Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban"

Átírás

1 KVVM FI Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 2008, január

2 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 1 Tartalomjegyzék 1 Költség-hatékonyság elemzés A változatok meghatározása A változatok költségbecslése A költségbecslésben alkalmazott feltételezések A költségbecslés eredményei A hatások becslése A kiválasztás 5 2 Egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés A változatok meghatározása A változatok költségbecslése A hatások becslése A hatások számszerűsítése A hasznok pénzben történő kifejezése A kiválasztás 8 3 Többszempontú értékelés A változatok meghatározása A változatok költségbecslése A hatások becslése A kiválasztás 9

3 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 2 1 Költség-hatékonyság elemzés 1.1 A változatok meghatározása Jelen példában a változatok közti különbség a hulladékkezelési módban van: Elsődlegesen komposztálásra irányuló fejlesztés: a komposztálási kapacitás olyan mértékű fejlesztése, amely lehetővé teszi a teljes képződő zöldhulladék mennyiség kezelését, az MBH kapacitás az iránylevek teljesítéséhez szükséges mértékben kerül kiépítésre; Elsődlegesen MBH-ra és energiakénti hasznosításra irányuló fejlesztés: az MBH kapacitás és a hozzá tartozó energiahasznosítási kapacitás olyan mértékű fejlesztése, amely szükséges a lerakási irányelvek teljesítéséhez, az eddig kiépült komposztálási kapacitások figyelembe vétele mellett; 1.2 A változatok költségbecslése A költségbecslésben alkalmazott feltételezések Általános feltételezések: A vizsgálati időszak 30 év A közgazdasági elemzésben a diszkontráta 5,5% Az elemzésben használt beruházási és működési költségeket 2006-os áron vettük figyelembe. Kapacitások A beruházások ütemezése úgy történt, hogy a következő éves kapacitást el tudja látni. A komposztáló, az MBH előkezelő és az MBH égető kapacitása 30%- os kihasználtsághoz lett méretezve. A szelektív gyűjtés létesítményei lakosság szám alapján lettek meghatározva. Beruházási költségek

4 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 3 A beruházási költségek meghatározásához rendelkezésre állnak fajlagos beruházási költségek 1, esetenként Ft/(t/év) kapacitás szerint vagy Ft/létesítmény szerint. 1. táblázat: komposztálás kapacitás 5000t/év Ft/(t/év) t/év Ft/(t/év) t/év Ft/(t/év) házi komposztálás Ft/háztartás hulladéksziget Ft/sziget hulladékudvar nagyváros Ft kistelepülés Ft válogató kapacitás fő v 8000 t/év Ft/(t/év) Lerakó kapacitás fő Ft/t Vegyes gyűjtést követő előkezelés nélküli égetés kapacitás t/év Ft/(t/év) MBH előkezelés Ft/(t/év) MBH termikus hasznosítás Ft/(t/év) Működési költségek A működési költségek a kezelési, a gyűjtés és a szállítási költségeiből adódnak össze. A kezelési költségek a kezelésre szánt hulladékmennyiségek alapján határozhatóak meg. Mennyiségi adatok rendelkezésre állnak minden kezelési láncra évente és változatonként. A kezelési költségek kiszámításához a következő fajlagos értékeket vettük figyelembe táblázat: komposztálás kapacitás 5000t/év Ft/t t/év Ft/t t/év Ft/t házi komposztálás hulladéksziget Ft/év hulladékudvar nagyváros Ft/év KvVM. kiadványa 2 KvVM. kiadványa

5 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 4 kistelepülés Ft/év válogató kapacitás fő v 8000 t/év Ft/t Lerakó kapacitás fő Ft/t Vegyes gyűjtést követő előkezelés nélküli égetés kapacitás t/év Ft/t MBH előkezelés Ft/t MBH termikus hasznosítás Ft/t Szállítási és gyűjtési költségek o A szelektív hulladékgyűjtésnél a fajlagos működési költség tartalmazza az elszállítás költségét is, hulladékszigetek és hulladékudvarok esetében is. o Vegyes gyűjtés esetén a szállítási költség a következő számítás eredménye: A lerakók körül megrajzolható akkora gyűjtési körzet, ami lefedi a megfelelő lakosságot, és gyűjtőkörzetenként meghatározható a településenkénti mennyiség és szállítási távolság. Az így kapott összes t*km értéket megszorozva a szállítás fajlagos költségével (Ft/(t*km)) megkapható a tejes szállítási költség. o A szelektíven gyűjtött hulladékok házhoz menő rendszerben való gyűjtésekor (biohulladék nem) felmerülő szállítási és gyűjtési költség hasonló módszerrel, a válogatóművek köré képzett gyűjtési körzet paramétereivel számítható. o A szállítás fajlagos költségét foglalja össze a következő táblázat járműtípusonként és átlagos szállítási távolságonként. Az lerakandó és az MBH előkezelőbe szállítandó hulladékot tömörítős felépítménnyel, a házhoz menő szelektív gyűjtést sima tehergépkocsival, az MBH termikus hasznosító-műbe konténeres tehergépkocsival szállítanak. Járműtípus Átlagos szállítási távolság Ft/tkm Konténeres Tömörítőkocsis A költségbecslés eredményei Az alábbi táblázat bemutatja a költségbecslés eredményeit. 3. táblázat: Becsült költségek, millió Ft PV, md Ft változat változat

6 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 5 változat változat változat változat változat változat A hatások becslése A hulladékgazdálkodási projektek esetében a hatások becslése a kezelt hulladék mennyiségének számszerűsítésével történik hulladékkezelési célonként. 4. táblázat: Becsült hatások, kezelt mennyiség e tonna változat1 277 változat2 277 változat1 854 változat2 809 változat1 803 változat2 847 változat változat A kiválasztás A kiválasztott változat az egységnyi hatás elérését a legkisebb költséggel biztosító változat lesz. A költségek jelenértéke a 2 változat esetén md Ft-ban: változat változat A döntési változatok sorba rendezése a teljes vizsgált időszak összes költségének jelenértéke alapján történik. A kiválasztott változat az egységnyi hatás elérését a legkisebb költséggel biztosító változat. A számpéldában ez a 2. változat, a főként MBH technológiára épülő megoldás.

7 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 6 2 Egyszerűsített közgazdasági költséghaszon elemzés 2.1 A változatok meghatározása A változatok közti különbségek abban vannak, hogy az egyes frakciók esetében különböző hulladékkezelési célokat, különböző begyűjtési körzetekben valósítanak meg. Az 1. változat eltérése a 2. változathoz képest: a nem csomagolási papír hulladékot nem gyűjti a gyártói kötelezettséggel együtt, ezért kisebb gyűjtési hatékonyságot ér el. Így ezt a mennyiséget is a vegyes hulladék MBH létesítményén keresztül hasznosítják. További különbség, hogy a projekt területe nem terjed ki még költség-hatékony távolságban lévő településekre. A 2. változat megegyezik az 1. fejezetben ismertetett 2. változattal. 2.2 A változatok költségbecslése A költségek becslése az 1. fejezetben megadottak szerint történik. A költségbecslés eredményét a következő táblázat foglalja össze: 5. táblázat: Becsült költségek, millió Ft PV, md Ft változat változat változat változat változat változat változat változat

8 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban A hatások becslése A hatások számszerűsítése A hulladékgazdálkodási projektek esetében a hatások becslése a kezelt hulladék mennyiségének számszerűsítésével történik hulladékkezelési célonként. 6. táblázat: Becsült hatások, kezelt mennyiség e tonna változat1 197 változat2 277 változat1 926 változat2 809 változat1 777 változat2 847 változat változat A hasznok pénzben történő kifejezése A fajlagos haszon értéke az útmutató szerint 22 millió Ft/tonna. Az évente kezelt hulladék mennyiségét a fajlagos haszon értékekkel össze kell szorozni, majd összeadni. 7. táblázat: Pénzben kifejezett hasznok Md Ft változat változat változat változat változat változat változat változat

9 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban A kiválasztás Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzésben is lehetőség nyílik a társadalmi nettó haszon (nettó jelenérték) számítására, mivel a számítás a változatelemzés szintjén is elvégezhető módszerrel történik. Ebben az esetben a változatokat az NPV és az ERR alapján lehet összehasonlítani a részletes elemzési módszertan szerint. A hulladékgazdálkodási projektek esetében lehetséges az egyszerűsített költség-haszon elemzés során a nettó társadalmi haszon becslése (ENPV és ERR), mivel a közgazdasági költség-haszon elemzés módszertan szerint az egyes hulladékkezelési célokhoz fajlagos haszonértékek kerültek megadásra. Ebből következően a sorbarendezés a megfelelő ERR mutatójú projektek között az ENPV alapján történik A kiválasztás a megfelelő ERR-rel rendelkező, legnagyobb ENPV-t nyújtó változat elfogadását jelenti. 8. táblázat: Közgazdasági nettó jelenérték, Md Ft PV Összes haszon ENPV változat változat változat változat változat változat változat változat A fenti eredmények alapján a 2. változatban magasabb a nettó társadalmi haszon, ezért ez a megvalósításra javasolt változat.

10 Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 9 3 Többszempontú értékelés 3.1 A változatok meghatározása A 2. fejezetben megadott változatokhoz képest annyival bővítjük a feltételezéseket, hogy az 1. változatban a közszolgáltató személye minden esetben ugyanaz, 100%-ban a térség legnagyobb települési önkormányzatának a tulajdonában áll. A 2. változat esetén további két közszolgáltatót is érintene a projekt, amelyek közül az egyik többségi önkormányzati, a másik többségi magántulajdonban van. A 2. változatban előny azonban, hogy a magántulajdonú cég cégcsoportjába tartozik a papírgyár is, amely a szeletíven gyűjtött papír hasznosítására hosszú távú szerződést kötött. 3.2 A változatok költségbecslése A 2. fejezetben bemutatott számítás tartalmazza. 3.3 A hatások becslése A 2. fejezetben bemutatott számítás tartalmazza. 3.4 A kiválasztás A kiválasztott változat a többszempontú értékelés alapján a legmagasabb pontszámot elérő változat lesz. 1. Táblázat: Többszempontú értékelés eredménye Pontszám Súly Hatás 1. változat - nettó társadalmi haszon gazdasági életképesség intézményi és működési kockázatok fenntarthatósági szempontok változat - nettó társadalmi haszon

11 EÉrzékeny- ség-, kritikus zók, Mindhárom haszon költség- tett szempontú hatékonysági mogatásának mutatók: ruházási Pénzügyi változatra megtérülés, A tanulmány számítása elemzés mutatók közgaz- kulcs pont- elem- tár- költ- a TKöbb- AP heredmény as öbbszempo énzügyi ri U mutatók számított hasznok kockáza- műszaki jogilag közötti vizsgáivlköltségbosztusságát/ Pénzügyi B/C pénzügyi ségbecslések tóság zatok vizsgálja projekt té O zti rejelzése ihelye zon/ támoga választo Célja szerűsí gazdas kus teles lasztott utput vált köl be tá- t- o- tk gi t - Társadalmi szcenárió-, jait haszon szempontjai dasági értékelés elemzés: jogosságát NPV, sadalmi ség mutatók részletesen beruházási tervek A Hasznok legmegfele műszakilag eredményeinek Támogatha- elemzés alapján ség-haszon szon/ támasztja B/C hasznosságát vek, költségek rozása NPV, források müszaki lőbb, tó megvalósítha- jelenértéke, kockázat tanulmá- haté- FRR, költség és pro- egy válto- és költ- alá. nyok, jekt A elemzés kapcsolódóan kony súlyozott határozza meghatá- ERR, költ- változásaszeként ré- net- ter- ha- a-, meg, müszaki tosságát mutatók az megbíz pontszám elemzése fenntartható- megfelelő alapján kiválasztása lata piaci EU támo- a alap- költ- jelzi Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 10 - gazdasági életképesség intézményi és működési kockázatok fenntarthatósági szempontok A fenti értékelő táblázat alapján látható, hogy a 2. változat kapott több pontot, így ennek a megvalósítása javasolható.

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-1.1.1 2011. április 30. Végleges RMT A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Önkormányzati összefoglaló MKM Consulting Zrt. Székhely: 1115 Budapest, Bartók

Részletesebben

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Felülvizsgált

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2013.

Részletesebben

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Szolnok térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS KÖZTES Részletes megvalósíthatósági tanulmány Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...5 2. Háttér, környezet...8

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben