Személyesen Önnek. Budapest, március. Az MKB Bank bemutatkozik. Részletes év végi adatokkal és fıbb mutatókkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyesen Önnek. Budapest, 2010. március. Az MKB Bank bemutatkozik. Részletes 2009. év végi adatokkal és fıbb mutatókkal"

Átírás

1 Személyesen Önnek Az MKB Bank bemutatkozik Részletes év végi adatokkal és fıbb mutatókkal Budapest, március

2 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 2

3 Miért érdemes az MKB Bankot választani? Komplex szolgáltatások Sikeres válságkezelés Az MKB Csoport az egyetlen magyar pénzügyi csoport, mely teljesen univerzális: komplex, házon belüli termékeket, szolgáltatásokat nyújt a kereskedelmi banki tevékenységtıl a teljes gépjármőfinanszírozásig, a nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatásokig, a vagyonkezelésen át a biztosítási termékekig. Azon túl, hogy az egyik legjelentısebb piaci szereplı a vállalatfinanszírozásban, tevékenysége megfelelıen diverzifikált a KKV- és projektfinanszírozás, faktoring, trade finance, retail (ezen belül mikró) pénzügyi szolgáltatások és private banking, valamint a pénz- és tıkepiaci termékek teljes köre révén. A 2009-es üzleti évet alapvetıen az intenzív válság-alkalmazkodás és -kezelés jellemezte. Az MKB Bank egyik kiemelt céljának tekintett ügyfélkörének, ügyfél portfoliójának megóvását. A Bank minden erıforrásra kiterjedı válságmenedzsmentje sikeres volt, fundamentumait, stratégiai mutatóit, hatékonyságát erısítette, üzleti pozícióit zömében tartotta illetve tovább javította. Tıkeerı Az MKB Bank tıkeereje szilárd, IFRS szerinti tıkemegfelelési mutatója 10,7 % volt az év végén végén saját tıke alapján a hazai bankok között a második volt. A Bank likviditása stabil. Piaci részesedések Az MKB ügyfélforrás állománya stabil, 11,3% piacrészesedéssel rendelkezik a vállalati betétekben, és tendenciájában növekvı, 5,6% körüli piacrésszel a háztartási megtakarításokban, meghatározó szereplı a banki belföldi kötvényes forrásbevonásban és növekvı a befektetési alapok piacán. Finanszírozási piaci részesedés növekvı köszönhetıen átfogó termékskálájának Tulajdonos A fı tulajdonos, BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja stabil, szilárd tıkeerıvel rendelkezik június 30-án a fı tulajdonos bajor állam a bank saját tıkéjét 7.5 Milliárd EUR-val 18.8 Milliárd EUR-ra növelte. 3

4 Az MKB Bank és Bankcsoport fıbb mutatói (IFRS, nem konszolidált és konszolidált) 2010-ben az MKB Bank az ügyfélkapcsolatokat erısíti, a sikeres válságmenedzsmentet követıen. MKB Bank MKB Csoport Változás 2009* Mrd Ft Mérlegfıösszeg 2 656, ,8 9,4% 3 106,6 Ügyfélhitelek 2 018, ,4 0,6% 2 271,2 Ügyfélbetétek 1 087, ,9 11,8% 1 406,0 Saját tıke 216,8 257,8 18,9% 252,0 MFt Bruttó eredmény ,7% Üzemi eredmény ,6% Adó elıtti eredmény ,2% Mutatók ROAE 5,1% 9,5% - 2,7% ROAA 0,3% 0,6% - 0,2% CIR 55,3% 46,6% - 50,4% MKB megırizte stabil tıkehelyzetét, likviditása az év során folyamatosan javult Miközben az MKB Bank prudensen megképezte a szükséges céltartalékokat, sikeres válságkezeléssel jutott túl a krízis legnehezebb fázisán, a évet jelentıs pozitív eredménnyel zárta javuló fı mutatók mellett 4

5 2009-ben elnyert díjaink tükrözik minıség iránti elkötelezettségünket Mastercard év bankja verseny: 1. hely Az év társadalmilag felelıs bankja kategóriában. Branchmarking Ltd: 2. hely a legjobb kiszolgálási minıséget nyújtó bankok között. CEE CRM Leadership 2009 díj egyedülálló CRM implementációért. Liquid Real Estate (Euromoney): 1. hely Magyarországon 2009-ben a Liquid Real Estate szaklap felmérésén Magyarországon. itbusiness Leadership Award a Projektfejlesztés nagyvállalat kategóriában az itbusiness informatikai szaklap pályázatán. 5

6 Az MKB tulajdonosi struktúrája Tulajdonosi szerkezet Egyéb; 10,25% Jegyzett tıke: M Ft* Saját tıke: M Ft Stratégiai tulajdonos : elsı privatizált nagybank Közép-Kelet- Európában A fı tulajdonos a BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja mérlegfıösszeg alapján, 5. saját tıke alapján (2008). A BayernLB Csoport mérlegfıösszege 394,9 Mrd EUR, saját tıkéje az alárendelt tıkével 28,9 Mrd EUR 2009 szeptember végén. Az S-Finanzgruppe tag BayernLB tulajdonosa 94%-ban a lehetı legjobb minısítéssel - AAA - rendelkezı bajor állam, 6 %-ban a bajor takarékbankok 2009-ben 95,6 MEUR tıkeemelés, között összesen 376 MEUR alárendelt kölcsöntıke a BayernLB-tıl, CAR *IFRS, nem konszolidált, 2009 **szerzıdéses rating-kapcsolat, ,75% MKB Bank: 9,78% (MSZSZ) MKB Group: 10,76% (IFRS) Rating** Az MKB Bank befektetési kategóriában van: Moody s: Devizabetétek: Baa2/P-2 Forintbetétek: Baa2/P-2 Pénzügyi erı: D Hosszú lejáratú devizakötvény, alárendelt: Baa2/Baa3 Egyéb rövid lejáratú betét: P-2 Kilátások: negatív 6

7 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 7

8 Nagyvállalati és intézményi ügyfelek: testre szabott szolgáltatások 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Piaci részesedés 2000 Vállalati hitelek Vállalati betétek Az MKB Bank piaci részesedése a nem-pénzügyi vállalati hitelezésben MKB; 14,9% Az MKB Bank piaci részesedése a nem-pénzügyi vállalati betétgyőjtésben MKB; 11,7% 2009 Nagy- és felsı-középvállalati ügyfelek: Közel nagyvállalati és intézményi ügyfél. Az egyik legnagyobb a nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában, meghatározó szereplı a vállalati fizetési forgalomban A nagy- és felsı-középvállalati, projekt és intézményi ügyfelek számára nyújtott hitelek állománya végén megközelítette az Mrd Ft-ot, betétállományuk pedig 372 Mrd Ft-ot Teljeskörő termékpaletta, komplex szolgáltatás a belföldi vállalati blue chip, nagyvállalati ügyfelek és multinacionális cégek leányvállalatai számára, rugalmas helyi döntési kompetencia Az ügyfélkapcsolati és terméktámogató funkciók együttmőködése magas színvonalú, az ügyfelek igényeinek megfelelıen testre szabott szolgáltatások kiajánlását teszi lehetıvé Az ügyfélkapcsolati munkatársak személyes szolgáltatásokat nyújtanak Budapesten és vidéken Dedikált szenior referenseken nyugvó ágazati kompetencia és termék-alapú kompetencia központok Retail és treasury termékek teljes skálájának professzionális kínálata Intézményi ügyfelek Biztosítók Alapítványok, non-profit szegmens Kamarák, ügyvédi irodák, szakmai szervezetek stb. Helyi önkormányzatok termékspecifikusan 8

9 Projektfinanszírozás / Középvállalati ügyfelek: megújult üzleti modellek Projektfinanszírozás - Piaci részesedés 2009 MKB; 29,2% Faktoring - Piaci részesedés 2009 Projektfinanszírozás 1995 óta piacvezetı a projekt-, ingatlan- és átfogó hosszú távú vállalatfinanszírozásban 2008-tól elmozdulás fokozatosan arrange and sell üzleti modell felé Meghatározó szerep különbözı projektszegmensekben: irodaépítés, üzletközpontok, lakóparkok, kereskedelmi ingatlanok, telekommunikáció, energia, infrastruktúra, PPP projektek Együttmőködés a BayernLB-vel Euromoney Liquid Real Estate A legjobb kereskedelmi Bank Magyarországon díj 2009-ben Középvállalatok Fókuszban a multinacionális cégek szállítói, exportorientált, regionálisan aktív középpiaci, növekedési potenciállal rendelkezı, illetve perspektivikus hazai vállalkozások Állami, ill. EU Forrású fejlesztési támogatások közvetítése Piacvezetı pozíció faktoringban Termelı- és egyéb eszközök leasingje, trade finance Felsı-közép vállalatok Válogatott termékkör, testreszabott szolgáltatás Fókuszban a forgalmi termékek, kereskedelemfinanszírozás és a faktoring Jelentıs igény a projektfinanszírozásra Saját, akár refinanszírozott programok, állami konstrukciók MKB; 29% Alsó-közép vállalatok: 2009-tıl szabványosított termékértékesítés, standard termékkör és hitelbírálati folyamatok. Az szegmens igényeihez kialakított termékek állnak rendelkezésre: likviditást és forgó finanszírozást segítı, fejlesztések megvalósítását szolgáló beruházási hitelek Garancia intézmények kapcsolása forráshoz jutás segítéseként Állami fejlesztési támogatások közvetítése (AVHA, MFB, Eximbank) Az alsó-középvállalatok ügyviteli rendszeréhez alkalmazkodó új kiszolgálási modell bevezetése. Gyorsabb ügyfélszolgáltatások 9

10 Termékek és szolgáltatások vállalati és intézményi ügyfelek részére Számla és Cash Management Ügyféligényeknek megfelelı, rugalmas Cash-Pool szolgáltatástípusok biztosítása forintban vagy egydevizás változatban SEPA fizetési megbízások Elektronikus csatornák + új Netbróker szolgáltatás Hagyományos és támogatott hitellehetıségek Bankgaranciák és okmányos mőveletek Hagyományosan vállalkozások számára nyújtott, változatos hiteltermékeink folyamatosan elérhetıek forintban és devizában Az MFB Zrt.-vel közösen nyújtott kedvezményes kamatozású hitelek vállalkozások tevékenységbıvítéshez vagy beruházásaikhoz, piaci kamatoknál kedvezıbb kondíciókkal, forint alapon árfolyamkockázat nélkül Az MKB bankgarancia kibocsátását forintban és devizában egyaránt vállalja (Fizetési-, Ajánlati/Tender-, Jóteljesítési-, Hitelfedezeti- ill. Vámgaranciák) nemzetközi és belföldi fizetési formák (okmányos beszedvény/okmányos inkasszó, okmányos meghitelezés/akkreditív/letter of credit(l/c)) Treasury, értékpapír- és egyéb szolgáltatások Pénzpiaci- és kockázat management termékek és szolgáltatások Pénzügyi és befektetési tanácsadás Számlavezetési-, befektetési- és hiteltermékek, szolgáltatások Faktoring és eszközlízing 10

11 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 11

12 Kisvállalatok: megújult üzleti modell 2009-tıl Stratégiai fókuszban 2007-tıl, 2009-tıl 250 MFt éves árbevétel alatti ügyfelek, standard termékekkel kiszolgálva A kisvállalati ügyfelek száma 2009 végén meghaladta a 36 ezret. A kisvállalati ügyfelek számla- és betétállománya 2009 végén 97,5 Mrd Ft-ra bıvült, a hitelállomány pedig meghaladta a 32,5 Mrd Ft-ot Teljeskörő kiszolgálás dedikált kisvállalati és pénzügyi tanácsadókon keresztül Megújult kisvállalati termékpaletta; piacképes kisvállalat specifikus számlavezetı szolgáltatáscsomagok és hiteltermékek Aktív szerepvállalás az állami támogatásos termékekben, húzótermék a kedvezı biztosítéki hátterő Széchenyi kártya (piaci részesedés az új ügyfeleknél 22%) Széleskörő együttmőködési megállapodások különbözı szakmai és vállalkozói szervezetekkel, kamarákkal, ingatlan értékbecslıkkel Kiemelt fókuszban az elektronikus bankolás 12

13 Kisvállalati szolgáltatáscsomagok: a kezdıktıl a profikig Dinamika Nova Elektronikus Flotta Kiknek? Induló, tıkeszegény és alacsony banki forgalommal rendelkezı mikro vállalkozások részére Stabilan mőködı kisvállalatok bankolási költségeinek csökkentésére alkalmas Induló és jelentıs banki forgalmat bonyolító ügyfeleinknek, akik elınyben részesítik az internetes kommunikáció, ill. bankolás lehetıségét Széles üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezı és elektronikus bankolást preferáló ügyfeleinknek ajánljuk Alapvetı banki szolgáltatások Elektronikus szolgáltatások alacsony havi átalánydíj ellenében forint számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások széles palettája kiemelkedı látra szóló kamatozás, amennyiben a számlatulajdonos magánszemélyként meghatározott szolgáltatáscsomaggal rendelkezik Ingyenes készpénzbefizetés Ingyenes NetBANKár szolgáltatás a számlavezetési díjat mérsékli a felhasználható forgalmi jutalék elektronikus bankolás esetén akár 13 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk papíralapú bankolás esetén akár 6 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk Ingyenes NetBANKár szolgáltatás és NetBANKár Business kedvezményesen alacsony havi díj ellenében számlavezetés ingyen vehetık igénybe a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatások kedvezményes elektronikus tranzakciós díjak kedvezı havi díj ellenében forint számlavezetés és ingyen vehetı igénybe egy devizaszámla vagy a PCBANKár szolgáltatás ingyenes minden bankon belüli átutalás elektronikus tranzakciós díjak kedvezményesen ingyenesen nyújtjuk a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatásokat 13

14 Gyors, célokhoz illeszkedı kisvállalati hiteleink Hányféle hitel létezik, és mik az elınyei? Hiteleinket úgy alakítottuk ki, hogy a kisvállalati szektorban a lehetı legtöbben megtalálják a számításukat. Különbözı feltételekkel és lehetıségekkel kínáljuk hiteleinket. 1x1 Folyószámlahitelünk azon vállalkozások számára elınyös, akiknek gyors és rugalmas segítségre van szükségük az idılegesen jelentkezı cash-flow, illetve forgóeszköz ingadozásai miatti finanszírozási igényekre, hiszen a hitelkeret egyszerően, tárgyi biztosíték nélkül igényelhetı az árbevétel 10%-a, maximum ,- Ft erejéig. Amennyiben a vállalkozásnak nagyobb folyószámla hitelkeretre van szüksége, úgy igénybe veheti 1x1 Folyószámlahitel Plusz termékünket, mely mögött a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. áll, és az igényelhetı összeg elérheti az árbevétel 25%-át, de maximum ,- Ft-ot. Amennyiben forgótıkére van szüksége a cégnek, hogy készlet és anyagszükségleteit biztosítsa, úgy az 1x1 Forgóeszköz hitelt javasoljuk. A hitelkeret mely a biztosíték mértékétıl függıen elérheti az ,- Ft-ot, lehet forint vagy euró alapú, a futamidı alatt szabadon felhasználható, évente azonban kétszer részlegesen visszafizetendı. Ingatlan vásárláshoz a legkedvezıbb az 1x1 Beruházási hitelünk, melynek visszafizetését nem kell rögtön megkezdeni, lehetıség van a futamidıtıl függı türelmi idı választására is. Nagyobb összegő kiadás finanszírozására, vagy más banki hitel kiváltására az 1x1 Szabadfelhasználású Jelzáloghitel a legkedvezıbb, melynél szintén türelmi idıvel élhet a kisvállalkozó. E két termék esetén az igényelhetı hitelösszeg maximális összege ingatlan értékétıl függıen -, akár ,- Ft is lehet. 1x1 Betétfedezető hitelünk szabad felhasználásra vagy tagi kölcsön kiváltására is alkalmas lehet, magánszemély által elhelyezett óvadék esetén akár 250 millió Ft összegő hitellehetıség is biztosított. Ezen hitellehetıségeken kívül az MKB Banknál is lehet igényelni a Széchenyi Kártya 2 Konstrukciót. 14

15 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 15

16 Lakossági ügyfelek (1): minıségi személyes szolgáltatások 7% 6% Lakossági piaci részesedések Személyesen Önnek differenciált értékajánlat és szolgáltatás minden ügyfélszegmens számára ügyfél; megcélzott ügyfélkör: az átlagnál magasabb 5% vagyoni, jövedelmi potenciállal rendelkezı ügyfelek 4% 3% 2% 1% 0% Lakossági hitelek Lakossági betét Háztartások megtakarításai Az egy ügyfélre jutó megtakarítás a szektorátlag duplája A lakossági bankkártyák száma darabot ért el végén Ügyfeleink igényeihez igazodó szolgáltatás-csomagok: kiemelt hangsúly a fiatal generáción (Gondoskodó, Student, Az MKB Bank piaci részesedése a lakossági lakáshitelezésben Az MKB Bank piaci részesedése: lakossági betét+teljes bef. alap+huf kötvényekben Karrier csomagok kedvezményes feltételekkel, Babakötvény), kiemelt pénzügyi szolgáltatások: Exkluzív csomag; az MKB; 7,9% MKB; 5,6% ezüst évek pénzügyi nyugalma: Nyugdíjas csomag; e- bankolás: Elektronikus csomag Széleskörő megtakarítási és befektetési lehetıségek kockázatvállalási hajlandóság szerint Elektronikus csatornák: NetBANKár, NetBRÓKer, TeleBANKár, MobilBankár 86 fiók, ATM, Portál, Lakossági hírlevél 16

17 Lakossági ügyfelek (2): az MKB Bank a jelzáloghitel specialista Az MKB Bank hiteltermékei rugalmasságot nyújtanak ügyfeleink számára, a Bank az ingatlanfedezető hitelek szakértıje Folyószámlahitel Betét- és értékpapír-fedezető (Lombard) hitelek Személyi kölcsön Nyugdíjpénztári kölcsön Hitelkártyák ( db) MKB Bank saját hitelkártyák: Visa és MasterCard Co-branded hitelkártyák: T-Mobile, Lufthansa, WestEnd Lakás- és magánhitelek széles választéka Forint és EUR alapú MKB hitelek Értékmegırzı program az MKB Biztosítóval MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program MKB BUBOR Plusz Forint hitel Állami támogatásos lakáshitelek teljes választéka Lakáshitelek bármilyen lakáscélra (áthidaló, bıvítés, korszerősítés, új és használt lakás vétel, építkezés, stb.) Ingatlanhitel nem lakáscélú ingatlanokra 17

18 Termékek és szolgáltatások lakossági ügyfeleink számára Forint- és devizaszámla-vezetés Számlacsomagok (Exkluzív, Student, Karrier, Gondoskodó, Elektronikus, Nyugdíjas) Betétlekötés MKB saját kibocsátású kötvények MKB Kivételes Folyószámla Pénzpiaci betét MKB Hozamtrió (betét+kötvény+befektetési alap) MKB Trezor Tartós Megtakarítási számla Babakötvény Valamennyi típusú átutalási megbízás Betéti bankkártyák (VISA, MasterCard) Hitelkártyák (VISA és MasterCard) Co-branded hitelkártyák (T-Mobile, Lufthansa, WestEnd) Folyószámlahitel MKB lakáshitelek és szabad felhasználású jelzáloghitel Személyi kölcsön MKB Befektetési jegyek forgalmazása Állampapírok és részvények forgalmazása Tıke és értékpapír számlák vezetése Csekk (kibocsátás, megvétel, utazási csekkek forgalmazása) MKB TeleBANKár MKB MobilBANKár MKB NetBANKár Széf szolgáltatás MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár MKB Biztosítók MKB Nyugdíj-elıtakarékossági számla Autó- és haszongépjármő finanszírozás (MKB-Euroleasing Rt.) Lombard hitel Nyugdíjpénztári áthidaló hitel 18

19 Private Banking: felfutó üzletágunk Az MKB Bank 2003-ban indította Private Banking üzletágát 2009-ben a konzervatív tıkevédelemre fókuszált szemléletnek köszönhetıen sikerült nagymértékő vagyonnövekedést elérni Magánszemélyek és társas vállalkozások számára kínálunk egyedi igényeikre épülı: Teljes körő pénzügyi kiszolgálást Portfoliókezelést Befektetési tanácsadást Pénzügyi tervezést Számlavezetést saját privát bankárokon keresztül Együttmőködési megállapodásaink alapján svájci és luxemburgi portfoliókezelés és számlavezetés Minimum 50 millió Ft szabadon befektethetı pénzügyi megtakarítás szükséges Az üzletág végén szerzıdött ügyfél 180 Mrd Ft vagyonát kezelte (2008: 1017 ügyfél és 136 Mrd Ft kezelt vagyon). Az egy fıre jutó kezelt vagyon meghaladja a 137 mft-ot, ami kiemelkedı a hazai piacon A Private Banking üzletág budapesti központtal ill. 10 vidéki nagyvárosban helyi privát bankárok hálózatával mőködik Az MKB Bank teljes lakossági, vállalati és befektetési szolgáltatási termék palettája elérhetı. 19

20 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek - leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 20

21 Pénz- és tıkepiacok: ügyféligényeknek megfelelıen folyamatosan bıvülı termékpaletta Vállalati treasury és kockázatkezelési termékek: A 10 legnagyobb szereplı egyike az FX kereskedésben; rövidtávú likviditás- és kamatkockázat kezelés Kamat- és árfolyamkockázati termékek aktív értékesítése (határidıs, opciós és strukturált termékek) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% MKB befektetési alapok piaci részesedése 5.1% 5.3% 4.5% 4.0% 3.7% 2.9% 2.2% 1.4% 1.5% 0.9% 2005h1 2005h2 2006h1 2006h2 2007h1 2007h2 2008h1 2008h2 2009h1 2009h2 MKB Befektetési Alapok: Teljeskörő nyíltvégő alapkínálat, mind befektetési politika, mind deviza denomináció tekintetében Az ügyféligényeknek és piaci trendeknek megfelelıen folyamatosan bıvülı garantált zártvégő paletta. A mérsékelt kockázatú, tıkevédett, zártvégő alapok szegmensében 11,6%-os piacrésszel 3. az MKB. A következetesen megvalósított befektetési szolgáltatás stratégia eredményeként az elmúlt években több helyet elırelépve emelte piacrészét az MKB MKB Kötvények és egyéb értékpapírok forgalmazása: Az MKB az egyik legjelentısebb kötvénykibocsátó a hazai piacon, 2009 végén a fennálló állomány 125 md forintot tett ki A Bank piaci részesedése hitelintézetek által kibocsátott kötvényekben a lakosság körében 14,1%, vállalatoknál 53,5%, míg intézményeknél 15,9% volt 2009 végén Az MKB Bank a magyar állampapírok egyik meghatározó elsıdleges forgalmazója, 10,5%-os piacrésszel a 4. legnagyobb az ÁKK aukcióin. Az azonnali OTC értékpapír forgalomban az MKB Bank 7,6%-os piacrészt ért el, míg a tızsdei részvények forgalmazását 56%-kal növelte. Emellett a külföldi értékpapír forgalmazás is fellendülést mutatott 2009-ben. Vagyon- és portfolió kezelés: Intézményi és lakossági ügyfelek számára a kezelt eszközállomány meghaladta a 202 Mrd Ft-ot végén (33%-os növekedés) Fıbb ügyfelek: MKB Nyugdíjpénztár, egyéb nyugdíj- és egészségpénztárak, önkormányzatok, vállalatok, alapítványok, magánszemélyek Letétkezelés: Mrd Ft eszköz kezelése 2009 végén, elsısorban intézményi ügyfelek részére (biztosító társaságok, nyugdíjpénztárak stb.). Az MKB jelentıs piaci pozícióval bír. 21

22 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 22

23 Alternatív értékesítési csatornák: bıvülı szolgáltatások biztonságosan Elektronikus bankszolgáltatás MKB-TeleBANKár MKB-NetBANKár MKB-MobilBANKár ATM Külsı értékesítési partnerhálózat PC Bankár, NetBankár Business Multicash - Online számla- és tranzakciós szolgáltatások zömmel nagy-, és középvállalati ügyfél vette igénybe a PCBankár szolgáltatást 2009 végén Az átutalások alapvetıen elektronikusan történnek Az MKB Bank Call Center-e 24 órás szolgáltatást nyújt a teljes ügyfélkör számára A Call center és az internetbank szolgáltatás 2009-ben is megırizte 1. helyét kiszolgálási minıség színvonalát és az ügyfélbarát megoldásokat tekintve, londoni székhelyő Branchmarking felmérése szerint vállalati (29%), lakossági ügyfél (33%) Közvetlen kapcsolat kollégáinkkal vagy automatizált szolgáltatások Több mint lakossági (43%) és vállalati ügyfél (43%) Új Személyes Pénzügyek funkció a saját pénzügyek tervezéséhez Az év innovatív bankja 2009 MasterCard 3. hely Elindult a NetBróker szolgáltatás MKB befektetési alapok és saját kibocsátású kötvények forgalmazása Számlák, átutalások, megtakarítási tranzakciók és befektetési szolgáltatások, hitelekkel kapcsolatos információk Bankkártyás tranzakciók, egyenleg; folyamatos szolgáltatás fejlesztés SMS szolgáltatás fizetési tranzakciókról, új termékekrıl, akciókról 95 saját ATM Több mint további ATM elérhetıség az országban 993 válogatott, minıségi ügynökcég, összesen fıs értékesítési hálózat Értékesítés lakossági és KKV ügyfelek részére Számlatermékek, kártya, betéti és megtakarítási termékek, hiteltermékek, elektronikus szolgáltatások, garancia és akkreditív értékesítés 23

24 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 24

25 Az MKB Bank belföldi fiókhálózata: személyes kiszolgálás országos lefedettséggel végére a Bank fiókhálózata 86 tagúra bıvült: 26 fiók Budapesten, 9 fiók az agglomerációban, 51 fiók vidéken Regionális kompetencia centrumok vállalati, pénz- és tıkepiaci termék-specialistákkal ill. privát bankárokkal Helyi döntési rugalmasság Második leghatékonyabb fiókhálózat ben - Branchmarking Ltd. 25

26 Fıbb belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek: teljessé teszik pénzügyi szolgáltatásainkat MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár Stratégiai üzletág az MKB Bank számára, a bank stabil, hosszú távú hátteret és támogatást nyújt a pénztáraknak tag, 138 Mrd Ft vagyon 2009 végén (a vagyon a környezet ellenére nıtt) A 4. legnagyobb önkéntes pénztár Magyarországon, 10,5%-os piaci részesedés 2009-ben Az egy fıre jutó vagyon az országos átlagnál változatlanul számottevıen, önkéntes ágon az elızetes adatok alapján 34,2%-kal, magán ágon 70,6%-kal magasabb a válság ellenére. Stratégiai üzletág, 2003 közepén alakult végén tag, 15,8%-os piacrész, a 2. legnagyobb A pénztár vagyona: 7,6 Mrd Ft végén Közel szerzıdött egészségügyi szolgáltató partner, továbbá szoros kapcsolatrendszer vállalati és intézményi munkáltatóval elfogadóhely MKB Biztosítók 2007-ben az MKB Vagyon és Életbiztosítót alapított, ezzel a bankcsoport univerzalitása teljessé vált (tulajdonosok: MKB Bank, VKB, BayernLB) Az MKB Életbiztosító ügyfélszáma végén közel (+64%), míg az Általános Biztosító ügyfélszáma megduplázódott, így közel fı volt ben a biztosítók számos új élet- és nem-életbiztosítási termékkel léptek a piacra: Életbiztosítások: MKB Életrevaló, MKB Multivédelem vagyonbiztosítás, Mentsvár Társasház-biztosítás Alkuszi értékesítés megkezdése 26

27 Belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek (2): MKB-Euroleasing csoport egyedülállóan komplex szolgáltatások A cégcsoport Szolgáltatások Vevı- és dealer finanszírozás Flotta finanszírozás Kereskedelem Biztosítási Bróker Stratégiai partnerkapcsolat 2001 óta MKB 50%-os részesedése az MKB-EUROLEASING csoportban. Piacvezetıi pozíció az új személygépkocsi finanszírozási kihelyezések alapján. 49%-os tulajdoni hányad egy közös vállalatban a Toyota-val (Toyota Finance Hungary Ltd), egyedülálló együttmőködési gyakorlat a Toyota-világában Back office szolgáltatás a Toyota Finance Hungary és a PSA Hungary számára Mintegy ügyfél finanszírozása 2009-ben MKB-Euroleasing által üzemeltetett portálok Komplex és egyedülállóan integrált pénzügyi és egyéb szolgáltatások a csoport vállalatai révén Teljekörő szolgáltatások az autókereskedelemben és a flotta kezelésben (gépjármő és dealer finanszírozás, szerviz, gépjármő kereskedelem, biztosítási bróker, flotta finanszírozás) Prudens finanszírozási gyakorlattal az erısen visszaesett autófinanszírozási piacon tudott teret nyerni a cégcsoport MKB-Euroleasing Gépjármő-finanszírozás új gépjármő finanszírozása 2009-ben (2008: ) Új ügyfélkihelyezések: 20,7Mrd Ft (2008: 61,4Mrd Ft), az új személygépjármővek piacán piacvezetı pozíció MKB-Euroleasing Flottakezelés A teljes kezelt állomány alapján + 20%-os piacrészesedés, 2. hely Finanszírozott és kezelt autók száma: MKB-Euroleasing Autókereskedelem db eladott autó 2009-ben 27 értékesítési pont, 13 márka, számos használt autó telep Nr. 1. a hagyományos és internetes biztosítási közvetítésben egyaránt A gépjármővek biztosításának közvetítését a hagyományos közvetítıi szegmensben piacvezetı Eurorisk Kft., valamint az internetes közvetítıi piacon piacvezetı Netrisk Kft. végzi, 2009-ben összesen 400 ezer db Casco és kötelezı gépjármő felelısség biztosítást realizálva 27

28 Leánybankok: válságalkalmazkodás után konszolidáció Bulgária 94%-os MKB Banki tulajdonrész Univerzális bank jelentıs tapasztalattal kis- és középvállalkozások finanszírozása terén A vállalati ügyfelek száma (nagy és közepes), a retail ügyfélszám (lakosság és mikrovállalkozások) volt 2009 végén A 2010-es évben az eszköz oldali bıvülés hangsúlya a lakossági és jelzáloghitelezés; a vállalatfinanszírozás fókuszában a megfelelı track record-dal bíró KKV ügyfelek, strukturált hitelekkel, Bolgár Fejlesztési Bank által biztosított forrásokkal, EU programokkal Ügyfélforrások intenzívebb bevonása versenyképes diverzifikált termékpalettával Fontos cél a bankszektornál kedvezıbb portfolióminıség megtartása, és ezáltal az eredményesség javítása Románia 87,5%-os MKB Banki tulajdonrész Univerzális bank, a Bank stratégiájának középpontjában a lakossági ügyfél szegmens áll, differenciált szolgáltatási modell megvalósításával A vállalati ügyfelek száma (nagy és közepes), a retail ügyfélszám (lakosság és mikrovállalkozások) volt 2009 végén Fókusz a meglévı ügyfélkörön, szelektív lakossági és vállalati akvizíció A Bank elsısorban az ügyfélkapcsolatok elmélyítésére és a tranzakciók számának emelésére koncentrál a szolgáltatási színvonal és az ügyfél elégedettség javítása érdekében IFRS, mbgn Mérlegfıösszeg 1, ,631.4 Ügyfélhitelek (nettó) 1, ,164.9 Ügyfélbetétek Saját tıke Állományok, eredmények Piacrészek Fıbb mutatók Bruttó eredmény Adózás elıtti eredmény ROAE - adózás elıtti 11.7% 3.5% ROAA - adózás elıtti 1.0% 0.3% Költséghatékonyság 66.2% 65.2% Tıkemegfelelési mutató 13.8% 13.4% Alkalmazottak létszáma Fiókszám Mérlegfıösszeg 2.2% 2.3% Vállalati hitelek* 2.8% 2.9% Lakossági hitelek** 1.2% 1.2% Vállalati betétek* 2.9% 3.0% Lakossági betétek** 1.3% 1.2% * a teljes vállalati szektorra vonatkozóan; ** csak lakosság BGN/EUR: IFRS, mron Mérlegfıösszeg 2, ,359.1 Ügyfélhitelek (nettó) 1, ,340.6 Ügyfélbetétek 1, ,228.9 Saját tıke Állományok, eredmények Piacrészek Fıbb mutatók Bruttó eredmény Adózás elıtti eredmény ROAE - adózás elıtti -30.2% -50.9% ROAA - adózás elıtti -2.4% -3.1% Költséghatékonyság 90.0% 82.3% Tıkemegfelelési mutató 9.2% 10.4% Alkalmazottak létszáma 1, Fiókszám Mérlegfıösszeg 0.9% 0.6% Vállalati hitelek* 1.3% 0.9% Lakossági hitelek** 0.5% 0.5% Vállalati betétek* 0.8% 0.6% Lakossági betétek** 0.6% 0.8% * a teljes vállalati szektorra vonatkozóan; ** csak lakosság RON/EUR: 3.68 (2008) és 4.23 (2009) 28

29 Tartalom Az MKB Bankról Vállalati ügyfelek Kisvállalati ügyfelek Lakossági ügyfelek Pénz- és tıkepiaci szolgáltatások Értékesítési csatornák Stratégiai partnerek leányvállalatok Társadalmi felelısségvállalás 29

30 Társadalmi felelısségvállalás Mővészetek: Az MKB Bank nagyszabású képzımővészeti győjteménnyel rendelkezik, mely számos kiemelkedı 19. és 20. századi magyar mővész alkotásait tartalmazza. Hosszú távú együttmőködés több múzeummal: Szépmővészeti Múzeum Ludwig Múzeum Nemzeti Galéria Karitatív tevékenységek: Együttmőködés a Nemzetközi Gyermekmentı Szolgálattal; MKB ösztöndíjak a tehetséges, szociálisan rászoruló gyermekeknek Számos kórház, iskola, alapítvány támogatása. 30

Személyesen Önnek. Az MKB Bank bemutatkozik. Budapest, 2009. szeptember. Részletes 2008 év végi adatokkal és 2009. I. félévi fıbb mutatókkal

Személyesen Önnek. Az MKB Bank bemutatkozik. Budapest, 2009. szeptember. Részletes 2008 év végi adatokkal és 2009. I. félévi fıbb mutatókkal Személyesen Önnek Az MKB Bank bemutatkozik Részletes 2008 év végi adatokkal és 2009. I. félévi fıbb mutatókkal Budapest, 2009. szeptember Miért érdemes az MKB Bankot választani? A fı tulajdonos, BayernLB,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl A HBW Express Takarékszövetkezet 2006-os üzleti évének legfontosabb célkitőzése az üzleti állományok megfontolt növelése és a jövedelmezıség javítása volt. Ahogy a

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek 1 / 20 Tartalomjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Folyószámlahitel... 3 MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára Tubai Csilla K&H Bank Bankkártya elfogadás vezetője MSZÉSZ Közgyűlés 2013.05.09.Kecskemét tartalom a K&H Bank a K&H Bank bankkártya elfogadás

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

EU-pályázatok 2014-2020

EU-pályázatok 2014-2020 EU-pályázatok 2014-2020 A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Mi kell a növekedéshez? Fizikai tőke felhalmozás Technológiai

Részletesebben

Budapest, 2005. február 16.

Budapest, 2005. február 16. HÁTTÉR INFORMÁCIÓK AZ 2004. ÉVI ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉRŐL (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) SZÓLÓ SAJTÓANYAGÁHOZ Jelen tájékoztató az MKB 2004. évi pénzügyi és üzleti teljesítményéről a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. AZ MKB Bank Zrt 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS. AZ MKB Bank Zrt 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS AZ MKB Bank Zrt 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ (Magyar Számviteli Szabályok, MSZSZ) 2008 üzleti szempontból, alapvetıen a környezet hatására, kétarcú év volt az MKB Bank számára. Már a nemzetközi

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. LXXXVII - Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag kondíciói. Érvényes: 2015. július 3-ától

KONDÍCIÓS LISTA. LXXXVII - Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag kondíciói. Érvényes: 2015. július 3-ától KONDÍCIÓS LISTA A Bank 2014. június 23-ától a Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag értékesítét felfüggeszti, a továbbiakban a Kiválóságok Klubja 2 Szolgáltatáscsomag igényelhető. LXXXVII - Kiválóságok

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Bemutatkozás Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Budapest, 2015. szeptember 8. Generali Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Jogi személyiség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek!

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! Valami plusz csak Önnek Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! munkavállalói számára A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói

Részletesebben

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. április 14-tıl visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

12. Pénzügyi szolgáltatások

12. Pénzügyi szolgáltatások 12. Pénzügyi szolgáltatások 57 A Pappas Auto a pénzügyi tevékenységek területén a Mercedes-Benz Financial Services széleskörő, szolgáltatását veszi igénybe A Pappas Auto, a Daimler konszern erre szakosodott

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

CIB Bank az Európai Unióban

CIB Bank az Európai Unióban CIB Bank az Európai Unióban Szenci Krisztina EU szolgáltatás vezetője 2009. Május 14., Debrecen CIB Bank előnyei Nemzetközi kapcsolatrendszer Az EURO övezet 3. legnagyobb bankcsoportjának tagja Elsőként

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Személyi Kölcsön... 3 Hitelkártyák...

Részletesebben

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista II. Érvényben: 2014. március 17-tıl visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. november 01. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 0,40 Otthonteremtő betét 5 év 0,40

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Pénzügyi válság és a lakossági befektetési piac. Az Erste Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. együttműködésének utóbbi egy éve.

Pénzügyi válság és a lakossági befektetési piac. Az Erste Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. együttműködésének utóbbi egy éve. Pénzügyi válság és a lakossági befektetési piac. Az Erste Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. együttműködésének utóbbi egy éve. Kisházi Péter Hálózati Értékesítési Igazgató Erste Befektetési Zrt. Témák

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6.

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. MIT KÍNÁL AZ OTP BANK? 2 Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: 2013. augusztus 28-ától Közzétéve: 2013. június 24.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: 2013. augusztus 28-ától Közzétéve: 2013. június 24. Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Közzétéve: 2013. június 24. Tartalomjegyzék MKB Folyószámlahitel... 4 MKB Frissítı és MKB Frissítı Extra Folyószámlahitel...

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Forrás hitelcél összhang, Hiteltípusok Folyószámlahitel szabad felhasználással Tartós forgóeszköz hitel Beruházási hitel Szabad felhasználású és önerő

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. május 13-tól LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS LAKOSSÁGI SZÁMLÁK DÍJAK STANDARD FOLYÓSZÁMLA PRÉMIUM (Maestro vagy Visa Online

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató

Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató . Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató Alapítás Az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Német - Magyar Üzleti Fórum

Német - Magyar Üzleti Fórum Német - Magyar Üzleti Fórum Banki finanszírozás lehetőségei a kkv-k részére, kereskedelmi banki tapasztalatok Szarka László 2013. április 04. Témák MKB BANK / BAYERN LB Áttekintés a német magyar gazdasági

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

AJÁNLAT szakszervezeteknek szakszervezetek tagjainak és azok családtagjai részére

AJÁNLAT szakszervezeteknek szakszervezetek tagjainak és azok családtagjai részére AJÁNLAT szakszervezeteknek szakszervezetek tagjainak és azok családtagjai részére A GRÁNIT BANKRÓL A GRÁNIT Bank a hazai pénzpiac új szereplőjeként a tiszta, világos kommunikáción, korrekt és egyértelmű

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

Finanszírozás az új uniós pályázati időszakban

Finanszírozás az új uniós pályázati időszakban Finanszírozás az új uniós pályázati időszakban Hasznos tanácsok egy pénzügyi partnertől Lakatos Csilla fiókigazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt. Zalaegerszeg, 2014. október 2. Európai uniós támogatások

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági körülmények: Az elızı évhez képest a gazdálkodás külsı körülményei lényegesen

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Széchenyi Kártya Program termékei Érvényes: 2013. szeptember 12.-től Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Éven belüli finanszírozási igényeit könnyen, gyorsan szeretné megoldani? Igényelje

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére)

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) Hirdetmény Lakossági hitelek díjai 2.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Ügylet szolgáltatás megnevezése Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) 100.000,- Ft-ig 2.342,- Ft Fogyasztói

Részletesebben

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7 a Lakossági Folyóhitel kamatairól, valamint díj- és A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg. A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre:

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András 1 Mit is gondolnak rólunk Legyél mindig kedves a bankárokkal. Legyél mindig kedves az alapkezelőkkel. Legyél mindig kedves a médiával. Ebben

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-189/2006/64. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MKB Bank Nyrt. (Budapest), az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Budapest), a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest), és a

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Kisvállalati pénzügyek és finanszírozás

Kisvállalati pénzügyek és finanszírozás Kisvállalati pénzügyek és finanszírozás Hatékony megoldások, fontos tudnivalók Papp Milán fiókigazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt. Szombathely, 2014. április 10. Kisvállalati számlavezetés választási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója MKB Bank elkötelezte magát az operatív CRM és front-end rendszer kialakítása mellett, így a Microsoft Dynamics CRM bevezetése a felsıvezetés körében is kiemelt figyelmet kapott. Sebık András az MKB Bank

Részletesebben