Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI /2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-8/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI /2008. Elıterjesztés szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

2 Tisztelt Közgyőlés! A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratainak módosítását a következık tették szükségessé: A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága kérésére: - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) alapító okiratában az intézmény telephelyeként szerepel a máriapusztai tangazdaság. - valamennyi alapító okirat kiegészül az intézmények fı tevékenysége alapján meghatározott államháztartási szakágazati rend szerinti besorolással, - az oktatási intézmények alapító okirataiban a feladatellátást szolgáló vagyonnal és a vagyon feletti rendelkezési joggal foglalkozó rész szerkezetileg egységessé válik. Ugyancsak az egységessé tétel érdekében kerül sor minden alapító okiratban az adott intézmény mőködési területének feltüntetésére. A közgyőlés a 143/2008. (VIII. 26.) sz. határozatával augusztus 31-ével Komárom Város Önkormányzatának adta át a Jókai Mór Gimnázium fenntartói jogát. Az intézmény látta el a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Speciális Szakiskola (Komárom) gazdasági feladatait. Az átadás miatt szükségessé vált átszervezni e feladatot, melynek ellátását a jövıben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) végzi. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) átalakítása után a megyei fenntartásban maradó szakközépiskola alapító okiratából a telephelyként megjelölt kollégiumot törölni kell, mert az már nem része az intézménynek. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Dorog) alapító okiratát pontosítani kell, mert a korábban tagintézményként megjelölt szervezeti egységeket helyesen az intézmény telephelyeiként kell feltüntetni. Az alapító okiratokban a módosításokat áthúzott, illetve dılt betőkkel jeleztük. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést a határozati javaslatban foglalt tartalommal fogadja el! Tatabánya, szeptember 19. Dr. Péntek Péter 2

3 Határozati javaslat I. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratainak módosítását a következık szerint: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája (Komárom) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 73. Telephelyei: - Varroda tanmőhely 2900 Komárom, Marek J. út 3. - Festı tanmőhely 2900 Komárom, Marek J. út 3. - MOL tanmőhely 2900 Komárom, Hága L. út 1/a. - Fodrász tanmőhely 2900 Komárom, Táncsics M. út Diagnosztikai tanmőhely 2900 Komárom, Táncsics M. út 73. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: többcélú intézmény, összetett iskola, szakképzı intézmény, szakközépiskola, szakiskola Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás Alaptevékenysége: Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás, vizsgáztatás Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás (esti, levelezı), vizsgáztatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás, Diáksport Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Intézményi vagyon mőködtetése 3

4 Évfolyamok száma: szakiskola közismereti oktatás 9-10 szakképzés szakközépiskola közismereti oktatás 9-12 szakképzés I/13., II/14. szakiskolát végzett tanulók felkészítése érettségire akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: - autószerelı csipkekészítı fémforgácsoló fodrász gépésztechnikus géplakatos gyermekruha-készítı hegesztı informatikus karosszéria lakatos közlekedésgépészeti technikus (közúti jármő-gépész) mezıgazdasági gépész mezıgazdasági gépjavító mezıgazdasági mőszaki menedzser (akkreditált képzés) nıiruha-készítı ruhaipari technikus (marketing ügyintézı) informatikai hálózati rendszertelepítı számítógép-kezelı (-használó) szerkezetlakatos szobafestı-mázoló, tapétázó varrómunkás vegyipari gépésztechnikus villanyszerelı vízvezeték- és központifőtés-szerelı A es tanévtıl: - mezıgazdasági gépszerelı, gépjavító gépi forgácsoló géplakatos hegesztı szerkezetlakatos karosszérialakatos központifőtés- és csıhálózat-szerelı villanyszerelı számítógép-szerelı, -karbantartó csecsemı- és gyermekruha-készítı nıi szabó festı, mázoló és tapétázó fodrász autószerelı CAD-CAM informatikus

5 - mőszaki informatikus gépgyártástechnológiai technikus elektronikai technikus ruhaipari technikus Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 580 fı Az ellátható vállalkozási tevékenységek köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlanok: 2900 Komárom, Hága L. u. 1/A Komárom, Marek J. u Komárom, Táncsics M. út 73. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény Szakágazati besorolása: alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás kivételével) 5

6 Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényő (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista) gyermekek óvodai nevelése, iskolai nevelése és oktatása, logopédiai ellátása, napközis és tanulószobai ellátása, diákotthoni elhelyezése, szociális ellátás szállásnyújtással (otthont nyújtó ellátás, különleges ellátás, utógondozói ellátás), iskolai intézményi étkeztetés, diáksportköri tevékenység; szabad kapacitás bérbeadás útján történı hasznosítása Normatív támogatás jogcímei: különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása, intézményi étkeztetés gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás, utógondozói ellátás) Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: A 2008/2009-es tanévben: - kerti munkás bırtárgykészítı számítógép kezelı/használó A 2009/2010-es tanévtıl: - kerti munkás bırtárgykészítı számítógépes adatrögzítı Évfolyamok száma: alapiskolai oktatás 1-8. speciális szakiskolai képzés Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: Iskolai létszám: 240 fı Diákotthon: 65 fı Gyermekotthon: 40 fı Külsı férıhelyek: 6 fı tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága és Nevelési Tanácsadója (Tata) gazdasági feladatait. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlan: 2890 Tata, Új út 21. ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája (Esztergom) alapító okirata 6

7 a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája (Esztergom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája Rövidített neve: Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola Székhelye: 2500 Esztergom, Fıapát u. 1. Alapító szerve: Esztergom Városi Tanács Alapítás éve: 1950 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: többcélú intézmény, egységes iskola, közoktatási intézmény, szakközépiskola Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás Alaptevékenysége: Általános középfokú oktatás, szakközépiskolai oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati képzés, iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés, CISCO. Hálózati Lokális Akadémia (helyi képzési központ). Felnıtt és egyéb oktatás, mesterképzés, iskolai intézményi étkeztetés, diáküdültetés, diákotthoni kollégiumi ellátás más intézménnyel történı együttmőködés keretében. Gyógypedagógiai ellátás (látássérült tanulók integrált oktatása). Máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, szimpóziumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása), sporttevékenység, alap-, érettségi és szakmai vizsgák szervezése a pedagógiai program szerint, felnıtt, munkaerı-piaci szakképzés és vizsgáztatás (külön felsorolás szerint), intézményi vagyon mőködtetése. Évfolyamok száma: Közismereti oktatás Szakképzés I/13, II/14. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés I/13, II/14. Tagozat: nappali Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 550 fı tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlan: 2500 Esztergom, Fıapát u.1. tulajdonos: Esztergom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben 7

8 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája (Tata) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája Rövidített név: Eötvös József Szakközépiskola Tata Székhelye: 2890 Tata, Tanoda tér 5. Telephelye: 2890 Tata, Tanoda tér 5/A. Alapító szerve: Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: szakközépiskola Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás Alaptevékenysége, feladatai: érettségire épülı szakképzés, felnıttképzés Évfolyamok száma, tagozat: Érettségi utáni szakképzés, szakközépiskola I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: - ügyintézı titkár idegenforgalmi ügyintézı A es tanévtıl: - ügyviteli titkár elágazásai idegen nyelvi titkár iskolatitkár ügyintézı titkár protokoll és utazásügyintézı elágazásai protokollügyintézı utazásügyintézı ráépülés rendezvény és konferenciaszervezı utazásszervezı menedzser Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: Érettségi utáni szakképzés: 56 fı tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. (Az intézmény gazdasági feladatait a Komárom- 8

9 Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) látja el.) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlan: 2890 Tata, Tanoda tér 5. tulajdonos: Tata Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Dorog) alapító okirata a Csolnok Község Önkormányzatától átvett alapfokú mővészetoktatási feladatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Dorog) keretein belül látja el, ezért augusztus 01-jei hatállyal a következık szerint módosítja az Intézmény alapító okiratát, egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 142/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozatot. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Rövidített neve: KEMÖ Erkel Ferenc Zeneiskolája Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi u. 65. Telephelyei: 2529 Annavölgy, Fı u Bajna, Hısök tere Csolnok, Hısök tere Dorog, Bécsi u Dorog, Iskola u Kesztölc, Iskola u Leányvár, Bécsi út Nagysáp, Szabadság tér Sárisáp, Fı u Sárisáp, Malom u Tokod, Béke u Tokod, Határ u Tokodaltáró, Sallai u. 6. 9

10 Tagintézményei: Az alapító neve: Dorog Járási Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: alapfokú mővészetoktatási intézmény Szakágazati besorolása: alapfokú mővészetoktatás Alaptevékenysége: alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágon tevékenységet nem folytat Tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona (tenor-bariton), tuba, szaxofon, ütı, gitár, zongora, harmonika, hegedő, gordonka, nagybıgı, magánének, szolfézs, szolfézs elıképzı, zeneelmélet, zenetörténet, kamarazene, jazzzongora, jazz-basszusgitár, jazzdob Az intézménybe felvehetı növendékek maximális száma: 650 fı Évfolyamok száma: 12 A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlanok: Annavölgy, Fı út 24. tulajdonos: Annavölgy Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bajna, Hısök tere 2-4. tulajdonos: Bajna Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Csolnok, Hısök tere 13. tulajdonos: Csolnok Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dorog, Bécsi u. 45.; Dorog, Bécsi u. 65. (hrsz.: 1430/1); Dorog, Iskola u. 1. tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kesztölc, Iskola u. 68. tulajdonos: Kesztölc Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Leányvár, Bécsi út 182. tulajdonos: Leányvár Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Nagysáp, Szabadság tér 3. tulajdonos: Nagysáp Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Sárisáp Mővelıdési Ház, Malom u. 3.; Sárisáp, Fı u

11 tulajdonos: Sárisáp Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tokod, Béke u. 26.; Tokod, Határ u. 6. tulajdonos: Tokod Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tokodaltáró, Sallai u. 6. tulajdonos: Tokodaltáró Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. (Az intézmény gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája (Dorog) látja el.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthonának (Pilismarót-Basaharc) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót- Basaharc) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona Székhelye: 2028 Pilismarót-Basaharc Alapító szerve: Esztergom Városi Tanács Alapítás éve: Az ellátási forma: szociális szakosított ellátás Típusa: személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idısek otthona, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, idısek gondozóháza Szakágazati besorolása: idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 11

12 Ápoló-gondozó otthoni ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás (munkahelyi vendéglátás) tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény látja el a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona (Esztergom) gazdasági feladatait. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót- Basaharc) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona Székhelye: 2028 Pilismarót-Basaharc Telephelye: 2500 Esztergom, Visegrádi út Alapító szerve: Esztergom Városi Tanács Alapítás éve: Az ellátási forma: szociális szakosított ellátás Típusa: személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idısek otthona, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, idısek gondozóháza Szakágazati besorolása: idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Ápoló-gondozó otthoni ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás (munkahelyi vendéglátás) tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény látja el a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona (Esztergom) gazdasági feladatait. Hatálybalépés idıpontja: a mőködési engedély jogerıre emelkedését követı nap 12

13 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona (Esztergom) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona (Esztergom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona Székhelye: 2500 Esztergom, Simor J. u Alapító szerve: Esztergom Városi Tanács Alapítás éve: Az ellátási forma: szociális szakosított szakellátás Típusa: személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idıskorúak otthona Szakágazati besorolása: idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Alaptevékenysége: Ápoló-gondozó otthoni ellátás Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás (Munkahelyi vendéglátás) tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. (Az intézmény gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) látja el.) (az intézmény jelenlegi vezetıje a korábbi jogszabályok alapján határozatlan idıre kinevezett) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona (Tokodaltáró) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona (Tokodaltáró) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: 13

14 Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Székhelye: 2532 Tokodaltáró, József Attila u. 4. Telephelye: Fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona 2532 Tokodaltáró, Sallai u. 1. Alapító szerve: Dorog Járási Tanács Alapítás éve: Az ellátási forma: szociális szakosított ellátás Típusa: személyes gondoskodás keretébe tartózó szakosított ellátást biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, valamint fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona Szakágazati besorolása: idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Alaptevékenysége: Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása. Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással. tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete (Tatabánya) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete (Tatabánya) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete Székhelye: Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Szakágazati besorolása: önkormányzati intézményeket ellátó, kisegítı szolgálat Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 14

15 Általános közigazgatási tevékenység, Közigazgatást kiegészítı szolgáltatás, Nyomdai tevékenység, Egyéb szálláshely-szolgáltatás, Munkahelyi étkeztetés, Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Ingatlankezelés, Egyéb, máshová nem sorolható gazdasági szolgáltatás. tevékenységet nem folytat. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv hatásköre, a kinevezés határozott, 5 év idıtartamra szól. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája Rövidített neve: Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38. Alapító szerve: Esztergom Város Tanácsa Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: többcélú, egységes iskola (szakközépiskola, szakiskola) Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás Alaptevékenysége: Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás-nevelés, OKJ programok szerinti szakképzés, technikus képzés, akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés, sporttevékenység, alap-, érettségi és szakmai vizsgák szervezése, felnıtt munkaerıpiaci szakképzés és vizsgáztatás, mesterképzés, gyógypedagógiai ellátás (megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek integrált oktatása, érzékszervi fogyatékossággal 15

16 küzdı tanulók integrált oktatása), máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása), intézményi vagyon mőködtetése, iskolai intézményi étkeztetés. Évfolyamok száma: Szakközépiskola: 9-12, I/13, II/14. Szakiskola: 9-10., I/11., II/12., III/13. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú mérnökasszisztens szakképzés: I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: Kifutó jelleggel: - ács-állványozó asztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı fémforgácsoló fodrász karosszérialakatos kımőves közlekedésiüzem-viteli, szállítmányozási technikus nıi ruhakészítı szerszámkészítı szobafestı-mázoló és tapétázó villanyszerelı vízvezeték- és központifőtés-szerelı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: - gépészmérnök asszisztens(kifutó jelleggel) A as tanévtıl szakmai kimenetként indul: - automatizálási technikus (gyártósori technikus) A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: - épületgépészeti csıhálózat és berendezés szerelı energiahasznosító berendezés szerelı - gázfogyasztó berendezés szerelı - központifőtés- és csıhálózat-szerelı - vízvezeték- és vízkészülék-szerelı - épületlakatos gépgyártástechnológiai technikus gépgyártású gépkezelı gépszerelı autógyártó - háztartási gépgyártó - gépi forgácsoló géplakatos hegesztı hőtı- és klímaberendezés-szerelı, karbantartó szerkezetlakatos szerszámkészítı automatikai mőszerész elektromechanikai mőszerész villanyszerelı mőanyag-feldolgozó géprendszer üzemeltetıje ács-állványozó burkoló

17 - festı-mázoló és tapétázó kályhás kıfaragó, mőköves és épületszobrász kımőves szabó bútorasztalos épületasztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı jármőfényezı karosszérialakatos közlekedésiüzem-viteli ellátó logisztikai ügyintézı fodrász mérnökasszisztens (csak egyetem, illetve fıiskola közremőködésével hallgatói jogviszony alapján) finommechanikai mőszerész finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító gépipari minıségellenır légtechnikai rendszerfigyelı üzemeltetı gépésztechnikus elektronikai mőszerész elektromos gép- és készülékszerelı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: - gépipari mérnökasszisztens A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: - CNC-forgácsoló épületgépészeti csıhálózat- és berendezés-szerelı épületlakatos erımővi kazángépész fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltetı finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító finommechanikai mőszerész gépgyártástechnológiai technikus gépgyártósori gépkezelı, gépszerelı gépi forgácsoló géplakatos hegesztı szerkezetlakatos szerszámkészítı színesfém-feldolgozó üzemeltetı gépésztechnikus vas-és acélfeldolgozó automatikai mőszerész elektrolakatos és villamossági szerelı villanyszerelı villamoshálózat-szerelı, -üzemeltetı mőanyag-feldolgozó papírgyártó és -feldolgozó ács, állványozó

18 - burkoló csıvezetéképítı festı, mázoló és tapétázó kályhás kımőves kıfaragó, mőköves és épületszobrász könnyőipari technikus szabó bútorasztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı jármőfényezı karosszérialakatos logisztikai ügyintézı fodrász kerámiakészítı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: - gépipari mérnökasszisztens mechatronikai mérnökasszisztens Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 1200 fı tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlan: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38. tulajdonos: Esztergom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Kömlıd) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Kömlıd) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: 18

19 Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Székhelye: 2853 Kömlıd, Szabadság u. 23. Alapító szerv neve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény Szakágazati besorolása: alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás kivételével) Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényő gyermekek (értelmileg akadályozott, autista) óvodai nevelése, iskolai nevelése és oktatása, diákotthoni elhelyezése, szociális ellátás szállásnyújtással (otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás), iskolai intézményi étkeztetés. Évfolyamok száma: Óvoda Általános iskola 1-8. Készségfejlesztı szakiskola Oktatott szakmák: takarító, takarító kisegítı, konyhai kisegítı, parkgondozás Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: Óvoda: 8 fı Iskola: 120 fı Diákotthon: 80 fı Gyermekotthon: 32 fı tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. (Az intézmény gazdasági feladatait a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai (Tatabánya) látja el.) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlan: 2853 Kömlıd, Szabadság u. 23. ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben 19

20 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2890 Tata, Új út 19. Telephelye: Máriapuszta Alapító szerve: Földmővelésügyi Minisztérium Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: összetett, többcélú közoktatási intézmény (szakközépiskola, szakiskola és kollégium) Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás Alaptevékenysége: Szakiskolai oktatás-nevelés, szakiskolai képzés, szakközépiskolai oktatás-nevelés, szakközépiskolai képzés, felnıtt szakközépiskolai és szakiskolai képzés, mester-képzés, egyéb oktatás és képzés, gyógypedagógiai ellátás (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek integrált oktatása). Érettségi és szakmai vizsgák szervezése a pedagógiai program szerint. Valamennyi képzési formában vizsgáztatás. Munkaerıpiaci szakképzés és vizsgáztatás. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés. Kiegészítı tevékenység: Szálláshely szolgáltatás. Vendéglátás. Közúti szállítás. Személyszállítás autóbusszal. Iskolai és kollégiumi intézményi étkeztetés, kollégiumi ellátás, mezıgazdasági szakmai tanácsadás. Máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, szimpóziumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása). Sporttevékenység. Tanüzemi mezıgazdasági tevékenység (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet), tanüzemi élelmiszer elıállítási tevékenység. Évfolyamok száma: szakiskola: közismereti oktatás szakiskola 1/11., 2/12., 3/13. szakképzés szakközépiskola: közismereti oktatás érettségire felkészítı oktatás technikusképzı I/13., II/14., III/15. akkreditált iskolarendszerő felsıfokú képzés: I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: 20

21 - dísznövénykertész hentes és mészáros húsipari szakmunkás pék pék-cukrász mezıgazdasági gépész virágkötı mezıgazdasági technikus agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus sütı- és cukrásztechnikus vadgazdálkodási technikus Tagozat: Szakközépiskolai oktatás, nevelés: nappali tagozat, levezı tagozat, távoktatás Szakiskolai oktatás, nevelés: nappali tagozat, levelezı tagozat, távoktatás Felnıttoktatás: iskolarendszeren kívüli szakmai tanfolyam Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 570 fı, kollégium 108 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Tanüzemi növénytermesztési szolgáltatás, állattenyésztési tanüzemi termékek kiskereskedelme, 30%. Szabad kapacitás kihasználása érdekében bevétel szerzés céljából az alaptevékenység, kiegészítı és kisegítı tevékenységként mőködı tanmőhelyek termékeit értékesítheti. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája (Tata) gazdasági feladatait. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlanok: Tata, Új út Tata külterületén lévı tangazdasági ingatlanok tulajdonos: Tata Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára (Tatabánya) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára (Tatabánya) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: 21

22 Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Rövidített név: József Attila Megyei Könyvtár Székhelye: 2800 Tatabánya, Fı tér 2. Telephelyei: 2800 Tatabánya, Március 15. u Tatabánya, Március 15. u. 3. Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: 1952 A fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szakágazati besorolása: könyvtári, levéltári tevékenység Alaptevékenysége: Nyilvános könyvtári szolgáltatás a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény III. része alapján Kiadói szolgáltatás Kötészeti szolgáltatás tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton - az ágazati miniszter véleményének kikérésével - a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma Székhelye: 2922 Komárom, Laboráns u. 1. Alapító szerve: Komáromi Városi Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 22

23 Típusa: kollégium Szakágazati besorolása: egyéb szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenysége: Középfokú oktatási intézményekben tanulók kollégiumi, externátusi ellátása; sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása; cigány tanulók etnikai felzárkóztató oktatása, nevelése; kollégiumi intézményi étkeztetés; oktatási tevékenység; szabad kapacitás bérbeadás útján történı hasznosítása; munkahelyi vendéglátás; intézményi étkeztetés. Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 108 fı tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Speciális Szakiskola gazdasági feladatait. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlan: 2922 Komárom, Laboráns u. 1. ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 23

24 Típusa: közoktatási intézmény, szakközépiskola Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás Alaptevékenysége: nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás; intézményi vagyon mőködtetése; diáksportköri tevékenység; nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Évfolyamok száma: nyelvi elıkészítı évfolyam, 5. évfolyam (szakközépiskola) 6. évfolyam: emeltszintő szakképesítés Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: Kifutó jelleggel: ügyviteli szakmacsoport: - ügyintézı titkár (középfok) ügyintézı titkár (felsıfok) szerkesztıségi ügyintézı titkár gyors és idegen nyelvő gépíró kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: - külkereskedelmi üzletkötı külkereskedelmi ügyintézı európai üzleti asszisztens informatikai szakmacsoport: - CAD-CAM tervezı, dokumentációkezelı információrendszer-szervezı informatikus számítástechnikai szoftverüzemeltetı A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: Ügyvitel szakmacsoport: ügyviteli titkár (alapképzés) idegen nyelvi titkár (elágazás) iskolatitkár (elágazás) ügyintézıtitkár (elágazás) hatósági és közigazgatási ügyintézı (alapképzés) migrációs ügyintézı II. (elágazás) nyilvántartási és okmányügyintézı (elágazás) településfejlesztési szakelıadó (elágazás) irodai asszisztens (alapképzés) beszédleíró-gyorsíró (ráépülés) jegyzıkönyvvezetı (ráépülés) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: kereskedelmi ügyintézı (alapképzés) külgazdasági ügyintézı (ráépülés) logisztikai ügyintézı (alapképzés) nemzetközi szállítmányozási ügyintézı (ráépülés) marketing- és reklámügyintézı (alapképzés) Informatika szakmacsoport: informatikai alkalmazásfejlesztı (alapképzés) internetes alkalmazásfejlesztı (elágazás) informatikai rendszergazda (alapképzés) számítógéprendszer-karbantartó (elágazás) webmester (elágazás)

25 informatikus (alapképzés) térinformatikus (elágazás) Oktatási szakmacsoport: sportedzı (alapképzés) fitness-welness asszisztens (elágazás) sportedzı (ritmikus sportgimnasztika, torna, labdarúgás, floorball, kézilabda)(elágazás) rekreációs mozgásprogram-vezetı (ráépülés) Emeltszintő oktatás: idegen nyelv Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 450 fı tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlan: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az intézmény ingó vagyon: vagyonkezelı: az intézmény intézményi leltárak szerinti értékben A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára (Esztergom) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára (Esztergom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, KEMÖL Székhelye: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7. Telephelye: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u Esztergom, Vörösmarty Mihály u. 14. Tagintézménye: Komárom Városi Fióklevéltár 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Alapító szerve: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Alapítás éve:

26 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jogállása, típusa: Önálló jogi személy, általános győjtıkörő közgyőjtemény Szakágazati besorolása: könyvtári, levéltári tevékenység Alaptevékenysége: A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló évi LXVI. törvény alapján levéltári tevékenység; kulturális örökség védelme, kiadói szolgáltatás tevékenységet nem folytat. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton - az ágazati miniszter véleményének kikérésével - a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye (Tatabánya-Síkvölgy) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye (Tatabánya-Síkvölgy) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye Székhelye: 2800 Tatabánya-Síkvölgy, Pf: Szervezeti egységei: Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona Fogyatékos személyek rehabilitációs otthona I. sz. Pszichiátriai lakóotthon II. sz. Pszichiátriai lakóotthon III. sz. Pszichiátriai lakóotthon Telephelye: Fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona 2837 Vértesszılıs, Tanács u. 6. Alapító szerve: Tatabánya Városi Tanács V.B. Alapítás éve: Az ellátási forma: szociális szakosított ellátás Típusa: személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézmény (pszichiátriai betegek otthona), rehabilitációs intézmény 26

27 (fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye), lakóotthon (pszichiátriai betegek ápoló-gondozó célú lakóotthona, fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona). Szakágazati besorolása: mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Alaptevékenysége: Szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció, fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás) Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása, Fogyatékos személyek rehabilitációs intézeti ellátása, Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása, Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással. tevékenységet az alapfeladata ellátásához kapcsolódóan, az ellátottak munkavégzési célú foglalkoztatása érdekében folytathat, mértéke 30 %. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola (Komárom) alapító okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Speciális Szakiskola (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Speciális Szakiskola Székhelye: 2900 Komárom, Czuczor G. u. 17. Telephelyei: 2900 Komárom, Báthory u. 11/a Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács V.B. Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Típusa: többcélú közoktatási intézmény: általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztı speciális szakiskola Szakágazati besorolása: alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás kivételével) Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényő (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott) tanulók nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása; sajátos 27

28 nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása; szakiskolai oktatás; napközi otthon és tanulószobai ellátás; intézményi vagyon mőködtetése; iskolai intézményi étkeztetés; diáksportköri tevékenység; Évfolyamainak száma: alapfok: 1 8. évfolyam szakiskola: évfolyam Oktatott szakmák: Faipari gépmunkás Varrómunkás Textiljáték készítı Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: általános iskola: 94 fı szakiskola: 70 fı tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény gazdasági feladatait a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma Jókai Mór Gimnáziuma (Komárom) látja el. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: ingatlanok: 2900 Komárom, Báthory u. 11/a. tulajdonos: Horváth János bérlı: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult, a közüzemi díjak megtérítése mellett: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2900 Komárom, Czuczor G. u. 17. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2900 Komárom, Jedlik Ányos u. 8. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult, a közüzemi díjak megtérítése mellett: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingó vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító okirata 28

29 a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága Rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: 2890 Tata, Néppark Postacíme: 2892 Tata, Pf Tagintézményei: Megyei Múzeum: Kuny Domokos Megyei Múzeum 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 3.; Helyrajzi szám: 1874/1. Tulajdonos: Magyar Állam Győjtıköre: régészet, néprajz, történet (a céhek megszőnéséig), numizmatika, képzı- és iparmővészet, természettudomány. Győjtıterülete: Aka, Ácsteszér, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely, Ács, Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlıd, Oroszlány, Szákszend, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna, valamint Környe, Várgesztes és Vértessomló közigazgatási területe. A megyei múzeumi szervezet számára a régészet vonatkozásában jogszabályokban meghatározott, át nem ruházható, a megye egész területére kiterjedı feladat- és hatáskörök kivételével. Közérdekő muzeális kiállítóhelyei: Görög-római Szobormásolatok Kiállítása 2890 Tata, Hısök tere 7.; Helyrajzi szám: 1649.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Német Nemzetiségi Múzeum 2890 Tata, Alkotmány utca 1.; Helyrajzi szám: 3119/2.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jászai Mari Emlékház 2881 Ászár, Jászai Mari u. 17.; Helyrajzi szám: 823/1.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Egyéb, a feladat ellátásához rendelt ingatlanok: 8600 Siófok, Bocskai köz 20. (vendégház) Helyrajzi szám: 3158.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2890 Tata, Deák Ferenc u. 3. (Központi raktár) Helyrajzi szám: 3426/96.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2890 Tata, Mővész köz. 2. (Vaszary villa) Helyrajzi szám: 2984/4.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2890 Tata, Néppark (Kiskastély) Helyrajzi szám: 3306/4.; Tulajdonos: Magyar Állam Tematikus Múzeum Klapka György Múzeum 2900 Komárom, Kelemen László u. 22.; Helyrajzi szám: 1458.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata 29

30 Győjtıköre: régészet Győjtıterülete: Komárom város közigazgatási területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Czibor Zoltán emlékszoba 2900 Komárom, Sport u. 52.; Helyrajzi szám: 791.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata DDr. Juba Ferenc Tengerészeti kiállítás 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Helyrajzi szám: 1.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Római kori kıtár, lapidárium 2900 Komárom, Igmándi erıd; Helyrajzi szám: 1171.; Tulajdonos: Magyar Állam Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jogállása, típusa: önálló jogi személy, általános győjtıkörő közgyőjtemény Szakágazati besorolása: múzeumi tevékenység Alaptevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Illetékességi területén - A kulturális javak folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése, restaurálása, a győjtemény tudományos feldolgozása, publikálása, kiállításokon történı bemutatása, - A régészeti lelıhelyek nyilvántartása, mentése, - Régészeti feltárások végzése. - Múzeumi szolgáltatás, kiállítás (múzeumi szolgáltatás, képzı-, ipar-, fotó- és egyéb mővészeti kiállítás). - Közösségi- mővelıdési szolgáltatás (közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés). - Mőemlékvédelem. - Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése). - Kiadói szolgáltatás (könyvkiadás). - Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés (történettudományi, régészeti, néprajzi, muzeológiai és mővészeti kutatás). Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatok Alaptevékenységét szolgáló kiegészítı tevékenységei: - Mőtárgymásolatok készítése, árusítása Vállalkozási tevékenysége: Egyéb máshova nem sorolható kiskereskedelem (20%). (TEÁOR szám 52.63) Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Vagyon feletti rendelkezési joga: Vagyonkezelési jogot gyakorol a feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vonatkozásában a fenntartó, illetıleg a tulajdonos vagyonrendeletében foglaltak szerint. Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: a megyei múzeumi szervezet, egyben a Kuny Domokos Megyei Múzeum igazgatóját, mint az intézmény egyszemélyi 30

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 460 /2009. Elıterjesztés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Aljegyzıje VI. 1225/2007. Elıterjesztés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-2/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 5. különszám 2008. szeptember KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-4/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-4/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-4/2008. Elıterjesztés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Csermák Vilmos, megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor Pál fıtanácsos

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. október 25-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátása Elıterjesztı: Simon

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 837 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 271-3/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 271-3/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 271-3/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics György,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25.

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25. A Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

286/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

286/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 286/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 156/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról Fejér

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 8. szám 2008. július KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. július 3-ai rendkívüli ülése HATÁROZAT

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. a./ Neve: Városi Intézményi Központ Füzesabony Rövidített név: VIK Füzesabony b./ Székhelye: Füzesabony, Ifjúság út 17.

ALAPÍTÓ OKIRAT. a./ Neve: Városi Intézményi Központ Füzesabony Rövidített név: VIK Füzesabony b./ Székhelye: Füzesabony, Ifjúság út 17. Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. augusztus 25-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: Füzesabony Város Képviselı-testületének 102/2008./VIII.25./ h a t á r o z a t a : Füzesabony

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 208/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK (TÖRZSVAGYON)

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK (TÖRZSVAGYON) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingatlan nyilvántartása 2010. szept. 2. S.SZ. Helyrajzi szám Helyi kijelölés alapján Cím Rendeltetés Telekterület (m 2 ) A telken lévı építmény (db) FORGALOMKÉPTELEN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben