SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN"

Átírás

1 SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN Vasúttal kapcsolatos helytörténeti összeállítás a Balatonszemesi Fürdőegyesület Centenáriumi Emlékkönyvének DVD mellékletéhez Wein Tibor

2 SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN Az alapgondolatot, hogy Szemes vasúttörténetével külön foglalkozzunk, az adja, hogy a rajta áthaladó, ma már villamosított, nemzetközi forgalmat is hordozó, kiemelt történelmi jelentőségű vasúti főútvonal mindenkor meghatározó szerepet játszott a község életében. Igaz ugyan, hogy Szemes vasúttörténete egészében, a legjobban leszűkítve is a Dél - Balatoné, azonban egyedi különlegességei is figyelemre méltók. Ehhez, ha dióhéjban is, érdemes mindenekelőtt a Déli Vasút történetét áttekinteni. Az egykori Déli Vasút rövid története A Fővárost Fiumével a Balaton déli partja mentén összekötő vasút megépítésének terve már a szabadságharc előtti hazai vasútépítési koncepcióban szerepelt. Ebben főként nagyjaink, a magyar reformpolitika vezetői, Széchenyi és Kossuth elgondolásai érvényesültek. A Budáról a Balaton mellett, Károlyvároson át Fiuméig, ill. Buccariig megépítendő vasútvonalat Széchenyi Javaslat a magyar közlekedésügy rendezéséről c. közlekedéspolitikai tanulmányában (melyet az évi országgyűlés törvényerőre is emelt) a második legfontosabbként jelölte meg. Az ország középső területei és a tengerpart közötti szekérforgalom már évszázadokon keresztül ezen az útirányon, mint a legrövidebb útvonalon zajlott, a vasút számára választott útirány tehát történelmileg kialakult nyomvonalat követett. A Buda - Kanizsa vonalat a Császári és Királyi szabad Déli Államvasút, Lombard - Velencei és Központi Itáliai Vasúttársaság építette meg. Tervezését és építését Carl von Etzel ( ), neves osztrák vasúti mérnök irányította. A vonal jellege első rendű fővonal volt (és maradt is), mindenkor az ennek megfelelő felépítményekkel és sínekkel (fajlagos tömegük ma 48,3 kg/fm). A tervek készítése 1857-ben kezdődött, a forgalom a vonalon 1861 tavaszán indult. A vasútügyek Magyarországon ebben az időben három nagy magánvasúti társaság kezében összpontosultak, ezek egyike volt a Déli Vaspálya Társaság (a továbbiakban Déli Vasút, v. DV). Az január 1-jén létrejött bécsi székhelyű társaság mögött francia és angol tőkéscsoportok álltak, élükön Rothschild báróval. Többek között a Buda-Fehérvár-Kanizsa-Csáktornya vasút is magyarországi vonalai közé tartozott. A vonal építésének mai szemmel az alighanem figyelemre méltó járuléka volt, hogy a Balaton vízszintjét, a biztonságos üzem érdekében, a tó átlagmélységéhez viszonyítva, jelentős arányban csökkenteni kellett. A szabályzás igénye azonban csak ben merült fel, amikor a hullámverés és jégtorlás a pályatest hosszabb szakaszán nemcsak tetemes károkat okozott, hanem egyenesen annak fennmaradását veszélyeztette. Ennek kapcsán műszaki, sőt tudományos vita tárgyává vált, hogy a pálya nyomvonalának kitűzéséhez használt korábbi vízállás-mérésekre alapuló tervezési adatok megfelelők voltak-e. A kialakult helyzetben mindenesetre csak egy megoldás - egy országos jelentőségű projekt keretében, ifj. gr. Zichy Ferenc királyi biztos vezetése alatt - a Balaton vízszintjének kívánatos (több változat után végül is 3 láb, azaz kb. 0,92 m) mértékű lecsapolása maradt. Ahogy a Déli Vasutat az és évi olasz-osztrák háborúk hálózatának jelentős részétől megfosztották, a felosztás végzete az első világháború után is lesújtott rá. Maradványa a Buda - Kanizsa szakasszal együtt továbbra is a társaság kezelésében lévő magyar magánvasút maradt, amely egy 1923-ban kötött nemzetközi szerződés keretében a DSA (Duna-Száva-Adria Vasút) nevet vette fel és jelentős korszerűsítési munkákba fogott. Üzemét az 1929-ben beköszöntött gazdasági válságban azonban nem tudta fenntartani, s a megkezdett fejlesztések (mint pl. a jármű-motorizáció) is félbeszakadtak. A vasutat július 1-én a magyar állam vette kezelésbe, járműállagát a MÁV-éba sorozták. Ez ekkor még nem államosítás volt, hiszen az pénzügyi megváltást is igényelt volna, amelynek a magyar állam nem tudott volna eleget tenni. A vasút jogi helyzete így évtizedekig függőben maradt, s csak a Kádár-korszak idején, az osztrák-magyar vagyonjogi tárgyalások során került újra 2

3 napirendre. A Déli Vasúttal kapcsolatos ügyeket ezekben az években azonban hírzárlat alatt tartották, hogy a tárgyalások eredményességét semmi ne befolyásolja. Szemes egyedi vasúti nevezetességei A vasútállomás Az egykori Déli Vasút indóházait Carl Schlimp osztrák építészmérnök és építési vállalkozó ( ) tervei alapján építették. (Régen a vasúti állomásépületeket indóháznak nevezték. Vasutas szaknyelven a felvételi épület ma ugyanezt jelenti.) A Déli Vasút különböző rendeltetésű épületeinek megjelenését szigorú célszerűség, egyszerűség jellemezte. A falazott épületek felületeit főleg nyerstéglával, vagy kővel borították, míg a kisebbeknél, mint pl. a raktáraknál deszkaborítást alkalmaztak. A nem csomóponti állomásokon háromféle típusterv szerint építettek felvételi épületeket, ezek nagysága nem a település jelentőségétől, hanem az állomás forgalmától függött. Szemes a közepes forgalmú állomások közé tartozott, amely a hatvanas évekig áruforgalmat is bonyolított. Erre az I. vágányhoz a gépkocsi parkolónál csatlakozó, lezárt rakodóvágány emlékeztet, amely mellett az állomás es átépítéséig (ld. alább) az egykori raktárépület (Ld. Függelék, 1. kép) is állt. Az áruforgalom még a hetvenes évek első felében, a raktárépület elbontása után is folytatódott. A ma forgalmi célra csak kivételes esetekben használt I. vágánynak a Szárszó felőli kijárat és a régi felvételi épület közti szakaszát egykor elsősorban a Szemesig közlekedő vonatok szerelvényinek tárolására használták (Ld. Függelék, 12. kép). Ilyenek még a nyolcvanas években is közlekedtek. A leghíresebb közöttük a Ganz Vagon- és Gépgyárban 1956-tól 1958-ig gyártott ABbmot típusjelű motorkocsik által vontatott Helikon Expessz volt az ötvenes-hatvanas évek fordulóján, amely ma is visszasírt menetidőket futott. A vágány új felvételi épület és a Lelle felőli kijárat közti szakaszán az átrakóhoz sorolt tehervagonokat tárolták. Ma itt szükség esetén (pl. a körzetben folyó pályamunkák és baleset-, vagy hibaelhárítások idején, amelyekre az ezredforduló után is nem egy példa akadt) a pályafenntartás munkagépeit pihentetik. Az alábbi képeslap az egykori Déli Vasút szemesi vasútállomásának eredeti indóházát mutatja. Az egykori Déli Vasút állomásának eredeti szemesi indóháza 1924-ben. (Dr. Kubinszky Mihály gyűjteményéből, a hozzájárulásával) A következő képeslapon az eredeti indóház már az új felvételi épület mögött és az egykori gyalogos felüljáróval együtt látható. (A kép készítésének időpontja ismeretlen, de a múlt század harmincas éveire tehető.) 3

4 A Déli Vasút szemesi állomásának régi és új indóháza a gyalogos felüljáróval a múlt század harmincas éveiben (Varga Gyula, nyugalmazott forgalmi szolgálattevő gyűjteményéből) Egy feltehetően még később készült kép, amelyen a régi és az új felvételi épület eredeti pompájában együtt látható: A régi és az új felvételi épület feltehetően a harmincas évekből (a Faludy családtól - az állomási tablón) Nagyjából ugyanezen a helyen ma (2008. június) ezt látja a Szemesen vonattal átutazó A Balaton menti vasútvonal a DSA korszakban a megváltozott területi viszonyok miatt jelentősen felértékelődött, mindenekelőtt a hazai idegenforgalom szempontjából. A fürdőturizmus fellendítése érdekében a társaság számos intézkedést tett, a járműpark, valamint a távközlési és biztosítóberendezési infrastruktúra fejlesztése mellett balatoni vasútállomásainak fel- 4

5 vételi épületeit is tetszetősen megújította ben Szemesen is e fejlesztés keretében épült meg a mai felvételi épület, míg más balatoni állomásokon (mint pl. Balatonboglár, vagy Balatonfenyves) a régi épületeket alakították át. Az új építésű felvételi épületeket a század húszas éveinek végén érvényesült általános építészeti felfogás nyomán a neoreneszánsz, illetve (mint a szemesit is) neobarokk stílus jellemezte. A négy vágányt áthidaló gyalogos felüljárót négy évre rá, 1931-ben, Magyarországon elsőként, hegesztett hídszerkezettel építették (melyet a Balatonszemesi Fürdőegyesület szorgalmazott és 7000 pengős támogatással járult hozzá). Mindez Ney Ákos (Budapest, szept. 12. Budapest, nov. 21.) építészmérnök, szakavatott vezetése alatt történt, aki 1925-től 1931-ig a DSA építési igazgatója volt. Az alábbi képeken a mai felvételi épület közterület felőli homlokzata látható. Elsőként egyegy kép az építést követő évből, 1928-ból, majd 1965-ből, ill. saját készítésű képeken ugyanezek ma. Az új felvételi épület 1928-ban (a hozzájárulásával) és ma (2008. június), a gyógyszertár irányából A DSA korszak műszaki fejlesztéseinek egy Szemes vonatkozásában további kiemelt jelentőségű eseménye volt, hogy állomásunk az új felvételi épület megépülésével egy Siemens VES (Vereinigte Eisenbahn Signalwerke) rendszerű és telefongyári gyártású elektrodinamikus vasútforgalmi biztosítóberendezés első létesítési helye is volt. Erről A Magyar Vasút és Közlekedés c. folyóirat áprilisi száma közölt cikket (mely a Szemesi Miújság 2008/6. számában teljes terjedelmében megtalálható.) 5

6 Az új felvételi épület 1965-ben (a hozzájárulásával), és ma (2008. június), a kerékpárútról nézve A cikk beszámol arról, hogy a Magyar Mérnök és Építész Egylet út, vasút és hídépítési szakosztályának akkori ülésén fent említett Ney Ákos miniszteri tanácsos, a DSA igazgatója (sic!) Elektrodynamikai állomás biztosító berendezések a Duna-Száva-Adria vasútnál címmel előadást tartott. Az előadás tárgya a cikk szerint a szemesi állomáson létesített biztosítóberendezés részletes, valamint az ilyen rendszerű berendezések rövid általános ismertetése volt. A cikk végén megemlítik, hogy a berendezés próbaüzeme során szerzett kedvező tapasztalatok alapján annak alkalmazását nemcsak a hasonló kis, hanem a nagyobb állomásokon is fontolóra vették. (Később a MÁV a miskolci vasútállomáshoz rendelt ilyen rendszerű berendezést.) A szemesi volt az egyetlen ilyen berendezés, amely a második világháború pusztításait túlélte. A Budapest-Nagykanizsa vonalon a MÁV korszakban (1932 után) a saját szabványoknak megfelelő, folyamatos pálya-rekonstrukciók történtek (Szemes körzetében utoljára pl. a villamosítás keretében, a 80-as évek végén). Ezekre vonatkozó adatok ugyan nem állnak rendelkezésre, ám egy kicsit a sínekbe hengerelt gyártási adatok is mesélnek. Az állomáson fellelhető legrégebbi sínszálak es, diósgyőri gyártásúak. Az I. és IV. vágány túlnyomórészt ma is ezekből áll, de utóbbi a szárszói kijáratnál 1948 és 53 között az országba került osztrák importból (Donawitz) származókat is tartalmaz (ld. alább). A rakodóvágány sínszálain gyártási adatok nem láthatók. 6

7 A Magyar Vasút és Közlekedés c. folyóirat évi áprilisi számában a szemesi állomáson üzembe helyezett új telefongyári biztosítóberendezésről megjelent cikk első oldala (forrás: A II. világháború utáni első nagyobb volumenű rekonstrukciós munkálatokra a vasútvonalon az előző rendszer harmadik ötéves tervének keretében került sor, amikor is a járműpark fejlesztését (dízelesítés) infrastruktúra-korszerűsítések is kísérték. Kiemelt feladat volt a vasútállomások vágányzatainak és üzemi épületeinek felújítása. Vasútállomásunknak is ebben az időszakban, ben alakult ki jelenlegi arculata. Az egykori gyalogos felüljáró elbontásával együtt ekkor épült az azt kiváltó aluljáró, az új szociális és műszaki (távközlési- és biztosítóberendezéseket befogadó) épület, valamint - a régi felvételi épület helyén - az utasellátó, a mellékhelységekkel. Az állomás átépítési munkálatai - életkép 1968-ból (Kovács Lajos, a vasútállomás nyugalmazott helyettes állomásfőnökének gyűjteményéből) 7

8 Az egykori indóház átépítése 1968 téli hónapjaiban (Kovács Lajos, a vasútállomás nyugalmazott helyettes állomásfőnökének gyűjteményéből) Az Utasellátó épülete ma (2008. június) nagyjából ugyanonnan Az 1968-ban leszerelt gyalogos felüljáró hídszerkezetét, előbb Sásd állomásra, majd onnan 1969-ben Pécsre telepítették, ahol ma is használatban van. Az egykori gyalogos felüljáró és raktárépület (északi oldala) egy képen (a Faludy családtól az állomási tablón) 8

9 Az 1968-ban leszerelt szemesi gyalogos felüljáró ma (2008. június) Pécsett, a Megyeri úti átjárónál éli utóéletét (Hetesi György felvétele) Ekkor került sor a vágányzat átépítésére is, melynek keretében a mellékvágányokat (I., III., és IV.) Szárszó felé kb. 150 m-el meghosszabbították. (A IV. vágányhoz itt használták a Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke (VÖEST) AG Linz-Donawitz által gyártott import sínszálakat.) A forgalom túlnyomó részét hordozó és az utasforgalmat elsődlegesen kiszolgáló II. és III. vágány között szélesített, emelt peront létesítettek. Az I. vágány peronját az új utasellátó épülettől a szárszói kijárat felé ugyancsak megemelték. A II. és III. vágányokat ben Diósgyőrben gyártott sínszálakkal váltották ki. Az I. vágányhoz a gépkocsi parkolónál csatlakozó egykori rakodóvágány Ritkaságszámba menő, az ausztriai VÖEST-től 1948 és 53 között importált sínszálak a szemesi állomáson 9

10 Postamúzeum, Schlick-Nicholson gyártmányú vasúti mozgóposta-kocsi Szemesen a vasút megépüléséig a XVII. században létesült két postaút is áthaladt. Az egyik a Szigetvár Berzence Nagykanizsa Iharos, a másik a Székesfehérvár Siófok Szemes Marcali Iharos vonal volt. Utóbbi a Budát a tengerparttal összekötő viszonylat részét képezte. A vasúti forgalom 1861-es megindulásáig Szemesen ennek egy, a Hunyadi család által épített ló-váltó állomása működött óta ennek egyik volt istállója a mai Postamúzeum, ahol 2005-ben egy Schlick- Nicholson gyártmányú vasúti mozgóposta kocsi is helyet kapott. Az egyedülálló relikviát a Hírközlési Múzeumi Alapítvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával újította fel és az azóta Szemes új vasúttörténeti nevezetességévé lépett elő. Eredetének és történetének ismertetése a Múzeumban azonban nem található. A szakirodalomban fellelhető kapcsolatos adatok ellentmondásai és hiányosságai miatt ez feltehetően nem véletlen. A Ganz és Társa-Danubius Rt.-be 1927-ben beolvadt Schlick-Nicholson Gép-, Waggon - és Hajógyár Rt-nél a MÁV megrendelésére 1923-ban 15 db Fk sorozatú, kéttengelyes. 5,5 m tengelytávolságú, ú.n. posta-kalauzkocsi készült. Ezek egyike a Postamúzeumban kiállított példány, melyet kb. 30 éves szolgálat után, az ötvenes évek közepe táján vontak ki a vasúti közforgalomból. Szolgálati éveinek többségében a (35-ös menetrendi mező számú) Siófok- Kaposvár vonalon közlekedett. A fent említett kocsi-sorozat a történelem - főleg a háborús évek - zűrzavaros eseményeivel összefüggésben legalább két átszámozást élt meg. Az elsőt még 1925-ben, amikor a sorozat kocsijaiban egy ajtós válaszfal beépítésével fűthető kalauzfülkéket alakítottak ki. Az utolsót pedig a háború után, amikor MÁV-pályaszámaikat az F sorozat 700-tól 949-ig terjedő számmezejébe sorolták. A kiállított kocsi történetének szempontjából mindez azért érdekes, mert F sorozatjelzést a MÁV háború előtti számozási rendszerében nem kaphatott. Így a rajta feltüntetett F 756 pályaszám az egykori ténylegesek egyikével sem lehet azonos. A Magyar Királyi Államvasutak megnevezés 1946-ban Magyar Államvasutak -ra változott és a Rákosi-féle köztársasági címer kerül alkalmazásra. Ezért a kocsi a koronás királyi címeres Magyar Királyi Mozgó Posta jelzés és a rajta jelenleg látható MÁV pályaszám együttes feltüntetésével sem közlekedhetett. Mindez természetesen mit sem von le a példásan helyreállított és gazdagon illusztrált vasúti jármű páratlan muzeális értékéből, amely számos vasútmodellező számára fontos mintavételező zarándokhellyé is vált. A Postamúzeumban kiállított Schlick-Nicholson gyártmányú vasúti mozgóposta-kocsi 10

11 A kocsi főkeretének gyártói azonosító táblája Vasúttörténeti vonatkozásban is híres üdülőtulajdonosok Dr. Verebélÿ László ( ) A szemesi üdülőtulajdonosok körében közismert, kiterjedt lélekszámú Verebély család tagjainak többsége köztiszteletben álló, neves orvos-szakemberekből áll, akiket generációk hosszú évtizedei kötnek Szemeshez. A család szóban forgó tagja azonban, mint egyedüli kivétel, mérnökként került azon szaktekintélyek névsorába, akikre a magyar nemzet méltán büszke lehet. Dr. Verebélÿ László neve szorosan kapcsolódik Kandó Kálmánéhoz, közös életművük kiteljesedése 1990 óta Szemesen is fizikai valóság. Dr. Verebélÿ László kapcsolódó munkásságának és érdemeinek megértéséhez azonban szükségesnek mutatkozik néhány szóval, mindenekelőtt Kandóét vázolni. Az 50 Hz-es, egyfázisú nagyvasúti villamos vontatási rendszer hazai megvalósulása Kandó azon korszakalkotó felismerésére alapult, hogy a gazdaságos vasút-villamosítás bázisa csak az országos energiaellátó hálózat lehet. Emellett zseniális találmánya volt az ú.n. fázisváltó berendezés, amely a járműben egyetlen gépezeti egységben valósít meg egy transzformátort, szinkron motort és többfázisú generátort. Dr. Verebélÿ László nevéhez a Kandó-rendszerű vontatójárművek áramellátását szolgáló energiahálózat megtervezése fűződik. Az elsőként villamosított Budapest-Hegyeshalom vasútvonal felsővezeték építési munkáit ő irányította, s az azt tápláló Bánhidai Erőmű is tervei alapján létesült. Verebélÿ László 1906-ban kitüntetéssel szerzett gépészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen és 1910 között tanulmányúton járt az Egyesült Államokban, ahol villamosmérnöki diplomát is szerzett. Ő volt az első okleveles villamosmérnök Európában ben a karlsruhei egyetemen, majd onnan hazatérve, a Ganz Villamossági Gyárban dolgozott tól a Societa Italiana Westinghouse Vado Ligure-i gyárának főmérnöke volt és Kandó munkatársaként részt vett az olasz államvasutak vonalainak villamosítási munkáiban től 1917-ig frontszolgálatot teljesített, majd ban a bécsi AEG Union (Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft) vasútosztályára vezényelték tól a MÁV villamos osztályának vezetője volt. A 50 Hz-es, fázisváltós mozdonyok fejlesztésében és próbaüzemeinek lebonyolításában Verebélÿ 1929-től ismét Kandó Kálmán munkatársaként vett részt. Mindemellett felügyelte az 11

12 első példányok gyártását és futópróbáit, majd (mivel Kandó ezt tragikus módon már nem érhette meg) első útjaikon azokat ő is vezette. A fázisváltós konstrukcióról a külföldi szakértők az 1924-es londoni első Energia Világkonferencián tartott előadásán szerezhettek tudomást, ahol Verebélÿ nem csak a rendszer alapelveit ismertette, hanem az akkor már folyó üzemi próbákról is beszámolhatott. Verebélÿ kiemelkedő érdeme, hogy Kandó fázisváltós rendszerét hazai és külföldi szaklapokban, továbbá egy szakkönyv útján, szakértők széles körében ismertté tette. A MÁV fővonalainak villamosítási sorrendjét az 1930-as években általa kidolgozott távlati tervek határozták meg. Ez megegyezik a ma már a magyar vasút-villamosítás történetében szereplővel. Dr. Verebélÿ László okl. gépész- és villamosmérnök, egyetemi tanár és rektor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja, balatonszemesi üdülőtulajdonos ( ) Verebélÿ László az 1924-ben létrejött Magyar Mérnöki Kamara alapítói közé tartozott, a 30- as bizottság tagjaként részt vett a Kamara megszervezésében es nyugdíjazásáig a Budapesti Műszaki Egyetem elektrotechnikai tanszékének tanára, 1945-től az egyetem rektora és 1949 között, majd 1954-től a Magyar Tudományos Akadémia Tagja volt. Munkásságát 1953-ban Kossuth-díjjal ismerték el. A Dr. Verebélÿ László nevét viselő V63 sorozatú, 154-es pályaszámú Gigant (a hozzájárulásával) Dr. Verebélÿ László emlékét többek között a vasutasok és a vasútbarátok is méltóan ápolják. Nevét a Ganz-MÁVAG és a Ganz Villamossági Művek által gyártott V63-as ( Gigant vasutas becenevű) univerzális villamos mozdony sorozat 154-es pályaszámú tagja viseli, amely - jóllehet, honállomása Miskolc - időnként Szemesen is felbukkan. Az ő nevét vette fel a Kaposvári Vasúttörténeti Egyesület (http://www.vasuttortenet.eoldal.hu/) is, melynek tevékeny- 12

13 sége az ország és a megye vasúttörténetének megismertetése, ill. a vasút, mint közlekedési eszköz népszerűsítése. A névtábla a mozdony oldalán (a hozzájárulásával) Latinovits Zoltán (Budapest, szept Balatonszemes, jún. 4.) Balatonszemes saját vasúttörténetének legismertebb és bizony legfájdalmasabb pontjához érkeztünk. Nehéz kérdések merülnek itt fel: Van-e itt helye, milyen terjedelemben és tartalommal, vajon a végén, vagy az elején???... Bármilyen megrázó évtizedek távlatából is, meg nem történtté tenni nem lehet, s mint Szemes vasúttörténetétől el nem választható, országot felkavaró esemény, egy ilyen összeállításból semmilyen megfontolás alapján nem hiányozhat. (E sorok szerzője, ha már bátorkodik ezért a témához nyúlni, azt mindenesetre a kijáró tisztelettel és alázattal teszi.) Szemben Dr. Verebélÿ Lászlóéval, Latinovits Zoltán életútjának ismertetése és méltatása azonban nem ide tartozik, mint ahogy halálának okai, avagy indítékai sem, legfeljebb a vasútüzemben azzal közvetlen összefüggésben történt események. Két tény mellett azonban nem lehet elmenni: Latinovits Zoltán halála az énjéhez oly közel álló József Attiláénak mintegy ezoterikus hasonmása és annak napja pontosan a trianoni döntés 56. évfordulójára esett Latinovits Zoltán okl. építészmérnök, színművész, író és élsportoló, Jászai- és Balázs Béla-, valamint posztumusz Kossuth-díjas érdemes művész, balatonszemesi üdülőtulajdonos ( ) Részletek Szigethy Gábor a Beszélőben 1998-ban megjelent ANATÓMIAI VÁZLAT című értekezéséből - kommentár nélkül: Hét óra múlt, amikor kilépett a házból. A mentőket kor riasztották, a rendőrségre kor érkezett telefonhívás. A MÁV Vezérigazgatóságára kor érkezett a hivatalos jelentés: 13

14 "Jelentem, hogy a mai 4209 számú vonat kor a Nagykanizsa felőli bejárati jelzésnél az számú szelvényben elgázolta Latinovits Zoltán színművészt. A mentők a helyszínről elszállították, és még a községben meghalt a mentőben, s így a balatonszemesi hullaházba szállították számú vonat kor érkezett az állomásba és 25 perc késéssel indult tovább. A 4216 számú vonat 15 percet állt a bejárati jelzésnél." a 45 éves művész hosszabb ideje József Attila-lázban égett, összefonódott benne saját személye és a tragikus sorsú költőé. Azé a József Attiláé, aki december 3-án Balatonszárszón a vonat kerekei alá vetette magát. Latinovits Zoltán ugyanezt tette június 4- én Balatonszemesen. Verebély orvosprofesszor, akinek ott van villája, azonnal a helyszínre sietett, de segíteni már nem tudott. Az alábbi információkhoz a Szerző saját utánajárással jutott: Balatonszemes vasútállomásán az esemény időpontjában, jún. 4-ének estéjén Varga Gyula forgalomirányító, balatonszemesi lakos volt szolgálatban. A fent idézett, kor kelt jelentést ő írta. A Keszthelytől Budapest Déli pályaudvarig közlekedő 4209 sz. számú sebesvonat szerelvényét a MÁV szolgálatában 1963-tól 1991-ig állt M pályaszámú, NOHAB gyártmányú fővonali dízel-villamos mozdony továbbította. A mozdonyvezető Elsik László, a vonatvezető Vahl Tivadarné volt. Hogy Latinovits Zoltán halála baleset volt-e, vagy sem, máig vitatott kérdés. Amíg a vonat az esettel összefüggő okból az állomáson időzött, a forgalmi irodán Elsik László Varga Gyulát a mozdony vezetőállásából a tragédia pillanatát megelőzően látottakról is tájékoztatta. Jelen sorok írója (aki már NOHAB vezetőállásban is nem egyszer tartózkodott) az akkor és ott elhangzottaknak Varga Gyula mai személyes elbeszélése alapján is hitelt ad, amely pedig (egy a kapcsolatos hivatalos dokumentumokba betekintéssel rendelkező vasutas ismerősöm állításával is összhangban) azt erősíti meg, hogy Latinovits Zoltán halálát nem baleset okozta. Latinovits Zoltánt Balatonszemesen helyezték örök nyugalomra. Sírhelye a tisztelők és az igaz Magyar Emberek zarándokhelye, síremléke a Nemzet megbecsülésének nevezetes és sokatmondó jelképe. Felhasznált irodalom: [1] Gyökér István - Dr. Kubinszky Mihály: Képek a régi magyar vasutakról és vonatokról (Vasúthistória könyvek, KÖZDOK, 1991) [2] Tasnádi Tamás: Megy a gőzös Kanizsára (a Szerző honlapja; www. tastam.fw.hu) [3] Virág Árpád: A Sió és a Balaton közös története/ (KÖZDOK, 2005) [4] A magyar vasút krónikája a XX. Században (MÁV Zrt, Vezérigazgatósága, 2005) [5] Wein Tibor: A Déli Vaspálya Társaság története (Indóház, augusztus) [6] Magyarország vasútállomásai és vasúti megállóhelyei (www.vasutallomasok.hu) [7] Újitások a DSA vasút állomás biztositó berendezéseinél (Magyar Vasút és Közlekedés április, [8] Wein Tibor: Szemes és a Vasút (Szemesi Miújság, július) [9] Vasúti lexikon (MÁV Zrt, Vezérigazgatósága, 2006) [10] Névadónk / Verebélÿ László (A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület honlapja; [11] Sipos Miklós: Befejezte működését a Bánhidai Erőmű (Mérnök Újság/XII. évf. 2. szám, február) [12] Fojtán István: A Kandó rendszerű fázisváltós villamos mozdonyok/egy életmű megkoronázása (Indóház Extra /2008 I. szám) [13] Szigethy Gábor: ANATÓMIAI VÁZLAT (http://beszelo.c3.hu/98/0708/28szig.htm) 14

15 Függelék a SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN c. összeállításhoz Balatonszemes vasútállomás állomásfőnökei Az idevonatkozó adatok meglehetősen hiányosak, és már a MÁV személyzeti nyilvántartást vezető pécsi és nagykanizsai szervezeti egységeinél sem hozzáférhetők. A névsor alapvetően két részre osztható, az állomás átépítése előtti és utáni időkre, amikortól az állomásfőnökök, vagy a mindenkori szervezetben e státusznak megfelelő vezető tisztséget betöltő személyek neve mellett szolgálati éveik is rendelkezésre állnak. (A névsort Kiss István bocsátotta a Szerző rendelkezésére, a feltűntetett szolgálati éveket részben saját utánjárással sikerült összegyűjteni. Ezek pontossága azonban nem garantálható.) A DSA korszak végéig két név áll rendelkezésre, ezek sorrendben valamint Kéth József, Mischon Károly. A rendelkezésre álló képek és az alábbi elismerő oklevél arra enged következtetni, hogy a DSA átadása a MÁV kezelésébe (1932-ben, v.ö. DV történeti áttekintő) az ő szolgálati éveiben történt. Mischon Károly Balatonszemesen lakott, egykori lakhelye a mai Demeter kertészet villája volt. Számos itt felhasznált képet leszármazottai, a Faludy család tagjai hagyományoztak a vasútállomás személyzetére. Ezek az állomás forgalmi irodáján ma egy 50 képet tartalmazó tablón láthatók. Mischon Károly és beosztott tisztjei egyike az egykori raktárépület előtt. A bal oldalon a gyalogos felüljáró tartószerkezete látható, a kép tehát 1931-ben, vagy később készült (a Faludy családtól az állomási tablón) 15

16 Ahogy a korabeli képek, ez az állomáson ma is kifüggesztett elismerő oklevél is arról tanúskodik, hogy a maga idejében Mischon Károly is mindent megtett azért, hogy Balatonszemes vasútállomása a lehető legszebb legyen Mischon Károly a forgalmi irodán. Fent az elismerő oklevél, melynek alapján a kép 1931-ben, vagy később készült (a Faludy családtól - az állomási tablón) 16

17 Mischon Károly és az állomás személyzete, feltehetően a harmincas években (a Faludy családtól - az állomási tablón) A következő három név sorrendben majd rövidebb helyettesi minőségben Zentai József, Selmeczi Antal, Krémer György, akiknek szolgálati éveiről adatok nem állnak a Szerző rendelkezésére, de utóbbi kettő már az ötvenes-hatvanas években szolgált Balatonszemes vasútállomásán. Az állomás átépítése (1969) utáni időktől az alábbi nevek állnak rendelkezésre: A hatvanas években ismeretlen kezdettől 1976-ig: Mészáros György, megbízottként 1975-től 1977-ig: 1977-től 1982-ig: 1982-től 2004-ig: 2004-től (fonyódi telephellyel): Horváth Elek, Erdei Zoltán, Kiss István, Both István. Arcok az állomás elmúlt évtizedeiből Az állomáson úgy hosszú éveken át szolgált, mint évtizedek óta balatonszemesi lakhelyű személyek közül kettő nevét kell kiemelni. Ezek egyike Kovács Lajos nyugalmazott vasúti főfelügyelő, aki jóllehet, csak helyettes állomásfőnöki tisztséget töltött be, e státuszban 1961-től 1975-ig szolgált Balatonszemes vasútállomásán, ezt követően 17

18 (nyugdíjaztatásáig) előbb Szántód-Kőröshegy, majd Balatonföldvár és Balatonszárszó állomásfőnöke volt. Több további, itt felhasznált képet ő bocsátott a Szerző rendelkezésére. Hársfalvi Alajos tartalékos váltókezelő, Selmeczi Antal állomásfőnök és Boskovits Ferencné személypénztáros, a forgalmi iroda előtt a hatvanas években (Ismeretlen szerző képe az állomási tablón) Mészáros György állomásfőnök, Bekő Józsefné személypénztáros és Kovács Lajos forgalmi szolgálattevő, a forgalmi iroda előtt a hatvanas években (Kovács Lajos gyűjteményéből) S bár vezető tisztséget saját akaratából nem töltött be, itt kell megemlíteni Varga Gyula nyugalmazott vasúti főfelügyelő, 1950 óta ugyancsak balatonszemesi lakos nevét is, aki forgalmi szolgálattevőként ideköltözésétől 1987-ig szolgált a balatonszemesi vasútállomáson és az állomás 69-es átépítéséig a cikkben említett Siemens VES (Vereinigte Eisenbahn Signalwerke) biztosítóberendezés szakértő kezelője volt. 18

19 A 4112-es már megint nem tartja a menetrendet Talán éppen valami ilyesmit mondhatott magában a ma 82 éves Varga Gyula bácsi, amikor a 60-as években az órájára nézett (Ismeretlen szerző képe az állomási tablón) Szűts Lajos málházó és váltókezelő, Bekő Józsefné személypénztáros és Csizmadia Szilveszter forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtt, a hatvanas években (Ismeretlen szerző képe az állomási tablón) 19

20 Az állomáson egy másik kifüggesztett elismerő oklevél is található, amely azt tanúsítja, hogy vasútállomásunk Kiss István vezetése idején is úgy a rend és fegyelem, mint a tisztaság terén is élen járt Életképek Egy század eleji képeslap Balatonszemes vasútállomásról egy 17c osztályú mozdonnyal (gyártotta: Wiener Lokomotivfabrik, Floridsdorf) (Forrás: Dr. Kubinszky Mihály / Képek a régi magyar vasutakról és vonatokról) Az egykori gyalogos felüljáró kiváló lehetőséget kínált a fotózásra. A DV 109 (MÁV 302) mozdonysorozat (gyártotta: Wiener Lokomotivfabrik, Floridsdorf) egy ismeretlen tagja által vontatott személyvonat érkezik Szemesre feltehetően a harmincas években (a Faludy családtól - az állomási tablón) 20

A MÁV V43-as sorozatú mozdonyainak kiválasztása, az akkori nemzetközi és hazai mozdonygyártás helyzete. A járműtípus kiválasztásának gondozói

A MÁV V43-as sorozatú mozdonyainak kiválasztása, az akkori nemzetközi és hazai mozdonygyártás helyzete. A járműtípus kiválasztásának gondozói KISTELEKI MIHÁLY arany okleveles gépészmérnök, Európa mérnök nyugdíjas MÁV igazgató A MÁV V43-as sorozatú mozdonyainak kiválasztása, az akkori nemzetközi és hazai mozdonygyártás helyzete. A járműtípus

Részletesebben

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. 1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. Milyen vasutak vannak? Miért, többfajta van? Igen. A mintául szolgáló nagyvasutak nagyon sokfélék

Részletesebben

Wein Tibor: A Déli Vasút története

Wein Tibor: A Déli Vasút története Wein Tibor: A Déli Vasút története Történelmi háttér és előzmények A Fővárost Fiumével a Balaton déli partja mentén összekötő vasút megépítésének terve már a szabadságharc előtti hazai vasútépítési koncepcióban

Részletesebben

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városi Tömegközlekedési Múzeum Szentendre, Dózsa Gy. út út 3., 3., nyitva: áprilistól októberig Földalatti Városi Tömegközlekedési Vasúti Múzeum

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend

Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend 2014. június 20. péntek, 00.00 / Utolsó módosítás: 2014. augusztus 19. kedd, 11.46 Siófok, 2014. június 20. Szombattól nyári menetrend

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Pálinkás József (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 31. (település, dátum)

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

A MÁV 760 mm nyomtávolságú hálózatának dízelesítése

A MÁV 760 mm nyomtávolságú hálózatának dízelesítése Magyar Államvasutak Kárpát-medencei Kisvasutak XIX. Találkozója 2013. február 7. A MÁV 760 mm nyomtávolságú hálózatának Mk48,2034 M.Á.V. Mk49,2004 M.Á.V. Mk45,2008 Ö: 32t K: 5t sz: 18t Malatinszky Sándor

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Irinyi Terv kötöttpályás járműgyártási stratégia

Irinyi Terv kötöttpályás járműgyártási stratégia Irinyi Terv kötöttpályás járműgyártási stratégia Globális tendencia Forrás: iea.org Forrás:UIC 2 Hazai szállított utasok száma (millió fő) 669,3 671,0 671,8 656,9 518,7 519,5 522,1 508,5 481,0 368,4 147,8

Részletesebben

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A TELPÜLÉS 1867. MÁJUSÁBAN KAPOTT VASUTAT Budapest- Hatvan

Részletesebben

A NOHAB-GM ALAPÍTVÁNY 2009. évi közhasznúsági beszámolója

A NOHAB-GM ALAPÍTVÁNY 2009. évi közhasznúsági beszámolója A NOHAB-GM ALAPÍTVÁNY 2009. évi közhasznúsági beszámolója Budapest, 2010. május Közhasznúsági beszámoló Bevezetés Alapítványunk névadója, a svéd NOHAB gyár és annak kimagaslóan megbízható dízelmozdonyai

Részletesebben

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Ügyintéző: Iktatószám: Lócsi Iván VFO/151/1/2008 Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Eset kategóriája: vasúti baleset, ütközés közúti járművel Ideje: 2006. augusztus 30. 10

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai

A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint 1300 állomás

Részletesebben

Európai modellvasúti szabványok. Vasúttörténeti korszakok Magyarországon. Ajánlás 2007

Európai modellvasúti szabványok. Vasúttörténeti korszakok Magyarországon. Ajánlás 2007 MOROP Európai modellvasúti szabványok Vasúttörténeti korszakok Magyarországon NEM 813H Ajánlás 2007 1. Általánosságok A NEM 800 2. pontja alapján Magyarországon a következõ vasúttörténeti korszakokat és

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

A kisvasút története. A kezdetek. A kisvasút története MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)

A kisvasút története. A kezdetek. A kisvasút története MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu) A kezdetek [1]A balatonfenyvesi gazdasági vasút (a továbbiakban GV) az 1960-as években még több mint ezer km vágányhálózattal bíró gazdasági vasutak vállalat utolsó, még üzemelő képviselője. A kisvasút

Részletesebben

Az egyéni közlekedés rugalmasságával szemben a közösségi közlekedésben az igénybe vevőnek egy kötött menetrendhez igazodnia kell. A rendszer vonzóvá

Az egyéni közlekedés rugalmasságával szemben a közösségi közlekedésben az igénybe vevőnek egy kötött menetrendhez igazodnia kell. A rendszer vonzóvá 1 2 3 4 Az egyéni közlekedés rugalmasságával szemben a közösségi közlekedésben az igénybe vevőnek egy kötött menetrendhez igazodnia kell. A rendszer vonzóvá tételében segít, ha a menetrend könnyen megjegyezhető,

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

A DÉLI VASÚT 29. SOROZATÚ GÖZMOZDONYA

A DÉLI VASÚT 29. SOROZATÚ GÖZMOZDONYA A DÉLI VASÚT 29. SOROZATÚ GÖZMOZDONYA Az a világviszonylatban tapasztalható általános érdeklődés és törekvés, hogy az emberiség kultúrtörténetében érdemekben olyan felbecsülhetetlen jelentőséget elért

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Új megoldások, legújabb fejlesztések a GYSEV-nél. Előadó: Ungvári Csaba Vezérigazgató-helyettes, GYSEV Zrt.

Új megoldások, legújabb fejlesztések a GYSEV-nél. Előadó: Ungvári Csaba Vezérigazgató-helyettes, GYSEV Zrt. Új megoldások, legújabb fejlesztések a GYSEV-nél Előadó: Ungvári Csaba Vezérigazgató-helyettes, GYSEV Zrt. A GYSEV Zrt. Infrastruktúra-hálózata Leközlekedtetett vonatok, 2015: Személyszállító vonat: 135.300

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 4. rész Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal Építés leállítása

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései Csépke András üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 2015. február 26. Kápolnásnyék A MÁV Csoport alaptevékenysége VASÚTI PÁLYAMŰKÖDTETÉS VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

Részletesebben

A Déli Vaspálya Társaság története

A Déli Vaspálya Társaság története Másfél évszázad a vasút históriájának boszorkányüstjében A Déli Vaspálya Társaság története A 017-es Nohab különvonatával robog a 30-as vonalon 2004-ben (fotó: Máthé Zoltán) 14 INDÓHÁZ 2006. AUGUSZTUS

Részletesebben

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV születése 1872. okt. 15. Koncesszió a Győr (Raab) Sopron (Oedenburg) - Neufeld/Leitha vonal építésére Victor von Erlanger báró részére -az állam részéről

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

XIX. Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozó

XIX. Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozó XIX. Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozó 2013.02.06. Budapest-Keleti pu. MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft. (9700 Szombathely, Szövő u.85.) info@mvj.hu www.mvj.hu MVJ telephelyei Tulajdonosi struktúra

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

A Német Vízirendőrség PT.3s hajói

A Német Vízirendőrség PT.3s hajói Classic Fast Ferries 2003. április 9-13. oldalak (Fordította SRY) Christof Schramm A Német Vízirendőrség PT.3s hajói 1950-ben Németországban a Hesseni Vízirendőrség (Wasserschutzpolizei), amely a Rajna

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége

A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége Fischer Szabolcs egyetemi tanársegéd 1 1. Bevezetés Amennyiben a lokális hiba/sad nagysága meghaladja a vonalra engedélyezett sebességhez tartozó

Részletesebben

A 90 éves Lillafüredi Állami Erdei Vasút jubileumi éve 2010

A 90 éves Lillafüredi Állami Erdei Vasút jubileumi éve 2010 A 90 éves Lillafüredi Állami Erdei Vasút jubileumi éve 2010 A LÁEV rövid története Az első vasúti szerelvény fával megrakva 1920. november 14-én futott be Garadnáról a miskolci Fáskertbe. A mellékvonal

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra

Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra Hamarosan útra kel a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, hogy utasaival együtt megtegye immáron tradicionális útját Erdély gyönyörű tájain át. 2010. május 21-24.

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás Ügyintéző Iktatószám Chikán Gábor VFO / 324 / 1 / 2008 Tárgy: Eset kategóriája: Ideje : Helye: A baleset bejelentése: a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása vasúti baleset, ütközés vasúti

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

Gyorsvonati gőzmozdonyfejlesztés Magyarországon Előzmény: Egy kis gőzmozdony történelem bizonyos helyreigazítás okán

Gyorsvonati gőzmozdonyfejlesztés Magyarországon Előzmény: Egy kis gőzmozdony történelem bizonyos helyreigazítás okán SÜVEGES LÁSZLÓ okl.gépészmérnök, tanácsadó főmérnök Ganz Motor Kft. Gyorsvonati gőzmozdonyfejlesztés Magyarországon Előzmény: Egy kis gőzmozdony történelem bizonyos helyreigazítás okán A Vasútgépészet

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

MÓDOSUL A REPTÉRI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, ELINDUL AZ ÉJSZAKAI VILLAMOS-KÖZLEKEDÉS

MÓDOSUL A REPTÉRI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, ELINDUL AZ ÉJSZAKAI VILLAMOS-KÖZLEKEDÉS MÓDOSUL A REPTÉRI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, ELINDUL AZ ÉJSZAKAI VILLAMOS-KÖZLEKEDÉS A Debrecen Airport folyamatos utasforgalmának növekedéséhez, valamint a repülőtérhez kapcsolható vállalkozások kiszolgálására,

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

Megoldás az alagút biztonságos építésére. Második Temze alagút Tower Hill Vine Lane. Első földalatti vasút Paddington-Farrington

Megoldás az alagút biztonságos építésére. Második Temze alagút Tower Hill Vine Lane. Első földalatti vasút Paddington-Farrington BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 1. rész Az első alagutak, London, első Temze alatti alagút Megoldás az alagút biztonságos építésére Második Temze alagút Tower

Részletesebben

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Jelmagyarázat (A Normen Europäischer Modellbahnen, NEM 006 alapján.) Kedves BaráTTunk! Formaújdonság

Jelmagyarázat (A Normen Europäischer Modellbahnen, NEM 006 alapján.) Kedves BaráTTunk! Formaújdonság www.vasuttmodell.hu vasuttmodell.blog.hu www.facebook.com/vasuttmodell 2 Jelmagyarázat (A Normen Europäischer Modellbahnen, NEM 006 alapján.) Formaújdonság Kedves BaráTTunk! Ez már a második vasuttmodell

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban Vasútfejlesztési támogatások változásai a 2014-2020-as időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. június 5. RAILHUC, Budapest 1 2014-2020-as vasúti támogatások az Európai

Részletesebben

Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz.

Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz. Ha belföldi kirándulást tervez, nem kell otthon hagynia kerékpárját! Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz. BALATON-PART

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1 Tartalom 1.A

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

Az M469-estől az M61-esig

Az M469-estől az M61-esig mezei istván okleveles gépészmérnök nyugdíjas MÁV mérnök főtanácsos Az M469-estől az M61-esig Összefoglaló A MÁV második világháború utáni vontatás korszerűsítésének egyik legnevezetesebb eseménye volt,

Részletesebben

Boráros tér - Csepel HÉV vonal használatbavételi engedélye. AS65 fénysorompó Pesterzsébet használatbavételi engedélye

Boráros tér - Csepel HÉV vonal használatbavételi engedélye. AS65 fénysorompó Pesterzsébet használatbavételi engedélye Sorszám Azonosító Tárgy 5. sz. melléklet Engedélyek - HÉV infrastruktúra UVH/VF/380/5/2011. UVH/VF/1042/0/2011. UVH/VF/1052/0/2011. UVH/VF/1178/0/2011. KU/VF/967/39/2009. Határozat Budapest - Csepel HÉV

Részletesebben

TURA VÁROS BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT

TURA VÁROS BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TURA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert indokolatlannak tartja a gyorsvonati

Részletesebben

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON Borbély László FORMEN- VASÚT Kft. - VÁGÁNY- SZERVIZ Kft. Dunaharaszti, 2012. április 19. FORMEN Vasút Kft.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

Járművek. Mk48-as mozdonyok (2948) Járművek MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)

Járművek. Mk48-as mozdonyok (2948) Járművek MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu) Mk48-as mozdonyok (2948) [1]Az 1950-es évek végén a korábbi keskeny nyomközű motorkocsik gyártása során szerzett tapasztalatokat felhasználva dízelmozdony tervezésébe kezdtek a győri Wilhelm Pieck Vagon

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

A NOHAB-GM ALAPÍTVÁNY évi közhasznúsági beszámolója

A NOHAB-GM ALAPÍTVÁNY évi közhasznúsági beszámolója A NOHAB-GM ALAPÍTVÁNY 2010. évi közhasznúsági beszámolója Budapest, 2011. június Közhasznúsági beszámoló Bevezetés Alapítványunk névadója, a svéd NOHAB gyár és annak kimagaslóan megbízható dízelmozdonyai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről Időpont: 2009. május 30. (szombat). 14:00 óra Helyszín: Az egyesület klubhelyisége a Kapostüskevári vasúti megállóhelyen Kemenczei

Részletesebben

A PRIMO története. ahogy az egykori fejlesztők emlékeznek rá

A PRIMO története. ahogy az egykori fejlesztők emlékeznek rá A PRIMO története ahogy az egykori fejlesztők emlékeznek rá Hogyan kezdődött Dr. Tick József A PRIMO szoftvere Tiszai Tamás A PRIMO hardvere Manno Sándor A PRIMO klaviatúrája Örley Gábor A Sárisápi MGTSZ

Részletesebben

Pályaudvarok, vasútállomások

Pályaudvarok, vasútállomások Pályaudvarok, vasútállomások Két tényező szerint csoportosíthatók a pályaudvarok és a vasútállomások, építésük és rendeltetésük szerint, ez utóbbi és méretük alapján különíthetők el egymástól. Míg a vasútállomások

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Kivilágítható jelzőtáblák

Kivilágítható jelzőtáblák Kivilágítható jelzőtáblák Budapesti története A kezdetben egyáltalán nem alkalmaztak jelzőtáblákat a közúti forgalomirányító jelzőlámpákhoz. A poroszos sávonkénti irányítás előtérbe kerülésével jelent

Részletesebben

110 éves a 42-es villamosvonal. A BKV Zrt. és a Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület kiállítása 2010. november 14.

110 éves a 42-es villamosvonal. A BKV Zrt. és a Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület kiállítása 2010. november 14. 110 éves a 42-es villamosvonal A BKV Zrt. és a Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület kiállítása 2010. november 14. Előzmények A ma 42-es vonalként ismert pályaszakasz a lőrinci vasút szárnyvonalaként

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A Tisza tó környékének közlekedése

A Tisza tó környékének közlekedése A Tisza tó környékének közlekedése Piros András KTI Nonprofit Kft, Észak Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda Kunhegyes, 2008. szeptember 19. A Tisza tó Tiszai átkelési lehetőségek a Tisza tó

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

MÁV vasúti járművek évfordulói, 2011

MÁV vasúti járművek évfordulói, 2011 MÁV vasúti járművek évfordulói, 2011 Összefoglaló A magyar vasúti járműgyártás és a MÁV igen gazdag járműtörténeti múltjának tárgyi emlékei többé-kevésbé közismertek. A következő összeállítással azokat

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

3. A helyiérdekű vasutak építészete

3. A helyiérdekű vasutak építészete 3. A helyiérdekű vasutak építészete A helyiérdekű vasutak épületeinek, ahogy ezt már a korábban épített fővonalak létesítményeinél a gyakorlat bebizonyította, a forgalmi szolgálat, az utazóközönség, az

Részletesebben