Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Hatálybalépés napja: Az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak 1.1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tekintetében irányadó jelen alapszerződés. 1.2 Szolgáltató: nserver.hu (Fazekas Kristóf e.v.,3300 Eger, Deák Ferenc utca 28., Adószám: , Nyilvántartási szám: ) 1.3 Előfizető: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármelyikét szerződésszerűen illetve ráutaló magatartással igénybe vevő természetes vagy jogi személy. 1.4 Egyedi Előfizetői Szerződés: a jelen ÁSZF-fel együttesen értelmezendő az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött egyedi rendelkezéseket tartalmazó szerződés. Domain nevek igénylésekor Igénylőlap megnevezéssel jelenik meg, így az Igénylőlap Egyedi Előfizetői Szerződésnek tekintendő. 1.5 Nyilvántartó: A domainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat). 1.6 Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi. 2. Az ÁSZF hatálya és rendszere 2.1 Az ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra kiterjed. 2.2 Az ÁSZF az Előfizetővel kötött Egyedi Előfizetői Szerződéssel együttesen értelmezendő, kivéve ha az Egyedi Előfizetői Szerződés és az ÁSZF egymásnak ellentmondó vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Ez esetben az Egyedi Előfizetői Szerződés az irányadó. 2.3 A Szolgáltató a szolgáltatási környezet feltételeinek változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a Szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF egyoldalú, az Előfizető előzetes értesítését követően hatályos módosítását (beleértve a díjak, díjcsomagok igénybevételi feltételeinek megváltoztatását is). 2.4 Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató honlapján értesíti Előfizetőit. 2.5 A Szolgáltató nem köteles az Előfizetőt előre értesíteni amennyiben a módosítások új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket nem érintik, vagy szolgáltatási díjak csökkentését jelentik. 3. A Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatások 3.1 Domain Regisztrációs Szolgáltatás 3.2 Hoszting Szolgáltatás

2 4. Domain Regisztrációs Szolgáltatás részletezése 4.1 A Szolgáltató a Domain Regisztrációs Szolgáltatást közvetített szolgáltatásként kínálja. Nserver ügyfélszolgálat 4.3 A magyar közdomainekre vonatkozó szabályokat a Nyilvántartó írja elő, annak honlapján mindenkor elérhető (http://www.domain.hu/). Amennyiben ennek nem felel meg az igénylő Előfizető által benyújtott regisztrációs igénye úgy a Szolgáltató vagy a Nyilvántartó elutasíthatja azt. 4.4 A nemzetközi és egyéb domainekre az azokat nyilvántartó szervezetek által meghatározott szabályok vonatkoznak. Amennyiben ezeknek nem felel meg az igénylő Előfizető által benyújtott regisztrációs igénye úgy a Szolgáltató (amennyiben nem rendelkezik regisztrátori státussal), a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó elutasíthatja azt. 4.5 Az ICANN által felügyelt TLD-k esetében kimelten fontos a domain igénylő és használó felelősségének ismerete és vállalása. A szolgálatásaink igénybevételével és használatával az Előfizető ezeket magára nézve mindenkor kötelezően elfogadja. Részletes leírás az ICANN honalpján található, itt: 4.6 Az új domain sikeres regisztrációja, a korábban regisztrált domain regisztráció sikeres fenntartása, igénylőváltás esetén a módosítások bejegyzése, illetve a korábban regisztrált domain sikeres átregisztrálása Szolgáltatóhoz jelenti a Domain Regisztrációs Szolgáltatás teljesülését. 4.7 A Szolgáltató honlapján lehetővé teszi a domain állapotok lekérdezését. Ennek alapján ellenőrizhető a domain regisztrálhatósága. Amennyiben a Szolgáltató akkreditált regisztrátorként működik adott domain nevek esetében úgy az ellenőrzés pontossága megbízható. Az ellenőrző szolgáltatás azoknál a domain neveknél ahol a Szolgáltató viszonteladóként működik kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül hivatalos állapotjelzésnek. A domain nevek hivatalos állapotának megismerése az egyes Nyílvántartók honlapján érhető el. 4.8 A Domain Regisztráció elindításának feltételei: A Domain regisztrálásához kötelező hiánytalanul kitöltött igénylőlap és a szükséges mellékletek, dokumentumok beérkezése a Szolgáltatóhoz amennyiben ezt az adott domain nyilvántartója kötelezően elvárja Az Előfizető a Domain Regisztrációs Szolgáltatás mindenkori Regisztrációs Díjának maradéktalan megfizetése Az Előfizető az igényelt domain technikai beállításait hiánytalanul elvégezte. 4.9 Az igénylőlap hibátlan kitöltésének és a regisztrátorhoz való benyújtásának elmulasztása akár a domain regisztrációjának meghiúsulását vagy a delegálás visszavonását is eredményezheti. Abban az esetben ha a regisztráció elindításának vagy akár a sikeres regisztrációnak nem kötelező feltétele az igénylőlap benyújtása, attól még az igénylőt terheli a felelősség az igénylőlap benyújtásának elmulasztásáért ha annak szükségességét még ha a regisztráció elindításának nem is feltétele - a regisztrációs szabályzat rögzíti A Domain Regisztráció elindításához szükséges feltételek teljesültétől a Szolgáltató a hozzá beérkezett igényléseket 2 munkanapon belül feldolgozza, a domain regisztrációt elindítja A regisztráció időtartama változó, az egyes domainek Nyilvántartói által alkalmazott eljárásoktól függ. A Szolgáltató a domain nevek beregisztrálásának időtartamáért és annak sikeres bekövetkeztéért semmilyen felelősséggel nem tartozik az Előfizető felé A beregisztrált domain nevek fenntartása éves időintervallumokban kerül meghatározásra. A további évekre történő fenntartást, ami egyben a domain használati jogának a kért évekre történő meghosszabbítását jelenti, legkésőbb fordulónapig kell Szolgáltatóval rendezni, oly módon, hogy a

3 fenntartás díja az aktuálisan a Szolgáltató honlapján közzétett árlista szerint jóváírásra kerüljön Szolgáltató bankszámláján Szolgáltató ben értesíti az Ügyfelet a lejárati fordulónap közeledtéről. Erről legalább három alkalommal küld ben emlékeztetőt Ügyfélnek a Szolgáltató honlapján felhasználóként történő regisztrációjakor megadott címére. Az cím mindenkori működőképességének felelőssége, és ezáltal az értesítések kézbesítésének felelőssége is kizárólag Ügyfelet terheli és Szolgáltató nyomatékosan felhívja Ügyfél figyelmét az erről való folyamatos gondoskodásra Szolgáltató honlapján is folyamatosan elérhetővé teszi a felhasználó számára, saját fiókjába való bejelentkezéshez kötötten, az egyes általa használt domainek lejárati dátumát Amennyiben az Ügyfél fordulónapig nem újította meg a domain fenntartását oly módon, hogy a fenntartás díja jóváírásra kerüljön Szolgáltató bankszámláján, Szolgáltató a domaint felmondottnak tekinti és az egyes központi nyilvántartók szabályai szerint eljárva felmondja azt Az Ügyfél a regisztrációkor általa megadott évekre igényli a domain fenntartását. Amennyiben ezen időtartamon belül, a fordulónapnál korábban másik szolgáltatóhoz kéri át a domaint, úgy Szolgáltatóval a szerződéses viszonya megszűnik. Az átkérés a szolgáltatás Ügyfél általi azonnali felmondását jelenti és ezzel egyidejűen Szolgáltatóval szemben minden követeléséről lemond. A korábban befizetett fenntartási díj pedig csak akkor vihető tovább az átvevő szolgáltatóhoz ha azt az adott domain végződés központi nyilvántartójánál rögzíteni lehet Amennyiben az igénylés pillanatában a Domain még szabad, azonban a regisztráció elindítási feltételeinek teljesülése és a feldolgozási időtartam alatt a Domain nevet másik személy sikeresen bejegyzi, az igénylő Előfizető semmiféle kártérítési igényt nem támaszthat a Szolgáltató és/vagy Nyilvántartó felé A regisztráció meghiúsulása esetén a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az Előfizető felé és Előfizető köteles megfizetni a Szolgáltatónak a díjat illetve az összes eljárási vagy egyéb felmerülő díjakat A Domain Regisztráció elindításáig az Ügyfélnek jogában áll az igényléstől elállni. Ilyen esetben a Szolgáltató adminisztrációs díj levonásával visszafizeti a regisztráció mindenkori díját az Ügyfélnek A Domain regisztráció elindítását jelenti az igénylés benyújtása Nyilvántartóhoz. Amennyiben egy igény benyújtásra került úgy nincs mód a regisztráció díját visszafizetésére A domain regisztrációjának, fenntartásának, adatmódosításának illetve átregisztrálásának elindítása nem jelenti az Előfizető számára a Domain Regisztrációs Szolgáltatás teljesülését A domain regisztrálhatóságának vizsgálata az Előfizető kizárólagos feladata. Ennek felelőssége teljes egészében és kizárólag az Előfizetőt domain igénylőt terheli A Nyilvántartók/Regisztrátorok a domain regisztrálhatóságának vizsgálatát elmulasztó igény/igénylő esetén elutasíthatják a regisztrációs igénylést A Domain Regisztrációs Szolgáltatást kérelmező személy és a domain név regisztrálásának feltételeként megadott kapcsolattartó, számlafizető vagy mindezekkel kapcsolatban bármilyen más szerepkörben megjelenő személyek kizárólag 18. életévüket betöltött személyek lehetnek Az Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Domain Regisztrációs Szolgáltatás folyamatában közölt bármely adatot a Nyilvántartók és a Regisztrátorok az internet regisztrációs szokásainak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelenti, hogy ehhez az Igénylőlapon megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezik Az Előfizető a Domain Regisztrációs Szolgáltatás során megadott adatokban történő bármely változásról

4 köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni a változástól számított 5 naptári napon belül A Szolgáltató a hozzá beérkezett Előfizető által benyújtott igényeket az Előfizető érdekeit szem előtt tartva kezeli. Amennyiben a Szolgáltató előrelát bármilyen regisztrálással kapcsolatos nehézséget, akadályt, úgy az Előfizetőnek javasolja az igénylése visszavonását, illetve amennyiben lehetséges, javasolja másik domain választását Az Előfizető kijelenti, hogy az egyes domain nevek regisztrálási/delegálási szabályzatát megismerte, megértette és azok tartalmát magára kötelezőnek fogadja el. 5. Hoszting Szolgáltatás részletezése 5.1 A Szolgáltató hoszting szolgáltatását osztott hoszting szolgáltatásként ún. shared hosting (a továbbiakban osztott hoszting), virtuális szerver szolgáltatásként ún. VPS (a továbbiakban VPS) és dedikált szerver szolgáltatásként nyújtja. 5.2 Az osztott hoszting azt jelenti, hogy kiszolgálóinak erőforrásait több felhasználó között osztja el. Az Előfizető ilyen felhasználóként veszi igénybe, használja azt. Az osztott hoszting szolgáltatás az általában tárhely szolgáltatásként ismert megfelelője. 5.3 Előfizető a rendszer által megosztott vagy dedikált erőforrást foglal el ami lehet memória, processzor kapacitás, tárhely, webtárhely, tárhely, adatbázis, adatmentési vagy más tárhely stb. Ez alól kivétel a dedikált szerver szolgáltatás. 5.4 Szolgáltatónál regisztrált domainekhez Ügyfél díjmentesen és opcionálisan, kizárólag saját felelősségére, igénybe vehet bizonyos korlátozott hoszting szolgáltatásokat. Ezeket Szolgáltató mindenkor honlapján teszi közzé. Ezek nem tartoznak a továbbiakban hoszting szolgáltatásként leírtak közé, hanem korlátozott hoszting szolgáltatásként kezelendőek. Szolgáltató fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatásuk, korlátozásuk és megszüntetésük jogát. Bármilyen ezekkel a domainekhez kapcsolt korlátozott hoszting szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kár és felelősség kizárólag az Ügyfelet terhelik. 5.5 A hoszting szolgáltatás keretében az Előfizető további kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe vesz a Szolgáltatótól, mint DNS (domain kiszolgálás), elektronikus levelezés ( ) és ahhoz kapcsolódó szerver oldali vírus- és spamszűrés, különböző szerver oldali programozási nyelvekben megírt programok futtatási lehetőségét, adatbázisok használatát, időzített programfuttatást stb. 5.6 A Szolgáltató a hoszting szolgáltatását csomagok formájában értékesíti. A csomagok tartalmát, árát és egyéb részleteit honlapján teszi közzé. 5.7 A hoszting csomagok minden esetben a feltüntetett technikai paraméterek rendelkezésre állását takarják. Az Előfizető a szolgáltatás rendelkezésre állása után fizeti meg a Szolgáltatónak járó díjakat és nem az igénybe vétel szerint. Amennyiben az Előfizető részlegesen vagy egyáltalán nem használja ki a szolgáltatást, nem veszi igénybe azt, úgy nem jogosult a szolgáltatás ellenértékét vagy annak részletét visszakérni a Szolgáltatótól. 5.8 Az osztott hoszting szolgáltatás elsődleges és legfontosabb irányelve amelyet a Szolgáltató megkövetel (szükség szerint pedig érvényesít) az Előfizetőtől az ún. fair use policy (ford. tisztességes használat) elv. Az osztott erőforrású hoszting keretében a Szolgáltató csak szükség esetén korlátozza az Előfizető által igénybe vett erőforrásokat. Ilyen eset lehet az amikor az Előfizető indokolatlanul terheli illetve túlterheli a kiszolgáló állomásokat akadályozva azoknak az optimális működését vagy ha kiszolgálók hálózati forgalmát terheli illetve terheli túl. 5.9 Az osztott hoszting esetében Előfizetőnek lehetősége van előzetes egyeztetés után nagyobb erőforrás

5 igénybevételét kérni a Szolgáltatótól. Amennyiben az Előfizető előzetes egyeztetés nélkül terheli túl a Szolgáltató kiszolgálóit úgy a Szolgáltató azonnali beavatkozással felfüggeszti az Előfizető hozzáféréseit a kiszolgálókhoz Az Előfizető köteles mindent tőle telhetőt megtenni a VPS biztonságos működésének érdekében Amennyiben a VPS-t támadás éri vagy egyéb okból veszélyezteti a hálózatbiztonságot vagy a gazdagép biztonságát a Szolgáltató jogosult annak a működését korlátozni illetve lekapcsolni azt A VPS szolgáltatás esetében Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólagosan felel a működtetett szolgáltatásaiért, azok biztonságáért (beleértve az adatbiztonságot is) és a VPS hálózatbiztonságáért. Elfogadja az I.Sz.T. Hálózatbiztonsági irányelveit: Előfizető felel az eszközeinek, szolgáltatásainak felhasználásával okozott károkért és helytáll az ezek miatt Szolgáltatóval szemben támasztott követelések esetén is Amennyiben a VPS a gazdagép erőforrásait fokozottan, az átlagtól eltérően igénybe veszi úgy a Szolgáltató javaslatot tehet magasabb díjra abban az esetben is ha látszólag a technikai paraméterek keretein belül van a VPS használata. Túlterhelés esetén a Szolgáltató jogosult a VPS-t korlátozni vagy lekapcsolni illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani A Szolgáltató kiszolgálóinak éves rendelkezésre állását 95% -ban határozza meg. Amennyiben ennél nagyobb szolgáltatás kiesés következne be bizonyíthatóan a Szolgáltató kizárólagos hibájából és nem tartozik a VIS MAIOR 6. pontban leírt illetve általánosságban elfogadott esetei közé, úgy az Előfizető kötbér igényével élhet amit írásban kell bejelentsen a Szolgáltató felé. A mindenkori kötbér mértéke a rendelkezésre állási időn túl bekövetkezett kiesés esetében óránként 100 Ft. + Áfa azonban a mértéke egy hónapra vonatkozóan nem haladhatja meg az egy havi, illetve az éves díjfizetés esetén az éves díj egy hónapra eső díját A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatást korlátozza vagy az Előfizető szerződését azonnali hatállyal felmondja, amennyiben az Előfizető nem rendeltetésszerűen használja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat. Ilyen eseteknek tekintjük kiemelten a következőket: Illegális adatok/tartalom bármilyen formában történő elhelyezése (illegális felnőtt, pornográf, trágár, obszcén, uszító, vallásilag, politikailag, ideológiailag sértő, kirekesztő tartalmak elhelyezése tárhelyen vagy adatbázisban, illetve elektronikus levélben.) Illegális tevékenység végzése, kéretlen (SPAM) ek küldése, az elektronikus hirdetésekre vonatkozó törvényi szabályok megsértése, ártó vagy nem biztonságos kódok, programok elhelyezése a tárhelyen, indokolatlanul nagy látogatottságot generáló honlap, backdoor, adathalász kódok programok elhelyezése vagy futtatása Olyan tartalom vagy szolgáltatás üzemeltetése mely sérti a Szolgáltató gazdasági érdekeit Olyan tartalom vagy szolgáltatás üzemeltetése mely sérti a Szolgáltató jó hírnevét, megítélését Bármilyen más jogszabályt sértő adatok elhelyezése és megjelentetése A korlátozás vagy felfüggesztés időtartama alatt az Előfizetőnek díjfizetési kötelezettsége van. A korlátozás időtartamára az Előfizető díjjóváírásban, díjvisszafizetésben nem részesül A Szolgáltató kijelenti, hogy nem képes folyamatosan felügyelni az Előfizető által kiszolgálóira feltöltött adatokat illetve azok tartalmát. A feltöltött adatok ellenőrzése minden esetben az Előfizető kötelessége, abban az esetben is, ha rajta kívülálló személyek módosították a kiszolgálón tárolt adatokat, tartalmakat. Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy az illegális adattárolásokból, adatközlésekből vagy

6 adatközvetítésekből felmerülő vitákban teljes és kizárólagos felelősséget vállal és a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a fent említett kérdésekben A Szolgáltató a kiszolgálóin elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz az Előfizető adatainak védelme érdekében. Azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal, és felhívja Megrendelő figyelmét az szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára A Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha az Előfizető, illetőleg az Előfizető alkalmazottai, megbízottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat. 6. Általános rendelkezések 6.1 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, kódokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólagosan az Előfizető felel. 6.2 Az Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vétele kapcsán hozzá eljuttatott személyes és egyéb adatokat kezelje, archiválja és amennyiben a szolgáltatás igénybe vételéhez feltétlenül szükséges azokat harmadik szereplőnek ún. teljesítési segédnek átadja. 6.3 A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatban figyelembe veszi és betartja a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre, és az Online Privacy Alliance ajánlásait: 6.4 A szolgáltató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információszabadságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelően a NAIH-79896/2014. adatkezelés nyilvántartási számon van nyilvántartásba véve. 6.5 Az Előfizető köteles a szerződéskötéskor megadott adataiban beálló változás esetén ezt bejelenteni a Szolgáltatónál. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. 6.6 Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött bármilyen kommunikáció tartalmát - amibe az ügyfélszolgálati kommunikáció bármilyen formája beletartozik, - egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra illetve nem adhatja harmadik fél tudtára a szerződés fennállása alatt és az annak megszűnését követően további 2 évig. Ennek megszegése súlyos titoksértésnek minősül és az azt elkövető fél kártérítéssel tartozik. A kártérítés mértéke a bizonyíthatóan okozott kár mértéke de legkevesebb HUF. Ezen rendelkezés alól csak törvényi előírások szerinti hatósági eljárásokba bevont hivatalos szervek képeznek kivételt. 6.7 VIS MAIOR bekövetkeztekor az a fél nem felel a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért amennyik érdekkörén kívül esően szenvedi el azt. VIS MAIOR okok lehetnek: általánosságban elfogadott VIS MAIOR elháríthatatlan események a Szolgáltató szerver gépeinek működtetését harmadik fél akadályozza, illetve korlátozza. Ilyen esemény lehet a tartós áramszünet amely a szünetmentes áramforrások kapacitását is meghaladja, a szolgáltatás fizikai infrastruktúráját érintő akadályozó vagy korlátozó események, az internet vagy távközlési alapszolgáltatónál annak hibájából beálló akadályoztatás vagy korlátozás, hatósági szervek által a Szolgáltató szerver gépeinek lefoglalása kivizsgálás céljából.

7 6.8 A teljesített szolgáltatások díjának megfizetése alól a VIS MAIOR események nem jelentenek mentességet. 6.9 A Szolgáltató joga, hogy megváltoztassa a rendszer műszaki jellemzőit, illetve indokolt fejlesztéseket hajtson végre a szolgáltatás minőségének javítása, illetve megőrzésének érdekében. Amennyiben a meghatározott éves rendelkezésre állási időt meghaladó kimaradás látható előre ilyenkor úgy a Szolgáltató előre értesíti az Előfizetőt a várható leállásról Az Előfizető a szolgáltatások után egyszeri és időszakos díjakat köteles a Szolgáltatónak fizetni, amelyekről esedékességkor a Szolgáltató számlát állít ki. A kiszámlázott díjakat az Előfizető maradéktalanul köteles megfizetni oly módon, hogy legkésőbb a számlán feltüntetett teljesítési határidő lejártáig a Szolgáltató bankszámláján megjelenjenek Amennyiben az Előfizető az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt teljesítési időponthoz képest 30 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni vagy felfüggeszteni. A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti az Előfizetőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetése alól, a Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani az Előfizetőnek A szolgáltatási szerződés létrejöttét alapesetben a szerződés formájának és tartalmának mindkét fél általi elfogadása és jóváhagyólagos aláírása jelenti. Azonban szerződés formájának és tartalmának jóváhagyólagos elfogadását és aláírását jelenti az is amikor az Előfizető ráutaló magatartással a Szolgáltató online rendszerén keresztül hiánytalanul megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait és online módon (pl. bankkártyával) vagy banki átutalással fizeti meg a megrendelt szolgáltatásokat. Minden a Szolgáltató online rendszerén keresztül megrendelt és a megrendelés során online vagy átutalással kifizetett teljesítés teljes értékű szerződéskötésnek tekintendő Amennyiben a szerződés határozott időtartamú, az rendes felmondással csak úgy szüntethető meg, hogy az Előfizető maradéktalanul kifizeti a Szolgáltatónak mindazokat a díjakat, amelyek egyébként a szerződés rendes lejártáig esedékessé váltak volna. Határozatlan idejű szerződés bármikor felmondható, azonban a Szolgáltató jogosult a megkezdett számlázási periódus végéig tartó díjakat kiszámlázni a Megrendelő részére, illetve nem köteles az előre már megfizetett szolgáltatási díjakat visszafizetni Megrendelőnek Az Előfizető a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személynek kizárólag a Szolgáltató írásos beleegyezésével szolgáltathatja tovább Szolgáltató az Előfizető nyilatkozatainak, bejelentéseinek és panaszainak intézésére szolgáló, valamint a hibabejelentéseket fogadó ügyfélszolgálatot működtet Előfizető a Szolgáltatásban észlelt hibát az ügyfélszolgálaton jelentheti be. A bejelentett hibát Szolgáltató az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében haladéktalanul rögzíti és nyilvántartásba veszi. A hibabejelentés során Előfizető az alábbi információkat köteles Szolgáltatóval közölni: Előfizető értesítési címe és telefonszáma; Előfizető Egyedi Előfizetői Szerződés szerinti Ügyfél/Partnerazonosító és Szolgáltatás Azonosító; a hiba észlelése során milyen érzékelhető jelenségeket tapasztalt A hiba nyilvántartásba vételét követően Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását és annak eredményéről Előfizetőt tájékoztatja.

8 6.18 Az Előfizető részéről kifogásolt Szolgáltatások reklamációinál a közös megegyezésre kell törekedni A rendelkezésre állási idő az adott Szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre nem Az éves rendelkezésre állási célérték számítása a Szolgáltató statisztikája alapján történik. Az adott évben a szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetén) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő kerül összeadásra. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával A rendelkezésre állási idő kiszámításakor nem kell figyelembe venni azon kiesés időtartamát, aminek oka a Szolgáltatások nyújtásának jogszerű szünetelése vagy korlátozása, vagy a Környezeti Feltételek biztosítása érdekében végzett, a szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkálat, valamint amely az Előfizető kötelezettségszegéséből vagy érdekköréből ered Az Előfizető és a Szolgáltató között a jelen megállapodás tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK Az Inmark System Consulting Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Dr. Feledi és Társa Bt. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Archi-Host Kft Általános Szerződési Feltételek Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Székhely: Cím: 4145 Csökmő, Rajk L. 22. Telefon: 06 70 420 4001 Fax:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek ITone Informatika Kft. Adószám: 22691174-2-41 E-mail cím: info@itone.hu Telefonszám: +36 30 866 2478 Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek A szolgáltató webtárhely

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (továbbiakban: ÁSZF)

RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (továbbiakban: ÁSZF) RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (továbbiakban: ÁSZF) ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2013. július 1-től - 1 - 1 Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. A Fiberhost.hu (FIBERHOST-PLUS Kft., H4028 Debrecen, Zöld utca 26. 4. em. 19., továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra (rövid neve: SPAR internet ÁSZF) Hatálya: 2011. november 10. Utolsó módosítás dátuma: 2011. november 10. File neve: SPAR_ADSL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben