Személyesen Önnek. Budapest, március. Az MKB Bank bemutatkozik. Részletes év végi adatokkal és fıbb mutatókkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyesen Önnek. Budapest, 2010. március. Az MKB Bank bemutatkozik. Részletes 2009. év végi adatokkal és fıbb mutatókkal"

Átírás

1 Személyesen Önnek Az MKB Bank bemutatkozik Részletes év végi adatokkal és fıbb mutatókkal Budapest, március

2 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 2

3 Miért érdemes az MKB Bankot választani? Komplex szolgáltatások Sikeres válságkezelés Az MKB Csoport az egyetlen magyar pénzügyi csoport, mely teljesen univerzális: komplex, házon belüli termékeket, szolgáltatásokat nyújt a kereskedelmi banki tevékenységtıl a teljes gépjármőfinanszírozásig, a nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatásokig, a vagyonkezelésen át a biztosítási termékekig. Azon túl, hogy az egyik legjelentısebb piaci szereplı a vállalatfinanszírozásban, tevékenysége megfelelıen diverzifikált a KKV- és projektfinanszírozás, faktoring, trade finance, retail (ezen belül mikró) pénzügyi szolgáltatások és private banking, valamint a pénz- és tıkepiaci termékek teljes köre révén. A 2009-es üzleti évet alapvetıen az intenzív válság-alkalmazkodás és -kezelés jellemezte. Az MKB Bank egyik kiemelt céljának tekintett ügyfélkörének, ügyfél portfoliójának megóvását. A Bank minden erıforrásra kiterjedı válságmenedzsmentje sikeres volt, fundamentumait, stratégiai mutatóit, hatékonyságát erısítette, üzleti pozícióit zömében tartotta illetve tovább javította. Tıkeerı Az MKB Bank tıkeereje szilárd, IFRS szerinti tıkemegfelelési mutatója 10,7 % volt az év végén végén saját tıke alapján a hazai bankok között a második volt. A Bank likviditása stabil. Piaci részesedések Az MKB ügyfélforrás állománya stabil, 11,3% piacrészesedéssel rendelkezik a vállalati betétekben, és tendenciájában növekvı, 5,6% körüli piacrésszel a háztartási megtakarításokban, meghatározó szereplı a banki belföldi kötvényes forrásbevonásban és növekvı a befektetési alapok piacán. Finanszírozási piaci részesedés növekvı köszönhetıen átfogó termékskálájának Tulajdonos A fı tulajdonos, BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja stabil, szilárd tıkeerıvel rendelkezik június 30-án a fı tulajdonos bajor állam a bank saját tıkéjét 7.5 Milliárd EUR-val 18.8 Milliárd EUR-ra növelte. 3

4 Az MKB Bank és Bankcsoport fıbb mutatói (IFRS, nem konszolidált és konszolidált) 2010-ben az MKB Bank az ügyfélkapcsolatokat erısíti, a sikeres válságmenedzsmentet követıen. MKB Bank MKB Csoport Változás 2009* Mrd Ft Mérlegfıösszeg 2 656, ,8 9,4% 3 106,6 Ügyfélhitelek 2 018, ,4 0,6% 2 271,2 Ügyfélbetétek 1 087, ,9 11,8% 1 406,0 Saját tıke 216,8 257,8 18,9% 252,0 MFt Bruttó eredmény ,7% Üzemi eredmény ,6% Adó elıtti eredmény ,2% Mutatók ROAE 5,1% 9,5% - 2,7% ROAA 0,3% 0,6% - 0,2% CIR 55,3% 46,6% - 50,4% MKB megırizte stabil tıkehelyzetét, likviditása az év során folyamatosan javult Miközben az MKB Bank prudensen megképezte a szükséges céltartalékokat, sikeres válságkezeléssel jutott túl a krízis legnehezebb fázisán, a évet jelentıs pozitív eredménnyel zárta javuló fı mutatók mellett 4

5 2009-ben elnyert díjaink tükrözik minıség iránti elkötelezettségünket Mastercard év bankja verseny: 1. hely Az év társadalmilag felelıs bankja kategóriában. Branchmarking Ltd: 2. hely a legjobb kiszolgálási minıséget nyújtó bankok között. CEE CRM Leadership 2009 díj egyedülálló CRM implementációért. Liquid Real Estate (Euromoney): 1. hely Magyarországon 2009-ben a Liquid Real Estate szaklap felmérésén Magyarországon. itbusiness Leadership Award a Projektfejlesztés nagyvállalat kategóriában az itbusiness informatikai szaklap pályázatán. 5

6 Az MKB tulajdonosi struktúrája Tulajdonosi szerkezet Egyéb; 10,25% Jegyzett tıke: M Ft* Saját tıke: M Ft Stratégiai tulajdonos : elsı privatizált nagybank Közép-Kelet- Európában A fı tulajdonos a BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja mérlegfıösszeg alapján, 5. saját tıke alapján (2008). A BayernLB Csoport mérlegfıösszege 394,9 Mrd EUR, saját tıkéje az alárendelt tıkével 28,9 Mrd EUR 2009 szeptember végén. Az S-Finanzgruppe tag BayernLB tulajdonosa 94%-ban a lehetı legjobb minısítéssel - AAA - rendelkezı bajor állam, 6 %-ban a bajor takarékbankok 2009-ben 95,6 MEUR tıkeemelés, között összesen 376 MEUR alárendelt kölcsöntıke a BayernLB-tıl, CAR *IFRS, nem konszolidált, 2009 **szerzıdéses rating-kapcsolat, ,75% MKB Bank: 9,78% (MSZSZ) MKB Group: 10,76% (IFRS) Rating** Az MKB Bank befektetési kategóriában van: Moody s: Devizabetétek: Baa2/P-2 Forintbetétek: Baa2/P-2 Pénzügyi erı: D Hosszú lejáratú devizakötvény, alárendelt: Baa2/Baa3 Egyéb rövid lejáratú betét: P-2 Kilátások: negatív 6

7 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 7

8 Nagyvállalati és intézményi ügyfelek: testre szabott szolgáltatások 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Piaci részesedés 2000 Vállalati hitelek Vállalati betétek Az MKB Bank piaci részesedése a nem-pénzügyi vállalati hitelezésben MKB; 14,9% Az MKB Bank piaci részesedése a nem-pénzügyi vállalati betétgyőjtésben MKB; 11,7% 2009 Nagy- és felsı-középvállalati ügyfelek: Közel nagyvállalati és intézményi ügyfél. Az egyik legnagyobb a nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában, meghatározó szereplı a vállalati fizetési forgalomban A nagy- és felsı-középvállalati, projekt és intézményi ügyfelek számára nyújtott hitelek állománya végén megközelítette az Mrd Ft-ot, betétállományuk pedig 372 Mrd Ft-ot Teljeskörő termékpaletta, komplex szolgáltatás a belföldi vállalati blue chip, nagyvállalati ügyfelek és multinacionális cégek leányvállalatai számára, rugalmas helyi döntési kompetencia Az ügyfélkapcsolati és terméktámogató funkciók együttmőködése magas színvonalú, az ügyfelek igényeinek megfelelıen testre szabott szolgáltatások kiajánlását teszi lehetıvé Az ügyfélkapcsolati munkatársak személyes szolgáltatásokat nyújtanak Budapesten és vidéken Dedikált szenior referenseken nyugvó ágazati kompetencia és termék-alapú kompetencia központok Retail és treasury termékek teljes skálájának professzionális kínálata Intézményi ügyfelek Biztosítók Alapítványok, non-profit szegmens Kamarák, ügyvédi irodák, szakmai szervezetek stb. Helyi önkormányzatok termékspecifikusan 8

9 Projektfinanszírozás / Középvállalati ügyfelek: megújult üzleti modellek Projektfinanszírozás - Piaci részesedés 2009 MKB; 29,2% Faktoring - Piaci részesedés 2009 Projektfinanszírozás 1995 óta piacvezetı a projekt-, ingatlan- és átfogó hosszú távú vállalatfinanszírozásban 2008-tól elmozdulás fokozatosan arrange and sell üzleti modell felé Meghatározó szerep különbözı projektszegmensekben: irodaépítés, üzletközpontok, lakóparkok, kereskedelmi ingatlanok, telekommunikáció, energia, infrastruktúra, PPP projektek Együttmőködés a BayernLB-vel Euromoney Liquid Real Estate A legjobb kereskedelmi Bank Magyarországon díj 2009-ben Középvállalatok Fókuszban a multinacionális cégek szállítói, exportorientált, regionálisan aktív középpiaci, növekedési potenciállal rendelkezı, illetve perspektivikus hazai vállalkozások Állami, ill. EU Forrású fejlesztési támogatások közvetítése Piacvezetı pozíció faktoringban Termelı- és egyéb eszközök leasingje, trade finance Felsı-közép vállalatok Válogatott termékkör, testreszabott szolgáltatás Fókuszban a forgalmi termékek, kereskedelemfinanszírozás és a faktoring Jelentıs igény a projektfinanszírozásra Saját, akár refinanszírozott programok, állami konstrukciók MKB; 29% Alsó-közép vállalatok: 2009-tıl szabványosított termékértékesítés, standard termékkör és hitelbírálati folyamatok. Az szegmens igényeihez kialakított termékek állnak rendelkezésre: likviditást és forgó finanszírozást segítı, fejlesztések megvalósítását szolgáló beruházási hitelek Garancia intézmények kapcsolása forráshoz jutás segítéseként Állami fejlesztési támogatások közvetítése (AVHA, MFB, Eximbank) Az alsó-középvállalatok ügyviteli rendszeréhez alkalmazkodó új kiszolgálási modell bevezetése. Gyorsabb ügyfélszolgáltatások 9

10 Termékek és szolgáltatások vállalati és intézményi ügyfelek részére Számla és Cash Management Ügyféligényeknek megfelelı, rugalmas Cash-Pool szolgáltatástípusok biztosítása forintban vagy egydevizás változatban SEPA fizetési megbízások Elektronikus csatornák + új Netbróker szolgáltatás Hagyományos és támogatott hitellehetıségek Bankgaranciák és okmányos mőveletek Hagyományosan vállalkozások számára nyújtott, változatos hiteltermékeink folyamatosan elérhetıek forintban és devizában Az MFB Zrt.-vel közösen nyújtott kedvezményes kamatozású hitelek vállalkozások tevékenységbıvítéshez vagy beruházásaikhoz, piaci kamatoknál kedvezıbb kondíciókkal, forint alapon árfolyamkockázat nélkül Az MKB bankgarancia kibocsátását forintban és devizában egyaránt vállalja (Fizetési-, Ajánlati/Tender-, Jóteljesítési-, Hitelfedezeti- ill. Vámgaranciák) nemzetközi és belföldi fizetési formák (okmányos beszedvény/okmányos inkasszó, okmányos meghitelezés/akkreditív/letter of credit(l/c)) Treasury, értékpapír- és egyéb szolgáltatások Pénzpiaci- és kockázat management termékek és szolgáltatások Pénzügyi és befektetési tanácsadás Számlavezetési-, befektetési- és hiteltermékek, szolgáltatások Faktoring és eszközlízing 10

11 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 11

12 Kisvállalatok: megújult üzleti modell 2009-tıl Stratégiai fókuszban 2007-tıl, 2009-tıl 250 MFt éves árbevétel alatti ügyfelek, standard termékekkel kiszolgálva A kisvállalati ügyfelek száma 2009 végén meghaladta a 36 ezret. A kisvállalati ügyfelek számla- és betétállománya 2009 végén 97,5 Mrd Ft-ra bıvült, a hitelállomány pedig meghaladta a 32,5 Mrd Ft-ot Teljeskörő kiszolgálás dedikált kisvállalati és pénzügyi tanácsadókon keresztül Megújult kisvállalati termékpaletta; piacképes kisvállalat specifikus számlavezetı szolgáltatáscsomagok és hiteltermékek Aktív szerepvállalás az állami támogatásos termékekben, húzótermék a kedvezı biztosítéki hátterő Széchenyi kártya (piaci részesedés az új ügyfeleknél 22%) Széleskörő együttmőködési megállapodások különbözı szakmai és vállalkozói szervezetekkel, kamarákkal, ingatlan értékbecslıkkel Kiemelt fókuszban az elektronikus bankolás 12

13 Kisvállalati szolgáltatáscsomagok: a kezdıktıl a profikig Dinamika Nova Elektronikus Flotta Kiknek? Induló, tıkeszegény és alacsony banki forgalommal rendelkezı mikro vállalkozások részére Stabilan mőködı kisvállalatok bankolási költségeinek csökkentésére alkalmas Induló és jelentıs banki forgalmat bonyolító ügyfeleinknek, akik elınyben részesítik az internetes kommunikáció, ill. bankolás lehetıségét Széles üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezı és elektronikus bankolást preferáló ügyfeleinknek ajánljuk Alapvetı banki szolgáltatások Elektronikus szolgáltatások alacsony havi átalánydíj ellenében forint számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások széles palettája kiemelkedı látra szóló kamatozás, amennyiben a számlatulajdonos magánszemélyként meghatározott szolgáltatáscsomaggal rendelkezik Ingyenes készpénzbefizetés Ingyenes NetBANKár szolgáltatás a számlavezetési díjat mérsékli a felhasználható forgalmi jutalék elektronikus bankolás esetén akár 13 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk papíralapú bankolás esetén akár 6 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk Ingyenes NetBANKár szolgáltatás és NetBANKár Business kedvezményesen alacsony havi díj ellenében számlavezetés ingyen vehetık igénybe a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatások kedvezményes elektronikus tranzakciós díjak kedvezı havi díj ellenében forint számlavezetés és ingyen vehetı igénybe egy devizaszámla vagy a PCBANKár szolgáltatás ingyenes minden bankon belüli átutalás elektronikus tranzakciós díjak kedvezményesen ingyenesen nyújtjuk a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatásokat 13

14 Gyors, célokhoz illeszkedı kisvállalati hiteleink Hányféle hitel létezik, és mik az elınyei? Hiteleinket úgy alakítottuk ki, hogy a kisvállalati szektorban a lehetı legtöbben megtalálják a számításukat. Különbözı feltételekkel és lehetıségekkel kínáljuk hiteleinket. 1x1 Folyószámlahitelünk azon vállalkozások számára elınyös, akiknek gyors és rugalmas segítségre van szükségük az idılegesen jelentkezı cash-flow, illetve forgóeszköz ingadozásai miatti finanszírozási igényekre, hiszen a hitelkeret egyszerően, tárgyi biztosíték nélkül igényelhetı az árbevétel 10%-a, maximum ,- Ft erejéig. Amennyiben a vállalkozásnak nagyobb folyószámla hitelkeretre van szüksége, úgy igénybe veheti 1x1 Folyószámlahitel Plusz termékünket, mely mögött a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. áll, és az igényelhetı összeg elérheti az árbevétel 25%-át, de maximum ,- Ft-ot. Amennyiben forgótıkére van szüksége a cégnek, hogy készlet és anyagszükségleteit biztosítsa, úgy az 1x1 Forgóeszköz hitelt javasoljuk. A hitelkeret mely a biztosíték mértékétıl függıen elérheti az ,- Ft-ot, lehet forint vagy euró alapú, a futamidı alatt szabadon felhasználható, évente azonban kétszer részlegesen visszafizetendı. Ingatlan vásárláshoz a legkedvezıbb az 1x1 Beruházási hitelünk, melynek visszafizetését nem kell rögtön megkezdeni, lehetıség van a futamidıtıl függı türelmi idı választására is. Nagyobb összegő kiadás finanszírozására, vagy más banki hitel kiváltására az 1x1 Szabadfelhasználású Jelzáloghitel a legkedvezıbb, melynél szintén türelmi idıvel élhet a kisvállalkozó. E két termék esetén az igényelhetı hitelösszeg maximális összege ingatlan értékétıl függıen -, akár ,- Ft is lehet. 1x1 Betétfedezető hitelünk szabad felhasználásra vagy tagi kölcsön kiváltására is alkalmas lehet, magánszemély által elhelyezett óvadék esetén akár 250 millió Ft összegő hitellehetıség is biztosított. Ezen hitellehetıségeken kívül az MKB Banknál is lehet igényelni a Széchenyi Kártya 2 Konstrukciót. 14

15 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 15

16 Lakossági ügyfelek (1): minıségi személyes szolgáltatások 7% 6% Lakossági piaci részesedések Személyesen Önnek differenciált értékajánlat és szolgáltatás minden ügyfélszegmens számára ügyfél; megcélzott ügyfélkör: az átlagnál magasabb 5% vagyoni, jövedelmi potenciállal rendelkezı ügyfelek 4% 3% 2% 1% 0% Lakossági hitelek Lakossági betét Háztartások megtakarításai Az egy ügyfélre jutó megtakarítás a szektorátlag duplája A lakossági bankkártyák száma darabot ért el végén Ügyfeleink igényeihez igazodó szolgáltatás-csomagok: kiemelt hangsúly a fiatal generáción (Gondoskodó, Student, Az MKB Bank piaci részesedése a lakossági lakáshitelezésben Az MKB Bank piaci részesedése: lakossági betét+teljes bef. alap+huf kötvényekben Karrier csomagok kedvezményes feltételekkel, Babakötvény), kiemelt pénzügyi szolgáltatások: Exkluzív csomag; az MKB; 7,9% MKB; 5,6% ezüst évek pénzügyi nyugalma: Nyugdíjas csomag; e- bankolás: Elektronikus csomag Széleskörő megtakarítási és befektetési lehetıségek kockázatvállalási hajlandóság szerint Elektronikus csatornák: NetBANKár, NetBRÓKer, TeleBANKár, MobilBankár 86 fiók, ATM, Portál, Lakossági hírlevél 16

17 Lakossági ügyfelek (2): az MKB Bank a jelzáloghitel specialista Az MKB Bank hiteltermékei rugalmasságot nyújtanak ügyfeleink számára, a Bank az ingatlanfedezető hitelek szakértıje Folyószámlahitel Betét- és értékpapír-fedezető (Lombard) hitelek Személyi kölcsön Nyugdíjpénztári kölcsön Hitelkártyák ( db) MKB Bank saját hitelkártyák: Visa és MasterCard Co-branded hitelkártyák: T-Mobile, Lufthansa, WestEnd Lakás- és magánhitelek széles választéka Forint és EUR alapú MKB hitelek Értékmegırzı program az MKB Biztosítóval MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program MKB BUBOR Plusz Forint hitel Állami támogatásos lakáshitelek teljes választéka Lakáshitelek bármilyen lakáscélra (áthidaló, bıvítés, korszerősítés, új és használt lakás vétel, építkezés, stb.) Ingatlanhitel nem lakáscélú ingatlanokra 17

18 Termékek és szolgáltatások lakossági ügyfeleink számára Forint- és devizaszámla-vezetés Számlacsomagok (Exkluzív, Student, Karrier, Gondoskodó, Elektronikus, Nyugdíjas) Betétlekötés MKB saját kibocsátású kötvények MKB Kivételes Folyószámla Pénzpiaci betét MKB Hozamtrió (betét+kötvény+befektetési alap) MKB Trezor Tartós Megtakarítási számla Babakötvény Valamennyi típusú átutalási megbízás Betéti bankkártyák (VISA, MasterCard) Hitelkártyák (VISA és MasterCard) Co-branded hitelkártyák (T-Mobile, Lufthansa, WestEnd) Folyószámlahitel MKB lakáshitelek és szabad felhasználású jelzáloghitel Személyi kölcsön MKB Befektetési jegyek forgalmazása Állampapírok és részvények forgalmazása Tıke és értékpapír számlák vezetése Csekk (kibocsátás, megvétel, utazási csekkek forgalmazása) MKB TeleBANKár MKB MobilBANKár MKB NetBANKár Széf szolgáltatás MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár MKB Biztosítók MKB Nyugdíj-elıtakarékossági számla Autó- és haszongépjármő finanszírozás (MKB-Euroleasing Rt.) Lombard hitel Nyugdíjpénztári áthidaló hitel 18

19 Private Banking: felfutó üzletágunk Az MKB Bank 2003-ban indította Private Banking üzletágát 2009-ben a konzervatív tıkevédelemre fókuszált szemléletnek köszönhetıen sikerült nagymértékő vagyonnövekedést elérni Magánszemélyek és társas vállalkozások számára kínálunk egyedi igényeikre épülı: Teljes körő pénzügyi kiszolgálást Portfoliókezelést Befektetési tanácsadást Pénzügyi tervezést Számlavezetést saját privát bankárokon keresztül Együttmőködési megállapodásaink alapján svájci és luxemburgi portfoliókezelés és számlavezetés Minimum 50 millió Ft szabadon befektethetı pénzügyi megtakarítás szükséges Az üzletág végén szerzıdött ügyfél 180 Mrd Ft vagyonát kezelte (2008: 1017 ügyfél és 136 Mrd Ft kezelt vagyon). Az egy fıre jutó kezelt vagyon meghaladja a 137 mft-ot, ami kiemelkedı a hazai piacon A Private Banking üzletág budapesti központtal ill. 10 vidéki nagyvárosban helyi privát bankárok hálózatával mőködik Az MKB Bank teljes lakossági, vállalati és befektetési szolgáltatási termék palettája elérhetı. 19

20 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 20

21 Pénz- és tıkepiacok: ügyféligényeknek megfelelıen folyamatosan bıvülı termékpaletta Vállalati treasury és kockázatkezelési termékek: A 10 legnagyobb szereplı egyike az FX kereskedésben; rövidtávú likviditás- és kamatkockázat kezelés Kamat- és árfolyamkockázati termékek aktív értékesítése (határidıs, opciós és strukturált termékek) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% MKB befektetési alapok piaci részesedése 5.1% 5.3% 4.5% 4.0% 3.7% 2.9% 2.2% 1.4% 1.5% 0.9% 2005h1 2005h2 2006h1 2006h2 2007h1 2007h2 2008h1 2008h2 2009h1 2009h2 MKB Befektetési Alapok: Teljeskörő nyíltvégő alapkínálat, mind befektetési politika, mind deviza denomináció tekintetében Az ügyféligényeknek és piaci trendeknek megfelelıen folyamatosan bıvülı garantált zártvégő paletta. A mérsékelt kockázatú, tıkevédett, zártvégő alapok szegmensében 11,6%-os piacrésszel 3. az MKB. A következetesen megvalósított befektetési szolgáltatás stratégia eredményeként az elmúlt években több helyet elırelépve emelte piacrészét az MKB MKB Kötvények és egyéb értékpapírok forgalmazása: Az MKB az egyik legjelentısebb kötvénykibocsátó a hazai piacon, 2009 végén a fennálló állomány 125 md forintot tett ki A Bank piaci részesedése hitelintézetek által kibocsátott kötvényekben a lakosság körében 14,1%, vállalatoknál 53,5%, míg intézményeknél 15,9% volt 2009 végén Az MKB Bank a magyar állampapírok egyik meghatározó elsıdleges forgalmazója, 10,5%-os piacrésszel a 4. legnagyobb az ÁKK aukcióin. Az azonnali OTC értékpapír forgalomban az MKB Bank 7,6%-os piacrészt ért el, míg a tızsdei részvények forgalmazását 56%-kal növelte. Emellett a külföldi értékpapír forgalmazás is fellendülést mutatott 2009-ben. Vagyon- és portfolió kezelés: Intézményi és lakossági ügyfelek számára a kezelt eszközállomány meghaladta a 202 Mrd Ft-ot végén (33%-os növekedés) Fıbb ügyfelek: MKB Nyugdíjpénztár, egyéb nyugdíj- és egészségpénztárak, önkormányzatok, vállalatok, alapítványok, magánszemélyek Letétkezelés: Mrd Ft eszköz kezelése 2009 végén, elsısorban intézményi ügyfelek részére (biztosító társaságok, nyugdíjpénztárak stb.). Az MKB jelentıs piaci pozícióval bír. 21

22 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 22

23 Alternatív értékesítési csatornák: bıvülı szolgáltatások biztonságosan Elektronikus bankszolgáltatás MKB-TeleBANKár MKB-NetBANKár MKB-MobilBANKár ATM Külsı értékesítési partnerhálózat PC Bankár, NetBankár Business Multicash - Online számla- és tranzakciós szolgáltatások zömmel nagy-, és középvállalati ügyfél vette igénybe a PCBankár szolgáltatást 2009 végén Az átutalások alapvetıen elektronikusan történnek Az MKB Bank Call Center-e 24 órás szolgáltatást nyújt a teljes ügyfélkör számára A Call center és az internetbank szolgáltatás 2009-ben is megırizte 1. helyét kiszolgálási minıség színvonalát és az ügyfélbarát megoldásokat tekintve, londoni székhelyő Branchmarking felmérése szerint vállalati (29%), lakossági ügyfél (33%) Közvetlen kapcsolat kollégáinkkal vagy automatizált szolgáltatások Több mint lakossági (43%) és vállalati ügyfél (43%) Új Személyes Pénzügyek funkció a saját pénzügyek tervezéséhez Az év innovatív bankja 2009 MasterCard 3. hely Elindult a NetBróker szolgáltatás MKB befektetési alapok és saját kibocsátású kötvények forgalmazása Számlák, átutalások, megtakarítási tranzakciók és befektetési szolgáltatások, hitelekkel kapcsolatos információk Bankkártyás tranzakciók, egyenleg; folyamatos szolgáltatás fejlesztés SMS szolgáltatás fizetési tranzakciókról, új termékekrıl, akciókról 95 saját ATM Több mint további ATM elérhetıség az országban 993 válogatott, minıségi ügynökcég, összesen fıs értékesítési hálózat Értékesítés lakossági és KKV ügyfelek részére Számlatermékek, kártya, betéti és megtakarítási termékek, hiteltermékek, elektronikus szolgáltatások, garancia és akkreditív értékesítés 23

24 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 24

25 Az MKB Bank belföldi fiókhálózata: személyes kiszolgálás országos lefedettséggel végére a Bank fiókhálózata 86 tagúra bıvült: 26 fiók Budapesten, 9 fiók az agglomerációban, 51 fiók vidéken Regionális kompetencia centrumok vállalati, pénz- és tıkepiaci termék-specialistákkal ill. privát bankárokkal Helyi döntési rugalmasság Második leghatékonyabb fiókhálózat ben - Branchmarking Ltd. 25

26 Fıbb belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek: teljessé teszik pénzügyi szolgáltatásainkat MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár Stratégiai üzletág az MKB Bank számára, a bank stabil, hosszú távú hátteret és támogatást nyújt a pénztáraknak tag, 138 Mrd Ft vagyon 2009 végén (a vagyon a környezet ellenére nıtt) A 4. legnagyobb önkéntes pénztár Magyarországon, 10,5%-os piaci részesedés 2009-ben Az egy fıre jutó vagyon az országos átlagnál változatlanul számottevıen, önkéntes ágon az elızetes adatok alapján 34,2%-kal, magán ágon 70,6%-kal magasabb a válság ellenére. Stratégiai üzletág, 2003 közepén alakult végén tag, 15,8%-os piacrész, a 2. legnagyobb A pénztár vagyona: 7,6 Mrd Ft végén Közel szerzıdött egészségügyi szolgáltató partner, továbbá szoros kapcsolatrendszer vállalati és intézményi munkáltatóval elfogadóhely MKB Biztosítók 2007-ben az MKB Vagyon és Életbiztosítót alapított, ezzel a bankcsoport univerzalitása teljessé vált (tulajdonosok: MKB Bank, VKB, BayernLB) Az MKB Életbiztosító ügyfélszáma végén közel (+64%), míg az Általános Biztosító ügyfélszáma megduplázódott, így közel fı volt ben a biztosítók számos új élet- és nem-életbiztosítási termékkel léptek a piacra: Életbiztosítások: MKB Életrevaló, MKB Multivédelem vagyonbiztosítás, Mentsvár Társasház-biztosítás Alkuszi értékesítés megkezdése 26

27 Belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek (2): MKB-Euroleasing csoport egyedülállóan komplex szolgáltatások A cégcsoport Szolgáltatások Vevı- és dealer finanszírozás Flotta finanszírozás Kereskedelem Biztosítási Bróker Stratégiai partnerkapcsolat 2001 óta MKB 50%-os részesedése az MKB-EUROLEASING csoportban. Piacvezetıi pozíció az új személygépkocsi finanszírozási kihelyezések alapján. 49%-os tulajdoni hányad egy közös vállalatban a Toyota-val (Toyota Finance Hungary Ltd), egyedülálló együttmőködési gyakorlat a Toyota-világában Back office szolgáltatás a Toyota Finance Hungary és a PSA Hungary számára Mintegy ügyfél finanszírozása 2009-ben MKB-Euroleasing által üzemeltetett portálok Komplex és egyedülállóan integrált pénzügyi és egyéb szolgáltatások a csoport vállalatai révén Teljekörő szolgáltatások az autókereskedelemben és a flotta kezelésben (gépjármő és dealer finanszírozás, szerviz, gépjármő kereskedelem, biztosítási bróker, flotta finanszírozás) Prudens finanszírozási gyakorlattal az erısen visszaesett autófinanszírozási piacon tudott teret nyerni a cégcsoport MKB-Euroleasing Gépjármő-finanszírozás új gépjármő finanszírozása 2009-ben (2008: ) Új ügyfélkihelyezések: 20,7Mrd Ft (2008: 61,4Mrd Ft), az új személygépjármővek piacán piacvezetı pozíció MKB-Euroleasing Flottakezelés A teljes kezelt állomány alapján + 20%-os piacrészesedés, 2. hely Finanszírozott és kezelt autók száma: MKB-Euroleasing Autókereskedelem db eladott autó 2009-ben 27 értékesítési pont, 13 márka, számos használt autó telep Nr. 1. a hagyományos és internetes biztosítási közvetítésben egyaránt A gépjármővek biztosításának közvetítését a hagyományos közvetítıi szegmensben piacvezetı Eurorisk Kft., valamint az internetes közvetítıi piacon piacvezetı Netrisk Kft. végzi, 2009-ben összesen 400 ezer db Casco és kötelezı gépjármő felelısség biztosítást realizálva 27

28 Leánybankok: válságalkalmazkodás után konszolidáció Bulgária 94%-os MKB Banki tulajdonrész Univerzális bank jelentıs tapasztalattal kis- és középvállalkozások finanszírozása terén A vállalati ügyfelek száma (nagy és közepes), a retail ügyfélszám (lakosság és mikrovállalkozások) volt 2009 végén A 2010-es évben az eszköz oldali bıvülés hangsúlya a lakossági és jelzáloghitelezés; a vállalatfinanszírozás fókuszában a megfelelı track record-dal bíró KKV ügyfelek, strukturált hitelekkel, Bolgár Fejlesztési Bank által biztosított forrásokkal, EU programokkal Ügyfélforrások intenzívebb bevonása versenyképes diverzifikált termékpalettával Fontos cél a bankszektornál kedvezıbb portfolióminıség megtartása, és ezáltal az eredményesség javítása Románia 87,5%-os MKB Banki tulajdonrész Univerzális bank, a Bank stratégiájának középpontjában a lakossági ügyfél szegmens áll, differenciált szolgáltatási modell megvalósításával A vállalati ügyfelek száma (nagy és közepes), a retail ügyfélszám (lakosság és mikrovállalkozások) volt 2009 végén Fókusz a meglévı ügyfélkörön, szelektív lakossági és vállalati akvizíció A Bank elsısorban az ügyfélkapcsolatok elmélyítésére és a tranzakciók számának emelésére koncentrál a szolgáltatási színvonal és az ügyfél elégedettség javítása érdekében IFRS, mbgn Mérlegfıösszeg 1, ,631.4 Ügyfélhitelek (nettó) 1, ,164.9 Ügyfélbetétek Saját tıke Állományok, eredmények Piacrészek Fıbb mutatók Bruttó eredmény Adózás elıtti eredmény ROAE - adózás elıtti 11.7% 3.5% ROAA - adózás elıtti 1.0% 0.3% Költséghatékonyság 66.2% 65.2% Tıkemegfelelési mutató 13.8% 13.4% Alkalmazottak létszáma Fiókszám Mérlegfıösszeg 2.2% 2.3% Vállalati hitelek* 2.8% 2.9% Lakossági hitelek** 1.2% 1.2% Vállalati betétek* 2.9% 3.0% Lakossági betétek** 1.3% 1.2% * a teljes vállalati szektorra vonatkozóan; ** csak lakosság BGN/EUR: IFRS, mron Mérlegfıösszeg 2, ,359.1 Ügyfélhitelek (nettó) 1, ,340.6 Ügyfélbetétek 1, ,228.9 Saját tıke Állományok, eredmények Piacrészek Fıbb mutatók Bruttó eredmény Adózás elıtti eredmény ROAE - adózás elıtti -30.2% -50.9% ROAA - adózás elıtti -2.4% -3.1% Költséghatékonyság 90.0% 82.3% Tıkemegfelelési mutató 9.2% 10.4% Alkalmazottak létszáma 1, Fiókszám Mérlegfıösszeg 0.9% 0.6% Vállalati hitelek* 1.3% 0.9% Lakossági hitelek** 0.5% 0.5% Vállalati betétek* 0.8% 0.6% Lakossági betétek** 0.6% 0.8% * a teljes vállalati szektorra vonatkozóan; ** csak lakosság RON/EUR: 3.68 (2008) és 4.23 (2009) 28

29 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 29

30 Társadalmi felelısségvállalás Mővészetek: Az MKB Bank nagyszabású képzımővészeti győjteménnyel rendelkezik, mely számos kiemelkedı 19. és 20. századi magyar mővész alkotásait tartalmazza. Hosszú távú együttmőködés több múzeummal: Szépmővészeti Múzeum Ludwig Múzeum Nemzeti Galéria Karitatív tevékenységek: Együttmőködés a Nemzetközi Gyermekmentı Szolgálattal; MKB ösztöndíjak a tehetséges, szociálisan rászoruló gyermekeknek Számos kórház, iskola, alapítvány támogatása. 30

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba Export-import finanszírozási lehetőségek az MKB Banknál Előadó: Dr. Suták Péter Vállalati Termékek MKB Bank Zrt. DUIHK, Budapest, 2014. február 27. MKB Bank múlt

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

EU-pályázatok 2014-2020

EU-pályázatok 2014-2020 EU-pályázatok 2014-2020 A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Mi kell a növekedéshez? Fizikai tőke felhalmozás Technológiai

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!

OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! A regisztrált vállalkozások száma változás 2012-2013%-ban Célunk Ügyfeleink igénye alapján a teljes körű kiszolgálás biztosítása Prémium

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Ügyféltájékoztató az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád egyes termékei között. Kérjük, figyelmesen olvassa végig

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

Új taggal bővül a bankcsoport

Új taggal bővül a bankcsoport 2004. június AZ OTP BANK ROMÁNIÁBAN Új taggal bővül a bankcsoport A szlovákiai középbank, majd a legnagyobb bolgár lakossági bank megvásárlása után Romániában egy magántulajdonú bank megvásárlásával lép

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Hatálybalépés időpontja: 2010.

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Lakossági ügyfelek. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Lakossági ügyfelek. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) Korondi Ibolya Lakossági ügyfelek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER Éves Jelentés 2011 Tartalom 4. TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 4 3. Szabályozói környezet

Részletesebben

Lakásvásárlási hitel az OTP Banknál. Milyen pénznemben vegyünk fel hitelt? XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia. Kolozsvár, 2008. május 23 24.

Lakásvásárlási hitel az OTP Banknál. Milyen pénznemben vegyünk fel hitelt? XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia. Kolozsvár, 2008. május 23 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- És Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár Lakásvásárlási hitel az OTP Banknál. Milyen pénznemben vegyünk fel hitelt? XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelô: MKB Befektetési Alapkezelô Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. telefon: 268-7081, 268-7826; telefax: 268-7509 Letétkezelô: Magyar

Részletesebben