TIOP / kiemelt projekt Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 kiemelt projekt Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Átírás

1 kiemelt projekt fejlesztés a közoktatásban Kitölthető: június :00-ig Tisztelt Intézményvezető, Tisztelt Kolléga! Köszönjük, hogy részt kíván venni a Intézményi informatikai infrastruktúra kiemelt projekt megvalósításában. A folyamat első lépése az intézmények általános informatikai állapotfelmérése, amelynek célja egyrészt az intézmények informatikai eszközökkel és szoftverekkel kapcsolatos igényeinek feltárása, másrészt az intézményben rendelkezésre álló informatikai infrastruktúrával kapcsolatos korábbi adatszolgáltatások frissítése. A kérdőívet a TIOP /1 projekt kiírása szerint támogatásra jogosult intézmények kapják meg; kitöltése feladatellátási helyenként szükséges (minden feladatellátási hely külön tölti ki a kérdőívet a saját adataival kapcsolatban). Az igényfelmérés online elektronikus kérdőíves formában történik. A kérdőívre mutató egyedi hivatkozást a KIR rendszeren keresztül küldjük ki minden intézménynek, feladatellátási helyenként külön-külön üzenetben. Közös érdekünk, hogy a feladatellátási helyek valós, naprakész adatokat adjanak meg az online kérdőívben, így arra kérjük Önöket, hogy mielőtt a feladatellátási hely egyedi linkjére rákattintanak (ezzel megnyitva a feladatellátási hely egyedi kérdőívét), tanulmányozzák át az alábbi kérdőív-leírást! A kérdőív leírása az alábbi elemeket tartalmazza: - a kérdőív összes kérdését; - az egyes kérdésekhez magyarázó, súgójellegű szövegeket; - az esetleges feltételeket; - az egyes kérdések esetében használható adattartalom formátumát (szám, szöveg, stb.). Mivel a kérdőívek kitöltése kizárólag online történik, így az alábbi leírás csak a kitöltést segíti elő! Papíralapú igényeket nem áll módunkban fogadni!

2 Kedves Kolléga! Ön az című projekt igényfelmérő kérdőívét olvassa, amelynek segítségével informatikai eszközökre és szoftverekre vonatkozó igényeket kívánunk feltárni feladatellátási helyenként. A kérdőívek kitöltésének határideje: június :00 óra. A kérdőívek kitöltése bármikor megszakítható, a korábban bevitt adatokat a kérdőív automatikusan rögzíti. A megszakítást követően a kérdőív kitöltése attól az oldaltól folytatható, ahol a legutóbbi alkalommal megszakításra került a kitöltés. A kitöltés bármikor folytatható a véghatáridőig. Kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel munkanapokon között: - telefon: Információkat a következő honlapon kaphat: A kitöltés során a következő kérdésekre kell választ adnia! 1. FELADATELLÁTÁSI HELY ADATAI 1.1. Kérjük, adja meg a következő, intézményre vonatkozó adatokat! A fenntartó típusa Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. állami intézményfenntartó alapítvány országos nemzetiségi önkormányzat egyházi jogi személy települési önkormányzat közalapítvány települési nemzetiségi önkormányzat egyéb, éspedig: [ha ezt választja, itt szöveget adhat meg] kerületi önkormányzat közhasznú alapítvány külföldi állam Az intézményvezető Neve [itt csak szöveget adhat meg a kitöltés során]

3 Telefonszáma címe formátumban adja meg az címet!] A feladatellátási hely egyben a székhely is? igen nem Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. Amennyiben az adott kérdőívet székhely szerinti feladatellátási hely tölti ki (vagyis jelen kérdésre adott válasza igen ), akkor az adott kitöltőnek lehetősége lesz a kizárólag a székhely szerinti feladatellátási hely által igényelhető eszközök igénylésére (ezek a kérdéscsoportok csak a székhely szerinti feladatellátási hely számára jelennek meg a kitöltés során). Felhívjuk figyelmét, hogy egy adott intézményen belül csak egyetlen székhely által kitöltött kérdőívet van módunkban elfogadni A feladatellátási hely tanulóinak száma A feladatellátási helyen tanuló hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttes száma Amennyiben nincsenek hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulói, írjon 0-t! A feladatellátási helyen kollégiumi vagy diákotthoni ellátást kapó tanulók száma Amennyiben nincs kollégiumi vagy diákotthoni ellátást kapó tanulója, írjon 0-t! A feladatellátási helyen nemzetiségi oktatásban érintett tanulók száma Amennyiben nincs nemzetiségi oktatásban érintett tanulója, írjon 0-t!

4 A feladatellátási helyen tanuló sajátos nevelési igényű tanulók száma Nkt sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Amennyiben nincs sajátos nevelési igényű tanulója, írjon 0-t! A feladatellátási helyen tanuló autizmus spektrumzavarral élő tanulók száma Amennyiben nincs autizmus spektrumzavarral élő tanulója, írjon 0-t! Amennyiben a feladatellátási hely gyakorlóiskola, az emelt szinten humán műveltségterülethez kapcsolódó tárgyakat tanuló tanulók száma az Önök feladatellátási helyén Amennyiben az Önök iskolája nem gyakorlóiskola, írjon 0-t! A feladatellátási helyen dolgozó pedagógusok száma Osztályok száma az Önök feladatellátási helyén Tantermek száma az Önök feladatellátási helyén Az intézmény tehetségpont? igen nem Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg.

5 Kollégiumok esetén, tanulószobák száma Amennyiben az Önök feladatellátási helye nem kollégium, írjon 0-t! Látássérült tanulók száma az Önök feladatellátási helyén Amennyiben nincs látássérült tanulója, írjon 0-t! Mozgásában korlátozott tanulók száma az Önök feladatellátási helyén Amennyiben nincs mozgásában korlátozott tanulója, írjon 0-t! Hallássérült tanulók száma az Önök feladatellátási helyén Amennyiben nincs hallássérült tanulója, írjon 0-t! 2. INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓT KISZOLGÁLÓ MUNKAÁLLOMÁS (PC ÉS MONITOR) Jelen pályázat keretében kizárólag az intézmények székhelye szerinti feladatellátási helyre biztosítható maximum 1 db új munkaállomás. Ezt a kérdést csak a székhely szerinti feladatellátási hely töltheti ki. A munkaállomás az intézményi adminisztrációt szolgálja, egy asztali PC-ből, monitorból és perifériákból áll.

6 2.1. Kérjük, adja meg az intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomásra (PC és monitor) vonatkozó válaszait! FELTÉTEL! A(z) 2. kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) A feladatellátási hely egyben a székhely is? kérdés esetén megjelölte a következő választ: IGEN Van-e a székhely szerinti feladatellátási helyen jelenleg olyan munkaállomás, amelyről a KIR-rel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégezhetők? igen nem Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg Igényel-e intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomást a székhely szerinti feladatellátási helyre? igen nem Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. 3. TANÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAÁLLOMÁS (PC ÉS MONITOR) Új iskolai munkaállomás a feladatellátási helyekre az adott feladatellátási helyen tanuló tanulók arányában biztosítható (maximum 10 tanuló/számítógép). A tanításhoz kapcsolódó munkaállomás csomag asztali PC-t és monitort tartalmaz Kérjük, adja meg a tanításhoz kapcsolódó munkaállomás (PC és monitor) vonatkozó válaszait! A feladatellátási helyen használt tanításhoz kapcsolódó munkaállomások száma jelenleg

7 Hány db tanításhoz kapcsolódó munkaállomás van a feladatellátási helyen, amelynek technológiai színvonala legfeljebb 3 éves? A technikai színvonal tekintetében a KIR-STAT besorolása az irányadó őszén az Önök intézménye által leadott, a számítógépekre vonatkozó adatokból célszerű kiindulni Hány db-ot szereztek be a TIOP 1.1.1/07 pályázat keretében a feladatellátási helyen használt munkaállomások közül? Hány db-ot szereztek be a TIOP 1.1.1/09 pályázat keretében a feladatellátási helyen használt munkaállomások közül? Rendelkezik-e jelenleg az intézmény a feladatellátási helyen a munkaállomások telepítésére, üzemeltetésére, vírusvédelmére, biztonsági mentésére alkalmas erőforrással? igen nem Az erőforrás olyan személyi állományt jelent, aki a feladatok elvégzésére alkalmas. Ez a személy lehet az intézmény rendszergazdája vagy rendszergazda szolgáltatást végző külső vállalkozás munkaereje. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg Igényelt munkaállomások száma az Önök feladatellátási helyére Az Ön által igényelt munkaállomások száma nem haladhatja meg a tanulói létszám 10%-át.

8 4. TANTERMI CSOMAG (INTERAKTÍV FELÜLET / VETÍTŐVÁSZON, LAPTOP ÉS PROJEKTOR) 4.1. Kérjük, adja meg a tantermi csomagra (interaktív felület / vetítővászon, laptop és projektor) vonatkozó válaszait! A tantermi csomag 1 db interaktív felületet (interaktív táblát), 1 db laptopot és 1 db projektort tartalmaz. Az interaktív felület egy olyan prezentációs, oktatási eszköz, amely egyesíti magában a tábla, vászon, számítógép és egy érintőképernyő funkcióit. Segítségével hatékonyabbá tehetőek a tanórák és jelentős méretben növelhető a tanulók aktív részvétele. Az interaktív felület egy teljes interaktivitással rendelkező eszköz. A számítógép monitorát, billentyűzetét, az egeret és a vetítővásznat egyetlen egységbe foglalja. A számítógép így közvetlenül az interaktív felületről vezérelhető. Az egeret a saját kezünk vagy egy speciális toll, a billentyűzetet pedig egy virtuális felület helyettesíti A feladatellátási helyen lévő interaktív táblák száma jelenleg Hány db-ot szereztek be a TIOP1.1.1/07 pályázat keretében a feladatellátási helyen használt interaktív táblák közül? Hány db-ot szereztek be a TIOP1.1.1/09 pályázat keretében a feladatellátási helyen használt interaktív táblák közül?

9 Az alábbiakban adja meg, hogy az Önök feladatellátási helyén jelenleg mely típusból hány darab interaktív tábla található! Adja meg az alábbi táblázatban, hogy hány darab eszközzel rendelkezik a feladatellátási hely az egyes táblatípusokból! Interaktív táblák darabszáma típusonként: Írja be a cellákba az értéket! darabszám [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] CleverBoard ebeam Projection Mimio PolyVision Promethean SMART Adja meg, hogy a fenti táblatípusokon kívül milyen táblatípusokkal rendelkezik, és az egyes táblatípusokból hány darab található az Önök feladatellátási helyén! Kérjük, a darabszámhoz csak számokat írjon! Egyéb tábla típusa [itt csak szöveget adhat meg a kitöltés során] Darabszám az adott típusból [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] Egyéb tábla 1 Egyéb tábla 2 Egyéb tábla 3 Egyéb tábla 4 Egyéb tábla 5

10 Igényelt tantermi csomagok (interaktív tábla, laptop, projektor) száma Az Ön által igényelt tantermi csomagok száma nem haladhatja meg a tantermek számát. 5. ALKALMAZÁS SZERVERCSOMAG (ALKALMAZÁS SZERVER ÉS SZOFTVER) Ezt a kérdést csak a székhely szerinti feladatellátási hely töltheti ki. FELTÉTEL! A(z) 5. kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) A feladatellátási hely egyben a székhely is? kérdés esetén megjelölte a következő választ: IGEN Kérjük, adja meg alkalmazás szervercsomagra (alkalmazás szerver és szoftver) vonatkozó válaszait! Az alkalmazás szervercsomag kizárólag az intézmények székhelye szerinti feladatellátási helyre biztosítható, amennyiben az ott meglévő szerver és szoftver nem éri el a következő minimális követelményeket: Alkalmazás szerver: - Kiszolgáló alkalmazások futtatására alkalmas szoftver és hardver, - Legalább 1,4 GHz processzor, - 2 GB RAM, GB redundáns diszk területszerver szoftver: - Szerver oldali operációs rendszer tartalmazza legalább a fájlszerver és nyomtatószerver funkciókat Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan alkalmazás szervercsomaggal, amely a fenti specifikációnak megfelel? igen nem Nem szükséges pontos műszaki egyezőség. A kérdésre adott válasznak azt kell tükröznie, hogy a feladatellátási helyen jelenleg működik-e olyan szerver, amely alkalmazások kiszolgálására szolgál (pl. web kiszolgáló, levelezés, fájlszerver, nyomtatószerver, stb). Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg.

11 Rendelkezik-e jelenleg az intézmény a feladatellátási helyen a szerverek telepítésére, üzemeltetésére, vírusvédelmére, biztonsági mentésére kiképzett erőforrással? igen nem Az erőforrás olyan személyi állományt jelent, aki a feladatok elvégzésére alkalmas. Ez a személy lehet az intézmény rendszergazdája vagy rendszergazda szolgáltatást végző külső vállalkozás munkaereje. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. FELTÉTEL! A(z) Az alkalmazás szervercsomag kizárólag az intézmények székhelye szerinti feladatellátási helyre biztosítható, amennyiben az ott meglévő szerver és szoftver nem éri el a következő minimális követelményeket: kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan alkalmazás szervercsomaggal, amely a fenti specifikációnak megfelel? kérdés esetén megjelölte a következő választ: nem Igényel-e a fenti feltételek tudomásul vétele mellett alkalmazás szervercsomagot az Önök feladatellátási helyére? Az alkalmazás szervercsomag kizárólag az intézmények székhelye szerinti feladatellátási helyre biztosítható, amennyiben az ott meglévő szerver és szoftver nem éri el a következő minimális követelményeket: Alkalmazás szerver: - Kiszolgáló alkalmazások futtatására alkalmas szoftver és hardver, - Legalább 1,4 GHz processzor, - 2 GB RAM, GB redundáns diszk területszerver szoftver: - Szerver oldali operációs rendszer tartalmazza legalább a fájlszerver és nyomtatószerver funkciókat igen nem Amennyiben a Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan alkalmazás szervercsomaggal, amely a fenti specifikációnak megfelel? kérdésre igen -nel válaszolt, akkor nem igényelhet alkalmazás szervercsomagot. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg.

12 A fenntartható fejlődés érdekében az informatikai területen egyre több felhőalapú szolgáltatás jelenik meg. Milyen mértékben venne igénybe az Ön intézménye ilyen jellegű szolgáltatást a meglévő saját szerverkapacitása mellett/helyett? A felhőalapú számítástechnika (angolul cloud computing ) a számítástechnika egyik ágazata. Többféle felhő alapú szolgáltatást különböztethetünk meg, a közös bennük az, hogy a szolgáltatásokat nem egy adott hardvereszközön üzemeltetik, hanem a szolgáltató szerverein elosztva, a szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. Ezeket a szolgáltatásokat a felhasználók hálózatokon keresztül érhetik el. Publikus felhő esetében az interneten keresztül, privát felhő esetében a helyi hálózaton vagy az interneten. A legtöbb -szolgáltató, közösségi hálózat is felhőalapon működik. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. nem vennék igénybe egyes szolgáltatásokat, funkciókat igénybe vennék lehetőség szerint minél több szolgáltatást vennék igénybe 6. TANULÓI VÁLASZADÓ RENDSZER A jelen pályázat keretében beszerzésre kerülő tanulói válaszadó rendszer szett egy vevőegységet és valószínűleg legalább 20 db válaszadó egységet tartalmazó készlet lesz. A feladatellátási helyre igényelhető maximális mennyiség az osztályok száma Kérjük, adja meg a tanulói válaszadó rendszerre vonatkozó válaszait! A feladatellátási helyen jelenleg meglévő tanulói válaszadó rendszerek száma Az alábbiakban adja meg, hogy az Önök feladatellátási helyén jelenleg mely típusból hány darab tanulói válaszadó rendszer található! Adja meg az alábbi táblázatban, hogy hány darab eszközzel rendelkezik a feladatellátási hely az egyes válaszadó rendszer típusokból! Kérjük, adja meg a tanulói válaszadó rendszerek darabszámát! Írja be a cellákba az értéket! darabszám [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során]

13 darabszám [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] CleverClick Mimio OptiVote Promethean QOMO SMART Adja meg, hogy a fenti tanulói válaszadó rendszer típusokon kívül milyen tanulói válaszadó rendszerekkel rendelkezik, és az egyes tanulói válaszadó rendszerekből hány darab található az Önök feladatellátási helyén! Kérjük, a darabszámhoz csak számokat írjon! Kérjük, hogy a feladatellátási helyen található szettek számát a következők alapján adják meg! A tanulói válaszadó rendszer szettek gyártótól függően különböző számú kisméretű kézi szavazóegységet tartalmaznak, amelyek egy számítógéppel összekapcsolt központi vevőegységgel kommunikálnak vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Egy tanulói válaszadó rendszer szett tehát egy központi vevőegységből és a tanulók által használt szavazóegységekből áll. Egyéb tanulói válaszadó rendszer típusa [itt csak szöveget adhat meg a kitöltés során] Darabszám az adott típusból [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] Egyéb tanulói válaszadó rendszer 1 Egyéb tanulói válaszadó rendszer 2 Egyéb tanulói válaszadó rendszer 3 Egyéb tanulói válaszadó rendszer 4 Egyéb tanulói válaszadó

14 rendszer Igényelt tanulói válaszadó rendszerek száma az Önök feladatellátási helyére Az Ön által igényelt tanulói válaszadó rendszer szettek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyén szervezett osztályok számát. 7. A FELADATELLÁTÁSI HELY TELJES LEFEDETTSÉGÉT BIZTOSÍTÓ WIFI ROUTER CSOMAG Ezt a kérdést csak a székhely szerinti feladatellátási hely töltheti ki. Wifi router csomag egy-egy feladatellátási hely lefedettségéhez igényelhető. Jelen pályázatban intézményenként legfeljebb 3 db. Intézményi székhelyként a feladatellátási helyeken lévő eszközfeltételek ismeretében feladatellátási helyenként 1-et, de az összes feladatellátási helyet figyelembe véve legfeljebb 3 csomagot igényelhet. FELTÉTEL! A(z) 7. kérdés csak akkor tölthetők ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) A feladatellátási hely egyben a székhely is? kérdés esetén megjelölte a következő választ: IGEN Kérjük, adja meg a feladatellátási hely teljes lefedettségét biztosító wifi router csomagra vonatkozó válaszait! Rendelkezik-e a feladatellátási hely megfelelő strukturált kábelezéssel? igen nem Olyan nagysebességű számítógép hálózati kommunikációra alkalmas kábelezés passzív elemei, ahol a különböző funkciójú eszközök ugyanahhoz a fizikai közeghez csatlakoznak. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg.

15 Igényelt wifi router csomagok száma a feladatellátási helyekre Használható számok: 0, 1, 2, 3. Az igényelt wifi routerek száma nem haladhatja meg a 3-at, illetve a feladatellátási helyek számát. 0 és 3 közötti számot adjon meg! Kérjük, adja meg a feladatellátási helyeinek sorszámát és nevét, valamint azt, hogy az adott feladatellátási helyre hány darab wifi router csomagot igényel! Kérjük, hogy a feladatellátási helyek sorszámát és nevét a KIR intézménytörzs adatai alapján adják meg! Kérjük, hogy a wifi routerek száma mezőbe csak számokat írjon! Feladatellátási hely sorszáma [itt csak három számjegyből álló számokat adhat meg a kitöltés során] Feladatellátási hely neve [itt csak szöveget adhat meg a kitöltés során] Igényelt wifi router csomagok száma [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] Feladatellátási hely 1 Feladatellátási hely 2 Feladatellátási hely 3 8. ROUTER A router (vagy útválasztó) a számítógép-hálózatokban egy útválasztást végző eszköz, amelynek a feladata a különböző hálózatok összekapcsolása, azok közötti adatforgalom irányítása Kérjük, adja meg a router-re vonatkozó válaszait! Feladatellátási helyenként 1 db router igényelhető abban az esetben, ha az adott feladatellátási helyen meglévő router műszaki paraméterei nem érik el következő értékeket: - Legalább 10 Mbps WAN kapcsolat - NAT - titkosítás funkciók

16 Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan router-rel, amely a fenti specifikációnak megfelel? igen nem Nem feltétel a pontos műszaki megfelelés, a kérdésre adott válasznak azt kell tükröznie, hogy van-e olyan eszköz a feladatellátási helyen, amely biztosítja a szerver és kliens eszközök hálózatos működését. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. FELTÉTEL! A(z) Igényel-e routert a fenti feltételek tudomásul vétele mellett az Önök feladatellátási helyére? kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan router-rel, amely a fenti specifikációnak megfelel? kérdés esetén megjelölte a következő választ: nem Igényel-e routert a fenti feltételek tudomásul vétele mellett az Önök feladatellátási helyére? igen nem Amennyiben a Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan router-rel, amely a fenti specifikációnak megfelel? kérdésre igen -nel válaszolt, akkor nem igényelhet routert. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. 9. TANULÓI HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP Jelen pályázat keretében beszerzésre kerülnek tanulók által használható hordozható számítógépek Kérjük, adja meg a tanulói hordozható számítógépre vonatkozó válaszait! Jelenleg a feladatellátási helyen a tanulók által használt hordozható számítógépek száma

17 Igényelt tanulói eszközök száma az Önök feladatellátási helyére Az igényelt tanulói eszközök száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyén tanulók számát Mely tulajdonságot preferálna az alábbiak közül? Rangsorolja az alábbi tulajdonságokat! Állítsa sorba az alábbi elemeket A kérdőívben arra lesz módja, hogy az egér bal gombjának nyomva tartása segítségével húzza az Önök számára legfontosabb tulajdonságot egy mező legfelső helyére, míg a legkevésbé fontosat legalulra! érintőképernyős felület többfunkciós eszköz (beépített GPS, fényképezőgép stb.) gyors rendszerindulás meglevő oktatószoftverek futtathatósága kompatibilitás az iskolában használatos egyéb eszközökkel teljes értékű billentyűzettel és háttértárral rendelkező eszköz törésbiztos kivitel 10. TANÁRI LAPTOP Jelen pályázat keretében pedagógusonként 1 db tanári laptop igényelhető Kérjük, adja meg a tanári laptopra vonatkozó válaszait! Jelenleg a feladatellátási helyen a tanári használatban lévő laptopok száma Igényelt tanári laptopok száma az Önök feladatellátási helyére Az Ön által igényelt tanári laptopok száma nem haladhatja meg a feladatellátási helyen teljes foglalkoztatásban álló pedagógusok számát.

18 11. XI. TÁROLÓ Jelen pályázat keretében tárolók igényelhetők a beszerzésre kerülő laptopokhoz, amelyek egyidejűleg megoldják az eszközök zárható tárolását és töltését. A beszerzésre kerülő tárolók várhatóan 10 db hordozható számítógép elhelyezésére lesznek alkalmasak Kérjük, adja meg a tárolókra vonatkozó válaszait! Hány db hordozható számítógép biztonságos elhelyezéséhez szükséges tárolót igényel tanulói eszközökhöz az Önök feladatellátási helyére? A beszerzésre kerülő tárolók várhatóan 10 db hordozható számítógép elhelyezésére lesznek alkalmasak, ezért a maximálisan igényelhető tárolók száma az igényelt tanulói hordozható számítógépek 10%-a. 12. KIEGÉSZÍTŐ SNI CSOMAG Jelen pályázat keretében sajátos nevelési igényt támogató eszköz azon feladatellátási helyekre biztosítható, amelyek ellátott feladatai között szerepel sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése. A beszerezhető mennyiség 1 db SNI eszköz / 1 fő tanuló. Nkt sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Kérjük, adja meg az SNI kiegészítő csomagra vonatkozó válaszait! Hány db-ot igényel a következő eszközökből a fentiek figyelembevételével az Önök feladatellátási helyére? A különböző sajátos nevelési igényt támogató eszközök/szoftverek maximálisan igényelhető száma megegyezik a kérdőív elején Ön által megadott, az adott feladatellátási helyen különböző típusú sajátos nevelési igényű tanulók létszámával. Képernyőnagyító szoftver Számítógéphez csatlakoztatható dokumentumkamera Az Ön által igényelt képernyőnagyító eszközök száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott látássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt számítógéphez csatlakoztatható dokumentumkamerák száma nem haladhatja meg az Önök

19 Braille-kijelző Képernyő-felolvasó szoftver Fejegér szett Szemegér szett Beszédfelismerő, fejlesztő program hallássérült tanulók számára Okostelefonra döntéshozatalt segítő szoftver autizmus spektrumzavarral élő tanulók számára feladatellátási helyére beiratkozott látássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt Braille-kijelzők száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott látássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt képernyő-felolvasó szoftverek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott látássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt fejegér szettek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott mozgásában korlátozott tanulók számát. Az Ön által igényelt szemegér szettek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott mozgásában korlátozott tanulók számát. Az Ön által igényelt beszédfelismerő, fejlesztő programok száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott hallássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt döntéshozatalt segítő szoftverek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott autizmus spektrumzavarral élő tanulók számát. A fentiek ismeretében írja be a cellákba az értéket! darab [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] Képernyőnagyító szoftver Számítógéphez csatlakoztatható dokumentumkamera Braille-kijelző Képernyő-felolvasó szoftver Fejegér szett Szemegér szett Beszédfelismerő, fejlesztő program hallássérült tanulók számára Okostelefonra döntéshozatalt segítő szoftver autizmus spektrumzavarral élő tanulók számára

20 13. KOLLÉGIUMI TANULÓSZOBAI CSOMAG Jelen pályázat keretében kollégiumi, diákotthoni feladatokat ellátó feladatellátási helyek igényelhetnek kollégiumi tanulószobai csomagot. Egy kollégiumi tanulószoba csomag egy db tantermi csomagot (interaktív tábla, laptop, projektor), és maximum a tantermi csomagok számának háromszorosának megfelelő számú tanulói hordozható számítógépet tartalmazhat. Adja meg a kollégiumi tanulószobai csomagban igényelt tantermi csomagok és laptopok számát a fentiek figyelembevételével! Amennyiben nem igényel csomagot vagy laptopot, kérjük, adjon meg 0-t! Kérjük, adja meg a kollégiumi tanulószobai csomagra vonatkozó válaszait! FELTÉTEL! A(z) 13. kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Kollégiumok esetén, tanulószobák száma kérdés esetén a válasz NEM EGYENLŐ Hány tantermi csomagot (projektor, laptop, interaktív tábla) igényel az Önök kollégiumi, diákotthoni feladatokat ellátó feladatellátási helyére? Az Önök által igényelt tantermi csomagok száma nem haladhatja meg a kollégiumban található tanulószobák számát Hány tanulói hordozható számítógépet igényel az Önök kollégiumi, diákotthoni feladatokat ellátó feladatellátási helyére? Az Önök által igényelt tanulói hordozható számítógépek száma nem haladhatja meg a kollégiumban található tanulószobák számának háromszorosát. 14. SZÁMÍTÓGÉP ALAPÚ NYELVI LABOR Jelen pályázat keretében feladatellátási helyenként igényelhető nyelvi labor szett.az alábbi kérdések az Önök feladatellátási helyén található nyelvi labor(ok)ra vonatkoznak. A nyelvi labor csomag várhatóan egy tanári, és minimum 16 db tanulói hordozható számítógépet tartalmaz.a nyelvi labor csomag hardver és szoftver eszközökből áll.a nyelvi labor szoftver igényelhető önállóan is.

21 14.1. Kérjük, adja meg az intézményben jelenleg rendelkezésre álló számítógép alapú nyelvi labor(ok)ra vonatkozó válaszait! Hány nyelvi labor található az Önök feladatellátási helyén? Amennyiben az Önök feladatellátási helyén nincs nyelvi labor, írjon 0-t! [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során FELTÉTEL! A(z) Jellemezze az Önök feladatellátási helyén található nyelvi labor(ok) kialakítását!2 kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Hány nyelvi labor található az Önök feladatellátási helyén? kérdés esetén a válasz NAGYOBB VAGY EGYENLŐ, MINT Jellemezze az Önök feladatellátási helyén található nyelvi labor(ok) kialakítását! Írja a táblázat celláiba a lehetséges válaszok egyikét! Mindegyik cellába csak egy választ írjon! Lehetséges válaszok: előregyártott elemekből felépülő, tanulói boxokra osztott, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor, előregyártott elemekből felépülő, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor, tanári és tanulói PC-ket/laptopokat tartalmazó nyelvi labor, egyéb. A kitöltés során majd lenyíló menüből tudják kiválasztani az alábbi válaszokat! Egyéb válasz esetén kérjük, a kitöltés során (egy másik táblázatban) jelezzék, hogy milyen kialakítású az adott nyelvi labor! A kitöltés során lesz lehetősége 5-nél több (összesen 20 db) nyelvi labor jellemzésére is! előregyártott elemekből felépülő, tanulói boxokra osztott, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor előregyártott elemekből felépülő, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor tanári és tanulói PC-ket/laptopokat tartalmazó nyelvi labor egyéb Labor1 Labor2 Labor3 Labor4 Egyéb válasz esetén kérjük, a kitöltés során jelezzék, hogy milyen kialakítású az adott nyelvi

22 előregyártott elemekből felépülő, tanulói boxokra osztott, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor előregyártott elemekből felépülő, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor tanári és tanulói PC-ket/laptopokat tartalmazó nyelvi labor egyéb Labor5 labor! FELTÉTEL! A(z) Jellemezze a feladatellátási hely nyelvi laborjának működését! kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Hány nyelvi labor található az Önök feladatellátási helyén? kérdés esetén a válasz NAGYOBB VAGY EGYENLŐ, MINT Jellemezze a feladatellátási hely nyelvi laborjának működését! Írja a táblázat celláiba a lehetséges válaszok egyikét! Mindegyik cellába csak egy választ írjon! Lehetséges válaszok: speciális hardvereszközök, tanári kapcsolótábla segítségével vezérelt tanulás, speciális hardvereszközök, amelyeket egy tanterem-felügyeleti rendszer (nyelvi labor szoftver) vezérel egy tanári PC/laptop segítségével, tanári és tanulói PC/laptopok használata, amelyeket egy tanterem-felügyeleti rendszer (nyelvi labor szoftver) vezérel, egyéb. A kitöltés során majd lenyíló menüből tudják kiválasztani az alábbi válaszokat! Egyéb válasz esetén kérjük, a kitöltés során (egy másik táblázatban) jelezzék, hogy milyen kialakítású az adott nyelvi labor! A kitöltés során lesz lehetősége 5-nél több (összesen 20 db) nyelvi labor jellemzésére is! speciális hardvereszközök, tanári kapcsolótábla segítségével vezérelt tanulás speciális hardvereszközök, amelyeket egy tanterem-felügyeleti rendszer (nyelvi labor szoftver) vezérel egy tanári PC/laptop segítségével tanári és tanulói PC/laptopok használata, amelyeket egy tanteremfelügyeleti rendszer (nyelvi labor szoftver) vezérel egyéb Labor1 Egyéb válasz

Infrastruktúra-fejlesztés a köznevelésben

Infrastruktúra-fejlesztés a köznevelésben Infrastruktúra-fejlesztés a köznevelésben Budapest, 2012. augusztus 31. Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság Köznevelési fejlesztések 2007-2013 TÁMOP 3. Minőségi oktatás és

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001- Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban. Roadshow

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001- Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban. Roadshow TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001- Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban Roadshow A projekt célrendszere Köznevelési intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Versenyképes

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM TIOP 1.1.1-07/1-2008-1155 azonosítószámú, pedagógiai, módszertani reformot támogató informaikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó projekt teljes körű megvalósításához szükséges eszközbeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP - 1.1.1-11/1 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 A felhő alapú számítástechnika A felhő alapú számítástechnika (angolul

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2012 / 5 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Delta

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA - INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP -1.1.1-07/1-2008-0941 Vörösmarty

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola IKT Stratégia Nyíregyháza 2012 1. Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2011/S 190-310174

HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2011/S 190-310174 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310174-2011:text:hu:html HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor

nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor EKF a gyakorló iskolától a tanárképzésig nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor 1 Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola Diákok száma (2009/2010 tanév): 940 fő CMPC-thasználó diákok 2010: 500 gyerek

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig

Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig Dr. Szentiványi Gábor ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. Az ULX-ről röviden Magyarországi központú technológiai vállalat,

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer Integrált-HardverSzoftver-Rendszer dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu Történet A Direct-Line

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Dr. Füvesi István SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport fuvesi@inf.u-szeged.hu

Dr. Füvesi István SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport fuvesi@inf.u-szeged.hu A SZAKTÁRGYI OKTATÁS ÉS SZÁMONKÉRÉS TÁMOGATÁSA INTERAKTÍV TÁBLÁVAL Dr. Füvesi István SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport fuvesi@inf.u-szeged.hu MMO 2009 Debrecen 2010.02.13. 1 Dr. Buda András, Debrecen

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/20. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja24 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken F-Secure Biztonsági megoldás Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Könyvtári címkéző munkahely

Könyvtári címkéző munkahely Könyvtári címkéző munkahely Tartalomjegyzék A RENDSZER HARDVER ELEMEI...3 1 RFID CÍMKÉK... 3 2 RFID ASZTALI OLVASÓ... 3 A RENDSZER SZOFTVER ELEMEI... 4 1 KÖNYV CÍMKÉZŐ MUNKAÁLLOMÁS... 4 2 A PC- S SZOFTVEREK

Részletesebben

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adatlap Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézmény Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. 1. Általános felvételi eljárásban

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Pályázati lehetőség SDL Trados fordítástechnológiai megoldások beszerzésére. Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő!

TÁJÉKOZTATÓ. Pályázati lehetőség SDL Trados fordítástechnológiai megoldások beszerzésére. Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Az új Széchenyi Terv keretében kiírt pályázati lehetőségekre szeretnénk felhívni figyelmét. A pályázatok 2011. március elsejétől lesznek folyamatosan beadhatóak,

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Informatikai Stratégiája www.kozmutza.hu 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. Hardver ellátottság...

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 291-2/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról Felhasználói útmutató Készült: 2015. január Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A CLEVER TERMÉKCSALÁD ON-LINE ADATBÁZISSAL

A CLEVER TERMÉKCSALÁD ON-LINE ADATBÁZISSAL Janik Gábor CleverBoard Kft gabor.janik@gmail.com A CLEVER TERMÉKCSALÁD ON-LINE ADATBÁZISSAL Cégünk a legkorszerűbb oktatástechnikai és konferenciatechnikai eszközöket kínálja mindazoknak, akik munkájuk

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Üdvözöljük felhasználóik között! Köszönjük, hogy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer

HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer Dr. Reith János Direct Line Kft. ügyvezető igazgató 2014.09.04. Előzmények IPARÉRETT! 1991 1997 2000 Direct Line Kft. megalapí tása HaXSoN alapjainak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Általános leírás... 3 2. Telepítés... 4 3. Első indítás... 6 4. A program használata... 8

Tartalomjegyzék. 1. Általános leírás... 3 2. Telepítés... 4 3. Első indítás... 6 4. A program használata... 8 Elektronikus naplóval rendelkező HostWare pénztárgépet üzemeltető felhasználók NAV adatszolgáltatási kötelezettségét támogató segédprogram felhasználói leírása 2013.07.23. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001 TECHNIKAI

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Technikai segédlet az MTA-SYLFF elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére

Technikai segédlet az MTA-SYLFF elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére Technikai segédlet az MTA-SYLFF elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére Az MTA-SYLFF ösztöndíj pályázat benyújtása a https://palyazat.mta.hu/sasakawa_2015/ weboldalon mezők kitöltésével, illetve

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv. (Takács Etel) a 2014-2015-ös tanévre Szeghalom 2014 Jogszabályi háttér Péter András Gimnázium és Szigeti Endre

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI

AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI I. Standard 89.900 HUF (Gigabyte alaplap, AMD Sempron 3200+, 512MB 667MHz DDR2 RAM, 80GB SATA WD HDD, LG DVD-ROM, 17 Acer LCD monitor, Billentyűzet, Optikai

Részletesebben

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu Szolgáltatási szint megállapodás Verzió: 1.0 (2010. december 13.) aai@niif.hu Műszaki szolgáltatások Metadata A metadata a föderáció tagjait leíró, a föderációs operátor által digitálisan aláírt állomány,

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban Vágvölgyi Csaba Papp Gyula Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola elearning CBT (Computer Based Training) Interaktivitás Hipertext

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 -- --.. Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 5 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői

mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői Mimio Xi: az első ultrakönnyű vizuáltechnikai eszköz, a digitális fehértábla-technológia új generációja. Lehetővé teszi a felhasználó részére,

Részletesebben

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű.

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű. 12. Felügyeleti eszközök Néhány számítógép és szerver felügyeletét viszonylag egyszerű ellátni. Ha sok munkaállomásunk (esetleg több ezer), vagy több szerverünk van, akkor a felügyeleti eszközök nélkül

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása A jogszabály megelőző állapota 1. E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén - az általános iskolában, gimnáziumban,

Részletesebben

Informatikai szervezet Informatikai csoport működik, mely a gazdasági hivatal részét képezi. Az Informatikai csoport tagjai a rendszergazdák

Informatikai szervezet Informatikai csoport működik, mely a gazdasági hivatal részét képezi. Az Informatikai csoport tagjai a rendszergazdák A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A JELENLEGI INFORMATIKAI HELYZET BEMUTATÁSA Kihívások a jelenlegi informatikai helyzettel szemben Stratégiai tervezési megfontolások A tervezésnél

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben