Személyesen Önnek. Budapest, március. Az MKB Bank bemutatkozik. Részletes év végi adatokkal és fıbb mutatókkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyesen Önnek. Budapest, 2010. március. Az MKB Bank bemutatkozik. Részletes 2009. év végi adatokkal és fıbb mutatókkal"

Átírás

1 Személyesen Önnek Az MKB Bank bemutatkozik Részletes év végi adatokkal és fıbb mutatókkal Budapest, március

2 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 2

3 Miért érdemes az MKB Bankot választani? Komplex szolgáltatások Sikeres válságkezelés Az MKB Csoport az egyetlen magyar pénzügyi csoport, mely teljesen univerzális: komplex, házon belüli termékeket, szolgáltatásokat nyújt a kereskedelmi banki tevékenységtıl a teljes gépjármőfinanszírozásig, a nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatásokig, a vagyonkezelésen át a biztosítási termékekig. Azon túl, hogy az egyik legjelentısebb piaci szereplı a vállalatfinanszírozásban, tevékenysége megfelelıen diverzifikált a KKV- és projektfinanszírozás, faktoring, trade finance, retail (ezen belül mikró) pénzügyi szolgáltatások és private banking, valamint a pénz- és tıkepiaci termékek teljes köre révén. A 2009-es üzleti évet alapvetıen az intenzív válság-alkalmazkodás és -kezelés jellemezte. Az MKB Bank egyik kiemelt céljának tekintett ügyfélkörének, ügyfél portfoliójának megóvását. A Bank minden erıforrásra kiterjedı válságmenedzsmentje sikeres volt, fundamentumait, stratégiai mutatóit, hatékonyságát erısítette, üzleti pozícióit zömében tartotta illetve tovább javította. Tıkeerı Az MKB Bank tıkeereje szilárd, IFRS szerinti tıkemegfelelési mutatója 10,7 % volt az év végén végén saját tıke alapján a hazai bankok között a második volt. A Bank likviditása stabil. Piaci részesedések Az MKB ügyfélforrás állománya stabil, 11,3% piacrészesedéssel rendelkezik a vállalati betétekben, és tendenciájában növekvı, 5,6% körüli piacrésszel a háztartási megtakarításokban, meghatározó szereplı a banki belföldi kötvényes forrásbevonásban és növekvı a befektetési alapok piacán. Finanszírozási piaci részesedés növekvı köszönhetıen átfogó termékskálájának Tulajdonos A fı tulajdonos, BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja stabil, szilárd tıkeerıvel rendelkezik június 30-án a fı tulajdonos bajor állam a bank saját tıkéjét 7.5 Milliárd EUR-val 18.8 Milliárd EUR-ra növelte. 3

4 Az MKB Bank és Bankcsoport fıbb mutatói (IFRS, nem konszolidált és konszolidált) 2010-ben az MKB Bank az ügyfélkapcsolatokat erısíti, a sikeres válságmenedzsmentet követıen. MKB Bank MKB Csoport Változás 2009* Mrd Ft Mérlegfıösszeg 2 656, ,8 9,4% 3 106,6 Ügyfélhitelek 2 018, ,4 0,6% 2 271,2 Ügyfélbetétek 1 087, ,9 11,8% 1 406,0 Saját tıke 216,8 257,8 18,9% 252,0 MFt Bruttó eredmény ,7% Üzemi eredmény ,6% Adó elıtti eredmény ,2% Mutatók ROAE 5,1% 9,5% - 2,7% ROAA 0,3% 0,6% - 0,2% CIR 55,3% 46,6% - 50,4% MKB megırizte stabil tıkehelyzetét, likviditása az év során folyamatosan javult Miközben az MKB Bank prudensen megképezte a szükséges céltartalékokat, sikeres válságkezeléssel jutott túl a krízis legnehezebb fázisán, a évet jelentıs pozitív eredménnyel zárta javuló fı mutatók mellett 4

5 2009-ben elnyert díjaink tükrözik minıség iránti elkötelezettségünket Mastercard év bankja verseny: 1. hely Az év társadalmilag felelıs bankja kategóriában. Branchmarking Ltd: 2. hely a legjobb kiszolgálási minıséget nyújtó bankok között. CEE CRM Leadership 2009 díj egyedülálló CRM implementációért. Liquid Real Estate (Euromoney): 1. hely Magyarországon 2009-ben a Liquid Real Estate szaklap felmérésén Magyarországon. itbusiness Leadership Award a Projektfejlesztés nagyvállalat kategóriában az itbusiness informatikai szaklap pályázatán. 5

6 Az MKB tulajdonosi struktúrája Tulajdonosi szerkezet Egyéb; 10,25% Jegyzett tıke: M Ft* Saját tıke: M Ft Stratégiai tulajdonos : elsı privatizált nagybank Közép-Kelet- Európában A fı tulajdonos a BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja mérlegfıösszeg alapján, 5. saját tıke alapján (2008). A BayernLB Csoport mérlegfıösszege 394,9 Mrd EUR, saját tıkéje az alárendelt tıkével 28,9 Mrd EUR 2009 szeptember végén. Az S-Finanzgruppe tag BayernLB tulajdonosa 94%-ban a lehetı legjobb minısítéssel - AAA - rendelkezı bajor állam, 6 %-ban a bajor takarékbankok 2009-ben 95,6 MEUR tıkeemelés, között összesen 376 MEUR alárendelt kölcsöntıke a BayernLB-tıl, CAR *IFRS, nem konszolidált, 2009 **szerzıdéses rating-kapcsolat, ,75% MKB Bank: 9,78% (MSZSZ) MKB Group: 10,76% (IFRS) Rating** Az MKB Bank befektetési kategóriában van: Moody s: Devizabetétek: Baa2/P-2 Forintbetétek: Baa2/P-2 Pénzügyi erı: D Hosszú lejáratú devizakötvény, alárendelt: Baa2/Baa3 Egyéb rövid lejáratú betét: P-2 Kilátások: negatív 6

7 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 7

8 Nagyvállalati és intézményi ügyfelek: testre szabott szolgáltatások 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Piaci részesedés 2000 Vállalati hitelek Vállalati betétek Az MKB Bank piaci részesedése a nem-pénzügyi vállalati hitelezésben MKB; 14,9% Az MKB Bank piaci részesedése a nem-pénzügyi vállalati betétgyőjtésben MKB; 11,7% 2009 Nagy- és felsı-középvállalati ügyfelek: Közel nagyvállalati és intézményi ügyfél. Az egyik legnagyobb a nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában, meghatározó szereplı a vállalati fizetési forgalomban A nagy- és felsı-középvállalati, projekt és intézményi ügyfelek számára nyújtott hitelek állománya végén megközelítette az Mrd Ft-ot, betétállományuk pedig 372 Mrd Ft-ot Teljeskörő termékpaletta, komplex szolgáltatás a belföldi vállalati blue chip, nagyvállalati ügyfelek és multinacionális cégek leányvállalatai számára, rugalmas helyi döntési kompetencia Az ügyfélkapcsolati és terméktámogató funkciók együttmőködése magas színvonalú, az ügyfelek igényeinek megfelelıen testre szabott szolgáltatások kiajánlását teszi lehetıvé Az ügyfélkapcsolati munkatársak személyes szolgáltatásokat nyújtanak Budapesten és vidéken Dedikált szenior referenseken nyugvó ágazati kompetencia és termék-alapú kompetencia központok Retail és treasury termékek teljes skálájának professzionális kínálata Intézményi ügyfelek Biztosítók Alapítványok, non-profit szegmens Kamarák, ügyvédi irodák, szakmai szervezetek stb. Helyi önkormányzatok termékspecifikusan 8

9 Projektfinanszírozás / Középvállalati ügyfelek: megújult üzleti modellek Projektfinanszírozás - Piaci részesedés 2009 MKB; 29,2% Faktoring - Piaci részesedés 2009 Projektfinanszírozás 1995 óta piacvezetı a projekt-, ingatlan- és átfogó hosszú távú vállalatfinanszírozásban 2008-tól elmozdulás fokozatosan arrange and sell üzleti modell felé Meghatározó szerep különbözı projektszegmensekben: irodaépítés, üzletközpontok, lakóparkok, kereskedelmi ingatlanok, telekommunikáció, energia, infrastruktúra, PPP projektek Együttmőködés a BayernLB-vel Euromoney Liquid Real Estate A legjobb kereskedelmi Bank Magyarországon díj 2009-ben Középvállalatok Fókuszban a multinacionális cégek szállítói, exportorientált, regionálisan aktív középpiaci, növekedési potenciállal rendelkezı, illetve perspektivikus hazai vállalkozások Állami, ill. EU Forrású fejlesztési támogatások közvetítése Piacvezetı pozíció faktoringban Termelı- és egyéb eszközök leasingje, trade finance Felsı-közép vállalatok Válogatott termékkör, testreszabott szolgáltatás Fókuszban a forgalmi termékek, kereskedelemfinanszírozás és a faktoring Jelentıs igény a projektfinanszírozásra Saját, akár refinanszírozott programok, állami konstrukciók MKB; 29% Alsó-közép vállalatok: 2009-tıl szabványosított termékértékesítés, standard termékkör és hitelbírálati folyamatok. Az szegmens igényeihez kialakított termékek állnak rendelkezésre: likviditást és forgó finanszírozást segítı, fejlesztések megvalósítását szolgáló beruházási hitelek Garancia intézmények kapcsolása forráshoz jutás segítéseként Állami fejlesztési támogatások közvetítése (AVHA, MFB, Eximbank) Az alsó-középvállalatok ügyviteli rendszeréhez alkalmazkodó új kiszolgálási modell bevezetése. Gyorsabb ügyfélszolgáltatások 9

10 Termékek és szolgáltatások vállalati és intézményi ügyfelek részére Számla és Cash Management Ügyféligényeknek megfelelı, rugalmas Cash-Pool szolgáltatástípusok biztosítása forintban vagy egydevizás változatban SEPA fizetési megbízások Elektronikus csatornák + új Netbróker szolgáltatás Hagyományos és támogatott hitellehetıségek Bankgaranciák és okmányos mőveletek Hagyományosan vállalkozások számára nyújtott, változatos hiteltermékeink folyamatosan elérhetıek forintban és devizában Az MFB Zrt.-vel közösen nyújtott kedvezményes kamatozású hitelek vállalkozások tevékenységbıvítéshez vagy beruházásaikhoz, piaci kamatoknál kedvezıbb kondíciókkal, forint alapon árfolyamkockázat nélkül Az MKB bankgarancia kibocsátását forintban és devizában egyaránt vállalja (Fizetési-, Ajánlati/Tender-, Jóteljesítési-, Hitelfedezeti- ill. Vámgaranciák) nemzetközi és belföldi fizetési formák (okmányos beszedvény/okmányos inkasszó, okmányos meghitelezés/akkreditív/letter of credit(l/c)) Treasury, értékpapír- és egyéb szolgáltatások Pénzpiaci- és kockázat management termékek és szolgáltatások Pénzügyi és befektetési tanácsadás Számlavezetési-, befektetési- és hiteltermékek, szolgáltatások Faktoring és eszközlízing 10

11 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 11

12 Kisvállalatok: megújult üzleti modell 2009-tıl Stratégiai fókuszban 2007-tıl, 2009-tıl 250 MFt éves árbevétel alatti ügyfelek, standard termékekkel kiszolgálva A kisvállalati ügyfelek száma 2009 végén meghaladta a 36 ezret. A kisvállalati ügyfelek számla- és betétállománya 2009 végén 97,5 Mrd Ft-ra bıvült, a hitelállomány pedig meghaladta a 32,5 Mrd Ft-ot Teljeskörő kiszolgálás dedikált kisvállalati és pénzügyi tanácsadókon keresztül Megújult kisvállalati termékpaletta; piacképes kisvállalat specifikus számlavezetı szolgáltatáscsomagok és hiteltermékek Aktív szerepvállalás az állami támogatásos termékekben, húzótermék a kedvezı biztosítéki hátterő Széchenyi kártya (piaci részesedés az új ügyfeleknél 22%) Széleskörő együttmőködési megállapodások különbözı szakmai és vállalkozói szervezetekkel, kamarákkal, ingatlan értékbecslıkkel Kiemelt fókuszban az elektronikus bankolás 12

13 Kisvállalati szolgáltatáscsomagok: a kezdıktıl a profikig Dinamika Nova Elektronikus Flotta Kiknek? Induló, tıkeszegény és alacsony banki forgalommal rendelkezı mikro vállalkozások részére Stabilan mőködı kisvállalatok bankolási költségeinek csökkentésére alkalmas Induló és jelentıs banki forgalmat bonyolító ügyfeleinknek, akik elınyben részesítik az internetes kommunikáció, ill. bankolás lehetıségét Széles üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezı és elektronikus bankolást preferáló ügyfeleinknek ajánljuk Alapvetı banki szolgáltatások Elektronikus szolgáltatások alacsony havi átalánydíj ellenében forint számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások széles palettája kiemelkedı látra szóló kamatozás, amennyiben a számlatulajdonos magánszemélyként meghatározott szolgáltatáscsomaggal rendelkezik Ingyenes készpénzbefizetés Ingyenes NetBANKár szolgáltatás a számlavezetési díjat mérsékli a felhasználható forgalmi jutalék elektronikus bankolás esetén akár 13 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk papíralapú bankolás esetén akár 6 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk Ingyenes NetBANKár szolgáltatás és NetBANKár Business kedvezményesen alacsony havi díj ellenében számlavezetés ingyen vehetık igénybe a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatások kedvezményes elektronikus tranzakciós díjak kedvezı havi díj ellenében forint számlavezetés és ingyen vehetı igénybe egy devizaszámla vagy a PCBANKár szolgáltatás ingyenes minden bankon belüli átutalás elektronikus tranzakciós díjak kedvezményesen ingyenesen nyújtjuk a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatásokat 13

14 Gyors, célokhoz illeszkedı kisvállalati hiteleink Hányféle hitel létezik, és mik az elınyei? Hiteleinket úgy alakítottuk ki, hogy a kisvállalati szektorban a lehetı legtöbben megtalálják a számításukat. Különbözı feltételekkel és lehetıségekkel kínáljuk hiteleinket. 1x1 Folyószámlahitelünk azon vállalkozások számára elınyös, akiknek gyors és rugalmas segítségre van szükségük az idılegesen jelentkezı cash-flow, illetve forgóeszköz ingadozásai miatti finanszírozási igényekre, hiszen a hitelkeret egyszerően, tárgyi biztosíték nélkül igényelhetı az árbevétel 10%-a, maximum ,- Ft erejéig. Amennyiben a vállalkozásnak nagyobb folyószámla hitelkeretre van szüksége, úgy igénybe veheti 1x1 Folyószámlahitel Plusz termékünket, mely mögött a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. áll, és az igényelhetı összeg elérheti az árbevétel 25%-át, de maximum ,- Ft-ot. Amennyiben forgótıkére van szüksége a cégnek, hogy készlet és anyagszükségleteit biztosítsa, úgy az 1x1 Forgóeszköz hitelt javasoljuk. A hitelkeret mely a biztosíték mértékétıl függıen elérheti az ,- Ft-ot, lehet forint vagy euró alapú, a futamidı alatt szabadon felhasználható, évente azonban kétszer részlegesen visszafizetendı. Ingatlan vásárláshoz a legkedvezıbb az 1x1 Beruházási hitelünk, melynek visszafizetését nem kell rögtön megkezdeni, lehetıség van a futamidıtıl függı türelmi idı választására is. Nagyobb összegő kiadás finanszírozására, vagy más banki hitel kiváltására az 1x1 Szabadfelhasználású Jelzáloghitel a legkedvezıbb, melynél szintén türelmi idıvel élhet a kisvállalkozó. E két termék esetén az igényelhetı hitelösszeg maximális összege ingatlan értékétıl függıen -, akár ,- Ft is lehet. 1x1 Betétfedezető hitelünk szabad felhasználásra vagy tagi kölcsön kiváltására is alkalmas lehet, magánszemély által elhelyezett óvadék esetén akár 250 millió Ft összegő hitellehetıség is biztosított. Ezen hitellehetıségeken kívül az MKB Banknál is lehet igényelni a Széchenyi Kártya 2 Konstrukciót. 14

15 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 15

16 Lakossági ügyfelek (1): minıségi személyes szolgáltatások 7% 6% Lakossági piaci részesedések Személyesen Önnek differenciált értékajánlat és szolgáltatás minden ügyfélszegmens számára ügyfél; megcélzott ügyfélkör: az átlagnál magasabb 5% vagyoni, jövedelmi potenciállal rendelkezı ügyfelek 4% 3% 2% 1% 0% Lakossági hitelek Lakossági betét Háztartások megtakarításai Az egy ügyfélre jutó megtakarítás a szektorátlag duplája A lakossági bankkártyák száma darabot ért el végén Ügyfeleink igényeihez igazodó szolgáltatás-csomagok: kiemelt hangsúly a fiatal generáción (Gondoskodó, Student, Az MKB Bank piaci részesedése a lakossági lakáshitelezésben Az MKB Bank piaci részesedése: lakossági betét+teljes bef. alap+huf kötvényekben Karrier csomagok kedvezményes feltételekkel, Babakötvény), kiemelt pénzügyi szolgáltatások: Exkluzív csomag; az MKB; 7,9% MKB; 5,6% ezüst évek pénzügyi nyugalma: Nyugdíjas csomag; e- bankolás: Elektronikus csomag Széleskörő megtakarítási és befektetési lehetıségek kockázatvállalási hajlandóság szerint Elektronikus csatornák: NetBANKár, NetBRÓKer, TeleBANKár, MobilBankár 86 fiók, ATM, Portál, Lakossági hírlevél 16

17 Lakossági ügyfelek (2): az MKB Bank a jelzáloghitel specialista Az MKB Bank hiteltermékei rugalmasságot nyújtanak ügyfeleink számára, a Bank az ingatlanfedezető hitelek szakértıje Folyószámlahitel Betét- és értékpapír-fedezető (Lombard) hitelek Személyi kölcsön Nyugdíjpénztári kölcsön Hitelkártyák ( db) MKB Bank saját hitelkártyák: Visa és MasterCard Co-branded hitelkártyák: T-Mobile, Lufthansa, WestEnd Lakás- és magánhitelek széles választéka Forint és EUR alapú MKB hitelek Értékmegırzı program az MKB Biztosítóval MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program MKB BUBOR Plusz Forint hitel Állami támogatásos lakáshitelek teljes választéka Lakáshitelek bármilyen lakáscélra (áthidaló, bıvítés, korszerősítés, új és használt lakás vétel, építkezés, stb.) Ingatlanhitel nem lakáscélú ingatlanokra 17

18 Termékek és szolgáltatások lakossági ügyfeleink számára Forint- és devizaszámla-vezetés Számlacsomagok (Exkluzív, Student, Karrier, Gondoskodó, Elektronikus, Nyugdíjas) Betétlekötés MKB saját kibocsátású kötvények MKB Kivételes Folyószámla Pénzpiaci betét MKB Hozamtrió (betét+kötvény+befektetési alap) MKB Trezor Tartós Megtakarítási számla Babakötvény Valamennyi típusú átutalási megbízás Betéti bankkártyák (VISA, MasterCard) Hitelkártyák (VISA és MasterCard) Co-branded hitelkártyák (T-Mobile, Lufthansa, WestEnd) Folyószámlahitel MKB lakáshitelek és szabad felhasználású jelzáloghitel Személyi kölcsön MKB Befektetési jegyek forgalmazása Állampapírok és részvények forgalmazása Tıke és értékpapír számlák vezetése Csekk (kibocsátás, megvétel, utazási csekkek forgalmazása) MKB TeleBANKár MKB MobilBANKár MKB NetBANKár Széf szolgáltatás MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár MKB Biztosítók MKB Nyugdíj-elıtakarékossági számla Autó- és haszongépjármő finanszírozás (MKB-Euroleasing Rt.) Lombard hitel Nyugdíjpénztári áthidaló hitel 18

19 Private Banking: felfutó üzletágunk Az MKB Bank 2003-ban indította Private Banking üzletágát 2009-ben a konzervatív tıkevédelemre fókuszált szemléletnek köszönhetıen sikerült nagymértékő vagyonnövekedést elérni Magánszemélyek és társas vállalkozások számára kínálunk egyedi igényeikre épülı: Teljes körő pénzügyi kiszolgálást Portfoliókezelést Befektetési tanácsadást Pénzügyi tervezést Számlavezetést saját privát bankárokon keresztül Együttmőködési megállapodásaink alapján svájci és luxemburgi portfoliókezelés és számlavezetés Minimum 50 millió Ft szabadon befektethetı pénzügyi megtakarítás szükséges Az üzletág végén szerzıdött ügyfél 180 Mrd Ft vagyonát kezelte (2008: 1017 ügyfél és 136 Mrd Ft kezelt vagyon). Az egy fıre jutó kezelt vagyon meghaladja a 137 mft-ot, ami kiemelkedı a hazai piacon A Private Banking üzletág budapesti központtal ill. 10 vidéki nagyvárosban helyi privát bankárok hálózatával mőködik Az MKB Bank teljes lakossági, vállalati és befektetési szolgáltatási termék palettája elérhetı. 19

20 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 20

21 Pénz- és tıkepiacok: ügyféligényeknek megfelelıen folyamatosan bıvülı termékpaletta Vállalati treasury és kockázatkezelési termékek: A 10 legnagyobb szereplı egyike az FX kereskedésben; rövidtávú likviditás- és kamatkockázat kezelés Kamat- és árfolyamkockázati termékek aktív értékesítése (határidıs, opciós és strukturált termékek) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% MKB befektetési alapok piaci részesedése 5.1% 5.3% 4.5% 4.0% 3.7% 2.9% 2.2% 1.4% 1.5% 0.9% 2005h1 2005h2 2006h1 2006h2 2007h1 2007h2 2008h1 2008h2 2009h1 2009h2 MKB Befektetési Alapok: Teljeskörő nyíltvégő alapkínálat, mind befektetési politika, mind deviza denomináció tekintetében Az ügyféligényeknek és piaci trendeknek megfelelıen folyamatosan bıvülı garantált zártvégő paletta. A mérsékelt kockázatú, tıkevédett, zártvégő alapok szegmensében 11,6%-os piacrésszel 3. az MKB. A következetesen megvalósított befektetési szolgáltatás stratégia eredményeként az elmúlt években több helyet elırelépve emelte piacrészét az MKB MKB Kötvények és egyéb értékpapírok forgalmazása: Az MKB az egyik legjelentısebb kötvénykibocsátó a hazai piacon, 2009 végén a fennálló állomány 125 md forintot tett ki A Bank piaci részesedése hitelintézetek által kibocsátott kötvényekben a lakosság körében 14,1%, vállalatoknál 53,5%, míg intézményeknél 15,9% volt 2009 végén Az MKB Bank a magyar állampapírok egyik meghatározó elsıdleges forgalmazója, 10,5%-os piacrésszel a 4. legnagyobb az ÁKK aukcióin. Az azonnali OTC értékpapír forgalomban az MKB Bank 7,6%-os piacrészt ért el, míg a tızsdei részvények forgalmazását 56%-kal növelte. Emellett a külföldi értékpapír forgalmazás is fellendülést mutatott 2009-ben. Vagyon- és portfolió kezelés: Intézményi és lakossági ügyfelek számára a kezelt eszközállomány meghaladta a 202 Mrd Ft-ot végén (33%-os növekedés) Fıbb ügyfelek: MKB Nyugdíjpénztár, egyéb nyugdíj- és egészségpénztárak, önkormányzatok, vállalatok, alapítványok, magánszemélyek Letétkezelés: Mrd Ft eszköz kezelése 2009 végén, elsısorban intézményi ügyfelek részére (biztosító társaságok, nyugdíjpénztárak stb.). Az MKB jelentıs piaci pozícióval bír. 21

22 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 22

23 Alternatív értékesítési csatornák: bıvülı szolgáltatások biztonságosan Elektronikus bankszolgáltatás MKB-TeleBANKár MKB-NetBANKár MKB-MobilBANKár ATM Külsı értékesítési partnerhálózat PC Bankár, NetBankár Business Multicash - Online számla- és tranzakciós szolgáltatások zömmel nagy-, és középvállalati ügyfél vette igénybe a PCBankár szolgáltatást 2009 végén Az átutalások alapvetıen elektronikusan történnek Az MKB Bank Call Center-e 24 órás szolgáltatást nyújt a teljes ügyfélkör számára A Call center és az internetbank szolgáltatás 2009-ben is megırizte 1. helyét kiszolgálási minıség színvonalát és az ügyfélbarát megoldásokat tekintve, londoni székhelyő Branchmarking felmérése szerint vállalati (29%), lakossági ügyfél (33%) Közvetlen kapcsolat kollégáinkkal vagy automatizált szolgáltatások Több mint lakossági (43%) és vállalati ügyfél (43%) Új Személyes Pénzügyek funkció a saját pénzügyek tervezéséhez Az év innovatív bankja 2009 MasterCard 3. hely Elindult a NetBróker szolgáltatás MKB befektetési alapok és saját kibocsátású kötvények forgalmazása Számlák, átutalások, megtakarítási tranzakciók és befektetési szolgáltatások, hitelekkel kapcsolatos információk Bankkártyás tranzakciók, egyenleg; folyamatos szolgáltatás fejlesztés SMS szolgáltatás fizetési tranzakciókról, új termékekrıl, akciókról 95 saját ATM Több mint további ATM elérhetıség az országban 993 válogatott, minıségi ügynökcég, összesen fıs értékesítési hálózat Értékesítés lakossági és KKV ügyfelek részére Számlatermékek, kártya, betéti és megtakarítási termékek, hiteltermékek, elektronikus szolgáltatások, garancia és akkreditív értékesítés 23

24 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 24

25 Az MKB Bank belföldi fiókhálózata: személyes kiszolgálás országos lefedettséggel végére a Bank fiókhálózata 86 tagúra bıvült: 26 fiók Budapesten, 9 fiók az agglomerációban, 51 fiók vidéken Regionális kompetencia centrumok vállalati, pénz- és tıkepiaci termék-specialistákkal ill. privát bankárokkal Helyi döntési rugalmasság Második leghatékonyabb fiókhálózat ben - Branchmarking Ltd. 25

26 Fıbb belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek: teljessé teszik pénzügyi szolgáltatásainkat MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár Stratégiai üzletág az MKB Bank számára, a bank stabil, hosszú távú hátteret és támogatást nyújt a pénztáraknak tag, 138 Mrd Ft vagyon 2009 végén (a vagyon a környezet ellenére nıtt) A 4. legnagyobb önkéntes pénztár Magyarországon, 10,5%-os piaci részesedés 2009-ben Az egy fıre jutó vagyon az országos átlagnál változatlanul számottevıen, önkéntes ágon az elızetes adatok alapján 34,2%-kal, magán ágon 70,6%-kal magasabb a válság ellenére. Stratégiai üzletág, 2003 közepén alakult végén tag, 15,8%-os piacrész, a 2. legnagyobb A pénztár vagyona: 7,6 Mrd Ft végén Közel szerzıdött egészségügyi szolgáltató partner, továbbá szoros kapcsolatrendszer vállalati és intézményi munkáltatóval elfogadóhely MKB Biztosítók 2007-ben az MKB Vagyon és Életbiztosítót alapított, ezzel a bankcsoport univerzalitása teljessé vált (tulajdonosok: MKB Bank, VKB, BayernLB) Az MKB Életbiztosító ügyfélszáma végén közel (+64%), míg az Általános Biztosító ügyfélszáma megduplázódott, így közel fı volt ben a biztosítók számos új élet- és nem-életbiztosítási termékkel léptek a piacra: Életbiztosítások: MKB Életrevaló, MKB Multivédelem vagyonbiztosítás, Mentsvár Társasház-biztosítás Alkuszi értékesítés megkezdése 26

27 Belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek (2): MKB-Euroleasing csoport egyedülállóan komplex szolgáltatások A cégcsoport Szolgáltatások Vevı- és dealer finanszírozás Flotta finanszírozás Kereskedelem Biztosítási Bróker Stratégiai partnerkapcsolat 2001 óta MKB 50%-os részesedése az MKB-EUROLEASING csoportban. Piacvezetıi pozíció az új személygépkocsi finanszírozási kihelyezések alapján. 49%-os tulajdoni hányad egy közös vállalatban a Toyota-val (Toyota Finance Hungary Ltd), egyedülálló együttmőködési gyakorlat a Toyota-világában Back office szolgáltatás a Toyota Finance Hungary és a PSA Hungary számára Mintegy ügyfél finanszírozása 2009-ben MKB-Euroleasing által üzemeltetett portálok Komplex és egyedülállóan integrált pénzügyi és egyéb szolgáltatások a csoport vállalatai révén Teljekörő szolgáltatások az autókereskedelemben és a flotta kezelésben (gépjármő és dealer finanszírozás, szerviz, gépjármő kereskedelem, biztosítási bróker, flotta finanszírozás) Prudens finanszírozási gyakorlattal az erısen visszaesett autófinanszírozási piacon tudott teret nyerni a cégcsoport MKB-Euroleasing Gépjármő-finanszírozás új gépjármő finanszírozása 2009-ben (2008: ) Új ügyfélkihelyezések: 20,7Mrd Ft (2008: 61,4Mrd Ft), az új személygépjármővek piacán piacvezetı pozíció MKB-Euroleasing Flottakezelés A teljes kezelt állomány alapján + 20%-os piacrészesedés, 2. hely Finanszírozott és kezelt autók száma: MKB-Euroleasing Autókereskedelem db eladott autó 2009-ben 27 értékesítési pont, 13 márka, számos használt autó telep Nr. 1. a hagyományos és internetes biztosítási közvetítésben egyaránt A gépjármővek biztosításának közvetítését a hagyományos közvetítıi szegmensben piacvezetı Eurorisk Kft., valamint az internetes közvetítıi piacon piacvezetı Netrisk Kft. végzi, 2009-ben összesen 400 ezer db Casco és kötelezı gépjármő felelısség biztosítást realizálva 27

28 Leánybankok: válságalkalmazkodás után konszolidáció Bulgária 94%-os MKB Banki tulajdonrész Univerzális bank jelentıs tapasztalattal kis- és középvállalkozások finanszírozása terén A vállalati ügyfelek száma (nagy és közepes), a retail ügyfélszám (lakosság és mikrovállalkozások) volt 2009 végén A 2010-es évben az eszköz oldali bıvülés hangsúlya a lakossági és jelzáloghitelezés; a vállalatfinanszírozás fókuszában a megfelelı track record-dal bíró KKV ügyfelek, strukturált hitelekkel, Bolgár Fejlesztési Bank által biztosított forrásokkal, EU programokkal Ügyfélforrások intenzívebb bevonása versenyképes diverzifikált termékpalettával Fontos cél a bankszektornál kedvezıbb portfolióminıség megtartása, és ezáltal az eredményesség javítása Románia 87,5%-os MKB Banki tulajdonrész Univerzális bank, a Bank stratégiájának középpontjában a lakossági ügyfél szegmens áll, differenciált szolgáltatási modell megvalósításával A vállalati ügyfelek száma (nagy és közepes), a retail ügyfélszám (lakosság és mikrovállalkozások) volt 2009 végén Fókusz a meglévı ügyfélkörön, szelektív lakossági és vállalati akvizíció A Bank elsısorban az ügyfélkapcsolatok elmélyítésére és a tranzakciók számának emelésére koncentrál a szolgáltatási színvonal és az ügyfél elégedettség javítása érdekében IFRS, mbgn Mérlegfıösszeg 1, ,631.4 Ügyfélhitelek (nettó) 1, ,164.9 Ügyfélbetétek Saját tıke Állományok, eredmények Piacrészek Fıbb mutatók Bruttó eredmény Adózás elıtti eredmény ROAE - adózás elıtti 11.7% 3.5% ROAA - adózás elıtti 1.0% 0.3% Költséghatékonyság 66.2% 65.2% Tıkemegfelelési mutató 13.8% 13.4% Alkalmazottak létszáma Fiókszám Mérlegfıösszeg 2.2% 2.3% Vállalati hitelek* 2.8% 2.9% Lakossági hitelek** 1.2% 1.2% Vállalati betétek* 2.9% 3.0% Lakossági betétek** 1.3% 1.2% * a teljes vállalati szektorra vonatkozóan; ** csak lakosság BGN/EUR: IFRS, mron Mérlegfıösszeg 2, ,359.1 Ügyfélhitelek (nettó) 1, ,340.6 Ügyfélbetétek 1, ,228.9 Saját tıke Állományok, eredmények Piacrészek Fıbb mutatók Bruttó eredmény Adózás elıtti eredmény ROAE - adózás elıtti -30.2% -50.9% ROAA - adózás elıtti -2.4% -3.1% Költséghatékonyság 90.0% 82.3% Tıkemegfelelési mutató 9.2% 10.4% Alkalmazottak létszáma 1, Fiókszám Mérlegfıösszeg 0.9% 0.6% Vállalati hitelek* 1.3% 0.9% Lakossági hitelek** 0.5% 0.5% Vállalati betétek* 0.8% 0.6% Lakossági betétek** 0.6% 0.8% * a teljes vállalati szektorra vonatkozóan; ** csak lakosság RON/EUR: 3.68 (2008) és 4.23 (2009) 28

29 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 29

30 Társadalmi felelısségvállalás Mővészetek: Az MKB Bank nagyszabású képzımővészeti győjteménnyel rendelkezik, mely számos kiemelkedı 19. és 20. századi magyar mővész alkotásait tartalmazza. Hosszú távú együttmőködés több múzeummal: Szépmővészeti Múzeum Ludwig Múzeum Nemzeti Galéria Karitatív tevékenységek: Együttmőködés a Nemzetközi Gyermekmentı Szolgálattal; MKB ösztöndíjak a tehetséges, szociálisan rászoruló gyermekeknek Számos kórház, iskola, alapítvány támogatása. 30

Személyesen Önnek. Az MKB Bank bemutatkozik. Budapest, 2009. szeptember. Részletes 2008 év végi adatokkal és 2009. I. félévi fıbb mutatókkal

Személyesen Önnek. Az MKB Bank bemutatkozik. Budapest, 2009. szeptember. Részletes 2008 év végi adatokkal és 2009. I. félévi fıbb mutatókkal Személyesen Önnek Az MKB Bank bemutatkozik Részletes 2008 év végi adatokkal és 2009. I. félévi fıbb mutatókkal Budapest, 2009. szeptember Miért érdemes az MKB Bankot választani? A fı tulajdonos, BayernLB,

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl A HBW Express Takarékszövetkezet 2006-os üzleti évének legfontosabb célkitőzése az üzleti állományok megfontolt növelése és a jövedelmezıség javítása volt. Ahogy a

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek közbeszerzéshez kapcsolódóan

Finanszírozási lehetőségek közbeszerzéshez kapcsolódóan Finanszírozási lehetőségek közbeszerzéshez kapcsolódóan MKB Bank ZRt. 2011.03. MKB Bank Zrt. Komplex szolgáltatások Az MKB Csoport az egyetlen magyar pénzügyi csoport, mely teljesen univerzális: komplex,

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt.

A Raiffeisen Bank Zrt. A Raiffeisen Bank Zrt. első negyedévi teljesítménye (nem konszolidált, IFRS adatok) Dia 1 Az üzleti expanzió alakulása Márc. / Márc. mérlegfőösszeg 1 263 607 1 584 954 1 679 669 33% ügyfél hitelek összesen

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára Tubai Csilla K&H Bank Bankkártya elfogadás vezetője MSZÉSZ Közgyűlés 2013.05.09.Kecskemét tartalom a K&H Bank a K&H Bank bankkártya elfogadás

Részletesebben

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Érvényes: a 2011. december 31-ig értékesített Hitel-, és Kölcsöntermékekre Már nem értékesíthetı, 2011.

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek 1 / 20 Tartalomjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Folyószámlahitel... 3 MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ügyféltájékoztató A PÁTRIA ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ismerjük a megoldást, válasszon! Mire használható? Mennyi? Otthonteremtési állami kamattámogatott

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. AZ MKB Bank Zrt 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS. AZ MKB Bank Zrt 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS AZ MKB Bank Zrt 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ (Magyar Számviteli Szabályok, MSZSZ) 2008 üzleti szempontból, alapvetıen a környezet hatására, kétarcú év volt az MKB Bank számára. Már a nemzetközi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Az MKB bruttó működési jövedelme meghaladta a 91,9 milliárd forintot

Az MKB bruttó működési jövedelme meghaladta a 91,9 milliárd forintot SAJTÓINFORMÁCIÓ Az MKB bruttó működési jövedelme meghaladta a 91,9 milliárd frintt az MKB minden üzleti szegmensben erősített; a Bank MSZSZ szerint 28,03 milliárd adózás előtti eredményt ért el 2007-ben

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

EU-pályázatok 2014-2020

EU-pályázatok 2014-2020 EU-pályázatok 2014-2020 A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Mi kell a növekedéshez? Fizikai tőke felhalmozás Technológiai

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Budapest, 2005. február 16.

Budapest, 2005. február 16. HÁTTÉR INFORMÁCIÓK AZ 2004. ÉVI ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉRŐL (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) SZÓLÓ SAJTÓANYAGÁHOZ Jelen tájékoztató az MKB 2004. évi pénzügyi és üzleti teljesítményéről a

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2014. december 15-én Érvényes: 2015. január 1-jét l a 2011. december 31-ig értékesített Hitel-,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program Garamvölgyi Balázs vezérigazgató-helyettes 2012. május Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Magyarországon a JEREMIE Program Forráskezelı

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató Budapest, 212. szeptember 28. A gazdasági válság már több mint 4 éve tart, amely folyamatos kihívást

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2003 M AGYAR K ÜLKERESKEDELMI B ANK R T.

ÉVES JELENTÉS 2003 M AGYAR K ÜLKERESKEDELMI B ANK R T. ÉVES JELENTÉS 2003 M AGYAR K ÜLKERESKEDELMI B ANK R T. SZERKESZTETTE DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA FELELÕS KIADÓ MÜLLER JÁNOS TERVEZTE POLONUS ENTER STUDIO 98 NYOMTATÁS ARTEMIS NYOMDA TA RTALOM 2 ELNÖKI

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

L Befektetési Alapkezelı Rt.

L Befektetési Alapkezelı Rt. L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. LXXXVII - Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag kondíciói. Érvényes: 2015. július 3-ától

KONDÍCIÓS LISTA. LXXXVII - Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag kondíciói. Érvényes: 2015. július 3-ától KONDÍCIÓS LISTA A Bank 2014. június 23-ától a Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag értékesítét felfüggeszti, a továbbiakban a Kiválóságok Klubja 2 Szolgáltatáscsomag igényelhető. LXXXVII - Kiválóságok

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

I. HITELTERMÉKEK ÉS BANKGARANCIÁK

I. HITELTERMÉKEK ÉS BANKGARANCIÁK Érvényes: 2010. január 1-jétől Megjelenés: 2009. december 15. HIRDETMÉNY A mikro- és kisvállalati ügyfélkör részére (1) végzett hitelműveletek és egyéb banki kötelezettségvállalások tekintetében érvényes

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 33,0% 13,0% 14,0% 8,0% 28,0% 12,0% 16,0% 10,0% 32,0% 34,0% 24,0% 9,0% 38,0% 27,0% 2,0% 15,0% 13,0% 15,0%

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték.

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték. X. Energia Mőhely Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték Az innovatív vállalkozások finanszírozása Gulyás Olivér 1 Bevezetés - Magyar Bankszövetség - Finanszírozási kérdések általában

Részletesebben

PÉNZ, DE GYORSAN DR. SUTÁK PÉTER JUSSON HOZZÁ AZ ELNYERT UNIÓS TÁMOGATÁSOKHOZ FAKTORINGGAL EGYSZERŰEN ÉS RÖVID IDŐ ALATT!

PÉNZ, DE GYORSAN DR. SUTÁK PÉTER JUSSON HOZZÁ AZ ELNYERT UNIÓS TÁMOGATÁSOKHOZ FAKTORINGGAL EGYSZERŰEN ÉS RÖVID IDŐ ALATT! DR. SUTÁK PÉTER FAKTORING ÜZLETÁG PÉNZ, DE GYORSAN JUSSON HOZZÁ AZ ELNYERT UNIÓS TÁMOGATÁSOKHOZ FAKTORINGGAL EGYSZERŰEN ÉS RÖVID IDŐ ALATT! PÉNZ, DE HONNAN? VESZPRÉM 2015.11.12. TARTALOM # RÖVIDEN A FAKTORINGRÓL

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai

Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai Lengyel László, igazgató ChinaCham Hungary Üzleti Klubest Budapest, 2013. január 30. Állami exportösztönzés területei Külgazdaság-politikai szakmai

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2011. december 15. Hatályos: 2012. január 1-tıl Éven belüli lejárattal 2012. január 01-tıl befogadott hitelkérelmek

Részletesebben

I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Érvényes: 2008. szeptember 15-étıl I. Bankszámlavezetés 1. Havi bankszámlavezetési díj Papíralapú bankszámlavezetés esetén 5 500

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Bemutatkozás Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Budapest, 2015. szeptember 8. Generali Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Jogi személyiség

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999.

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999. LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA / LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA / Látra szóló folyószámla betét kamata : Látra szóló folyószámla-betét Kamat* % EBKM** lekötés nélkül 0,05% 0,05% Fix kamatmértékkel lekötött betétek : Betét

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

Fókuszban a kisvállalatok

Fókuszban a kisvállalatok Az MKB Bankban nincs kicsi ügyfél, csak olyan aki nagy lesz! Professzionális megoldások az Ön vállalkozása számára a legnagyobb múltú magyar vállalati banktól Fókuszban a kisvállalatok Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23.

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. Hatályos: 2016. december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. A Partner, Partner Plusz, Partner Bónusz, Partner Plusz Extra és Partner Bónusz Extra számlacsomagok 2015. november 1-től nem igényelhetőek.

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Közzétéve: 2015. november 2. I. Bankszámlavezetés 1. Havi bankszámlavezetési díj Papíralapú bankszámlavezetés esetén 1 7 150 Ft/bankszámla Elektronikus bankszámlavezetés esetén 1 3 150 Ft/bankszámla Zárolások

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6.

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. MIT KÍNÁL AZ OTP BANK? 2 Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben