Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató Cégnév: MIT-MÉR Mérnöki és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1221 Budapest, Kiránduló utca 65. Cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62724/2013 A szerződés Hosting szolgáltatási szerződés, amely létrejött a Szolgáltató és az Előfizető (együttesen Felek) között. A szerződésben szereplő fogalmi meghatározások Szolgáltatás: webtárhely vagy szerver bérletre illetve domain regisztrációra / transzferre vonatkozó szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató nyújt Előfizető részére. Megrendelés: ben küldött vagy az Ügyfélkapun leadott Szolgáltatás megrendelés. Előfizető: természetes vagy jogi személy, aki a szolgáltatást megrendeli elektronikus formában Az elektronikus szerződésre vonatkozó szabályok A Felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 5. és 6. -okban leírtak szabályoznak. A szerződés tárgya Szolgáltató az elektronikus formában beérkezett megrendelésben részletesen meghatározott szolgáltatást, szolgáltatásokat biztosítja Előfizető részére. Előfizető a "Megrendelés" gombra kattintva elfogadja a jelen Szerződésben foglaltakat és kijelenti, hogy annak tartalmával mindenben egyetért. Az előfizető Minecraft szerver bérlése esetén automatikusan elfogadja a bérléssel a Minecraft EULA-t. Felek kötelezettségei, felelősség kizárása Szolgáltató ingyenes technikai és ügyfélszolgálati tanácsadást nyújt Előfizető részére, de Szolgáltató Előfizető tárhelyén nem felel a szoftver beállításokért, az ingyenes tanácsadás kizárólag a Szolgáltatásra vonatkozik. Az ingyenes tanácsadás nem vonatkozik továbbá a nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibák javítására, egyéb tanácsadásra, oktatásra, szoftverek telepítésére vagy bármilyen egyéb, a szolgáltatás hatályán kívül eső szoftver tanácsadásra, javításra. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a befizetésének napjától számított 1 munkanapon belül elindítja, azt az Előfizető használatba veheti.

2 Az 1 munkanapos vállalás nem vonatkozik az előre bejelentett szabadságidőre (2013. december január 06., április 16-23). Az ekkor rendelt szolgáltatások teljesítése a szabadságidő letelte utáni első munkanapon történik meg. A meglévő ügyfelek számára a normál működés ez idő alatt is biztosított. A hamis adatokkal történő megrendeléseket a Szolgáltató felfüggesztheti a valós adatok megadásáig. Amennyiben ez nem történik meg, a fizetett összeget a költségek levonását követően visszaküldjük. Díjfizetés, díjszabás, fizetési feltételek Előfizető a szolgáltatásért a Szolgáltatónak havidíjat, 3 havi, féléves, éves díjat fizet a szolgáltató tájékoztatása alapján. Előfizető köteles a díjbekérő díját 8 munkanapon belül a Szolgáltatónak befizetni. Amennyiben a fizetés a számlán feltüntetett határidőn belül nem történik meg és az előfizetéshez domain név vagy nevek is tartoznak, Szolgáltató mind a tárhely szolgáltatást valamint szerver szolgáltatást, mind a domain regisztrációs folyamatot jogosult korlátozni és felmondani. Előfizető késedelmes fizetése esetén a Szolgáltatónak jogában áll a 10% késedelmi kamatot felszámolni, a szolgáltatást ideiglenesen korlátozni, majd megszüntetni. Abban az esetben, ha Előfizető 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja Előfizető szerződését. A korlátozás / ideiglenes megszüntetés időtartamára Előfizetőt semminemű jóváírás nem illeti meg. Amennyiben az Előfizető a díjbekérőt nem rendezi, szolgáltatását és annak minden fájlját a Szolgáltató 8 napig megőrizheti, vagy azonnal törölheti. Amennyiben az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatás az Előfizető hibájából felfüggesztésre kerül, az előfizetői jogviszony nem szűnik meg automatikusan, a havidíjak a szerződés felmondásáig kiszámlázásra kerülnek. A Szolgáltatónak jogában áll a díjakat egyoldalúan módosítani, erről az Előfizetőt köteles egy héttel a módosítás előtt értesíteni. Az SSL tanúsítványok vásárlásának kivételével nincs pénz visszafizetési garancia. Adatváltozás, felelősség kizárása Előfizető köteles az adataiban beállt változást közölni Szolgáltatóval. Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető adataiban beállt változásokból eredő (szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése) semminemű kárért, ilyen esetekből bekövetkezett felfüggesztéskor az Előfizetőt kártérítés nem illeti meg. Bankkártyás fizetés Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út ), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e- mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

3 A szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozólag éves szinten 99%-os rendelkezésre állást biztosít. A karbantartások időpontjáról a Szolgáltató az Előfizetőt előre tájékoztatja. A rendelkezésre állási időbe a tervszerű karbantartások ideje nem tartozik bele. Szolgáltató jogosult maximum 90 perces időtartamra bármikor előzetes bejelentés nélkül karbantartás okán szüneteltetni a szolgáltatást. Szolgáltató bizonytalan időtartamra átmenetileg szüneteltetheti a szolgáltatást amennyiben harmadik fél a szolgáltatás lebénítását célzó, összehangolt, illegális eszközöket alkalmazó támadást indít. Amennyiben a szervergép meghibásodik, cseréjének idejét a Szolgáltató jóváírja az Előfizető szolgáltatásánál. A csere maximum 1 munkanap lehet. A csere miatt kiesett szolgáltatás esetén az előfizetőt kártérítés csak az 5 napnál hosszabb ideig tartó karbantartás esetén illeti meg. A szolgáltatás kiesés miatt pénz visszafizetési garancia nincs. A szolgáltatásra vonatkozó feltételek Előfizető köteles a szolgáltatást a mindenkori törvényeknek megfelelően és jogszerűen az Interneten elfogadott normák szerint használni. A szolgáltatást tilos kéretlen levelek küldésére, illegális fájlcserélő rendszerek használatára, szerzői jogokat sértő tartalmak tárolására, közszeméremsértésre, uszításra, rágalmazásra, bármely felnőtt tartalom elhelyezésére, banner és backdoor szolgáltatások üzemeltetésére és bármely törvénybe ütköző célra felhasználni. Ezen felül tilos a szerver erőforrásait túlzó mértékben leterhelni és rosszhiszeműen felhasználni az ott észlelt esetleges biztonsági réseket. A fenti tiltott és törvénybe ütköző cselekmények következményét kifejezetten az Előfizető viseli, Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást a fenti, kifejezetten tiltott cselekmények megvalósulása esetén ideiglenes vagy véglegesen korlátozza és megszüntesse. A Szolgáltató felfüggesztheti a szolgáltatást amennyiben a játékszerver neve nem tartalmazza a szolgáltató által meghatározott branding -et. ( pwd by infinityhosting.hu ) A szolgáltató fenntartja a jogot a szerver áthelyezéséhez, melyről előre nem köteles értesíteni az előfizetőt. A játékszerver FTP-jén nem tárolható a szerver által nem használt nagyméretű fájl. A megrendelt férőhelyek módosítására a férőhely alapú szolgáltatásoknál az Előfizető nem jogosult, a férőhely módosítása ebben az esetben a szolgáltatás felfüggesztéséhez vezethet. Szervergép bérlése esetén az Előfizető köteles mentest készíteni a szerveren tárolt adatokról, ezt a mentést a szervergéptől távol köteles tarolni. A mentés hiányában bekövetkezett adatvesztésért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

4 Domain regisztráció Azon ügyfeleinknek, akik.hu domain név regisztrációt rendelnek cégünknél, és a regisztráció díját befizetik, ám nem bocsájtják rendelkezésünkre a regisztráció indításához szükséges igazoló dokumentumokat (első értesítésünket a befizetést követően küldjük), 30 nap elteltével - amennyiben továbbra sem érkeznek meg a kért dokumentumok - felfüggesztjük a domian név regisztrációs folyamatot 3 hónap időtartamra, erről természetesen ben küldünk újabb értesítést. Ha a felfüggesztés ideje alatt megérkeznek cégünkhöz hiánytalanul a regisztráció indításához szükséges dokumentumok, akkor a regisztrációt folytatjuk. Ha semmilyen visszajelzés, valamint a regisztráció indításához szükséges dokumentumok sem érkeznek meg, úgy a regisztrációs eljárást megszüntetjük. A megrendelő által a regisztrációs díjként megfizetett összeget nem vagyunk kötelesek visszatéríteni, az az adminisztrációs feladatok ellátására tekintettel megbízási díj jogcímén cégünket illeti meg. A Szolgáltatás átruházása, kárigény érvényesítése Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Előfizető nem jogosult a jelen szolgáltatást semmilyen módon továbbadni harmadik fél részére, az így okozott kárért kizárólag Előfizetőt terheli a felelősség. Előfizető csak abban az esetben jogosult kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan bizonyítható. A Szerződés időtartama, hatálya A jelen szerződés határozatlan időre szól, mindaddig, amíg Felek rendes vagy rendkívüli felmondással megszüntetik azt. A szerződést mindkét fél indoklás nélkül jogosult felmondani 30 napos felmondási határidővel. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben Előfizető fizetési kötelezettségének Szolgáltató írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben az Előfizető törvénybe ütköző tartalmat helyez el vagy tárhelyét törvénybe ütköző célokra használja. A szerződés felmondása az Előfizetőt nem mentesíti a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettségek alól. Abban az esetben, ha Előfizető a szerződést egyoldalúan felmondja, köteles a kérdéses hónap díját a szerződésben foglaltak szerint egy összegben a Szolgáltató részére kifizetni. Amennyiben a tárgyhó már kiegyenlítésre került az Előfizető részéről és Előfizetőnek a kifizetett időtartam lejárta előtt áll szándékában felmondani a szerződést, Szolgáltató nem köteles semminemű visszatérítésre. Előfizető köteles felmondási szándékát minimum 30 nappal előre írásban jelezni a Szolgáltatónak.

5 Támogatási feltételek Webtárhely illetve játékszerverrel való támogatás különleges esetekben vehető igénybe. A támogatásért meghatározott ellenszolgáltatást kell nyújtani. Amennyiben a támogatás megtörtént, de ellenszolgáltatás 15 napon belül nem történt meg, a Szolgáltató kiszámlázhatja a támogatás értékét. Amennyiben az Előfizető nem teljesíti a számlát, behajtó útján beszedhető a tartozása, a behajtó költségei is az Előfizetőt terhelik. Szolgáltató elérhetősége, ügyfélszolgálat (számlázás, hosting szolgáltatással és domain regisztrációval kapcsolatos ügyekben) Munkanapokon, 9-től 18 óráig Telefon: / Elállási, felmondási jog A megrendeléssel az előfizető kifejezett, előzetes beleegyezését adja, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését a Szolgáltató azonnal kezdje meg, melyet a Szolgáltató számára elektronikus levélben elküldött belépési adatokkal valósít meg, ezzel lemond a 45/ ban foglaltak szerint a 45/ alapján történő felmondási jogáról. A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. cím: Fax: 06 (1) Telefon: 06 (1) Záró rendelkezések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelenné válik, attól az egész szerződés nem válik érvénytelenné. A szerződés tájékoztatás nélkül módosítható. Budapest, április 10.

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Szerződés tárgya, általános rendelkezések Kósiné Borsós Csilla (magánvállalkozó, székhely: 8649 Balatonberény Hunyadi utca 20., adószám: 67106608-1-34) (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől az Act Partner Stratégia Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes: 2010.01.01-től 1. Szolgáltató megnevezése, adatai, elérhetősége A szolgáltató neve: INTRONET Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft. A szolgáltató székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől a Family Enterprise Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő bérlő

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: 11687067-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató )

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben