Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló:"

Átírás

1 Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Miskolc MJV Önkormányzatának, mint a Miskolc Térségi Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) Gesztor Önkormányzatának vezetésével megvalósult Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program (2000/HU/16/P/PE/004) ISPA/KA projekt keretén belül kiépítésre került egy új, a kor műszaki és jogszabályi követelményeinek megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer. Az Európai Unió által biztosított ISPA forrásokat a Magyar Köztársaság a megvalósult szennyvízkezelési és hulladékgazdálkodási pályázatokkal nem kötötte le teljes egészében, az ország számára allokált EU források egy része még rendelkezésre áll. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) /B/10-11 pályázati konstrukciója keretén belül lehetőség nyílik kiemelkedően magas 70 illetve 85 - támogatási intenzitás mellett, az ISPA beruházás során kiépített regionális hulladékkezelő rendszer technológiai fejlesztésére. A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre szorul az alábbiak miatt: Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése kötelező a házhoz menő gyűjtés kiépítése január 1-től az új hulladék keretirányelv hazai jogharmonizációja miatt, Hulladéklerakón elhelyezésre kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése kötelező, Hulladéklerakást terhelő adó bevezetése várható január 1-től, Hulladékok lerakás előtti kötelező előkezelése kötelezettségként jelenik meg, Bomló, szerves hulladékok lerakásának korlátozása az erre vonatkozóan előírt követelményt 2 év múlva a jelenlegi rendszer nem tudja teljesíteni. Fentiekre tekintettel ezért komplex technológiai fejlesztés megvalósítása indokolt. A tervezett pályázati elemek az előterjesztés mellékletének II. pontjában részletesen bemutatásra kerülnek. A pályázat főbb adatainak áttekintése: Pályázó megnevezése Pályázat címe Pályázati konstrukció megnevezése Pályázat összértéke (Ft, nettó) Igényelt támogatás (Ft, nettó) Miskolc Térségi Konzorcium nevében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszer továbbfejlesztése KEOP /B/ Ft Ft Támogatás mértéke ( átlag) 73,02

2 Szükséges önerő (Ft, nettó) Megvalósítás időpontja (előkészítés is) Projektterület Ft Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó Önkormányzatok közigazgatási területe Érintett lakosság (fő) Az önerő biztosításának formája, pénzügyi ütemezés A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a Konzorcium részére az Üzemeltető AVE Miskolc Kft. által eddig megfizetett, illetve megfizetésre kerülő bérleti díj fedezné. A bérleti díj nyújt fedezetet a hulladékgazdálkodási eszközök és infrastruktúra pótlására a depónia rekultivációjának elvégzésére és a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére. A hulladékgazdálkodási rendszert Üzemeltető AVE Miskolc Kft. a tulajdonos Konzorcium részére bérleti díjat és két különdíjat fizet az alábbiak szerint, melyeket összefoglalóan bérleti díjnak hívunk: Bérleti díj: az ISPA beruházás során aktivált eszközök amortizációjából számított pótlási költségek fedezete 27 éves élettartamot figyelembe véve. Különdíjak: a hulladéklerakó élettartamát 32 évben állapította meg egy szakértői anyag. Mivel a hulladéklerakóra a tulajdonos önkormányzatok közigazgatási területén kívül eső forrásból is érkezik hulladék, ezért az eredetileg kalkulált élettartama lecsökken 27 évre. Az 5 éves élettartam különbözet jelenik meg a különdíjakban, mely a beszállított hulladék arányával egyenesen arányos (tömeg x különdíj). o o Külső különdíj: a hulladéklerakót a megkötött szerződés értelmében nem csak a tulajdonos 37 önkormányzat veszi igénybe, hanem további 24 önkormányzat is. A becsült kevert települési hulladék mennyisége a 24 önkormányzat esetében tonna/év, míg a 37 tulajdonos önkormányzat esetében tonna/év. A külső díj a fajlagosan magasabb pótlási és rekultivációs költségekre nyújt fedezetet, mivel külső beszállítások hiányában időarányosan kevesebb pótlási és rekultivációs költséget kellene megképezni a figyelembe vett 32 év alatt. Egyéb különdíj: a megkötött szerződés értelmében további tonna/év kevert települési hulladék szállítható be a depóniára. A szerződés az itt meghatározott összes megfizetendő díjat nem részletezi, azt ,-Ft-ban állapítja meg. A rekultivációs költségek: a hazai Közszolgáltatási szerződések esetében általánosan elfogadott megoldás, hogy a rekultiváció fedezetét a hulladéklerakó üzemeltetője a közszolgáltatásból befolyó díjból / deponálási díjból, passzív időbeli elhatárolással képezi meg. A Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ működését szabályozó szerződés értelmében Közszolgáltató számlapénzként utalja át a rekultiváció fedezetét. Az átutalt pénz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vezetett alszámlára kerül, felhasználása célhoz kötött.

3 A bérleti díjak fizetésére negyedévente kerül sor. A díjfizetés során Közszolgáltató köteles adatot szolgáltatni a számlát kiállító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. Az adatszolgáltatás a beszállított hulladékok mennyiségi kimutatását tartalmazza belső, külső, egyéb eredet szerinti bontásban. A megfizetésre kerülő bérleti díj az ISPA támogatási szerződés értelmében kizárólag hulladékgazdálkodási célokat szolgálhat, így a hulladékgazdálkodási eszközök és létesítmények pótlását, fejlesztését, vagy a hulladéklerakó lezárását és rekultivációját, más célra történő felhasználás tilos. A Konzorcium bevételei és kiadásai Időszak Érték I. negyedév bérleti díj bevétel Ft II. negyedév bérleti díj bevétel Ft III. negyedév bérleti díj bevétel Ft IV. negyedév bérleti díj bevétel Ft I. negyedév bérleti díj bevétel Ft II. negyedév bérleti díj bevétel Ft III. negyedév bérleti díj bevétel Ft IV. negyedév bérleti díj bevétel Ft Egyéb bérleti díj bevétel (gépkocsibérlet) Ft Egyéb bevétel (kamatok) ig Ft Összesen 2009.I IV. negyedév bevételei Ft Kiadások értéke (Ft) (2011. május 31.-ig) (beruházás, tervezés, pályázatírás, működési dologi kiadások, járulékok, személyi kifizetések) Ft Számlaegyenleg (Ft) május Ft jóváhagyott beruházások költségek (Gördülő Beruházási Terv) Ft tervezett beruházások költsége (Gördülő Beruházási Terv) Ft év várható működési kiadások ( től) (Ft) Ft év várható működési kiadások (Ft) Ft évi várható bevétel (bérleti díj) (Ft) Ft évi várható bevétel (bérleti díj)(ft) Ft évre várható gépjármű bevétel (Ft) Ft Várható kamatbevétel (Ft) Ft december 31-re számított egyenleg Ft A becsült bevételek alapján a pályázat megvalósításához szükséges önerőnél kb Ft-al

4 több bevétel várható december 31-ig, mely a pályázat lezárásának tervezett időpontja. A bevételekből tehát nem a teljes összeg kerülne felhasználásra a projekt finanszírozása érdekében. Az előzetesen kalkulált önerő ,-eFt. Az önerő felhasználás mértékét a tervezett pénzügyi ütemezés alapján az alábbi táblázat tartalmazza: Költségkategória Összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök ebből utólag elszámolt előkészítési költség Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Tartalék Összesen Ebből támogatás (73,02) eft Ebből önerő (26,98) eft A bérleti díj önerőként történő felhasználását a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság a pályázat kapcsán a Közreműködő Szervezet FI / 1820 / 10 / iktatószámú levelében jóváhagyta. A pályázat során felhasználásra kerülő bérleti díj pótlása Az önerőként felhasználásra kerülő bérleti díj pótlását a fejlesztések megvalósítását követően az Üzemeltető által fizetendő megnövekedő bérleti díj tartalmazza. A felhasználásra kerülő bérleti díj pótlására 32 év alatt kerülne sor, így éves szinten ,-eFt bérleti díj növekményt kell Üzemeltetőnek megfizetnie. Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevételei és kiadásai Az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését követően a bevételek és költségek az alábbiak szerint alakulnak. Működési költségek, évi árszinten Projekt nélkül (Ft) Projekt megvalósulásával (Ft) évtől évtől Költségek (Ft/év) Összesen Összesen Vegyes gyűjtés Átrakás (szállítással) Gyűjtősziget Házhoz menő szelektív Házhoz menő biohulladék Hulladékudvarok Komposztálás Válogatás Mechanikai-biológiai hulladékkezelő Égetésre átadás (szállítással)

5 Lerakás Üzemi általános költségek Összesen: Működési bevételek, évi árszinten Projekt nélkül Projekt megvalósulásával évtől évtől Összesen Összesen Szolgáltatási díjbevétel Lakosság Intézmények Értékesítési bevétel Papír Műanyag Üveg Fém nagy fűtőértékű frakció Összesen Az új hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése során begyűjtésre kerülő másodnyersanyagok, illetve a hulladékból előállítandó tüzelőanyag értékesítési árbevételét a jelenleg hatályos 64/2008 (III 28.) Kormányrendelet 3. (3) bekezdés alapján a közszolgáltatás díjcsökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni. A kiépítendő új hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési költségeit ezek a bevételek ellensúlyoznák. Díjpolitika és díjképzés A díjkalkulációk mai árszínvonalon, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készültek. A megvalósíthatósági tanulmány főbb mutatói a határozati javaslat mellékletének III. pontjában kerülnek bemutatásra. Díjak, évi árszinten Hulladékkezelési díj növelése, nettó (infláció + ) Átlagos lakossági díj 2010-ben az elemzés árszintjén: 15530,- Ft/ingatlan/év (nettó) Projekt megvalósulása esetén szükséges díjak 0 0,90 0, A táblázatban szereplő díjemelési százalékok a mindenkori inflációhoz képesti díjnövekményt jelentik -ban kifejezve a beruházás megvalósulása esetén. A fejlesztésekhez szükséges önerőt a Konzorcium részére az Üzemeltető által megfizetett bérleti díj fedezné. Üzemeltetési koncepció

6 A projekt megvalósítása esetén érvényes üzemeltetési koncepció részleteit a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Az üzemeltetési koncepció főbb pontjai: Minden beszerzésre kerülő projektelem a Konzorcium tulajdonába kerül. A Konzorcium jogi képviseletét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el a megkötött Konzorciumi szerződés értelmében. Az új begyűjtési szállítási közszolgáltatási szerződések megkötésére vonatkozó közbeszerzési eljárások különálló tender keretén belül kerülnek lebonyolításra. Hulladékok begyűjtését-szállítását követő végső kezelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor. A projektben beszerzésre kerülő eszközök, kiegészítő elemek üzemeltetésének feltételeit az AVE Miskolc Kft.-vel december 22-én megkötött Hulladékkezelési Közszolgáltatási és Üzemeltetési Szerződés keretein belül kell rendezni. A projekt megvalósulása esetén az új hulladékgazdálkodási eszközök miatt a szerződés egyes pontjainak módosítására van szükség, melyet a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak is jóvá kell hagynia. A megkötött szerződés 2026 december 31-én jár le. Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos rendeletalkotás a változatlanul az egyes települési önkormányzatok kötelezettsége az Ötv. előírásai szerint. Az üzemeltetési koncepció teljes részletességgel a határozati javaslat mellékletének IV. pontjában kerül bemutatásra. A fejlesztések elmaradásának várható következményei A fejlesztések elmaradásának várható következményeit a határozati javaslat mellékletének IX. pontjában mutatjuk be részletesen. A beruházás elmaradása esetén elsősorban a szükségszerű műszaki pótlások - kompaktor, dózer, rakodógépek illetve a jogszabályi kötelezettségeknek történő megfeleléshez szükséges fejlesztések önerőből történő elvégzése jelenti a legnagyobb hátrányt, mivel ez többletköltséget jelent. Amennyiben a hulladékgazdálkodási rendszer a várható jogszabályi előírásoknak a jövőben nem felel meg, úgy rendszeres hulladékgazdálkodási bírság kiszabása várható az illetékes hatóság részéről. (szerves hulladékok lerakott mennyisége, kezelés nélkül lerakott hulladék mennyisége, lerakási adó megfizetése). Ezeket a kiadásokat átlagosan ,-Ft / tonna értéken becsülhetjük meg a hatályos 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján. Összehasonlításként, a jelenleg érvényes hulladéklerakási díj a Konzorciumi tagok számára nem haladja meg a 7.000,-Ft / tonnát, azaz az előírásoknak történő megfelelés elmulasztása jelentős lakossági díjnövekedéshez vezethet a közeljövőben. II. Az önkormányzati stratégiához való viszonya: A fejlesztési elképzelések szorosan kapcsolódnak az Országos Hulladékgazdálkodási Terv stratégiájához. III. Előzmények:

7 A Konzorcium 1999-ben nyújtotta be a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program (2000/HU/16/P/PE/004) ISPA/KA című pályázatát. A pályázatot az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jelentős támogatásban részesítette. A pályázatban megfogalmazott hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése több mint 6 évet vett igénybe. Az elmúlt évek jelentős jogszabályi változásai miatt azonban a kiépített, országos szinten is a legmodernebbek között számon tartott rendszer egyes elemei korszerűsítésre szorulnak. A legfontosabb jogszabályi követelményeket, melyeknek a kiépített rendszer megfelelni hivatott a határozati javaslat mellékletben kerülnek bemutatásra december 22-én a Konzorcium pályázatot nyújtott be a KEOP / B pályázati konstrukcióra. A pályázati dokumentáció hiányosságai és a rendelkezésre álló szűk hiánypótlási határidő miatt a pályázatot a Konzorcium visszavonta. A pályázat ismételt benyújtására 2011-ben KEOP / B / azonosító számon lehetőség nyílik. Amennyiben a évi tényadatokon alapuló pályázati dokumentációt a Konzorcium június 30-ig nem nyújta be az NFÜ részére, úgy a pályázathoz kötődő összes számítást évi tényadatokkal újra el kell készíteni, mely jelentős többletmunkát és költséget jelent. IV. Várható szakmai hatás: A bemutatott fejlesztési elképzelések megvalósulásával a Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszere a legfontosabb hulladékgazdálkodási elvárásoknak és EU direktíváknak is megfelelne. A mechanikai előkezelő mű megvalósulásával, valamint a szelektív hulladékgyűjtés bővítésével nem csak a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége, de a lerakásra kerülő hulladékok szerves anyag tartalma is csökken. A minden településre kiterjedő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a XLIII. tv. tervezett módosításának egyik legfontosabb célkitűzése. Naturális mutatók: az előállított tüzelőanyag mennyisége kb tonna/év 2013-tól, begyűjteni kívánt szelektív, hasznosítható hulladék mennyisége: 2013-as rendszer indítás esetén 2016-ban kb tonna/év, házilag komposztált hulladék mennyisége: kb tonna/év, begyűjtött hulladék lerakástól eltérített mennyisége: kb tonna/év 2016-tól, Hulladéklerakó élettartam növekedés: min. 5 év, Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kialakítása Miskolc MJV és további 9 település közigazgatási területén. A családi házas övezetekből felszabaduló szelektív gyűjtőszigetek áthelyezésével a meglévő gyűjtőszigetes lefedettség jelentősen növelhető. V. Várható gazdasági hatás : A régió építőipari vállalkozásai a kötelező közbeszerzési pályázatokon vehetnek részt fő- vagy alvállalkozóként. A tervezett beruházások sikeres lezárásával új munkahelyek létesülnek. A tervezett fejlesztések megvalósulásával a Hejőpapi depónia élettartama min. 5 évvel növekedne meg. A projekt megvalósítása 38 új munkahely teremtésével jár az alábbiak szerint 10 fő sofőr szelektív gyűjtés + mechanikai kezelőmű kiszolgálása, 18 fő rakodó szelektív hulladékgyűjtés, 8 fő gépkezelő szelektív hulladékgyűjtő, begyűjtött hulladékok kezelése,

8 1 fő logisztikus szelektív hulladékgyűjtés szervezése, 1 fő műszaki csoportvezető begyűjtött hulladékok utókezelésének irányítása. VI. Kapcsolódások: A fejlesztési elképzelések illeszkednek az Észak-magyarországi Operatív Program (CCI szám: 2007HU161PO006) által megfogalmazott célkitűzésekhez. A tervezett beruházás elősegíti a környezettudatos magatartás kialakítását, jelentős környezetvédelmi technológiai fejlesztést eredményezne. Az új rendszer kiépítésével a környezeti terhelés jelentősen csökkenthető, új munkahelyeket teremtünk, a meglévő munkahelyek megőrzése könnyebbé válik. Az új rendszerben a hulladék értéke jelentősen növekedni fog, a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékból előállított kiegészítő tüzelőanyaggal a hulladékokból másodnyersanyagok, termékek állíthatók elő, mely jelentős hozzáadott értéknek tekinthető. A tüzelőanyag előállítás miatt a hulladék mint energiahordozó szerepe is erősödni fog, ezáltal a régió pl. Mátrai Erőmű, Holcim cementgyár számára környezetbarát alternatívát kínálhatunk a jelenlegi fosszilis energiahordozók helyett. A pályázat jellegéből fakadóan vállalja a KEOP akciótervének 1. prioritására vonatkozó célkitűzéseit, úgy mint anyagában hasznosított hulladékok mennyiségének növelése, energetikailag hasznosított hulladékok mennyiségének növelése, lerakott hulladék mennyiségének csökkentése. VII. Fennmaradt vitás kérdések: Az előkészítés során nem maradtak vitás kérdések. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására: Hangsúlyozandó, hogy a tervezett fejlesztések Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települések fenntartható fejlődésének előmozdítását és az Európai Uniós kötelezettségeink teljesítése felé tett jelentős hulladékgazdálkodási fejlesztést jelent. A beruházás új munkahelyek létesítésével jár. Kiemelendő a lakossági szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztése érdekében tett erőfeszítés. Település, június 27. HATÁROZATI JAVASLAT

9 XYZ Képviselőtestülete megtárgyalta a Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén belül (KEOP /B/10-11) történő részvétellel című előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: A határozat tárgya: Pályázat benyújtása a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási továbbfejlesztésére 1. XYZ Képviselőtestülete hozzájárul a Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszer továbbfejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez történő benyújtásához. 2. A Képviselőtestület jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez adott adatok, információk a valóságnak megfelelnek. A határozat mellékletét képező a megvalósíthatósági tanulmány rövid összegzését tartalmazó összefoglalóban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Társulást alkotó önkormányzatok által képviselt lakosságszám arányában vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. Felelős: Közreműködik Határidő: Polgármester Képviselőtestület Folyamatos 3. Az Önkormányzat a Konzorciumban részes tagönkormányzatként kötelezettséget vállal arra, hogy a települési szilárdhulladék begyűjtésére és szállítására (224/2004 (VII 22.) Kormány rendelet 1. (3) a) és d) ) vonatkozó közbeszerzési ajánlatkérése esetén a KEOP 1.1.1/B/10-11 pályázatra vonatkozóan tájékoztatást nyújt Ajánlattevők részére a Konzorcium által a pályázat kapcsán tett vállalásokról. A Konzorciumban részes tagönkormányzat továbbá vállalja, hogy az Ajánlattevőket kötelezik a KEOP pályázatban foglalt célok (kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés terén vállalt kötelezettségek) teljesítésére a pályázat megvalósulása esetén. Felelős: Közreműködik Határidő: Polgármester Képviselőtestület Közbeszerzési eljárás megindításától

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-209/2012. Tárgy: Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztés címe: A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről Ó z d, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Szolnok térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések

Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések Iktatószám: Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések Melléklet: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósíthatósági tanulmánya

Részletesebben

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Felülvizsgált

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben