~ JVK ~ Jelentıs Vízgazdálkodási. TISZA FÓRUM Szolnok június 26. Kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ JVK ~ Jelentıs Vízgazdálkodási. TISZA FÓRUM Szolnok 2008. június 26. Kérdések"

Átírás

1 Jelentıs Vízgazdálkodási TISZA FÓRUM Szolnok június 26. Kérdések

2 Nyilvánosságra hozási kötelezettség: VKI 14. Cikk 1. b: a vízgyőjtın azonosított jelentıs vízgazdálkodási kérdések közbensı áttekintése, legalább két évvel azon idıszak kezdete elıtt, amelyre a terv vonatkozik; 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet b) figyelembe véve a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat az érintett részvízgyőjtıre vonatkozóan feltárt jelentıs vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatok közbensı felülvizsgálatát legalább két évvel a tervben meghatározott idıszakot megelızıen;

3 ÉRTELMEZÉS: A VKI céljainak elérését befolyásoló / kockáztató / akadályozó adottság, jelenség, hatás, igény, viszony stb. dolog, tényezı ill. eldöntendı kérdések azonosítása azért, hogy körvonalazódjanak a vízgyőjtı-gazdálkodási terv súlyponti területei avval foglalkozzon, amit a társadalom súlypontinak ítél.

4 A VKI elsıdleges célja a vizek mennyiségi és minıségi védelme, állapotának javítása, különösen a vízi ökoszisztémákra, a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függı szárazföldi ökoszisztémákra és a vizes területekre.

5 Értelmezések: Ok okozat összefüggések. Tágabb mint a VKI szők célja a vízgazdálkodás nem önmagáért való. Komplex kérdések nincs fekete/fehér Intézmény ügyek konkrét ügyek

6 ~JVK ~ 4 részvízgyőjtı, 42 tervezési alegység, 1007 víztest

7 2007 október december: Elkészült 42 tervezési alegység anyaga kb. 600 oldal Tartalma: (1) A tervezési egység leírása (klasszikus földrajz, geológia, vízrajz stb.) (2) Jelentıs emberi beavatkozások a területen (szennyezı források, jelentıs vízhasználatok, vízátvezetések, morfológiai változtatások pl. árvízvédelem)

8 (3) A jelentıs vg kérdések, jellemzı kérdésenként csoportosítva: - a VKI ernyıje alá vont direktívák elıírásainak a teljesítettsége, (ha a tervezési egységben súllyal vetıdik fel szv. direktíva stb.). - kiegészítı intézkedést igénylı kérdések: pl. holtág vízpótlásának a hiánya - Ismert változtatások/igények: pl. vízvisszatartási igény akár ökológiai, akár vízkárelhárítási stb. célból természetközeli víztesten Önállóan: a védett területeken jelentkezı vg. kérdések/problémák. Víztestenként max 5 6 db! Probléma típusú tárgyalás (nem megoldó típusú!) Csak a materiális kérdések, intézményi, pénz stb. nem.

9 A 42 alegység 4 részvízgyőjtı: Duna közvetlen, Tisza, Dráva, Balaton Rövid leírás + jelentıs vg. kérdések Országos szint: A hazai adottságok és meghatározó folyamatok A hazai vízgazdálkodás nagy kihívásai Most: leltárszerően az országosból indulva Részletesen megtalálható:

10 A hazai vízgazdálkodás nagy kihívásai (inc Tisza völgy is )

11 1. Az árvízi biztonság garantálása - az árvízszintek emelkedése és az árvizek természetbarát, kockázat-arányos kezelése mellett 84 % 200 M-ES SZINT ALATT

12 Tiszanánai-alsó Hanyi-Jászsági Jászkiséri Hanyi-Tiszasülyi Besenyszögi Tiszakécskei Inérháti Dél-Borsodi Tiszanánai Cserıközi Cserıközi-alsó Kunhegyesi Nagykunsági Tiszaroffi Nagykörői Tiszapüspöki Cigándi Tiszakarádi Szamos-Kraszna közi Tiszagyulaházi Tiszacsegei-felsı Tiszacsegei Hortobágy középsı Gergelyiugornyai Szamosközi Felsı-Túri R O M Á N I A 25 % 4200 km EU árvíz irányelv legjobb gyakorlat együtt élni Csanyteleki Szegedi Atkai Köröszugi Új ellentmondás: teret a folyóknak élelmiszerválság

13 2. A települések viziközmő ellátása - az emberi és a környezeti igények alapvetı feltétele 2.a A szennyvizek összegyőjtése és ártalom mentes elhelyezése a vízi élet feltételeinek döntı tényezıje csatornamővel rendelkezı települések száma: közcsatornába bekötött lakások aránya 65 % rákötés rekonstrukció iszap Építés: 18 ezer km csatorna és bekötıvezeték Szennyvíztisztító kapacitás 50 % növelés

14 2. A települések viziközmő ellátása - az emberi és a környezeti igények alapvetı feltétele 2.b Az egészséges ivóvíz Ivóvízminıség: 900 településen

15 2. A települések viziközmő ellátása - az emberi és a környezeti igények alapvetı feltétele 2.c A felszín alatti ivóvizeink megırzése vízbázisvédelem 580 db sérülékeny 75 db távlati vízbázis, 268 db biztonságba helyezve, 50 db-é most zajlik, 262 hátra van 3,5 millió lakos Miskolc stb.

16 3. A síkvidéki vízelvezetés síkvidéki vízgyőjtı: km2. erısen veszélyeztetett km2, közepesen ezer km2 mérsékelten km2 a belvízelvezetı hálózat üzemeltetése a vízi élet feltételinek kedvezı legyen, vagy legalábbis ne rontsa

17 4. A termálturizmus hatása a vizek állapotára gyógy- és wellness turizmus: kitörési terület korlátos készlet/mennyiség - minıség

18 5. Határainkon túli hatások - nemzetközi együttmőködés

19 Mindezt úgy, és annak érdekében, hogy a vízek élıvilágának életfeltételei javuljanak.

20 ~ JVK - TISZA ~ 2-1 Felsı-Tisza 2-2 Sajó 2-3 Tisza jobb part a Sajó és a Zagyva torkolata közt 2-4 Zagyva 2-5 Tisza jobb part a Zagyva torkolata és a déli országhatár közt 2-6 Hármas-Körös 2-7 Tisza bal part a Hármas- Körös torkolata és az országhatár közt 7 csoportban, 21 tervezési alegység, 390 víztest

21 ~ JVK - TISZA ~ Tisza közvetlen, a hazai Tisza völgy nagytérségi kérdései 1. Árvíz kockázat növekedése (árvíszintek növekedése), kezelésének lehetı összhangba hozása az ökológiai igényekkel Nagyvízi meder vízvezetıképességének romlása Egyenlı, ill. arányos biztonság elve/kockázattal arányos kiépítés kockázati térképezés ez választ adhat prioritási dilemmákra is VTT 2. Körös völgy vízhiánya a nagy vízátvezetések indokoltsága (Keleti-, Nyugati- és Nagykunsági Fıcsatornák)

22 ~ JVK - TISZA ~ 3. Határon túli vízminıségi és vízmennyiségi kockázatok ide értve a jelentısebb mellékfolyókat is (Veres-patak, magashegyi tározók, direkt vízminıségi gondok, rendkívüli szennyezések stb.) 4. Ivóvíz-minıségi gondok - az Alföld szinte valamennyi települése! 5. Vízminıségi kockázatok, települési szennyvízelvezetés és elhelyezés + vízbázisvédelem

23 ~ JVK - TISZA ~ 6. Állóvíztestek (tavak, tározók, holtágak) hidromorfológiai, vízmennyiségi- és minıségi kérdései Elöregedés, feliszapolódás Magas tápanyag-terhelés, legális és illegális szennyvízbevezetések Vízforgalmi gondok Vízszinttartás kérdései (természetes vízszintingadozás, stabil vízszint stb.) 7. Hossz- és keresztirányú átjárhatósági kérdések Medrek: Tisza, Körösök (pl. Békésszentandrás Bökény), Belvízcsatornák szakaszoló mőtárgyai (60 90 %) Árvédelmi töltések Meder-alak

24 ~ JVK - TISZA ~ 8. Belvízcsatorna dilemma ökológiai igények? Vagy üzemi terület? Medertározás kiváltása területi tározással ahol lehet A belvízcsatorna nem vizes élıhely idıszakos vízfolyás 10. Felszínalatti kérdések Felszínközeli rétegek elszennyezıdése, Büki karszt Nyírek Hévizek, termálvizek elhelyezés (ma ált. felszíni vízbe) Homokhátsági vízszintsüllyedés Jelentıs egyedi: Bükkábrány, Visonta, Maros hordalékkúp

25 Köszönöm a figyelmet!

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

Fenntartható vízgazdálkodás

Fenntartható vízgazdálkodás Felszíni vizeink állapota, a fenntartható hasznosítás lehetıségei és korlátai Simonffy Zoltán A vízgazdálkodás feladatai és figyelembe veendı szempontok Környezetvédelem természeti érték vízminıség, tájesztétika

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63 Tel: (56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-9 Hevesi-sík TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. A tervezési alegység leírása A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása.

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hajózási feltételek javítását és a mellékág rehabilitációt szolgáló műszaki beavatkozások változatainak

Részletesebben

Jelentıs emberi beavatkozások (4-2 Zala) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Jelentıs emberi beavatkozások (4-2 Zala) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Jelentıs emberi beavatkozások (4-2 Zala) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1.1 LEFOLYÁSI VISZONYOKAT MÓDOSÍTÓ ÉS ÁRVÍZVÉDELMI CÉLÚ BEAVATKOZÁSOK 1.1.1 A Zala folyó szabályozása A

Részletesebben