E LŐ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E LŐ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városi Rendőrőrs évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Rendőrőrs Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Határozati javaslat A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(IV.26.) Kt. határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városi Rendőrőrs évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

3 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ZIRCI RENDŐRŐRS Zirc, Petőfi u. 27., 8420 Telefon /fax: 88/ BM telefon/fax: 03-22/ Szám: /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Giczi Róbert r. ezredes Rendőrkapitány A Zirci Rendőrőrs parancsnokának beszámolója a Zirci Rendőrőrs évi tevékenységéről Zirc Város Képviselő Testületének április 26-i ülésére

4 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján beszámolni köteles az illetékes települési önkormányzat képviselő testületének a település közrendvédelmi, közbiztonsági helyzetéről. Ennek alapján beszámolómat az alábbiak szerint teszem meg: Zirc - Magyarország legmagasabban fekvő városaként, valamint a Bakony Fővárosaként - előkelő helyet foglal el hazánk idegenforgalmi nevezetességei tekintetében, többek között itt található az ország egyik legnagyobb növényegyedét felvonultató arborétum, a Bakony élő- és ásványvilágát bemutatató Bakonyi Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár műemlék könyvtára, a híres utazó Reguly Antal emlékmúzeuma, az országban egyedi Mezőgazdasági Gépmúzeum, valamint a III. Béla király által alapított Ciszterci Apátság. A térség vonzerejét növeli még a Cseszneken található vár, a Bakonynánán található római kori fürdő maradványai, a Bakonybélben található szentkút és nem utolsó sorban a Bakonyt átszelő Cuha völgy, magába rejtve a 115 éves 11-es számú Győrt, Zirccel és Veszprémmel összekötő műemlékvédelem alatt álló vasútvonalat. A Magas-Bakony tájegységei, a város nevezetességei továbbá az egyre bővülő és színesedő programkínálata mindinkább kedvelt turisztikai célponttá teszi városunkat. Feladatunknak tekintjük, illetve célul tűztük ki, hogy más bűnüldöző szervekkel együttműködve a Rendőrőrs munkájával hozzájáruljunk, illetve segítsük az itt élő emberek biztonságérzetének erősítését, a város közbiztonságának és nyugalmának megtartását, továbbá a városunkba látogató vendégek jó véleményének, pozitív visszajelzésének kialakítását. A város jó hírnevének, illetve közbiztonságának fokozása, megtartása érdekében évben is lehetőségeinkhez képest igyekeztünk figyelembe venni, munkánkba beépíteni az állampolgárok, önkormányzatok, egyéb társadalmi szervek és más hatóságok jelzéseit, természetesen a kapitánysági értekezleteken meghatározottak, munkatervünkben megfogalmazottak és egyéb normákban leírtak mellett évben a város közösségi életét, munkánkat jelentősen befolyásoló események nem történtek, az őrsön a törvényesség követelménye érvényesült, az alapvető állampolgári és emberi jogokat betartottuk, betartatjuk. A meghatározott feladatokat végrehajtottuk, célkitűzéseinket megvalósítottuk. A Zirci Rendőrőrs a Veszprémi Rendőrkapitányság önálló osztály jogállású szervezeti egysége, amely a Rendőrkapitányság székhelyétől távol, mintegy 20 kilométerre teljesíti feladatait. Működési területe: 349,57 km 2, lakosainak száma fő. Az őrs székhelye Zirc, ezen kívül 2 nagyközség és 14 község tartozik az illetékességi területünkhöz. Az őrs ezen a 17 településen látja el feladatait. Területünkön a 82-es számú főközlekedési útvonal, illetve Győr-Veszprém közötti vasútvonal vezet át. Kiemelt útszakaszként kezeljük még a Pápa - Zirc, valamint a Zirc - Mór közötti közutakat.

5 2 Bűnözés alakulása A évi statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a Rendőrőrs vonatkozásában az elrendelt nyomozások száma szinte azonos az előző évi adatokkal, évben 307, míg évben 302 nyomozás elrendelésére került sor. (1. számú melléklet). A felderítési eredményességi mutatót továbbra is jó szinten sikerült tartani, mely tendencia az utóbbi öt évet figyelembe véve is elmondható évben a felderítési eredményesség: 58,2 % volt, évben 59,8 %. A nyomozati eredményesség tekintetében szintén jó eredményt értünk el, mely évben 66,9 %, évben 66,1 % volt. (2. számú melléklet) A bűncselekmények döntő hányada vagyon elleni bűncselekmény, melyek között továbbra is a lopás a meghatározó. Jellemző elkövetési módok a betöréses lopások, a besurranások, valamint az. un. trükkös lopások. Az elmúlt évben jelentős sikereket értünk el a betöréses lopások tekintetében, mivel sikerült felderítenünk és elfognunk egy Sümeg közeli bűnelkövetői kört, akik 18 betörést követtek el területünkön jellemzően Csesznek és Bakonyoszlop környékén, ahol főként hétvégi házakat törtek fel. Sikerült egy másik zirci elkövetői kört is felderítenünk, akik Zircen törtek fel üzleteket, vendéglátó helyeket illetve egy esetben a helyi Reguly Általános Iskola büféjébe törtek be. Zirc város tekintetében évben 136 bűncselekményt követtek el, mely 18 esettel kevesebb az előző évhez képest (3. számú melléklet). A bűncselekmények jelentős részét a városban is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki (74). A lopások száma közel azonos az előző évi adatokkal évben 51, évben 52 volt. A betöréses lopások száma ugyanakkor jelentősen csökkent az előző évhez képest 12-ről 4-re. A csökkenés mértéke még jelentősebb ha a évi adatokhoz viszonyítunk, amikor is a betörések száma 22 volt. A csalások száma kis mértékben ugyan, de szintén csökkent 10-ről 8-ra, de még így is jóval elmarad a 2007.évi csúcstól (27). A rongálások száma emelkedett 5-ről 8-ra. Az erőszakos, illetve garázda jellegű bűncselekmények száma ugyancsak csökkent. A személyek elleni, illetve közterületen elkövetett ilyen jellegű bűncselekmények számában szintén jelentős csökkenés tapasztalható évben 37, míg évben 48 ilyen cselekmény történt. A csökkenő tendencia alól egyedül a garázdaságok számában mutatkozik némi emelkedés 12 esetről 14-re Örvendetes, hogy visszaélés kábítószerrel bűncselekmény hasonlóan a korábbi évekhez továbbra sem jellemző városunkra, a tavalyi évben nem folytattunk nyomozást ilyen jellegű bűncselekmény elkövetése miatt (2009. évben 1 esetben). A kábítószer megjelenésével, terjedésével kapcsolatban elmondható, hogy arra vonatkozó adat, információ nem került birtokunkba, mely alátámasztaná, a drog és azon belül is a kemény drogok megjelenését, illetve amely alapján büntetőeljárást kellett volna kezdeményeznünk. A korábbi évek tapasztalatai alapján inkább a könnyű drogok fogyasztása figyelhető meg és többnyire a visszaesők által. Gazdasági bűncselekmény 6 esetben történt Zirc városban (2009. évben 7 eset), melyből pénzhamisítás miatt 3 esetben rendeltünk el nyomozást.

6 3 A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények alakulását vizsgálva megállapítható, hogy azok számában sajnos emelkedés mutatkozik évben 6 esetben rendeltünk el nyomozást, míg 2009 évben 2 ilyen eset fordult elő. Jellemző bűncselekmény ezen kategórián belül a kiskorú veszélyeztetése mely elkövetése miatt évben 3 esetben rendeltünk el nyomozást, míg szemérem elleni erőszak miatt 2 esetben. Kiemelendő azonban, hogy valamennyi ilyen jellegű bűncselekmény elkövetőjét felderítettük. A bűncselekmények nyomozását túlnyomó részben a bűnügyi csoport végezte, ill. végzi el, a körzeti megbízottakra jellemzően az egyszerű megítélésű bűncselekmények kerültek kiosztásra. A tavalyi év második felétől gondokat okozott, hogy a bűnügyi csoport vezetője áthelyezésre került a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályára, így jelentős többlet munka hárult a nyomozókra és a körzeti megbízottakra, valamint az őrsparancsnokra. A Bűnügyi csoport 3 főből áll, valamennyien rendelkeznek az előírt iskolai, és szakmai végzettséggel. A csoportban jelenleg 2 fő nyomozó és 1 fő körzeti megbízott megbízással teljesít szolgálatot, mivel a csoportvezetői beosztás nincs betöltve. A csoport tagjai a náluk lévő ügyeket vádemelési javaslatig vizsgálják. Közterületek rendje A közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a lakosság megfelelő biztonságérzetének kialakításában és a város közbiztonságának szavatolásában. Zirc városában, illetve illetékességi területünkön évben is hasonlóan a korábbi évekhez alapvetően tudtuk biztosítani közterületek, nyilvános helyek rendjét, annak ellenére, hogy jelentős leterheltséget és elvonást jelentettek a különböző vezénylések, fokozott ellenőrzések és a központilag szervezett különböző akciók. A közterületi jelenlétet járőreink alapvetően a szolgálati gépkocsikkal látják el, de lehetőségeinkhez képest gyalogos járőrszolgálatot is teljesítenek Zirc város központjában a legforgalmasabb időszakokban. A közterületi állomány évben végrehajtott intézkedéseinek száma a legtöbb mutató tekintetében emelkedést mutat az előző évhez képest. Az adatok tanulmányozása során megállapítható, hogy a két legjelentősebb mutató, a büntető és a szabálysértési feljelentések száma emelkedett, valamint a kényszerintézkedések közül az elfogások és a biztonsági intézkedések száma is. A büntető feljelentések száma 77-ről 84-re, a szabálysértési feljelentések száma ről re, az elfogások száma 17-ről 21-re, a biztonsági intézkedések 21-ről 31-re emelkedett. Az előállítások száma közel azonos (86 illetve 85), míg a ittas vezetők számában (48 illetve 44), valamint a helyszíni bírság mutatókban kismértékű csökkenés tapasztalható. (4. számú melléklet) Az állományból 8 fő rendelkezik sebességellenőrző berendezés kezelői vizsgával így kapitánysági szinten jelentős volt az őrs által üzemeltetett napok száma, mivel a kapitányság Közrendvédelmi Osztálya az év során jelentős kezelői hiánnyal küzdött. A közterületi, valamint a nem közterületi fő ill. órák számában hasonlóan az elmúlt évhez sikerült emelkedést elérnünk.

7 4 A közterületi szolgálatot alapvetően a Közrendvédelmi Alosztály állománya biztosítja, illetve teljesíti. Az alosztályvezető Úr év januárjától tölti be a beosztást, aki megfelelő szakmai ismerettel és hivatástudattal rendelkezik, alkalmas az alosztály irányítására. Az alosztály állománytábla szerinti létszáma 22 fő, melyből tavaly 21 fő volt a betöltött hely. Jelenleg a teljesen feltöltött 7 fős körzeti megbízotti állomány a legegységesebb az alosztályon belül. 2 fő több mint 15 éves, 2 fő több mint 10 éves, 3 fő pedig több mint 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A járőri állomány annak ellenére, hogy nagyon fiatal képes volt teljesíteni a velük szemben támasztott követelményeket. A folyamatos parancsnoki kontroll mellett, a segítő ellenőrzések hozzájárultak, hogy a rendőri intézkedések alapvetően jog és szakszerűek voltak. Rendőr elleni támadás egy estben következett be, melynek során sem a rendőrnek sem az elkövetőnek nem keletkezett sérülése. Az eset parancsnoki kivizsgálása során megállapításra került, hogy a rendőri intézkedés jog- és szakszerű volt, mellyel a megyei szakirányítás is egyetértett. A leadott írásos anyagok revíziójával sikerült elérni, hogy a jelentések, feljelentések alaki, tartalmi követelményei folyamatosan javultak. Rendőr magatartása elleni panasz az elmúlt év során nem volt. A közlekedési helyzet alakulása A évi adatok vizsgálata során megállapítható, hogy az összes balesetek száma azonos a évben bekövetkezett balesetek számával (94). Ugyanakkor eltérőek az adatok a sérüléssel járó balesetek illetve a sérülés nélküli balesetek tekintetében. A sérüléses balesetek száma emelkedett 34-ről 40-re, míg a sérülés nélküliek száma csökkent 60-ról 54-re. (5. számú melléklet) Sajnos 2010 évben is történt 3 halálos baleset területünkön, mely azonos a évben bekövetkezettek számával. A sérüléses baleseteket vizsgálva, megállapítható, hogy a súlyos sérülésekkel járó balesetek számában csökkenés (14-ről 9-re), míg a könnyű sérüléssel járó balesetek számában emelkedés (17-ről 28-ra) mutatkozik. (6. számú melléklet) A baleseti okokat elemezve megállapítható, hogy még mindig a gyorshajtás (18) miatt következik be a legtöbb baleset, az elsőbbségi jog (2), a követési távolság (2), az előzés (4), a kanyarodás (6) és a figyelmetlenség (2) mellett. Az összes baleset tekintetében 3 esetben volt ittas az okozó. (7. számú melléklet) A balesetek zöme a 82-es számú főútra koncentrálódik. A főút jelentős forgalmat bonyolít le, mely a nyári hónapok alatt még intenzívebben jelentkezik, mivel a Balatonra érkező turisták döntő hányada a főúton éri el a tavat. Jelentős baleseti veszélyforrás a főút kialakított vonalvezetése, mely a Bakony hegyeit szeli át tele kanyarokkal és szerpentinekkel. A sérüléses balesetek feldolgozását a Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai végzik, míg a sérülés nélküliek feldolgozását saját hatáskörben végezzük évben 36 akciót szerveztünk, melyek elsődleges célja az ittas vezetők és gyorshajtók kiszűrése, a nem megfelelő műszaki állapotú járművek forgalomból történő kivonásának kezdeményezése volt. Ellenőriztük emellett a passzív biztonsági eszközök, különösen a biztonsági öv, a biztonsági gyermekülés, valamint a bukósisak kötelező használatát.

8 5 Vezetés-irányítás Az őrs állománytábla szerinti létszáma 26 fő hivatásos és 2 fő közalkalmazott. A Zirci Rendőrőrs a Veszprémi Rendőrkapitányságon belül önálló osztály jogállású szerv, melyen belül egy 22 fős Közrendvédelmi Alosztály és egy 3 fős Bűnügyi Csoport működik. Az alosztály állományában 1 fő alosztályvezető, 5 fő szolgálatparancsnok, 7 fő körzeti megbízott, 5 fő járőrvezető, 4 fő járőr státusz található, melyből a jelentés készítésekor 2 fő járőri hely nincs betöltve. A bűnügyi csoporton belül egy csoportvezetői, egy kiemelt főnyomozói és egy nyomozói státusz található, jelenleg a csoportvezetői beosztás betöltetlen. A személyi állományunk nagyon fiatal, mind életkor, mind szolgálati idő tekintetében. Ez a tény a parancsnoki állomány részére komoly szakmai kihívást jelent. Szükséges és kívánatos az állomány folyamatos segítő jellegű ellenőrzése és oktatása. A parancsnoki munka színvonalát biztosítja a megfelelő információáramlás. A kapitányság éves munkatervében megfogalmazottak, a kapitányságvezető részéről történő referáltatások, a napi, a heti eligazítások, az egyedi feladat meghatározások megadják a feltételeket a szakmai vezetői munkához. Az előre tervezett parancsnoki ellenőrzések, a felettes szervektől történő ellenőrzések tapasztalatait igyekszünk feldolgozni, hasznosítani. A tavalyi év során elvégzett parancsnoki ellenőrzések kirívó hiányosságot nem állapítottak meg. Az állomány az előírt állami és szakmai iskolai képesítési követelményeknek 1 fő kivételével megfelel Anyagi feltételek Az őrs épülete néhány éve megújult, melynek köszönhetően kicserélték a külső nyílászárókat, külső szigetelést és vakolást kapott, kicserélték a tetőt, valamint felújították a padozatot. Negatívumként kell megjegyezni, hogy a belső bútorzat cseréjére nem került sor, mely a hatvanas évek világát idézi. A számítógépes ellátottság ugyan még kielégítő, jelenleg 10 számítógép működik az őrsön, azonban a folyamatosan új verzióval működő és egyre nagyobb teljesítményt igénylő robotzsaru programot némelyik gép már meglehetősen lassan tudja futtatni, mely már-már hátráltatja a mindennapi munkát. Mind a nyomozói, mind a járőri állomány rendelkezik digitális fényképezőgéppel, az őrs rendelkezik továbbá egy digitális kamerával. A rádió ellátottságunk megfelelő, a gépkocsikba telepített rádiók száma 4 db., illetve az ügyeleten további 1 db. telepített rádió található. Ezeken túlmenően 8 db. kézirádióval rendelkezünk. Az őrs 4 db. szolgálat gépkocsival rendelkezik, mely elegendő a feladatok ellátásához. Valamennyi gépkocsi műszaki állapota jó, melyek közül 3 db. megkülönböztető jelzéssel és jelzésekkel ellátott Ford Focus típusú járőr-gépkocsi és 1db. Opel Astra civil gépkocsi. A járőr-gépkocsik közül 2 gépkocsival a folyamatos járőrszolgálatot látjuk el, a harmadikat pedig a körzeti megbízotti csoport használja. A civil gépkocsit a bűnügyi csoport használja, valamint abból a gépkocsiból végezzük a sebességellenőrzést

9 6 Együttműködés A rendőrség és azon belül az őrs együttműködését alapvetően a rendőrségi törvény, a belső utasítások és a különböző szervezetekkel és intézményekkel megkötött együttműködési megállapodások szabályozzák. Ennek megfelelően az egyik legfontosabb együttműködő partner az önkormányzat, mellyel a kapcsolat megítélésem szerint kiemelkedő. A polgármesteri hivatalon belül működő okmányirodával, szabálysértési, gyermekvédelmi stb. hatóságokkal a kapcsolat a közös és összefonódó feladatok miatt szinte mindennapos. A rendőrség másik stratégiai szövetségese és együttműködő partnere a polgárőrség. A városban működő PRO URBE 2008 díjas és AZ ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE 2007 címet elnyert Bakony Polgárőr Egyesülettel a kapcsolat folyamatos és példaértékű. Az egyesület tagjai főleg hétvégenként, illetve rendőrrel közösen teljesítenek szolgálatot évben összesen 68 alkalommal, 126 fő polgárőr 860 órában teljesített közös szolgálatot rendőrrel. A polgárőrök jelentős személyi és technikai segítséget adtak a városi rendezvények, így különösen a ZIRCI BULI a Barátság és az Ifjúság fesztiválja, valamint a Bakonyi Betyárnapok továbbá a Cseszneki nyár rendezvénysorozat megnyugtató biztosításához. A jó együttműködés, a közbiztonság, a közrend fenntartásában végzett kiemelkedő és áldozatos munkájának elismeréseként a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője László Antalt a Bakony Polgárőr Egyesület alelnökét a évet értékelő állománygyűlésen elismerő oklevélben részesítette. A területünk erdős, hegyvidéki jellegéből adódóan folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az itt működő erdészetekkel (4 db.) és vadásztársaságokkal (7 db.) a vad és falopások megelőzése és felderítése érdekében. Ezt zömében a körzeti megbízottak erdészekkel szervezett közös szolgálataival valósul meg. Kiemelés érdemel ezen a területen a Zirci kmb. csoport tevékenysége, akik folyamatosan végzik a közös szolgálatokat és végzik a társasvadászatok ellenőrzését. A fentieken kívül akcióinkhoz rendszeresen segítségül hívjuk a NAV (korábban Vám- és Pénzügyőrség), a MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (korábban fogyasztóvédelmi felügyelőség, ÁNTSZ, munkaügyi és munkabiztonsági felügyelőség), valamint a katasztrófavédelem munkatársait. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a városban működő szervezetekkel és intézményekkel, különösen a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatósággal, a Magas Bakonyi Szociális Szolgáltató Központ, a városi gyámhivatal, valamint a helyi Tűzoltóság, a Mentőszolgálat és a Városgondnokság (közterület-felügyelet) munkatársaival. A kapitányságon belül a közrendvédelmi, közlekedési, bűnügyi és vizsgálati osztályokkal, illetve az MRFK tekintetében is általánosságban és konkrét ügyekben is jónak mondható az együttműködés. A Városi Bírósággal és a Veszprém Városi Ügyészséggel elsősorban a bűnügyek nyomozása kapcsán kerülünk kapcsolatba. A helyi bírósággal jó a kapcsolatunk, az ügyészséggel nehezíti az együttműködést, hogy az Veszprémben működik, de ennek ellenére kapcsolatunk jó.

10 7 Bűn- és balesetmegelőző munka A témát érintő feladatok végrehajtása érdekében folyamatos kapcsolatot tartottunk a Zirci Rendőrőrs illetékességi területén található Óvodákkal, Iskolákkal, Önkormányzatokkal, Szociális Intézményekkel. Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében - az Önkormányzatok közreműködésével - szórólapok kerültek kiosztásra a községek időskorú lakosainak, melyen lévő ajánlások, tanácsok segítségével ismerkedhettek a bűncselekmények áldozattá válásának elkerülési lehetőségeivel. A témában 2 esetben tartottunk előadást a zirci és az olaszfalui nyugdíjas klubban június és szeptember hónapjaiban a tanítási év befejezésének és kezdetének megfelelően - az erre vonatkozó végrehajtási tervek alapján - megnövelt rendőri jelenléttel fokozott közlekedési ellenőrzést folytattunk a Zirc városának gyalogosok (elsősorban iskolások) által jellemzően igénybe vett részein, valamint az iskolák környékén a belestek megelőzése érdekében. A fokozottabb rendőri jelenlét a fent írt időszakokon kívül is folyamatos, melyet a baleset-megelőzésen kívül a pozitív állampolgári visszajelzések is indokolnak évben Zirc Rendőrőrs is részt vett az Iskola Rendőre program végrehajtásában. A Program keretében szeptember hónapban az őrs körzeti megbízottai (9 iskola 9 alkalom 9 órában), illtetve a Közrendvédelmi Alosztályvezető (1 iskola 3 alkalom 3 órában) az őrs illetékességi területén található Általános Iskolák első osztályosai számára osztályfőnöki órát tartottak, melynek keretében a tanulók ismerkedhettek a Rendőrség feladataival, munkájával, alapvető közlekedési, bűn-és baleset-megelőzési ismeretekkel. Ezt követően - program keretében - több iskolai osztály látogatást tett a Zirci Rendőrőrs épületében, ahol közvetlenebb módon kerülhettek kapcsolatba a fent írt témákkal. Az óvoda nevelés keretében megnyilvánuló - megelőzésre vonatkozó - rendőri munka alapját képező OVI-ZSARU programhoz négy óvodai intézmény kapcsolódott évben a Zirci Rendőrőrs területén. A program keretében a négy intézményben összesen 8 alkalommal 10 óra időtartamban került sor óvodai óra tartására november hónapban. A visszajelzések és az óvodai pedagógusok által tartott OVI-ZSARU foglalkozások alapján elmondható, hogy az óvodások szívesen fogadták a játékos, de emellett saját biztonságuk szempontjából is fontos ismereteket. A kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, továbbá a gyermekjóléti törvényben meghatározott jelzőrendszer érvényesülése érdekében együttműködtünk a helyi Önkormányzat Gyámhivatalával és a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával, valamint az iskolák ifjúságvédelmi referenseivel. A év során több alkalommal is részt vettünk az Önkormányzatok, Iskolák által szervezett programokon, falunapi rendezvényeken, ahol a résztvevők ismerkedhettek a Rendőrség technikájával és igény esetén előadást tartottunk bűn-és baleset-megelőzési témákban. A bűn- és baleset-megelőzés terén elmondható, hogy évben alapfokú DADA képzésen vett részt Róka Attila r. szds. Közrendvédelmi Alosztályvezető Úr. A program keretében évben a program beindítása várható a zirci Reguly Antal Általános Iskolában.

11 8 A Zirci Reguly Általános Iskola felkérésére két esetben tartottunk közlekedésbiztonsági előadást alsó tagozatos gyermekek részére, valamint két esetben segítettünk a gyerekek részére szervezett kerékpáros túra és verseny lebonyolításában. Szoros együttműködésben a zirci Bakony Polgárőr Egyesülettel egyeztető fórumot kezdeményeztünk az őrs illetékességi területén található lakásotthonok vezetőivel. Ennek keretében a helyileg illetékes kmb-k, valamint a polgárőrség tagjai rendszeresen (általában havonta) megjelennek az otthonokban, bűnmegelőzési jelleggel ahol szükség esetén tájékoztatást nyújtanak. Egy esetben összevont előadást tartottunk a zirci Margaréta lakásotthonban. Nem tartozik szorosan a megelőzéshez, azonban itt szeretném megemlíteni, hogy az őrs állománya rendszeresen részt vesz Zirc város szépítésében, valamint élhetőbbé tételében is. Az elmúlt évben hasonlóan az azt megelőző évekhez vállaltuk, hogy felújítjuk a város valamely játszóterét. A 2010-es évben az un. pintérhegyi játszóteret újítottuk fel és rendbe raktuk annak környezetét, melyet az őrs és a polgárőrség munkatársai közösen végezték el. Összegzés, feladatok A felvázolt eredmények alapján megállapítható, hogy az őrs állománya a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelt, az állomány jól teljesítette feladatát évben is, melyeket az intézkedési és a bűnügyi felderítési mutatók is alátámasztanak. Sikerült fenntartanunk a közterületek rendjét, városunk közbiztonságát. A jövőre vonatkozó feladataink: - A rendőri szolgálat közterületi, közösségi jellegének fokozása, az állampolgárok megelégedettségének növeléséhez hozzájáruló rendőri munka kialakítása. - A baleseti helyzet további javítása érdekében baleseti gócok feltárása, kiemelt rendőri jelenléttel ezek csökkentése. - Parancsnoki ellenőrző illetve revíziós munka fokozásával, parancsnoki példamutatással a munkánk színvonalának növelése, - Az állomány tervszerű, folyamatos oktatása, képzése a szakszerű, jogszerű és kulturált intézkedések állandósulása érdekében, - Az eseményekre történő reagálási idő további csökkentése, illetve az azonnalos intézkedést igénylő kiemelt súlyú bűncselekmények esetén a szükséges erő és eszközök mielőbbi biztosítása. Beszámolóm zárásaként köszönetemet fejezem ki Zirc Város Önkormányzatának a évben nyújtott támogatásáért. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolómat vitassa meg, azt fogadja el, valamint javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg. Z i r c, április 12. T i s z t e l e t t e l: Hajba Zsolt r. alezredes őrsparancsnok

12 9 1. számú melléklet A Zirci Rendőrőrsön elrendelt nyomozások száma Elrendelt nyomozások száma számú melléklet Felderítési és nyomozási eredményesség alakulása Elrendelt nyomozások száma Felderítési eredményesség 55,2% 59,8 % 58,2 % Nyomozási eredményesség 71,8% 66,1 % 66,9 %

13 10 3. számú melléklet Zirc városában elkövetett bűncselekmények alakulása Lopás Betöréses lopás Rongálás Csalás Jármű önkényes elvétele Garázdaság Testi sértés Gazdasági bűncselekmény Házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmény Visszaélés kábítószerrel Járművezetés ittas, vagy bódult állapotban Egyéb Összes ügyek száma

14 11 4. számú melléklet Rendőri intézkedések alakulása Feljelentések száma Büntető feljelentések Szabálysértési feljelentések Ittas vezető elleni feljelentések Elfogás Előállítás Biztonsági intézkedés Helyszínbírság fő Helyszínbírság Ft Akciók száma Rendezvénybiztosítások Közterületi szolgálat (fő) Közterületi szolgálat (óra) számú melléklet Közlekedési balesetek alakulása az elmúlt években Személyi sérüléses Személyi sérülés nélküli Összesen

15 12 6. számú melléklet Személyi sérüléssel járó közúti balesetek alakulása az elmúlt években Halálos Súlyos Könnyű Összesen számú melléklet A bekövetkezett balesetek okai Gyorshajtás Előzés Kanyarodás Elsőbbségi jog Követési távolság Műszaki hiba Gyalogos hiba Figyelmetlenség Egyéb ok Ittas volt az elkövető 4 2 3

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2004 évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám:19010-5058/2011. J Ó V Á H A G Y O M : Dr.

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2006. május 29- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2005 évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor megbízott őrsparancsnok

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2010. év május 20. napján tartandó

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r.szds. Őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. április 14. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér. 8. Tel.: 06-30-273-0486 Hiv. szám: 15/2012. Ö. ü. Tömör István Balatonkenese Város polgármestere Balatonkenese 8174.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy Őrsparancsnok

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT Együttműködési Megállapodás megkötésére Készítette: Előterjesztő: koordinációs tanácsnok koordinációs tanácsnok Egyeztetésre megküldve:

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 8/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 23-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen voltak:

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SSLi. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról,

Részletesebben