Személyesen Önnek. Az MKB Bank bemutatkozik. Budapest, szeptember. Részletes 2008 év végi adatokkal és I. félévi fıbb mutatókkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyesen Önnek. Az MKB Bank bemutatkozik. Budapest, 2009. szeptember. Részletes 2008 év végi adatokkal és 2009. I. félévi fıbb mutatókkal"

Átírás

1 Személyesen Önnek Az MKB Bank bemutatkozik Részletes 2008 év végi adatokkal és I. félévi fıbb mutatókkal Budapest, szeptember

2 Miért érdemes az MKB Bankot választani? A fı tulajdonos, BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja megfelelı tıkeerıvel rendelkezik június 30-án a fı tulajdonos bajor állam a bank saját tıkéjét 7.5 Milliárd EUR-val 18.8 Milliárd EUR-ra növelte. A tıkemegfelelési mutató 10,4%-ra nıtt, és a globális válság ellenére a BayernLB Csoport 597 Millió EUR adó elıtti eredményt ért el 2009 elsı hat hónapjában. Az MKB Bank stratégiai tulajdonosa elkötelezett a Bank mellett, folyamatos támogatást biztosít a mőködéshez szükséges tıke- és refinanszírozás nyújtásával februárban a fı részvényes az MKB jegyzett tıkéjét 26,5 Milliárd Ft-tal emelte meg. Az MKB Csoport az egyetlen magyar pénzügyi csoport, mely teljesen univerzális: komplex szolgáltatásokat nyújt a kereskedelmi banki tevékenységtıl a teljes gépjármő-finanszírozásig, a nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatásokig, a vagyonkezelésen át a biztosítási termékekig. Azon túl, hogy az egyik legjelentısebb piaci szereplı a vállalatfinanszírozásban, tevékenysége megfelelıen diverzifikált a KKV- és projektfinanszírozás, faktoring, trade finance, retail (ezen belül mikró) pénzügyi szolgáltatások és private banking, valamint a pénz- és tıkepiaci termékek teljes köre révén. Az MKB Bank tıkeereje szilárd, június végén saját tıke alapján a hazai bankok között a második volt. A Bank likviditása stabil, tıkemegfelelési mutatója 12,5%-ot ért el a félév végén. Az MKB ügyfélforrás állománya stabil, ~10% piacrészesedéssel rendelkezik a vállalati betétekben, és tendenciájában növekvı ~6% körüli piacrésszel a háztartási megtakarításokban, meghatározó szereplı a banki belföldi kötvényes forrásbevonásban. A Bank sikeresen valósította meg válság-kezelı lépéseit, I. félévét pozitív eredménnyel zárta, profitabilitása javul. 2

3 Az MKB Csoport Fıbb mutatói Konszolidált, IFRS, Mrd Ft 2008 TÉNY 2009 I. félév TÉNY* Mérlegfıösszeg Ügyfélhitelek Ügyfélbetétek Saját tıke Bruttó eredmény Üzemi eredmény Adó elıtti eredmény Mutatók ROAE 3,4% 6,8% ROAA 0,3% 0,5% CIR 58,4% 48,5% CAR 10,8% 12,5% MKB megırizte stabil tıkehelyzetét és likviditását Miközben az MKB Bank prudensen megképezte a szükséges céltartalékokat, sikeres válságkezeléssel jutott túl a krízis legnehezebb fázisán, 2009 elsı félévét pozitív eredménnyel zárta javuló fı mutatók mellett A leányvállalatok helyzete szintén stabil * Nem auditált 3

4 MKB Bank a magyar bankrendszerben (2009, június): sikeres válságmenedzsment Ssz. Bank Saját tıke (Mrd Ft) 1 OTP* 842,1 2 MKB* 255,3 3 CIB 215,9 4 KH 202,8 5 Raiffeisen 142,1 6 BB** 100,8 7 FHB 45,1 OTP* Erste KH MKB* Unicredit BB** FHB CIB Raiffeisen Mérlegfıösszeg Ssz. Bank (Mrd Ft) 1 OTP* 6084,5 2 KH 3205,7 3 CIB 3062,6 4 MKB* 2815,6 5 Raiffeisen 2542,8 6 BB** 957,1 7 FHB 817,5 bruttó eredmény Adó elıtti eredmény változása (09h1/08h1) adózás elıtti eredmény -3% -3% -52% 126% -13% -3% 18% -87% -114% Bruttó eredmény változása (09h1/08h1) 16% 21% 13% 37% 22% 17% 34% 4% 8% MKB Bank a negyedik legnagyobb piaci szereplı Saját tıkéje alapján a 2. a magyar bankok rangsorában Bruttó eredményben és adózás elıtti eredményben is az elmúlt 12 hónapban a szektorban (?) a legdinamikusabban nıtt A Bank profitabilitása jelentısen javult a szükséges provízió megképzése mellett is Forrás: féléves publikus gyorsjelentések * IFRS nem konszolidált ** MSZSZ, konszolidált Egyéb esetben IFRS konszolidált 4

5 Erıs üzleti tevékenység 2008-ban Szilárd tıkeerı, biztonságos likviditás Üzleti diverzifikációval erısebb bevétel-termelést célzó aktív stratégia 2005-tıl: MKB Bankban: lakosság, kis- és középvállalatok, valamint pénz- és tıkepiac felfuttatása; teljeskörő univerzalitás belföldön: MKB Biztosítók sikeres indítása és növekedése 3 ország, 219 fiók, közel 1 millió (880 ezer lakossági és 85 ezer vállalati) ügyfél Bruttó eredmény 80%- os bıvülése 3 év alatt* Saját tıke alapján 2., mérlegfıösszeg alapján 4. legnagyobb hazai bank Projektfinanszírozásban, valamint faktoringban magyarországi piacvezetı 20%-ot meghaladó súllyal. Az egyik legnagyobb a nem-pénzügyi vállalatok finanszírozásában. Legnagyobb nettó eszközérték növekedés és dinamika a befektetési alapok piacán ban**, 1,5%-os piacrész növekedés; 3. helyezés a garantált alapokban 11,3%-os piaci részesedéssel; 2. USD-ben denominált alapokban (15,3%-os piaci részesedés); 3. az EUR-ban denominált alapokban (11,4%-os piaci részesedés) Meghatározó a banki belföldi kötvényes forrásbevonásban 10,6%-os piaci súllyal, kiemelkedıen aktív a nemzetközi tıkepiacon*** Erıs lakossági térnyerés: növekvı megtakarítási piacrész mellett 0,6%-os piacrész növelés hitelezésben fedezett fókusszal, ügyfél 2005 végéhez képest, * IFRS konszolidált **Az 1%-nál nagyobb piaci részesedéssel rendelkezık között. ***A válságot megelızı idıszakban. 5

6 Díjaink tükrözik minıség iránti elkötelezettségünket Branchmarking Ltd: A leghatékonyabb fiókhálózat és call center: 2008, 2007 Liquid Real Estate (Euromoney): Kereskedelmi banki, ingatlanfinanszírozási tevékenység, Advisory and Consultancy Services összesített kategórián belül Pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokban 1. hely Magyarországon 2008-ban Mastercard- Az év bankja: 3. hely Az év lakossági folyószámla terméke, Az év társadalmilag felelıs bankja 2008 A Stratégiai Civil Együttmőködés Legjobbja Good CSR

7 Tulajdonosi szerkezet: hosszútávon elkötelezett stratégiai tulajdonos Tulajdonosi szerkezet Egyéb; 10,25% Jegyzett tıke: M Ft* Saját tıke: M Ft *IFRS, nem konszolidált, 2008 **szerzıdéses rating-kapcsolat, ,75% Stratégiai tulajdonosok, hosszú távú elkötelezettséggel 1994: elsı privatizált nagybank Közép-Kelet-Európában A fı tulajdonos a BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja mérlegfıösszeg alapján, 5. saját tıke alapján (2008). Mérlegfıösszege 421,7 Mrd EUR, saját tıkéje az alárendelt tıkével 23,1 Mrd EUR 2008 végén. A bajor állam ((közvetetten a BayernLB Holding AG-n keresztül) 94%-os, a bajor takarékbankok 6%-os tulajdonrésszel rendelkeznek a bankban. Az S- Finanzgruppe tagja. 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 és 2008: összesen 376 MEUR alárendelt kölcsöntıke a BayernLB-tıl, ben 95,6 MEUR tıkeemelés Rating** Az MKB Bank befektetési kategóriában van: Moody s: Devizabetétek: Baa2/P-2 Forintbetétek: Baa2/P-2 Pénzügyi erı: D Hosszú lejáratú devizakötvény, alárendelt: Baa2/Baa3 Egyéb rövid lejáratú betét: P-2 Kilátások: negatív 7

8 Nagyvállalati és intézményi ügyfelek: testre szabott szolgáltatások 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Vállalati hitelezés piaci részesedés 9,1% ,8% 11,0% 11,6%11,6% 12,5% ,8% 13,9% 13,7% 13,4% 13%12,6% 13,0% ,2% 9,8%10,1% 10,2% 10,4% 10,6% 11,0%11,2% 10,1% 9,7% 10,1% 8,5% 8,9% 1996 Vállalati betétek piaci részesedés Nagyvállalati ügyfelek: nagyvállalati és intézményi ügyfél. Az egyik legnagyobb a nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában, meghatározó szereplı a vállalati fizetési forgalomban A nagyvállalati, projekt és intézményi ügyfelek számára nyújtott hitelek állománya végén elérte a 916,4 Mrd Ft-ot, betétállományuk pedig 265,5 Mrd Ft-ra nıtt Teljeskörő termékpaletta, komplex szolgáltatás a belföldi vállalati blue chip, nagyvállalati ügyfelek és multinacionális cégek leányvállalatai számára Az ügyfélkapcsolati és terméktámogató funkciók együttmőködése magas színvonalú, az ügyfelek igényeinek megfelelıen testre szabott szolgáltatások kiajánlását teszi lehetıvé Az ügyfélkapcsolati munkatársak személyes szolgáltatásokat nyújtanak Budapesten és vidéken Dedikált szenior referenseken nyugvó ágazati kompetencia és termék-alapú kompetencia központok Retail és treasury termékek teljes skálájának professzionális kínálata Intézményi ügyfelek Biztosítók kiszolgálásában egyik vezetı bank Magyarországon Alapítványok, non-profit szegmens Kamarák, ügyvédi irodák, szakmai szervezetek stb. Helyi önkormányzatok termékspecifikusan 8

9 Projektfinanszírozás / Középvállalati ügyfelek: megújult üzleti modellek Projektfinanszírozás - Piaci részesedés 2008 MKB: 27% Faktoring - Piaci részesedés 2008 MKB: 26% Projektfinanszírozás Ügyfelek száma: 620, a hitelportfolió 720 Mrd Ft-ot tett ki 2008 végén 1995 óta piacvezetı a projekt-, ingatlan- és átfogó hosszú távú vállalatfinanszírozásban (megkapta az Euromoney Liquid Real Estate A legjobb kereskedelmi Bank Magyarországon díját 2008-ban) Meghatározó szerep különbözı projektszegmensekben: irodaépítés, üzletközpontok, lakóparkok, kereskedelmi ingatlanok, telekommunikáció, energia, infrastruktúra, PPP projektek 2008-tól elmozdulás fokozatosan arrange and sell üzleti modell felé Együttmőködés a BayernLB-vel Középvállalatok Ügyfelek száma: Fókuszban a multinacionális cégek szállítói, exportorientált, regionálisan aktív középpiaci, növekedési potenciállal rendelkezı, illetve perspektivikus hazai vállalkozások Üzleti és kockázatkezelés szempontjából új szegmentálás Állami, ill. EU Forrású fejlesztési támogatások közvetítése Piacvezetı pozíció faktoringban Termelı- és egyéb eszközök leasingje, trade finance Felsı-közép vállalatok 2008 végén a betétállomány elérte a 117,1 Mrd Ft-ot, míg a hitelportfolió 322,8 Mrd Ft-ot tett ki Válogatott termékkör, testreszabott szolgáltatás Szelektív, bankszámla forgalom alapú üzleti bıvülés a forrásgyőjtési tevékenység intenzifikálásával Fókuszban a kereskedelemfinanszírozás és a faktoring Jelentıs igény a projektfinanszírozásra Alsó-közép vállalatok 2008 végén a hitelállomány elérte a 331,8 Mrd Ft-ot, a betétállomány pedig 169,2 Mrd Ft volt 2009-tıl szabványosított termékértékesítés, standard termékkör és hitelbírálati folyamatok Gyorsabb ügyfélszolgáltatások Elsısorban cél a passzív termékek erısítése, a meglévı portfolió kiemelt kockázati konszolidációja és monitoringja mellett 9

10 Termékek és szolgáltatások vállalati és intézményi ügyfelek részére Forint- és devizaszámlavezetés Állami támogatásos hiteltermékek Forint- és devizabetétek MKB EU program Forint- és devizahitelek Értékpapír számlavezetés Üzleti bankkártyák Értékpapír forgalmazás Fizetési mőveletekhez kapcsolódó szolgáltatások (cash pool, okmányos mőveletek, átutalások, akkreditív nyitás, inkasszó, garanciák) Okmányleszámítolás Pénztári és széfszolgáltatás Pénzpiaci és kockázatmanagement termékek és szolgáltatások Export, import, határonátnyúló és belföldi faktoring, követeléskezelés Gépjármőlízing és flotta management MKB és BayernLB Lux befektetési alapok Vagyon és letétkezelés MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár MKB Biztosítók Pénzügyi és befektetési tanácsadás Értékpapír programok: IPO-k, LBO-k, MBO-k Akvizíciós finanszírozás Ingatlanforgalmazás és management Ingatlanértékelés Trade Finance Eszközlízing Projekt finanszírozás és speciális finanszírozás, PPP 10

11 Kisvállalatok: megújult üzleti modell 2009-tıl Stratégiai fókuszban 2007-tıl, 2009-tıl 250 MFt éves árbevétel alatti ügyfelek, standard termékekkel kiszolgálva A kisvállalati ügyfelek száma 2008 végén elérte a et A kisvállalati ügyfelek számla- és betétállománya 2008 végén 94 Mrd Ft-ra bıvült, a hitelállomány pedig meghaladta a 32 Mrd Ft-ot Teljeskörő kiszolgálás dedikált kisvállalati és pénzügyi tanácsadókon keresztül, valamennyi fiókban; Megújult kisvállalati termékpaletta; piacképes kisvállalat specifikus számlavezetı szolgáltatáscsomagok és hiteltermékek Aktív szerepvállalás az állami támogatásos termékekben Széleskörő együttmőködési megállapodások különbözı szakmai és vállalkozói szervezetekkel, kamarákkal, ingatlan értékbecslıkkel Kiemelt fókuszban az elektronikus bankolás: a NetBANKár szolgáltatást több mint kisvállalati ügyfél veszi igénybe 11

12 Kisvállalati szolgáltatáscsomagok: a kezdıktıl a profikig Dinamika Nova Elektronikus Flotta Kiknek? Induló, tıkeszegény és alacsony banki forgalommal rendelkezı mikro vállalkozások részére Stabilan mőködı kisvállalatok bankolási költségeinek csökkentésére alkalmas Induló és jelentıs banki forgalmat bonyolító ügyfeleinknek, akik elınyben részesítik az internetes kommunikáció, ill. bankolás lehetıségét Széles üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezı és elektronikus bankolást preferáló ügyfeleinknek ajánljuk Alapvetı banki szolgáltatások Elektronikus szolgáltatások alacsony havi átalánydíj ellenében forint számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások széles palettája kiemelkedı látra szóló kamatozás, amennyiben a számlatulajdonos magánszemélyként meghatározott szolgáltatáscsomaggal rendelkezik Ingyenes készpénzbefizetés Ingyenes NetBANKár szolgáltatás a számlavezetési díjat mérsékli a felhasználható forgalmi jutalék elektronikus bankolás esetén akár 13 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk papíralapú bankolás esetén akár 6 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk Ingyenes NetBANKár szolgáltatás és NetBANKár Business kedvezményesen alacsony havi díj ellenében számlavezetés ingyen vehetık igénybe a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatások kedvezményes elektronikus tranzakciós díjak kedvezı havi díj ellenében forint számlavezetés és ingyen vehetı igénybe egy devizaszámla vagy a PCBANKár szolgáltatás ingyenes minden bankon belüli átutalás elektronikus tranzakciós díjak kedvezményesen ingyenesen nyújtjuk a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatásokat 12

13 Gyors, célokhoz illeszkedı kisvállalati hiteleink Hányféle hitel létezik, és mik az elınyei? Hiteleinket úgy alakítottuk ki, hogy a kisvállalati szektorban a lehetı legtöbben megtalálják a számításukat. Különbözı feltételekkel és lehetıségekkel kínáljuk hiteleinket. 1x1 Folyószámlahitelünk azon vállalkozások számára elınyös, akiknek gyors és rugalmas segítségre van szükségük az idılegesen jelentkezı cash-flow, illetve forgóeszköz ingadozásai miatti finanszírozási igényekre, hiszen a hitelkeret egyszerően, tárgyi biztosíték nélkül igényelhetı az árbevétel 10%-a, maximum ,- Ft erejéig. Amennyiben a vállalkozásnak nagyobb folyószámla hitelkeretre van szüksége, úgy igénybe veheti 1x1 Folyószámlahitel Plusz termékünket, mely mögött a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. áll, és az igényelhetı összeg elérheti az árbevétel 25%-át, de maximum ,- Ft-ot. Amennyiben forgótıkére van szüksége a cégnek, hogy készlet és anyagszükségleteit biztosítsa, úgy az 1x1 Forgóeszköz hitelt javasoljuk. A hitelkeret mely a biztosíték mértékétıl függıen elérheti az ,- Ft-ot, lehet forint vagy euró alapú, a futamidı alatt szabadon felhasználható, évente azonban kétszer részlegesen visszafizetendı. Ingatlan vásárláshoz a legkedvezıbb az 1x1 Beruházási hitelünk, melynek visszafizetését nem kell rögtön megkezdeni, lehetıség van a futamidıtıl függı türelmi idı választására is. Nagyobb összegő kiadás finanszírozására, vagy más banki hitel kiváltására az 1x1 Szabadfelhasználású Jelzáloghitel a legkedvezıbb, melynél szintén türelmi idıvel élhet a kisvállalkozó. E két termék esetén az igényelhetı hitelösszeg maximális összege ingatlan értékétıl függıen -, akár ,- Ft is lehet. 1x1 Betétfedezető hitelünk szabad felhasználásra vagy tagi kölcsön kiváltására is alkalmas lehet, magánszemély által elhelyezett óvadék esetén akár 250 millió Ft összegő hitellehetıség is biztosított. Ezen hitellehetıségeken kívül az MKB Banknál is lehet igényelni a Széchenyi Kártya 2 Konstrukciót. 13

14 Lakossági ügyfelek (1): minıségi személyes szolgáltatások 7% 6% 5% 3,6% 3,8% 4,1% 4% 3% 2,7% 3,0% 2,0% 2% 1,3% 0,9% 1% 0,4%0,5%0,6%0,7%0,8% 0% 6,1% 5,5% Háztartások megtakarításai piaci részesedés 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1994 Lakossági hitelek piaci részesedés ,4% 5,4% 5,4% 5,3% 5,2% 5,3% 5,5% 5,5% 5,6% 5,7% 5,7% 5,8% 5,7% 2005.IV I II III IV I II III IV I II III IV. Személyesen Önnek differenciált értékajánlat és szolgáltatás minden ügyfélszegmens számára ügyfél; megcélzott ügyfélkör: az átlagnál magasabb vagyoni, jövedelmi potenciállal rendelkezı ügyfelek Az MKB Bank háztartásoktól származó forrásállománya (betét+kötvény+alapok) 2008-ban 523 Mrd Ft-ra bıvült A lakossági bankkártyák száma megközelítette a darabot végén Ügyfeleink igényeihez igazodó szolgáltatáscsomagok: kiemelt hangsúly a fiatal generáción (Gondoskodó, Student, Karrier csomagok kedvezményes feltételekkel, Babakötvény), kiemelt pénzügyi szolgáltatások: Exkluzív csomag; az ezüst évek pénzügyi nyugalma: Nyugdíjas csomag Széleskörő megtakarítási és befektetési lehetıségek kockázatvállalási hajlandóság szerint; Fókuszban a standard és akciós lekötött betétek Elektronikus csatornák: NetBANKár, NetBRÓKer, TeleBANKár, MobilBankár 81 fiók, ATM, Portál, Lakossági hírlevél 14

15 Lakossági ügyfelek (2): az MKB Bank a jelzáloghitel specialista Az MKB Bank hiteltermékei rugalmasságot nyújtanak ügyfeleink számára, a Bank az ingatlanfedezető hitelek szakértıje Gyors ügyintézés, hiteltermékek minden igényhez 2008-ban az MKB Bank piaci részesedése az új ügyletekben átlagosan 10% felett volt; a teljes lakossági hitelállomány 464,5 Mrd Ft-ra nıtt Folyószámlahitel Betét- és értékpapír-fedezető (Lombard) hitelek Személyi kölcsön (HUF, EUR) Nyugdíjpénztári kölcsön Hitelkártyák ( db) MKB Bank saját hitelkártyák Co-branded hitelkártyák: T-Mobile, Lufthansa, WestEnd Lakás- és magánhitelek széles választéka végén Forint és EUR alapú MKB hitelek Értékmegırzı program az MKB Biztosítóval MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program Hitelcsúcs magas finanszírozási arányok Kedvezményes (állami támogatásos) lakáshitelek teljes választéka Lakáshitelek bármilyen lakáscélra (áthidaló, bıvítés, korszerősítés, új és használt lakás vétel, építkezés, stb.) Ingatlanhitel nem lakáscélú ingatlanokra 15

16 Termékek és szolgáltatások lakossági ügyfeleink számára Forint- és devizaszámla-vezetés Számlacsomagok (Exkluzív, Student, Karrier, Gondoskodó) Betétlekötés MKB saját kibocsátású kötvények MKB Kivételes Folyószámla Megtakarítási számla Pénzpiaci betét MKB Hozamsuli (betét+kötvény+befektetési alap) Babakötvény Valamennyi típusú átutalási megbízás Betéti bankkártyák (VISA, MasterCard) Hitelkártyák (VISA és MasterCard) Közös hitelkártyák (T-Mobile, Lufthansa, WestEnd) Folyószámlahitel Lombard hitel MKB lakáshitelek és szabad felhasználású jelzáloghitel (HUF, EUR) Személyi kölcsön (HUF, EUR) MKB Befektetési jegyek forgalmazása Állampapírok és részvények forgalmazása Tıke és értékpapír számlák vezetése Csekk (kibocsátás, megvétel, utazási csekkek forgalmazása) MKB TeleBANKár MKB MobilBANKár MKB NetBANKár Széf szolgáltatás MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár MKB Biztosítók MKB Nyugdíj-elıtakarékossági számla Autó- és haszongépjármő finanszírozás (MKB-Euroleasing Rt.) Nyugdíjpénztári áthidaló hitel 16

17 Private Banking: felfutó üzletágunk Az MKB Bank 2003-ban indította Private Banking üzletágát Magánszemélyek és társas vállalkozások számára kínálunk egyedi igényeikre épülı: Teljes körő pénzügyi kiszolgálást Portfoliókezelést Befektetési tanácsadást Pénzügyi tervezést Számlavezetést saját privát bankárokon keresztül Együttmőködési megállapodásaink alapján svájci és luxemburgi portfoliókezelés és számlavezetés Minimum 50 millió Ft szabadon befektethetı pénzügyi megtakarítás szükséges Az üzletág végén szerzıdött ügyfél 135 Mrd Ft vagyonát kezelte (2007: 90 Mrd Ft). Az egy fıre jutó kezelt vagyon meghaladja a 130 mftot; kiemelkedı a hazai piacon A Private Banking üzletág budapesti központtal ill. 10 vidéki nagyvárosban helyi privát bankárok hálózatával mőködik Az MKB Bank teljes lakossági, vállalati és befektetési szolgáltatási termék palettája elérhetı. 17

18 Pénz- és tıkepiacok: ügyféligényeknek megfelelıen folyamatosan bıvülı termékpaletta MKB befektetési alapok piaci részesedése Befektetési Alapok: 6,0% 5,0% 5,1% A befektetési alapok kínálatának és állományának növelése stratégiai cél. 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,9% 1,4% 1,5% 2,2% 2,9% 3,7% 4,0% A kezelt alapállomány 5%-kal 119,6 Mrd Ft-ra növekedett. Az MKB volt az egyetlen jelentıs alapkezelı, aki növelni tudta állományát a mintegy 25%-kal csökkenı szektorban. 10 új termék bevezetése, 33 alapból álló portfolió 0,0% 2005h1 2005h2 2006h1 2006h2 2007h1 2007h2 2008h1 2008h2 Vállalati treasury és kockázatkezelési termékek: A 10 legnagyobb szereplı egyike az FX kereskedésben; rövidtávú likviditás- és kamatkockázat kezelés Kamat- és árfolyamkockázati termékek aktív értékesítése (határidıs, opciós és strukturált termékek) Értékpapír forgalmazás és kibocsátás: Az MKB Bank a magyar állampapírok egyik meghatározó elsıdleges forgalmazója, aktív az értékpapírok, elsısorban OTC (ill. BÉT) kereskedésében is Belföldi nyilvános kibocsátásokban meghatározó piaci szereplı. Belföldi nyilvános kibocsátási program megújítása. 13 MKB kötvénysorozat ösznévértéke 104,3 Md Ft 2008-ban, innovatív, strukturált termékek elsısorban lakossági, másodsorban vállalati és intézményi ügyfeleknek; FHB jelzáloglevél forgalmazás, Diákhitel Központ Zrt. kötvény forgalmazás. Tradicionálisan aktív nemzetközi tıkepiaci jelenlét. EMTN 2004-tıl, 3 Mrd EUR keretösszegő program 2007-tıl, nemzetközi ratinggel. Vagyon- és portfolió kezelés: Intézményi és lakossági ügyfelek számára a kezelt eszközállomány 151,8 Mrd Ft volt végén (4.4% piacrész) Fıbb ügyfelek:mkb Nyugdíjpénztár, egyéb nyugdíj- és egészségpénztárak, önkormányzatok, vállalatok, alapítványok, magánszemélyek Letétkezelés: Mrd Ft eszköz kezelése 2008 végén, elsısorban intézményi ügyfelek részére (biztosító társaságok, nyugdíjpénztárak stb.). Az MKB meghatározó piaci pozícióval bír. 18

19 Fıbb belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek: teljessé teszik pénzügyi szolgáltatásainkat MKB Nyugdíjpénztár Stratégiai üzletág az MKB Bank számára, a bank stabil, hosszú távú hátteret és támogatást nyújt a pénztáraknak tag, 121 Mrd Ft vagyon 2008 végén A 4. legnagyobb önkéntes pénztár Magyarországon, 11,2%-os piaci részesedés 2008-ban Az egy fıre jutó vagyon az országos átlagnál változatlanul számottevıen, önkéntes ágon az elızetes adatok alapján 40,8%-kal, magán ágon 82%-kal magasabb. MKB Egészségpénztár Stratégiai üzletág, 2003 közepén alakult végén tag, 13,2%-os piacrész, 2. legnagyobbá vált A pénztár vagyona: 6,9 Mrd Ft végén szerzıdött egészségügyi szolgáltató partner, továbbá szoros kapcsolatrendszer mintegy vállalati és intézményi munkáltatóval kibocsátott kártya; több mint elfogadó hely MKB Biztosítók 2007-ben BayernLB-vel és a szintén S-Finanz csoport tag Versicherungskammer Bayern biztosítótársasággal közös vagyon és életbiztosítót alapított az MKB. A Biztosítók mőködésüket októberében kezdték meg. A két Biztosító ügyfélszáma végén meghaladta a et 2008-ban a biztosítók számos új élet- és nem-életbiztosítási termékkel léptek a piacra: MKB Családi Otthon biztosítás, MKB Multivédelem vagyonbiztosítás, KGFB, Casco Életbiztosítások: MKB Kincstár, MKB Életrevaló, MKB Védıháló, MKB Értékmegırzı A Biztosítók megalapításával a bankcsoport univerzalitása teljessé vált. 19

20 Belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek (2): MKB-Euroleasing csoport egyedülállóan komplex szolgáltatások A cégcsoport Szolgáltatások Vevı- és dealer finanszírozás Flotta finanszírozás Kereskedelem Stratégiai partnerkapcsolat 2001 óta MKB 50%-os részesedése az MKB-EUROLEASING csoportban. Meghatározó piaci pozíció, 2. legnagyobb az új személygépkocsi finanszírozási kihelyezések alapján. 12,5%-os piacrészesedéssel. 49%-os tulajdoni hányad egy közös vállalatban a Toyota-val (Toyota Finance Hungary Ltd), egyedülálló együttmőködési gyakorlat a Toyota-világában Back office szolgáltatás a Toyota Finance Hungary és a PSA Hungary számára retail, 600 flotta ügyfél MKB-Euroleasing által üzemeltetett portálok Komplex és egyedülállóan integrált pénzügyi és egyéb szolgáltatások a csoport vállalatai révén Teljekörő szolgáltatások az autókereskedelemben és a flotta kezelésben (gépjármő és dealer finanszírozás, szerviz, gépjármő kereskedelem, biztosítási bróker, flotta finanszírozás) MKB-Euroleasing Gépjármő-finanszírozás Több, mint új gépjármő finanszírozása 2008-ban Új hitelek 66 Mrd Ft, 4. pozíció, ezen belül az új személygépjármővek piacán 2. hely MKB-Euroleasing Flottakezelés Célkitőzés: piacvezetı pozíció, a csak kezelt, de nem finanszírozott flottamenedzsment szegmensben erıs piaci második, autópark finanszírozásban 6,9%-os piacrész Üzemeltetett autók: 7.800, 600 ügyfélnek MKB-Euroleasing Autókereskedelem eladott autó 2008-ban, növekvı volumen 20 értékesítési pont, 11 márka, számos használt autó telep Biztosítási Bróker Nr. 1. a hagyományos és internetes biztosítási közvetítésben, összesen ügyfél A gépjármővek biztosításának közvetítését a hagyományos közvetítıi szegmensben piacvezetı Eurorisk Kft., valamint az internetes közvetítıi piacon piacvezetı Netrisk Kft. végzi, 2008-ban összesen 244 ezer db casco és kötelezı gépjármő felelısség biztosítást realizálva 20

21 Az MKB Bank belföldi fiókhálózata: személyes kiszolgálás országos lefedettséggel végére a Bank fiókhálózata 81 tagúra bıvült: 24 fiók Budapesten, 8 fiók az agglomerációban, 49 fiók vidéken Regionális kompetencia centrumok vállalati, pénzés tıkepiaci termék-specialistákkal ill. privát bankárokkal Helyi döntési rugalmasság Leghatékonyabb fiókhálózat 2007, 2008-ban - Branchmarking Ltd. 21

22 Alternatív értékesítési csatornák: bıvülı szolgáltatások biztonságosan Elektronikus bankszolgáltatás MKB-TeleBANKár PC Bankár, Multicash - Online számla- és tranzakciós szolgáltatások vállalati ügyfél vette igénybe 2008 végén Az átutalások több mint 80%-a elektronikusan történik Az MKB Bank Call Center-e 24 órás szolgáltatás a teljes ügyfélkör számára leghatékonyabb call-center vállalati (35%), lakossági (48%) ügyfél Közvetlen kapcsolat kollégáinkkal vagy automatizált szolgáltatások MKB-NetBANKár MKB-MobilBANKár ATM Több mint lakossági és vállalati ügyfél, dinamikus növekedés Elindult a NetBróker szolgáltatás MKB befektetési alapok és saját kibocsátású kötvények forgalmazása Számlák, átutalások, megtakarítási tranzakciók és befektetési szolgáltatások, hitelekkel kapcsolatos információk Bankkártyás tranzakciók, egyenleg; folyamatos szolgáltatás fejlesztés SMS szolgáltatás fizetési tranzakciókról, új termékekrıl, akciókról 84 saját ATM Több mint további ATM elérhetıség az országban Külsı értékesítési partnerhálózat 850 válogatott, minıségi ügynökcég, további teljesítési segéd Értékesítés KKV és lakossági ügyfelek részére Számlatermékek, kártya, betéti és megtakarítási termékek, hiteltermékek, elektronikus szolgáltatások, garancia és akkreditív értékesítés 22

23 MKB Unionbank - Bulgária Áttekintés: Alapítás éve:1993 Jelenlegi tulajdonosi struktúra: 60% MKB Bank 34% Union Group OOD (a korábbi többségi tulajdonos) 6% EBRD Univerzális bank jelentıs tapasztalattal kisés középvállalkozások finanszírozása terén. Üzleti tevékenység A vállalati ügyfelek száma (nagy és közepes), a retail ügyfélszám (lakosság és mikrovállalkozások) volt 2008 végén. A hitelállomány 50%-al emelkedett, betétállomány 21,5%-os növekedése mellett. A bank adózás elıtti eredménye 72%-kal haladta meg a évit. A 2009-es évben a fı hangsúly a hitelezés megfontolt növekedésén és az ügyfélforrások intenzívebb bevonásán lesz. Fontos cél a jelenlegi kitőnı portfolióminıség megtartása. MKB Unionbank IFRS, millió EUR Mérlegfıösszeg Ügyfélhitelek Ügyfélbetétek Saját tıke Adózás elıtti eredmény Adózás elıtti ROAE 7.9% 12.6% Adózás elıtti ROAA 1.0% 1.3% Költséghatékonyság (CIR) 72.1% 60.8% Tıkemegfelelési mutató 15.1% 13.8% Alkalmazottak száma Piacrészek Mérlegfıösszeg 1,74% 2,21% Vállalati hitelek 2,53% 2,77% Vállalati betétek 2,39% 2,86% Lakossági hitelek 0,91% 1,23% Lakossági betétek 1,21% 1,34% EUR/BGN árfolyam: (2007 és 2008) Értékesítési csatornák Bulgáriát lefedı 58 egységbıl álló fiókhálózat. Bankkártya elfogadási hálózat kiterjesztése. Fókusz a meglévı ügyfélkapcsolatok kibıvítésén, keresztértékesítés erısítésén. Alternatív értékesítési csatornák alkalmazása: az internet banking szolgáltatás minıségének folyamatos fejlesztése, mobile banking szolgáltatások fejlesztése, teljes körő Call Centre szolgáltatások bevezetése középtávon, külsı értékesítési hálózat bıvítése. 23

24 MKB Romexterra Bank - Románia Áttekintés: Alapítás éve: Jelenlegi tulajdonosi struktúra: 80,48% MKB Bank 19,52% egyéb cégek és magánszemélyek Univerzális bank alapvetıen retail banki profillal. Lízing tevékenység külön vállalatban. Üzleti tevékenység A retail ügyfelek száma , a vállalati ügyfelek száma volt 2008 végén. A bank mérlegfıösszege 50%-al növekedett az elmúlt évben, ugyanakkor egyes termékeknél ill. ügyfélszegmensekben a portfolió minıség romlása és a megugró forrásköltségek következményeként a bank 2008-ban veszteséget termelt. A 2009-es év folyamán a fı hangsúly a portfolió minıség javítása, ügyfélforrások vonzása és a termékkör kiszélesítése. MKB Romexterra Bank IFRS, millió EUR Mérlegfıösszeg Ügyfélhitelek Ügyfélbetétek Saját tıke Adózás elıtti eredmény 3.7 (14.5) Adózás elıtti ROAE 6.2% - Adózás elıtti ROAA 0.8% - Költséghatékonyság (CIR) 78.8% 90.0% Tıkemegfelelési mutató 14.0% 9.79% Alkalmazottak száma Piacrészek Mérlegfıösszeg 0.77% 0.87% Vállalati hitelek 1.13% 1.34% Vállalati betétek 1.40% 1.11% Lakossági hitelek 0.60% 0.55% Lakossági betétek 0.60% 0.54% EURRON árfolyam: 3,6077 (2007) és 3,9852 ( 2008) Értékesítési csatornák A bank az ország minden régiójában jelen van, a lefedettséget a fiókhálózat növelésével tovább nıtt 2008: 80 fiók (2007: 76 fiók) Alternatív értékesítési csatornák alkalmazása: internet és mobil bank szolgáltatások körének szélesítése, minıségének továbbfejlesztése, teljeskörő Call Center szolgáltatások bevezetése, külsı értékesítési ügynök kapcsolatok kiépítése. 24

Személyesen Önnek. Budapest, 2010. március. Az MKB Bank bemutatkozik. Részletes 2009. év végi adatokkal és fıbb mutatókkal

Személyesen Önnek. Budapest, 2010. március. Az MKB Bank bemutatkozik. Részletes 2009. év végi adatokkal és fıbb mutatókkal Személyesen Önnek Az MKB Bank bemutatkozik Részletes 2009. év végi adatokkal és fıbb mutatókkal Budapest, 2010. március Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7.

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7. ÜZLETI JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához... cégszerű aláírás Budapest, 2008. március 7. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált beszámolója és üzleti

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT.

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu 4 Ebben az Éves Jelentésben három magyar festõművész, Radák Eszter,

Részletesebben

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba Export-import finanszírozási lehetőségek az MKB Banknál Előadó: Dr. Suták Péter Vállalati Termékek MKB Bank Zrt. DUIHK, Budapest, 2014. február 27. MKB Bank múlt

Részletesebben

Logisztikai projektek finanszírozási megoldásai

Logisztikai projektek finanszírozási megoldásai Logisztikai projektek finanszírozási megoldásai bb Bank 16 alkalommal választották az ország legjobb bankjává! 2009 ótaırizzük az Év Bankja címet! 2011-es CEBS stressz teszt eredménye a tıkeerı mértékére

Részletesebben

vállalati felelősségvállalási jelentés csr

vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr 4 TISZTELT OLVASÓ 2013, ahogy a hazai bankrendszer egésze, úgy az OTP Bank számára is mozgalmas év volt.

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Tájékoztató az Ipartestületek Országos Szövetségének tagjai részére

Tájékoztató az Ipartestületek Országos Szövetségének tagjai részére Sopron Bank ZRt. Tájékoztató az Ipartestületek Országos Szövetségének tagjai részére 2 Tartalomjegyzék 1. A Sopron Bank ZRt. 4 2. Fejlıdés 2003-2010 5 3. 2010-es adatok 6 4. A bank vezetısége 7 5. Fiókhálózat

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Banküzemtan dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Kötelezı irodalom: Tananyag Elıadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetık. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés Fenntarthatósági jelentés Huszonöt vezetô hazai nagyvállalat közül az MKB Banknak ítélte a Stratégiai Civil Együttmûködés Legjobbja díjat a Good CSR 2008 program keretében a Figyelô, a Hungarian Business

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

I. Kockázatkezelési elvek

I. Kockázatkezelési elvek A CIB Bank Zrt és a CIB Bankcsoport 2011.12.31-ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény 235. -ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl és a tıkemegfelelésrıl Az alábbi dokumentum

Részletesebben

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai:

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A 2006-OS ÜZLETI ÉVRŐL A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: Alfa Ász Kft. Arena Corner Kft. Második Ingatlan Vagyonkezelő Kft. New Outlet Center Kft.

Részletesebben

EU-pályázatok 2014-2020

EU-pályázatok 2014-2020 EU-pályázatok 2014-2020 A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Mi kell a növekedéshez? Fizikai tőke felhalmozás Technológiai

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány A BANKSZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!

OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! A regisztrált vállalkozások száma változás 2012-2013%-ban Célunk Ügyfeleink igénye alapján a teljes körű kiszolgálás biztosítása Prémium

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Lakossági ügyfelek. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Lakossági ügyfelek. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) Korondi Ibolya Lakossági ügyfelek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben