A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára"

Átírás

1 ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára

2 A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Jakab Réka Tervezés, nyomdai előkészítés VeML Magyar A levéltár NeMzeti története LevéLtár Az egységes Országos általános Levéltára magyar levéltári szervezet 2012 októberében Bács-Kiskun jött létre Megyei Magyar Levéltára Nemzeti Levéltár néven, amely magában foglalja az Országos Levéltárat, Baranya Megyei Levéltára valamint a volt megyei levéltárakat. Az Veszprém Békés Megyei Megyei Levéltárának, Levéltáraakárcsak a többi megyei tagintézménynek, Borsod-Abaúj-Zemplén ezt megelőzően Megyei hosszú Levéltára önálló múltja volt Csongrád a megyei igazgatás Megyei Levéltára keretében. A legtöbb megye, így Veszprém esetében is a 18. század első felétől számíthatjuk a későbbi megyei levél- Fejér Megyei Levéltára tárak alapját Győr-Moson-Sopron képező vármegyei Megye archívum Győri Levéltára valamilyen fokú intézményesülését. Győr-Moson-Sopron Ez Megye a vármegyei Soproni levéltár, Levéltára valamint Hajdú-Bihar a városi és községi Megyei Levéltára igazgatás fennmaradt irat- anyaga Heves képezte Megyei az 1950-ben Levéltára létrejött megyei illetékességű állami közlevéltár alapját. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára A megyei levéltár közlevéltárrá történt alakítása az intézmény Komárom-Esztergom szakmai funkcióinak Megyei kibővülését Levéltára eredményezte. Nógrád A Megyei megyei Levéltára hatóság iratainak megőrzése mellett Pest a levéltár Megyei Levéltára gyűjtőköre a megye egész területén működő Somogy valamennyi Megyei Levéltára szerv (közhatóságok, közhivatalok, jogszolgáltatási szervek, közintézmények, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára vállalatok stb.) történeti maradandó értékű iratállományára Tolna kiterjedt. Megyei Levéltára Az irattárak levéltárérett iratai- nak felügyelete Vas Megyei és Levéltára szabályszerű begyűjtése a levéltári állomány Veszprém nagyarányú Megyei növekedését Levéltára hozta. Az iratok mennyisége és szakszerű elhelyezése önálló levéltárépületet igényelt. Az 1979-ben birtokba vett, a Zala Megyei Levéltára veszprémi várban található egykori piarista rendház épülete azonban csak átmeneti megoldást hozott. A járások megszűnése, majd a tanácsrendszer és A sorozatban szereplő levéltárak a szoci alista vállalatok felszámolása folyamatos és nagyarányú iratgyarapodást eredményezett, amelyet csak külső raktárakban tudott elhelyezni a levéltár és 2005 között az egykori Magyar Királyi Kinizsi Pál Honvéd Altisztképző és -nevelő Intézet Budapest Főváros Levéltára 1928-ban emelt épületét állami támogatás segítségével szakszerű Megyei Jogú levéltárrá Város alakították Levéltára át, biztosítva ezzel Győr Tatabánya a jelenleg őrzött Megyei Jogú Város folyóméternyi Levéltárairatmennyiség Vác és a Város következő Levéltára évek iratgyarapodásainak elhelyezését is. Levéltárunk ma két telephelyen működik, a veszprémi központban és a pápai fióklevéltárban. Veszprémi főépületünkben Hadtörténelmi Levéltár található a történeti Veszprém Környezetvédelmi vármegye iratanyaga, és Vízügyi a történelmi Levéltár városok közül Magyar Veszprém, Felsőoktatási valamint a Levéltári Pápai járáson Szövetség kívül valamennyi megyei község levéltára, a megye többi városának és intézményeinek iratanyaga. Győri Egyházmegyei Levéltár Pápai fióklevéltárunk 2008-ban nyitotta meg kapuit. Tiszántúli Itt őrizzük Református Pápa város és Egyházkerületi a Pápai járás területén és működött Kollégiumi és működő Levéltár szervek iratait. A történeti iratanyag Veszprémi mellett általában Érseki a és fenti Főkáptalani bontásban Levéltár őrizzük a megye központi közigazgatási és jogszolgáltató szerveinek iratait, az intézetek és intézmények, vállalatok, szövetkezetek és testületek iratanyagát. A levéltár feladata, tevékenysége A levéltárak a magyar történeti emlékezet írott forrásainak őrzőhelyei, a magyar kultúra letéteményesei. Olyan közgyűjtemények, amelyek egyszerre látnak el igazgatási és tudományos feladatokat. A levéltári munka három egymásra épülő és egymást feltételező nagy

3 2 3 tevékenységi körre osztható: a történetileg maradandó értéket képviselő hivatali és magániratok átvétele, begyűjtése, megőrzése; a levéltári iratanyag feltárása, használhatóvá, kutathatóvá tétele, valamint a bennük lévő információk közrebocsátása. Az iratanyag gyarapítása A gyűjtőterületi munka keretében végezzük a Veszprém megye területén működő, közfeladatokat ellátó intézmények iratkezelésének (irattárazás, selejtezés) felügyeletét, és gondoskodunk a levéltárérett iratok rendszeres átvételéről. Levéltárunk feladata a történeti értékkel bíró magántulajdonban lévő iratok felderítése is, amelyek fennmaradását megvásárlásukkal, letét vagy ajándékozás útján kívánjuk biztosítani. Az új technikai alkalmazások lehetővé teszik, hogy az ilyen iratok levéltárba kerülésük nélkül is, digitális állományok formájában archiválásra kerüljenek. Az iratanyag feltárása, feldolgozása A levéltár feladata az őrizetébe került iratok biztonságos tárolása és tartalmuk feltárása, hogy ezáltal az ügyvitel és kutatás céljára hasznosíthatóvá váljanak. A fondokra tagolt levéltári állományról nyilvántartásokat vezetünk, folyamatosan figyelve az iratanyag terjedelmi, évköri és rendezettségi változásaira. A használhatóság érdekében az iratokat tudományos igénnyel rendszerezzük, levéltári fogalommal élve rendezzük. Ennek során az ügyvitel vagy a kutatás szempontjából maradandó értéket nem képviselő iratokat kiselejtezzük. A rendezéssel párhuzamosan az újonnan kialakított elméleti rendről segédleteket készítünk, amelyek egyben az iratok raktározási rendjét is mutatva segítik a tájékozódást az iratanyagban. Az elektronikus formában készülő egyszerű jegyzékek mellett az ügyvitel és a kutatás szempontjából jelentősebb iratokról analitikus feltáró segédletek, adatbázisok készülnek, amelyek egy része a világhálón is elérhető. A levéltári iratanyag biztonságos és hosszú távú megőrzése folyamatos állományvédelmi felügyeletet kíván. Az iratanyag portalanítását, fertőtlenítését és konzerválását, továbbá a raktárak megfelelő és állandó klimatikus viszonyainak felügyeletét restaurátor kollégánk végzi. Az iratanyag digitalizálása is állományvédelmi célokat szolgál. Reprográfiai műhelyünkben a tervszerű, nagyobb irategységekre vonatkozó digitális másolatkészítés mellett kutatási, kiállítási vagy publikációs célú digitalizálás is folyik. Az iratanyag közkinccsé tétele A levéltárban őrzött és feldolgozott iratanyag, a bennük található adatok ügyfelek, kutatók és a szélesebb nyilvánosság számára történő hozzáférésének biztosítása a levéltári munka harmadik nagy területe. Ide értjük az ügyfelek és kutatók kiszolgálását, valamint a közművelődési, oktatási és tudományos feladatainkat. Mivel az irattárakból begyűjtött iratok ügyviteli szerepe archiválásuk után sem szűnik meg, a levéltár a nála őrzött iratokból köteles adatokat szolgáltatni ügyfelei részére. Tájékoztatást, igazolást, iratmásolatot legin- kább építési, ingatlanforgalmi, földnyilvántartási, munkaügyi és iskolai ügyekben nyújtunk, illetve adunk ki. Ügyfeleink személyesen, írásban és telefonon fordulhatnak hozzánk, illetve így kaphatnak tájékoztatást. A levéltár az őrizetében lévő feldolgozott iratokat a kutatás céljára rendelkezésre bocsátja. Minden magyar állampolgárnak joga van a díjtalan levéltári kutatáshoz, a kutatási korlátozás alá nem eső iratokhoz szabadon hozzáférhet a levéltár kutatótermében. Veszprémi és pápai intézményünkben egyaránt kényelmes, jól felszerelt és szakkönyvtárral ellátott kutatótermek várják az érdeklődőket, legyenek azok hivatásos kutatók, szakdolgozatot író diákok vagy községük, családjuk történetét kutató magánszemélyek. Közművelődési tevékenység Az új évezred kihívásaihoz és elvárásaihoz alkalmazkodva a levéltárak kutatóhelyekből egyre inkább nyitott műhelyekké, a helyi kulturális élet aktív szereplőivé váltak. Levéltárunk feladatának tekinti a közvélemény figyelmének felkeltését az őrizetünkben lévő értékes írott források, az itt végzett munka eredményei iránt, azokat minél szélesebb körben közkinccsé kívánja tenni. A tudományos közélet és a közművelődés legkülönbözőbb fórumain vagyunk jelen, aktív részt vállalunk az iskolán kívüli oktatásban, szakmai kapcsolatokat tartunk fenn a helyi közgyűjteményekkel, civil szervezetekkel. Több témában is magántulajdonban lévő dokumentumok (iratok, fényképek) feltárását és gyűjtését célzó programot indítottunk. A városi közvéleményt megmozgató, élénk érdeklődést váltott ki a veszprémi Hét Domb Egyesülettel közösen vitt Veszprémi Kaleidoszkóp elnevezésű program, amelynek keretében a veszprémi lakosság birtokában fellelhető, jellegzetes veszprémi házakat, közterületeket, valamint Veszprém szempontjából nevezetes eseményeket megörökítő fényképgyűjtést folytatunk. A kezdeményezés eredményeként eddig 4000 fényképfelvételt digitalizáltunk, a rájuk vonatkozó információkat

4 4 5 interjúkban, illetve adatbázisban rögzítettük, amelyek a képekkel együtt honlapunkon keresztül is hozzáférhetőek. A projekt során összegyűjtött várostör té neti jelentőségű archív fényképeket és az ezekhez kapcsolódó interjú-gyűjteményt Múltbatekintő című 54 részes on-line rövidfilm sorozatban mutatjuk be. Az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján levéltárunk a városi közgyűjteményekkel közös emlékmentő akciót indított a veszprémi lakosság birtokában fellelhető olyan családi fényképek, kéziratok, tárgyak gyűjtésére, amelyek a háború időszakához, a hadszíntér és a hátország életéthez kötődnek. Levéltárunk 12 család hagyatékát (fényképeket, leveleket) digitalizálta, és a felvett információkat on-line elérhető adatbázisban rögzítette. Közművelődési tevékenységünk elsődleges célja az ismeret közvetítés és a helyi identitás erősítése. Ezt szolgálják tematikus rendezvénysorozataink óta immár tizenegy alkalommal szerveztük meg a Veszprémi Történelmi Szalon beszélgetéseit, megszólalási lehetőséget biztosítva a régi veszprémi polgároknak, akiknek segítségével Veszprém szórakozóhelyeit, jellegzetes épületeinek és lakóiknak történetét, a város malmait, vállalatok történetét és a város zenei életét mutattuk be. Veszprém háborús veszteségei négy tételben című programsorozatunk ( ) a 20. századi diktatúrák szorításában élő veszprémi emberek személyes történetein keresztül, naplók, visszaemlékezések és a még élő visszaemlékezők történeteinek dramatikus feldolgozásával mutatta be a korszakot. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal közösen 2013-ban indítottuk el Veszprém szegről szegre című várostörténeti programsorozatunkat, amelyben városrészenként haladva kiadványok, előadások és kiállítások segítségével mutatjuk be a város történetét. Közművelődési tevékenységünk részeként levéltártörténeti állandó kiállításunk mellett évfordulókhoz, társadalmi eseményekhez igazodó tematikus kiállításokat is rendezünk. Tudományos tevékenységünk bemutatására és az ismeretterjesztésre jó alkalmat bizto- sí tanak rendszeresen, évente több alkalommal megrendezett konferenciáink, szakmai műhelybeszélgetéseink. Levéltárunk önálló kiadványmunkát folytat, a tudományos munka eredményeit forráskiadványok, monográfiák és tanulmánykötetek formájában publikáljuk. Az iskolai oktatáshoz, elsősorban a történelemórákhoz kapcsolódva levéltári iratok szemléltetésével segítjük a történelmi ismeretek, a tanórán elhangzottak elmélyítését. Rendszeresen fogadunk iskolai és egyetemi csoportokat. Foglalkozásainkat a 2013-ban Európa Uniós támogatás segítségével kialakított, korszerűen felszerelt oktatótermünkben tartjuk. Számítógépekkel, digitális táblával, vakok és gyengénlátók részére rendszeresített eszközök segítségével a diákokat közvetlenül is bevonhatjuk az órai foglalkozásokba. Az igény szerinti témák mellett levéltártörténeti, családtörténeti, oklevéltani, térképismereti, malomtörténeti és a Veszprém megyei németek történetét bemutató órákat tartunk. A levéltári iratanyag jellege, használata A levéltári iratanyagot mintegy 6000 fond, illetve állag alkotja, amelyek egy-egy szerv vagy személy maradandó értékű iratait, valamint a tárgyi, formai vagy időköri alapon létrehozott gyűjteményeket foglalják magukban. A levéltári fondstruktúra országosan egységes elv szerint épül fel, az azonos típusú iratképzők fondjai azonosítóval ellátott ún. fondcsoportokat alkotnak, amelyek segítik a levéltári rendszer és az egyedi iratok jelzet szerinti azonosítást és leírását. A megyei, városi és községi igazgatás iratai A levéltári iratanyag gerincét a különböző szintű igazgatási szervek iratai alkotják. Veszprém megye középkori archívuma a török hódoltság idején elpusztult, a vármegyei testület, a nemesi közgyűlés iratai a 17. század közepétől maradtak ránk. Az évente több alkalommal összeülő közgyűlésen hirdették ki a törvényeket, a királyi parancsokat és a felsőbb hatóságok rendeleteit, leiratait. Itt választották meg a megye tisztségviselőit, az országgyűlési követeket, kihirdették a nemességet adományozó királyi okleveleket. A közgyűlések a saját hatáskörükben alkotott statútumaik segítségével szabályozták a megyei közigazgatást, meghatározták az élelmiszerek és a termékek árát, intézkedtek az adók, a katonáskodás és az ezekhez kapcsolódó összeírások ügyében. A közgyűlésekről jegyzőkönyveket vezettek, amelyek tartalmazzák a napirendre került ügyeket és az elintézésük érdekében hozott döntéseket, határozatokat. Ezek a jegyzőkönyvek és a hozzájuk tartozó ügyiratok tehát a megye és a területén élő lakosság helyzetére, gazdasági és társadalmi életére, mindennapjaikra, az igazgatás legkülönfélébb ügyeire, egyszóval a megye történetére vonatkozóan a legfontosabb és kimeríthetetlen forrásul szolgálnak. Adatgazdagsága és a családtörténeti kutatásban elfoglalt előkelő helye miatt kiemelt figyelmet érdemel a vármegyei iratanyag nemességre vonatkozó egysége. Az irategyüttest a megyei közgyűlés előtt lefolytatott nemességvizsgálati eljárások jegyzőkönyvei és a vizsgálathoz mellékelt családi oklevelek, tanúvallomások iratai, a kihirdetett nemesek névjegyzékei és a vármegye

5 6 7 nemességéről készült összeírások alkotják. A helytörténetírás fontos forrását alkotják az között keletkezett úrbéri iratok, amelyek jól dokumentálják a korabeli lakosság gazdasági, társadalmi viszonyait és jogállását. A vármegyében végrehajtott összeírások közül jelentősek az 1715-ös, 1720-as országos adóöszszeírások, az 1780/1781-es lélekösszeírás és az 1848-as országos zsidó összeírás vármegyei adatsora. Kiemelkedő jelentőségűek a végrendeleteket és az osztályleveleket tartalmazó egységek. A vármegyei levéltárban mintegy 560 kis- és köznemesi, városi polgári végrendelet maradt fenn, amelyek közül az első 1615-ben kelt, többségük a 19. század második feléből származik. Az osztálylevelek a vármegyei nemesi lakosság birtokmegosztási és öröklésére vonatkozó iratait tartalmazzák, köztük a megosztandó javak összeírásait. A közgyűlésektől elkülönülő vármegyei törvényszék (sedria) előtt zajlott polgári perek 1612-től csak töredékesen, közötti időszakból azonban csaknem teljes egészében fennmaradtak. Rendkívüli események idején a vármegyék által az ügyek hatékonyabb megoldása céljából felállított bizottságok (deputatio) iratai közül fennmaradtak a francia háborúk idején működött állandó bizottmányok és az 1831-es koleradeputáció iratai, amelyek részletesen dokumentálják a korabeli eseményeket. Ugyanez vonatkozik az 1848/49-es szabadságharc alatt működött Állandó Bizottmány irataira is, amelyek legértékesebb részét a nemzetőr- és honvédújonc-öszszeírások, valamint a haza védelmére felajánlott adományok összeírásai alkotják. Az önkényuralom időszakából alig maradtak fenn iratok, és a vármegyei közgyűlések felfüggesztésével a jegyzőkönyvek sorozata is megszakadt. Az közötti időszak bizottmányi, majd között a vármegyei Törvényhatósági Bizottság (közgyűlés) jegyzőkönyvei teljes sorozatot alkotnak. A polgári kori iratanyag azonban gyakorlatilag hiányzik. A megye városai közül Veszprém és Pápa városának maradtak fenn feudáliskori iratai. Veszprém város levéltárát a város jogbiztosító oklevelei, különböző nagyobb horderejű perei, a szabad királyi városi rangért folytatott küzdelmének iratai és a tanács iratai alkotják. A közgyűlések jegyzőkönyvei közötti időszakból csaknem folyamatos sorozatot alkotnak. A hozzájuk tartozó közgyűlési iratok mellett fennmaradtak a városi összeírások, amelyek közül jelentősek a II. József kori népszámlálás és kataszteri felmérés háztartásonként és birtokosonként felvett ívei, továbbá Veszprém város teljes lakosságának népösszeírása ből, valamint az iparosok összeírásai. Külön állagokat alkotnak a különböző körrendeletek, a tisztviselők számadásai és a javadalmazásukra vonatkozó iratok, a városi polgárok végrendeletei, valamint a városi illetőségű céhlegények szabadulólevelei. Veszprém város polgári kori iratai közül jószerével csak a tanácsülési jegyzőkönyvek maradtak fenn ( ). A város polgármesterének közötti iratai töredékesen maradtak ránk, teljes sorozatot csak 1938-tól kezdődően alkotnak. Az iratanyagból említésre méltó továbbá a Szegények intézete, a szegényeket gondozó Lázárház és a városi kórház iratanyaga. Veszprém város polgármesteri hivatala mellett árvaszék és mérnöki hivatal is működött. A községi iratokat 53 nagyközség és 66 körjegyzőség, összesen 241 helység iratanyaga képviseli. A községi archívumok jellemzően a 20. század elejétől maradtak fenn, de néhány, főként nemesi község levéltárában feudáliskori iratok is találhatók (pl. Alsóörs, Bakonycsernye, Balatonfőkajár, Gyulafirátót, Herend, Kádárta, Márkó, Mencshely, Nagytevel, Nemesvámos, Öskü, Pápakovácsi, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tapolcafő). A fondok értékes részét képezik a képviselőtestületi jegyzőkönyvek. A korábbi önkormányzatok helyett 1950-ben a községi, városi, járási és megyei szinten működő tanácsok vették át a közigazgatás helyi feladatait. A hét járási és nyolc városi tanács mellett 250 község önálló, illetve közös tanácsának az iratanyaga került levéltárba. Levéltárunk őrzi a megyei tanács 1990-ig keletkezett iratanyagát, a járási tanácsok és hivatalok iratait, a Veszprém városi tanács iratait, a pápai, az ajkai, a tapolcai, a sümegi, a balatonfüredi, a balatonalmádi és a zirci városi tanácsok iratait. A jogszolgáltatás iratai A vármegyei igazgatás keretében működő megyei törvényszék, továbbá a városi és földesúri bíráskodás szerepét a polgári korszakban a megyei törvényszék és a járásbíróságok vették át, illetékességük a polgári-, büntető- és hagyatéki ügyekre terjedt ki. A megyei törvényszék hatáskörébe ezen felül beletartoztak az úrbérrendezés és tagosítás kapcsán lefolytatott perek, valamint a cégbírósági ügyek. A járásbíróságok kebelében működő telekkönyvi hivatalok vezették az ingatlan nyilvántartásokat (telekjegyzőkönyvek), és intézték a telekkönyvi ügyeket. A korabeli közjegyzők iratanyagából hét veszprémi, két pápai és egy-egy járási közjegyző okmánytára került levéltárunkba. Az 1874-ben létrehozott közjegyzőségek iratai többnyire az ún. okirattárból (végrendeletek,

6 8 szerződések, egyezségek, stb.), valamint a hagyatéki iratokból állnak. Levéltárba kerültek az között működött népbíróságok és népügyészségek iratai, továbbá az 1950-től új formában működő megyei, járási és városi bíróságok, ügyvédi munkaközösségek és munkaügyi döntőbíróságok iratai is. Az oktatás, szociális gondoskodás, egészségügy forrásai Levéltárunk gazdag iskolai fondgyűjteménnyel rendelkezik, átfogva a megyei oktatás valamennyi szintjét. A középfokú iskolákat a szerzetesrendek és a dunántúli református egyházkerület által működtetett gimnáziumok, továbbá tanítóképzők és állami középiskolák képviselik, valamint ezek államosítást követően működő utódai: a Kegyes Tanítórend veszprémi gimnáziuma, az Angolkisasszonyok veszprémi leánygimnáziuma, a veszprémi állami Kerkápoly Károly kereskedelmi fiúközépiskola, az Angolkisasszonyok veszprémi tanítónőképző intézete. Az iskolai fondok elsősorban anyakönyveket és tanulmányi (előmeneteli és mulasztási) naplókat tartalmaznak. Az alapfokú polgári iskolák közül kiemeljük a veszprémi Ranolder Intézet leányiskoláit. Ezek mellett megtalálható a megye csaknem valamennyi községi felekezeti elemi népiskolájának iratanyaga, továbbá az államosítás utáni jogutódjaik iratai (mintegy 460 fond). Említést érdemelnek még a különböző tanonc- és szakiskolák. A szocialista korszak felsőoktatási intézményei közül a Veszprémi Vegyipari Egyetem iratanyagának egy része, a Tanácsakadémia, később Államigazgatási Főiskola Veszprémi Intézetének iratanyaga került levéltárba. Az iskolai fondok mellett mintegy 80 községi művelődési otthon kisterjedelmű iratanyagát, továbbá kórházak (veszprémi, pápai, balatonfüredi) és szociális intézmények (gyermekmenhelyek) iratait őrizzük. Két jelentős állami intézmény, a Magyar Ásványolajés Földgázkísérleti Intézet (MÁFKI) és a Nehézvegyipari Kutatóintézet (NEVIKI) hatalmas terjedelmű iratanyaga is levéltárunkba került. A gazdasági élet levéltári forrásai A megye területén működött városi és községi céhek iratanyagának csak töredékét őrizzük. A gazdasági élet szereplőit (iparosokat és kereskedőket) tömörítő, a járások szerint szerveződő ipartestületek gazdag iratanyaga a mesterek és tanoncaik törzskönyveit, szerződéseiket, alkalmazásukra vonatkozó adatokat tartalmaz. A feudáliskori gazdasági nagyüzemek közül a zirci ciszterci és a tihanyi bencés, a somlóvásárhelyi közalapítványi uradalom, valamint a Zichy, Esterházy és Erdődy család megyebeli uradalmainak iratait őrizzük. A bányaüzemek, ipari vállalatok, textilüzemek, kereskedelmi, élelmiszeripari és vegyipari üzemek, gyárak, hitelintézetek és kereskedelmi szövetkezetek közül kiemelendő a Balatonfüredi Hajógyár, a Herendi Porcelánmanufaktúra, az Ajkai Üveggyár, a Veszprémi Állami Építőipari Vállalat, a Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszt jelentős iratanyaga. A mezőgazdasági üzemek sorában csaknem valamennyi állami gazdaság, illetve termelőszövetkezet iratanyagát őrizzük. Egyházi szervezetek, intézmények iratai A szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatása után a megszűnt rendházak, valamint a káptalanok és konventek államosított hiteleshelyi iratait a területileg illetékes megyei levéltárakba utalták. A rendkívül gazdag, a magyar történelmi emlékezet legkorábbi dokumentumait őrző levéltárak a rendek saját történetére vonatkozó iratai mellett a birtokaik és az azokon élő emberek, fenntartott intézményeik életére, működésére vonatkozóan is értékes adatokat

7 10 11 tartalmaznak. Forrásértékük tehát nem csak az egyháztörténet, hanem a birtok- és családtörténet szempontjából is kiemelkedő. A legrégebbi iratanyagot a Veszprémi Káptalan Hiteleshelyi Levéltára tartalmazza, amelynek részét képezi a felvallási jegyzőkönyvek évkörű hiánytalan sorozata. Fennmaradt a Ciszterci Rend Zirc Pilis Pásztó és Szentgotthárdi Apátságának teljes levéltára. Őrizetünkbe került a Szent Benedek Rend Tihanyi és Bakonybéli Apátságának levéltára. Családok, személyek iratai Levéltárunk mintegy 200 családi és személyi fondot őriz. A főúri, továbbá a megyében birtokos vagy hivatalt viselő nemesi és több köznemesi család iratanyaga mellett iparos családok iratai is levéltárba kerültek. Itt őrizzük a gróf Esterházy család szigligeti ágának irattöredékét, a gróf Pejacsevich-Mikó család és a gróf Zichy család palotai ágának iratait. A köznemesi családok közül említésre érdemes a fajszi Ányos, a Boronkay család iratai, a Berhidai Archivum a Karácsony és Beniczky családok irataival, a szentgyörgyi Horváth, a csöglei és alásonyi Barcza, a szentkirályszabadjai Véghely, a széplaki Bottka, a veszprémi Tumler család levéltára. Közülük kiemelkedik az alsóörsi Mórocza család ( ) egyedülállóan gazdag iratanyaga. A nagyszámú személyi fond közt elsősorban értelmiségiek (ügyvéd, orvos, tanár), iparosok és közéleti emberek szakmai és személyes jellegű irathagyatéka található, amelyek főként a századra vonatkozó kordokumentumok. Külön említésre érdemes Óvári Ferenc veszprémi ügyvéd és politikus, Zsoldos Ignác szolgabíró, Francsics Károly veszprémi borbélymester, Kratochvil Károly, a Székely Hadosztály parancsnoka, Hungler József gimnáziumi tanár, helytörténetíró és Éri István régész-múzeumigazgató irathagyatéka. Anyakönyvek A családtörténeti kutatás elsődleges forrását jelentő anyakönyvek négy nagy levéltári sorozatot alkotnak. Az között keletkezett felekezeti anyakönyvek másodpéldányai a történeti, azaz az 1950 előtti megye településeinek anyakönyveit, míg az között keletkezett állami anyakönyvek másodpéldányai a jelenlegi megye kötelékébe tartozó települések anyakönyveit tartalmazzák. A felekezeti anyakönyvek első példányairól készült mikrofilmmásolatok felölelik az egykori és a mai Veszprém megye valamennyi településének legrégebbi anyakönyveit is. A vészkorszak idején felszámolt Veszprém megyei zsidó hitközségek eredeti anyakönyvei a levéltárba történt bementésüknek köszönhetően megmenekültek a pusztulástól. Az 1895 előtt keletkezett felekezeti anyakönyvek korlátozás nélkül kutathatók, míg az állami anyakönyvek esetében a jelenlegi jogszabályok csak a halotti anyakönyvek kutatását teszik lehetővé. Oklevelek A levéltár legrégebbi iratanyagát a Mohács előtti oklevelek 350 darabból álló gyűjteménye alkotja. Az uralkodói, nádori, országbírói és az ország korabeli hiteleshelyei által kiadott oklevelek sorában a legrégebbi egy, a veszprémi káptalan által 1214-ben kiadott oklevél, valamint Jolánta királyné 1224-ben kelt, Veszprém város lakóit kiváltságban részesítő oklevele. A gyűjtemény adatbázisa a világhálón is hozzáférhető. Jelentős értéket képvisel a 92 darabot számláló címeres oklevél-gyűjteményünk is. Térképek, tervrajzok Térképgyűjteményünk nagyszámú úrbéri, telekjegyzőkönyves, erdészeti és egyéb kéziratos térképet őriz. A megye minden településéről rendelkezünk különböző korú kataszteri térképpel vagy birtokvázlattal, továbbá az ingatlannyilvántartást dokumentáló földhivatali térképekkel. Tervrajzgyűjteményünkben értékes kéziratos, elsősorban a vármegye és az egyházi szervek fondjaiból kiválogatott tervrajzokat őrzünk. A mintegy 350 iratfolyómétert kitevő tervanyag túlnyomó többségét a Veszprémi Tervező Vállalat és a Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállalat (VÁÉV) tervrajzgyűjteménye alkotja. Igen jelentősek a Veszprém megyei erdőgazdálkodás közötti történetét kitűnően dokumentáló erdészeti üzemtervek, amelyek gazdag térképanyagot is tartalmaznak. Világhálón elérhető adatbázisaink Veszprém megye anyakönyvi kerületei ( ) Az adatbázis a megyei állami anyakönyvi kerületek október április 15. között bekövetkezett változásait mutatja be, tartalmazza a helységek neveit, az esetleges községnévváltozást, az anyakönyvek évkörét, az adott kerülethez tartozó községeket, illetve, ha nem volt önálló anyakönyvi kerület, akkor hova tartozott a település. Veszprém megye közigazgatási adattára Az adatbázis tartalmazza Veszprém megye közigazgatási változásait és vezető tisztségviselőit községi

8 12 13 szinttől a megyei szintig. A változásokat interaktív térkép jeleníti meg. Időgép segítségével beállítható az a dátum, amelyre vonatkozó állapotot keressük. A térképen valamely település területére kattintva megjelennek a település legfontosabb közigazgatási jellemzői: a település neve (jogállás), megye és járás megnevezése, továbbá a területváltozások dátuma, a változási esemény típusa, illetve a település aktuális kiterjedése. Tervdokumentációk Az adatbázis a levéltár tervdokumentáció-gyűjteményének egy részéről (különböző tervezők, beruházók és építők tervtári dokumentációi, illetve a Veszprémi Állami Építőipari Vállalat tervdokumentációi) készült egyedi feltáró lapok adatait tartalmazza: épület megnevezése, elhelyezkedése, tervező neve, terv típusa, kora. Collectio Diplomatica Hungarica Mohács előtti oklevelek A középkori Magyar Királyságra vonatkozó, bárhol őrzött Mohács előtti oklevelek leírásait (jelzet, kibocsátó, keltezés, őrzési hely) tartalmazó adatbázisból kilistázhatók a levéltárunk őrizetében lévő oklevelek adatai és az oklevélről, illetve a pecsétről készült képek. Kéziratos térképek Az adatbázis a levéltár különböző fondjaiban fennmaradt kéziratos térképeiből kialakított gyűjteményének 1867 előtti darabjait, közel 500 térkép leírását és digitális másolatát tartalmazza. Kataszteri térképek Az adatbázis az I. kataszteri felmérés teljes Magyarországot felölelő, az Országos Levéltárban található térképeiről készült, amelyből Veszprém megye teljes területe digitalizálásra került, és georeferált formában részleteiben megtekinthető. Veszprém város házjegyzéke A feltöltés alatt lévő adatbázis jelenleg a város házairól és tulajdonosairól 1907-ben készült adatsort tartalmazza. Az ekkor utcánként megállapított házszámok mellett az 1857-től érvényes régi házszámok is szerepelnek. Szándékunk szerint az adatbázisban a jelenig lehet majd végigkövetni a változásokat és így beazonosítani egykori tulajdonosaikat. Veszprémi Kaleidoszkóp Az adatbázis az elmúlt években folytatott helytörténeti fényképgyűjtés során feltárt mintegy 4000 fotó digitális másolatát és a képekre vonatkozó információkat tartalmazza kereshető formában. A Pápai Fióklevéltár A Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fióklevéltára teljes körű levéltári tevékenységet folytat, szakmai feladatait a központi intézményrész támogatásával önállóan látja el. Ügyfélszolgálatunk és kutatószolgálatunk folyamatosan fogadja az érdeklődőket, részt veszünk a gyűjtőterületi munkában, és végezzük a belső feldolgozás feladatait. Levéltárunk udvari nagy termében kiállításokon mutatjuk be a város és környéke színes múltjának epizódjait (legutóbbi kiállításaink: A Szent Anna plébánia története, Honvéd ejtőernyősök válogatás Huszár János gyűjteményéből). Hagyománnyá vált a Pápai Levéltári Nap megrendezése, amelyek során tudományos igényű előadásokon mutatjuk be a térség történetét. Konferenciáinkra intézményünk és a környező megyei levéltárak levéltárosai mellett társintézmények kutatóit is meghívjuk. Elindítottuk könyvsorozatunkat (A Pápai Levéltár kiadványai), amelynek immáron három kötete látott napvilágot (1. Memoriae commendamus Emlélezetül adjuk. Válogatás Pápa város történetének forrásaiból, 2. Helytörténeti tanulmányok, 3. Reszegi Zsolt: Légi huszárok). A fióklevéltár az elmúlt több, mint fél évtizedben beilleszkedett a pápai társintézmények közé, kialakította helyi és regionális szakmai, társadalmi kapcsolatait, és a központi intézményrész segítségével ellátja levéltári feladatait. Az iratanyag rövid ismertetése A Pápai Levéltárban őrizzük Pápa város és a pápai járás iratanyagait, kivéve a Mohács előtti okleveleket és az anyakönyveket. Mivel az 1945 előtti iratoknak meglehetősen mostoha sors jutott mind Pápa város archívuma, mind az Esterházy uradalom levéltára jelentős károkat szenvedett feudális kori iratanyaggal alig rendelkezünk, és polgári kori irataink is hiányosak. Jelenleg mintegy 1500 folyóméternyi iratanyagot őrzünk. Az említett veszteségek miatt a fennmaradt iratok jelentősége különösen megnőtt. Az 1794/95- ös évvel kezdődik a Városi Tanács jegyzőkönyveinek igen hiányos sorozata, a korábbi jegyzőkönyvi sorozatok, csakúgy mint a kapcsolódó iratanyagok, elpusztultak. A 18. század korábbi évtizedeire vonatkozóan kiemelkedik jelentőségében Esterházy Ferenc, a város birtokosa és a Belsőváros között kötött örökös szerződés 1732-ből, amelynek eredeti példá-

9 14 nyát őrzi levéltárunk. Szintén kiemelkedő fontosságú a városi kancellária másolati könyve, amelybe az közötti időszakban kerültek bejegyzések és 1769 között a kancelláriában keletkezett vagy az oda beérkezett iratok (összeírások, kimutatások, missilisek) másolatainak változatos gyűjteménye a kötet, amely 1769 utáni évekre vonatkozóan jobbára a megyei hatóságok körrendeleteit tartalmazza csupán. Levéltárunkban őrizzük az örökös szerződések hatálya alá eső háztulajdonosok összeírását 1782-ből, valamint a városi tisztviselők esküszövegeit kötetbe rendezve 1793-ból. Mind a városi, mind a járási hatóságok irataiból számottevő mennyiségű irat a 19. század második felétől maradt fenn. A polgári kori iratok sorában a városi jegyzőkönyvek mellett, bizottsági iratok, városi hivatalok iratai is megtalálhatóak. Kiemelkednek ezek közül a Számvevőség, a Mérnöki Hivatal, az Adóhivatal és az Árvaszék iratai, összefüggő, teljes iratsorozatok azonban, még ezeknek az intézményekben az esetében is, csak a 20. század első évtizedeitől maradtak fenn. A szocialista-kori tanácsi iratanyag, legalábbis a járási és a városi tanács tekintetében teljes körűen a kutatók rendelkezésére áll. A községi tanácsok iratai jellemzően az 1970-es évekig bezárólag kerültek eddig levéltárba. A Pápai Törvényszék, majd Járásbíróság, legvégül Pápai Városi Bíróság iratai is a 20. század második évtizedétől kezdődően kerültek levéltárba, korábbi időkből, a 19. század második felét értve ez alatt, a telekkönyvi iratok maradtak csupán fenn. Pápa város múltjában fontos szerepet töltöttek be nagyhírű oktatási intézményei. Levéltárunkban őrizzük a Dunántúli Református Egyházkerület Pápai Főgimnáziumának iratait az közötti időszakból, valamint a Szent Benedek Rend pápai Szent Mór gimnáziumának iratait szintén az 1870-es évektől kezdődően. A város és a járás népiskolai, később általános- és középiskolai anyagai mellett, természetesen levéltárunk őrizetében van a Pápai Állami Tanítóképző teljes irategyüttese. Pápa igen gazdag iparos múltjának dokumentumai (céhek, ipartestületek) közül csak kevés került levéltárba. Ezek jobbára társintézményeinkben, a városi és a megyei múzeumban lelhetőek fel. Ipari üzemeink Pamutfonógyár, Dohánygyár, Elekthermax stb. történetére vonatkozó forrásanyag jelentős mennyiségben az államosítás utáni korszakra vonatkozóan áll rendelkezésre. A családi iratok közül terjedelmében és jelentőségében is kiemelkedik a rendkívül színes és gazdag, ipartörténeti adatokat is tartalmazó Kluge kékfestő család levéltára. A családi és személyi iratok köre folyamatosan bővül, egyrészt módszeres gyűjtés révén (megemlítendő a város könnyűzenei életének feltárására irányuló forrásgyűjtésünk, a Pápa-Beat digitális archívum), és a fióklevéltár megnyitása jótékonyan hatott a magániratok levéltári felajánlására. Így került birtokunkba levéltárunk jelenlegi legkorábbi eredetiben fennmaradt dokumentuma, Böröndy András április 17-én kibocsátott címereslevele. Elérhetőség, nyitva tartás A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára történetéről, szervezetéről, munkatársairól, tevékenységéről, iratairól, programjairól és kiadványairól részletesen tájékozódhat honlapunkon: Veszprém Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levelezési cím: 8202 Veszprém 2, Pf. 705 Telefon: (+36) 88/ Kutatószolgálat hétfő szerda: csütörtök: Telefon: (+36) 70/ Ügyfélszolgálat kedd csütörtök: Pápa Cím: 8500 Pápa, Széchenyi István u. 20. Telefon: (+36) 89/ , (+36) 70/ Kutató és ügyfélszolgálat hétfő csütörtök: péntek:

10 Képjegyzék A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i Magyar NeMzeti LevéLtár A sorozatban szereplő levéltárak Borító A levéltár főépülete Veszprém város papírfelzetes pecsétje, 1732 (V.102.c) Veszprém vármegye közgyűlési jegyzőkönyvi sorozata (IV.1.a) 3. oldal Levéltári foglalkozás Előadóterem 4. oldal Levéltári kiadványok 7. oldal Veszprém város házlevele Franz Mihály részére, 1732 (V.102.c. Fasc. 1. nr. 76.) Schuller József hóhér pecsétje, 1840 (IV.1.b) 8. oldal A budai Szent Imre ciszterci gimnázium osztálykrónikája, 1920-as évek (XII.2.i) A veszprémi káptalan oklevele, 1238 (XV.1 Tsz 137) A kiadványt támogatta: Kiadja a Magyar Írta Jakab Levéltárosok Réka Egyesülete Felelős kiadó Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai Készült 500 előkészítés példányban VeML a székesfehérvári Regia Rex Nyomdában Felelős vezető Kis Ferenc ISBN oldal Kódexlap töredéke (XV.1. Tsz 339) 11. oldal A veszprémi Hősi kapu pályázati tervrajza, 1938 (V.177) Az 1823-ban épült pápai városháza felmérési rajza, 1840 (XV.18.a Tr 32) A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei levélt á r A 12. oldal Endréd térképe, 1802 (XV.11.a T 54) Várkesző kataszteri birtokvázlata, 1857 (XV.11.b K 179) 15. oldal A pápai Kluge család emlékkönyve, XX. század eleje (XIII.81) Országos Levéltára Bács-Kiskun Megyei Levéltára Baranya Megyei Levéltára Békés Megyei Levéltára Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Csongrád Megyei Levéltára Fejér Megyei Levéltára Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára Hajdú-Bihar Megyei Levéltára Heves Megyei Levéltára Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Nógrád Megyei Levéltára Pest Megyei Levéltára Somogy Megyei Levéltára Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tolna Megyei Levéltára Vas Megyei Levéltára Veszprém Megyei Levéltára Zala Megyei Levéltára Budapest Főváros Levéltára Győr Megyei Jogú Város Levéltára Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára Vác Város Levéltára Hadtörténelmi Levéltár Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

11

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés Családtörténetek I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés I. A program leírása A személyes történelmi emlékezet alapja a családi emlékezet, amely az egymást követő generációk

Részletesebben

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 46. szám 8087 A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni.

Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni. Általános kérdések Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni. Hogyan tudok beiratkozni? Beiratkozni személyesen

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon Kataszteri térképek Közép-Európában Konferencia és Workshop Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17 18. A kataszteri felmérések történeti feldolgozása

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Bo r s o d i C saba A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Takács J. Ince és Pfeiffer János a veszprémi egyházmegye ferenceseinek történetéről írott munkáját 1948-ban zárta le. Ekkor Magyarországon két

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

MFlsz. Magyar Felsőoktatási levéltári szövetség

MFlsz. Magyar Felsőoktatási levéltári szövetség MFlsz Magyar Felsőoktatási levéltári szövetség A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i M Ag ya r FelsőoktAt á s i l e v é lt á r i szöv e t s é g A kiadványt támogatta:

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Online szolgáltatások. Angliában

Online szolgáltatások. Angliában Online szolgáltatások Angliában A brit levéltári rendszer Nemzeti Levéltár 650 fő, 185 km polc London Metropolitan Arch. 85 fő, 105 000 ifm. Parliamentary Archives 30 fő, 8000 ifm. Viktória-torony területi

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE I. A program rövid bemutatása II. Segédanyag pedagógusok számára III. Szakirodalom IV. Információk, elérhetőségek, bejelentkezés I. A LEVÉLTÁRI

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990

KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990 A TANÁCSKORSZAK VESZPRÉM MEGYEI KÖZIGAZGATÁS- TÖRTÉNETI FORRÁSAI ÉS A DIGITÁLIS MEGJELENÍTÉS LEHETŐSÉGEI Boross István Veszprém Megyei Levéltár MLE Vándorgyűlése, Szeged, 2012. június 20. VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben