Sajtóközlemény. wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajtóközlemény. wwww.ujszechenyiterv.gov.hu"

Átírás

1 Sajtóközlemény Hulladéklerakók a Karcagi Kistérségben: 5 lerakó (Karcag, Kisújszállás új, Kisújszállás régi, Berekfürdő és Kunmadaras hulladéklerakó) rekultivációjára kerül sor október 18-án a karcagi Városházán került sor a projekt sajtótájékoztatójára, melyen részt vettek a kivitelezést végző cégek, valamint felszólalt Andrási Zoltán PR-felelős, a Karcagi Erőforrás Kft ügyvezetője és Dr. Csikor Zsolt, a Grontmij Canor Kft. mérnöke. Karcag, október 18. A napsütéses őszi délelőttön tartott rendezvényen Andrási Zoltán a projekt PR felelőse köszöntötte a megjelent vendégeket: a teremben helyet foglaltak a kivitelezésben résztvevő cégek, úgy mint a Geohidroterv Kft és a Duna Aszfalt Kft, valamint az érintett települések kapcsolattartói és külön köszöntette a megjelent sajtó képviselőit. A felszólalók, Andrási Zoltán és Dr. Csikor Zsolt hangsúlyozták a környezettudatos nevelés és a szemléletváltás fontosságát, valamint elmondták, hogy tervezett ütemben folynak a munkálatok. Elhangzott az is, hogy a korábbi generációk még nem küzdöttek a hulladéktárolás problémájával, hiszen igyekeztek minden anyagot újrahasznosítani; a megtermelt szemétmennyiség elenyésző volt a ma emberének életvitelével járó hulladékokhoz képest. A mostani és a felnövő generációk feladata tehát, hogy a környezetre nézve rendkívül káros folyamatokat megállítsa, ahol lehet, visszafordítsa Ennek szerves része jelen projekt tárgya, vagyis az, hogy a települések határában kialakult esztétikailag is romboló hatású lerakókat felszámolja, és visszaállítsa a terület eredeti állapotát. Ennek érdekében került kiírásra a Környezet és Energia Operatív Program keretében A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című pályázati felhívás, amelyre a 2010-ben nyújtotta be pályázati anyagát és mintegy Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Jelen projekt esetében a közreműködő szervezet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft ben került sor a támogatási szerződés megkötésére. Ezután kezdődhettek meg a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása és a szerződések megkötése, ami több mint egy évet vett igénybe. A munkálatok elkezdéséhez szükséges kiviteli tervek elkészültek és 2012 júniusában kezdődhetett meg elsőként Kisújszállás új hulladéklerakójának rekultivációjával. Ezt követően minden érintett településen felgyorsultak a munkálatok, melyeknek a legfrissebb eredmények alapján látványos eredményei vannak. Célunk, hogy a társulás területén, 5 helyszínen levő bezárt, felhagyott, a jelenlegi jogszabályi előírásoknak nem megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező hulladéklerakó rekultivációjára fordított források, melyek az Európai Unió Kohéziós alapja, a magyar költségvetés és a társfinanszírozásával biztosított alapokból állnak, a lehető legjobb színvonalon kerüljenek felhasználásara, visszafizetési kockázat nélkül. Az Európai Uniós támogatás segítségével természeti környezetünk állapota javul, és a lerakók környezetében élő, lakók életminősége, egészséges élethez való viszonya megoldódik. A rekultiválandó terület nagysága közel 22 ha, a tervezett rekultivációval és tájba illesztéssel 1,2 millió m 3 lerakott hulladék által okozott környezeti kockázat csökkenthető. Az érintett terület lakossága fő, amely a Társulás területén élő népesség 90 %-a.

2 Dr. Csikor Zsolt mérnök úr mutatta be a projekt tartalmát, egyes lerakók kivitelezési módját, sajátosságait. A fent felsorolt települések közül Kisújszálláson két, a többi településen egy-egy lerakót érint a beruházás, melyek mindegyike önkormányzati tulajdonban van. Kisújszállás új hulladéklerakó: 2012 júniusában az 1 hektárt is meghaladó területen elhelyezkedő, felhagyott kommunális szilárdhulladék lerakó rekultivációs munkája kezdődött meg. A hulladéklerakó telep mesterséges szigeteléssel (műszaki védelemmel) nem rendelkezik, a szigetelést 7-8 m vastagságú természetes vízzáró agyagréteg biztosítja. A kommunális hulladék elhelyezésére szolgáló depónia művelése prizma rendszerben történt, valamint a hulladéklerakó telep rendelkezik a korszerű üzemeltetés alapfeltételeit képező övárokkal, kerítéssel, fogadó épülettel, hídmérleggel, kerékfertőtlenítővel, kerékmosóval, védő erdősávval, tüzivíz tározóval, 6 monitoring kúttal. Ezután történik meg a hulladék áthalmozása, tömörítése, a végleges depónia forma kialakítása, majd további rétegek fogadását előkészítő kiegyenlítő réteg elhelyezése Hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítését követően kerül a szigetelő rétegként funkcionáló bentonitos szigetelő lemez (bentonit paplan) elhelyezése. A bentonitos szigetelőlemez igen fontos tulajdonsága a kiváló vízzáró képessége, mely a lezárásra kerülő depóniába beszivárgó csapadékvíz mennyiségét hivatott minimalizálni. A vízzáró réteg azt hivatott megakadályozni, hogy a csapadék beszivárogjon a hulladéktestbe és további szennyeződéseket mosson a talajba. A vízelvezető réteg fölé a lerakó rézsűin úgynevezett fedőréteg kerül, mely 20 cm gyökérzáró rétegből és 40 cm humuszos fedőrétegből áll. A rekultivált depónia platójára (lerakó teteje) 40 cm humuszborítás kerül, majd füvesítés történik a teljes felületén. Kisújszállás régi hulladéklerakó: augusztusban elkezdődtek a munkák. Az út két oldalán két depónia kialakítására kerül sor. A kisújszállási régi lerakó együtemű lezárással rekultiválandó. A munkálatok során a hulladék mozgatása majd tömörítése történik meg. Az tömörített hulladékot többrétegű takarással kiegyenlítő, szigetelő, szivárgó és fedőréteggel zárják le. A felszíni víz (csapadékvíz) gyors távozását lefolyását megfelelő lejtéssel és övárok kialakításával segítik elő. A következő lépés a tájseb eltüntetése, amikor az egykori lerakó területét a kiválasztott fűfélékkel és más, a tájba illeszkedő növényekkel (cserjék, fák) ültetik be. A gyep a talaj esetleges erózióját is megakadályozza. Berekfürdő hulladéklerakó: A települési szilárd hulladékon kívül lerakásra került építési-bontási hulladék, üveggyári hulladék (jellemzően üvegtörmelék), biológiailag lebomló hulladék, szerves trágya, szennyvíziszap és települési folyékony hulladék. Veszélyes hulladék lerakása nem történt, csak a lakossági hulladékba keverten található veszélyes komponensek fordulhatnak elő. A lerakó területe: m². A kirakott hulladék becsült mennyisége: m³. A berekfürdői hulladéklerakó együtemű lezárással rekultiválandó. A munkálatok során a hulladék mozgatása, rostálása majd tömörítése történik meg. Az átrostált, tömörített hulladékot többrétegű takarással kiegyenlítő, szigetelő, szivárgó és fedőréteggel zárják le. A felszíni víz (csapadékvíz) gyors távozását, lefolyását megfelelő lejtéssel és övárok kialakításával segítik elő. A következő lépés a tájseb eltüntetése, amikor az egykori lerakó területét a kiválasztott fűfélékkel és más, a tájba illeszkedő növényekkel (cserjék, fák) ültetnek be.

3 Kunmadaras hulladéklerakó: Feltöltött térfogat mintegy m³ A lerakott hulladékréteg vastagsága 3-4 m. A kétütemű lezárással rekultiválandó kunmadarasi lerakó felülete m², ez a hulladék összetolását követően m². Az első ütemben mintegy m³ hulladék és szennyezett talaj áthalmozása történik meg. A kitermelt hulladékot rostálással három frakcióra választják, majd a végleges depóniában egyengetve és tömörítve helyezik el. A csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében a hulladéklerakó felszínét megfelelő lejtéssel látják el. A végleges, több rétegű lezárás ekkor még csak a rézsűkön történik meg. A tíz éven belül elvégzendő második ütem csak átmeneti fedőréteggel lezárt felső felület több rétegű lezárását jelenti. Ez a hulladéktest felső és oldalirányú kiegyenlítését, majd a szigetelő, szivárgó és a fedőréteg felvitelét jelenti. Ezt követően kezdődik a lerakó területének tájba illesztése, a füvesítés, a cserje- és faültetés. A felszíni vizek elvezetéséhez 900 m nyílt földárok építése szükséges. A véglegesen lezárt lerakóban lezajló folyamatok figyelemmel kísérésére 5 db süllyedésmérő pont, és 3 megfigyelő (monitoring) kút létesítése szükséges. A depóniában képződő gáz kiszellőzését 50 db szellőző kút segíti elő, a talajvíz megfigyelésére 3 db kút létesítése szükséges, és fontos feladat a továbbiakban az illegális hulladék-lerakás megakadályozása. Karcag hulladéklerakó: A karcagi hulladéklerakó egy ütemű lezárással rekultiválandó. A munkálatok során a hulladék mozgatása, rostálása majd tömörítése történik meg. Az átrostált, tömörített hulladékot többrétegű takarással kiegyenlítő, szigetelő, szivárgó és fedőréteggel zárják le. A felszíni vízi (csapadékvíz) gyors távozását lefolyását megfelelő lejtéssel és övárok kialakításával segítik elő. A következő lépés a tájseb eltüntetése, amikor az egykori lerakó területét a kiválasztott fűfélékkel és más, a tájba illeszkedő növényekkel (cserjék, fák) ültetnek be. (A gyep a talaj esetleges esőzárját is megakadályozza.) A karcagi lerakó rekultiválása m² területet érint, ez a felület, mely a hulladék összetolása után m² lesz. Az áthozandó hulladék és a szennyezett talaj mennyisége m³. A rekultivált területekre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság év utógondozási kötelezettséget írt elő, melynek keretében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a rekultivált hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatását. Erre a célra szolgálnak a hulladéklerakó telepen található monitoring kutak, a rekultivált depónián létesítendő biogáz gázkiszellőztető kutak, valamint a depóniában lezajló változások, felszínsüllyedések nyomonkövetését lehetővé tevő süllyedésmérő ponthálózat. Az engedélyesnek az utógondozás minden évében jelentést kell készíteni a környezetvédelmi hatóság részére a monitoring eredményekről. Az utógondozás során továbbá gondoskodni kell a rekultivált terület fenntartásáról úgy, mint kaszálásról, vízelvezető árkok tisztításáról valamint a hulladéktest szintjének süllyedésellenőrzéséről is. A projekt célja, hogy hosszú távon biztosítsa a szigorú európai szabályozásnak megfelelő hulladéktárolást, egyre szélesebb körben ismertesse meg a lakossággal a környezettudatosság elveit, valamint a szennyezések megelőzésének megállításának szükségességét. A beruházás várhatóan 2013 nyár végére fejeződik be. A rendezvény végén Andrási Zoltán megköszönte a megjelenteknek, hogy elfogadták a meghívást, és kötetlen beszélgetésre invitált a szomszédos terembe, ahol frissítő és aprósütemény várta a vendégeket.

4 Bővebb információ: Lőrincz Mária Gazdálkodási és Kistérségi irodavezető tel: 59/ , fax: 59/ illetve Gál Márta PR-felelős Karcagi Erőforrás Kft. tel: 59/ , fax: 59/ Mobil: 06-30/ A projekt pontos címe: Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja A projekt azonosítószáma: KEOP 2.3.0/2F/ A projekt összköltsége: Ft A projektre elnyert támogatás összege: Ft Nem elszámolható költség: Ft A projekt honlapja: Kedvezményezett neve és elérhetősége: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Tel.: 59/ Fax: Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Vízügyi, Környezet- és Természetvédelmi Igazgatóság Rekultivációs Osztály H-1134 Budapest, Váci út 45. Postacím: 1437 Budapest Pf Tel: FAX: Mobil: Honlap: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Infovonal: 06/ Honlap:

5

6

7 A sajtótájékoztató a Zöld fesztivál keretein belül került megrendezésre Vállalások: - Anyagtakarékossági célból a sajtóközlemény en kerül kiküldésre. - Szelektív hulladékgyűjtés a rendezvény ideje alatt. - A környezeti hatások minimalizálása és megelőzése érdekében tömegközlekedésre való ösztönzés. - Teleautó szolgáltatás támogatása. - Vízfogyasztás csökkentésére való figyelem felhívás a vizes helyiségekben. Elvárások a megjelentektől: - Anyagtakarékosság, hulladék keletkezés minimalizálása. - Szelektív hulladékgyűjtés. - Energia- és klímatudatos magatartás és annak terjesztése.

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső Jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára

TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja azonosító szám: KEOP-7.2.3.0-2007-0003 2008. október

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Lendületben a város. Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város polgármestere

Lendületben a város. Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város polgármestere Lendületben a város Izgalmas kalandra vállalkozunk, ha kezünkbe vesszük ezt a kiadványt. Hiszen látva Mosonmagyaróvár fejlődését, magunk is rácsodálkozunk az eredményekre. Párhuzamosan fut bennünk két

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2012. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program KÖSZÖNTŐ Köszönjük érdeklődését a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program iránt! Kiadványunkban böngészve remélem, részletesen képet kap erről a jövőbe mutató

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 Készítette: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Iroda Kommunális Iroda Kálmán Lilla

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Ivóvízminőség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-1.3.0/09-11 SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai

Részletesebben