TIOP / kiemelt projekt Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 kiemelt projekt Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Átírás

1 kiemelt projekt fejlesztés a közoktatásban Kitölthető: június :00-ig Tisztelt Intézményvezető, Tisztelt Kolléga! Köszönjük, hogy részt kíván venni a Intézményi informatikai infrastruktúra kiemelt projekt megvalósításában. A folyamat első lépése az intézmények általános informatikai állapotfelmérése, amelynek célja egyrészt az intézmények informatikai eszközökkel és szoftverekkel kapcsolatos igényeinek feltárása, másrészt az intézményben rendelkezésre álló informatikai infrastruktúrával kapcsolatos korábbi adatszolgáltatások frissítése. A kérdőívet a TIOP /1 projekt kiírása szerint támogatásra jogosult intézmények kapják meg; kitöltése feladatellátási helyenként szükséges (minden feladatellátási hely külön tölti ki a kérdőívet a saját adataival kapcsolatban). Az igényfelmérés online elektronikus kérdőíves formában történik. A kérdőívre mutató egyedi hivatkozást a KIR rendszeren keresztül küldjük ki minden intézménynek, feladatellátási helyenként külön-külön üzenetben. Közös érdekünk, hogy a feladatellátási helyek valós, naprakész adatokat adjanak meg az online kérdőívben, így arra kérjük Önöket, hogy mielőtt a feladatellátási hely egyedi linkjére rákattintanak (ezzel megnyitva a feladatellátási hely egyedi kérdőívét), tanulmányozzák át az alábbi kérdőív-leírást! A kérdőív leírása az alábbi elemeket tartalmazza: - a kérdőív összes kérdését; - az egyes kérdésekhez magyarázó, súgójellegű szövegeket; - az esetleges feltételeket; - az egyes kérdések esetében használható adattartalom formátumát (szám, szöveg, stb.). Mivel a kérdőívek kitöltése kizárólag online történik, így az alábbi leírás csak a kitöltést segíti elő! Papíralapú igényeket nem áll módunkban fogadni!

2 Kedves Kolléga! Ön az című projekt igényfelmérő kérdőívét olvassa, amelynek segítségével informatikai eszközökre és szoftverekre vonatkozó igényeket kívánunk feltárni feladatellátási helyenként. A kérdőívek kitöltésének határideje: június :00 óra. A kérdőívek kitöltése bármikor megszakítható, a korábban bevitt adatokat a kérdőív automatikusan rögzíti. A megszakítást követően a kérdőív kitöltése attól az oldaltól folytatható, ahol a legutóbbi alkalommal megszakításra került a kitöltés. A kitöltés bármikor folytatható a véghatáridőig. Kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel munkanapokon között: - telefon: Információkat a következő honlapon kaphat: A kitöltés során a következő kérdésekre kell választ adnia! 1. FELADATELLÁTÁSI HELY ADATAI 1.1. Kérjük, adja meg a következő, intézményre vonatkozó adatokat! A fenntartó típusa Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. állami intézményfenntartó alapítvány országos nemzetiségi önkormányzat egyházi jogi személy települési önkormányzat közalapítvány települési nemzetiségi önkormányzat egyéb, éspedig: [ha ezt választja, itt szöveget adhat meg] kerületi önkormányzat közhasznú alapítvány külföldi állam Az intézményvezető Neve [itt csak szöveget adhat meg a kitöltés során]

3 Telefonszáma címe formátumban adja meg az címet!] A feladatellátási hely egyben a székhely is? igen nem Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. Amennyiben az adott kérdőívet székhely szerinti feladatellátási hely tölti ki (vagyis jelen kérdésre adott válasza igen ), akkor az adott kitöltőnek lehetősége lesz a kizárólag a székhely szerinti feladatellátási hely által igényelhető eszközök igénylésére (ezek a kérdéscsoportok csak a székhely szerinti feladatellátási hely számára jelennek meg a kitöltés során). Felhívjuk figyelmét, hogy egy adott intézményen belül csak egyetlen székhely által kitöltött kérdőívet van módunkban elfogadni A feladatellátási hely tanulóinak száma A feladatellátási helyen tanuló hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttes száma Amennyiben nincsenek hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulói, írjon 0-t! A feladatellátási helyen kollégiumi vagy diákotthoni ellátást kapó tanulók száma Amennyiben nincs kollégiumi vagy diákotthoni ellátást kapó tanulója, írjon 0-t! A feladatellátási helyen nemzetiségi oktatásban érintett tanulók száma Amennyiben nincs nemzetiségi oktatásban érintett tanulója, írjon 0-t!

4 A feladatellátási helyen tanuló sajátos nevelési igényű tanulók száma Nkt sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Amennyiben nincs sajátos nevelési igényű tanulója, írjon 0-t! A feladatellátási helyen tanuló autizmus spektrumzavarral élő tanulók száma Amennyiben nincs autizmus spektrumzavarral élő tanulója, írjon 0-t! Amennyiben a feladatellátási hely gyakorlóiskola, az emelt szinten humán műveltségterülethez kapcsolódó tárgyakat tanuló tanulók száma az Önök feladatellátási helyén Amennyiben az Önök iskolája nem gyakorlóiskola, írjon 0-t! A feladatellátási helyen dolgozó pedagógusok száma Osztályok száma az Önök feladatellátási helyén Tantermek száma az Önök feladatellátási helyén Az intézmény tehetségpont? igen nem Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg.

5 Kollégiumok esetén, tanulószobák száma Amennyiben az Önök feladatellátási helye nem kollégium, írjon 0-t! Látássérült tanulók száma az Önök feladatellátási helyén Amennyiben nincs látássérült tanulója, írjon 0-t! Mozgásában korlátozott tanulók száma az Önök feladatellátási helyén Amennyiben nincs mozgásában korlátozott tanulója, írjon 0-t! Hallássérült tanulók száma az Önök feladatellátási helyén Amennyiben nincs hallássérült tanulója, írjon 0-t! 2. INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓT KISZOLGÁLÓ MUNKAÁLLOMÁS (PC ÉS MONITOR) Jelen pályázat keretében kizárólag az intézmények székhelye szerinti feladatellátási helyre biztosítható maximum 1 db új munkaállomás. Ezt a kérdést csak a székhely szerinti feladatellátási hely töltheti ki. A munkaállomás az intézményi adminisztrációt szolgálja, egy asztali PC-ből, monitorból és perifériákból áll.

6 2.1. Kérjük, adja meg az intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomásra (PC és monitor) vonatkozó válaszait! FELTÉTEL! A(z) 2. kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) A feladatellátási hely egyben a székhely is? kérdés esetén megjelölte a következő választ: IGEN Van-e a székhely szerinti feladatellátási helyen jelenleg olyan munkaállomás, amelyről a KIR-rel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégezhetők? igen nem Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg Igényel-e intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomást a székhely szerinti feladatellátási helyre? igen nem Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. 3. TANÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAÁLLOMÁS (PC ÉS MONITOR) Új iskolai munkaállomás a feladatellátási helyekre az adott feladatellátási helyen tanuló tanulók arányában biztosítható (maximum 10 tanuló/számítógép). A tanításhoz kapcsolódó munkaállomás csomag asztali PC-t és monitort tartalmaz Kérjük, adja meg a tanításhoz kapcsolódó munkaállomás (PC és monitor) vonatkozó válaszait! A feladatellátási helyen használt tanításhoz kapcsolódó munkaállomások száma jelenleg

7 Hány db tanításhoz kapcsolódó munkaállomás van a feladatellátási helyen, amelynek technológiai színvonala legfeljebb 3 éves? A technikai színvonal tekintetében a KIR-STAT besorolása az irányadó őszén az Önök intézménye által leadott, a számítógépekre vonatkozó adatokból célszerű kiindulni Hány db-ot szereztek be a TIOP 1.1.1/07 pályázat keretében a feladatellátási helyen használt munkaállomások közül? Hány db-ot szereztek be a TIOP 1.1.1/09 pályázat keretében a feladatellátási helyen használt munkaállomások közül? Rendelkezik-e jelenleg az intézmény a feladatellátási helyen a munkaállomások telepítésére, üzemeltetésére, vírusvédelmére, biztonsági mentésére alkalmas erőforrással? igen nem Az erőforrás olyan személyi állományt jelent, aki a feladatok elvégzésére alkalmas. Ez a személy lehet az intézmény rendszergazdája vagy rendszergazda szolgáltatást végző külső vállalkozás munkaereje. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg Igényelt munkaállomások száma az Önök feladatellátási helyére Az Ön által igényelt munkaállomások száma nem haladhatja meg a tanulói létszám 10%-át.

8 4. TANTERMI CSOMAG (INTERAKTÍV FELÜLET / VETÍTŐVÁSZON, LAPTOP ÉS PROJEKTOR) 4.1. Kérjük, adja meg a tantermi csomagra (interaktív felület / vetítővászon, laptop és projektor) vonatkozó válaszait! A tantermi csomag 1 db interaktív felületet (interaktív táblát), 1 db laptopot és 1 db projektort tartalmaz. Az interaktív felület egy olyan prezentációs, oktatási eszköz, amely egyesíti magában a tábla, vászon, számítógép és egy érintőképernyő funkcióit. Segítségével hatékonyabbá tehetőek a tanórák és jelentős méretben növelhető a tanulók aktív részvétele. Az interaktív felület egy teljes interaktivitással rendelkező eszköz. A számítógép monitorát, billentyűzetét, az egeret és a vetítővásznat egyetlen egységbe foglalja. A számítógép így közvetlenül az interaktív felületről vezérelhető. Az egeret a saját kezünk vagy egy speciális toll, a billentyűzetet pedig egy virtuális felület helyettesíti A feladatellátási helyen lévő interaktív táblák száma jelenleg Hány db-ot szereztek be a TIOP1.1.1/07 pályázat keretében a feladatellátási helyen használt interaktív táblák közül? Hány db-ot szereztek be a TIOP1.1.1/09 pályázat keretében a feladatellátási helyen használt interaktív táblák közül?

9 Az alábbiakban adja meg, hogy az Önök feladatellátási helyén jelenleg mely típusból hány darab interaktív tábla található! Adja meg az alábbi táblázatban, hogy hány darab eszközzel rendelkezik a feladatellátási hely az egyes táblatípusokból! Interaktív táblák darabszáma típusonként: Írja be a cellákba az értéket! darabszám [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] CleverBoard ebeam Projection Mimio PolyVision Promethean SMART Adja meg, hogy a fenti táblatípusokon kívül milyen táblatípusokkal rendelkezik, és az egyes táblatípusokból hány darab található az Önök feladatellátási helyén! Kérjük, a darabszámhoz csak számokat írjon! Egyéb tábla típusa [itt csak szöveget adhat meg a kitöltés során] Darabszám az adott típusból [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] Egyéb tábla 1 Egyéb tábla 2 Egyéb tábla 3 Egyéb tábla 4 Egyéb tábla 5

10 Igényelt tantermi csomagok (interaktív tábla, laptop, projektor) száma Az Ön által igényelt tantermi csomagok száma nem haladhatja meg a tantermek számát. 5. ALKALMAZÁS SZERVERCSOMAG (ALKALMAZÁS SZERVER ÉS SZOFTVER) Ezt a kérdést csak a székhely szerinti feladatellátási hely töltheti ki. FELTÉTEL! A(z) 5. kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) A feladatellátási hely egyben a székhely is? kérdés esetén megjelölte a következő választ: IGEN Kérjük, adja meg alkalmazás szervercsomagra (alkalmazás szerver és szoftver) vonatkozó válaszait! Az alkalmazás szervercsomag kizárólag az intézmények székhelye szerinti feladatellátási helyre biztosítható, amennyiben az ott meglévő szerver és szoftver nem éri el a következő minimális követelményeket: Alkalmazás szerver: - Kiszolgáló alkalmazások futtatására alkalmas szoftver és hardver, - Legalább 1,4 GHz processzor, - 2 GB RAM, GB redundáns diszk területszerver szoftver: - Szerver oldali operációs rendszer tartalmazza legalább a fájlszerver és nyomtatószerver funkciókat Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan alkalmazás szervercsomaggal, amely a fenti specifikációnak megfelel? igen nem Nem szükséges pontos műszaki egyezőség. A kérdésre adott válasznak azt kell tükröznie, hogy a feladatellátási helyen jelenleg működik-e olyan szerver, amely alkalmazások kiszolgálására szolgál (pl. web kiszolgáló, levelezés, fájlszerver, nyomtatószerver, stb). Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg.

11 Rendelkezik-e jelenleg az intézmény a feladatellátási helyen a szerverek telepítésére, üzemeltetésére, vírusvédelmére, biztonsági mentésére kiképzett erőforrással? igen nem Az erőforrás olyan személyi állományt jelent, aki a feladatok elvégzésére alkalmas. Ez a személy lehet az intézmény rendszergazdája vagy rendszergazda szolgáltatást végző külső vállalkozás munkaereje. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. FELTÉTEL! A(z) Az alkalmazás szervercsomag kizárólag az intézmények székhelye szerinti feladatellátási helyre biztosítható, amennyiben az ott meglévő szerver és szoftver nem éri el a következő minimális követelményeket: kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan alkalmazás szervercsomaggal, amely a fenti specifikációnak megfelel? kérdés esetén megjelölte a következő választ: nem Igényel-e a fenti feltételek tudomásul vétele mellett alkalmazás szervercsomagot az Önök feladatellátási helyére? Az alkalmazás szervercsomag kizárólag az intézmények székhelye szerinti feladatellátási helyre biztosítható, amennyiben az ott meglévő szerver és szoftver nem éri el a következő minimális követelményeket: Alkalmazás szerver: - Kiszolgáló alkalmazások futtatására alkalmas szoftver és hardver, - Legalább 1,4 GHz processzor, - 2 GB RAM, GB redundáns diszk területszerver szoftver: - Szerver oldali operációs rendszer tartalmazza legalább a fájlszerver és nyomtatószerver funkciókat igen nem Amennyiben a Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan alkalmazás szervercsomaggal, amely a fenti specifikációnak megfelel? kérdésre igen -nel válaszolt, akkor nem igényelhet alkalmazás szervercsomagot. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg.

12 A fenntartható fejlődés érdekében az informatikai területen egyre több felhőalapú szolgáltatás jelenik meg. Milyen mértékben venne igénybe az Ön intézménye ilyen jellegű szolgáltatást a meglévő saját szerverkapacitása mellett/helyett? A felhőalapú számítástechnika (angolul cloud computing ) a számítástechnika egyik ágazata. Többféle felhő alapú szolgáltatást különböztethetünk meg, a közös bennük az, hogy a szolgáltatásokat nem egy adott hardvereszközön üzemeltetik, hanem a szolgáltató szerverein elosztva, a szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. Ezeket a szolgáltatásokat a felhasználók hálózatokon keresztül érhetik el. Publikus felhő esetében az interneten keresztül, privát felhő esetében a helyi hálózaton vagy az interneten. A legtöbb -szolgáltató, közösségi hálózat is felhőalapon működik. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. nem vennék igénybe egyes szolgáltatásokat, funkciókat igénybe vennék lehetőség szerint minél több szolgáltatást vennék igénybe 6. TANULÓI VÁLASZADÓ RENDSZER A jelen pályázat keretében beszerzésre kerülő tanulói válaszadó rendszer szett egy vevőegységet és valószínűleg legalább 20 db válaszadó egységet tartalmazó készlet lesz. A feladatellátási helyre igényelhető maximális mennyiség az osztályok száma Kérjük, adja meg a tanulói válaszadó rendszerre vonatkozó válaszait! A feladatellátási helyen jelenleg meglévő tanulói válaszadó rendszerek száma Az alábbiakban adja meg, hogy az Önök feladatellátási helyén jelenleg mely típusból hány darab tanulói válaszadó rendszer található! Adja meg az alábbi táblázatban, hogy hány darab eszközzel rendelkezik a feladatellátási hely az egyes válaszadó rendszer típusokból! Kérjük, adja meg a tanulói válaszadó rendszerek darabszámát! Írja be a cellákba az értéket! darabszám [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során]

13 darabszám [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] CleverClick Mimio OptiVote Promethean QOMO SMART Adja meg, hogy a fenti tanulói válaszadó rendszer típusokon kívül milyen tanulói válaszadó rendszerekkel rendelkezik, és az egyes tanulói válaszadó rendszerekből hány darab található az Önök feladatellátási helyén! Kérjük, a darabszámhoz csak számokat írjon! Kérjük, hogy a feladatellátási helyen található szettek számát a következők alapján adják meg! A tanulói válaszadó rendszer szettek gyártótól függően különböző számú kisméretű kézi szavazóegységet tartalmaznak, amelyek egy számítógéppel összekapcsolt központi vevőegységgel kommunikálnak vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Egy tanulói válaszadó rendszer szett tehát egy központi vevőegységből és a tanulók által használt szavazóegységekből áll. Egyéb tanulói válaszadó rendszer típusa [itt csak szöveget adhat meg a kitöltés során] Darabszám az adott típusból [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] Egyéb tanulói válaszadó rendszer 1 Egyéb tanulói válaszadó rendszer 2 Egyéb tanulói válaszadó rendszer 3 Egyéb tanulói válaszadó rendszer 4 Egyéb tanulói válaszadó

14 rendszer Igényelt tanulói válaszadó rendszerek száma az Önök feladatellátási helyére Az Ön által igényelt tanulói válaszadó rendszer szettek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyén szervezett osztályok számát. 7. A FELADATELLÁTÁSI HELY TELJES LEFEDETTSÉGÉT BIZTOSÍTÓ WIFI ROUTER CSOMAG Ezt a kérdést csak a székhely szerinti feladatellátási hely töltheti ki. Wifi router csomag egy-egy feladatellátási hely lefedettségéhez igényelhető. Jelen pályázatban intézményenként legfeljebb 3 db. Intézményi székhelyként a feladatellátási helyeken lévő eszközfeltételek ismeretében feladatellátási helyenként 1-et, de az összes feladatellátási helyet figyelembe véve legfeljebb 3 csomagot igényelhet. FELTÉTEL! A(z) 7. kérdés csak akkor tölthetők ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) A feladatellátási hely egyben a székhely is? kérdés esetén megjelölte a következő választ: IGEN Kérjük, adja meg a feladatellátási hely teljes lefedettségét biztosító wifi router csomagra vonatkozó válaszait! Rendelkezik-e a feladatellátási hely megfelelő strukturált kábelezéssel? igen nem Olyan nagysebességű számítógép hálózati kommunikációra alkalmas kábelezés passzív elemei, ahol a különböző funkciójú eszközök ugyanahhoz a fizikai közeghez csatlakoznak. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg.

15 Igényelt wifi router csomagok száma a feladatellátási helyekre Használható számok: 0, 1, 2, 3. Az igényelt wifi routerek száma nem haladhatja meg a 3-at, illetve a feladatellátási helyek számát. 0 és 3 közötti számot adjon meg! Kérjük, adja meg a feladatellátási helyeinek sorszámát és nevét, valamint azt, hogy az adott feladatellátási helyre hány darab wifi router csomagot igényel! Kérjük, hogy a feladatellátási helyek sorszámát és nevét a KIR intézménytörzs adatai alapján adják meg! Kérjük, hogy a wifi routerek száma mezőbe csak számokat írjon! Feladatellátási hely sorszáma [itt csak három számjegyből álló számokat adhat meg a kitöltés során] Feladatellátási hely neve [itt csak szöveget adhat meg a kitöltés során] Igényelt wifi router csomagok száma [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] Feladatellátási hely 1 Feladatellátási hely 2 Feladatellátási hely 3 8. ROUTER A router (vagy útválasztó) a számítógép-hálózatokban egy útválasztást végző eszköz, amelynek a feladata a különböző hálózatok összekapcsolása, azok közötti adatforgalom irányítása Kérjük, adja meg a router-re vonatkozó válaszait! Feladatellátási helyenként 1 db router igényelhető abban az esetben, ha az adott feladatellátási helyen meglévő router műszaki paraméterei nem érik el következő értékeket: - Legalább 10 Mbps WAN kapcsolat - NAT - titkosítás funkciók

16 Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan router-rel, amely a fenti specifikációnak megfelel? igen nem Nem feltétel a pontos műszaki megfelelés, a kérdésre adott válasznak azt kell tükröznie, hogy van-e olyan eszköz a feladatellátási helyen, amely biztosítja a szerver és kliens eszközök hálózatos működését. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. FELTÉTEL! A(z) Igényel-e routert a fenti feltételek tudomásul vétele mellett az Önök feladatellátási helyére? kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan router-rel, amely a fenti specifikációnak megfelel? kérdés esetén megjelölte a következő választ: nem Igényel-e routert a fenti feltételek tudomásul vétele mellett az Önök feladatellátási helyére? igen nem Amennyiben a Rendelkezik-e a feladatellátási hely olyan router-rel, amely a fenti specifikációnak megfelel? kérdésre igen -nel válaszolt, akkor nem igényelhet routert. Jelölje X-szel a válaszát! A kitöltés során csak egy választ jelölhet meg. 9. TANULÓI HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP Jelen pályázat keretében beszerzésre kerülnek tanulók által használható hordozható számítógépek Kérjük, adja meg a tanulói hordozható számítógépre vonatkozó válaszait! Jelenleg a feladatellátási helyen a tanulók által használt hordozható számítógépek száma

17 Igényelt tanulói eszközök száma az Önök feladatellátási helyére Az igényelt tanulói eszközök száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyén tanulók számát Mely tulajdonságot preferálna az alábbiak közül? Rangsorolja az alábbi tulajdonságokat! Állítsa sorba az alábbi elemeket A kérdőívben arra lesz módja, hogy az egér bal gombjának nyomva tartása segítségével húzza az Önök számára legfontosabb tulajdonságot egy mező legfelső helyére, míg a legkevésbé fontosat legalulra! érintőképernyős felület többfunkciós eszköz (beépített GPS, fényképezőgép stb.) gyors rendszerindulás meglevő oktatószoftverek futtathatósága kompatibilitás az iskolában használatos egyéb eszközökkel teljes értékű billentyűzettel és háttértárral rendelkező eszköz törésbiztos kivitel 10. TANÁRI LAPTOP Jelen pályázat keretében pedagógusonként 1 db tanári laptop igényelhető Kérjük, adja meg a tanári laptopra vonatkozó válaszait! Jelenleg a feladatellátási helyen a tanári használatban lévő laptopok száma Igényelt tanári laptopok száma az Önök feladatellátási helyére Az Ön által igényelt tanári laptopok száma nem haladhatja meg a feladatellátási helyen teljes foglalkoztatásban álló pedagógusok számát.

18 11. XI. TÁROLÓ Jelen pályázat keretében tárolók igényelhetők a beszerzésre kerülő laptopokhoz, amelyek egyidejűleg megoldják az eszközök zárható tárolását és töltését. A beszerzésre kerülő tárolók várhatóan 10 db hordozható számítógép elhelyezésére lesznek alkalmasak Kérjük, adja meg a tárolókra vonatkozó válaszait! Hány db hordozható számítógép biztonságos elhelyezéséhez szükséges tárolót igényel tanulói eszközökhöz az Önök feladatellátási helyére? A beszerzésre kerülő tárolók várhatóan 10 db hordozható számítógép elhelyezésére lesznek alkalmasak, ezért a maximálisan igényelhető tárolók száma az igényelt tanulói hordozható számítógépek 10%-a. 12. KIEGÉSZÍTŐ SNI CSOMAG Jelen pályázat keretében sajátos nevelési igényt támogató eszköz azon feladatellátási helyekre biztosítható, amelyek ellátott feladatai között szerepel sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése. A beszerezhető mennyiség 1 db SNI eszköz / 1 fő tanuló. Nkt sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Kérjük, adja meg az SNI kiegészítő csomagra vonatkozó válaszait! Hány db-ot igényel a következő eszközökből a fentiek figyelembevételével az Önök feladatellátási helyére? A különböző sajátos nevelési igényt támogató eszközök/szoftverek maximálisan igényelhető száma megegyezik a kérdőív elején Ön által megadott, az adott feladatellátási helyen különböző típusú sajátos nevelési igényű tanulók létszámával. Képernyőnagyító szoftver Számítógéphez csatlakoztatható dokumentumkamera Az Ön által igényelt képernyőnagyító eszközök száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott látássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt számítógéphez csatlakoztatható dokumentumkamerák száma nem haladhatja meg az Önök

19 Braille-kijelző Képernyő-felolvasó szoftver Fejegér szett Szemegér szett Beszédfelismerő, fejlesztő program hallássérült tanulók számára Okostelefonra döntéshozatalt segítő szoftver autizmus spektrumzavarral élő tanulók számára feladatellátási helyére beiratkozott látássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt Braille-kijelzők száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott látássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt képernyő-felolvasó szoftverek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott látássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt fejegér szettek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott mozgásában korlátozott tanulók számát. Az Ön által igényelt szemegér szettek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott mozgásában korlátozott tanulók számát. Az Ön által igényelt beszédfelismerő, fejlesztő programok száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott hallássérült tanulók számát. Az Ön által igényelt döntéshozatalt segítő szoftverek száma nem haladhatja meg az Önök feladatellátási helyére beiratkozott autizmus spektrumzavarral élő tanulók számát. A fentiek ismeretében írja be a cellákba az értéket! darab [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során] Képernyőnagyító szoftver Számítógéphez csatlakoztatható dokumentumkamera Braille-kijelző Képernyő-felolvasó szoftver Fejegér szett Szemegér szett Beszédfelismerő, fejlesztő program hallássérült tanulók számára Okostelefonra döntéshozatalt segítő szoftver autizmus spektrumzavarral élő tanulók számára

20 13. KOLLÉGIUMI TANULÓSZOBAI CSOMAG Jelen pályázat keretében kollégiumi, diákotthoni feladatokat ellátó feladatellátási helyek igényelhetnek kollégiumi tanulószobai csomagot. Egy kollégiumi tanulószoba csomag egy db tantermi csomagot (interaktív tábla, laptop, projektor), és maximum a tantermi csomagok számának háromszorosának megfelelő számú tanulói hordozható számítógépet tartalmazhat. Adja meg a kollégiumi tanulószobai csomagban igényelt tantermi csomagok és laptopok számát a fentiek figyelembevételével! Amennyiben nem igényel csomagot vagy laptopot, kérjük, adjon meg 0-t! Kérjük, adja meg a kollégiumi tanulószobai csomagra vonatkozó válaszait! FELTÉTEL! A(z) 13. kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Kollégiumok esetén, tanulószobák száma kérdés esetén a válasz NEM EGYENLŐ Hány tantermi csomagot (projektor, laptop, interaktív tábla) igényel az Önök kollégiumi, diákotthoni feladatokat ellátó feladatellátási helyére? Az Önök által igényelt tantermi csomagok száma nem haladhatja meg a kollégiumban található tanulószobák számát Hány tanulói hordozható számítógépet igényel az Önök kollégiumi, diákotthoni feladatokat ellátó feladatellátási helyére? Az Önök által igényelt tanulói hordozható számítógépek száma nem haladhatja meg a kollégiumban található tanulószobák számának háromszorosát. 14. SZÁMÍTÓGÉP ALAPÚ NYELVI LABOR Jelen pályázat keretében feladatellátási helyenként igényelhető nyelvi labor szett.az alábbi kérdések az Önök feladatellátási helyén található nyelvi labor(ok)ra vonatkoznak. A nyelvi labor csomag várhatóan egy tanári, és minimum 16 db tanulói hordozható számítógépet tartalmaz.a nyelvi labor csomag hardver és szoftver eszközökből áll.a nyelvi labor szoftver igényelhető önállóan is.

21 14.1. Kérjük, adja meg az intézményben jelenleg rendelkezésre álló számítógép alapú nyelvi labor(ok)ra vonatkozó válaszait! Hány nyelvi labor található az Önök feladatellátási helyén? Amennyiben az Önök feladatellátási helyén nincs nyelvi labor, írjon 0-t! [itt csak számokat adhat meg a kitöltés során FELTÉTEL! A(z) Jellemezze az Önök feladatellátási helyén található nyelvi labor(ok) kialakítását!2 kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Hány nyelvi labor található az Önök feladatellátási helyén? kérdés esetén a válasz NAGYOBB VAGY EGYENLŐ, MINT Jellemezze az Önök feladatellátási helyén található nyelvi labor(ok) kialakítását! Írja a táblázat celláiba a lehetséges válaszok egyikét! Mindegyik cellába csak egy választ írjon! Lehetséges válaszok: előregyártott elemekből felépülő, tanulói boxokra osztott, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor, előregyártott elemekből felépülő, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor, tanári és tanulói PC-ket/laptopokat tartalmazó nyelvi labor, egyéb. A kitöltés során majd lenyíló menüből tudják kiválasztani az alábbi válaszokat! Egyéb válasz esetén kérjük, a kitöltés során (egy másik táblázatban) jelezzék, hogy milyen kialakítású az adott nyelvi labor! A kitöltés során lesz lehetősége 5-nél több (összesen 20 db) nyelvi labor jellemzésére is! előregyártott elemekből felépülő, tanulói boxokra osztott, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor előregyártott elemekből felépülő, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor tanári és tanulói PC-ket/laptopokat tartalmazó nyelvi labor egyéb Labor1 Labor2 Labor3 Labor4 Egyéb válasz esetén kérjük, a kitöltés során jelezzék, hogy milyen kialakítású az adott nyelvi

22 előregyártott elemekből felépülő, tanulói boxokra osztott, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor előregyártott elemekből felépülő, speciális hardvereszközöket tartalmazó nyelvi labor tanári és tanulói PC-ket/laptopokat tartalmazó nyelvi labor egyéb Labor5 labor! FELTÉTEL! A(z) Jellemezze a feladatellátási hely nyelvi laborjának működését! kérdés csak akkor tölthető ki, ha a következő feltétel teljesül: - A(z) Hány nyelvi labor található az Önök feladatellátási helyén? kérdés esetén a válasz NAGYOBB VAGY EGYENLŐ, MINT Jellemezze a feladatellátási hely nyelvi laborjának működését! Írja a táblázat celláiba a lehetséges válaszok egyikét! Mindegyik cellába csak egy választ írjon! Lehetséges válaszok: speciális hardvereszközök, tanári kapcsolótábla segítségével vezérelt tanulás, speciális hardvereszközök, amelyeket egy tanterem-felügyeleti rendszer (nyelvi labor szoftver) vezérel egy tanári PC/laptop segítségével, tanári és tanulói PC/laptopok használata, amelyeket egy tanterem-felügyeleti rendszer (nyelvi labor szoftver) vezérel, egyéb. A kitöltés során majd lenyíló menüből tudják kiválasztani az alábbi válaszokat! Egyéb válasz esetén kérjük, a kitöltés során (egy másik táblázatban) jelezzék, hogy milyen kialakítású az adott nyelvi labor! A kitöltés során lesz lehetősége 5-nél több (összesen 20 db) nyelvi labor jellemzésére is! speciális hardvereszközök, tanári kapcsolótábla segítségével vezérelt tanulás speciális hardvereszközök, amelyeket egy tanterem-felügyeleti rendszer (nyelvi labor szoftver) vezérel egy tanári PC/laptop segítségével tanári és tanulói PC/laptopok használata, amelyeket egy tanteremfelügyeleti rendszer (nyelvi labor szoftver) vezérel egyéb Labor1 Egyéb válasz

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT) MODUL Budapest, 2014 Szerzők Vas Zsoltné

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

ESET Smart Security. telepítési útmutató

ESET Smart Security. telepítési útmutató ESET Smart Security telepítési útmutató A telepítési útmutatóból megismerheti a szoftver újdonságait, és segítséget kap a telepítéshez. Az egyes funkciókat részletesen a szoftverhez tartozó kézikönyvbôl

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel nyújtom át Önöknek ezt a nemében egyedülálló és a szakmai felkészülés szempontjából meghatározó kiadványt, amely a választási igazgatás elmúlt 15 évének jelentős mérföldköve.

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A MOL NYRT. VIRTUÁLIS KÁRTYA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSÁHOZ MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben