Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása. Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása. Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf."

Átírás

1 Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök

2 Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása A hulladéktest rendkívül heterogén összetételő, inhomogén, élı test, mikroorganizmusok által mőködtetett bioreaktor. Mi befolyásolja a hulladéktest térfogatsúlyát, sőrőségét? Az egyes hulladékféleségek : Kezdeti térfogatsőrősége, hézagtényezıje A hulladéktestben elfoglalt tömeg aránya A hulladékok alakja, mérete Tömöríthetısége Nedvességtartalma Reakcióképessége (szervesanyag-tartalom lebomlása, depóniagáz, vízképzıdés) A lerakásnál alkalmazott technológia (aprítás, tömörítés) A hulladék feltöltési magassága Csurgalékvíz, jelenléte, elhelyezkedése

3 A PRHK-ban lerakott hulladék fajtánkénti %-os megoszlása Lom hulladék 7% Piaci hulladék 1% Hulladék papír, karton 5% Beton, tégla, cserép 10% Föld és kövek 4% Biológiailag lebomló hull. 4% Egyéb települési hulladék 69%

4 Települési szilárd hulladék összetétele (m/m%, nedves hulladék) PRHK Kis szemcsemérető Veszélyes hulladékok 0,6 Nem osztályozott éghetetlen hulladékok 3,9 hulladék (<20 mm) 15,5 Biológiailag lebomló hulladék 24,4 Fémek 2,4 Üvegek 4,1 Nem osztályozott éghetı hulladék 1,6 Mőanyagok 20,8 Higiéniai hulladékok 3,4 Kompozitok Textíliák 4,4 2,8 Kartonok 4,4 Papírok 11,6

5 Lerakási technológia hatása a térfogatsőrőségre Az egyes hulladéktömörítı gépekkel elérhetı térfogatsőrőség

6 Lerakási technológia hatása a térfogatsőrőségre A terítési rétegvastagság hatása az elérhetı térfogatsőrőségre Az ideális tömörítésre kerülı rétegvastagság 0.5 m

7 Lerakási technológia hatása a térfogatsőrőségre A henger-járatszám hatása az elérhetı térfogatsőrőségre Látható a diagramból, hogy nem egyenes arányban áll a tömörség és a gépmenetek száma, így a 3-4 menetben történı tömörítés az optimális.

8 A hulladéktest sőrőségének változása a feltöltési magasság függvényében A hulladéklerakó térfogatsőrősége Felszínen: 600 kg/m3 10 m mélységben: 750 kg/m3 20m mélységben:910 kg/m3 30 m mélységben:1080 kg/m3 A fenti vizsgálatok alapján a hulladéklerakó sőrősége lineárisan nı a feltöltési magassággal

9 Hogyan valósulnak meg a ismertetett elvek a gyakorlatban az FKF Zrt. Pusztazámori Regionális Hulladékkezelı központjában Hogyan valósítható meg az idealizált 0,5 m terítési vastagságban 3-4 szeres hengerjárattal történı gépi tömörítés? Alapadatok: PRHK-ban ártalmatlanításra kerül ezer t/hó, t /nap hulladék, melynek ürített fellazult térfogata m3/d Ez 0,5m rétegben terítve m2/d felületet lenne. 4 kerekő kompaktorral 2 m-es sáv tömörítésével egy járatban tömörítés 10 km távolság, négy járatban 40 km távolságot jelent. A prizma felületét naponta földel takarják. A takaróanyaggal való takarékoskodás miatt egy prizma 2,5 m magas és kb m2/d felülete jelent, 200 m3/d takaróanyag felhasználásával. A 2,5 m prizmán 5 rétegben kellene teríteni és tömöríteni a hulladékot, amit a prizmafrontról 10 %- os lejtın történı 25 m hosszú ferde rétegekben volna ideális. Ennek hátránya, hogy a 36 tonnás kompaktornak az önsúlyát járatonként (25 m völgymenet, 25 m hegymenet =50 m) 800 alkalom/d 2,5 m-el fel kell felemelnie, ami igen nagy üzemanyag felhasználással járna. A gépi tömörítési elvekhez csak az adott körülmények közti ésszerőség határain belül kell ragaszkodni!

10 36 tonnás kompaktor

11 A hulladék ürítése db jármő/ nap

12 F F

13 Hulladék terítése, tömörítése ferde tolással

14 Kompaktoros tömörítés (36 t). Tömörítési fok: 6.0

15 A hulladéklerakóban szivárgó csapadékvíz, csurgalékvíz elhelyezkedése Hol helyezkedik el a csurgalékvíz? Nyílván a depónia fenéksíkján, a szivárgó paplan felett. Vagy mégse? A 2,5 m-es rétegekbe 0,2 m rétegben napi takarással ellátott lerakón napjainkra mintegy 12 db takaróanyaggal (homokos iszap, sovány agyag) réteggel elválasztott prizmaszint (emelet) alakultak ki. Ezek a rétegek befolyásolják a függıleges szivárgást, esetenként meg is akadályozhatják azt. A hulladékrétegek elektromos ellenállása szorosan összefügg azok nedvességtartalmával. Szárazabb rétegek nagyobb fajlagos ellenállásúak ( ohmm), míg a nedves vagy a hézagokat kitöltı függıvizeket tartalmazó rétegek fajlagos ellenállása (1-2 ohmm). A rétegek ellenállása vertikális elektromos szondázással (VESZ) aránylag könnyen kimérhetı, és a nedvesedés vagy a csurgalékvizek lokális felhalmozódásának elhelyezkedése meghatározható. Ezek elhelyezkedése befolyásolja a depónia állékonyságát, és rézsőkárosodáshoz (csúszás, kúszás, suvadás, fakadóvizek stb.) vezethetnek, különösen ha a külsı rézsők közelében vannak. Magas, meredek rézsővel épülı lerakóknál erre nagy figyelmet kell fordítani!

16 A hulladékban a nedvesség, átázottság lencsés elhelyezkedéső a takarórétegek az egyes szinteken visszatarthatják a szivárgó vizeket (függı vizek). Ezek elhelyezkedése befolyásolja a depónia állékonyságát!

17 Hogyan mérjük a hulladék depónia sőrőségét? Sőrőség = tömeg : térfogat Tömeg mérése: A beérkezı hulladék a lerakó üzembe helyezése óta július 10. óta mind a hulladék mind a takaróanyag tömegét folyamatos mérjük. Tétfogat mérése: A hulladéklerakó felszínét évente többször LEICA 1200 GPS el mérjük fel, alkalmanként pont rögzítésével. A munka 14 km gyaloglással 2 nap alatt elkészül. Egy alkalommal sor került egy repülıgépes lézer szkennelésre mintegy 1,2 millió pont rögzítésével A felmérés minden esetben a teljes felületre elkészül. A térfogatot korrigáljuk a napi takaróanyag valamint az elkészült átmeneti rekultiváció térfogatával

18 A PRHK I. ütemő lerakó feltöltési adatai hóban Mőködési idı: 2,5 év Feltöltési magasság: 8-10 m Felület: 9,4 ha Depónia térfogat: m3 Depónia tömeg: t Depónia sőrőség: 0,925 t/m3 Napi takarás levonásával: Hulladék térfogat: m3 Hulladék tömeg: t Hulladék sőrőség: 0,84 t/m3

19 A PRHK I. ütemő lerakó feltöltési adatai hóban Müködési idı: 6,5 év Feltöltési magasság: m Felület: 18,2 ha Depónia térfogat: m3 Depónia tömeg: t Depónia sőrőség: 1,146 t/m3 Napi takarás levonásával: Hulladék térfogat: m3 Hulladék tömeg: t Hulladék sőrőség: t/m3

20 A PRHK I. ütemő lerakó feltöltési adatai hóban

21 A PRHK I. ütemő lerakó feltöltési adatai hóban Mőködési idı: 9,5 év Feltöltési magasság: m Felület: 18,2 ha Feltöltési magasság: m Felület: 18,2 ha Depónia térfogat: m3 Depónia tömeg: t Depónia sőrőség: 1,279 t/m3 Napi takarás levonásával: Hulladék térfogat: m3 Hulladék tömeg: t Hulladék sőrőség: t/m3

22 A PRHK I. ütemő lerakó feltöltési adatai hóban

23 A PRHK hulladék depónia sőrőségének alakulása évek között Év Depónia tömege t Depónia térfogata m3 Sőrőség t/m , , , , , , , , , ,280

24 A depónia és a hulladék sőrőségének alakulása 10 év üzemelés során 1,300 sőrőség t/m 3 1,100 0,900 0,700 0, év depónia sőrősége t/m3 hulladék sőrősége t/m3 Depónia sőrőség: 0,853 1,28 t/m3 (lerakott hulladék + napi takarás figyelembevételével, rekultiváció nélkül) Hulladéksőrőség: 0,723-1,241 t/m3 (kizárólag a lerakott hulladék figyelembevételével.)

25 A depónia és a hulladék sőrőségének alakulása 10 év üzemelés során sőrőség t/m3 1,300 1,100 0,900 0, év depónia sőrősége t/m3 hulladék sőrősége t/m3 Depónia sőrőség: 0,853 1,28 t/m3 (lerakott hulladék + napi takarás figyelembevételével, rekultiváció nélkül) Hulladéksőrőség: 0,723-1,241 t/m3 (kizárólag a lerakott hulladék figyelembevételével.)

26 A süllyedés következményei Több hulladék rakható le de, csak a adott platófelület feletti részen. A hulladékdomb roskadásával a vízszintes padkák a friss feltöltési szinthez viszonyítva 1,5-2,5 m-rel süllyedtek Az azonos szinthez tartozó rézsők 32 m magasságnál 6-8 m-rel beljebb kerültek A B 181m-es (32 m feltöltés) platófelülete a tervezetthez viszonyítva m2- el csökkent A tervezettel azonos, végsı platófelület kialakítása csak 5 m el alacsonyabb feltöltés mellet biztosítható. A lerakható mennyiség a sőrőségnövekedés miatt mindezek ellenére nıtt.

27 Külsı hulladékrézsők süllyedése A hulladékdomb roskadásával a vízszintes padkák a friss feltöltési szinthez viszonyítva 1,5-2,5 m-rel süllyedtek Az azonos szinthez tartozó rézsők 32 m magasságnál 6-8 m- rel kerültek befelé

28 A süllyedés következményei Az azonos szinthez tartozó rézsők 32 m magasságnál 6-8 m-rel beljebb kerültek A B181m-es (32 m feltöltés) platófelülete a tervezetthez viszonyítva m2-el csökkent A tervezettel azonos, végsı platófelület kialakítása csak 5 m el alacsonyabb feltöltés mellet biztosítható.

Hulladéklerakók létesítésének szempontjai

Hulladéklerakók létesítésének szempontjai Hulladéklerakók létesítésének szempontjai 1.Bevezető Az egyik legnagyobb energiafelhasználó és környezetszennyező tevékenység: az épített környezet létrehozása, és üzemeltetése. A mai mérnöki tervezésben

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA

GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA MISKOLCI EGYETEM Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA OTKA zárójelentés T 043179 Témavezető: Dr. Szabó Imre tanszékvezető

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CIKÓI HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS

CIKÓI HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Székhely: 1028 Budapest, Muhar u. 54. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Mérnöki Iroda Kft. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György A mőszaki élet5 fejlıdése és az életszínvonal emelkedése fokozott mértékben növelte a hulladékmennyiséget, különösen a fogyasztói társadalmak kialakulásával.

Részletesebben

ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA, ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS MÓDSZEREI 1. ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA

ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA, ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS MÓDSZEREI 1. ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA, ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS MÓDSZEREI 1. ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA A komposztálás szelektíven gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...5 2. Háttér, környezet...8

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Gárdony 2004-04-30. Tartalomjegyzék 1. Szelektív hulladékgyűjtő létesítmények

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 9. Készítette a Köztisztasági Egyesülés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl

A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl Dr. Kiss Tibor Pécs Holding Zrt. Budapest, 2010.09.09. 1 Hogyan próbálták kezelni a hulladék okozta problémákat? 1.

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

Nagy nedvességtartalmú, az elhelyezésben kockázatot jelentő szerves hulladékok termikus ártalmatlanítása energiakinyeréssel

Nagy nedvességtartalmú, az elhelyezésben kockázatot jelentő szerves hulladékok termikus ártalmatlanítása energiakinyeréssel E-NERGIA.HU Ligetvári Ferenc, Tóth József Nagy nedvességtartalmú, az elhelyezésben kockázatot jelentő szerves ok termikus ártalmatlanítása energiakinyeréssel Ma közép-európai átlagban egy személyre vetítve

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

1.ábra A hazai települési hulladék mennyisége és átlagos összetétele

1.ábra A hazai települési hulladék mennyisége és átlagos összetétele 1 Települési szilárd hulladékok anaerob kezelése Oláh József * - Hódi János ** - Juhász János *** * - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ** - Mélyépterv Komplex Mérnöki RT. *** - ÉLINVEST Kft. Bevezetés

Részletesebben

H & Z & G Bt. 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 9. II/11. Tel./fax: (1) 208-1849

H & Z & G Bt. 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 9. II/11. Tel./fax: (1) 208-1849 H & Z & G Bt. 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 9. II/11. Tel./fax: (1) 208-1849 KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS EGYSÉGES KÖNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ A TATAI KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. DOROGI PERNYELERAKÓN

Részletesebben