E LŐ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E LŐ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének május 30- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2004 évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila őrsparancsnok Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Rendőrőrs Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ZIRCI RENDŐRŐRS Zirc, Petőfi u. 27., 8420 Telefon /fax: 88/ Jóváhagyom: Dr. Giczi Róbert r. alezredes rendőrkapitány A Zirci Rendőrőrs parancsnokának beszámolója Zirc Városi Rendőrőrs évi tevékenységéről

3 1 Zirc - Magyarország legmagasabban fekvő városaként - előkelő helyet foglal el hazánk nevezetességei között. A Magas-Bakony tájegységei, a város nevezetességei továbbá az egyre bővülő és színesedő programkínálata mindinkább kedvelt turisztikai célponttá teszi. Feladatunknak tekintjük, illetve célul tűzzük ki, hogy más bűnüldöző szervekkel együttműködve a Rendőrőrs munkájával hozzájáruljunk, segítsük az itt élő emberek biztonságérzetének fokozását, megtartását, továbbá a városunkba látogatók jó véleményének, pozitív visszajelzésének kialakítását. A város jó hírnevének, illetve közbiztonságának fokozása, megtartása érdekében évben is lehetőségeinkhez képest igyekeztünk figyelembe venni, munkánkba beépíteni az állampolgárok, önkormányzatok, egyéb szervek és hatóságok jelzéseit, természetesen a kapitánysági értekezleteken meghatározottak, munkatervünkben megfogalmazottak és egyéb normákban leírtak mellett évben a város közösségi életét, munkánkat jelentősen befolyásoló események nem voltak, az őrsön a törvényesség érvényesül, az alapvető állampolgári és emberi jogokat betartjuk, betartatjuk. A meghatározott feladatokat végrehajtottuk, célkitűzéseinket döntő mértékben megvalósítottuk év azonban több tekintetben is változást hozott. Az ügyeleti rendszer modernizálásával fokoztuk a közterületi jelenlétet, mivel az őrsügyeletes éjszaka és hétvégén meghatározott időszakban közterületi szolgálatot lát el. Javult az eseményekre történő reagálás. Javult a közrend és a közbiztonság, amelyet statisztikai adatok is alátámasztanak. Javult a bűnmegelőzés hatékonysága, a közterületek rendje. E tendencia megtartása érdekében a jövőben is meg kell tennünk azokat az intézkedéseket, amelyekkel tovább csökkenhet a bűncselekmények száma és erősödhet a lakosság megelégedettsége. A Zirci Rendőrőrs a Veszprémi Rendőrkapitányság osztály jogállású szervezeti egysége, amely a Rendőrkapitányság székhelyétől távol teljesíti feladatait. Működési területe 349,57 km 2, lakosainak száma fő. Az őrs székhelye Zirc, ezen kívül 2 nagyközség és 14 község tartozik az illetékességi területünkhöz. Az őrs ezen a 17 településen lát el rendőri feladatokat. Területünkön a 82-es számú főközlekedési útvonal, illetve Győr-Veszprém közötti vasútvonal vezet át. Bűnözés alakulása A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén az ismertté vált bűncselekmények száma évben 3692 db volt. Ez 20 %-os csökkenést jelent a évi 4431 db-hoz képest. (1. számú melléklet) évben a Rendőrkapitányság területén lévő 3 városban a következőképpen alakultak a bűncselekmények: Veszprém 91 %, Zirc, 7 %, Herend 2 %. (2. számú melléklet) A Zirci Rendőrőrs illetékességi területén évben 233 bűncselekményről szereztünk tudomást. Ez mindegy 30 %-al kevesebb mint a évi 306. Ez a csökkenő tendencia évek óta tart, 2001-ben 469, 2002-ben 407 bűncselekményt regisztráltunk. (3. számú melléklet) Az egyes bűncselekményi kategóriák arányában évek óta jellemző úgynevezett állandóság továbbra is megfigyelhető. Elmondható, hogy továbbra is a magán vagy közvagyont károsító vagyon elleni bűncselekmények képezik az összes bűncselekmények döntő %-át.

4 2 A sorban a következő helyen a közlekedési bűncselekmények következnek, melyeket a közrend elleni bűncselekmények követnek. (4. számú melléklet) Az őrsön keletkezett bűnügyekben felderítői és vizsgálói munkát is helyben végezzük. Az összes bűneseteket tekintve nyomozási eredményességünk évi 36.6 %-ról, illetve évi 29,41 %-ról évi 51,2 %-ra emelkedett. Ismeretlen tettes ellen indított ügyekben a nyomozás befejezéséig 46,7 %-os volt a felderítési eredményesség ben 31,3 %, 2003-ban 25,16 %. (5. számú melléklet) Zirc város tekintetében évben 89 bűncselekményről szereztünk tudomást, ez a évi 108-hoz képest közel 20 %-os csökkenést mutat (6. számú melléklet) A bűncselekmények jelentős részét a városra levetítve is a magán vagy közvagyont károsító lopások (41) teszik ki, ez %-ban kifejezve a bűncselekmények 46 %-át képezte. Annak ellenére, hogy a regisztrált bűncselekmények száma a már említett csökkenést mutatta, ezen belül a lopások kismértékű emelkedéséről számolhatok be (2003-ban 37, míg 2004-ben 41). Ez a 2003-ban elő nem forduló besurranásos lopások megjelenésével, illetve a területünkről eltulajdonított 2 db gépkocsival magyarázható. A sorban a következő helyet szintén a vagyon elleni bűncselekmények körébe tartozó csalás foglalja el. E tekintetben a regisztrált bűncselekmények száma 300 %-os emelkedést mutat a évi adatokhoz képest. Ijesztőnek tűnik ez a számadat, azonban 2-ről 8-ra emelkedésről van szó. A vagyon elleni bűncselekmények körében azonban jelentősen csökkent a szándékos rongálások száma. Konkrétan, 2003-ban 8 esetben, míg 2004-ben 3 esetben kellett eljárást indítanunk. A vagyon elleni bűncselekmények részét képező gépkocsiból történő lopás évek óta stagnáló tendenciát mutat, évente esetről szerzünk tudomást. A személy elleni bűncselekmények száma 2003 évi 7-ről 5-re csökkent, ez jó értelembe vett visszaesés. Ez konkrétan azt jelenti, hogy szándékos testi sértéssel (2003-ban 5, 2004-ben 2) volt kevesebb az elmúlt évben, mint a bázisévben. Zirc városában tehát továbbra sem jellemző az erőszakos jellegű bűncselekmények elkövetése, amit jól példáz, hogy évben nem kellett rablás miatt büntetőeljárást indítani. Jelentős csökkenésről számolhatók be a közrend elleni bűncselekmények tekintetében ban Zirc városában nyilvántartásba kerülő 108 deliktum majd 20 %-át képezték e bűncselekményi körbe tartozó magatartások, addigra ez a %-os arány évi 89 bűncselekmény tekintetében 10 %-ra csökkent. Ez konkrét számadatokban kifejezve 20-ról 9-re történő csökkenést jelent. Ez mindenképpen eredményként említem, mivel megítélésem szerint a közrend elleni bűncselekmények képezik azon kategóriák egyikét, amelyek befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét, illetve a közterületek rendjét. Ez a csökkenés elsősorban a visszaélés okirattal és az egyedi azonosító jel meghamisítása bűncselekmények visszaesésének köszönhető. A garázdaságok tekintetében azonban a évi jelentős visszaesést követően évre 100 %-al nőtt ezen bűncselekmények száma, ez konkrétan 2-ről 4-re történő emelkedést jelent. Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetése miatt 2003 évhez hasonlóan az elmúlt évben sem folytattunk eljárást évben a tudomásunkra jutó bűncselekmények körében Zirc városában a vagyon elleni magatartásokat a közlekedési bűncselekmények követik. Az összbűncselekmények arányához viszonyítva növekedésről számolhatók be, de számadatokban kifejezve az elmúlt évben a közlekedés körében elkövetett deliktumok száma megegyezik a 2003-as adatokkal (17-17).

5 3 A közlekedők biztonságát leginkább veszélyeztető ittas vagy bódult állapotban történő vezetés kb. kétharmadát teszi ki e bűncselekményi körnek, amely annál is inkább elszomorító, mert a baleseti okok körében előkelő helyet foglal el e bűncselekményi kategória. A évben Zirc városában regisztrált 17 közlekedési bűncselekmény további részét 5 közlekedési baleset okozása és 1 közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény képezi. A baleseti okok között már évek óta toronymagasan vezet a gyorshajtás. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények jelentős mértékben csökkentek ban 6 esetben folytattunk nyomozást e bűncselekményi körben, míg ben 1 alkalommal kellett eljárást indítani. A csökkenés oka, hogy míg 2003-ban kiskorú veszélyeztetése és tartás elmulasztása 3-3 esetben képezte nyomozás tárgyát, addig 2004-ben 1 kiskorú veszélyeztetése bűncselekményről szereztünk tudomást. E bűncselekményi kategória alacsony száma azzal is magyarázható, hogy erős a látencia. Ennek oka, hogy a sértett, illetve az elkövetők sok esetben hozzátartozói viszonyban vannak egymással. Szükséges lenne viszont e bűncselekmények nagyobb számú tudomásra jutása, mivel akár súlyosabb bűncselekmény előmagatartását is képezheti. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs eléggé képes kategória, ezért mindenképpen érzékenyebb, körültekintőbb rendőri magatartást igényel. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága ellen 2 bűnesetet regisztráltunk 2004-ben, egy közfeladatot ellátó személy ellen alkalmaztak erőszakot, illetve egy zártörés bűnesete történt. Viszonyításként 2003-ban nem jutott tudomásunkra e bűncselekményi kategóriában tartozó bűneset. Az előző évekhez hasonlóan ismeretlen fogalom számunkra az utcai prostitúció. Ilyen és ehhez kapcsolódó szabálysértés évekre visszamenőleg nem fordult elő a területünkön. Közterületek rendje A közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a lakosság biztonságának, megelégedettségének szavatolásában. Zirc városában, illetve illetékességi területünkön évben alapvetően biztosítottuk a közterületek, nyilvános helyek rendjét. Törekedtünk olyan szolgálatvezénylési formák kialakítására, amely biztosítja a folyamatos közterületi jelenlétet. Ennek keretében a kialakított megoldás szerint a szolgálatkezdések átfedik egymást. Így elértük azt, hogy a szolgálatváltásnál is biztosítva van a közterületi jelenlét. A közterületi jelenlétet járőreink alapvetően a szolgálati gépkocsikkal látják el, de gyalogos járőrszolgálatot is teljesítenek Zirc város központjában a legforgalmasabb időszakokban. A évben végrehajtott intézkedéseink száma is jól példázza a közterületi állományunk aktív munkáját. A közrendvédelmi állomány intézkedési mutatói hasonlóságot mutatnak a év számadataival. (7. számú melléklet) Szabálysértési és büntetőfeljelentést összesen 750 fővel szemben tettünk, ez számadatokban 660, illetve 90. Ez közel azonos a 2003-ban általunk tett feljelentéssel indított eljárások számával évben 609 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot rendőreink. Ez 140-el kevesebb, mint 2003-ban, azonban a bírságok összegszerű kifejezésében csak minimális a csökkenés.

6 4 Az alkalmazott alkoholszondák 19 járművezetőnél színeződtek el. A baleseti okként szereplő alkoholos befolyásoltság a évi jelentős visszaesést követően emelkedett. 6 esetben szerepelt baleseti okként a regisztrált. 57 közlekedési baleset tekintetében. E kategóriát vizsgálva még mindig a gyorshajtás és az elsőbbségi jog meg nem adása a balesetet előidéző fő okok. (8. számú melléklet) Annak ellenére, hogy a közterületen eltöltött órák számában csak minimális csökkenés tapasztalható a évhez képest, sajnálatos, hogy ennek ellenére jelentősen több személyi sérüléses közlekedési baleset történt. Míg 2003-ban 32, addig 2004-ben ez a számadat 51-re emelkedett. (9. számú melléklet) Minden személyi sérüléssel járó baleseti kategória tekintetében emelkedés tapasztalható. Halálos 3-4, súlyos sérüléses 13-20, könnyű sérüléses Fokozottabb közúti ellenőrzésekkel törekszünk arra, hogy ezek a számadatok csökkenjenek ben 30 főt fogtunk el, az előállítások száma 72 volt. 29 akciószolgálatban vettünk részt, 14 gyülekezési törvény hatálya alá tartozó, illetve 9 sportrendezvényt biztosítottunk. Elsősorban a belvárosban továbbra is problémát jelent a kevés parkolóhely, melynek következtében gyakran találkozni szabálytalanul megálló vagy várakozó gépkocsival. Személyi feltételek A Zirci Rendőrőrs engedélyezett összlétszáma 30 fő, ebből 28 fő hivatásos és 2 fő közalkalmazotti hely. A közalkalmazotti helyek közül mindkettő betöltött, a hivatásos állományúaknál 2 járőrvezetői státusz nincs betöltve. Az állami és szakmai iskolai végzettség alapján 1 fő kivételével mindenki megfelel a képzési követelményeknek évben 2 fő folytatott szakmai, 1 fő pedig állami felsőfokú tanulmányokat. A beszámoló írásának idején azonban az említettek befejezték tanulmányaikat évben 1 fő részesült soron kívüli előléptetésben, 6 fő pedig főkapitányi jutalmat vagy dicséretet kapott. A heti 2 óra kondíció javítására szolgáló szolgálatmentességet az állomány a zirci Reguly Antal Általános Iskola tornatermében tölti el, melyek bérleti díját saját zsebből fizetjük. Az állomány fizikai állapota és egészsége jónak mondható. A fizikai felméréseken egyre több a jó és kiváló eredmény, illetve a rendszeres orvosi vizsgálatok eredményei is ezt bizonyítják. Igaz a betegnapok száma (455) emelkedett a 2003-as évi adatokhoz (254) képest, de ez két kolléga tartós betegségének köszönhető. Anyagi feltételek Örömmel számolhatók be arról, hogy az őrs elhelyezési körülményeiben évben számottevő javulás következett be. Jelentős beruházás következtében elvégezték az épület teljes belső festését, a külső nyílászárókat korszerű műanyag nyílászárókra cserélték le, illetve az épület teljesen új külső vakolatot és színezést kapott. Az őrs bútorzata elhasználódott, de reményüket fejezzük ki, hogy az elhelyezési körülmények javítása tekintetében elkezdődött folyamat részeként a közeljövőben erre is sor fog kerülni. Az őrs jelenleg 2 db Lada Niva szolgálati gépkocsival rendelkezik. Ezek mindegyike benzingáz üzemű. Műszaki állapotukra jellemző, hogy többet vannak szervizben, mint szolgálatban, ezért gyakran kell emiatt mellőznünk őket. Ez a két gépkocsi nem elegendő feladataink megfelelő szintű végrehajtásához, illetve területünk nagysága is indokolja, hogy több gépkocsival rendelkezzünk.

7 5 Informatikai hálózatunk bővült, illetve korszerűsödött, amely egyrészt a Zirci Önkormányzattól kapott számítógépeknek köszönhető, óriási segítséget nyújtva ezzel a munkavégzésünkhöz. Másrészt megtörtént a központi szerverre történő csatlakoztatásunk, biztosítva így a megfelelő információáramlást. Jelenleg 9 db számítógépünk és 5 db nyomtatónk van. Technikai felszereltségünk korszerűsödéseként elmondhatom, hogy beszámolóm írása előtt röviddel 2 db digitális fényképezőgéppel bővült eszközeink száma, illetve ígéretet kaptunk a már felettébb elhasználódott ügyeleti pult cseréjére is. Együttműködés A Rendőrségi törvényben feladatként meghatározott közbiztonság és belső rend védelme együttműködési partnerek és kapcsolatok nélkül szinte megoldhatatlan. Tehát az, hogy milyen a közbiztonság nem csak a Rendőrségen múlik, hanem egyéb más hatóságokon, szervezeteken és nem utolsó sorban az állampolgárokon is. Ennek fejében az őrs törekszik együttműködni mindazokkal, akiknek célja a már említett Rendőrségi törvényben leírtakkal azonos. A kapitányságon belül a közrendvédelmi, közlekedési, bűnügyi és vizsgálati osztályokkal, illetve az MRFK tekintetében is általánosságban és konkrét ügyekben is jónak mondható az együttműködés. Bírósággal és ügyészséggel a bűnügyek vizsgálati szakaszában van kapcsolatunk. A helyi bírósággal jó a kapcsolatunk, az ügyészséggel nehezíti az együttműködést, hogy az Veszprémben van. Az őrs illetékességi területén lévő települések önkormányzataival is jó kapcsolatot tartunk fenn, amelyet a polgármesterekkel történő több személyes találkozó is bizonyít ban Zircen újonnan megalakul Polgárőrszervezet évben már jelentős eredményeket ért el a közbiztonság javítása érdekében, ezzel hatalmas segítséget nyújtva a Zirci Rendőrőrs munkájához évben kísérletet tettünk a területünk településein Polgárőrségek felállítására, de a lakosság érdektelensége miatt ez eredménytelen maradt. Ez év elején az MRFK által évre kidolgozott stratégia jegyében eddigi együttműködési törekvéseinket átértékeltük, aktualizáltuk. Polgárőr szervezetek létrehozására irányuló törekvéseinket felelevenítettük, az önkormányzatok és állampolgárok felé megnyilvánuló információközvetítéshez felhasználtuk a helyi médiát. A közterületi szolgálat közösségi jellegének erősítésében pedig komoly közbiztonság javító lehetőséget látunk. Mivel területünk túlnyomó része erdővel borított, így jelentős vadászati és fakitermelési tevékenység folyik. Ezek fényében együttműködünk, közös járőrszolgálatokat tartunk vadásztársaságok és erdészetek alkalmazottaival az illegális vadászat és fakitermelés megelőzése érdekében. A közlekedésrendészet terén jelentős a Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelettel történő együttműködés, akik közlekedési akciókban végzik a járművek műszeres vizsgálatát, hatósági ellenőrzését. A kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri, gyámhatósági feladatok végrehajtása, továbbá a gyermekjóléti törvényben meghatározott jelzőrendszer érvényesülése érdekében együttműködünk a helyi Önkormányzat Gyámhivatalával. Kiskorú sérelmére elkövetett jogsértés, bűncselekmény esetén a felek kölcsönösen segítik egymás munkáját és megteszik a szükséges intézkedéseket.

8 6 Az elsősorban 6-14 éves általános iskolás korosztályt célzó Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában program keretében folytatott rendezvény sorozatnak területünk néhány általános iskolás osztálya a részese volt, amely megyeszerte majd 2000 gyermeket érintett. Az említett együttműködési kapcsolaton felül természetesen készek vagyunk együttműködni mindazon hatóságokkal, szervekkel akiknek célja azonos a miénkkel. Összegzés fő feladatok Összegzésként a évre jellemzően elmondhatom, hogy a meghatározott feladatokat végrehajtottuk, célokat elértük. Sikerült fenntartani a közterületek rendjét, a közbiztonságot, ez érzékelhető a kiemelten súlyos bűncselekmények elmaradásában is. Jövőben végrehajtandó feladatok: évre kidolgozott Veszprém MRFK stratégia fényében együttműködési kapcsolat aktualizálása, rendőri szolgálat közterületi, közösségi jellegének fokozása, állampolgárok megelégedettségének növeléséhez hozzájáruló rendőri munka kialakítása. - Baleseti helyzet javítása érdekében baleseti gócok feltárása, kiemelt rendőri jelenléttel ezek csökkentése. - Parancsnoki ellenőrző illetve revíziós munka kiterjesztése az eddigi, illetve ezt követően is hibalehetőséget rejtő területekre. - Az állomány tervszerű, folyamatos oktatása, képzése a szakszerű, jogszerű és kultúrált intézkedések állandósulása érdekében, melynek keretében szükséges a parancsnoki példamutatás. - Az állományon belüli fegyelmezettség megtartása érdekében fontos a parancsnoki következetesség fenntartása, fejlesztése a feltáratlan, következmények nélküli fegyelemsértések elkerülése érdekében. - Eseményekre történő reagálási idő további csökkentése, illetve az azonnalos intézkedést igénylő kiemelt súlyú, illetve veszélyességű bűncselekmények esetén a szükséges erő és eszközök mielőbbi biztosítása. Beszámolóm zárásaként ismételten köszönetemet fejezem ki Zirc Város Önkormányzatának a évben nyújtott támogatásért, amellyel jelentősen hozzájárultak munkakörülményeink javításához, ezentúl is kérem a Zirc Rendőrőrs nevében további lehetőségeikhez mért támogatásukat. Z i r c, május 4. Róka Attila r. hdgy. alosztályvezető őrsparancsnok helyettes

9 Határozati javaslat../2005.(v.30.)kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városi Rendőrőrs évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős : Horváth László polgármester Határidő : azonnal

10 1. sz. melléklet Év Esetek száma Ismertté vált bűncselekmények száma Veszprém RK. területén

11 2. sz. melléklet Város Megoszlás Veszprém 91% Zirc 7% Herend 2% Bűncselekmények alakulása a RK. területén lévő három városban 2004-ben 7% 2% Veszprém Zirc Herend 91%

12 Vagyon elleni bcs 53,50% Vagyon elleni bcs 62% Személy elleni bcs 6,50% Személy elleni bcs 6% Közrend elleni bcs 18,50% Közrend elleni bcs 10,50% Közlekedés körében elkövetett bcs 16% Közlekedés körében elkövetett bcs 20% 5,50% 1,50% Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

13 4. sz. melléklet Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

14 Lopás 41 Csalás 8 Közúti baleset okozása 5 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 11 Egyedi azonosítójel meghamisítása 3 Garázdaság 4 Rongálás 3 14 Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városába ben Lopás Közúti baleset okozása Egyedi azonosítójel meghamisítása Rongálás Csalás Járművezetés ittas vagy b Garázdaság

15 sában s vagy bódult állapotban

16 Lopás 41 Csalás 8 Közúti baleset okozása 5 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 11 Egyedi azonosítójel meghamisítása 3 Garázdaság 4 Rongálás Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában ben Lopás Közúti baleset okozása Egyedi azonosítójel meghamisítása Rongálás Csalás Járművezetés ittas vagy bódult állapotban Garázdaság

17 3. sz. melléklet Eset Év Ismertté vált bűncselekvények száma Zirc Rendőrőrs területén Esetek záma Év

18 1. sz. melléklet Év Esetek száma Ismertté vált bűncselekmények száma Veszprém RK. területén

19 2. sz. melléklet Város Megoszlás Veszprém 91% Zirc 7% Herend 2% Bűncselekmények alakulása a RK. területén lévő három városban 2004-ben 7% 2% Veszprém Zirc Herend 91%

20 Vagyon elleni bcs 53,50% Vagyon elleni bcs 62% Személy elleni bcs 6,50% Személy elleni bcs 6% Közrend elleni bcs 18,50% Közrend elleni bcs 10,50% Közlekedés körében elkövetett bcs 16% Közlekedés körében elkövetett bcs 20% 5,50% 1,50% Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

21 4. sz. melléklet Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Személy elleni bcs Vagyon elleni bcs Személy elleni bcs Közrend elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Közrend elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

22 Lopás 41 Csalás 8 Közúti baleset okozása 5 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 11 Egyedi azonosítójel meghamisítása 3 Garázdaság 4 Rongálás 3 14 Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában ben Lopás Közúti baleset okozása Egyedi azonosítójel meghamisítása Rongálás Csalás Járművezetés ittas vagy bódult állapotban Garázdaság

23 3. sz. melléklet Eset Év Ismertté vált bűncselekvények száma Zirc Rendőrőrs területén Esetek záma Év

24 1. sz. melléklet Év Esetek száma Ismertté vált bűncselekmények száma Veszprém RK. területén

25 2. sz. melléklet Város Megoszlás Veszprém 91% Zirc 7% Herend 2% Bűncselekmények alakulása a RK. területén lévő három városban 2004-ben 7% 2% Veszprém Zirc Herend 91%

26 Vagyon elleni bcs 53,50% Vagyon elleni bcs 62% Személy elleni bcs 6,50% Személy elleni bcs 6% Közrend elleni bcs 18,50% Közrend elleni bcs 10,50% Közlekedés körében elkövetett bcs 16% Közlekedés körében elkövetett bcs 20% 5,50% 1,50% Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

27 4. sz. melléklet Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Személy elleni bcs Vagyon elleni bcs Személy elleni bcs Közrend elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Közrend elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

28 Lopás 41 Csalás 8 Közúti baleset okozása 5 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 11 Egyedi azonosítójel meghamisítása 3 Garázdaság 4 Rongálás 3 14 Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában ben Lopás Közúti baleset okozása Egyedi azonosítójel meghamisítása Rongálás Csalás Járművezetés ittas vagy bódult állapotban Garázdaság

29 3. sz. melléklet Eset Év Ismertté vált bűncselekvények száma Zirc Rendőrőrs területén Esetek záma Év

30 1. sz. melléklet Év Esetek száma Ismertté vált bűncselekmények száma Veszprém RK. területén

31 2. sz. melléklet Város Megoszlás Veszprém 91% Zirc 7% Herend 2% Bűncselekmények alakulása a RK. területén lévő három városban 2004-ben 7% 2% Veszprém Zirc Herend 91%

32 Vagyon elleni bcs 53,50% Vagyon elleni bcs 62% Személy elleni bcs 6,50% Személy elleni bcs 6% Közrend elleni bcs 18,50% Közrend elleni bcs 10,50% Közlekedés körében elkövetett bcs 16% Közlekedés körében elkövetett bcs 20% 5,50% 1,50% Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

33 4. sz. melléklet Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Személy elleni bcs Vagyon elleni bcs Személy elleni bcs Közrend elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Közrend elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

34 Lopás 41 Csalás 8 Közúti baleset okozása 5 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 11 Egyedi azonosítójel meghamisítása 3 Garázdaság 4 Rongálás 3 14 Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában ben Lopás Közúti baleset okozása Egyedi azonosítójel meghamisítása Rongálás Csalás Járművezetés ittas vagy bódult állapotban Garázdaság

35 3. sz. melléklet Eset Év Ismertté vált bűncselekvények száma Zirc Rendőrőrs területén Esetek záma Év

36 5. sz. melléklet Felderítési és nyomozási eredményesség 2002 Felderítési eredményesség 31,3% Nyomozási eredményesség 36,6% ,16% 46,7% 29,41% 51,2%

37 1. sz. melléklet Év Esetek száma Ismertté vált bűncselekmények száma Veszprém RK. területén

38 2. sz. melléklet Város Megoszlás Veszprém 91% Zirc 7% Herend 2% Bűncselekmények alakulása a RK. területén lévő három városban 2004-ben 7% 2% Veszprém Zirc Herend 91%

39 Vagyon elleni bcs 53,50% Vagyon elleni bcs 62% Személy elleni bcs 6,50% Személy elleni bcs 6% Közrend elleni bcs 18,50% Közrend elleni bcs 10,50% Közlekedés körében elkövetett bcs 16% Közlekedés körében elkövetett bcs 20% 5,50% 1,50% Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

40 4. sz. melléklet Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2003-ban Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában "bűncselekmény-kategóriák" szerint 2004-ben 16% 6% 20% 2% 18% 7% 53% 11% 6% 61% Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Közlekedés körében elkövetett bcs

41 Lopás 41 Csalás 8 Közúti baleset okozása 5 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 11 Egyedi azonosítójel meghamisítása 3 Garázdaság 4 Rongálás Ismertté vált bűnesetek száma Zirc városában ben Lopás Közúti baleset okozása Egyedi azonosítójel meghamisítása Rongálás Csalás Járművezetés ittas vagy bódult állapotban Garázdaság

42 3. sz. melléklet Eset Év Ismertté vált bűncselekvények száma Zirc Rendőrőrs területén Esetek záma Év

43 7. sz. melléklet Rendőri intézkedések Feljelentések száma Bűntető feljelentések Szabálysértési feljelentések Ebből ittas Elfogás Előállítás Helyszíni bírság fő Helyszíni bírság Ft Az 1 főre eső átlagbírság

44 8. sz. melléklet A évben bekövetkezetett balesetek csoportosítása baleseti okok szerint Gyorshajtás Előzés 3 4 Kanyarodás 6 4 Elsőbbségi jog 4 6 Követési távolság 1 1 Gyalogos hiba 2 1 Figyelmetlenség 0 3 ok 1 6 Ittas volt az elkövető 3 6

45 9. sz. melléklet Személyi sérüléssel járó közúti balesetek alakulása Halálos 3 4 Súlyos Könnyű Összesen 32 51

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2006. május 29- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2005 évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városi Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22 NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 23-22 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám:19010-5058/2011. J Ó V Á H A G Y O M : Dr.

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 06050-854/2010 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Egység a legfontosabb dologban, sokféleség a fontos dolgokban G.W.Bush 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

P É R K Ö Z S É G. Képviselőtestületének!

P É R K Ö Z S É G. Képviselőtestületének! GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Pannonhalmi Rendőrőrs 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 8/B. (96) 471-606 BM: (21) 10-33 Fax: (96) 471-606 Szám: 08010-3912/2011. ált. P É R K Ö Z S É G Képviselőtestületének! Beszámoló

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2016. első félévi tevékenységéről Az köztisztviselő neve: Nagy Sándor Nagy Csaba Az köztisztviselő beosztása: Közterület- Felügyelet Szervezeti egység neve: Hatósági

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA 4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2010. március 23-i Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Pintér Gábor: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben