E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/ /10-86 * Telefax: 06/88/ /15-84 mellék Szám: /2011. J Ó V Á H A G Y O M : Dr. Giczi Róbert r. ezredes sk. Rendőrkapitány E L Ő T E R J E S Z T É S Herend város közrendjéről és közbiztonságáról a május 25-én tartandó Önkormányzati Képviselőtestületi ülésére 1

2 Tisztelt Képviselő Testület! A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján beszámolni köteles az illetékes települési önkormányzat képviselő testületének a település közrendvédelmi, közbiztonsági helyzetéről. Az értékelés adatai alapján megállapítható, hogy a város közbiztonsági helyzete az elmúlt időszakhoz képest nem változott. Az ismerté vált bűncselekmények száma ugyan növekedést mutat az előző évekhez képest, amelyet a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok, továbbá a személyes tapasztalataink is alátámasztanak. Azonban a lakosság biztonságérzete a körzeti megbízottak folyamatos jelenlétével nem változott. Az aktuális állapot elérése, kezelése, javítása érdekében hangsúlyt fektettünk a bűnmegelőzési, közbiztonsági, közrendvédelmi tevékenységre, valamint a lakossággal, és Önkormányzati szervekkel történő kapcsolattartásra, együttműködésre. Közbiztonsági stratégiánknak köszönhetően növeltük a közterületen töltött órák számát, ezáltal növelve a településen a rendőri jelenlétet. A közrend közbiztonság fenntartásának és javításának elengedhetetlen része volt, hogy a rendőrök saját területükön teljesítettek szolgálatot és napi kapcsolatban lehettek a település lakosságával. Feladatunknak tekintjük, illetve célul tűztük ki, hogy más bűnüldöző szervekkel együttműködve a Rendőrőrs munkájával hozzájáruljunk, illetve segítsük az itt élő emberek biztonságérzetének erősítését, a város közbiztonságának és nyugalmának megtartását, továbbá a városunkba látogató vendégek jó véleményének, pozitív visszajelzésének kialakítását. A város jó hírnevének, illetve közbiztonságának fokozása, megtartása érdekében évben is lehetőségeinkhez képest igyekeztünk figyelembe venni, munkánkba beépíteni az állampolgárok, önkormányzatok, egyéb társadalmi szervek és más hatóságok jelzéseit, természetesen a kapitánysági értekezleteken meghatározottak, munkatervünkben megfogalmazottak és egyéb normákban leírtak mellett évben a város közösségi életét, munkánkat jelentősen befolyásoló események nem történtek, Herend városban a törvényesség követelménye érvényesült, az alapvető állampolgári és emberi jogokat betartottuk, betartatjuk. A meghatározott feladatokat végrehajtottuk, célkitűzéseinket megvalósítottuk. Az előző 2010-es évben elért sikerek, valamint tapasztalatok alapján, 2011-ben is folytatódik a Hazánk közbiztonságának megszilárdítása érdekében elrendelt fokozott ellenőrzés, kiegészülve az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozása érdekében elrendelt fokozott ellenőrzéssel. Ezen fokozott ellenőrzések célja a rendőri jelenlét fokozása, az emberek biztonság érzetének növelése, közrend, közbiztonság fenntartása, időskorúak sérelmére lekövetett bűncselekmények megelőzése. Herend várost hetente egy alkalommal, változó időben, és létszámban érinti ezen akciósorozat. 2

3 Az előző évekhez hasonlóan főkapitányságunk igyekezett megfelelni a társadalmi és lakossági elvárásoknak. Arra törekedtünk, hogy az adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyünk az itt élők, illetve az idelátogatók biztonságának megőrzése érdekében. A közbiztonsági szakterületen tevékenységünk a bűnözés csökkentésére, a közterületi jelenlét növelésével megyénk közrendjének, közbiztonságának fenntartására, a félelemtől mentes életminőség megőrzésére és a közlekedési baleseti helyzet pozitív irányban történő befolyásolására irányult A település önkormányzata közreműködik Herend város közrendjének a fenntartásában, közbiztonságának megőrzésében, ami nagy segítséget jelent a rendőrség azon belül a körzeti megbízotti szolgálat számára. Ugyanez mondható el a község lakosairól. Leszögezhetjük, hogy egy ilyen struktúrájú, nagyságú és ekkora lélekszámú településen elengedhetetlen egy, a közrend-közbiztonság fenntartásában közreműködő civil szerveződés. A polgárőr csoport segítségével a településen sikerül a közrend, közbiztonság fenntartása és megszilárdítása. Az Önkormányzat is jelentősen hozzájárult a körzeti megbízottak munkájához, segítették az eredményes munkavégzést a körzeti megbízotti lakások biztosításával, a körzeti megbízotti iroda, valamint az abban található számítástechnikai eszközök rendelkezésre bocsátásával. 1. A Herendi körzeti megbízotti szolgálat általános jellemzése: A herendi körzeti megbízott szolgálat illetékességi területéhez Herend, Márkó, Bánd, Hárskút, Szentgál, Csatárhegy települések tartoznak. A működési terület összesen km 2, a lakosság lélekszáma fő. Ebből Herend város közigazgatási területe: km 2 lakosainak létszáma: 3567 fő. A város területén található a település legnagyobb ipar-együttese, a Herendi Porcelánművek, mely a környék legjelentősebb, s egyben legtöbb munkavállalót foglalkoztató üzeme. Ezen túlmenően több üzemet, társas vállalkozást is regisztrálhatunk a város közigazgatási területén. Kiemelt útvonala a 8-as számú fő közlekedési út, mely jelentős forgalmat bonyolít le. A jelölt közúton kiemelt veszélyforrás a 8-as számú főútvonal és a ös számú útvonal kereszteződése. A település jelentős idegenforgalmi nevezetessége a Porcelánium. A terület nagysága és lakosság összlétszáma igényli a folyamatos rendőri jelenlétet, melynek a csoport igyekszik eleget tenni. A bűnüldözés-bűnmegelőzés eredményesebbé tétele érdekében folyamatos kapcsolatot tartok, tartunk fenn a Veszprémi Rendőrkapitányság más szervezeti egységeivel. 3

4 A körzeti megbízottak a közrendvédelmi tevékenységüket az évi XXXIV. tv., a 62/2007 IRM Rendelet, valamint a 11/1995. ORFK. utasítás alapján végzik. Ezen jogszabályok és utasítások közül kiemelkedik a Magyar Köztársaság Rendőrségének Körzeti Megbízotti Szabályzata (11/1995. ORFK. Utasítás), mely konkrétan meghatározza az alábbiakat fő feladatként: - A körzeti megbízotti szolgálat területén található településeken a rendőri jelenlét biztosítása, ezen településeken a rendőrség hatáskörébe tartozó helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatásrendészeti feladatok folyamatos ellátása. - A rendőrség részéről közvetlen kapcsolat kialakítása és fenntartása az állampolgárokkal, önkormányzatokkal, helyi lakossági, - társadalmi - és gazdálkodó szervezetekkel. A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak folyamatos szolgálatot látnak el a saját területükön található településeken, valamint az azokhoz tartozó külterületeken egyaránt. A közrendvédelmi feladataink közül kiemelkedik a közterületek, nyilvános szórakozó helyek, közlekedési csomópontok, elárusító helyek, valamint egyéb okból frekventált helyek (posta, polgármesteri hivatal stb.) folyamatos, visszatérő ellenőrzése. Közreműködünk a közrendvédelmi feladataink teljesítése során a közúti, vagy egyéb balesetek következményeinek az elhárításában. További feladatként sorolom fel a különböző társadalmi rendezvények biztosítását, valamint a nagy mennyiségű lakó- és tartózkodási hely megállapítását, lőfegyverek tárolási körülményeinek a vizsgálatát, ellenőrzését, szabálysértésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtását. A bűnmegelőzés egyike azon tevékenységünknek, melynek végrehajtása, illetve annak eredményessége nagy jelentőséggel bír a település közrendjének, közbiztonságának szempontjából. A bűnmegelőzési tevékenység keretében évben a Veszprém Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjának segítségével több alkalommal helyeztünk el a településen plakátokat szórólapokat. Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében - az Önkormányzatok közreműködésével - szórólapok kerültek kiosztásra a községek időskorú lakosainak, melyen lévő ajánlások, tanácsok segítségével ismerkedhettek a bűncselekmények áldozattá válásának elkerülési lehetőségeivel június és szeptember hónapjaiban a tanítási év befejezésének és kezdetének megfelelően - az erre vonatkozó végrehajtási tervek alapján - megnövelt rendőri jelenléttel fokozott közlekedési ellenőrzést folytattunk a Herend városának gyalogosok (elsősorban iskolások) által jellemzően igénybe vett részein, valamint az iskolák környékén a belestek megelőzése érdekében. A fokozottabb rendőri jelenlét a fent írt időszakokon kívül is folyamatos, melyet a baleset-megelőzésen kívül a pozitív állampolgári visszajelzések is indokolnak. 4

5 Az igazgatásrendészeti, valamint a közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok ellátásába segítséget kapok, és kaptam a veszprémi körzeti megbízott csoport, valamint a járőr alosztály állományától. A két alosztály folyamatos járőr-, igazoltató-, szűrő tevékenységgel járult hozzá a település közrendjének, közbiztonságának fenntartásához. A településen sikerült kiszűrni az ott tartózkodó körözött személyeket, így sikerült megszűntetnünk egy közbiztonsági szempontból potenciális veszélyforrást. 1.1 Herend kmb. szolgálat személyi feltételei: A herendi körzeti megbízott csoport létszáma jelenleg 3 fő. Herend, Hárskút településeken a csoport vezetője Fekete Csaba r. ftzls, Márkó, Bánd településeken változás történt december 31-ig Pál Péter r.tőrm. körzeti megbízott látta el megbízás alapján körzeti megbízotti feladatait január 01-től Fekete Csaba r.ftzls. csoportvezető látja el ezen feladatok végrehatását a megüresedett körzeti megbízotti státusz feltöltéséig. Csatárhegyen Rusz Attila r.zls., míg Szentgál Knofloch János r.törm. körzeti megbízott látja el körzeti megbízotti feladatait. Jelenleg a csoport 3 fővel dolgozik, így képes átfogni a Herend KMB. teljes területét. Megfelelő szolgálatszervezéssel, a folyamatos információcserével, az állandó adat és információgyűjtő tevékenységgel, valamint a megfelelő kapcsolattartással biztosítható a hatékony rendőri munka. Megítélésem szerint tekintettel a rendőri szolgálatban eltöltött évekre kellő szakmai tapasztalattal rendelkezünk mind a négyen, így a megfelelő működési feltételek biztosítása mellett hatékony munkát tudunk végezni a közrend fenntartása, a közbiztonság megóvása érdekében. A szolgálat ellátás során a Veszprémi Körzeti Megbízotti Alosztály tagjaként jelentős segítséget kapunk, illetve kaptunk az alosztály többi tagjától a közbiztonsági-, közlekedésrendészeti ellenőrzések végrehajtásakor. 1.2 A csoport irodai, műszaki felszereltsége: A körzeti megbízotti csoport az önkormányzat által biztosított, Herend Kossuth út 125. szám alatti épületben található irodában végzi mindennapi tevékenységét, mely iroda teljes egészében megfelel a kulturált ügyfélfogadás, valamint munkavégzés feltételeinek. A körzeti megbízotti szolgálat rendelkezésére áll 1 db számítógép, melyet az önkormányzat biztosított, megkönnyítve az adminisztrációs tevékenységemet. Feladatainkból adódóan az adminisztratív feladatok száma meglehetősen magas. A munka ezen részét Herenden, vagy Veszprémben végezzük. A híradó összeköttetést a Veszprémi Rendőrkapitánysággal 2 db. kézi és 1 db. gépkocsiba telepített URH 5

6 rádióval biztosítjuk. Ketten rendelkezünk egy-egy szolgálati mobiltelefonnal, mely elősegíti az összeköttetés fenntartását más hivatalos szervekkel, továbbá biztosítja az állampolgárok bejelentéseinek közvetlen vételét, és ennek érdekében a szolgálati telefon hívószáma a lakosság, és a hivatalos szervek körében közzétételre került. A csoport rendelkezik 1 db Ford Focus típusú szolgálati gépjárművel. Ezen gépjármű futásteljesítménye lehetővé teszi, hogy elegendő időt töltsünk el az egyes településeken, így biztosítva a közrendet és a közbiztonságot évben a Herendi KMB csoport km. felhasználásával teljesített szolgálatot illetékességi területén. A Körzeti Megbízotti Alosztály rendelkezik egy darab Lada Níva, valamint 1 db Suzuki Vitara típusú terepjárókkal, mely terepjárók szükség esetén a körzeti megbízotti csoportok rendelkezésére állnak. A herendi körzeti megbízott szolgálat területén szolgálatot ellátó körzeti megbízott technikai felszereltsége, a működési feltételek biztosítottsága megfelelő szintű. 2. A terület közbiztonsági helyzete: Az elemzett időszakban év - a településeken a közbiztonsági helyzet az alábbiak szerint alakult: A településen 75 alkalommal került sor nyomozás elrendelésére bűncselekmény elkövetése miatt, melyek eloszlása a következő Szándékos testi sértés Magánlaksértés Segítségnyújtás elmulasztása Személyek elleni bűncselekmény Közúti baleset okozása Közúti Jármű ittas vezetése Cserbenhagyás Egyéb közlekedési bűncselekmény Szemérem elleni erőszak Házasság, a család és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény

7 Garázdaság Közrend elleni bűncselekmény Személyek javait károsító lopás Gépjármű lopás Gépjárműből történő lopás Besurranás Dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás Sikkasztás Csalás Zsarolás Jármű önkényes elvétele Személyek javai elleni bűncselekmény Összes ügyek száma esetben a körzeti megbízott, a fennmaradó 59 esetben pedig a Veszprémi Rendőrkapitányság más szervezeti egységei végezték a szükséges nyomozati cselekményeket. A lefolytatott nyomozások során 38 esetben sikerült az elkövető kilétét megállapítani és velük szemben vádemelési javaslattal élni. A bűncselekmények jellegét vizsgálva megállapítható, hogy azok zöme közlekedési, illetve személyek javai elleni bűncselekmények. A területen a meg növekedett rendőri jelenlét miatt nagyobb hatékonysággal tudjuk kiszűrni az ittasan járművet vezető személyeket. A korábban meghirdetett zéró tolerancia elvet a továbbiakban is maradéktalanul be fogjuk tartani és tartatni. Az ittas járművet vezető személyeket a továbbiakban közlekedésrendészeti akciók keretében kívánjuk kiszűrni a forgalomból. A vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezésének okait vizsgálva jelentős arányban megállapítható a sértettek tulajdonosi felelősségének hiánya, az alapvető vagyonvédelmi eszközök hiányossága, valamint az emberek közömbössége mások tulajdona iránt. A különböző felvilágosító propaganda tevékenység ellenére az emberek egy része értékeire nem figyel oda, nem védekezik megfelelően, s akaratlanul is elősegítik a sértetté válásukat. A megelőzés érdekében feltétlenül szükséges és indokolt a hatásos propaganda tevékenység folytatása, a helyi viszonyokra és az elkövetett jogsértő cselekményekre tekintettel. 7

8 Herend városában a közterületek, a nyilvános helyek rendjét alapvetően biztosítottuk. A lakossági bejelentésekre, eseményekre a lehető legrövidebb időn belül reagálunk. A településen megtartott rendezvényeken nagy számú rendőri erő felvonultatására nem volt szükség, ezen rendezvények zavartalanságát minden esetben biztosítottuk. Összességében megállapítható, hogy Herend város közbiztonságát a lehetőségekhez képest a szükséges rendőri jelenléttel biztosítottuk. 3. A szabálysértések alakulása A területünkön az elkövettet szabálysértések zöme közlekedési normák megszegéséből állt. A szabálysértések miatt kiszabott helyszíni bírság összege, valamint a szabálysértési feljelentések száma arra enged következtetni, hogy településünkön a KRESZ előírásait, rendelkezéseit az állampolgárok zöme alapvetően betartja. Rendőri intézkedések alakulása Közigazgatási bírság Büntető feljelentések Szabálysértési feljelentések Ittas vezető elleni feljelentések Elfogás Előállítás Biztonsági intézkedés Helyszínbírság fő Helyszínbírság Ft A bűnmegelőzés Ismeretterjesztő, felvilágosító propagandamunkát kell végezni a településen a bűnmegelőzéssel, az áldozatvédelemmel összefüggésben. Folyamatosan fel kell használni a helyi médiát (a község hivatalos lapja, kábeltelevízió), továbbá egyéb tömegkommunikációs eszközök igénybevételével, kiadványok, szórólapok 8

9 segítségével kell a lokális bűnmegelőzés feltételeit megteremteni. A helyi médiában, az oktatási, nevelési intézményekben fel kell lépni a közömbösség ellen. Erősíteni kell a tulajdonosi szemléletet, az önvédő képességet. A körzeti megbízottak több alkalommal tartottak bűn- és baleset megelőzési előadásokat a helyi általános iskolában az Iskola rendőre program keretében évben ezen tevékenységük az Ovi- Zsaru program keretében a helyi óvodában, illetve a Szuperbringa program keretében a helyi általános iskolában szintén folyamatos lesz. A kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, továbbá a gyermekjóléti törvényben meghatározott jelzőrendszer érvényesülése érdekében együttműködtünk a helyi Önkormányzat Gyámhivatalával és a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával, valamint az iskolák ifjúságvédelmi referenseivel. A közbiztonság erősítése, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a társadalmi (lakóközösségi) bűnmegelőzés kialakítására és bővítése kiemelt feladat. Ezen feladat közül pedig kiemelkedik a polgárőrség szerepe. Mindenképp szükséges önvédelmi célú, önszerveződés keretében létrehozott szervezet működtetése, amely hozzájárulhat a lakosság szubjektív biztonságérzetének a növeléséhez. A rendőrség, s a helyi körzeti megbízott támogatja és segíti az ilyen civil szerveződéseket, hisz komoly segítséget jelent a település közbiztonságának a megóvásában az ilyen együttműködés. Örvendetes tény, hogy Herend városában Polgárőr Csoport működik, a település létszámához képest megfelelő létszámmal. A polgárőrség és a körzeti megbízottak együttműködése jó szintű. A polgárőr csoport tagjait bármikor lehet riasztani, nem tervezett szolgálatra igénybe venni. Az együttműködés a polgárőr csoportokkal közös szolgálat ellátásban, rendezvények biztosításában valósul meg. A vidéki településeken a közös szolgálat ellátás főleg az éjszakai szolgálatok alkalmával gyakori, a polgárőrök hely- és személyismerete nagy segítséget nyújt a körzeti megbízottak tevékenységéhez. A közös szolgálatellátás a lakosság megelégedésére szolgált, hiszen így növelni tudtuk a közterületen eltöltött órák számát. Gyakori jelenlétünkkel az állampolgárok biztonságérzetét növeltük. Örvendetes tény, hogy a polgárőrség munkájában egyre nagyobb számban fiatalok is részt vesznek. Az önkormányzatok megadnak minden segítséget a polgárőrség működésének fenntartásáért, hogy az önként vállalt és a közösséget szolgáló nemes feladatukat el tudják látni. 5. Együttműködés más szervekkel: A rendőrség együttműködését alapvetően a rendőrségi törvény, a belső utasítások és a különböző szervezetekkel és intézményekkel megkötött együttműködési megállapodások szabályozzák. Ennek megfelelően az egyik legfontosabb együttműködő partner az önkormányzat, mellyel a kapcsolat megítélésem szerint kiemelkedő. A polgármesteri hivatalon belül működő okmányirodával, szabálysértési, 9

10 gyermekvédelmi stb. hatóságokkal a kapcsolat a közös és összefonódó feladatok miatt szinte mindennapos. A területünk erdős, hegyvidéki jellegéből adódóan folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az itt működő erdészetekkel és vadásztársaságokkal a vad és falopások megelőzése és felderítése érdekében. Ezt zömében a körzeti megbízottak erdészekkel szervezett közös szolgálataival valósul meg. Kiemelés érdemel ezen a területen a Herendi kmb. csoport tevékenysége, akik folyamatosan végzik a közös szolgálatokat és végzik a társasvadászatok ellenőrzését. A rendszeres információ csere, valamint a közös szolgálatok révén elkerülhetők illetve csökkenthetőek a fenti társaságokat érintő jogsértő cselekmények A helyi Posta ellenőrzése, az ott dolgozókkal történő személyes kapcsolattartás folyamatos, a visszatérő ellenőrzések rendszeresek. A bűncselekmények megelőzése érdekében igyekszem szorosabbá tenni a kapcsolatot és az együttműködést a település területén található vállalkozók, s egyéb létesítmények felelős szerveivel, képviselővel. A kapcsolattartás és a kölcsönös tájékoztatás segítséget nyújt a bűncselekmények, valamint az egyéb jogsértő cselekmények megelőzéséhez, kiküszöböléséhez. A rendőrség másik stratégiai szövetségese és együttműködő partnere a polgárőrség. A polgárőrség és a rendőrség együttműködése napi szintűnek mondható. Folyamatos az információcsere, a közös szolgálatellátás, a rendezvények biztosítása. Ezen közös szolgálatok nagyban hozzájárulnak a közrend, közbiztonság fenntartásához, megszilárdításához. 10

11 Tisztelt képviselőtestület! A felvázolt eredmények alapján megállapítható, hogy az Veszprémi rendőrkapitányság állománya a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelt, az állomány jól teljesítette feladatát évben is, melyeket az intézkedési és a bűnügyi felderítési mutatók is alátámasztanak. Sikerült fenntartanunk a közterületek rendjét, városunk közbiztonságát A jövőre vonatkozó feladataink: - A rendőri szolgálat közterületi, közösségi jellegének fokozása, az állampolgárok megelégedettségének növeléséhez hozzájáruló rendőri munka kialakítása. - A baleseti helyzet további javítása érdekében baleseti gócok feltárása, kiemelt rendőri jelenléttel ezek csökkentése. - Parancsnoki ellenőrző illetve revíziós munka fokozásával, parancsnoki példamutatással a munkánk színvonalának növelése, - Az állomány tervszerű, folyamatos oktatása, képzése a szakszerű, jogszerű és kulturált intézkedések állandósulása érdekében, - Az eseményekre történő reagálási idő további csökkentése, illetve az azonnalos intézkedést igénylő kiemelt súlyú bűncselekmények esetén a szükséges erő és eszközök mielőbbi biztosítása. Beszámolóm zárásaként köszönetemet fejezem ki Herend Város Önkormányzatának a évben nyújtott támogatásáért. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolómat vitassa meg, azt fogadja el, valamint javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg. Ezúton megköszönöm a évben nyújtott támogatásukat, mely megkönnyítette, eredményesebbé, hatékonyabbá tette munkánkat. Kérem Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten továbbra is támogassák munkánkat a közrend -, közbiztonság fenntartása, és annak színvonalának javítása érdekében. Kérem a Tisztelt képviselőtestületet, hogy a beszámolómat vitassa meg, azt fogadja el, valamint javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg. Herend, május 20. Fekete Csaba r. ftzls. sk. körzeti megbízott Rausz István r. alezredes sk. Osztályvezető 11

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városi Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22 NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 23-22 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2004 évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

P É R K Ö Z S É G. Képviselőtestületének!

P É R K Ö Z S É G. Képviselőtestületének! GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Pannonhalmi Rendőrőrs 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 8/B. (96) 471-606 BM: (21) 10-33 Fax: (96) 471-606 Szám: 08010-3912/2011. ált. P É R K Ö Z S É G Képviselőtestületének! Beszámoló

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér. 8. Tel.: 06-30-273-0486 Hiv. szám: 15/2012. Ö. ü. Tömör István Balatonkenese Város polgármestere Balatonkenese 8174.

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Rendőrkapitányság Kiskunhalas

Rendőrkapitányság Kiskunhalas Rendőrkapitányság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. Tel.: 77/423-255 Szám: 947 / 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó Kelebia község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről Tompa, 2010. március 23.

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2015. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. ezredes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Előterjesztés Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08010/13103/2016.ált B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2016 - Cím: 9024 Győr, Zrínyi utca 54.; Pf.: 309. 9002 Telefon: (96)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 8/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 23-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen voltak:

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2006. május 29- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2005 évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2010. év május 20. napján tartandó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

2. sz. napirend a Képviselő-testület november 26-i ülésén BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

2. sz. napirend a Képviselő-testület november 26-i ülésén BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE 2. sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésén BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2014 - TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! Az alábbiakban szeretnék beszámolni

Részletesebben

Dávid István polgármester. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. -ának rendelkezései szerint:

Dávid István polgármester. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. -ának rendelkezései szerint: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 12-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-3/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N A P I RE N D Tárgy: A Kazincbarcikai

Részletesebben

NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő utca 179.), a továbbiakban: Önkormányzat - képviseli dr. Csutoráné dr. Győri Ottília

Részletesebben