Szitó Imre. A projekt tervben felvázolt, állapotfelmérésre vonatkozó kérdések:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szitó Imre. A projekt tervben felvázolt, állapotfelmérésre vonatkozó kérdések:"

Átírás

1 Ökoterápia és önellátás: fenntartható bentlakásos intézmények - Az ökoterápiás program lezárását követő állapot leírása és összehasonlító elemzése kérdőíves attitűdfelmérés alapján Bevezető áttekintés Szitó Imre A projekt céljait, tevékenységi körét, a célcsoport bemutatását és a program hatására vonatkozó kérdésfeltevéseket a bemeneti mérést leíró tanulmányban részletesen ismertettük. Itt röviden felelevenítjük a méréshez tartozó főbb tartalmakat, majd rátérünk a kimeneti mérések eredményeinek bemutatására. Az ökoterápiás program célcsoportjai felnőtt korú pszichiátriai gondozásban élő személyek és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakóotthonokban nevelkedő serdülőkorúak. Az ökoterápiás módszertan tevékenységi területei: 1) Élményszerző utazások a fiatalok/idősek számára 2) Fenntartható természetközeli kiskertek tervezése az intézményeken belül 3) A kiskertek létrehozása az intézmény lakóival és dolgozóival közösen A projekt tervben felvázolt, állapotfelmérésre vonatkozó kérdések: a) Az alkalmazott ökoterápia módszerei alkalmasak-e a két célcsoportban a mentális/szociális egyensúly kialakítását elősegíteni? b) Van-e mérhető változás a bentlakók állapotában? A bemeneti és a kimeneti állapotfelmérés eszköze egy 69 tételből álló, A természet és Én c. kérdőív volt. A kérdőívre a válaszokat egy 7-fokú Likert-típusú skálán kellett megadni. A kitöltés jeligésen történt. A több hónapos program lezárása után a kimeneti mérésekhez szükséges kérdőív felvétel, adatgyűjtés augusztusában valósult meg. A kérdőív kezdeti rövid változatából származó adatokat mellőzve, csak a teljes körűen kitöltött kérdőívekkel foglalkozunk az adatfeldolgozás során, így a program indulásakor 34 személy, a program zárásakor 23 személy véleményére támaszkodunk. Az itt olvasható részvételi létszám nem képezi le pontosan a résztvevők létszámát, azonban mintavétel és elemzés céljára alkalmas. In vivo helyzetben lebonyolított programok estében az ilyenfajta változékonysággal minden akciókutatásnak szembe kell néznie. 1

2 A kérdőíves adatgyűjtés főbb területei, a kérdőív skálái Kertészkedés iránti attitűd a) A kertészkedés, mint képesség- és kapcsolatfejlesztés b) A kertészkedés, mint rekreáció, Kapcsolat a természettel a) Harmónia a természettel b) A természet megbecsülése Ragaszkodás a lakóhelyhez a) Ragaszkodás a tájhoz és a fizikai környezethez b) Ragaszkodás az emberi kapcsolatokhoz Kötődés az állatokhoz a) Gondoskodás, érzelmi kapcsolat b) Védelem idetartozó tételek Érzelemszabályozás, dühkezelés a) Bosszú ide tartozó tételek b) Sértettség (rágódás) Reziliencia a) Küzdés b) Önbecsülés, célok, időperspektíva A bemeneti adatokra támaszkodó állapotfelmérés eredményei Leíró jellemzők kvartilis_a Medián kvartilis_f kert- képesség 4,50 5,25 6,13 kert- rekreáció 3,57 5,29 5,93 öko-harmónia 5,71 6,57 öko-megbecsülés 3,89 4,78 5,67 kötődés-lakóhely 3,58 4,83 5,83 kötődés-emberek 4,50 5,50 6,50 düh_bosszú 2,63 4,00 5,38 düh_sértettség 3,67 6,33 reziliens_küzdés 2,33 3,67 4,50 reziliens_önbecsülés 5,67 6,33 7,00 állat_gondozás 5,08 6,00 6,67 állat_védelem 4,50 5,88 1. táblázat 2

3 reziliens_önbecsülés állat_gondozás öko-harmónia kötődés-emberek kert- rekreáció kert- képesség düh_sértettség állat_védelem kötődés-lakóhely öko-megbecsülés düh_bosszú reziliens_küzdés 4,00 3,67 6,33 6,00 5,71 5,50 5,29 5,25 4,83 4,78 A program lezárását követő állapotfelmérés eredményei Leíró jellemzők kvartilis_a Medián kvartilis_f kert- képesség 4,38 5,38 5,75 kert- rekreáció 3,50 4,67 5,50 öko-harmónia 4,00 5,67 6,17 öko-megbecsülés 4,17 6,33 kötődés-lakóhely 3,33 3,67 5,17 kötődés-emberek 4,00 4,75 5,75 düh_bosszú 2,80 3,20 4,20 düh_sértettség 3,00 4,33 5,33 reziliens_küzdés 3,00 3,67 reziliens_önbecsülés 4,67 6,33 állat_gondozás 4,29 5,71 állat_védelem 4,25 4,63 5,25 2. táblázat A bemeneti és a programot követő minta attitűdértékei medián sorrendjének bemutatása és elemzése Bemeneti középértékek sorrendje 7,00 6,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Medián 1. ábra - Program előtti medián értékek 3

4 öko-harmónia kert-képesség öko-megbecsülés reziliens_önbecsülés állat_gondozás kötődés-emberek kert-rekreáció állat_védelem düh_sértettség kötődés-lakóhely reziliens_küzdés düh_bosszú 3,20 3,67 3,67 5,67 5,38 4,75 4,67 4,63 4,33 7,00 Programot követő középértékek sorrendje 6,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Medián 0,00 2. ábra Programot követő medián értékek A két időpontban elvégzett mérés mediánsorrendje jól mutatja, hogy a finomhangolású ugyanakkor pszichometriai szempontból általában mellőzött sorrendi értékek eltérése fontos információkat hordoz, melyek nem közömbösek a program jelentősége szempontjából. Szembetűnő különbség a két ábra értékei között, hogy a programot követő mérés eredményei alacsonyabbak, de ezek nem szignifikánsak, az értelmezés szempontjából nem jelentősek. Ennek kapcsán szeretném felidézni a bemeneti tanulmányban megfogalmazódó előretekintő értékelést az átlagok kontextus nélküli szemléletére vonatkozóan: Az eredményesség vizsgálatok értelmezésekor mindig fel kell vetnünk azt a lehetőséget, hogy az attitűd értékeknek létezik egy optimális zónája, mely a Likert-skála középértékéhez képest enyhén pozitív. Az optimális zóna tartományát 4-5,5 közötti sávra becsüljük. Ha a bemeneti vizsgálatnál bármely területen kiemelkedően magas érték tapasztalható, amely kívül van az optimális zónán, akkor ennek legfeljebb a megtartása várható, de további növekedése kevésbé elképzelhető, - enyhe csökkenése viszont az optimális zóna felé közeledésként értelmezhető, amely egyfajta realitás-tapasztalat beépülésére utal az idealizált vélekedésekhez képest a vizsgált személyeknél. 4

5 A sorrend szerint elfoglalt helyek és azok változásai tehát sokkal több információt hordoznak. a) Az 1. ábrán magas értékkel rendelkezik a reziliencia-önbecsülés eleme, az állatok gondozása, a természettel megélt harmónia és az emberekhez kötődés. A program befejeztével most, - ahogyan a 2. ábra is mutatja - ebből a 4 területből kettő tartozik a legfontosabb négy csoportjába, a természettel megélt harmónia és a rezilienciaönbecsülés eleme. A természettel megélt harmónia azonban most az első helyen szerepel a korábbi harmadikhoz képest, a program tartalmával összhangban. b) Új terület a kertészkedés, mint képesség, - ez a tevékenység négy hellyel vált jelentősebbé, mely eredmény ugyancsak összefügg a program tartalmával. c) A leglátványosabb jelentőség-változás a természet értékeinek a megbecsülésére vonatkozó területen történt. Az ökológiai tudatosságra vonatkozó tartalom nyolc helyet lépett előre. Ez már önmagában elégedettségre adhat okot a program eredményessége tekintetében. d) A vizsgált területek klaszterpárjai különváltak egymástól az attitűd bemeneti vizsgálatánál, ez többnyire most is így van, de a természettel megélt harmónia és az ökológiai elköteleződés kapcsolata szorossá vált, közel vannak egymáshoz a sorrendben. 1) A kezdő és a záró mérés szerint egyaránt a legnehezebb megvalósítani a reziliens küzdést. E terület mindkét esetben a rangsor végén helyezkedik el. 2) A bosszú alacsony rangsorhelye mindkét esetben pozitív értelmű, de a program lefutása után a sértettség, tehát a dühkezelés másik eleme is két hellyel vált halványabbá. Ezek negatív tartalmú tételek, tehát a rangsor végére szorult helyzetük pozitív jelentésű. 3) A többi terület rangsorbeli elmozdulásai nem utalnak közvetlen programelemekre. Az ökológiai értékek megbecsülése a programban résztvevők körében Nemcsak a rangsorhely változása érzékelteti az ökológiai értékek megbecsülésében lezajlott attitűdváltozást, hanem a hagyományos statisztikai eljárással végzett számítás is. Ezt mutatja a variancia-analízis táblázata, a 3. ábra: 5

6 ANOVA Table 1 beavatkozás Sum of df Mean F Sig. Squares Square résztvevő ökomegbecsül * Between (Combined) 8, ,711 6,178,019 előtt_után Groups Within Groups 40, ,410 Total 49, kontroll ökomegbecsül * Between (Combined) 2, ,592 3,813,100 előtt_után Groups Within Groups 16,316 24,680 Total 18, táblázat - A résztvevők bemeneti és kimeneti átlagértékei közötti eltérés szignifikáns, p< 0,05, de a kontrollcsoporté nem (p=0,10) Az átlagok szintjén ezt az eredményt szemlélteti a 3. ábra: 7,00 6,00 4,00 Az ökológiai értékek megbecsülése a résztvevők körében 3,86 4,92 5,22 5,97 3,00 2,00 1,00 0,00 bemeneti kimeneti bemeneti kimeneti résztvevő kontroll 3. ábra A programban résztvevők átlagértékei közti különbség szignifikáns. 1 az SPSS program statisztikai táblázata 6

7 A természet megbecsülése skálához tartozó tételek: 2. Szándékosan legyalogolom a rövidebb távolságokat ahelyett, hogy elvitetném magam azért, hogy megvédjem a környezetet. 11. Amikor csak lehetséges, inkább zuhanyozom a kádban való fürdés helyett, hogy több vizet spóroljak. 40.n A növények és állatok azért vannak, hogy az emberek javát szolgálják. 46.n Az embernek minden joga megvan ahhoz, hogy tetszése szerint átalakítsa a természeti környezetet. 52.n Az embereknek nem kell alkalmazkodniuk a természetes környezetükhöz. 57.n Az ember arra lett teremtve, hogy uralkodjon a természet többi képviselője felett. 64.n Az emberek táplál(koz)ása érdekében erdőket, mezőket le kell tarolni azért, hogy például gabonát lehessen termeszteni rajtuk. 67.n Annyira fontos autópályákat építeni, hogy emiatt az útba eső erdőrészeket és mezőket mindenképp el kell pusztítani. 69.n A szúnyogok tavakban szaporodnak, ezért jobb lenne lecsapolni a tavakat, aztán a helyüket földdel feltölteni és kukoricát termeszteni rajta. Milyen attitűd-tartalmak támogatják A természet megbecsülése skála értékének változását? Nem tekintjük ezt az eredményt olyannak, amely független lenne a többi attitűdtartalomtól, jóllehet azoknál nem tud kimutatni a jelenlegi kutatás változásbeli különbségeket. A variancia-analízissel kimutatható különbség a változás felszíni struktúráját ragadja meg, míg másfajta elemzések a mélystruktúra felé haladnak. A mélystruktúra irányába történő haladás rámutat arra, hogy milyen nézetek változása járul hozzá az egy ponton kimutatható különbséghez. A mélystruktúra elemzés egy hasonló program újabb vagy további elemeinek átgondolását lenne hivatott elősegíteni. A címben foglalt kérdésre a nem-lineáris kapcsolatokat, összefüggéseket feltárni képes, klaszter-elemzésen nyugvó döntési-fa elemzés illetve a neurális hálózatok statisztikai eljárás képes választ adni. 7

8 4. ábra A természet megbecsülése attitűd-terület kapcsolati struktúrája látható, döntési-fa elemzés segítségével. Az ábra azt mutatja, hogy a bosszú-dühkezelés kérdéseivel összefüggésben áll a programban résztvevők esetében az ökológiai értékek megbecsülésének alakulása, - mert ahol a bosszúállási szándék egészen alacsony, nincs romboló érzelem (node3: bosszú<= 2,2), ott a természet megbecsülése magas (érték: 6,001), - ahol a bosszú feszültsége magasabb 8

9 (node4: bosszú>2,2), ott már alacsonyabb 4,14 a természet megbecsülése, ezt az értéket viszont tovább modulálja az állatokról való gondoskodás szándéka, mely ha hiányzik, akkor a természet megbecsülése csak 3,69 (node8), ellenkező esetben pedig 4,53 (node9). A természet megbecsülése magasabb értékkel rendelkező ágán a kertészkedés, mint rekreáció jelenik meg és ez a nem-fejlesztett, azaz kontroll csoport tagjainak jellemzője, - s ezen az ágon is akkor magasabb a természet megbecsülése (6,12, node10), ha a bosszú-érték viszonylag alacsony (bosszú<=3,0). Bármilyen meglepő, a természet értékeinek elismerése összefüggésben áll a dühös érzések feldolgozásának állapotával. A dühös érzelmeket pedig az állatokhoz való kötődés is képes pozitívan befolyásolni. A mélystruktúra elemeinek feltárását a neurális hálózatok modell 2 is elősegíti. Az ábrán látható, hogy kevésbé az állatgondozás, mint inkább az állatvédelem attitűdjének alakulása játszik nagy szerepet a természet megbecsülésének alakulásában. 5. ábra A természet megbecsülése attitűd alakulásában fontos szerepet játszó tényezőket mutatja be. Fontos tényezőknek tekinthetők az 50% fölöttiek. Az állatvédelmen kívül további tényezők a kertészkedés, mint ismeret, képesség, a kertészet, mint rekreáció, a bosszú kezelésének itt is nagy jelentősége van, - később lép be a jelentős tényezők sorába az önbecsülés és az állatok gondozása. 2 SPSS Multilayer Perceptron modell 9

10 Összegzés: Az ökoterápiás programra vonatkozó összehasonlító mérés a következő eredmények megfogalmazását teszi lehetővé: 1. Az ökoterápiás program eredményeként attitűdbeli áthangolódás következik be az érintetteknél, melynek fókuszpontját képezi a természettel megélt harmónia, ehhez kapcsolódik a reziliencia-önbecsülés eleme. 2. A kertészkedés, mint képesség, - ez a tevékenység négy hellyel vált jelentősebbé, mely eredmény az előbbihez hasonlóan ugyancsak összefügg a program tartalmával. 3. A leglátványosabb jelentőség-változás a természet értékeinek a megbecsülésére vonatkozó területen történt. Az ökológiai tudatosságra vonatkozó tartalom nyolc helyet lépett előre. Ez már önmagában elégedettségre adhat okot a program eredményessége tekintetében. 4. A kezdő és a záró mérés szerint egyaránt a legnehezebb megvalósítani a reziliens küzdést. E terület mindkét esetben a rangsor végén helyezkedik el. 5. A bosszú alacsony rangsorhelye mindkét esetben pozitív értelmű, de a program lefutása után a sértettség, tehát a dühkezelés másik eleme is két hellyel vált halványabbá. Ezek negatív tartalmú tételek, tehát a rangsor végére szorult helyzetük pozitív jelentésű. 6. A többi terület rangsorbeli elmozdulásai nem utalnak közvetlen programelemekre. 7. Statisztikailag igazolható, hogy a programban résztvevők körében szignifikánsan növekedett a természet megbecsülése iránti attitűd. 8. A természet megbecsülése iránti attitűd mélystruktúrájához tartozik a düh kezelése, az állatok gondozása, az állatvédelem és a kertészeti tevékenységre vonatkozó attitűd. Ezek az összefüggések és gondolatok egy hasonló program újabb vagy további elemeinek kiválasztásához nyújthatnak ajánlásokat. 10

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó Program Javaslat az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára és az intézményi megvalósítás támogatására

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról kutatási jelentés 2013. június A kutatásban résztvevő szervezetek: Állami Számvevőszék Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Econventio

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 4.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 4. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 4. Medgyesi Márton Róbert Péter: A MUNKA-ATTITÛDÖK IDÔBELI VÁLTOZÁSA 1989 1997 KÖZÖTT A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 59 AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKBAN 1 Kinyik Margit Bevezetés A formális, szervezeti keretek között zajló önkéntes

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére

A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. július augusztus (608 634. o.) GALASI PÉTER NAGY GYULA A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére 2000 májusától

Részletesebben

266 Határhatások. Hálózatok

266 Határhatások. Hálózatok 266 Határhatások Hálózatok Határok mentén, határok felett A magyar szlovák ukrán hármashatár aktorainak együttműködési hálózata Gerő Már ton Micsinai Is t ván Tanulmányunkban a határ szervezetközi fontosságát

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek Készítette: Major Klára A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁRPÁSI

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI 61 Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI? A szerzõk a BIOHEAD-CITIZEN

Részletesebben

Antiszemita előítéletesség a mai magyar társadalomban Kutatási jelentés

Antiszemita előítéletesség a mai magyar társadalomban Kutatási jelentés 0 1 Antiszemita előítéletesség a mai magyar társadalomban Kutatási jelentés Budapest, 2014 2 A Tett és Védelem Alapítvány megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 2013 novemberében kutatást

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS. az Exportfejlesztési Pályázati Rendszerről (1990-1997)

ÉRTÉKELÉS. az Exportfejlesztési Pályázati Rendszerről (1990-1997) Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság ÉRTÉKELÉS az Exportfejlesztési Pályázati Rendszerről (1990-1997) Készítették: Éliás Péter, Imre Szilárd, Soltész Anikó OMFB értékelési koordinátor: Balogh Tamás SEED

Részletesebben

TESTI TUDATOSSÁG ÉS EGÉSZSÉG

TESTI TUDATOSSÁG ÉS EGÉSZSÉG 10.12663/PSYHUNG.2.2014.2.3 TESTI TUDATOSSÁG ÉS EGÉSZSÉG A testi tudatosság és az egészség összefüggésének empirikus vizsgálata zumba fitness-t gyakorló, rendszeresen jógázó és nem sportoló nőkből álló

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Kutatási záróbeszámoló A kutatás megrendelője: Budapest XX. kerület Önkormányzata Monitor Társadalomkutató Intézet, 1998 Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

Avizsgálatunk alapvetõ célja az volt, hogy egyéves idõközzel megismételt adatfelvétellel

Avizsgálatunk alapvetõ célja az volt, hogy egyéves idõközzel megismételt adatfelvétellel Varga Attila Országos Közoktatási Intézet, Iskolafejlesztési és Integrációs Központ Diákok környezeti attitûdjei A tanulmány az Országos Közoktatási Intézetben lezajlott, környezeti neveléssel foglalkozó,

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése

TÁMOP-5.4.1-12. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben