MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM)"

Átírás

1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO Bacău, O.P. 1, C.P RO Bacău Str. Cremenea Nr.2/D/1. Tel/Fax: / Web: A Csíkszeredai Csángó Bentlakás (CSCSB) szabályzata A CSCSB önálló házirend szerint működik. A házirendben nem szabályozott kérdésekben az Oktatási helyszínekre vonatkoztatott szabályok érvényesek, ez esetben azonban a Továbbtanulókért felelős (rendszerint kollégiumvezető) tesz javaslatot a Vezetőség számára. Bevezető / Alapelvek A Csíkszeredai Csángó Bentlakást (CSCSB) a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) működteti azon moldvai csángó középiskolás diákok számára (továbbiakban: Diák), akik vállalják, hogy magyar nyelven végzik középiskolai tanulmányaikat. A bentlakás költségeit az MCSMSZ egyrészt a keresztszülők által vállalt támogatásból, másrészt egyéb forrásokból fedezi. Ezen költségtérítésre azon diákok jogosultak, akik elfogadják és betartják az itt megfogalmazott házirendet, valamint munkájukkal/szorgalmukkal érdemet szereznek arra. A Bentlakás működtetését az MCSMSZ a kinevezett nevelőkre bízza. A nevelők segítői a korrepetáló tanárok. Kitűzött célok: a Diák szellemi fejlődése, a középiskolai tanulmányok sikeres elvégzése önálló, felnőtt életre való felkészülés (megfontoltság, felelősségvállalás, döntésképesség) illedelmes, kulturált viselkedés elsajátítása közösségtudat, szociális érzékenység fejlesztése a magyar nyelv elsajátítása csángómagyar identitás erősítése értelmiség kinevelése, felkészítés a felsőoktatásra keresztény (katolikus) értékek szerinti hitélet ápolása Tanulmányok 1. A Diák itt tartózkodásának elsődleges célja, hogy tanulmányait képességéhez mérten minél jobb eredménnyel végezze el. Célunk nem a minimalizmusra való törekvés, hanem a mindig többre. 2. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek az alábbi feltételek: az iskolai tanórák rendszeres látogatása, és aktív részvétel az órákon egyéb tanulmányi kötelezettségek teljesítése, vagyis felkészülés az iskolai órákra a délutáni tanulási idő ( szilencium ) betartása

2 aktív kikapcsolódást elősegítő szabadidős programok; kellő mennyiségű testmozgás Iskolalátogatás, órákon való részvétel 1. A CSCSB programja követi az iskolák hivatalos programját, éppen ezért a Diák hétfő reggeltől péntek délutánig az órarend pontos betartásával eleget tesz iskolai kötelezettségeinek. Ugyanez vonatkozik a szakmai gyakorlatok időszakára is. Az iskolai szüneteket és a hétvégéket a Diák önkényesen nem hosszabbítja meg (nem utazik el korábban és nem érkezik vissza később). Közbejött akadály esetén a Diák köteles a nevelőt haladéktalanul (nem utólag!) és személyesen értesíteni (telefon, ). 2. Mivel CSCSB diákjai különböző iskolákban folytatják tanulmányaikat, ezért a Diák a saját tanrendjét felelősségteljesen betartja, és az ebben történő esetleges változásokat a nevelőknek haladéktalanul jelenti. 3. A Diák igyekszik az órákon aktívan részt venni. 4. A Diák az iskolából csak rendkívül indokolt esetben hiányzik (pl. betegség). Minden hiányzás esetén a nevelőt és az osztályfőnököt egyaránt időben értesíti. A hiányzást igazoló kérvényt, orvosi igazolást a nevelő láttamozza. Ennek hiányában a CSCSB kérésére az osztályfőnök nem fogadhatja el azt hitelesnek. Az orvosi igazolásokra vonatkozó szabályokat lásd alább az Egészség, betegség fejezetben nél több igazolatlan hiányzás vagy 60-nál több olyan igazolt hiányzás, amit a diák egészségi állapota nem indokol, súlyos fegyelmi vétségnek számít, ezért a CSCSB a Diákkal szemben a fegyelmi eljárásban leírtak szerint jár el. 6. A Diák az iskolai programokról és szülői értekezletekről mindig időben értesíti a nevelőket. Felkészülés az órákra 1. Elfogadott tény, hogy a magyar nyelven való tanulás a moldvai csángó diákoknak nagy nehézségekkel jár. Éppen ezért az MCSMSZ a bentlakás nevelői valamint a korrepetáló tanárok révén nyújt segítséget a diákoknak. Ezen segítség igénybevétele a diákok számára nem csupán lehetőség, hanem kötelező is, amennyiben valaki tanulmányi nehézségekkel küzd. A gyenge tanulmányi eredmény nem igazolható azon diák számára, aki nem élt ezzel a lehetőséggel. A nevelők feladata, hogy a magyar nyelv vagy az otthoni I-VIII. osztályos oktatás okozta hátrányt segítsen behozni. 2. Az órákra való felkészülést a bentlakásban biztosított szilencium idő segíti. A szilencium a normál délelőtti tanrend szerint tanuló diákoknak hétfőtől csütörtökig 16:00-tól 18:30-ig tart. A Diák a szilenciumot pontosan kezdi, és kizárólag tanulásra használja. Szakmai gyakorlat idején csendes tevékenységgel, olvasással, fejlesztő feladatok megoldásával tölti ki. Ehhez segítséget a nevelőktől kérhet. 3. A diákok a tanulmányi eredményeik alapján a szilenciumot a szobájukban vagy a tanteremben töltik el. Minden olyan szakiskolás diák, akinek tanulmányi eredménye nem éri el a 7-es átlagot, és minden olyan líceumi tanuló, aki a 8-as átlagot nem éri el, a szilenciumot szabadságharcosként a kijelölt tanteremben tölti. Az eredmények alapján a diákokat félévenként rangsoroljuk szabad tanulós státuszba vagy szabadságharcos státuszba. A szilencium alatti magaviseleti problémák esetén az eredményei alapján szabad tanuló státuszú diákot is tantermi szilenciumra kötelezhetik a nevelők. 4. A szilenciumon való részvétel kötelező minden olyan diák számára, akinek a tanulmányi eredménye nem éri el a 9-est. A 9-es átlagot meghaladók a tanulási idejüket szabadon maguk oszthatják be legkésőbb villanyoltásig. 5. A Bentlakás a diákok tanulmányait szervezett korrepetálásokkal és felkészítőkkel is igyekszik megkönnyíteni. Ezeken a részvétel nem csak lehetőség, hanem egyben kötelező is. A Diák a megadott időpontban részt vesz ezeken a foglalkozásokon.

3 6. A Diák a jegyeiről rendszeresen beszámol a nevelőknek. Amennyiben valamelyik tantárgyból nehézsége támad, időben segítséget kér. 7. Amennyiben a Diák tanulmányi eredményei nem érik el a 6-os átlagot, és ennek tudatában sem kért segítséget a nevelőktől, ez arra enged következtetni, hogy a Diák a középiskolai tanulmányait nem veszi komolyan, így nem tart igényt az MCSMSZ támogatására és nem akar a CSCSB tagja lenni. Ilyen esetben az MCSMSZ a fegyelmi eljárásban leírtak alapján jár el. A Bentlakás napirendje 1. A CSCSB napirendje megegyezik a Székely Károly Iskolaközpont Bentlakásának napirendjével. Ezt a napirendet a Diák ismeri és betartja. Magatartás 1. A Diák a bentlakáson kívül és belül egyaránt úgy viselkedik és öltözködik, hogy a bentlakás jó hírnevét öregbítse. A Diák tartózkodik a különböző élvezeti szerek és a szerencsejáték használatától, nem szervez és nem keveredik bandákba. Házon belül Általános szabályok 1. A bentlakás berendezései a Diák otthonosság-érzetét és kényelmét szolgálják, ezért a Diák nagy körültekintéssel bánik velük, ügyel a környezete rendjére és tisztaságára, gondot fordít az állagmegóvásra. A bentlakás berendezéseiben történő esetleges károk kijavítására a Diák félévente 15 lej rongálási díjat köteles befizetni. Hanyagságból vagy szándékosan elkövetett rongálásért a kár teljes költsége a Diákot terheli. 2. Az épületben: tantermekben, szabadidőteremben, folyosókon, előtereken, étteremben, lakószobákban, fürdőszobákban, illemhelyeken szigorúan tilos a dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás és ezek birtoklása, valamint a fegyvertartás. Ezen szabályok megszegése azonnali fegyelmi eljárást von maga után. 3. A Diák nem dohányzik vagy igyekszik leszokni a dohányzásról. Az épületen belüli és az óvoda udvarán történő dohányzás súlyos fegyelmi kihágásnak minősül. 4. A Diák a bentlakás egész területén tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amivel másokat zavarhat: a zenét normális hangerővel hallgatja a szobájában folyosón nem hallgat hangosan zenét (mobiltelefonon) folyosón, szobában nem játszik labdával 5. Természetes és támogatott, hogy a Diák párkapcsolatot ápoljon. Ez esetben viszont minden körülmények között a jó ízlés határain belül marad. A Diák senkivel nem fekszik egy ágyban. 6. A Diák a bentlakásban a nevelő tudtával és engedélyével vendéget fogadhat. A Diák a vendégeiért felelősséget vállal, az esetlegesen általuk okozott károkat megtéríti, a szemetet eltakarítja. Vendég a bentlakás udvarán is csak valamelyik Diák felelősségére tartózkodhat. 7. A bentlakásban a Diák különféle elektronikai eszközöket (laptop, tévé, zenelejátszó) csak a nevelő engedélyével tarthat magánál. Ezek használatának feltételei minden esetben egyéni elbírálás alá esnek a Diák tanulmányi eredményei és magaviselete alapján. Számítógépet csak abban az esetben tarthat a bentlakásban, amennyiben elfogadja, hogy a gépére egy ún. szülői kontroll programot telepítünk, amivel követhető a számítógép rendeltetésszerű használata.

4 Amennyiben a Diák ettől eltérően használja, úgy ezzel a programmal korlátokat állíthatunk, illetve végső esetben a számítógép hazavitelére kötelezhetjük. IX. évfolyamos diákok számítógépet nem hozhatnak magukkal, és az értékelési rendszer alapján 8-as média alattiak sem, kivétel a végzős diákok. A szobákban 1. A bentlakás szobái az iskolai idő alatt a Diákok otthonaként funkcionálnak. A szobákban legtöbben haton laknak. A Diák a saját körletét folyamatosan rendben és tisztán tartja, ügyel a személyi higiéniájára, rendszeresen tisztálkodik, és tisztítja a ruhaneműit. Ha ebben valamilyen nehézsége támad, akkor a nevelőhöz fordul segítségért. 2. A szobákban heti bontás szerint szolgálatosok végzik el a közös terek takarítását és rendben tartását, minden este 9 órával bezárólag ők viszik le a szemetet. A Diák szolgálatosként a feladatait pontosan elvégzi, tisztán tartja a szobát és nem halmozza fel a szemetet. 3. A Diák nem hajol ki az ablakon, nem tárol élelmiszert az ablakpárkányon, és nem kommunikál az ablakból az udvar vagy az utca felé. A közösségi helységekben 1. A bentlakás közösségi helységeit minden diák igénybe veheti. Ez alól adott esetben a fegyelmezésben lévők képeznek kivételt. 2. A közösségi helységek számítógép terem, beszélgető-szoba, ping-pong terem, könyvtár, nevelői szoba használata során a Diák tiszteletben tartja annak saját szabályait (ld. Függelék). Azok megsértése esetén a Diák időlegesen kizárható azok használatából. 3. A közösségi helységek használata során a Diák tiszteletben tartja társait, nevelőit. Olyan tevékenységet végez, amivel nem zavar másokat. 4. A közösségi helységekben és a vizesblokk használata során a Diák minden úgy használ és úgy hagy ott, ahogy azt legközelebb kapni szeretné. 5. A közösségi helységek tisztaságáért a diákok felelnek. A megadott rend szerint elvégzik azok takarítását. Házon kívül 1. A Diák a bentlakást csak a nevelő tudtával és engedélyével hagyja el, és az előre megbeszélt időpontba visszaér. Szilenciumról csak különórák miatt lehet távol maradni. 2. Amennyiben a Diák nem tud időre visszaérni a bentlakásba, akkor erről a nevelőt telefonon haladéktalanul értesíti. A nevelők telefonszámait a Diák a telefonjába beírta. Ha nincs egysége, akkor kölcsöntelefonról értesíti a nevelőket. 3. Későesti és éjszakai programokra csak a 18. életévüket betöltött diákok mehetnek ki. Ez minden esetben engedélyhez kötött, a nevelő saját hatáskörében mérlegeli, hogy kiengedi-e a nagykorú diákokat. 4. A Diák hétvégéken hazautazhat. A hazautazásra szánt idő péntek délutántól vasárnap estig tart. Amennyiben ettől el kell térni (rendkívül indokolt esetben), úgy a Diák köteles előzetesen egyeztetni a nevelőkkel. A bentlakás elhagyásának feltétele, hogy a Diák legkésőbb szerda estig kimenő-kérést ír, amit a nevelők és a Székely Károly Iskola Igazgatója is jóváhagynak. A Diák igénybe veheti a szervezett autóbuszos utazást havonta egy alkalommal. Az a Diák, akinek az értékelési rendszer szerinti érdemjegye nem éri el a 6-ost nem veheti igénybe a közös autóbuszt. Ezen alapelvektől eltekinthet a Bentlakás vezetősége és kivételesen, egyéni elbírálás alapján engedélyt adhat a hazautazásra a szervezett autóbusszal (pl. családi esemény, betegség, stb. esetén). Emberi kapcsolatok

5 1. A Diák nevelőit és társait tiszteli, a velük való kommunikációban az udvariasság szabályai szerint jár el. 2. A Diák a nevelő kéréseinek igyekszik eleget tenni. Indokolatlan kérés esetén jelzi a panaszát, amire közösen keresik a megoldást. 3. A Diák nehézségeit, panaszait felvállalja, segítséget kér, a problémamegoldásban aktívan részt vesz. A nevelők a legjobb tudásuk és szándékuk szerint segítik a Diákot. Ennek tudatában ő bizalommal fordulhat a nevelőkhöz. 4. A Diák a nevelőinek és társainak tett ígéreteit betartja. 5. A Diák a nála kisebb és nagyobb társait egyaránt tiszteli. A kisebbeket nem ugráltatja, és nem engedelmeskedik a nagyobbak ugráltatásának. Ha ilyen esetről tudomása van, haladéktalanul szól a nevelőnek. 6. A Diák nem tesz kárt sem magában, sem másban Egészség, betegség 1. A bentlakás kiemelt célja a diákok testi-lelki egészségének megőrzése. Ezért a Diák odafigyel az egészségére. Az épületen belül és kívül az évszaknak, időjárásnak megfelelően öltözködik. A nevelő megszólítására a Diák több ruhát vesz magára. 2. Ha a Diák rosszul érzi magát, először minden esetben a nevelőhöz fordul. Ha a nevelő is komolynak ítéli meg az állapotát, akkor iskolaidőben a Székely Károly Iskolaközpont iskolaorvosához annak hiányában az asszisztenshez küldi, aki eldönti, hogy mi a további teendő. Rendelési időn kívül a nevelő eldönti, hogy szükséges-e a sürgősségi osztályhoz fordulni. 3. Ha a Diákot az iskolájából küldték haza rosszullét miatt, akkor is haladéktalanul a nevelőhöz fordul a további teendők megbeszélése érdekében. 4. A Diák orvosi időpontjait, programálását amennyiben lehetséges iskolaidőn és a szilenciumon kívülre teszi. Ez különösen igaz a nem akut problémák esetén. 5. Kiskorú Diákot a szakrendelésekre a nevelő mindig elkíséri, nagykorú Diák kérheti a kíséretet. 6. A Diák az orvosi igazolásokat mindig megmutatja és aláíratja a nevelővel. Ennek hiányában a nevelő kérésére az osztályfőnök azt nem fogadhatja el. 7. A Diák indokolatlanul és/vagy a nevelő tudta nélkül nem megy orvoshoz, indokolatlanul nem szerez orvosi igazolást, mert ez fegyelmi eljárást von maga után. 8. Betegség esetén a Diák ágyban marad, semmilyen programon nem vesz részt, a bentlakást nem hagyja el. Ha a Diák betegségére hivatkozva csak az iskolai órákra nem megy be, de más programokon részt vesz (pl. városban sétálás, esti táncház, stb.), az szintén fegyelmi eljárást von maga után. Közösségi aktivitás 1. A bentlakás lakójaként a Diák vállalja, hogy a bentlakás programjain részt vesz. A kötelező programokon (gyűlés, évfolyam-megbeszélések, alkalmi kötelező programok, stb.) minden alkalommal időben megjelenik, és azok lefolyásában aktívan részt vesz. 2. A Diák igyekszik minél több fakultatív programon részt venni. A Diák saját kezdeményezésre is szervezhet fakultatív programot. Ilyen esetben a Diákbizottsághoz fordul, aki ebben segítséget nyújt. 3. A Diák törekszik a minél színesebb közösségi élet kialakítására, és az ezekben való aktív részvételre. A bentlakás diákjai fontosnak tartják a közösen eltöltött értékes időt, szabadidős programokat. 4. A bentlakásban Diákbizottság (DB) működik. A DB tagjának minden Diák választható. A diákbizottsági tagok részt vesznek a bentlakás életének irányításában, a programszervezésben, a diákok érdekeinek védelmében. A Diák a bentlakás életét érintő panasza esetén a Diákbizottsághoz fordulhat, és velük közreműködve keresheti a megoldást.

6 5. A Diák az MCSMSZ támogatása ellenértékében minden héten a szabadidejéből egy délutánt vagy estét a társadalmi munkának szentel. Ez lehet a bentlakás különböző posztjainak betöltése (Diákbizottság, könyvtárfelelős, honlapfelelős, ezermester, stb.), történhet önkéntes munka végzésével valamely civil szervezetnél vagy a bentlakás épületének, udvarának, közösségi helységeinek rendben tartásával. Feladatvállalásáról minden esetben a nevelőkkel egyeztet. A Diák a feladatvállalását a tanév során noszogatás nélkül lelkiismeretesen elvégzi, hiszen tudja, hogy a közösség érdekében teszi azt. 6. A Diák különböző versenyeken való részvétellel, fellépésekkel öregbítheti a bentlakás jó hírnevét. Az ilyen jellegű tevékenységeket a bentlakás értékeli, kiemelkedő közösségi aktivitásnak tartja. 7. A Diák elfogadja, hogy a bentlakás keresztény elvek mentén működik, és a lelkiismerete szerint részt vesz a lelki programokon. Értékelés A bentlakás nevelői és esetlegesen bevonható ebbe a Diákbizottság a Diákot negyedévenként több szempont szerint is értékeli, ami alapján az MCSMSZ vezetősége elé terjeszti a Diák előmenetelét, és a támogatással kapcsolatos javaslatait. Az értékelés módja 1. A Diák személyi lappal rendelkezik, amiben szerepel a tanulmányi előmenetele, a közösségi aktivitása, a feladatvállalásainak teljesítése, az esetleges kiemelkedő teljesítményei és a problémák. Ez alapján a nevelőtestület értékeli (osztályozza/pontozza), és ezt a Diáknak visszajelzi. Jutalmazás A bentlakás a kiemelkedő tanulmányi eredményű, példás magaviseletű és közösségi aktivitású diákokat megjutalmazza. Fegyelmezés A bentlakás a közösség érdekében bizonyos magatartásformákat nem tűr el. Súlyos fegyelmi vétségnek számít: iskolakerülés szándékos rongálás az épületen belül és az épület udvarán történő dohányzás alkoholos ital fogyasztása és/vagy birtoklása (tilos a Bentlakás épületében az alkoholos palackok, flakonok tartása is, még akkor is, ha nem alkoholt tartalmaz) drog használata, birtoklása, terjesztése szerencsejáték használata szeméremsértés testi sértés (akár másban, akár magában) engedély nélküli kimaradás a bentlakásból lopás hazugság

7 A Diák ezen kihágások következményeivel tisztában van. Kerüli az ilyen eseteket, probléma esetén a nevelő segítségét kéri, és tisztában van azzal, hogy ezek elkövetése a fegyelmi eljárás beindítását vonja maga után. Fegyelmi eljárás A Diák ellen magatartásbeli problémái esetén fegyelmi eljárás indul. A fegyelmi eljárás öt lépésből áll: 1. szóbeli figyelmeztetés a nevelő elbeszélget a Diákkal 2. írásbeli figyelmeztetés jegyzőkönyv készül, amit a Diák saját aláírásával is ellát 3. szülők és az MCSMSZ értesítése velük való egyeztetés a további lépésekről 4. támogatás megvonása részletben vagy egészben 5. elbocsátás A kihágás súlyosságától függően gyorsul a fegyelmi eljárás. Ennek felelősségteljes tudatában dönt a Diák a magaviseletéről. Kollégiumi nevelőkre vonatkozó külön szabályok 1. Általános szabályok: A munkavégzésre a dolgozónak az előírt időben, munkavégzésre alkalmas állapotban kell munkahelyén megjelenni. Munkából való késés csak indokolt esetben fordulhat elő, az indokot igazolni kell Munkaidő A kollégiumi nevelőtanár napi 8 órát, 5 nap hetente dolgozik,a mit köteles a kollégiumban eltölteni. Ebben az időben különböző foglalkozásokat (csoport-, felkészítő-, felzárkóztató-, tehetségfejlesztő-) tart, egyéni törődés keretén belül foglalkozik a diákok problémájával, segíti azok megoldását és a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos feladatokat lát el Távollét A nevelők a tanév folyamán nem mehetnek szabadságra. A nevelő munkából való távolléte tanítási szünetekben, vagy fizetés nélküli szabadság, rendkívüli szabadság, betegség miatt lehetséges. A munkából való várható távolmaradáshoz a kollégiumvezető előzetes hozzájárulása szükséges. Ha a távolmaradás előre nem látható ok miatt, előzetes hozzájárulás nélkül következik be, ennek tényét a távolmaradás első napján jelezni kell a munkahelyi vezetőnek, a hiányzást követő első munkában töltött napon a távollét okát igazolni kell Kollégiumvezető

8 - A kollégiumvezetőt a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetősége nevezi ki és felügyeli - Az MCSMSZ által rábízott feladatokat ellátja. - Biztosítja a kollégium zavartalan működését. - Elkészíti a nevelőtanárok órarendjét, gondoskodik a helyettesítésről. - Gondoskodik a kollégiumi felzárkóztató foglalkozásokat (korrepetíció) tartó pedagógusok alkalmazásáról és munkarendjének beosztásáról. - Irányítja a kollégiumban zajló pedagógiai munkát. - Ellenőrzi a nevelőtanárok pedagógiai és adminisztrációs munkáját. - Segíti a kollégiumban működő diákönkormányzat (Diákbizottság) munkáját. - Feladata a diákok kollégiumi igényének összegyűjtése. - Feladata a kollégiumra vonatkozó statisztikák elkészítése. - A munkaköri leírása alapján tevékenykedik. - Éves költségvetési előirányzatot készít, havonta elszámolást készít az MCSMSZ pénzügyi felelőse felé - Tartja a kapcsolatot a Bentlakás támogatóival, lehetőség szerint új támogatókat, szponzorokat keres. - Érvényesíti és koordinálja a kollégiumi nevelőmunkát, a kollégium fenntartásával és gazdálkodásával összefüggő feladatokat - Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kollégiumi alkalmazottak felett - Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetőségével és pedagógusaival. A Keresztszülők a Moldvai Magyar Oktatásért Egyesület képviselőivel, a keresztszülő programban részt vevő támogatókkal Csíkszereda Város intézményeivel - Képviseli a kollégiumot, tevékenységéről szükség szerint, de legalább félévenként egyszer beszámol az MCSMSZ vezetőségének - Irányítja és szervezi a kollégiumi alkalmazottak tevékenységét, munkájukról rendszeresen beszámoltatja őket. Feladataikat munkaköri leírásban szabályozza. - Adminisztratív munka ellenőrzése, koordinálása 2.2. A kollégiumi nevelőtanárok A kollégiumi nevelőtanár(oka)t az MCSMSZ véleményének meghallgatásával a kollégiumvezető bízza meg. Feladatát munkaköri leírás szerint végzi, amely kiterjed: - Közvetlen kapcsolattartás a hallgatókkal, a kollégiumi közösségekkel - A kollégiumi szabályzat és Házirend betartásának felügyelete - Kezdeményező részvétel a hallgatói közösségek tevékenységeiben - Az oktatási és nevelési célok elérésének segítése Részvétel a kollégiumi fegyelmező és fegyelmi eljárásokban - Oktatás és a hagyományok megőrzése. - Iskolán kívüli aktivitás megszervezése, felügyelete - Kulturális tevékenység, táborok szervezése országon belül és kívül - Adminisztratív munka elvégzése Érvényes: szeptember 1.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Dunaújváros PASE Házirend

Dunaújváros PASE Házirend Dunaújváros PASE Házirend Általános alapelvek Ez a Házirend a Dunaújváros PASE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az egyesület

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015 Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11. Tel./Fax: (48)-512-732, 512-729; 512-603 E-mail: donbosco.szakiskola@upcmail.hu; Honlap: www.don-bosco.sulinet.hu

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre DÖNK munkaterv javaslat a 2010-2011. tanévre Egy iskola akkor jó, és főleg akkor szerethető, ha a tanulás mellett a diákélet is színes, változatos, s ebben kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak.

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Általános adatok Az intézmény neve és székhelye: Program megnevezése: című, TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 jelű pályázat Mentor neve: Mentor adóazonosító

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Házirend. Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900

Házirend. Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900 Házirend 2015 Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900 1 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...2 2. A házirend célja...4 3. A házirend szabályainak alapja...4 4. A házirend

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes : 2012.október 1-től Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. A kollégisták általános

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 2 1. BEVEZETŐ... 3 1. 1. A HÁZIREND KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT RENDELKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola 2014.09.01. Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben