Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT MÉDIAMENEDZSMENT SZAKIRÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT MÉDIAMENEDZSMENT SZAKIRÁNY"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT MÉDIAMENEDZSMENT SZAKIRÁNY EZOTÉRIA NAPJAINK MÉDIÁJÁBAN Lutz Dóra Budapest,

2 Tartalomjegyzék Bevezetés fejezet... 6 A trendkutatás Jövőkutatás és trendkutatás A trendkutatás jellemzői A trendkutatás speciális módszerei Egy médium egyetlen számának elemzése A résztvevő megfigyelés Szimbólumok elemzése Az utcai trendkutatás Tartalomelemzés Véleményvezetők megkérdezése, megfigyelése Trendcsinálók megkérdezése, megfigyelése fejezet Trendek és ellentrendek Idő és tempó Trend: gyorsulás/gyorsítás Ellentrend: lassúság/lassítás Mobilitás Trend: fizikai és szellemi mobilitás Ellentrend: stabilitás Teljesítmény Trend: többet, gyorsabban, olcsóbban Ellentrend: egyszerűség, haszontalanság Tudás Trend: tanulás a racionális tudásért Ellentrend: tanulás az emocionális tudásért Társas élet Trend: individualizmus Ellentrend: mi - érzés Testmozgás Trend: wellness Ellentrend: null-ness A fogyasztás Trend: hedonizmus Ellentrend: új aszketizmus Fogyasztói elvárások Trend: élmény-keresés Ellentrend: autentikusság keresése Alapérték a termékválasztásnál Trend: high-tech, virtualitás Ellentrend: természetes/természetesség Fiatalság Ethosz Trend: örökké fiatal Ellentrend: vállald korod! Távol és közel/az ismeretlen keresése

3 Trend: egzotikumok, keleti kultúrák Ellentrend: a gyökerek keresése Egészség Trend: felelősségvállalás és annak magas elvárása technikai szinten Ellentrend: gyengéd orvoslás fejezet Az okkultizmus Egy kis fogalommagyarázat Az okkultizmus története Agykontroll fejezet Ezotéria a médiában A nyomtatott sajtó A Feng Shui Feng Shui, a harmonikus élet magazinja Az auditív média Radio Café Instrument Az audiovizuális média Sámánizmus A TV sámán Internet Az asztrológia eredete és fontos szakaszai Asztrománia Konklúzió Végszó Irodalomjegyzék Melléklet Beszélgetés egy asztrológussal

4 Bevezetés Az okkultizmus, ezotéria Európában való elterjedése nagy hatást gyakorolt az emberek gondolkodására, életvitelére, elvárásaira. Ma már azt is felmérhetjük, hogy milyen mértékben és irányban változtatta meg az új hullám a marketing szempontjából döntő fontosságú tényezőket, és hogy a jelenlegi piac milyen új lehetőségeket tár a médiumok elé. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a médiában a témát érintő műsorok és kiadványok igényesség és hitelesség szempontjából megkérdőjelezhetőek. Tanulmányomban e két szempontot gyakorlati szinten egy magazin, egy rádióműsor, egy TV műsor és egy internetes honlap elemzésével fogom megvizsgálni. Az ezt megelőző fejezetekben rövid áttekintést nyújtok a jövőben várható trendek alakulásáról, s bemutatom a ma élő trendeket és a trendekre válaszul érkező ellentrendeket. Majd a hazai példák elemzését megelőzően rövid áttekintést nyújtok az okkultizmus, ezotéria történetéről és a témában sokszor használt fogalmak pontos jelentéséről. Minthogy a dolgozat eddig a pontig tárgyalt része inkább áttekintés, mint kutatási beszámoló, a konkrét adatokra és eredményekre mások munkája alapján fogok utalni. Ami a szakirodalmat illeti, különösen a témában írt szakkönyvekre és összefoglalókra fordítottam nagy figyelmet. Amint jeleztem, tanulmányom központi kérdése a mai magyar médiumokban fellelhető ezoterikus témájú műsorok igényessége és hitelessége. A négy elemzés tárgyát képező kiadványt, műsort, illetve honlapot véletlenszerűen választottam, mind a négyet az ezotéria különböző területeiről, mivel ezen tanulmány célja nem egy okkultista téma különböző médiumokban megjelenő összehasonlítása. A magazin térrendezéssel foglalkozik, a rádióműsor váltakozó ezoterikus témákat tárgyal, a TV műsor a magyar gyökereket eleveníti fel, míg az internetes oldalon a csillagtudomány témaköre kap főszerepet. Ha valamit igényesség és hitelesség szempontjából vizsgálunk, akkor a lehetséges variációk: 1. igényes, 2. hiteles, 3. igényes és hiteles, 4. valamint egyik sem. Bár a műsorok, és a kiadvány választása szúrópróba jellegű volt, mégis mind a négy változatra jutott egy vizsgált elem. Messzemenő következések levonása nélkül is elgondolkodtató. 4

5 Hipotézis: A mai magyar médiában fellelhető kiadványok illetve műsorok minőségi szempontból nem kapnak kiváló minősítést, és hiteleségük is erőteljesen megkérdőjelezhető. Az elemzésre kerülő ezoterikus témával foglalkozó kiadványok illetve műsorok kiválasztása a következőképp történt: mivel hipotézisem igazolását vagy cáfolását nem akartam befolyásolni különböző lehetőségek közötti latolgatással, ezért a négy médiumból azt a kiadványt, műsorokat, illetve honlapot választottam, amit a témaválasztás után napi tevékenységeim során legelőször elém tett a média. Mintegy szemléltetve egy hétköznapi ember találkozását a témával a médián keresztül. Tehát hipotézisem: - igényességben alacsony színvonalú, - hitelességben megkérdőjelezhető kiadványok, műsorok és honlapok találhatók a mai magyar médiában. Olyan kiadványok illetve műsorok, melyek nem teszik érdekesebbé és kedveltebbé a témát, és menedzsment szempontjából sem tesznek azért, hogy igényes tálalással emeljék az eladott példányok számát, illetve a nézők, a honlapra látogatók mennyiségét. Az elemzés módszere: Miután bemutatom a trendkutatási módszereket, a trendeket és ellentrendjüket, az okkultizmus alapvető fogalmait, valamint történetét, az adott ezoterikus ágazatot, mellyel a választott kiadvány, műsorok, valamint honlap foglalkozik, az elemzés hangsúlyát főként az alaki és a tartalmi részre fektetem, mivel így kaphatjuk meg a választ az igényesség és hitelesség milyenségére. Tehát a tartalomelemzés módszerével élek elsődlegesen. 5

6 1. fejezet A trendkutatás A piackutatás során a változások előrejelzése jelent a legnagyobb feladatot, hiszen bármikor beállhat a telítődés állapota, más néven a habituáció, mikor az egyén érzéketlenné válik az új ingerekre, majd következik a stagnálás, s végül a csökkenés. Az újdonságok megértéséhez gyakorta új látásmódra van szükség. Az igazi probléma viszont az, mikortól válik egy jelenség meghatározóvá, trenddé, egy olyan állapottá, mikor a látszólag rendezetlen állapotból a folyamat önszervező mechanizmusa folytán irányzat válik. Törőcsik Mária a trendkutatást a következőképpen definiálja: 1 A trendkutatás célja az, hogy a jelenben feltűnő, de érzékelhetően erősödő társadalmi jelenségeket felkutassa, feltárja azok okait és hatókörét, növekedésük várható hatásait a vásárlás, a fogyasztás területén azért, hogy a gazdaság szereplőinek döntéseit támogassa. A trendy csoportok jellegüknél fogva számszerűen mindig kisebbek, mint a klasszikus fő csoportok, de ezek segítségével a társadalom többségi és kiscsoportos szerkezete átalakul. Ez a változás természetes következménye az életkörülmények átalakulására, legyen az akár gazdasági, akár demográfiai, akár kulturális. Emellett ugyancsak meghatározó a generációs élmények hatására kialakuló érték-orientáció változása. A kis csoportokra való összpontosítás, szegmentáció gazdaságossága az adott termék, szolgáltatás típusától függ. A következőkben tekintsük át a jövőkutatás és a trendkutatás közötti alapvető különbséget és a jövőkutatás előrejelzéseit, majd a trendkutatás jellemzőit és módszereit, hangsúlyozva az ezoterikus téma elemzésében hasznos elemeket. 1 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Trendek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest,

7 1.1. Jövőkutatás és trendkutatás A jövőkutatás a társadalommal kapcsolatos jövő előzetes megismerésére irányuló intellektuális tevékenység, a jövőfeltárás problémaköreivel foglalkozó tudományterület. 2 A jövőkutatás és a trendkutatás egyik alapvető különbsége, hogy míg a jövőkutatás a jövőben keletkező trendekre összpontosít a jelen eseményei segítségével, addig a trendkutatás a jelenre koncentrál, s a napjainkban fellelhető trendekre összepontosít, majd ennek segítségével prognosztizál. A jövőkutatás két fő vonulata, mely eltérő nézetük ellenére, vagy éppen ezért, kiegészítik egymást, a következők: - prognosztika, mely a jelen és múlt folyamatainak folytatását vizsgálja elsősorban matematikai-statisztikai módszerekkel. - futurológia, mely egy komplex jövőképet vázol fel, bemutatva az ott fellépő esetleges problémákkal együtt. A prognosztika szempontjából Nefiodow, egy Kondratyev-követő kutató szerint a következő, hatodik Kondratyev-ciklus kiváltói közt szerepelnek az alábbi területek 3 : - Egészségügy mint megaiparág, melyben a gyógyszeripar mellett a gyógyászati technikák és a táplálkozás fog fejlődni.(ide sorolható a természetgyógyászat, valamint a biotermékek is.) - Információ- és tudáspiac teljesebbé válása lesz kiemelkedő. - Környezetpiac az ökológiai újítások folytán kiszélesednek az ezen a téren kínálkozó lehetőségek. - Alternatív energiák, optikai technológiák, mint a nap-, szél- vagy biomassza energia, avagy a szolártechnika. Mivel az eddig szóló ciklusok a technikáról, a műszaki megoldásokról szóltak, gyakorlatilag az ipari forradalom óta egyre növekvő mértékben, Nefiodow a jövő legfőbb 2 Nováky, p. Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Trendek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Trendek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest

8 kihívásait az emberben látja. A technika által felgyorsult élet egészségi károsodással járt együtt, ezért lassan az egészséges, képzett és kreatív ember lesz a cél. A fizikai és mentális egészségértelmezés lehet a jövő mozgatórugója. Nefiodow elméletét Horx gondolta tovább 4, s az általa elgondolt hosszútávú prognózis szerint a korszakok: az egészségügy korszaka az élettudományok korszaka a nanotechnika korszaka az új atomkor a csillagászat kora A jövővel kapcsolatos kutatás során marketing szempontból a legjobb, ha mindkét jövőkutatási módszert alkalmazzuk, ahol lehetséges. Ahol rendelkezésre áll egy megfelelő adatbázis, ott a prognóziskészítést, ahol várható fordulatok lépnek fel, ott a futurológiát A trendkutatás jellemzői A trendkutatás közelebbinek tűnik a futurológiához, hisz célja egy bizonyos jövőkép megadása, méghozzá komplex módon a fogyasztó várható magatartásáról. A jövőkép helyett viszont itt most inkább a jelenre és a jelenből kiinduló jövőbeni folyamat felvázolására, bemutatására koncentrálok. Módszertanilag mind a kvantitatív, mind a kvalitatív technikát alkalmazni kell, mivel a cél egy megalapozott módon felvázolt összefüggés feltárása az életkörülményekről, értékváltozásokról, életstílusról, hogy a cégek eredményesen alkalmazkodhassanak a megváltozott piaci körülményekhez. A trendjellegre a kutató bizonyos elemekből következtethet, melyek várható fejlődésén és érvényes összefüggésén keresztül a jövőre vonatkozó következtetéseket vonhat le, így arra marketingintézkedéseket érdemes és szükséges alapozni. 4 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Trendek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest

9 A trendkutatás következő kritériumai fokozzák tudományos megalapozottságát, így csökkentve támadhatóságát: - a múlt és jelen adatsorainak elemzése, kvantitatív megalapozása - többféle módszer alkalmazása, melyek eredményei azonos irány felé mutatnak - interdiszciplináris megközelítés, számos tudományág eredményeit kell összefoglalni azok nézőpont-változásaival együtt - variánsok, szcenáriók kidolgozása a bekövetkezési valószínűségre, hatókörre - időhorizontok megkülönböztetése különféle jelenségek esetében - feltételrendszer pontos körvonalainak meghatározása - visszacsatolás, a gyakorlattal való ütköztetés, hisz mindig adódhatnak előre nem látható, az eredményt befolyásoló események 1.3. A trendkutatás speciális módszerei Trendkutatásra speciális módszerek is alkalmazhatók, melyek némelyike rövidtávú, némelyike hosszútávú előrejelzésekre szolgál. Ezek közül lássunk most néhányat példákkal kiegészítve: Egy médium egyetlen számának elemzése Hankiss Elemér sajátos módszerként egyetlen bulvárlap egyetlen számának elemzéséből vont le helytálló következtetéseket a bulvárlapokra vonatkozóan. Hozzá kell tenni természetesen, hogy ez a módszer kizárólag akkor érvényes piaci jellemzők szintjén, ha az elemző olyan széleskörű műveltséggel, témaismerettel és társadalmi érzékenységgel rendelkezik, mint a szóban forgó szerző A résztvevő megfigyelés Alapproblémaként jelentkezhet, hogy bár a megfigyelőnek objektív megfigyeléseket kell végeznie, a szubjektivitás elemének kizárása nehéz feladat elé állítja a kutatót. Ezért minden egyes apró mozzanatot, mozdulatot le kell jegyeznie, még ha pillanatnyilag nem is tűnik jelentősnek, hogy ezzel az elfogultság hibáját az adatfelvétel- és elemzés során ki lehessen zárni. A konklúzió viszont, hogy lehetetlenség kizárni az egyén 9

10 szubjektivitását, és így ez átüt az eredményen. Másik probléma pedig, hogy az itt és most jelen lévő jegyeket mennyire vehetjük általános érvényűnek. Ez az akadály a szimbólumok, a szimbolikus tartalmak elemzése során kiküszöbölhető Szimbólumok elemzése A szimbólumok új jelentéssel gazdagodhatnak, új jelenségek, tárgyak szimbólummá válhatnak, mások pedig eltűnhetnek. A következő jelenségeket tekinthetjük elemzésre méltó szimbólumoknak: - látványosan feltűnnek, ismétlődnek vagy nagy mennyiségben előfordulnak, korszakjelzőkké válnak - megjelenésüket botrányok kísérik/kísérhetik, mely az újdonság meglepő volta miatt keletkezhet - a vizsgált tárgy vagy jelenség önmagán túlmutat, vagyis az emberek széles körben értelmezik, értékelik, és a tárgy megszerzéséért nagy erőfeszítéseket tesznek - a korábbi állapothoz képest a tárgy birtoklása új állapotot idéz elő akár fizikailag, akár csak mentálisan Ilyen szimbolikus tárgyakká váltak ma a faragott ülő vagy álló Buddha figurák, a füstölők, a füstölőtartók, a kínai vagy japán jelek, melyek már tetoválásként is láthatók, nem is ritkán, vagy akár a yin-yang jel. A felsorolást lehetne még folytatni a Káma szutrával vagy az álomfogóval szinte a végtelenségig. Az ezotériának tárgyakban megjelenő formája majdhogynem kimeríthetetlen. Megjelenésük látványosan gyors és tagadhatatlanul ismétlődő, az ezoterikus korszak előfutáraiként pedig az újdonság erejével hatottak. A tárgyakat önmagukon túlmutató jelentésük teszi szimbólumokká. A Káma szutráról a szerelem művészete, a füstölőről a meditáció és az elmélyülés jut eszünkbe, így azok birtoklása önmagában, használatuk nélkül is, megnyugtató érzést ad tulajdonosuknak Az utcai trendkutatás Az új trendek kifejeződésének lemérése a legegyszerűbb módon a ruházaton, a szóhasználaton, a viselkedésen, a termék- és szolgáltatásválasztáson lehetséges. Ez a munka alulról felfelé ható tényezőkre épít, míg például a divatdiktátorok épp fordítva, felülről lefelé hatnak, vagyis nem ritka, hogy a különböző divatcégek összeülve megvitatják, melyik korszaknak mi legyen a vezető színvilága, milyen stílusjegyeket 10

11 hordozzon. A módszer nagymértékű kockázatot rejt magában, hisz ha a kutatónak nincs meg a megfelelő ráérzése, akkor az egyedi jelenségekből nem tud jövőre vonatkozó trendjóslatokat készíteni. Ez a módszer kiegészülhet az újságok témáinak elemzésével, vizsgálatával Tartalomelemzés Az újságok és az elektronikus médiumok tartalomelemzése a trendy újságok, rádióprogramok, TV-műsorok, honlapok és chat-fórumok elemzését jelenti, ahol a következő elemekre fókuszálnak: - az újonnan felbukkanó témák - az egyre nagyobb terjedelmet nyerő témakörök - az egyre gyakoribb szóhasználat - az új zenei hangzások - az új képi ábrázolások (színek, formák, témák) - az új megjelenése a mindennapokban (magatartásformák, jelenségek, értelmezések, vélemények) - az elterjedés üteme, ideje, módja, köre Ezen szempontokat figyelembe véve az ezotéria kitűnő alany. Az új téma szinte már minden médiumban fellelhető, és egyre szélesebb téren hódít. Manapság már nem meglepő, hogy reinkarnációról 5, karmáról 6 vagy tantráról 7 hallunk, s a zenében is egyre inkább közkedvelt a keleti hangzás, legyen az akár indai szöveggel és énekkel ellátott ritmusos zene. A képi ábrázolásnál előretörtek az élénk, keleti színek, a bambusznád, és az abból készült bútorok, a Buddha motívumok, valamint a lótuszülés. A mindennapjainkban megjelent Káma-szutra fogyókúra, a Jóga az alakformálásért, és az Előző életem rejtelmei. Ezek elterjedése eleinte a felső körökben volt jellemző, mára viszont általánosan, mindenkinek kínált árucikké váltak. 5 Újjászületés 6 Tettet jelent, és jelenti a sorsot is, mert tettekből szövődik a sors. A karma tehát a tettek sorszerű következményeinek törvénye. Szepes Mária: Szómágia. Édesvíz Kiadó. Budapest Szankszrit, vall a hinduizmus és a kései buddhizmus szent könyve tantrikus szankszrti-lat 1. vall vmely tántrán alapuló, gyakran szexuális jellegű rítushoz kötött (vallásgyakorlat, tanítás) Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó Budapest

12 A tartalomelemzés buktatói: - a belátható mennyiségre való szűkítésre úgy, hogy fontos elem ne maradjon ki - a megfigyelés szempontjainak kidolgozása, miszerint az új témakör mekkora mennyiségtől tekinthető témakörnek és elemzésre alkalmasnak - a kutatást végző személy érzékenysége a társadalmi változásokra, képes-e meglátni az újat - ugyanannak a kutatónak kell végeznie a vizsgálatot a különböző médiumok terén A módszer tehát pontos rendszer-működési leírást kíván meg hosszú időn keresztül. Az alábbiakban következzék néhány témakör, mely manapság elemzésre, figyelemre alkalmas: - evés-ivás - testkultúra, fitness, sport - egészség - wellness - individualizmus - új öregek, a szeniorok - ezotéria, spiritualizmus - emancipáció Véleményvezetők megkérdezése, megfigyelése - fiatalok - zenei irányzatok - szabadidő - lakáskultúra - építészet / design - új mítoszok - új médiumok A profi véleményvezető megkérdezéséből széleskörű tárgyban való ismeretei révén trendre vonatkozó következtetéseket lehet levonni, főként, ha a véleményvezető gyakorta megjelenik a médiában, így hatóköre széles, és kialakul körülötte egy médiazaj, a szájreklám. Az idol a jelentéktelenné vált ember számára meghatározó, követendő értéket képvisel, így a tömegkommunikáció eszközeivel vonzó mintát közvetíthet feléjük. A trendsetterek laikus véleményvezetők, akiknek jó szemük van az új észrevételéhez, jó ízlésük van, információik naprakészek, vállalják döntéseik kockázatát, így kompetens véleményadók. A rajongók a laikus véleményvezetők egy olyan speciális csoportja, akik az átlagnál többet tudnak az adott területről, s ebből adódik véleményvezetői szerepük. 12

13 Trendcsinálók megkérdezése, megfigyelése A trendcsinálók, mivel széleskörű kapcsolatokkal kell, hogy rendelkezzenek, rendszerint a filmek és a divat területén jelennek meg. A nagy volumenű filmek előtt már fél- vagy akár egy évvel előbb elkezdődik a beharangozás, s a divat területén az érintett iparágak vezetői két évvel a berobbanás előtt egyeztetnek a színekről, anyagokról, filozófiáról. Ettől függetlenül előfordul, hogy a cégek az időközben bekövetkező változásokat nem veszik figyelembe, s így a várt trend csupán egynyári divat lesz, vagy a fogyasztók nem a várt módon reagálnak, bárhogyan is próbálják sugallni az új trendet a különböző médiumokon keresztül. 13

14 2. fejezet Trendek és ellentrendek A jövő kutatása nem csupán alapvető emberi tulajdonság, hanem a marketing szakma szükséges tartozéka, elengedhetetlen velejárója. A kiszámítható trendek korszakának a drasztikus váltások, változások következtében vége. Korábban a klasszikus változások jellemezték a trendeket, vagyis a változások hosszabb ideig tartottak, akár felfelé, akár lefelé íveltek, s hatásukban kevésbé voltak drasztikusak és gyorsak. A társadalom viszont a mai váltásokra nyugtalansággal reagál, nehezen tolerál, hisz szüksége van egyfajta orientációra. Az így szétzilálódott társadalom tükrében szinte mindenre, és annak ellentettjére, van példa, hisz az emberek maguk próbálják kialakítani az értékrendjüket, orientációjukat az adott összegyűjtött értékek sokaságából. Így a sok adat közül a kutatónak nehéz a megfelelőket kiválasztani, hogy egy átfogó jövőképet vázolhasson fel. Mégis szükség van rá, hisz a szakemberek a szétforgácsolódott tudás, a specializáció folytán sokszor nem vonnak összefüggéseket a létező elemek között. Az így létrejött jövőképek új szegmentációs szempontokat alkotnak, új célcsoportokat hozhatnak létre, s újragondoltatják az eddigi csoportok helyességét a jövőre nézve. Ez az, ami érdeklődést vált ki a marketing szempontjából. A létrejövő trendek, ha eléggé megerősödnek, életre keltik saját ellentrendjüket. Itt le kell szögeznünk, hogy az ellentrendek is trendek, csupán időbeli sorrendben később, mintegy válaszként keletkeztek, s ezt jelöli az ellen- előtag. A következőkben bemutatom azokat a trendeket, melyek ellentrendekkel rendelkeznek, majd az érintett trend illetve ellentrend értelmezése után röviden vázolom, esetlegesen melyik ezoterikus ágazat nyújt alternatívát a tárgyalt életvitelre. Majd a fejezet végén a trendeket és ellentrendjeiket a hozzájuk kapcsolódó ezoterikus irányzatokkal együtt táblázatban szemléltetem, immár magyarázat nélkül. 1. Idő és tempó Trend: gyorsulás/gyorsítás A gyorsuló életmód már nem csak az aktívan dolgozók számára jelent nyomást, a nyugdíjasok is sokszor panaszkodnak, hogy kevés az idejük. Az emancipációval megjelenő értelmiségi nőknek egyértelmű, hogy a diploma megszerzése és a gyermekvállalás között 14

15 kell a választott szakmában elismerést szerezni. Az életperiódusok sem különülnek el olyan tisztán, nincs fokozatos átmeneti időszak egyikből a másikba, hisz a periódusok lerövidülnek, s ezzel a napi nyomás is megnő az adott egyén életében. A gyorsítás a fogyasztó saját döntése, hisz dönthetne úgy, hogy nem tart lépést a társadalom felgyorsult tempójával. Tehát ennek a trendnek van egy választható, és egy kényszerű eleme, mely annak szól, aki nem akar kiszállni ezen a téren a társadalmi körforgásból. A gyorsulás és gyorsítás miatt kevesebb idő marad az örömre, így felértékelődnek a szép, kellemes, igazi pillanatok, amit megint csak nem szabad elmulasztani, hiszen elillanhat, mielőtt észrevennénk. Tehát még itt is az idő az úr. Ezoterikus alternatíva: Jóga, Meditáció. A jóga és a meditáció igen kedvelt lett a folyamatosan dolgozó menedzserek, az emancipált nők, a karrierista fogyasztók körében. Bár felpörgetett életmódot élnek, és rendszerint saját döntés folytán, nekik is szükségük van nyugalomra és visszavonulásra, hogy bírják a folyamatos terhelést. S mivel minden megtervezett az életükben, a heti, esetleg napi jógának vagy meditációnak is fix helye van a naptárban. Ellentrend: lassúság/lassítás A lassítás ellentrendként lépett fel a sokaknak túlzottan pörgő életvitellel szemben. Ilyen a falura való költözés az előző munka feladásával, vagy a gyermekvállalással való kiszállás, de ez csak abban az esetben, ha arra a férj szánja el magát. Sokan a kevesebb több elvet vallják, s ezzel a túlzott munkáról és fogyasztásról mondanak le. A kiszállásnak viszont van egy előfeltétele, a zökkenőmentességhez jelentős mennyiségű felhalmozásnak kell keletkeznie, hogy az előtte vitt életminőséget szinten tudja tartani. Az időhöz való viszony mentén tisztán szét lehet választani a fogyasztókat aszerint, hogy a gyorsulás/gyorsítás vagy a lassúság/lassítás jellemzi az időbeosztásukat. 15

16 2. Mobilitás Trend: fizikai és szellemi mobilitás A fizikai mobilitást a városban és vidéken egyaránt jól jelképezi az autó központi szerepe. Egy autó fenntartása fontos dimenzió mobilitás szempontjából, főként, ha a tömegközlekedés gyorsaságát nézzük például ügyintézésnél. De a fizikai rugalmasság alá értendő a munkahely otthontól való távolságának növekedése, az ingázás gyakorisága és természetessége. A rugalmasság emellett szellemi téren is együtt jár a mobilitással. A folyamatos tanulás, az új munkahely, munkakör elfogadása, a több munkahely átélése hozzátartozik az emberek életéhez. S ezzel a gyors alkalmazkodóképesség is előtérbe kerül az esetleges munkanélküliség és az újrakezdés esetén. Ezoterikus alternatíva: Agykontroll. Az agykontroll egyik alapja a rugalmas felfogás és a gondolatok befolyásoló ereje. Ha másként gondolunk rá, számunkra előnyösen befolyásolhatjuk a dolgok kimenetelét. Ez a programozás segíthet az új munkahely keresésében, a problémák megoldandó feladatként való felfogásában, az ingázás elfogadásában, az autó nyújtotta lehetőségek erősítésében egy esetleges dugó kellős közepén. Ez a módszer a depresszió és a kétségesés ma igen gyakori kialakulásának mérséklőjeként alkalmazzák. Ellentrend: stabilitás A fészek melege egyre nagyobb szerepet kap a munkahelyi bizonytalanság és az esetleges nagyobb távolság miatt. A viharos élet egyre fontosabbá teszi a meghitt családi pillanatokat, egyre több fiatalnak jelent biztos pontot a stabil kapcsolat vagy családi háttér. Ezzel együtt hangsúlyt kapnak azok a helyek, ahova át lehet telepíteni az otthon melegét, ilyen például az uszoda, a szolárium, a fitness-terem. A világ labilitását növeli a médiában elhangzó katasztrófa hírek, melyek a fenyegetettség érzetét keltik. Más csak a rossz hír a hír. Az információs társadalom túl sok ingert gerjeszt, mely folytán a biztos otthon, vagy az annak látszatát keltő intézmények szerepe felértékelődik. Ezoterikus alternatíva: Reinkarnáció, Reiki, Prananadi. A stabilitást sokszor a halál elkerülhetetlenségének ténye, valamint módja bolygatja meg (katasztrófahírek, média). A reinkarnáció megnyugtató tudatot eredményez azoknak, 16

17 akik rettegnek az eltávozás pillanatától vagy módjától, hisz az előző életek gondolata feltételezi az elkövetkező életek gondolatát, s hogy a halál csupán egy átmeneti fázis, egy kapu a következő inkarnációhoz. Ez a gondolkodás azoknak is segít, akik nem látják az élet értelmét, ha az éltük során szerzett tudás halálukkal úgymond értéktelenné válik, hiszen utána a mennyben, a purgatóriumban vagy a pokolban már csak lenni kell. A reiki, illetve a prananadi a stabilitást a közösség és a megértés melegével biztosítja. Egy olyan közösségben, ahol meghallgatják, tanítják, figyelnek rá, támogatják a gondok megoldásában, valamint eszközt adnak a kezébe, hogy önmaga, természetes úton segítsen magán, és így oldja gondjait, az egyén otthonosan érzi magát, sokszor jóval otthonosabban, mint valódi otthonában, ahol esetleges generációs problémák feszülnek a családtagok között. 3. Teljesítmény Trend: többet, gyorsabban, olcsóbban A teljesítménykényszer már az óvodai felvételinél kezdődik, s folytatódik az iskolák és munkahelyek követelményrendszerével. Azért, hogy ennek minél inkább meg tudjunk felelni, olyan tárgyakkal vesszük körül magunkat, amik segítenek bennünket. Vagyis minél többet tudjon, minél gyorsabban és mivel a pénz beszél, minél olcsóbban. A felénk támasztott követelményeket kiterjesztjük a minket körülvevő tárgyakra. S idővel az eszköz, mely minket segít a továbbjutásban, a továbbjutás jelképévé válik, s ezzel együtt eszközből céllá lesz. Ellentrend: egyszerűség, haszontalanság Az egyre fejlettebb technikai eszközök egyre fejlettebb biztonsági rendszert igényelnek. Megjelennek a PIN-kódok, az azonosítók, az egyre bonyolultabb használati utasítások. Mégis sokszor kiderül, hogy a nagy tudású gépeknek legfeljebb néhány funkcióját tudjuk használni. Így tudott kialakulni a low-tech, mint termékfejlesztési stratégia, hisz sokszor az egyszerű, ám hatékony terméket, szolgáltatást keresi a fogyasztó. A teljesítménykényszer miatt kedveltté váltak a haszontalan tárgyak, régiségek, alig működő emlékek, kielégítve ezzel a lelki szükségleteket, a kötődés és ezzel együtt a biztonság lelki szükségletét. 17

18 Ezoterikus alternatíva: Mandala 8. A magas technikai szint ellensúlyaként előkerülnek a gyermekkori kiegyensúlyozó tevékenységek, s bár a mandala jóval több, mint egy puszta rajz, ami vagy körben, vagy négyzetben helyezkedik el, a visszavonulást és a gyökerekhez való visszatérést kiválóan szolgálja, még ha a mandalát nem is rendeltetésszerűen használják. 4. Tudás Trend: tanulás a racionális tudásért A tanulás élethosszig tartó folyamattá vált. Tanulunk az iskolákban, tanulunk a diplomáért, tanulunk az első, majd az újabb munkahelyeken, ahol a felvételt követően rögtön tovább- vagy kiképzik az új munkatársat. Majd megint tanulunk, hisz számítógép és nyelvvizsga nélkül már nem érvényesülhetünk igazán. Ezután küzdünk a második diplomáért, mert egy diploma ma már nem elegendő. Majd újból nyelvet tanulunk, hogy ne csak vizsgánk, de beszédkészségünk is legyen az adott nyelven. És közben megtanuljuk kezelni a különböző kártyákat, technikai újdonságokat, parkolási rendszereket, a különböző ajtókon való ki és bejutást, a lift kezelését, és a többi hétköznapi fejlesztést. Hisz a tudás hatalom. Ezoterikus alternatíva: Meditáció. A tudás felvételére akkor vagyunk képesek, ha van rá kapacitásunk. Ha telítődünk, nem vagyunk képesek új információ befogadására, még akkor sem, ha másnap vizsgánk, nyelvvizsgánk, államvizsgánk van. Ezért kell egy módszer, amivel helyet tudunk csinálni a fejünkben, vagy rendszerezni az eddig bevitt tudást, hogy képesek legyünk új tudásanyag befogadására. Erre a rendszerezésre is használható a meditáció, mikor az önmagunkba mélyülés a mélyalvás állapotát adja éber tudattal, tiszta gondolatokkal. Ellentrend: tanulás az emocionális tudásért Manapság nagy hangsúlyt kap az emocionális érzékenység, az EQ. Egyre több könyv jelenik meg a vezetők részére ebben a témakörben, s az új munkahelyen sem ritka, ha egy állás betöltését ettől a tényezőtől teszik függővé. Ezért e képesség fejlesztéséért kurzusokra járnak főként azok, akiknek ez a terület nem magától érthetődő. 8 A keleti filozófia meditációs és kontemplációs gyakorlatának körbe zárt varázsfestménye. A szó szankszritul kört jelent. Szepes Mária: Szómágia. Édesvíz Kiadó. Budapest

19 Ezoterikus alternatíva: Asztrológia, mint önismeret, Jóga, Meditáció. Az asztrológia a jövő fürkészése mellett önismeretként is használható. Segít abban, hogy jobban kiismerjük önmagunkat, tisztában legyünk érzéseinkkel, viszonyainkkal akár a minket körülvevő egyénekkel, akár a társadalommal, akár saját céljainkkal. A jóga illetve a meditáció szintén az elmélyülést segíti önmagunkban, s segít az aznap átélt érzelmi konfliktusaink feldolgozásában, hogy azt ne negatív érzelemként, hanem tapasztalatként vigyük át a következő napra. 5. Társas élet Trend: individualizmus A teljesítménykényszer egyik velejárója, hogy az ember egyre inkább önmagára koncentrál, a sikerességéhez egyéni érdekeit kell szem előtt tartania. Így kevésbé kész és képes más javára a számára előnyös dolgokról lemondani. Az elégedettség fontossága magával vonja azokat a szolgáltatásokat, amik egyénre szabottak. Az individualizmus egy enyhébb változata, mikor az egyéni érdekek nem szorítják háttérbe mások képviseletét, hanem kompromisszumos megoldásoknak is utat enged. Az én előtérbe kerülésével megjelennek azok a termékek, szolgáltatások, reklámok, melyek az önjutalmazást, az önérvényesítést, az önmegerősítést hangsúlyozzák. Mert megérdemlem! Ezoterikus alternatíva: Jóga, Meditáció, Önismeret. A világ megváltozott. Régen a polihisztorok korában az volt a becsülendő, ha az egyén sok mindenről mély ismeretet szerzett. Ma a specifikusság a jellemző. Ehhez pedig mély önismeret szükséges, olyan eszköz, amivel erősíteni lehet az individuumot. Az ezotéria nem csak titkos tudást, de olyan önismereti formát is jelent, amihez nem kellenek külső eszközök, fizikai rendszerek, vagy mások közbenjárása, csupán az egyén. Az ilyen módszerek teljes mértékben megfelelnek az individualistáknak. Ellentrend: mi - érzés Reakcióként megjelennek, felértékelődnek a különféle egyesületek, szervezetek, szerveződések, akár helyi, akár országos szinten. A valahová tartozás érzését hangsúlyozzák az átlátható, hiteles csoportok szervezésével. 19

20 Marketinges oldalról ezt a különböző márkák, cégek köré szervezett klub -ok, kártyás hűségpontok, hírújságok próbálják jelképezni. Márkának csak akkor lehet csoportszervező funkciója, ha átütő erejű életstílus-szimbólumot tartalmaz, mint például a Harley Davidson. Ezoterikus alternatíva: Reiki, Prananadi, Sámánizmus. Közösségformáló hatásuk miatt e három terület az egyesületek, szervezetek, szerveződések érzetét kölcsönzi a tagoknak. Ahogy az imént említettem, a valahová tartozás érzését hangsúlyozzák egy olyan társadalomban, ahol a konvencionális csoportok megszűntek, az értékek megkérdőjeleződtek. 6. Testmozgás Trend: wellness A fitness hullám következő fokozata, mikor az elvárt testi egészség, sportolás, táplálkozás és kiegyensúlyozottság megszabadul az önsanyargató felhangjától, s a környezetnek való megfelelés helyett a befelé fordulást célozza meg. A testi-lelki fittség eszközei mellett megjelennek a pelyhek, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek, a zöld tea, natúr- és biotermékek, illóolajok, füstölők, mozgásórák, melyek rendszert adhatnak a rohanó világ rendszertelenségében. Ezoterikus alternatíva: Reiki, Prananadi, Biotermékek, Jóga, Meditáció. A wellness új fogalom, ahogy (nálunk) a reiki, prananadi, jóga vagy meditáció. Mivel ezen területeknek egészségmegőrző, illetve -helyreállító hatásuk is van, ezért meglehetősen gyakran megtalálható a fitness termek programjában a jóga, a fitness termeket használók naptárjában a meditáció vagy a reiki illetve prananadi tanfolyam. És mivel az vagy, amit megeszel, ezért az étkezés is ugyanolyan fontos lett, mint a kinézet, vagyis szabad az út a biotermékeknek. Ellentrend: null-ness Erőteljes ellentrend a sokszor önmegtartóztatást kívánó fittséggel szemben. Sok cég terméke támogatja, szolgálja ki a Carpe diem felfogást, s hangsúlyozza az önfelvállalást, bármennyit is mutat a mérleg. Jó néhány cég épp a kövérségre épít, visszanyúlva a hedonizmus eszméihez. Természetesen a null-ness nem vezet automatikusan kövérséghez, 20

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi marketingkommunikáció

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi marketingkommunikáció Konczosné Szombathelyi Márta - Budaházi Judit Dusek Tamás - Kovácsné Tóth Ágnes - Zakariás Géza NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi

Részletesebben

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában Milyen a mai fogyasztó? A mai vevő Vagabund Individualizált Új Multicsatorna használó Fáradt A fogyasztási lehetőségek

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A szerzôrôl... 9. Elôszó... 11

A szerzôrôl... 9. Elôszó... 11 Tartalom A szerzôrôl.................................................... 9 Elôszó........................................................ 11 1. fejezet Trendkutatás a fogyasztói magatartás változásainak

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában. 5.Tétel

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában. 5.Tétel A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában 5.Tétel Marketing a gyakorlatban Petruska Ildikó A vevők megváltozott szerepe Hatalommal bíró Fáradt Mai fogyasztó

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I.

Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I. Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I. I. Hogyan tekintsek a változásokra? Alkalmazkodás a változásokhoz Internetes tanfolyam Készítette: Szűcs Tamás manager coach, üzleti vezetők trénere

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem

A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem A könyörtelen könyörtelen a vásárló? Igen, a vásárló könyörtelen. egyértelmű a véleménye

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Nemek és a vásárlói magatartás

Nemek és a vásárlói magatartás Nemek és a vásárlói magatartás A magyar férfiak és nők A nemek között lényeges különbségek vannak a vásárlásokkal kapcsolatban beállítódásaikat, szokásaikat tekintve, amit kutatásokkal és tapasztalatokkal

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás A fejezet tartalma Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás Bauer András Berács József Fogyasztói magatartás Vásárlási folyamat Fogyasztói információ-feldolgozás A fogyasztói magatartást befolyásoló

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Célcsoportok és marketing

Célcsoportok és marketing 1 Célcsoportok és marketing Mayer Péter TourBo Városlőd gyüttfogyasztók gyüttfogyasztók Értékajánlat gyüttfogyasztók Pozícionálás Márkaépítés Termék Értékesítés Reklám Árazás Értékajánlat gyüttfogyasztók

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Társkereső hirdetések tartalomelemzése

Társkereső hirdetések tartalomelemzése Projektek Tartalomelemzés Társkereső hirdetések tartalomelemzése Projektek Projekt lépései A projekt összefoglalása 3. Kitekintés Minták A projekt összefoglalása A kvalitatív stratégiához kapcsolódóan

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

Tárgyszavak: fogyasztói szokások; értékrendszer; vállalati együttműködés; demográfiai mutatók.

Tárgyszavak: fogyasztói szokások; értékrendszer; vállalati együttműködés; demográfiai mutatók. A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Válaszra váró fogyasztási trendek Hosszú távú előrejelzésre vállalkozik a Prognos AG: a német fogyasztás szerkezetét elemzi a 2001-2020 közötti időszakra vonatkozóan. A technológiai

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben