Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése"

Átírás

1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: június 21-től augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...2

2 2. Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők Gazdasági jellemzők A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása A keletkező hulladék előrejelzése A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése A hulladék begyűjtése A hulladék kezelése A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése Közszolgáltatási díjak helyzete és előrejelzése A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia piacának helyzete és előrejelzése A probléma meghatározása Célkitűzések A célkitűzések meghatározása Indikátorok Változatelemzés A változatelemzés módszer A projekt nélküli eset A projekt nélküli eset leírása Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok A kiválasztott változat részletes ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése Output indikátorok Beszerzendő eszközök főbb műszaki paramétereinek bemutatása Intézményi elemzés A beruházás tulajdonjogi kérdései Üzemeltetési koncepció A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása Díjpolitika A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a működtetés során..70

3 5.3 A projekt hatásai A projekt jelentős hatásai A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre A projekt környezeti fenntarthatósága a pályázó szervezetre vonatkozóan A projekt környezeti fenntarthatósága a megvalósítandó változatra (a projektre) vonatkozóan A környezettudatos beszerzés alkalmazása A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei környezettudatosságának biztosítása Másodlagos alapanyag felhasználás biztosítása A projekt esélyegyenlőségi hatásai Az esélyegyenlőségre tett, a pályázó szervezetre vonatkozó vállalások megvalósításának bemutatása Az esélyegyenlőségre tett megvalósítandó változatra (a projektre) vonatkozó vállalások bemutatása A projekt honlapjának infokommunikációs akadálymentesítésének bemutatása A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot az esélytudatosság közvetítésének bemutatása Nemek közti esélyegyenlőség a közbeszerzésekben A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése A költség-haszon elemzés általános feltételezései Pénzügyi elemzés Pénzügyi költségek becslése Beruházási költségek becslése Működési költségek becslése Maradványérték becslése Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi bevételek becslése A díjak meghatározása Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) A pénzügyi bevételek becslése A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A megítélhető támogatási összeg meghatározása A támogathatósági feltételek vizsgálata A támogatási összeg meghatározása Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata A beruházás finanszírozása A működés fenntarthatósága A projekt összevont pénzáram kimutatása Közgazdasági költség-haszon elemzés A projekt közgazdasági költségeinek becslése A projekt hasznainak becslése Használónál jelentkező hasznok becslése Az externális hasznok becslése A hasznok összegzése Közgazdasági teljesítménymutatók Érzékenység és kockázatelemzés...88

4 6.4.1 Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés A projekt lebonyolítás részletei A projekt irányítási struktúrája A projektgazda bemutatása A projektmenedzsment szervezet bemutatása Megvalósíthatóság Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb jogviszonyok alapján Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás időszakára) Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek Lebonyolítási ütemterv Kommunikációs terv Közbeszerzési/beszerzési terv Kifizetési ütemterv Rövidítések A tanulmány mellékletei sz. melléklet...118

5 1. Összefoglaló 1. táblázat: Főbb adatok A projekt címe: Projektgazda neve: Miskolc és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel Miskolc Térségi Konzorcium Projektgazda székhelye: 3527 Miskolc, Városház tér 8. A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága Igen Érintett települések száma (db) 37 Érintett lakosság (ezer fő) 238,487 A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) Várható támogatás (Ft) Várható teljes beruházási költség (Ft)* * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. Jelen pályázat a Miskolc Térség Konzorcium (Gesztor Önkormányzat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) területén található 37 db településen kerül megvalósításra. A projektterületen ISPA program keretében épült ki a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer, fejlesztése folyamatban van KEOP-1.1.1/B/ projekt keretén belül, így pályázó szervezet a KEOP-1.1.1/C konstrukción belül A típusú pályázónak minősül. 1) A megoldandó probléma rövid leírása A projektterületen hosszú ideig biztosított volt a hulladékgazdálkodás kor színvonalának megfelelő működése, mely döntően az ISPA/KA finanszírozású Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósításának köszönhető. A hulladékgazdálkodási rendszer egységes üzemeltetését az AVE Miskolc Kft. végzi ig, azonban a évi CLXXXV Tv. és a évi CXXV Tv. előírásainak a szolgáltató nem tud megfelelni (tulajdonosi szerkezete miatt), így közszolgáltatóként történő további működése nem várható. A Miskolc Térségi Konzorcium a problémát felismerve saját, 100%-os tulajdonú üzemeltető cég létrehozása mellett döntött, a közszolgáltatás hosszú távú, kiszámítható és biztonságos ellátása érdekében. Az új től a Konzorcium részére a települési szilárdhulladékok egységes közszolgáltatását ellátó cég a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. röviden MiReHuKöz Nkft. A hulladékgazdálkodási rendszeren belül a begyűjtést-szállítást végző eszközök az ISPA projektben beszerzett 3 db gyűjtő jármű, illetve Miskolc MJV tulajdonában lévő 1 db szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas multiliftes gyűjtőgépjárművet leszámítva nem állnak rendelkezésre a Konzorcium számára től a jelenlegi közszolgáltató (AVE Miskolc Kft.) a szolgáltatást nem láthatja el, ezért a közszolgáltatás ellátásához szükséges begyűjtőszállító eszközök ((járművek és edényzet, ill. a hulladékkezelő művek üzemeltetéséhez szükséges további eszközök) ettől az időponttól nem állnak rendelkezésre. A referenciaévben rendelkezésre álló nem Konzorciumi tulajdonú eszközök és létesítmények listája a 20. és 21. táblázatban kerül bemutatásra, a KEOP-1.1.1/B projekt keretén belül beszerzésre kerülő eszközökkel együtt.

6 Jelen pályázat keretén belül a Konzorcium célja azon hulladékgyűjtő eszközök beszerzése, mellyel a közszolgáltatás ellátása biztosítható, kiemelt figyelemmel a kevert települési hulladékok begyűjtésére, a kétütemű szállítás biztosítására (átrakóállomás) és a meglévő szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (gyűjtőszigetek és hulladékudvarok) kiszolgálása. A projekt részeként a lakosság részére gyűjtőedények beszerzése tervezett, továbbá a pályázati felhívással összhangban jelentős informatikai fejlesztés elvégzésére is sor kerül RFID és vállalatirányítási rendszer kiépítésével. A projektterületre vonatkozóan folyamatban van a KEOP-1.1.1/B/ azonosító számú projekt, mely a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítését (gyűjtőjárművek beszerzése), a házi komposztálás bevezetését, a meglévő hulladékudvarok újrahasználati központtá bővítését, a maradék hulladékok mechanikai-optikai előkezelését (lásd KEOP-1.1.1/B projekt Támogatási Szerződésének módosítása keretén belül elfogadott műszaki tartalom) és a maradék hulladékok hatékonyabb lerakótéri kezelését (dózer beszerzése) foglalja magába. A folyamatban lévő KEOP-1.1.1/B/ projektre tekintettel a Miskolc Térségi Konzorcium a Pályázati Felhívás alapján A típusú pályázónak minősül. 2) A változatelemzés főbb következtetései (4. pont alapján) Mivel a projekt célja a től előálló a kapacitáshiányok megszüntetése, ezért a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutató alapján jelen pályázat műszaki tartalmát is figyelembe véve, változatelemzés elvégzése nem szükséges. Bővebben lásd a 4. fejezetet. 3) Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása A megvalósítandó változatra vonatkozó célokat a 2. táblázatban mutatjuk be. 2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban Támogatási stratégia Hulladékáram Projekt célkitűzése célkitűzése Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 26% 22% Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest 23% 38% Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest Elsődlegesen lerakott 0% 38% Másodlagosan lerakott 51% 21% * - teljesítése kapcsán lásd MT útmutató pont A megvalósítandó projektre vonatkozó beszerzéseket a 3. táblázatban mutatjuk be. 3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Kapacitá Kapacitás Létesítmény, eszköz Darab s mértékegysége Gyűjtő járművek tonna gém Multilfites kocsi 2 min 15. emelőerő Telepítés helyszíne Egységár (Ft/db) Konzorcium 4 területe Multiliftes kocsi daruval szerelve 2 min 15. tonna gém Konzorcium 4

7 Létesítmény, eszköz Kommunális gyűjtőjármű háromtengelyes 22 m3 60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel Kommunális gyűjtőjármű háromtengelyes 22 m3 60 liter - 5 m3 ürítőszerkezettel Kommunális gyűjtőjármű kéttengelyes 16 m3, 60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel 4x2 Kommunális gyűjtőjármű kéttengelyes 16 m3, 60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel 4x2 + daru Kommunális gyűjtőjármű kéttengelyes 16 m3, 60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel 4x4 Kompakt kommunális gyűjtőjármű min. 3 m3 - (4x4) Darab Kapacitá s 6 22 m m m m m3 2 5 m3 Konténeres gépjármű 4x2 2 7 tonna emelőerő Konténeres gépjármű 4x4 4 7 tonna emelőerő Pótkocsi láncos konténeres gépjárműhöz 2 NR NR Pótkocsi multiliftes gépjárműhöz 3 NR NR Kommunális gyűjtőjármű háromtengelyes min. 18 m3 60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel és edénymosó rendszerrel Acél konténerek Konténerek átrakóállomáshoz 30 m3-es görgős acéllemez nyitott konténer 24 m3-es görgős acéllemez, nyitott konténer 10 m3-es görgős, acéllemez, nyitott konténer 7 m3-es zárt, acéllemez, szimmetrikus kiskonténer 7 m3-es acéllemez, nyitott, szimmetrikus kiskonténer 5 m3-es acéllemez, nyitott, szimmetrikus kiskonténer 5 m3-es acéllemez, zárt, szimmetrikus kiskonténer Edények Kommunális gyűjtőedények 60 literes Kommunális gyűjtőedények 120 literes Kommunális gyűjtőedények 240 literes Kommunális gyűjtőedények 770 literes Kommunális gyűjtőedények 1,1 m3-es Kommunális gyűjtőkonténer 5 m3-es Szelektív gyűjtőszigetek 4 frakciós Lerakó kihasználtság növelés Nyerges kocsi és félpótkocsi csurgalékvíz szállításhoz vontatóval Informatika RFID chip min 18. m3 1 Kapacitás Telepítés Egységár mértékegysége helyszíne (Ft/db) emelőerő területe m3 Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe 3 30 m3 Hulladékudvarok 3 24 m3 Hulladékudvarok 3 10 m3 Hulladékudvarok 6 7 m3 Hulladékudvarok m3 Hulladékudvarok 5 m3 Hulladékudvarok 5 m3 Hulladékudvarok 60 liter 120 liter 240 liter 770 liter 1,1 m3 5 m3 Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe Konzorcium területe min. 1,5 m3 Miskolc 1 min 10 m3 8 NR NR Hejőpapi 073/6 hrsz. Konzorcium területe

8 Létesítmény, eszköz Autókra szerelt információtechnológia 0 Darab 3 Kapacitá s NR Kapacitás mértékegysége NR Telepítés helyszíne Konzorcium területe Vállalatirányítási rendszer 1 NR NR Miskolc 3) A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása (6. pont alapján) Egységár (Ft/db) A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények: a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság igazolható (ENPV: 145 MFt); a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik (FNPV/K: -315 MFt, FRR/K: -6,3%). a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható, mert a halmozott működési pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív. A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU támogatás mellett. A projekt pénzügyileg fenntartható, halmozott pénzáram egyik évben sem negatív. A projekt finanszírozási hiánya, egyben támogatás intenzitása 92,684965%, ami Ft támogatás igénylését jelenti, Ft önerő megfizetése mellett. A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és saját forrásból (a Társulás tagönkormányzatai által biztosítottan) rendelkezésre fognak állni. A projektnek nem elszámolható költségei nincsenek. A beruházási költség finanszírozásának forrásait az alábbi táblázat foglalja össze táblázat: Finanszírozási források elszámolható költségek (egyben összes költség) A projekt bevétele hulladék közszolgáltatási díjbevételből, melybe 2015-től beépítésre kerül a lerakási járulék fedezete, és értékesítési bevételből áll. Egyéb bevételek nincsenek. A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során azt a szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, a díjpolitika alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A projekt működtetéséhez azaz a működési költségek fedezéséhez nem szükséges díjemelés, mert a projekt működési költség megtakarítást eredményez. Nem igényel díjemelést a később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete sem. A hulladék közszolgáltatási díj lerakási járulék nélkül számított összege várhatóan 2015-ben nettó Ft/háztartás/év lesz. A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba beépíthető lesz) a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan nettó Ft/háztartás/év között alakul. A teherviselőképességi vizsgálat eredménye a következő: A hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya a projekt és a lerakási járulék hatására a projekt működésének kezdetén (2015-ben) az egyes kistérségekben 0,9-1,29% között alakul. Ennek oka a díjak jelenlegi magas szintje, valamint a lerakási járulék bevezetése, mivel a projekt miatt nem szükséges díjemelés. A kiadások és jövedelmek aránya a projekt nélküli eset részét képező KEOP-111/B projekt hatására szakaszosan emelkedik 2041-ig, 1,01-1,45% közé, azután stagnál.

9 A tervezett projekt, mint jellemzően az infrastrukturális fejlesztések, nagy számú közvetett gazdasági, társadalmi hatással jár. A hatások közül az útfelújítási költségek csökkenésének számszerűsítése volt lehetséges. A vonatkozó útmutatók követelményei szerint a többi hatás kvalitatív jellemzése történik meg. A projekt teljes költség-haszon elemzésében a költségek között a beruházási és pótlási költségek, valamint a működési és fenntartási költségek, a hasznok között az értékesítési bevételek, a projekt maradványértéke és a külső hasznok szerepelnek. A számítások során fiskális kiigazítások nem voltak szükségesek, mert a pénzügyi adatok sem tartalmaztak ÁFA-t. Árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, mert a piaci torzulások csekély volta miatt a piaci árak megfelelően mutatják a társadalmi költséget. A projekt külső gazdasági hasznainak egy része a rendelkezésre álló információk alapján nem számszerűsíthető. Az externális hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban még így is lényeges változások történnek a vizsgált gazdasági mutatóknál. A projekt gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) kb. 145 millió HUF, gazdasági megtérülési rátája (ERR) 6,3%. A hasznok és költségek aránya (EBCR) 1,07. A hatások számbavétele alapján kijelenthető, hogy a projekt megvalósításra érdemes, ezért támogatásra jogosult. A projekt esetében érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés készült az MT útmutató és a KHE Útmutató 5. fejezete alapján.

10 5) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve (7. pont alapján) 4. táblázat: A megvalósítás ütemezése Projektelem* Elszámolható költség, Ft Kezdete Vége 1. Immateriális javak január május 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások Eszköz beszerzések január június Projektmenedzsment október június Közbeszerzés szeptember december Tanulmányok, vizsgálatok július szeptember Tájékoztatás, nyilvánosság október június Egyéb projektelem 3. Anyagjellegű ráfordítás 0 Projektmenedzsment PR, ismeretterjesztés Tájékoztatás és nyilvánosság Összes nettó költség Nem visszaigényelhető ÁFA 0 Teljes beruházási költség

11 2. Háttér, környezet Mivel a Miskolc Térségi Konzorciumon belül a KEOP-1.1.1/B/ projektben bemutatott tagönkormányzati körön belül nem következett be változás, ezért az MT Útmutató alapján a 2. fejezet bemutatásától eltekintünk a részletes adatokat a KEOP /B projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya tartalmazza. 2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet 2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők Gazdasági jellemzők

12 3. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása A projekt szükségszerűségének általános indoklása: A Miskolc Térségi Konzorcium a Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodás ISPA Projekt során kiépíthette a térségben a hulladékgazdálkodás alapjául szolgáló létesítményeket és beszerezhette az üzemeltetéshez szükséges gépeket ban a már elkészült létesítmények és eszközök, a teljes ISPA hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére nyílt közbeszerzési eljárás keretén belül az AVE Miskolc Kft. közszolgáltató került kiválasztásra. A Konzorcium 2012-ben közbeszerzési eljárást folytatott le a tagönkormányzatok települési szilárdhulladékainak közszolgáltatás keretén belül történő begyűjtésére és szállítására. A tendert az AVE Miskolc Kft. nyerte el, azonban a évi CLXXXV Tv. és a évi CXXV. Tv. előírásai alapján (tulajdonosi szerkezet) a társaság nem szerezhet OHÜ minősítést, így től az érintett településeken a hulladékkezelési közszolgáltatást meg kell szervezni. Az AVE Miskolc Kft. jelenleg 44 db jármű felhasználásával biztosítja a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátását, ezen eszközöket től nem vehetők figyelembe, kiváltásuk elengedhetetlen. (Megjegyzés: től a Tagönkormányzatok esetében várhatóan 6 hónapos időtartamig a jelenlegi közszolgáltató által a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete szerinti ideiglenes ellátására, vagy a Katasztrófavédelem által biztosított szükségellátásra kerül sor.) A Konzorcium a közszolgáltatási feladatok egységes ellátása érdekében én megalapította a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t (MiReHuKö NKFt.), melyet az illetékes cégbíróság én jegyzett be. A Tagönkormányzatok 100%-os tulajdonában álló szolgáltató eszközparkkal nem rendelkezik, a begyűjtési-szállítási feladatok ellátása nem lehetséges, egyértelmű és jól azonosítható kapacitáshiány mutatkozik mely nem csak a hulladékok begyűjtésére, de a hulladékok ingatlanon történő gyűjtésére (gyűjtőedények) is kiterjed. Az új közszolgáltató cég eszközparjaként a Kbt. és a Ht. szabályainak megfelelő kijelölési eljárás sikeres lefolytatását követően csak az ISPA és KEOP-1.1.1/B projekt keretén belül beszerzett vagy beszerzésre kerülő eszközök vehetők figyelembe (lásd 20. és 21. táblázat), ezek azonban nem elegendőek a közszolgáltatás ellátásához A hulladékgazdálkodási rendszer általános bemutatása Az ISPA Projekt keretében megépült hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök rövid áttekintése: Hejőpapi Hulladékkezelési Központ hulladéklerakó bálázó komposztáló gépszín veszélyes hulladék átmeneti tároló Miskolci hulladékgazdálkodási alközpont átrakóállomás hulladékudvar (József A. út) szelektív hulladék válogató és bálázó 2 db hulladékudvar (Miskolc, Lórántffy Zs. út és Bogáncs út) Eszközök

13 3 db gyűjtő jármű (háromtengelyes 22m3-es) kompaktor komposztálás eszközei (aprító, dobrosta, komposztforgató) homlokrakodó konténerek multifunkcionális vontatógép KEOP-1.1.1/B projekt keretén belül kiépítendő hulladékgazdálkodási rendszer elemei: 7+1 db gyűjtő jármű a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ellátására mechanikai-optikai előkezelő mű Hejőpapi és kiszolgálásához szükséges rakodógépek bálatároló színek (Hejőpapi és Miskolc) db gyűjtőedény házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez 5000 db házi komposztáló dózer A létesítmények és eszközök részletes bemutatását a 3. fejezet megfelelő alfejezeteiben kerül sor. A tervezési alapadatokként jelen projekt kapcsán a évi hulladékbevallási adatok szolgálnak. A számítások során az eredeti KEOP-1.1.1/B MT szerinti becsült szelektív hulladék eltérítési arányokat alkalmaztuk és figyelembe vettük a KEOP-1.1.1/B projekt módosított mechanikai-optikai előkezelőjének anyagáramokra gyakorolt hatását (lásd még KEOP-1.1.1/B támogatási szerződés módosítás). A KEOP-1.1.1/C projekt az új alapadatokkal átszámolva teljesíti a pályázatra vonatkozó előírásokat, a KEOP-1.1.1/C projekt szerinti indikátorok nem maradnak el a KEOP-1.1.1/B projektben számolt indikátoroktól.

14 Az ISPA és KEOP-1.1.1/B projektek keretében kiépült vagy kiépítés alatt álló rendszerek kapacitásait és elvárásait figyelembe véve kerülnek tervezésre a KEOP-1.1.1/C pályázati konstrukcióból támogatandó fejlesztések, így a három pályázat egymástól elkülöníthető és nem áll fenn kettős finanszírozás lehetősége sem. A táblázatot- az olvashatóság megkönnyítése érdekében - lásd az MT CD mellékletén. Egyebekben lásd részletesen az fejezetet táblázat: ISPA, KEOP-1.1.1/B és KEOP-1.1.1/C eszközök áttekintése

15 Jelen projekt keretén belül az ISPA projektet kiegészítő begyűjtési-szállítási kapacitások kiépítésére kerülne sor, mivel az ISPA projekt a begyűjtő eszközök vonatkozásában csak minimális mértékű beszerzést tartalmazott (3 db gyűjtő jármű és 2280 db műanyag gyűjtőedény és 51 db acél konténer) A 37 érintett településen az MT írásakor azonos Közszolgáltató (AVE Miskolc Kft.) látja el a hulladék begyűjtését és ártalmatlanítását ig, kivéve Sajólád esetében, ahol a Cirkont Zrt. szolgáltat, mivel az AVE Miskolc Kft. új szerződése még nem lépett hatályba. A vegyesen gyűjtött hulladék településsoros adatait a 10. táblázatban foglaljuk össze. A hulladékbegyűjtési adatok a évi hulladékbevallási adatok feldolgozásával kerültek meghatározásra. (Megjegyzés: az AVE Miskolc Kft. a kijelölt közszolgáltató mind a 37 település esetében, azonban Sajólád esetében az új, AVE Miskolc Kft.-re vonatkozó közszolgáltatási szerződés csak 2014 után lépett volna hatályba a korábbi közszolgáltató (Cirkont Zrt.) szerződésének időbeli hatálya miatt. Mivel a évi CXXV. Tv. alapján az AVE Miskolc Kft. nem lehet közszolgáltató től, ezért Sajólád esetében sem léphet hatályba az új közszolgáltatási szerződése.) A jelenlegi Közszolgáltató a Konzorciumban résztvevő települések mellett külső településekről is gyűjt be hulladékot és azokat az általa üzemeltetett létesítményekben kezeli, mely az érvényes Hulladékkezelési Közszolgáltatási és Üzemeltetési Szerződés alapján korlátozott formában engedélyezett. A pályázat kidolgozása és a számítások során az ezen településekről érkező hulladékot nem vesszük figyelembe, a pályázat során pótlandó begyűjtő-szállító kapacitás hiányok csak a Konzorcium településeire vonatkoznak. 10. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék) hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan Település Közszolgáltatás ba bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltat ás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltat ás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltat ás keretében az intézmények től begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/é v) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekb en kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) Alsózsolca ,22 863,81 71,15 158,90 n.a. Aszaló ,06 346,39 21,98 197,47 n.a. Boldva ,94 428,64 32,69 199,33 n.a. Borsodgeszt ,48 39,13 5,92 184,56 n.a. Borsodszirák ,35 203,65 31,55 197,58 n.a. Bükkaranyos ,28 230,20 7,48 163,44 n.a. Bükkszentker ,96 209,25 30,77 199,44 n.a. eszt Csincse ,39 63,60 4,31 122,25 n.a. Emőd ,30 786,36 75,56 177,50 n.a. Felsőzsolca , ,47 126,02 197,19 n.a. Gelej ,83 125,00 13,30 236,62 n.a. Harsány ,41 314,55 33,26 174,11 n.a. Hejőbába ,73 287,00 79,41 191,56 n.a. Hejőkeresztúr ,07 166,72 13,93 191,98 n.a. Hejőpapi ,05 254,71 11,90 239,46 n.a. Hejőszalonta ,81 99,63 2,44 123,51 n.a. Hernádnémeti ,06 531,22 55,29 173,06 n.a. Igrici ,43 185,70 11,80 163,43 n.a. Kisgyőr ,66 248,32 15,49 161,50 n.a. Kistokaj ,72 380,72 30,97 195,52 n.a. Mezőcsát , ,46 149,57 199,52 n.a. Miskolc , , ,24 265,27 n.a. Nemesbikk ,45 168,04 15,69 186,07 n.a. Ónod ,75 366,07 42,35 158,81 n.a. Oszlár ,43 89,88 4,31 241,69 n.a.

16 Település Közszolgáltatás ba bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltat ás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltat ás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltat ás keretében az intézmények től begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/é v) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekb en kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) Répáshuta ,91 76,26 13,93 195,78 n.a. Sajólád ,80 370,24 0,00 284,59 n.a. Sajóörös ,30 212,40 14,14 170,10 n.a. Sajópálfala ,02 153,99 1,20 214,87 n.a. Sajópetri ,87 208,73 21,98 153,70 n.a. Sajósenye ,67 71,04 9,25 181,44 n.a. Sajószöged ,83 440,62 53,42 219,54 n.a. Szakáld ,24 79,50 6,44 167,01 n.a. Szirmabeseny ,47 852,31 84,66 217,11 n.a. ő Tiszakeszi ,20 455,68 64,96 210,76 n.a. Tiszapalkonya ,33 270,33 34,56 218,11 n.a. Vatta ,40 158,17 11,69 198,02 n.a. Összesen egész projektterületre , , ,62 243,26 A 10. és 11. táblázatokban a vegyesen gyűjtött hulladék, illetve a begyűjtött lomhulladék mennyisége került beszámításra, a két táblázat nem tartalmazza a szelektív gyűjtés során (szelektív hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvarok) kezelt hulladék mennyiségét. A vegyesen begyűjtött hulladék mennyisége és a közszolgáltatásba bevont lakosok száma alapján kiszámítható az egy főre jutó hulladék mennyisége. Ez a fajlagos mennyiség az elmúlt években folyamatosan nőtt, 2012-ben, a referenciaévben a fajlagosan keletkező hulladék mennyisége (lakosságtól begyűjtött és intézményektől begyűjtött mennyiség összege alapján) közel 305 kg/fő/év. Ez több mint 30%-kal kevesebb, mint az országos átlag, amely az RMT útmutató és az OHT II. alapján 450 kg/fő/év. Ez az eltérés a fogyasztói szokásokban keresendő, illetve, hogy a projektterület az ország szegényebb, fejlesztésre váró területén található. 11. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék) hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben Település Közszolgáltatásb a bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltatá s keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatá s keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) n.a n.a n.a n.a n.a. A vegyesen gyűjtött hulladékok mellett a 12. és 13. táblázatban mutatjuk be a projektterületen szelektíven begyűjtött hulladékok mennyiségét. A referenciaévre

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Szolnok térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...5 2. Háttér, környezet...8

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2013.

Részletesebben

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Felülvizsgált

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS KÖZTES Részletes megvalósíthatósági tanulmány Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-1.1.1 2011. április 30. Végleges RMT A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-209/2012. Tárgy: Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Önkormányzati összefoglaló MKM Consulting Zrt. Székhely: 1115 Budapest, Bartók

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1.1 A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben