L 313 Hivatalos Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L 313 Hivatalos Lapja"

Átírás

1 Az Európai Unió L 313 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 57. évfolyam október 31. Tartalom I Jogalkotási aktusok RENDELETEK Az Európai Parlament és a Tanács 1150/2014/EU rendelete (2014. október 29.) az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU rendelet módosításáról... 1 Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban. Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

2

3 L 313/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1150/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU rendelet módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, rendes jogalkotási eljárás keretében ( 1 ), mivel: (1) Ukrajna az európai szomszédságpolitika és a keleti partnerség kiemelt partnerországa. Az Európai Unió a kapcsolatok szorosabbra fűzésére törekszik Ukrajnával, tekintettel utóbbinak az Unióhoz történő politikai társulására és az Unióval való gazdasági integrációjára. E tekintetben az Unió és Ukrajna 2007 és 2011 között tárgyalásokat folytatott az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásról ( 2 ) (a továbbiakban: a társulási megállapodás) és ennek keretében egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség kialakításáról ; amelyet június 27-én mindkét fél aláírt. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodás rendelkezései szerint az Uniónak és Ukrajnának az évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének megfelelően a társulási megállapodás hatálybalépésétől kezdődő legfeljebb tízéves átmeneti időszak alatt kell létrehoznia a szabadkereskedelmi térséget. (2) Az Ukrajnát érintő példa nélküli biztonsági, politikai és gazdasági kihívásokra tekintettel és gazdaságának támogatása érdekében döntés született arról, hogy a társulási megállapodás I-A. mellékletében meghatározott engedményes listának a 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 3 ) előírt autonóm kereskedelmi kedvezmények útján történő végrehajtására korábban kerüljön sor. Tekintettel a továbbra is Ukrajna előtt álló kihívásokra, a 374/2014/EU rendelet alkalmazását december 31-ig meg kell hosszabbítani. A kiszámíthatóság érdekében a vámoknak és vámkontingensekhez való hozzáférésnek a meghosszabbított időszakban is ugyanazoknak kell maradniuk, mint a 2014-re vonatkozóknak. (3) A társulási megállapodás 2. cikke úgy rendelkezik, hogy a demokratikus elvek, emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása az említett megállapodás alapvető elemeit képezi. A cikk továbbá úgy rendelkezik, hogy a szuverenitás és területi integritás, a határok sérthetetlensége és a függetlenség elve tiszteletben tartásának előmozdítása, valamint a tömegpusztító fegyverek, kapcsolódó anyagok és hordozóeszközeik terjedésének megakadályozása szintén az említett megállapodás alapvető elemeit képezi. Ugyanezen elveket Ukrajnának a 374/2014/EU rendeletben előírt autonóm kedvezmények feltételeként is tiszteletben kell tartania. A 374/2014/EU rendeletnek az uniós gyakorlathoz és más uniós kereskedelempolitikai ( 1 ) Az Európai Parlament október 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács október 24-i határozata. ( 2 ) HL L 161., , 3. o. ( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 374/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., , 1. o.).

4 L 313/ eszközökhöz való hozzáigazítása érdekében helyénvaló bevezetni a kedvezmények ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét, amennyiben Ukrajna nem tartja tiszteletben az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság alapelvét. (4) Az ügy sürgősségére tekintettel fontos a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól kivételt tenni, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: A 374/2014/EU rendelet a következőképpen módosul: 1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: 1. cikk 1. cikk Preferenciális szabályozások Az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámokat az I. mellékletnek megfelelően csökkenteni kell, vagy el kell törölni. Amennyiben az I. mellékletben szakaszolási kategóriákra történik hivatkozás, a vámok 2014-re és 2015-re vonatkozó alapértékét a 0. szakaszolási kategória esetében el kell törölni, valamint a 3. szakaszolási kategória esetében 25 %-kal, az 5. szakaszolási kategória esetében 16,7 %-kal, a 7. szakaszolási kategória esetében pedig 12,5 %-kal kell csökkenteni. 2. A 2. cikk a következő ponttal egészül ki: e) a társulási megállapodás (*) 2. cikkében előírt demokratikus elvek, emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása. (*) HL L 161., , 3. o. 3. A 7. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: Ezt a rendeletet december 31-ig kell alkalmazni. 4. A II., illetve a III. melléklet helyébe az e rendelethez csatolt I., illetve II. melléklet szövege lép. 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezt a rendeletet november 2-től kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, október 29-én. az Európai Parlament részéről az elnök M. SCLZ a Tanács részéről az elnök S. GOZI

5 L 313/3 I. MELLÉKLET II. MELLÉKLET A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok ellenére az árumegnevezés szövege csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő, mivel e melléklet keretein belül a preferenciális rendszer alkalmazási körét a április 23-án hatályos KN-kódok határozzák meg. Tételszám KN-kód Árumegnevezés A tól ig tartó vonatkozó A jétől ig tartó vonatkozó Juhláb, másképpen darabolt, csonttal (a hasított test és a hasított féltest, a rövid elülső negyed, a bélszín és/vagy bestend kivételével), frissen vagy hűtve Juhhús csont nélkül, frissen vagy hűtve Másképpen darabolt juhhús csonttal, fagyasztva (a hasított test és a hasított féltest, valamint a rövid elülső negyed kivételével) Bárányhús fagyasztva, csont nélkül Juhhús fagyasztva, csont nélkül Természetes méz Nyers répacukor ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül Más, nem nyerscukor Juharcukor szilárd állapotban, ízesítővagy színezőanyagok hozzáadásával Izoglükóz szilárd állapotban, legalább 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva Maltodextrin szilárd állapotban és maltodextrinszirup, legalább 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva Égetett cukor Inulinszirup Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 50 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, az invertcukor kivételével

6 L 313/ Tételszám KN-kód Árumegnevezés Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével A tól ig tartó vonatkozó A jétől ig tartó vonatkozó Ízesített vagy színezett izoglükózszirup Ízesített vagy színezett glükózszirup és maltodextrinszirup Ízesített vagy színezett cukorszirupok (az izoglükóz, a laktóz, a glükóz és a maltodextrinszirup kivételével) ex Durva őrlemény árpából Gabonaőrlemény és -dara (a búza, a rozs, a zab, a kukorica, a rizs és az árpa kivételével) Gabona labdacs (a búza, a rozs, a zab, a kukorica, a rizs és az árpa kivételével) Lapított vagy pelyhesített búzaszemek Lapított vagy pelyhesített kukoricaszemek Lapított árpaszemek Pelyhesített árpaszemek Megmunkált (például hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabonafélék, a zab, a rozs és a kukorica kivételével Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve Maláta, pörkölve is Búzasikér, szárítva is Búzakeményítő Kukoricakeményítő Burgonyakeményítő Dextrinek és más átalakított keményítők (kiv. észterezett vagy éterezett keményítő) Legalább 25 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyvek

7 L 313/5 Tételszám KN-kód Árumegnevezés A tól ig tartó vonatkozó A jétől ig tartó vonatkozó Gabonafélék (a rizs kivételével) szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálásából keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is A kukoricából keményítő előállítása során (kivéve az áztatólé-koncentrátumot) visszamaradt olyan anyagok, amelyek fehérjetartalma, száraz termékre vetítve meghaladja a 40 tömegszázalékot Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is), legfeljebb 30 Brix-értékkel, amelynek 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 EUR-t Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is), több mint 67 Brix-értékkel, amelynek 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is), több mint 30, de legfeljebb 67 Brix-értékkel, amelynek 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR Almalé Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, sűrítve is, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

8 L 313/ Tételszám KN-kód Árumegnevezés A tól ig tartó vonatkozó A jétől ig tartó vonatkozó Kenhető készítmények (vajkrém), legalább 39, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal Csemegekukorica Vegytiszta gyümölcscukor Vegytiszta malátacukor ex Más cukorkaáru kakaótartalom nélkül, legalább 70 tömegszázalék szacharóztartalommal ex Kakaópor, legalább 65 tömegszázalék szacharóztartalommal vagy szacharózban kifejezett izoglükóztartalommal Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, több mint 2 kg-os kiszerelésben, vagy folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, kevesebb mint 18 tömegszázalék kakaóvajtartalommal és legalább 70 tömegszázalék szacharóztartalommal ex Lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított egyéb élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb ben; szacharózt legalább 70 tömegszázalékban tartalmaz Kávé-, tea- vagy matétea-alapú készítmények Illatanyag-keverékek és egy vagy több ilyen anyagon alapuló keverékek, az italgyártáshoz használt fajtából, egy italfajtát jellemző összes ízesítőanyagot tartalmazva, legfeljebb 0,5 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált és hasonló formában Bulgur búza

9 L 313/7 Tételszám KN-kód Árumegnevezés A tól ig tartó vonatkozó A jétől ig tartó vonatkozó Tejcsokoládé-morzsa Más fehérjekoncentrátumok és texturált fehérjetartalmú anyagok A víztől eltérő alkoholmentes italok, amelyeknek a vtsz. alá tartozó termékekből nyert zsírtartalma legalább 2 tömegszázalék Másutt nem említett, más élelmiszerkészítmények Nem denaturált etil-alkohol Etil-alkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel Cigaretta dohánytöltettel, szegfűszegtartalom nélkül Mannit D-glucit (szorbit) Szorbit, a alszám alá tartozó kivételével Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok) keményítőtartalommal Fokhagyma frissen vagy hűtve Zab

10 L 313/ II. MELLÉKLET III. MELLÉKLET A 3. cikk (3) bekezdésében említett egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott vámkontingensek Termék Vámtarifa-besorolás A tól ig tartó vonatkozó A jétől ig tartó vonatkozó Marhahús (00) ( ) (00) (00) ( ) ( ) tonna/év nettó tömegben kifejezett tonna/év nettó tömegben kifejezett Sertéshús (10) (11-19) ( ) (10) (11-19) ( ) tonna/év tonna/év (a következő KN-kódokra: (10) (19) ( ) (10) (19) ( )) tonna/év tonna/év (a következő KN-kódokra: (10) (19) ( ) (10) (19) ( )) Baromfihús és baromfihús-készítmények (30-90) (10-90) ( ) ( ) (10-90) (10-90) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (39) ( ) ( ) (21) tonna/év tonna/év (a (10-90) KNkódra) tonna/év tonna/év (a (10-90) KNkódra) Tej, tejszín, sűrített tej és joghurtok (10-90) ( ) ( ) ( ) ( ) tonna/év tonna/év

11 L 313/9 Termék Vámtarifa-besorolás A tól ig tartó vonatkozó A jétől ig tartó vonatkozó ( ) ( ) Tejpor ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tonna/év tonna/év Vaj és kenhető tejtermékek ( ) (90) (10-90) tonna/év tonna/év Tojás és albuminok (30) (80) (81-89) (80) (80) (90) (90) (91-99) tonna/év héjastojás-egyenértékben kifejezett tonna/év (a (30) KNkódra) tonna/év héjastojás-egyenértékben kifejezett tonna/év (a (30) KNkódra) Közönséges búza, liszt, labdacs (pellet) Árpa, liszt, labdacs (pellet) Kukorica, liszt, labdacs (pellet) (99) (15-90) (90) (90) (60) (90) (10) (20) (00) (10-90) (10-90) (40) ( ) tonna/év tonna/év tonna/év tonna/év tonna/év tonna/év

12

13

14

15

16 ISSN (elektronikus kiadás) ISSN (nyomtatott kiadás) Az Európai Unió Kiadóhivatala 2985 Luxembourg LUXEMBURG

A. Az Európai Közösség levele

A. Az Európai Közösség levele 2009.11.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 313/83 MEGÁLLAPODÁS levélváltás formájában az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a mezőgazdasági termékekre, a feldolgozott mezőgazdasági termékekre,

Részletesebben

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 36/2009/EK RENDELETE. (2008. július 11.)

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 36/2009/EK RENDELETE. (2008. július 11.) 2009.1.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 18/1 I (Az EK-zerződés/Euratom-zerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTÁG 36/2009/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2014. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2014. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2013. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2013. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA A népegészségügyi termékadóról szóló törvény tárgyi hatálya alá tartozó termékek, illetve azok vámtarifaszámának meghatározása Szerkesztette:

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 59 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 21. március 1. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény módosította

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota

A jogszabály mai napon hatályos állapota A jogszabály mai napon hatályos állapota 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Málta. 1. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés: I. cím Az áruk szabad mozgása.

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Málta. 1. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés: I. cím Az áruk szabad mozgása. XI. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Málta 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 1. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés: I. cím Az áruk szabad mozgása. Az EK-Szerződés 31. cikkének

Részletesebben

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ. E vtsz. alá tartozik a bulgur búza. A rizs alternatívájaként használható, ásványi anyagokban

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ. E vtsz. alá tartozik a bulgur búza. A rizs alternatívájaként használható, ásványi anyagokban Bulgur búza Burgonyapor alapú tésztából készült, ropogós, pikáns élelmiszerkészítmény Burgonyaszágó Cannabis (kender) fajhoz tartozó valamennyi növényi nedv és kivonat (hagyományos gyógynövény drogok közvetlen

Részletesebben

EKAER részletes tájékoztató

EKAER részletes tájékoztató EKAER részletes tájékoztató A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon

Részletesebben

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK Árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba: (a) a 7., 8. vagy a 11. Árucsoportban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek)

TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek) TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs

Részletesebben

TARTALOM. Első rész: Alapelvek... Második rész: A Szerződések kiigazítása... Harmadik rész: Állandó rendelkezések...

TARTALOM. Első rész: Alapelvek... Második rész: A Szerződések kiigazítása... Harmadik rész: Állandó rendelkezések... TARTALOM A. Szerződés a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

Mennyiségi egység. Forrás Változás típusa Megjegyzés. 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása

Mennyiségi egység. Forrás Változás típusa Megjegyzés. 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása 081130 30 0 055 081212 10 0 055 081212 30 0 055 081212 90 0 055 081213 00 0 055 081222 50 0 055 089310 00 0 055 089921

Részletesebben

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30.

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

Részletesebben

TARTALOM. Első rész: Alapelvek... Második rész: A Szerződések kiigazítása... Harmadik rész: Állandó rendelkezések...

TARTALOM. Első rész: Alapelvek... Második rész: A Szerződések kiigazítása... Harmadik rész: Állandó rendelkezések... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 49 ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 251 TARTALOM A. Szerződés a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság,

Részletesebben

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 HATÁROZATOK

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 HATÁROZATOK 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 HATÁROZATOK A TANÁCS HATÁROZATA (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2007R1234 HU 01.01.2011 008.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1234/2007/EK RENDELETE (2007. október 22.)

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 298 E/127 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA(2006)0229 A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalkozások

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011. évi LXXXV. törvény 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2010. november ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ FONTOS, A FELELŐSSÉGET KORLÁTOZÓ NYILATKOZAT E dokumentumnak nincs hivatalos

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás;

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás; 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről 2013.05.23

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE 2008.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/5 A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE (2008. március 7.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti

Részletesebben