A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések"

Átírás

1 Csonki István

2 A vízminıség helye a közigazgatásban A vízminıség romlásának az okai A vízminıség védelmére tett intézkedések Fejlesztés (beruházás) Fenntartás, üzemelés A jelenlegi helyzet értékelése További teendık

3 Miközben mindenkinek evidens, hogy a vizet, a H 2 O-t, mennyisége és minısége csak együtt képes jellemezni, a vízhez kapcsolódó állami feladatok ellátásában mégis elkülönítjük e két tényezıt! Olyan ez, mintha külön foglalkoznánk a H-val, és külön az O-val, de errıl kinek jutna eszébe a víz? Részlet a víz egysége címő tanulmányból

4 Hogy alakult ki ez a negatív hungarikum? Megalakul a KVM (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium), az OVF (Országos Vízügyi Hivatal) és az OKTH (Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal) összevonásával A területi szervek összevonásával a vízügyi igazgatóságok bázisán létrejön 12 db Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szétválasztják a minisztériumot, megalakul a KHVM (Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium) és a KTM (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) Ezzel a változással a területi szervek két minisztériumhoz kerültek, a vízzel való gazdálkodás korábbi egysége megbomlott, hiszen a vízminıség-védelmi feladatok a KTMhez, míg a víz mennyiségi feladatai a KHVM-hez kerültek! Leválasztják a vízügyi igazgatóságokról a hatósági feladatot ellátó egységet, megalakul a 12 db VIFE (Vízügyi Felügyelet), és a 12 db KÖVIZIG (Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) Létrejön a zöld hatóság a 12 VIFE beolvad a 12 KTVF-be (környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség).

5 Hogyan jellemezhetı a jelenlegi helyzet? A zöld hatóság máig nem profiltiszta (labor, monitoring hálózat üzemeltetés). Európai Unió Víz Keretirányelvével ellentétes (alapelv: a mennyiségi és minıségi szempontok integrációját erısíteni kell a vízgazdálkodásban). A korábbi egységes mennyiségi és minıségi mérés megszakadt Eltérı adatbázisok, eltérı monitoring helyek Felesleges duplikációk A területi szervek vízzel kapcsolatos feladatai nem különülnek el világosan (hová kell fordulni?) Vízminıségi kárelhárítás a hatályos jogi szabályozás tévesen hatósági feladatként kezeli (operatív beavatkozás).

6 Célok és feladatok A profiltisztítást a területi szerveknél következetesen véghez kell vinni ( a hatósági munka a felügyelıségeken, az operatív munka a vízügyi igazgatóságoknál legyen). Azaz a nem hatósági jellegő feladatok KÖVIZIG-ekre történı teljeskörő átadása Meg kell teremteni az EU VKI végrehajtásának szervezeti feltételrendszerét. Párhuzamosságok megszüntetése. Mérıhálózat, adatbázis egységesítése és egy kézbe kerülése.

7 A múlt század közepéig: nagyobb vízmélység nagy természetes vízszint ingadozás kiterjedt mocsárvidékek (szőrımezık) A múlt század közepétıl: részleges lecsapolás partok kiépítése egyre fokozódó terhelés

8 Az 1960-as évektıl lejátszódott turisztikai, ipari és mezıgazdasági fejlıdés jelentıs szerepet játszott a tó vízminıségének romlásában növekvı terhelés a befolyókon, elsısorban a legnagyobb terhelést kapó, viszonylag kis víztömegő Keszthelyi medencében. bakteriológiai problémák a parti sávban, eutrofizáció

9 A vízminıség és ökológiai állapot romlásának kiváltó okai a közelmúltban Vízszennyezés Vízrendezés Természeti jelenségek (árvíz, aszály) Idegen fajok betelepítése Tájhasználat (mezıgazdaság, bányászat) Települések Közlekedés Turizmus

10

11 Külsı és belsı terhelés csökkentése Szennyvíztisztítás és elvezetés Mőtrágya és vegyszerhasználat csökkenése Turizmus visszaesése Motorcsónakok kitiltása

12 A vízügyi igazgatóság által végzett Fejlesztések, beruházások Vízminıségi kotrások Szőrımezık, sankolóterek megépítése Közösségi zagyterek kialakítása Fenntartás, üzemeltetés Nád kezelése, aratása Parti területek tisztítása Vízminıségi kárelhárítás

13 Vízminıség javítását szolgáló kotrások években lekotort terület: ha lekotort mennyiség: em 3

14 Kotrások a Keszthelyi-öbölben

15 Szőrımezık, sankolóterek, torkolati mővek Lesence nádasmezı Betorkolló vízfolyások: Burnót patak Csorsza patak és Horogi Badacsonytomaji árok Séd Egervíz Taplca patak, Kétöles patak, Világos patak, Örvényesi Alsóörsi Séd Séd Remete Árok Vörösberényi Séd 1995 Lovasi Csopaki Séd Séd Füredi Séd Épült felújítva Főzfıi Épült 1991 és 1982 Épült1970, Lesence patak, nemesvitai árok, Feketegát Épült 1984 Nyugati Buzsák Keleti Balatonendrédi Tetves Balatonkenesei Nezedi Keszthelyi Balatonujlaki Forró Kıröshegyi Csókakı Bozót árok patak árok keleti övcsatorna patak övárok Séd vízfolyás és patak vízfolyás Kéthelyi külvízcsatornák Épült Épült Épült Védelem: 1998 hordalékfogó tározó illetve két torkolati szakasz melletti nádasmezı Védelem: hordalékfogó tározó illetve két Védelem: ülepítı tó és kisérleti mőtárgy patak Védelem: kombinált hordalékfogó uszadéőtárgy és és hordalékfogó Épült Épült Épült Épült ésmőtárgy 1991 és uszadékfogó mőtárgy torkolati mőtárgy Védelem: hordalékfogó tározó mőtárgy Védelem: hordalékfogó mőtárgy hordalékfogó 4,9 2 hordalékfogó mőtárgy Vízgyőjtıhordalék terület 9,2 2 Vízgyőjtı terület 356,6 2 Épült 1986 mőtárgy uszadékfogó rács16,8 Védelem: Védelem: Védelem: Védelem: sankolótér uszadék hordalékfogó sankolótér hordalékfogó elıülepítı mesterséges hordalékfogó leszedı tározó tározó mőtárgy szőrımezı tározó tározó Vízgyőjtı terület 2 Vízgyőjtı terület 14,0 2 20,6 19,0 Vízgyőjtı terület 17,6 82,2 2 Hossza 2,8 Vízgyőjtı terület 21,2 és 7,9 2 Hossza 3,0 30,6 Védelem: nádasmezı Vízgyőjtı terület 19,9 6,7 2 2 Vízgyőjtı Vízgyőjtı Vízgyőjtı terület terület 604,5 10,5 250,9 30,7 94,0 6,0 7,8 18,3 9,0 23,3 36,8 23,5 2 és ,8 Hossza 2,5 5,4 Hossza terület 12,1 4,8 Hossza 9,6 18,2 8,9 és 7,3 2 Felülete: 104 ha Hossza 8,4 5,3 Hossza Hossza Hossza 26,3 8,5 43,8 8,2 25,0 3,3 8,5 5,5 4,5 4,0 8,8 14,6 és 5,8

16 Strandok és kikötık kotrásához kapcsolódó közösségi zagyterek Zagytér megnevezése (1075/2003. (VII. 30.) Korm.határozat 4.p.) Befogadó képessége (m 3 ) Jelenlegi, jellemzı mővelési 1. Csókakı árok, gyep, erdı, szántó 2. Vonyarcvashegy 3/a meder 3. Balatongyörök meder (zagytér) ág Tulajdonos Jelenlegi állapot A kivitelezés bekerülési költsége Magyar Állam (kezelı: Veszprémi Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar) Magyar Állam (kezelı: KDT VIZIG) Magyar Állam (kezelı: KDT VIZIG) Üzemelési engedéllyel rendelkezik. Betelt Üzemelési engedéllyel rendelkezik ,-Ft ,-Ft 4. Balatonakali gyep, szántó Balatonakali Község Önkormányzat Üzemelési engedéllyel rendelkezik ,-Ft 5. Balatonfőzfı gyep Nitrokémia Rt. Üzemelési engedéllyel rendelkezik ,-Ft Összesen

17 Beruházási források

18 A természetvédelmi hatóság elıírásai alapján a Balaton medrében lévı nádasok kezelése

19 Nádastérkép, nádminısítés 5 évente Balaton 1.lap 2.lap

20

21

22

23 A tó terhelésének csökkenését idıben eltolódva követte a vízminıség változása A Balaton vízminıségének javítását szolgáló intézkedések eredményesek voltak, a nyílt víz minısége jó. A korábban jellemzı kékalga tömegprodukciók visszaszorultak. A Balaton állapota a jelenlegi vízhasználatoknak megfelelı Az emberi jelenlét, a társadalmi és gazdasági érdekek az ökológiai állapot javításával elég éles ellentétben állnak

24 A víz minıségi és mennyiségi kezelésének az egységes megteremtése. Hatékonyabb hatósági fellépés, ellenırzés. Engedély nélküli betöltések elbontása. Vízminıségi kotrások tudományos kiértékelése, további teendık meghatározása Európai Uniós pályázati források hatékony felhasználása Szőrımezık, tározók és torkolati mővek rekonstrukciója Siófoki leeresztı és hajózsilip felújítása Balaton Atlasz elkészítése (felmérés) Sió projekt

25

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018.

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. ÉVEKRE Készítette: ENV-INFO KFT. Szeged 1. oldal, összesen: 100 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1104-6/2011. Tárgy: Balatonlelle, Nagy szabad strand fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db HATÁROZAT Somogy

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 Általános klimatológiai viszonyok... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 2.1 Levegő... 10 2.1.1 Légszennyező ok kibocsátása...

Részletesebben

A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot. Törvények

A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot. Törvények A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról Törvények A Balaton, mint természetes állóvízre vonatkozó alap jogszabály. Szabályozási területei:

Részletesebben

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Lake-Admin Regional administration of lake restoration initiative Egerszegi Zita Balatoni Integrációs

Részletesebben

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása.

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hajózási feltételek javítását és a mellékág rehabilitációt szolgáló műszaki beavatkozások változatainak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja. (Local Agenda 21, 2011)

Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja. (Local Agenda 21, 2011) Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja (Local Agenda 21, 2011) Készítette: ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Vízminőségvédelem km18

Vízminőségvédelem km18 Vízminőségvédelem km18 2004/2005-es tanév I. félév 7. rész Dr. Zseni Anikó egyetemi adjunktus, SZE, MTK, ÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A környezetvédelmi igazgatás 4 szintje 1. központi igazgatás: kormány,

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 6 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Balaton (HUBF30002)

A Balaton (HUBF30002) A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2014. Pályázat azonosítója 1536230503 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben