Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Hatálybalépés napja: Az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak 1.1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tekintetében irányadó jelen alapszerződés. 1.2 Szolgáltató: nserver.hu (Fazekas Kristóf e.v.,3300 Eger, Deák Ferenc utca 28., Adószám: , Nyilvántartási szám: ) 1.3 Előfizető: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármelyikét szerződésszerűen illetve ráutaló magatartással igénybe vevő természetes vagy jogi személy. 1.4 Egyedi Előfizetői Szerződés: a jelen ÁSZF-fel együttesen értelmezendő az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött egyedi rendelkezéseket tartalmazó szerződés. Domain nevek igénylésekor Igénylőlap megnevezéssel jelenik meg, így az Igénylőlap Egyedi Előfizetői Szerződésnek tekintendő. 1.5 Nyilvántartó: A domainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat). 1.6 Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi. 2. Az ÁSZF hatálya és rendszere 2.1 Az ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra kiterjed. 2.2 Az ÁSZF az Előfizetővel kötött Egyedi Előfizetői Szerződéssel együttesen értelmezendő, kivéve ha az Egyedi Előfizetői Szerződés és az ÁSZF egymásnak ellentmondó vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Ez esetben az Egyedi Előfizetői Szerződés az irányadó. 2.3 A Szolgáltató a szolgáltatási környezet feltételeinek változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a Szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF egyoldalú, az Előfizető előzetes értesítését követően hatályos módosítását (beleértve a díjak, díjcsomagok igénybevételi feltételeinek megváltoztatását is). 2.4 Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató honlapján értesíti Előfizetőit. 2.5 A Szolgáltató nem köteles az Előfizetőt előre értesíteni amennyiben a módosítások új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket nem érintik, vagy szolgáltatási díjak csökkentését jelentik. 3. A Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatások 3.1 Domain Regisztrációs Szolgáltatás 3.2 Hoszting Szolgáltatás

2 4. Domain Regisztrációs Szolgáltatás részletezése 4.1 A Szolgáltató a Domain Regisztrációs Szolgáltatást közvetített szolgáltatásként kínálja. Nserver ügyfélszolgálat 4.3 A magyar közdomainekre vonatkozó szabályokat a Nyilvántartó írja elő, annak honlapján mindenkor elérhető (http://www.domain.hu/). Amennyiben ennek nem felel meg az igénylő Előfizető által benyújtott regisztrációs igénye úgy a Szolgáltató vagy a Nyilvántartó elutasíthatja azt. 4.4 A nemzetközi és egyéb domainekre az azokat nyilvántartó szervezetek által meghatározott szabályok vonatkoznak. Amennyiben ezeknek nem felel meg az igénylő Előfizető által benyújtott regisztrációs igénye úgy a Szolgáltató (amennyiben nem rendelkezik regisztrátori státussal), a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó elutasíthatja azt. 4.5 Az ICANN által felügyelt TLD-k esetében kimelten fontos a domain igénylő és használó felelősségének ismerete és vállalása. A szolgálatásaink igénybevételével és használatával az Előfizető ezeket magára nézve mindenkor kötelezően elfogadja. Részletes leírás az ICANN honalpján található, itt: 4.6 Az új domain sikeres regisztrációja, a korábban regisztrált domain regisztráció sikeres fenntartása, igénylőváltás esetén a módosítások bejegyzése, illetve a korábban regisztrált domain sikeres átregisztrálása Szolgáltatóhoz jelenti a Domain Regisztrációs Szolgáltatás teljesülését. 4.7 A Szolgáltató honlapján lehetővé teszi a domain állapotok lekérdezését. Ennek alapján ellenőrizhető a domain regisztrálhatósága. Amennyiben a Szolgáltató akkreditált regisztrátorként működik adott domain nevek esetében úgy az ellenőrzés pontossága megbízható. Az ellenőrző szolgáltatás azoknál a domain neveknél ahol a Szolgáltató viszonteladóként működik kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül hivatalos állapotjelzésnek. A domain nevek hivatalos állapotának megismerése az egyes Nyílvántartók honlapján érhető el. 4.8 A Domain Regisztráció elindításának feltételei: A Domain regisztrálásához kötelező hiánytalanul kitöltött igénylőlap és a szükséges mellékletek, dokumentumok beérkezése a Szolgáltatóhoz amennyiben ezt az adott domain nyilvántartója kötelezően elvárja Az Előfizető a Domain Regisztrációs Szolgáltatás mindenkori Regisztrációs Díjának maradéktalan megfizetése Az Előfizető az igényelt domain technikai beállításait hiánytalanul elvégezte. 4.9 Az igénylőlap hibátlan kitöltésének és a regisztrátorhoz való benyújtásának elmulasztása akár a domain regisztrációjának meghiúsulását vagy a delegálás visszavonását is eredményezheti. Abban az esetben ha a regisztráció elindításának vagy akár a sikeres regisztrációnak nem kötelező feltétele az igénylőlap benyújtása, attól még az igénylőt terheli a felelősség az igénylőlap benyújtásának elmulasztásáért ha annak szükségességét még ha a regisztráció elindításának nem is feltétele - a regisztrációs szabályzat rögzíti A Domain Regisztráció elindításához szükséges feltételek teljesültétől a Szolgáltató a hozzá beérkezett igényléseket 2 munkanapon belül feldolgozza, a domain regisztrációt elindítja A regisztráció időtartama változó, az egyes domainek Nyilvántartói által alkalmazott eljárásoktól függ. A Szolgáltató a domain nevek beregisztrálásának időtartamáért és annak sikeres bekövetkeztéért semmilyen felelősséggel nem tartozik az Előfizető felé A beregisztrált domain nevek fenntartása éves időintervallumokban kerül meghatározásra. A további évekre történő fenntartást, ami egyben a domain használati jogának a kért évekre történő meghosszabbítását jelenti, legkésőbb fordulónapig kell Szolgáltatóval rendezni, oly módon, hogy a

3 fenntartás díja az aktuálisan a Szolgáltató honlapján közzétett árlista szerint jóváírásra kerüljön Szolgáltató bankszámláján Szolgáltató ben értesíti az Ügyfelet a lejárati fordulónap közeledtéről. Erről legalább három alkalommal küld ben emlékeztetőt Ügyfélnek a Szolgáltató honlapján felhasználóként történő regisztrációjakor megadott címére. Az cím mindenkori működőképességének felelőssége, és ezáltal az értesítések kézbesítésének felelőssége is kizárólag Ügyfelet terheli és Szolgáltató nyomatékosan felhívja Ügyfél figyelmét az erről való folyamatos gondoskodásra Szolgáltató honlapján is folyamatosan elérhetővé teszi a felhasználó számára, saját fiókjába való bejelentkezéshez kötötten, az egyes általa használt domainek lejárati dátumát Amennyiben az Ügyfél fordulónapig nem újította meg a domain fenntartását oly módon, hogy a fenntartás díja jóváírásra kerüljön Szolgáltató bankszámláján, Szolgáltató a domaint felmondottnak tekinti és az egyes központi nyilvántartók szabályai szerint eljárva felmondja azt Az Ügyfél a regisztrációkor általa megadott évekre igényli a domain fenntartását. Amennyiben ezen időtartamon belül, a fordulónapnál korábban másik szolgáltatóhoz kéri át a domaint, úgy Szolgáltatóval a szerződéses viszonya megszűnik. Az átkérés a szolgáltatás Ügyfél általi azonnali felmondását jelenti és ezzel egyidejűen Szolgáltatóval szemben minden követeléséről lemond. A korábban befizetett fenntartási díj pedig csak akkor vihető tovább az átvevő szolgáltatóhoz ha azt az adott domain végződés központi nyilvántartójánál rögzíteni lehet Amennyiben az igénylés pillanatában a Domain még szabad, azonban a regisztráció elindítási feltételeinek teljesülése és a feldolgozási időtartam alatt a Domain nevet másik személy sikeresen bejegyzi, az igénylő Előfizető semmiféle kártérítési igényt nem támaszthat a Szolgáltató és/vagy Nyilvántartó felé A regisztráció meghiúsulása esetén a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az Előfizető felé és Előfizető köteles megfizetni a Szolgáltatónak a díjat illetve az összes eljárási vagy egyéb felmerülő díjakat A Domain Regisztráció elindításáig az Ügyfélnek jogában áll az igényléstől elállni. Ilyen esetben a Szolgáltató adminisztrációs díj levonásával visszafizeti a regisztráció mindenkori díját az Ügyfélnek A Domain regisztráció elindítását jelenti az igénylés benyújtása Nyilvántartóhoz. Amennyiben egy igény benyújtásra került úgy nincs mód a regisztráció díját visszafizetésére A domain regisztrációjának, fenntartásának, adatmódosításának illetve átregisztrálásának elindítása nem jelenti az Előfizető számára a Domain Regisztrációs Szolgáltatás teljesülését A domain regisztrálhatóságának vizsgálata az Előfizető kizárólagos feladata. Ennek felelőssége teljes egészében és kizárólag az Előfizetőt domain igénylőt terheli A Nyilvántartók/Regisztrátorok a domain regisztrálhatóságának vizsgálatát elmulasztó igény/igénylő esetén elutasíthatják a regisztrációs igénylést A Domain Regisztrációs Szolgáltatást kérelmező személy és a domain név regisztrálásának feltételeként megadott kapcsolattartó, számlafizető vagy mindezekkel kapcsolatban bármilyen más szerepkörben megjelenő személyek kizárólag 18. életévüket betöltött személyek lehetnek Az Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Domain Regisztrációs Szolgáltatás folyamatában közölt bármely adatot a Nyilvántartók és a Regisztrátorok az internet regisztrációs szokásainak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelenti, hogy ehhez az Igénylőlapon megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezik Az Előfizető a Domain Regisztrációs Szolgáltatás során megadott adatokban történő bármely változásról

4 köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni a változástól számított 5 naptári napon belül A Szolgáltató a hozzá beérkezett Előfizető által benyújtott igényeket az Előfizető érdekeit szem előtt tartva kezeli. Amennyiben a Szolgáltató előrelát bármilyen regisztrálással kapcsolatos nehézséget, akadályt, úgy az Előfizetőnek javasolja az igénylése visszavonását, illetve amennyiben lehetséges, javasolja másik domain választását Az Előfizető kijelenti, hogy az egyes domain nevek regisztrálási/delegálási szabályzatát megismerte, megértette és azok tartalmát magára kötelezőnek fogadja el. 5. Hoszting Szolgáltatás részletezése 5.1 A Szolgáltató hoszting szolgáltatását osztott hoszting szolgáltatásként ún. shared hosting (a továbbiakban osztott hoszting), virtuális szerver szolgáltatásként ún. VPS (a továbbiakban VPS) és dedikált szerver szolgáltatásként nyújtja. 5.2 Az osztott hoszting azt jelenti, hogy kiszolgálóinak erőforrásait több felhasználó között osztja el. Az Előfizető ilyen felhasználóként veszi igénybe, használja azt. Az osztott hoszting szolgáltatás az általában tárhely szolgáltatásként ismert megfelelője. 5.3 Előfizető a rendszer által megosztott vagy dedikált erőforrást foglal el ami lehet memória, processzor kapacitás, tárhely, webtárhely, tárhely, adatbázis, adatmentési vagy más tárhely stb. Ez alól kivétel a dedikált szerver szolgáltatás. 5.4 Szolgáltatónál regisztrált domainekhez Ügyfél díjmentesen és opcionálisan, kizárólag saját felelősségére, igénybe vehet bizonyos korlátozott hoszting szolgáltatásokat. Ezeket Szolgáltató mindenkor honlapján teszi közzé. Ezek nem tartoznak a továbbiakban hoszting szolgáltatásként leírtak közé, hanem korlátozott hoszting szolgáltatásként kezelendőek. Szolgáltató fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatásuk, korlátozásuk és megszüntetésük jogát. Bármilyen ezekkel a domainekhez kapcsolt korlátozott hoszting szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kár és felelősség kizárólag az Ügyfelet terhelik. 5.5 A hoszting szolgáltatás keretében az Előfizető további kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe vesz a Szolgáltatótól, mint DNS (domain kiszolgálás), elektronikus levelezés ( ) és ahhoz kapcsolódó szerver oldali vírus- és spamszűrés, különböző szerver oldali programozási nyelvekben megírt programok futtatási lehetőségét, adatbázisok használatát, időzített programfuttatást stb. 5.6 A Szolgáltató a hoszting szolgáltatását csomagok formájában értékesíti. A csomagok tartalmát, árát és egyéb részleteit honlapján teszi közzé. 5.7 A hoszting csomagok minden esetben a feltüntetett technikai paraméterek rendelkezésre állását takarják. Az Előfizető a szolgáltatás rendelkezésre állása után fizeti meg a Szolgáltatónak járó díjakat és nem az igénybe vétel szerint. Amennyiben az Előfizető részlegesen vagy egyáltalán nem használja ki a szolgáltatást, nem veszi igénybe azt, úgy nem jogosult a szolgáltatás ellenértékét vagy annak részletét visszakérni a Szolgáltatótól. 5.8 Az osztott hoszting szolgáltatás elsődleges és legfontosabb irányelve amelyet a Szolgáltató megkövetel (szükség szerint pedig érvényesít) az Előfizetőtől az ún. fair use policy (ford. tisztességes használat) elv. Az osztott erőforrású hoszting keretében a Szolgáltató csak szükség esetén korlátozza az Előfizető által igénybe vett erőforrásokat. Ilyen eset lehet az amikor az Előfizető indokolatlanul terheli illetve túlterheli a kiszolgáló állomásokat akadályozva azoknak az optimális működését vagy ha kiszolgálók hálózati forgalmát terheli illetve terheli túl. 5.9 Az osztott hoszting esetében Előfizetőnek lehetősége van előzetes egyeztetés után nagyobb erőforrás

5 igénybevételét kérni a Szolgáltatótól. Amennyiben az Előfizető előzetes egyeztetés nélkül terheli túl a Szolgáltató kiszolgálóit úgy a Szolgáltató azonnali beavatkozással felfüggeszti az Előfizető hozzáféréseit a kiszolgálókhoz Az Előfizető köteles mindent tőle telhetőt megtenni a VPS biztonságos működésének érdekében Amennyiben a VPS-t támadás éri vagy egyéb okból veszélyezteti a hálózatbiztonságot vagy a gazdagép biztonságát a Szolgáltató jogosult annak a működését korlátozni illetve lekapcsolni azt A VPS szolgáltatás esetében Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólagosan felel a működtetett szolgáltatásaiért, azok biztonságáért (beleértve az adatbiztonságot is) és a VPS hálózatbiztonságáért. Elfogadja az I.Sz.T. Hálózatbiztonsági irányelveit: Előfizető felel az eszközeinek, szolgáltatásainak felhasználásával okozott károkért és helytáll az ezek miatt Szolgáltatóval szemben támasztott követelések esetén is Amennyiben a VPS a gazdagép erőforrásait fokozottan, az átlagtól eltérően igénybe veszi úgy a Szolgáltató javaslatot tehet magasabb díjra abban az esetben is ha látszólag a technikai paraméterek keretein belül van a VPS használata. Túlterhelés esetén a Szolgáltató jogosult a VPS-t korlátozni vagy lekapcsolni illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani A Szolgáltató kiszolgálóinak éves rendelkezésre állását 95% -ban határozza meg. Amennyiben ennél nagyobb szolgáltatás kiesés következne be bizonyíthatóan a Szolgáltató kizárólagos hibájából és nem tartozik a VIS MAIOR 6. pontban leírt illetve általánosságban elfogadott esetei közé, úgy az Előfizető kötbér igényével élhet amit írásban kell bejelentsen a Szolgáltató felé. A mindenkori kötbér mértéke a rendelkezésre állási időn túl bekövetkezett kiesés esetében óránként 100 Ft. + Áfa azonban a mértéke egy hónapra vonatkozóan nem haladhatja meg az egy havi, illetve az éves díjfizetés esetén az éves díj egy hónapra eső díját A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatást korlátozza vagy az Előfizető szerződését azonnali hatállyal felmondja, amennyiben az Előfizető nem rendeltetésszerűen használja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat. Ilyen eseteknek tekintjük kiemelten a következőket: Illegális adatok/tartalom bármilyen formában történő elhelyezése (illegális felnőtt, pornográf, trágár, obszcén, uszító, vallásilag, politikailag, ideológiailag sértő, kirekesztő tartalmak elhelyezése tárhelyen vagy adatbázisban, illetve elektronikus levélben.) Illegális tevékenység végzése, kéretlen (SPAM) ek küldése, az elektronikus hirdetésekre vonatkozó törvényi szabályok megsértése, ártó vagy nem biztonságos kódok, programok elhelyezése a tárhelyen, indokolatlanul nagy látogatottságot generáló honlap, backdoor, adathalász kódok programok elhelyezése vagy futtatása Olyan tartalom vagy szolgáltatás üzemeltetése mely sérti a Szolgáltató gazdasági érdekeit Olyan tartalom vagy szolgáltatás üzemeltetése mely sérti a Szolgáltató jó hírnevét, megítélését Bármilyen más jogszabályt sértő adatok elhelyezése és megjelentetése A korlátozás vagy felfüggesztés időtartama alatt az Előfizetőnek díjfizetési kötelezettsége van. A korlátozás időtartamára az Előfizető díjjóváírásban, díjvisszafizetésben nem részesül A Szolgáltató kijelenti, hogy nem képes folyamatosan felügyelni az Előfizető által kiszolgálóira feltöltött adatokat illetve azok tartalmát. A feltöltött adatok ellenőrzése minden esetben az Előfizető kötelessége, abban az esetben is, ha rajta kívülálló személyek módosították a kiszolgálón tárolt adatokat, tartalmakat. Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy az illegális adattárolásokból, adatközlésekből vagy

6 adatközvetítésekből felmerülő vitákban teljes és kizárólagos felelősséget vállal és a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a fent említett kérdésekben A Szolgáltató a kiszolgálóin elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz az Előfizető adatainak védelme érdekében. Azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal, és felhívja Megrendelő figyelmét az szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára A Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha az Előfizető, illetőleg az Előfizető alkalmazottai, megbízottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat. 6. Általános rendelkezések 6.1 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, kódokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólagosan az Előfizető felel. 6.2 Az Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vétele kapcsán hozzá eljuttatott személyes és egyéb adatokat kezelje, archiválja és amennyiben a szolgáltatás igénybe vételéhez feltétlenül szükséges azokat harmadik szereplőnek ún. teljesítési segédnek átadja. 6.3 A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatban figyelembe veszi és betartja a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre, és az Online Privacy Alliance ajánlásait: 6.4 A szolgáltató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információszabadságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelően a NAIH-79896/2014. adatkezelés nyilvántartási számon van nyilvántartásba véve. 6.5 Az Előfizető köteles a szerződéskötéskor megadott adataiban beálló változás esetén ezt bejelenteni a Szolgáltatónál. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. 6.6 Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött bármilyen kommunikáció tartalmát - amibe az ügyfélszolgálati kommunikáció bármilyen formája beletartozik, - egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra illetve nem adhatja harmadik fél tudtára a szerződés fennállása alatt és az annak megszűnését követően további 2 évig. Ennek megszegése súlyos titoksértésnek minősül és az azt elkövető fél kártérítéssel tartozik. A kártérítés mértéke a bizonyíthatóan okozott kár mértéke de legkevesebb HUF. Ezen rendelkezés alól csak törvényi előírások szerinti hatósági eljárásokba bevont hivatalos szervek képeznek kivételt. 6.7 VIS MAIOR bekövetkeztekor az a fél nem felel a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért amennyik érdekkörén kívül esően szenvedi el azt. VIS MAIOR okok lehetnek: általánosságban elfogadott VIS MAIOR elháríthatatlan események a Szolgáltató szerver gépeinek működtetését harmadik fél akadályozza, illetve korlátozza. Ilyen esemény lehet a tartós áramszünet amely a szünetmentes áramforrások kapacitását is meghaladja, a szolgáltatás fizikai infrastruktúráját érintő akadályozó vagy korlátozó események, az internet vagy távközlési alapszolgáltatónál annak hibájából beálló akadályoztatás vagy korlátozás, hatósági szervek által a Szolgáltató szerver gépeinek lefoglalása kivizsgálás céljából.

7 6.8 A teljesített szolgáltatások díjának megfizetése alól a VIS MAIOR események nem jelentenek mentességet. 6.9 A Szolgáltató joga, hogy megváltoztassa a rendszer műszaki jellemzőit, illetve indokolt fejlesztéseket hajtson végre a szolgáltatás minőségének javítása, illetve megőrzésének érdekében. Amennyiben a meghatározott éves rendelkezésre állási időt meghaladó kimaradás látható előre ilyenkor úgy a Szolgáltató előre értesíti az Előfizetőt a várható leállásról Az Előfizető a szolgáltatások után egyszeri és időszakos díjakat köteles a Szolgáltatónak fizetni, amelyekről esedékességkor a Szolgáltató számlát állít ki. A kiszámlázott díjakat az Előfizető maradéktalanul köteles megfizetni oly módon, hogy legkésőbb a számlán feltüntetett teljesítési határidő lejártáig a Szolgáltató bankszámláján megjelenjenek Amennyiben az Előfizető az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt teljesítési időponthoz képest 30 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni vagy felfüggeszteni. A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti az Előfizetőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetése alól, a Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani az Előfizetőnek A szolgáltatási szerződés létrejöttét alapesetben a szerződés formájának és tartalmának mindkét fél általi elfogadása és jóváhagyólagos aláírása jelenti. Azonban szerződés formájának és tartalmának jóváhagyólagos elfogadását és aláírását jelenti az is amikor az Előfizető ráutaló magatartással a Szolgáltató online rendszerén keresztül hiánytalanul megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait és online módon (pl. bankkártyával) vagy banki átutalással fizeti meg a megrendelt szolgáltatásokat. Minden a Szolgáltató online rendszerén keresztül megrendelt és a megrendelés során online vagy átutalással kifizetett teljesítés teljes értékű szerződéskötésnek tekintendő Amennyiben a szerződés határozott időtartamú, az rendes felmondással csak úgy szüntethető meg, hogy az Előfizető maradéktalanul kifizeti a Szolgáltatónak mindazokat a díjakat, amelyek egyébként a szerződés rendes lejártáig esedékessé váltak volna. Határozatlan idejű szerződés bármikor felmondható, azonban a Szolgáltató jogosult a megkezdett számlázási periódus végéig tartó díjakat kiszámlázni a Megrendelő részére, illetve nem köteles az előre már megfizetett szolgáltatási díjakat visszafizetni Megrendelőnek Az Előfizető a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személynek kizárólag a Szolgáltató írásos beleegyezésével szolgáltathatja tovább Szolgáltató az Előfizető nyilatkozatainak, bejelentéseinek és panaszainak intézésére szolgáló, valamint a hibabejelentéseket fogadó ügyfélszolgálatot működtet Előfizető a Szolgáltatásban észlelt hibát az ügyfélszolgálaton jelentheti be. A bejelentett hibát Szolgáltató az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében haladéktalanul rögzíti és nyilvántartásba veszi. A hibabejelentés során Előfizető az alábbi információkat köteles Szolgáltatóval közölni: Előfizető értesítési címe és telefonszáma; Előfizető Egyedi Előfizetői Szerződés szerinti Ügyfél/Partnerazonosító és Szolgáltatás Azonosító; a hiba észlelése során milyen érzékelhető jelenségeket tapasztalt A hiba nyilvántartásba vételét követően Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását és annak eredményéről Előfizetőt tájékoztatja.

8 6.18 Az Előfizető részéről kifogásolt Szolgáltatások reklamációinál a közös megegyezésre kell törekedni A rendelkezésre állási idő az adott Szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre nem Az éves rendelkezésre állási célérték számítása a Szolgáltató statisztikája alapján történik. Az adott évben a szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetén) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő kerül összeadásra. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával A rendelkezésre állási idő kiszámításakor nem kell figyelembe venni azon kiesés időtartamát, aminek oka a Szolgáltatások nyújtásának jogszerű szünetelése vagy korlátozása, vagy a Környezeti Feltételek biztosítása érdekében végzett, a szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkálat, valamint amely az Előfizető kötelezettségszegéséből vagy érdekköréből ered Az Előfizető és a Szolgáltató között a jelen megállapodás tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Általános Szerződési Feltételek. Hatálybalépés napja: 2015.11.01. Utolsó módosítás: 2015.11.01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatálybalépés napja: 2015.11.01. Utolsó módosítás: 2015.11.01. Általános Szerződési Feltételek Hatálybalépés napja: 2015.11.01. Utolsó módosítás: 2015.11.01. 1 Az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak 1.1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): a Szolgáltató

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Budapest, 2012. június 12. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások...

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek WEBTARHELYGALAXIS.HU internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2012. szeptember 01. Utolsó módosítás: 2015.02.06. 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Domain és Webhosting szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés)

Domain és Webhosting szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés) Domain és Webhosting szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változatáról felvilágosítást a +36-70-5190093 ügyfélszolgálati telefonszámon

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Készült : Budapest, 2009. július 7. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3.

Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3. Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS LEVÉLKÜLDŐ

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PREMIUMTARHELY.EU Internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2011. február 08. Utolsó módosítás: 2012.03.06. 1 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás Egyéni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) A DominoDomain.hu Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és tárhely biztosítás)

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: ITcorp Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 1196. Budapest, Hunyadi utca 95. Adószám: 11694551-2-43 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek 1. Az ÁSZF hatálya 1.1 Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott Internetes Szolgáltatásokra kötött Előfizetői Szerződésekre, valamint az Előfizetői Szerződések alapján

Részletesebben

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu .HU domain regisztráció megrendelőlap (A megrendelőlap csak aláírt és csatolt ISZT tájékoztató oldallal együtt érvényes.) A kért domain információi Domainnév: Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Tárhely bérleti szerződés

Tárhely bérleti szerződés Magda Tamás E.V. Székhely: 7900, Szigetvár, Széchenyi utca 2. Adószám: 60541637122 E-mail: info@premiumtarhely.eu Weboldal: http://premiumtarhely.eu/ Megrendelő adatai: Név: Adószám/Szem. Ig. szám: Cím:

Részletesebben

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP ITone Informatika Kft. Tel. : +36 30 866 2478 e-mail: info@itone.hu Adószám: 22691174-2-41 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-41452167 DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP Az átregisztrálandó domain neve: Az igénylés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató Cégnév: MIT-MÉR Mérnöki és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1221 Budapest, Kiránduló utca 65. Cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A LION Kreatív Kft. által üzemeltetett Media-Port.hu Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Webtárhely szolgáltatás A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (ALAPSZERZŐDÉS) illetve az SWI Kft. ügyfélszolgálatán: (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. A/104).

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (ALAPSZERZŐDÉS) illetve az SWI Kft. ügyfélszolgálatán: (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. A/104). SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. HOSTING ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az EU domain Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és tárhely biztosítás)

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A ZalaSystem Műszaki és Informatikai Bt. Internetes szolgáltatásaihoz Készült: 2008.01.15. Módosítva: 2009.07.01 1/8 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás tárgya, Az ÁSZF tartalma...1 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei...1 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei...2 4.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2013. Október 1-től visszavonásig) Bevezető A Száz Arany Pengő Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei a www.datafusion.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Domain és Webhosting szolgáltatások, Joomla! weboldalak készítése Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés)

Domain és Webhosting szolgáltatások, Joomla! weboldalak készítése Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés) Domain és Webhosting szolgáltatások, Joomla! weboldalak készítése Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változatáról felvilágosítást a +36 27 334 963-as

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2016.05.30. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Előfizető a Megrendelés leadásával

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben