtárgy oktatásban résztvevők száma (csoportok/tanulók*) Kötelező, választható tárgyak csoportjainak száma (csoportok/tanulók*) Zeneművészet /12 (1/10, 2/17, 3/10) *A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. Összétszám 37

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben