ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Készült : Budapest, július 7. Verzió : 1.0

2 Fogalmak Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások hu domain regisztrációra vonatkozó feltételek eu domain regisztrációra vonatkozó feltételek Nemzetközi domain regisztrációra vonatkozó feltételek Webhosting szolgáltatásokra vonatkozó feltételek Általános Tárhely szolgáltatások tartalma: Webcorner tárhely szolgáltatások igénybevételének feltételei A Szolgáltató kötelezettségei Ügyfélszolgálat Rendszeres karbantartás Díjreklamáció, kötbér- és kártérítési igények intézése Vitarendezés A Szolgáltató adatai

3 Fogalmak Domain: Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis. Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a.hu felső szintű, vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő. Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált.hu domain. Második szintű domain: Közvetlenül a.hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu). Delegálás: A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján. Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a.hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek. Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került. Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője. Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domainhasználó képviselője. Tanácsadó Testület (TT): A ISZT mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a még nem delegált domainek delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét 3

4 Jelen alapszerződés együttesen értelmezendő az Előfizető által online vagy nyomtatott formában megkötött egyedi előfizetői szerződéssel, annak elválaszthatatlan egységes részét képezi. Amennyiben jelen alapszerződés és az Előfizető által elfogadott egyedi szerződés vagy megrendelő egymásnak ellentmondó megállapításokat tartalmaz abban az esetben az egyedi előfizetői szerződésben foglalt feltételek tekintendő érvényesnek. 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által kiállított esedékes számlán feltüntetett és kiszámlázott szolgáltatási időszak megkezdését követően a szolgáltatás bármilyen - a Szolgáltató érdekkörén kívüli okok miatt megszűnik, akkor Szolgáltató jogosult a kiszámlázott teljes összeget követelni Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a választott domain sikertelen regisztrációja esetén köteles a Szolgáltató által meghatározott mindenkori adminisztrációs díjat megfizetni Szolgáltató részére, melyet a oldalon talál meg Az Előfizető tudomásul veszi, hogy kizárólag az alábbi fizetési módokon, előre fizetve veheti igénybe a szolgáltatásokat : bankkártyás fizetés, banki átutalás hu domain regisztrációra vonatkozó feltételek A jelen Szerződés elfogadásával az Előfizető is kijelenti, hogy az Internet Szolgáltatók Tanácsa (továbbiakban ISZT) által közzétett mindenkor érvényes Domainregisztrációs Szabályzatot megismerte és azt elfogadja. A mindenkor érvényes szabályzat a következő címen érhető el: Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az ISZT döntését kötelező érvényűnek tekinti Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az általa támasztott igények a Domain regisztrációs Szabályzatnak való megfelelősségével kapcsolatos vita esetén Szolgáltató és az ISZT a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. 4

5 A domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltató szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben az Előfizető aláveti magát az ISZT által támogatott Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el Az Előfizető aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a jelen szerződésben szereplő adatokat a választott domain név regisztrációjának céljából továbbítsa ISZT-nek, illetve, hogy adatait az ISZT a oldalon közzé tegye eu domain regisztrációra vonatkozó feltételek A jelen Szerződés elfogadásával az Előfizető is kijelenti, hogy az EURid által közzétett mindenkor érvényes Domainregisztrációs Szabályzatot megismerte és azt elfogadja. A mindenkor érvényes szabályzat a következő címen érhető el: Nemzetközi domain regisztrációra vonatkozó feltételek A nemzetközi domain név regisztrációját az ORC Consulting Kft. viszonteladóként az irrp.net-en keresztül végzi. Az előfizető kijelenti, hogy megismerte és elfogadta az alábbi oldalak tartalmát : 5

6 2. Webhosting szolgáltatásokra vonatkozó feltételek 2.1. Általános Előfizető tudomásul veszi, hogy a webhosting szolgáltatás igénybevételével szolgáltatás csomagot vesz igénybe, amely elemi szolgáltatások csak együttesen rendelhetők meg. Ezen szolgáltatásokat a 2.2.-es pont tartalmazza. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által kiállított esedékes számlán feltüntetett és kiszámlázott szolgáltatási időszak megkezdését követően a szolgáltatás bármilyen - a Szolgáltató érdekkörén kívüli okok miatt megszűnik, akkor Szolgáltató jogosult a kiszámlázott teljes összeget követelni. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy kizárólag az alábbi fizetési módokon, előre fizetve veheti igénybe a szolgáltatásokat : bankkártyás fizetés, banki átutalás Tárhely szolgáltatások tartalma: tárhely biztosítása weboldalának elhelyezéséhez domain regisztrációval és DNS fenntartással folyamatos FTP hozzáférés a nap 24 órájában, a hét minden napján szerver oldali cgi, php, ssi programok futtatása korlátlan számú, névre szóló egyéni, csoportos, illetve alias címek tetszőleges átirányítási lehetőséggel, POP3, IMAP és WebMail eléréssel MySql szerver hozzáférés, SQL adatbázisok kezelése On-line ügyfélszolgálat felület, melyen egyéni igényeinek megfelelően aktiválhat vagy szüntethet meg szolgáltatásokat (új címek, statisztika, stb.) Webcorner tárhely szolgáltatások igénybevételének feltételei A Webhosting olyan több felhasználós szolgáltatás, amelyet egy időben több Előfizető is igénybe vehet A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást, erről e- mail formájában köteles tájékoztatni az előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 2 nappal. Az ebből adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 3 órát. A karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába. 6

7 Szolgáltatás speciális feltételei: A szolgáltatást kiszolgáló szerver processzor idő kihasználása a Bérlő által használt alkalmazások következtében tartósan és ismétlődően nem haladhatja meg a szerver egy processzor idejének 70%-át, amennyiben ezt az értéket a szolgáltatás meghaladja Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, vagy a szerződéstől elállni Szolgáltató jogosult a teljes szolgáltatást korlátozni Előfizető szándékos károkozása esetén vagy előfizető vétlen károkozása (különös tekintettel a spam (kéretlen level küldése) esetén. Ez utóbbi korlátozást Szolgáltató mindaddig fenntartja ameddig a tevékenység veszélyezteti a szolgáltatás további működését. Tartós károkozás esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni. 3. A Szolgáltató kötelezettségei 3.1. Ügyfélszolgálat Szolgáltató az Előfizető nyilatkozatainak, bejelentéseinek és panaszainak intézésére szolgáló, valamint a hibabejelentéseket fogadó ügyfélszolgálatot működtet (a továbbiakban: ügyfélszolgálat). Szolgáltató a telefonon keresztül ( ) vagy személyesen igénybevehető ügyfélszolgálat ( ) mellett -ben elérhető ügyfélszolgálatot is működtet az címen. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: Előfizető a hibák bejelentését telefonon, írásban (levélben), faxon, személyesen, illetve ben ügyfél azonosítójának, az érintett Szolgáltatáshoz tartozó Szolgáltatás azonosítójának megadásával teheti meg az ügyfélszolgálaton Hibabejelentés és a hiba nyilvántartásba vétele A bejelentett hibát a Szolgáltató rögzíti és nyilvántartásba veszi. A hibabejelentés során Előfizető az alábbi információkat köteles Szolgáltatóval közölni: a) Előfizető értesítési címe és telefonszáma; b) Előfizető Egyedi Előfizetői Szerződés szerinti Ügyfélazonosító vagy az online ügyfélszolgálati regisztráció során megadott felhasználói azonosító (login név) c) a hiba észlelése során milyen érzékelhető jelenségeket tapasztalt. 7

8 A Szolgáltató nyilvántartásának a fenti a) c) pontokon túl tartalmaznia kell a) a hibabejelentés kézhezvételének időpontját (év, hó, nap, óra) b) a hiba okát; c) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hó, nap, óra); d) az Előfizető értesítésének módja és időpontja. A hiba nyilvántartásba vételét Szolgáltató Előfizető részére ben visszaigazolja Hibabehatároló eljárás A hiba nyilvántartásba vételét követően Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását és annak eredményéről Előfizetőnek az alábbi tájékoztatást adhatja: a) a hiba a hibabehatároló eljárás tartalma alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba valósnak bizonyult és a Szolgáltató a hiba kijavítását megkezdte; c) a hiba kijavítását Szolgáltató meghatározott átmeneti ideig vagy 72 órán belül (tartós hiba) nem tudja vállalni, ezért a csökkent rendelkezésre állás szerint kötbért fizet, vagy csökkent minőségű Szolgáltatás esetén az Előfizető részére a minőség csökkenésének megfelelő mértékű díjcsökkentést nyújt. Az Előfizető részéről kifogásolt Szolgáltatások reklamációinál a közös megegyezésre kell törekedni Hibajavítás Szolgáltató a hibabehatároló eljárás során valósnak bizonyult hibákat, amelyek Szolgáltató érdekkörében merültek fel legfeljebb a nyilvántartásba vételtől számított 72 órán belül az esetek 80%-ában, a nyilvántartásba vételtől számított 5 napon belül az esetek 100%-ában elhárítja. Ha a hiba következtében Szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői Szerződés alapján az adott Szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) Havi Szolgáltatási Díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Előfizető a Szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie. 8

9 A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon rögzíti és a nyilvántartásba vételtől számított 1 évig megőrzi az adatkezelési szabályok betartásával Rendszeres karbantartás A rendszeres karbantartás miatti szünetelésre (vagy korlátozásra) a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hálózat karbantartása, felújítása, cseréje vagy átalakítása miatt kerülhet sor, amennyiben szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. Szolgáltató az érdekkörébe tartozó hálózatot érintő és a Szolgáltatás igénybevételét bármilyen mértékben korlátozó rendszeres karbantartási munkákról az Előfizetőt legalább15 nappal a rendszeres karbantartás megkezdése előtt -ben értesíti. A rendszeres karbantartás alkalmanként 8 óránál nem lehet hosszabb és a rendszeres karbantartások hossza egy évben nem haladhatja meg a 36 órát, kivéve ha bármely melléklet a hatálya alá tartozó Szolgáltatás tekintetében másként nem rendelkezik. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a rendszeres karbantartási munkálatok elvégzésére lehetőleg 00:00 és 06:00 óra között kerüljön sor Díjreklamáció, kötbér- és kártérítési igények intézése Szolgáltató kijelenti, hogy számlázási rendszere zárt, illetéktelen külső személyek a számlázási rendszerhez nem férhetnek hozzá, és a számlázási rendszere megfelel a pénzügyi és számviteli előírásoknak. Előfizető az adatkezelési szabályok figyelembevételével az adatok törléséig díjmentesen megtekintheti Szolgáltató ügyfélszolgálatán a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási jogokra vonatkozó kimutatást (betekintési jog). Amennyiben Előfizető a Szolgáltató által felszámított Szolgáltatási Díj összegét vitatja, kötbér- vagy kártérítési igénnyel él (a továbbiakban együtt: Reklamáció), Szolgáltató a Reklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a nyilvántartásba vételt Előfizetőnek visszaigazolja. A Reklamációt Szolgáltató annak kézhezvételét követő 30 napon belül megvizsgálja. Amennyiben a Szolgáltató a Reklamációnak helyt ad, a bejelentés elbírálását követő első számlán a díjkülönbözetet egy összegben jóváírja. 9

10 Az Előfizető a jogvitát polgári eljárás keretében érvényesítheti úgy, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál fizetési meghagyás kibocsátását kéri, ha a vitatott követelés összege a kettőszázezer forintot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fővárosi Bírósághoz (vagy más illetékes rendes bírósághoz) keresetlevelet nyújthat be. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Díjreklamáció alaptalannak bizonyul, akkor a vitatott összeg megfizetésére és a kamatok számítására a számla kiegyenlítésének eredeti határideje az irányadó Vitarendezés Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett Fordulhat bármely területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez (honlap: központi cím: 1088 Budapest, József krt. 6., levélcím: 1364 Budapest, Pf. 234., Tel.: ) b) a Gazdasági Versenyhivatalhoz (honlap: cím 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Tel: ), c) a jogvitát polgári eljárás keretében érvényesítheti, ennek keretében a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál fizetési meghagyás kibocsátását kérheti, ha a vitatott követelés összege a kettőszázezer forintot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fővárosi Bírósághoz keresetlevelet nyújthat be. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség csak az egyéni előfizetők panaszai alapján jár el. A jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében rendezhető, amelyre hatáskörtől függően Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Ha a vitatott követelés összege a kettőszázezer forintot nem haladja meg, a Felek fizetési meghagyás kibocsátását kérhetik, ha ezt az összeget a követelés meghaladja, Felek a követeléseiket keresetlevél útján érvényesíthetik. 10

11 4. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve : ORC Consulting Kft. A szolgáltató székhelye : 2039 Pusztazámor, Naphegy u A szolgáltató adószáma : A szolgáltató cégjegyzékszáma : A szolgáltató bankszámlaszáma : A szolgáltató telefonszáma : A szolgáltató fax száma : A szolgáltató címe : A szolgáltató weboldala : Az ügyfélszolgálat címe : 1087 Budapest, Kerepesi út 27/a 11

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2014.08.01-től Tartalom 1.) ÁLTALÁNOS ADATOK: A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, INTERNETES HONLAPJÁNAK

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2010. november 29. Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatálybalépés napja: 2014.11.01. 1. Az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak 1.1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 4VOICE Távközlési Kft. Telefon- és Kapcsolódó Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Nyújtására Üzleti Előfizetők részére A szolgáltató kizárólag üzleti előfizetők számára teszi elérhetővé szolgáltatásait,

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft az internet hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2013. július 1-től. 1. Általános adatok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2011. november 24. Utolsó módosítás kelte: 2013. december 1. Hatályba lépés kelte: 2014. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség...6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet. ÁSZF a TopNet ország Kft. vezetékes műsorjel

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. A Szolgáltató neve: A Szolgáltató székhelye: 1142 Budapest, Rákospatak u. 78. al. 1. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 1. oldal A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2014. július 22. Utolsó módosítás időpontja: 2014. július 22. 2. oldal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ) a NETHÁLÓ-9 Kft. 5122 Jászdózsa Szent Mihály tér 1. (továbbiakban: Szolgáltató) Internet szolgáltatására vonatkozóan. Hatályos: 2013. január 01-től. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben