AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2004) 371 végleges 2004/0120 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével történő megkötéséről (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

2 INDOKLÁS Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás (a továbbiakban: STM) hatályba lépéséig március 1-jén az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Horvát Köztársaság között a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás (a továbbiakban: ideiglenes megállapodás) lépett hatályba szeptember 29-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat a Horvát Köztársasággal az STM jegyzőkönyvéről a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével. Mivel az STM május 1- jén nincs hatályban, a kereskedelmi rendelkezések kiigazítása céljából szükségessé vált továbbá, hogy az Európai Unió bővítésének figyelembevételével az ideiglenes megállapodáshoz egy ilyen jegyzőkönyvet kössenek meg. Az STM-jegyzőkönyv hatálybalépésekor az ideiglenes megállapodás jegyzőkönyve helyébe lép. Ezek a tárgyalások a Horvátországgal előzetesen a témában folytatott technikai konzultációkat követően, február 26-án kezdődtek Négy tárgyalásra (február 26., március 17., április 5 6. és április 16.) került sor. A jegyzőkönyvet a Bizottság és a Horvát Köztársaság kormánya április 16-án parafálta. A parafált jegyzőkönyv szövege csatolásra került. A Bizottság javasolja, hogy a Tanács az Európai Közösség nevében kösse meg a jegyzőkönyvet. HU 2 HU

3 2004/0120 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével történő megkötéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, összefüggésben a 300. cikk bekezdése első albekezdésének első mondatával, továbbá a 300. cikk (3) bekezdése első albekezdésére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 1 mivel: (1) szeptember 29-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség és tagállamai nevében a Horvát Köztársasággal tárgyalásokat folytasson a stabilizációs és társulási megállapodás jegyzőkönyvéről a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével. A stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépéséig szükségessé vált az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével történő kiigazítása. (3) A jegyzőkönyvet április 16-án parafálták A jegyzőkönyvet a Bizottság nevében meg kell kötni, HU HL C [ ] [ ] 3 HU

4 A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 1. cikk Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás jegyzőkönyve a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével az Európai Közösség nevében ezennel jóváhagyásra kerül. A jegyzőkönyv szövege a határozathoz csatolásra került. 2. cikk A Tanács elnöke az Európai Közösség nevében a jegyzőkönyv 11. cikkének megfelelően a jóváhagyó okiratokat lelétbe helyezi. 3. cikk A jegyzőkönyvet átmeneti jelleggel május 1-jétől kell alkalmazni. Kelt Brüsszelben, -án/-én. a Tanács részéről az elnök HU 4 HU

5 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Horvát Köztársaság közötti, a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodásról, figyelemmel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, és a Szlovák Köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz Egyrészről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban a Közösség, másrészről A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban Horvátország tekintettel arra, hogy az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban az új tagállamok ) május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz és ennek megfelelően a Közösséghez, Mivel: (1) március 1-jén hatályba lépett az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Horvát Köztársaság között aláírt, a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló megállapodás (a továbbiakban az ideiglenes megállapodás ). A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban a csatlakozási szerződés ) április 16-án aláírták. (3) Az ideiglenes megállapodás 23. cikke (3) bekezdésének értelmében a Közösség és Horvátország az ebben a megállapodásban közös érdekeik érvényesítésének a biztosítása céljából konzultációkat tart. A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG: HU 5 HU

6 KIIGAZÍTÁSOK AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉBEN, BELEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT IS I. SZAKASZ AGRÁRTERMÉKEK 1. cikk Agrártermékek sensu stricto 1. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt IV(a) és IV(c) melléklet helyébe ennek a jegyzőkönyvnek az I. melléklete lép. 2. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt IV(b) melléklet helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a II. melléklete lép. 3. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt IV(d) melléklet helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a III. melléklete lép. 4. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt IV(e) melléklet helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a IV. melléklete lép. 5. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt IV(f) melléklet helyébe ennek a jegyzőkönyvnek az V. melléklete lép. 6. Az ideiglenes megállapodás 14. cikkének (3) bekezdése a következő (d) ponttal egészül ki: (d) május 1-jétől kezdődően Horvátország a IV (g) mellékletben felsorolt áruk esetében köteles alkalmazni a vámilletékeket. 7. Az ideiglenes megállapodás szövege IV(g) mellékletként ennek a jegyzőkönyvnek a VI. mellékletével egészül ki. 2. cikk Halászati termékek 1. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt V(a) melléklet helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a VII. melléklete lép. 2. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt V(b) melléklet helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a VIII. melléklete lép. HU 6 HU

7 3. cikk Feldolgozott agrártermékek A 3. jegyzőkönyvhöz csatolt II. melléklet 2. és 3. jegyzéke helyébe ennek a jegyzőkönyvnek IX. mellékletében található 2., 3. és 4. jegyzék lép. 4. cikk Borászati megállapodás A felek között bizonyos borok vonatkozásában viszonossági alapon alkalmazandó preferenciális engedményekről, a borok márkaneveinek viszonossági alapon történő elismeréséről, védelméről és szabályozásáról, valamint a rövid italok és aromával ízesített italok megnevezéseinek viszonossági alapon történő elismeréséről, védelméről és szabályozásáról folytatott tárgyalások eredményei figyelembevételének biztosítása céljából az ideiglenes megállapodás kereskedelmi szempontjait módosító kiegészítő jegyzőkönyvhöz csatolt I. melléklet (Az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között létrejött megállapodás az ideiglenes megállapodás 14. cikke bekezdésében említett bizonyos borok vonatkozásában viszonossági alapon alkalmazott preferenciális kereskedelmi engedményekről) helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a X. melléklete lép. II. SZAKASZ SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK 5. cikk 1. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt 4. jegyzőkönyv 18. cikkének 4. bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 4. A visszamenőlegesen kibocsátott EUR.l szállítási bizonyítványokat az alábbi szövegek valamelyikével kell hátirattal ellátni: ES CS DA DE ET EL»EXPEDIDO A POSTERIORI«,»VYSTAVENO DODATEČNÉ«,»UDSTEDT EFTERF0LGENDE«,»NACHTRÁGLICH AUSGESTELLT«,»VÁLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«,»EKAO0EN EK TQN YETEPQN«, EN» ISSUED RETROSPECTIVELY «, HU 7 HU

8 FR IT LV LT HU»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«,»RILASCIATO A POSTERIORI«,»IZSNIEGTS RETROSPEKTlVI«,»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«,»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«, MT»MA RU RETROSPETTIVAMENT«, NL PL PT SL SK FI SV HR»AFGEGEVEN A POSTERIORI«,»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«,»EMITIDO A POSTERIORI«,»IZDANO NAKNADNO«,»VYDANÉ DODATOČNE«,»ANNETTU JÁLKIKÁTEEN«,»UTFÁRDAT I EFTERHAND«,»NAKNADNO IZDANO«. 2. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt 4. jegyzőkönyv 19. cikkének 2. bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 2. Az ilyen módon kibocsátott másolatot a következő szavak valamelyikével kell hátirattal ellátni: ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV»DUPLICADO«,»DUPLIKÁT«,»DUPLIKAT«,»DUPLIKAT«,»DUPLIKAAT«,»ANTirPA<DO«,»DUPLICATE«,»DUPLICATA«,»DUPLICATO«,»DUBLIKÁTS«, HU s HU

9 LT HU»DUBLIKATAS«,»MÁSODLAT«, MT»DUPLIKAT«, NL PL PT SL SK FI SV HR»DUPLICAAT«,»DUPLIKAT«,»SEGUNDA VIA«,»DVOJNIK«,»DUPLIKÁT«,»KAKSOISKAPPALE«,»DUPLIKAT«,»DUPLIKAT«. 3. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt 4. jegyzőkönyv I. melléklete helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a XI. melléklete lép. 4. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt 4. jegyzőkönyv II. melléklete helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a XII. melléklete lép. 5. Az ideiglenes megállapodáshoz csatolt 4. jegyzőkönyv IV. melléklete helyébe ennek a jegyzőkönyvnek a XIII. melléklete lép. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK III. SZAKASZ 6. cikk WTO A Horvát Köztársaság vállalja, hogy a Közösségnek ezzel a kibővítésével kapcsolatosan semmiféle követelés, igény folyamodvány alkalmazásával nem fog élni és a GATT 1994 XXIV.6 és XXVIII. cikkei értelmében megadott semmiféle kedvezményt nem módosít és nem von vissza. HU 9 HU

10 7. cikk Származási bizonyítvány és igazgatási együttműködés 1. Az érintett országok elfogadják mind a Horvát Köztársaság, mind az új tagállamok bármelyike által a preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodások a köztük létrejött önálló megegyezések keretében kibocsátott származási bizonyítványokat, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: (a) (b) (c) az ilyen származási bizonyítvány megszerzése preferenciális elbánást biztosít az ideiglenes megállapodásban a preferenciális vámtarifa alkalmazásával kapcsolatosan előírt intézkedések alapján; a származási bizonyítványt és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás napját megelőző napon bocsátották ki; a származási bizonyítványt a vámhatóságokhoz a csatlakozás napjától számított négy hónapos időszakon belül nyújtják be. Abban az esetben, ha áruk behozatalának a bevallása a csatlakozás napját megelőző időszak folyamán az abban az időszakban érvényes preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodás a Horvát Köztársaság és az új tagállamok valamelyike között létrejött önálló megegyezés hatálya alatt történt, akkor az ilyen megállapodásokkal megegyezésekkel kapcsolatos származási bizonyítványok visszamenőlegesen is elfogadhatók, ha azokat a vámhatóságokhoz a csatlakozás napjától számított négy hónapos időszakon belül nyújtják be. 2. A Horvát Köztársaság és az új tagállamok számára engedélyezett, hogy preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodások a köztük létrejött önálló megegyezések keretében elfogadott exportőrök számára megadott meghatalmazásokat fenntartsák abban az esetben, ha: (a) (b) ilyen rendelkezést a Horvát Köztársaság és a Közösség között a csatlakozás napját megelőzően létrejött megállapodás is tartalmazott; és az elfogadott exportőr annak a megállapodásnak a hatálya alatt érvényes származási szabályokat alkalmazza. Az ilyen meghatalmazások helyett legfeljebb egy évvel a csatlakozás napját követően az ideiglenes megállapodás feltételei szerinti új meghatalmazást kell kibocsátani. 3. A fenti 1. és 2. bekezdésekben említett preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodások önálló megegyezések keretében kibocsátott származási bizonyítványok utólagos érvényesség ellenőrzésére vonatkozó kérelmeket a kérdéses származási bizonyítvány kibocsátását követő három éves időszakon keresztül mind Horvátország, mind a tagállamok vámhatóságai elfogadják és a behozatali vámárunyilatkozatok alátámasztása céljából benyújtott hitelesítést elvégezhetik a származási bizonyítvány kibocsátását követő három éves időszakon keresztül. HU 10 HU

11 8. cikk Tranzitáruk 1. Az ideiglenes megállapodás rendelkezései mind a Horvát Köztársaságból az új tagállamok valamelyikébe exportált, illetve az új tagállamok valamelyikéből a Horvát Köztársaságba exportált olyan áruk vonatkozásában alkalmazhatók, amelyek megfelelnek az ideiglenes megállapodáshoz csatolt 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás napján tranzitforgalomban úton voltak, amelyeket ideiglenes vámraktárban, Horvátország, illetve az érintett új tagállam vámszabad területén tároltak. 2. Ilyen esetekben preferenciális elbánás akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás napját követő négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenőlegesen kibocsátott származási bizonyítványt. 9. cikk A évi vámkontingensek A évre az új vámkontingensek szerinti mennyiségeket és a meglévő vámkontingensek mennyiségeinek a növekményeit az alapmennyiségek százalékos részarányában kell kiszámítani a május 1. előtt eltelt időszakra eső részt figyelembe véve. HU 11 HU

12 ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK IV. SZAKASZ 10. cikk Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az ideiglenes megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 11. cikk 1. Ezt a jegyzőkönyvet mind a Közösség, mind a Horvát Köztársaság a saját eljárása szerint hagyja jóvá. 2. A jóváhagyási okmányokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán helyezik letétbe. 12. cikk 1. Ez a jegyzőkönyv a csatlakozási szerződés hatályba lépésének a napján lép hatályba, feltéve, hogy addig a napig a jegyzőkönyv jóváhagyásához szükséges minden dokumentum letétbe helyezése megtörtént. 2. Abban az esetben, ha azt a napot megelőzően ennek a jegyzőkönyvnek a jóváhagyásához szükséges összes dokumentumot nem helyezték letétbe, akkor ez a jegyzőkönyv a jóváhagyásához szükséges utolsó okmány letétbe helyezésének hónapját követő hónap első napján lép hatályba. 3. Abban az esetben, ha ennek a jegyzőkönyvnek a jóváhagyásához szükséges összes dokumentumot május 1-jéig nem helyezik letétbe, akkor ez a jegyzőkönyv május 1-jétől kezdődően ideiglenes jelleggel alkalmazandó. 13. cikk Ennek a jegyzőkönyvnek másodpéldányai elkészülnek cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, szlovén, szlovák, spanyol, svéd, és horvát nyelveken, és ezeknek a nyelveknek mindegyikére lefordított szöveg egyenértékűen hiteles szövegnek tekintendő. 14. cikk Az ideiglenes megállapodást, beleértve az annak elválaszthatatlan részét képező csatolt mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmányt és az ahhoz csatolt nyilatkozatokat el kell készíteni cseh, észt, magyar, lett, litván, máltai, lengyel, szlovák, és szlovén nyelveken, és azok a szövegek ugyanolyan hiteles szövegeknek tekintendők, mint az eredeti szövegek. Ezeket a szövegeket az ideiglenes bizottság hagyja jóvá. HU 12 HU

13 MELLÉKLETEK I. MELLÉKLET IV(a) és IV (c) melléklet Agrártermékekre alkalmazott horvát vámtarifa engedmények (2004. május elsején korlátlan mennyiségben illetékmentes) (A 14. cikk (3) bekezdés (a) pont (i) alpontjában és a 14. cikk (3) bekezdés (b) pont (i) alpontjában említett termékek) Horvát vámtarifa kód (1) Horvát vámtarifa kód (1) Horvát vámtarifa kód (1) Horvát vámtarifa kód (1) Az NN 184/2003 hivatalos közlönyben kihirdetett módosított Horvát Vámtarifában meghatározottak szerint. (1) HU 13 HU

14 II. MELLÉKLET IV(b) melléklet Agrártermékekre alkalmazott horvát vámtarifa engedmények (2004. május 1-jétől kezdődően a vámkontingensen belül vámmentes) (A 14. cikk (3) bekezdés (a) pont (ii) alpontjában említett termékek) Horvát vámtarifa kód kivéve * Megnevezés Élő juh és kecske Szarvasmarha hús, friss és fagyasztott Juh- kecskehús, friss, hűtött fagyasztott. A vámtarifa kód alatt feltüntetett szárnyasok húsa és ehető belsőségei, friss, hűtött fagyasztott. Tej és tejszín, nem sűrített, cukrozatlan és egyéb édesítőszert sem tartalmaz Tej és tejszín, sűrített, cukrozott és egyéb édesítőszert tartalmaz Sajt és túró Sajt és túró, a Gouda kivételével Gouda Természetes méz Gombacsíra Burgonya keményítő előállításhoz Szárított zöldség, egész, vágott, szeletelt, tört por alakú, de további feldolgozás nélkül Narancs Friss alma Sárgabarack Eper Rozs Búzaliszt elegyes gabonaliszt Gabonadara, durvaőrlemény és szemcsésített termékek Napraforgómagok, függetlenül attól, hogy tört-e sem. Szójaolaj és annak frakciói, függetlenül attól, hogy finomított-e, sem, de vegyszeres kezeléssel nem átalakított. Kis erukasav tartalmú repce -Egyéb zöldségek és zöldségkeverékek Kapribogyó, articsóka, egyéb, elkészített tartósított állapotban, ecetsavas ecetes kezelés kivételével. Dzsem, gyümölcsök, gyümölcszselék, készítmények, egyéb Gyümölcslevek -Bármilyen egyetlen gyümölcsből zöldségből készített levek Vámkontingens tonnában Évenkénti növekmény tonnában HU 14 HU

15 Élelmiszer készítmények Korpa, korpásliszt és egyéb maradványanyagok, függetlenül attól, hogy szemcsésített formájúak-e sem, amelyeket szitálási, őrlési, illetve gabonákon egyéb hüvelyes növényeken elvégzett egyéb feldolgozási műveletből nyernek ki. - búzakorpa Állati takarmány céljára használandó készítmények. -Egyéb * Az ebben a vámkontingensben felsorolt termékek mennyiségeit a február 21. szeptember 14. közötti időszakra elosztva kell felhasználni HU 15 HU

16 III. melléklet IV(d.) melléklet Agrártermékekre alkalmazott horvát vámtarifa engedmények (MFN illetékek progresszív csökkentése a vámkontingensen belüli árucikkek vonatkozásában) (A 14. cikk (3) bekezdés (c) pont (i) alpontjában említett termékek) Az ebben a mellékletben felsorolt árucikkek vámilletékei az alábbi menetrendben előírt határidők figyelembe vételével csökkennek és megszűnnek: május 1-jén az alkalmazandó vámilleték az alap vámilleték 40%-ára csökken; január 1-jén minden vámilleték az alap vámilleték 20%-ára csökken; január 1-jén a fennmaradó vámilletékek alkalmazása megszűnik. Horvát vámtarifa kód től ig Élő sertés Megnevezés Hús és ehető belsőségek, sózott, sós lében pácolt, szárított füstölt; húsból belsőségekből készített ehető liszt és durvaőrlemény Tej és tejszín, nem sűrített, cukrozatlan és egyéb édesítőszert sem tartalmaz. Tej és tejszín, sűrített, cukrozott egyéb édesítőszert tartalmaz. Vaj Paradicsom, friss hűtött. Fokhagyma -Mandarin (beleértve tangerin és satsuma fajtákat is); klementin, wilkings és hasonló hibrid citrusfélék Csemegeszőlő Olíva olaj Elkészített tartósított sertéshús Nádcukor répacukor és vegytiszta szacharóz, szilárd halmazállapotú. Paradicsom, elkészített tartósított, ecetsavas ecetes kezelés kivételével -narancslé: egyéb Vámkontingens tonnában Évenkénti növekmény tonnában HU 16 HU

17 IV. melléklet IV(e). melléklet Agrártermékekre alkalmazott horvát vámtarifa engedmények (MFN illetékek progresszív csökkentése korlátlan mennyiségű árucikkek vonatkozásában) (A 14. cikk (3) bekezdés (c) pont (ii) alpontjában említett termékek) Az ebben a mellékletben felsorolt árucikkek vámilletékei az alábbi menetrendben előírt határidők figyelembe vételével csökkennek: május 1-jén az alkalmazandó vámilleték az alap vámilleték 70%-ára csökken; január 1-jén minden vámilleték az alap vámilleték 60%-ára csökken; január 1-jén minden vámilleték az alap vámilleték 50%-ára csökken Élő juh és kecske. Élő szárnyasok, amibe beleértendők a Gallus domesticus fajtába sorolt szárnyasok, kacsák, libák, pulykák és gyöngytyúkok: --Pulykák -- A Gallus domesticus fajtába besorolt, 2000 grammot meg nem haladó súlyú szárnyasok --- egyéb Sertésháj soványhústól mentes állapotban, valamint szárnyasháj, nem kiolvasztott más módon kivont állapotban, friss, hűtött, fagyasztott, sózott, sós lében pácolt, szárított füstölt. Tejsavó, függetlenül attól, hogy sűrített cukrozott egyéb édesítőszert tartalmaz-e sem; természetes tej összetevőit tartalmazó máshol nem meghatározott említett termékek, függetlenül attól, hogy cukrot egyéb édesítőszert tartalmaznak-e sem Madártojások, héjas, friss, tartósított főtt. --- pulykatojások Gumók, csomók, gumós gyökerek, hagymagumók, gyökérkoronák és gyökértörzsek, szunnyadó, növekvő kifejlett állapotban; cikóriagumó és az 1212 vámtarifa kód alatt feltüntetettek kivételével egyéb gyökerek. Egyéb élő növények (beleértve azok gyökereit), vágadékait és dugványait; gombacsírák. Vágott virágok és virágbimbók, csokorba köthető egyéb módon díszítési célra felhasználható állapotban, friss, szárított, színezett, fakított, impregnált egyéb módon kikészített. Hüvelyes zöldség, hüvelyében hüvelye nélkül, friss hűtött. Zöldség (főzetlen gőzben párolt forró vízben főzött), fagyasztott. Zöldség, ideiglenesen tartósított (például kéndioxid gázzal kezelt, sós lében pácolt, kénes vízbe egyéb tartósító oldatba helyezett), de közvetlen fogyasztásra alkalmatlan állapotban. Szárított zöldség, egész, vágott, szeletelt, tört por alakú, de további elkészítés nélkül. Szárított hüvelyes zöldség, hüvelyével, függetlenül attól, hogy hámozott szétválasztott. Kávé, függetlenül attól, hogy pörkölt-e sem, illetve koffeinmentesített-e sem; kávétokok és héjak; tetszőleges részarányú kávét tartalmazó kávépótló HU 17 HU

18 szerek. -Kávé, pörkölt Árpa. --- sörárpa Zab Kukorica (csemege). -Egyéb Egyéb módon megmunkált szemes gabona (például hántolt, simított, pelyhesített, granulált, hasított darált), a vámtarifa kód alatt feltüntetett rizs kivételével; gabonacsíra, egész, simított, pelyhesített darált. Burgonyából készített liszt, durvaőrlemény, por, pelyhes, granulált szemcsésített termékek. -Glükóz és glükózszirup, gyümölcscukor nélkül, száraz állapotban kevesebb, mint 20% tömegszázalék gyümölcscukor tartalommal. -Glükóz és glükózszirup, száraz állapotban legalább 20, de 50 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor tartalommal. Egyéb zöldségek, elkészített tartósított, ecetsavas ecetes kezelés kivételével, nem fagyasztott, egyéb a vámtarifa kód alatt feltüntetett termékek kivételével. -Borsó (Pisum sativum) --Bab, hüvelyében Egyéb módon elkészített tartósított, máshol nem meghatározott feltüntetett gyümölcsök, dióféleségek és más ehető növényrészek, cukor más édesítőszer alkohol hozzáadásával. -Sárgabarack -Őszibarack Gyümölcslevek (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglevek, nem erjesztett és alkoholt nem tartalmaz, függetlenül attól, hogy cukrozott egyéb édesítőszert tartalmaz-e sem. -Ananászlé --- Egyéb -Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is) Máshol nem említett egyéb erjesztett italok (például almabor, körtebor, mézbor); kevert erjesztett italok és nem alkoholtartalmú italokkal kevert erjesztett italok. Korpa, korpásliszt és egyéb maradványanyagok, függetlenül attól, hogy szemcsésített formában sem, amelyeket szitálási, őrlési, illetve gabonákon egyéb hüvelyes növényeken elvégzett feldolgozási műveletből nyernek ki. búzakorpa Olajpogácsa és egyéb szilárd halmazállapotú maradványanyag, függetlenül attól, hogy őrölt szemcsésített termék, amely növényi zsírok olajok kivonásából keletkezik, egyéb a vámtarifa kódok alatt feltüntetettek kivételével. -Egyéb Állati takarmány céljára használandó készítmények. -Egyéb HU 18 HU

19 V. melléklet I V(f). melléklet Agrártermékekre alkalmazott horvát vámtarifa engedmények (MFN illetékek progresszív csökkentése vámkontingensen belüli árucikkek vonatkozásában) (A 14. cikk (3) bekezdés (c) pont (iii) alpontjában említett termékek) Az ebben a mellékletben felsorolt árucikkek vámilletékei az alábbi menetrendben előírt határidők figyelembevételével csökkennek: május 1-jén az alkalmazandó vámilleték az alap vámilleték 70%-ára csökken; január 1-jén minden vámilleték az alap vámilleték 60%-ára csökken; január 1-jén minden vámilleték az alap vámilleték 50%-ára csökken. Horvát vámtarifa kód től ig től ig Megnevezés Élő szarvasmarha Szarvasmarha hús, fagyasztott. Sertéshús, friss, hűtött fagyasztott. Burgonya, friss hűtött. Vöröshagyma és mogyoróhagyma, Póréhagyma és egyéb hagymaféle zöldség -Dinnyék (a görögdinnyéket is beleértve) : Friss alma Búza elegyes gabonaliszt. Gabonából készült darák, durvaőrlemény és szemcsésített termékek. Maláta, függetlenül attól, hogy pörkölt-e sem. Kolbászfélék és hasonló termékek Elkészített tartósított hús, belsőségek vér, a sertésből származó termékek kivételével Vámkontingens tonnában Évenkénti növekmény tonnában Feldolgozatlan dohány; dohánytörmelék HU 19 HU

20 VI. melléklet IV(g). melléklet Agrártermékekre alkalmazott horvát vámtarifa engedmények (A 14. cikk (3) bekezdés (d) pontjában említett termékek) május 1-jétől kezdődően az ebben a mellékletben feltüntetett árucikkekre az itt jelzett vámilletékek alkalmazandók. Horvát vámtarifa kód Élő szarvasmarha Élő sertés Megnevezés Vámkontingens tonnában Alkalmazandó vámilleték 15% 15% A Gallus domesticus fajtába besorolt, 2000 grammot meg nem haladó súlyú szárnyasok 90 10% 0203 Sertéshús, friss hűtött fagyasztott % 0401 Tej és tejszín, nem sűrített, cukrozatlan és egyéb édesítőszert sem tartalmaz ,2 /100 kg * Káposzta Friss hűtött sárgarépa Torma, friss hűtött Kelkáposzta Uborka egyéb hasonló termék, friss hűtött Gombák, friss hűtött Rókagomba, vargánya gomba Édes paprika, friss hűtött Zöldség, főzetlen gőzben párolt forró vízben főzött, fagyasztott Búza és elegyes gabona, egyéb Kukorica, egyéb Napraforgómagok, függetlenül attól, hogy tört-e sem Margarin Kolbászfélék és hasonló termékek * Elkészített tartósított hús, belsőségek vér sertésből származó termékek kivételével Elkészített tartósított sertéshús Glükóz és glükózszirup, száraz állapotban legalább 20, de kevesebb, mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor % tartalommal Cukorrépa melasz % % mfn 50% mfn 50% mfn 10% 10% 12% 7% 15% 9% 6% 20% 10% 10% 10% 2001 Uborka és egyéb hasonló termékek elkészített, illetve ecettel esetsavval tartósított állapotban % * 2005-ben az vámtarifa kód alatt feltüntetett termékek vámkontingense 400 tonnával nő. HU 20 HU

21 VII. melléklet V(a) MELLÉKLET A 15. cikk (1) bekezdésben említett termékek Az Európai Közösségbe importált horvátországi termékek vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók. vámtarifaszám Megnevezés től kezdődően Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; friss hűtött; fagyasztott; szárított, sózott sós lében pácolt, füstölt; filé és egyéb halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, durvaőrlemény és szemcsésített termékek Kontingens: 30 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 70%- a Kontingens: 30 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 70%- a ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Ponty: élő; friss hűtött; fagyasztott; szárított, sózott sós lében pácolt, füstölt; filé és egyéb halhús; liszt, durvaőrlemény és szemcsésített termékek, emberi fogyasztásra alkalmas Kontingens: 210 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 70%- a Kontingens: 210 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 70%- a ex ex ex ex HU 21 HU

22 vámtarifaszám Megnevezés től kezdődően ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Tengeri durbincs (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; friss hűtött fagyasztott; szárított, sózott sós lében pácolt, füstölt; filé és egyéb halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, durvaőrlemény és szemcsésített termékek, Kontingens: 35 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 30%- a Kontingens: 35 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 30%- a ex ex ex ex Tengeri süllő (Dicentrarchus labrax): élő; friss hűtött; fagyasztott; szárított sózott sós lében pácolt, füstölt; filé és egyéb halhús; liszt, durvaőrlemény és szemcsésített termékek, emberi fogyasztásra alkalmas Kontingens: 650 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 30%- a Kontingens: 650 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 30%- a ex ex ex ex ex ex ex vámtarifaszám Megnevezés ex Elkészített tartósított szardínia Kontingens: 180 t 6%-os Kontingensen felül: Teljes MFN illeték Elkészített tartósított szardella Kontingens: 50 t 0%-os Kontingensen felül: Teljes MFN illeték HU 22 HU

23 1604 Elkészített tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló, Kontingens: 1290 t 0%-os Kontingensen felül: lásd az alábbi csökkentett vámtarifát vámtarifaszám 1604 Megnevezés Elkészített tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló 2005-től kezdődően Kontingens: 1550 t 0%-os Kontingensen felül : lásd az alábbi csökkentett vámtarifát A vámkontingenseken felüli mennyiségek esetében az elkészített tartósított szardínia és szardellatermékek kivételével az 1604 HR-vámtarifaszám alatt feltüntetett minden termékre az MFN illeték 60%-a alkalmazandó 2004-ben és az MFN illeték 50%-a 2005-től kezdődően. a vámkontingensen felüli szardínia és szardella mennyiségekre a teljes MFN illeték alkalmazandó. HU 23 HU

24 VIII. melléklet V(b) MELLÉKLET A 15. cikk bekezdésében említett termékek Az Európai Közösségből Horvátországba importált termékek vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók. vámtarifaszám Megnevezés től kezdődően Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; friss hűtött; fagyasztott; szárított, sózott sós lében pácolt, füstölt; filé és egyéb halhús; liszt, durvaőrlemény és szemcsésített termékek, emberi fogyasztásra alkalmas Kontingens: 25 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 70%- a Kontingens: 25 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 70%- a ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Ponty: élő; friss hűtött; fagyasztott; szárított, sózott sós lében pácolt, füstölt; filé és egyéb halhús; liszt, durvaőrlemény és szemcsésített termékek, emberi fogyasztásra alkalmas Kontingens: 30 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 70%- a Kontingens: 30 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 70%- a HU 24 HU

25 vámtarifaszám Megnevezés től kezdődően ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Tengeri durbincs (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; friss hűtött fagyasztott; szárított, sózott sós lében pácolt, füstölt; filé és egyéb halhús; liszt, durvaőrlemény és szemcsésített termékek, emberi fogyasztásra alkalmas Kontingens: 35 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 30%- a Kontingens: 35 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 30%- a ex ex ex ex Tengeri süllő (Dicentrarchus labrax): élő; friss hűtött; fagyasztott; szárított sózott sós lében pácolt, füstölt; filé és egyéb halhús; liszt, durvaőrlemény és szemcsésített termékek, emberi fogyasztásra alkalmas Kontingens: 60 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 30%- a Kontingens: 60 t 0%-os Kontingensen felül: MFN illeték 30%- a ex ex ex ex ex ex ex HU 25 HU

26 vámtarifaszám Megnevezés ex Elkészített tartósított szardínia Elkészített tartósított szardella Kontingens: 95 t 0%-os Kontingensen felül: Teljes MFN illeték Elkészített tartósított hal; halikrából készített kaviárpótló kaviár és Kontingens: 215 t 0%-os Kontingensen felül: lásd az alábbi csökkentett vámtarifát vámtarifaszám Megnevezés 2005-től kezdődően 1604 Elkészített tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló Kontingens: 310 t 0%-os Kontingensen felül: lásd az alábbi csökkentett vámtarifát A vámkontingenseken felüli mennyiségek esetében az elkészített tartósított szardínia és szardellatermékek kivételével az 1604 HR-vámtarifaszám alatt feltüntetett minden termékre az MFN illeték 60%-a alkalmazandó 2004-ben és az MFN illeték 50%-a 2005-től kezdődően. A vámkontingensen felüli szardínia- és szardellamennyiségekre a teljes MFN illeték alkalmazandó. HU 26 HU

27 IX. melléklet Az ideiglenes megállapodás 12. cikkében említett termékek 2. jegyzék: A Közösségből származó Horvátországba importált termékek esetében alkalmazandó vámkontingensek és vámilletékek Megjegyzés: Az ebben a táblázatban felsorolt termékek az alábbiakban feltüntetett vámkontingenseken belül zéró vámilleték alkalmazásának az előnyeit élvezik. A vámkontingensek céljaira meghatározott mennyiségek a és évek folyamán éves szinten a táblázatban jelzett mértékben növekednek. A vámkontingensekben meghatározottakon felüli mennyiségekre alkalmazandó vámilletékek a 2004., és években az MFN illeték 70, 60, illetve 50 százalékára csökkennek. vámtarifaszám (1) tartalmaz Megnevezés évi kontinge ns Író, aludttej és tejszín, joghurt, kefir és egyéb erjesztett savanyított tej és tejszínkészítmény, függetlenül attól, hogy sűrített cukrozott egyéb édesítőszert ízesítőszert, gyümölcsöt, dióféleséget kakaót tartalmaz-e sem: -Joghurt: -- Ízesített, illetve gyümölcsöt, dióféleséget kakaót ig Egyéb: Ízesített, illetve gyümölcsöt, dióféleséget kakaót tartalmaz ig (3) tonna Tejből készített vaj és egyéb zsírok és olajok; kenhető tejtermékek : -Kenhető tejtermékek: --zsírtartalom több mint 39, de kevesebb, mint 60 tömegszázalék -- zsírtartalom több mint 60, de kevesebb, mint 75 tömegszázalék Margarin; állati növényi étkezésre alkalmas keverékei, 600 zsírokból és olajokból készített készítmények, az tonna ebben a árucsoportban feltüntetett zsírok és olajok frakciói, az 1516 vámtarifaszám alatt feltüntetett étkezésre alkalmas zsírok olajok és azok frakciói kivételével: -Margarin, a folyékony margarin kivételével: -- tejzsírtartalom több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék -Egyéb: 60 tonna évi konting ens tonna 64 tonna 650 tonna évi és azt követő években alkalmazott kontingens (5) tonna 68 tonna 700 tonna HU 27 HU

28 vámtarifaszám (1) Megnevezés -- tejzsírtartalom több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék --Egyéb ---ömlesztett készítményekként használt étkezésre alkalmas keverékek készítmények Vizek, beleértve természetes mesterséges ásványvizeket és szénsavas vizeket is, nem cukrozott és egyéb édesítőszert ízesítőszert nem tartalmaz; jég és hó: évi kontinge ns (3) tonna -Ásványvizek és szénsavas vizek Növényekkel aromákkal ízesített, friss szőlőből 360 hl előállított vermut és egyéb borok Nem denaturált, legfeljebb 80% térfogat-százalékos 60 hl etilalkohol; töményitalok, likőrök és egyéb szeszesitalok: évi kontinge ns tonna 390 hl 65 hl évi és azt követő években alkalmazott kontingens (5) tonna 420 hl ex szilvapálinka (Slivovitz) 33 ex Dohányból dohánypótló anyagokból előállított 32,5 35 tonna szivarok, vágott szivarok, cigarillok és cigaretták: tonna 30 tonna Dohánytartalmú cigaretták Egyéb 2403 Egyéb dohánykészítmények és dohánypótló készítmények; 36 tonna 39 tonna 42 tonna homogénezett regenerált dohány; dohánykivonatok és eszenciák: Pipadohány, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e bármilyen részarányban dohánypótló anyagokat, sem 70 hl HU 28 HU

29 3. jegyzék: A Közösségből származó Horvátországba importált termékek esetében alkalmazandó vámkontingensek és vámilletékek Megjegyzés: Az ebben a táblázatban felsorolt termékek az alábbiakban feltüntetett vámkontingenseken belül zéró vámilleték alkalmazásának az előnyeit élvezik. A vámkontingensek céljaira meghatározott mennyiségek a és évek folyamán éves szinten a táblázatban jelzett mértékben növekednek. A vámkontingensekben meghatározottakon felüli mennyiségekre alkalmazandó vámilletékek a 2004., és években az MFN illeték 65, 55, illetve 40 százalékára csökkennek. vámtarifaszám (1) Megnevezés 2004 (3) Édesipari termékek (beleértve a fehér csokoládét is), kakaót nem tartalmazó: -Egyéb Csokoládé és egyéb kakaót tartalmazó élelmiszer készítmények Kenyér, cukrászsütemény, teasütemények, kekszek és egyéb pékáru, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e kakaót sem; áldozási ostyák, gyógyszerek bevételéhez használt üres ostyák, tömítő ostyák, rizspapír és hasonló termékek Fagylalt és egyéb étkezési jégtermékek, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e kakaót, sem Vizek, beleértve ásványvizek és szénsavas vizek, cukrozott egyéb édesítőszerrel ízesítőszerrel ízesített, valamint egyéb nem alkoholtartalmú italok, a 2009 vámtarifaszám alatt feltüntetett gyümölcslevek és zöldséglevek kivételével Vámkontingens (tonna) és a későbbi évek (5) A vámkontingens en belül alkalmazandó vámilleték (% MFN) (6) HU 29 HU

30 4. jegyzék: A Közösségből származó Horvátországba importált termékek esetében alkalmazandó vámkontingensek és vámilletékek Megjegyzés: Az ebben a táblázatban felsorolt termékek az alábbiakban feltüntetett vámkontingenseken belül zéró vámilleték alkalmazásának az előnyeit élvezik. A vámkontingensen felüli mennyiségekre a 3. jegyzőkönyvhöz csatolt II. melléklet 1. jegyzékében előírt feltételek alkalmazandók. vámtarifaszám Megnevezés Vámkontingens (tonnában) ex 2103 Szószok és szószkészítmények, fűszerkeverékek és kevert tartalmú ételízesítők, mustárliszt és mustár durvaőrlemény: ,2 49,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú aromás keserűk 1,5 6 tömegszázalék enciánt, fűszert és különféle egyéb összetevőket tartalmazó adalékanyag, valamint 4 10 % cukortartalommal, 0,5 literes annál kisebb kiszerelésben egyéb HU 30 HU

31 X. melléklet I. MELLÉKLET Megállapodás az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között bizonyos borok vonatkozásában viszonossági alapon alkalmazott preferenciális kereskedelmi engedményekről 1. A Horvát Köztársaságból a Közösségbe importált alábbi termékek vonatkozásában május 1-jétől kezdődően az alábbi táblázatban feltüntetett engedmények alkalmazandók: vámtarifaszám Megnevezés Alkalmazand ó vámilleték Éves mennyiség (hl) Évenkénti növekmén y (hl) Különleges rendelkezése k ex ex Minőségi habzóbor Friss szőlőből készített bor vámmentes (1) ex Friss szőlőből készített bor vámmentes (1) Amennyiben az előző év folyamán legalább a vámkontingensben engedélyezett mennyiség 80%-át felhasználták, akkor az évenkénti növekmény alkalmazandó mindaddig, amíg az ex és ex vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingens és az ex vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingens összege el nem éri a maximális hl értéket. A szerződő felek közötti konzultáció lefolytatásával az ex vámtarifaszám alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingens mennyiségei átvihetők az ex és ex vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingensbe A Közösség preferenciális zérókulcsos vámilletéket alkalmaz az 1. pontban említett vámkontingensek határain belül azzal a kikötéssel, hogy a Horvát Köztársaság ezekre az exporttételekre exporttámogatást nem nyújthat. A Közösségből a Horvát Köztársaságba importált alábbi termékek vonatkozásában május 1-jétől kezdődően az alábbi táblázatban feltüntetett engedmények alkalmazandók: Horvát vámtarifa kód Megnevezés Alkalmazandó vámilleték Éves mennyiség (hl) Évenkénti növekmén y (hl) Különleges rendelkezése k ex ex ex Minőségi habzóbor Friss szőlőből készített bor Friss szőlőből készített bor Vámmentes Vámmentes (1) (1) Amennyiben az előző év folyamán legalább a vámkontingensben engedélyezett mennyiség 80%-át felhasználták, akkor az évenkénti növekmény alkalmazandó mindaddig, amíg a vámkontingens összege el nem éri a maximális hl értéket. HU 31 HU

32 4. A Horvát Köztársaság preferenciális zérókulcsos vámilletéket alkalmaz az 1. pontban említett vámkontingensek határain belül azzal a kikötéssel, hogy a Közösség ezekre az exporttételekre exporttámogatást nem nyújthat. 5. Ez a megállapodás olyan borokra vonatkozóan alkalmazandó, (a) amelyeket teljes mértékben az érintett szerződő fél területén megtermelt és leszüretelt friss szőlőből állítanak elő, és amelyek (b) (i) az Európai Unióból származó termékek a Tanács 1493/1999/EK rendeletének V. címében említett borászati gyakorlatokat és eljárásokat előíró szabályzat szerint; (ii) a Horvát Köztársaságból származó termékek a horvátországi törvényeknek megfelelő borászati gyakorlatokat és eljárásokat előíró szabályzatok szerint. Ezeknek az említett borászati szabályzatoknak összhangban kell lenniük a Közösség jogszabályaival. 6. A borok e szabályzat rendelkezései szerinti importálásában alkalmazható engedmények megadásához szükséges egy, a közösen összeállított jegyzékeken feltüntetett, kölcsönösen elfogadott testület által kibocsátott bizonyítvány bemutatása annak igazolása céljából, hogy a kérdéses borászati termék megfelel az 5(b) pontban előírt rendelkezéseknek. 7. A szerződő legkésőbb 2005 első negyedéve folyamán megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a szerződő felek között bonyolított borkereskedelemben milyen további engedmények megadására kerülhet sor. 8. A szerződő felek gondoskodnak arról, hogy a viszonossági alapon megadott kedvezmények alkalmazhatóságát semmilyen más intézkedés alapján ne lehessen megkérdőjelezni. 9. Ennek a megállapodásnak a teljesítésével kapcsolatos bármiféle probléma előadódása esetén a szerződő felek bármelyike kérheti konzultációk megtartását. 10. Ennek a megállapodásnak a területi hatálya egyrészről az Európai Közösséget létrehozó Szerződés hatálya alá tartozó területeken és az abban a szerződésben előírt feltételek alkalmazásával, másrészről a Horvát Köztársaság területén érvényes. HU 32 HU

33 XI. melléklet I. MELLÉKLET BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK A II. MELLÉKLET TARTALMÁT KÉPEZŐ JEGYZÉKHEZ 1. megjegyzés: A jegyzék felsorolja azon szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékeket a 6. cikk értelmében kielégítően megmunkáltnak feldolgozottnak kell tekinteni. 2. megjegyzés: 2.1. A jegyzék első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot árucsoportszámot, a második oszlop pedig megadja az e rendszerben az adott vámtarifaszámhoz árucsoporthoz használt árumegnevezést. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy a oszlopban megállapított szabály vonatkozik. Ahol néhány esetben az első oszlop tételét egy ex szó előzi meg, ez azt jelenti, hogy a oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban meghatározott részére vonatkozik Ahol az 1. oszlopban vámtarifaszámok csoportja egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlop a termékeket általános kifejezésekkel nevezi meg, a oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazokra a termékekre vonatkozik, amelyek a harmonizált rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai az 1. oszlopban összevont vámtarifaszámok valamelyike alá tartoznak Ha a jegyzékben egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes francia bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének megnevezését, amelyre a oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik Ahol az első két oszlopban szereplő tételre mind a 3., mind a 4. oszlop meghatároz egy szabályt, az exportőr választhat, hogy a 3. a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nem szerepel származási szabály, a 3. oszlopban ismertetett szabályt kell alkalmazni. 3. megjegyzés: 3.1. A 6. cikknek a származó helyzetet elnyert, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó rendelkezéseit attól függetlenül alkalmazni kell, hogy ezt a helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol e termékeket felhasználják, a Közösségben a Horvát Köztársaságban lévő másik gyárban. Példa: Egy, a 8407 motort amelyre a szabály kimondja, hogy a beépíthető nem származó anyagok összértéke nem haladhatja meg az gyártelepi ár HU 33 HU

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.10.2007 COM(2007) 612 végleges 2007/0215 (AVC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 124/4 15.5.. A BIZOTTSÁG (EU) 15/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (15. május 19.) a Szerb Köztársaságból származó egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final ANNEX 3 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet 2. számú melléklet Annex 1 Terméklista Ú T M U T A T Ó A Z EK S Z E R Z Ő D É S 32. C I K K É B E N H I V A T K O Z O T T (AN N E X I. ) T E R M É K E K R Ő L Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 641 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.7. COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/331 I. MELLÉKLET AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 38. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től - 1 Melléklet az Alapítványi Kezesség Igénylő Laphoz ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ÁGAZATI SEGÉDLET I., II., és III. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és tevékenységek támogatási szabályok

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13928. számú törvényjavaslat a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 10. (OR. en) 6186/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 16. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.8. COM(2013) 187 final 2013/0099 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében

Részletesebben

2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35

2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35 2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35 A BIZOTTSÁG 405/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 2.) a Peruból származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. COM(2014) 597 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vámok csökkentéséről vagy

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 ANNEX 1 PART 11/11 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL EEE/BG/RO/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Javaslat: AZ EK/DÁNIA FERÖER-SZIGETEK VEGYES BIZOTTSÁG HATÁROZATA az egyrészről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT 2009. félév A K I BUDAPEST 2009. szeptember Készült: Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési

Részletesebben

AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1

AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA. (1999. március 26.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA. (1999. március 26.) 246 11/4. kötet 22000D1019(18) 2000.10.19. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 266/53 AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA (1999. március 26.) az EGT-megállapodás származási szabályokról szóló

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS AZ EK-TÖRÖKORSZÁG TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2006 HATÁROZATA (2006. október 17.) amezőgazdasági termékekre

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 MELLÉKLET IV. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Az értékek g/100g élelmiszerre vannak megadva, vagyis hány g fruktózt, glukózt, szorbitot és szacharózt tartalmaz 100g élelmiszer. Ha a glükóznak a fruktózhoz

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/114 számú előírás. (2. kiadás 2006.)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/114 számú előírás. (2. kiadás 2006.) Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 45. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/114 számú előírás (2. kiadás 2006.) Részben vagy teljesen dehidratált,

Részletesebben

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY Megjegyzés ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 1. Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) kifejezés

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.10.2006 COM(2006) 572 végleges 2006/0188 (ACC) 2006/0189 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság közötti megállapodás

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.29. COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2015) 5533 final számú dokumentum I. és II. MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2015) 5533 final számú dokumentum I. és II. MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. augusztus 12. (OR. en) 11444/15 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015. augusztus 7.

Részletesebben

L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG AZ EGT VEGYESBIZOTTSÁG HATÁROZATA 138/2004 (2004. október 29.) az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének,

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

L 313 Hivatalos Lapja

L 313 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 313 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 57. évfolyam 2014. október 31. Tartalom I Jogalkotási aktusok RENDELETEK Az Európai Parlament és a Tanács 1150/2014/EU rendelete

Részletesebben

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

Az ellátás során biztosítandó étkezések energiatartalma és száma

Az ellátás során biztosítandó étkezések energiatartalma és száma Jelen anyag az OÉTI munkatársai által készített A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott élelmiszerekre vonatkozó táplálkozásegészségügyi elıírásokról rendelettervezet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE HU 2011.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/205 A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. augusztus 20. (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. augusztus 6. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 2005.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 A BIZOTTSÁG 1872/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról AZ

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS SZERZ D FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGYIDEJ B VÍTÉSÉR L

A MEGÁLLAPODÁS SZERZ D FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGYIDEJ B VÍTÉSÉR L 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 13 A MEGÁLLAPODÁS SZERZ D FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI

Részletesebben

A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől

A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől melléklet a 37/014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő Nyersanyag Korcsoportok. 1 3 év 4 6 év 7 10 év 11 14 év évtől 3. 1 g 0 30 g 40 0 g 4. színhús: színhús: 60 80 g

Részletesebben

Az ellátás során biztosítandó étkezések energiatartalma és száma

Az ellátás során biztosítandó étkezések energiatartalma és száma Bölcsıdés korcsoport közétkeztetése Jelen anyag az OÉTI munkatársai által készített A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott élelmiszerekre vonatkozó táplálkozásegészségügyi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.26. COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre,

Részletesebben

II. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/4455. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

II. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/4455. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4455. számú jelentés az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl I-II. kötet II. kötet Elıadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2011. október TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 2/2006 HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 2/2006 HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 31.01.2006 SEC(2006) 120 végleges Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 2/2006 HATÁROZATA A 2. jegyzőkönyv I., II., IV. c) táblázatának és a IV. táblázat függelékének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, L 26/222 JEGYZŐKÖNYV a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 7. (OR. en) 9526/08 Intézményközi referenciaszám: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 7. (OR. en) 9526/08 Intézményközi referenciaszám: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. július 7. (OR. en) 9526/08 Intézményközi referenciaszám: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Utolsó frissítés: 2013.január 17.

Utolsó frissítés: 2013.január 17. Részletes tájékoztató a Tej-, és Tejtermék termékpálya import előzetes megfigyelési engedélykérelmezés (monitoring), engedély kiadás, és elszámolás menetéről a) Jogi háttér: Utolsó frissítés: 2013.január

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1 2008.7.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 733/2008/EK RENDELETE (2008. július

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről (KÉ 2012. évi 129. szám; 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság a

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.13. COM(2015) 332 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703/1 számú irányelv Almabor Apple wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 4 PART 2/7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru

Részletesebben

1972 R 2835: A Tanács 1972. 12. 29-i 2835/72/EGK rendelete (HL L 298. szám, 1972. 12. 31., 47. o.),

1972 R 2835: A Tanács 1972. 12. 29-i 2835/72/EGK rendelete (HL L 298. szám, 1972. 12. 31., 47. o.), 6. MEZŐGAZDASÁG A. MEZŐGAZDASÁGI JOGSZABÁLYOK 1. 31965 R 0079: A Tanács 1965. június 15-i 79/65/EGK rendelete az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 MELLÉKLET IV. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 27. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 27. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 27. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. január 22. Címzett: az Európai Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA. a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA. a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 31.01.2006 SEC(2006) 115 végleges Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről - Tervezet:

Részletesebben

173/2004. (XII. 30.) FVM rendelet. a piaci árinformációs rendszer működtetéséről és az ehhez kapcsolódó feladatokról

173/2004. (XII. 30.) FVM rendelet. a piaci árinformációs rendszer működtetéséről és az ehhez kapcsolódó feladatokról 173/2004. (XII. 30.) FVM rendelet a piaci árinformációs rendszer működtetéséről és az ehhez kapcsolódó feladatokról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 44. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/113 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem,

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Gyümölcsbor Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 712 végleges 2007/0246 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Ausztrália közötti, a borkereskedelemről szóló megállapodás

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2000L0013 HU 20.01.2011 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/13/EK IRÁNYELVE

Részletesebben