BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ MÉRLEG (ezer Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET..."

Átírás

1

2

3

4

5 BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ MÉRLEG (ezer Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Számviteli politika főbb vonásai Általános rendelkezések, illetve megállapítások Értékcsökkenési leírás Társasági beszámoló kiegészítő melléklet táblái (ezer Ft) Mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Vevőkkel szembeni követelések Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések értékvesztése Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke összetétele Céltartalék Szállítókkal szembeni kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások Eredmény-kimutatás soraihoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagköltség, igénybevett, egyéb szolgáltatások értéke Egyéb személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb bevételei és ráfordításai Rendkívüli eredmény Mérleg és eredményelemzés MAGYAR ÜZEM MÉRLEG (ezer Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A GYSEV Zrt. tulajdonviszonyai Mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Immateriális javak és tárgyi eszközök összesített leltára Kincstári vagyon Kincstári kötelezettség Befektetett pénzügyi eszközök leltára GYSEV részesedéssel működő érdekeltségek Osztrák fióktelep hozzárendelt tőke rendezés Befektetésekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek Készletek Vevőkkel szembeni követelések Egyéb rövid lejáratú követelések Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke összetétele Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék

6 Céltartalék Hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Szállítókkal szembeni tartozások Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt bevételek és ráfordítások Anyagjellegű költségek, igénybevett szolgáltatások Egyéb személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi bevételek, ráfordítások Rendkívüli bevételek, ráfordítások Kincstári vonalak bevételei, ráfordításai Társasági adóalap Mérlegen kívüli információk Adott-kapott garanciák (Forint) Hosszú lejáratú hitelekhez kapcsolódó jelzálogjogok (Forint) Opciós, határidős ügyletek (Forint) Tevékenységenkénti létszám, bér és egyéb személyi jellegű kifizetések (ezer Ft) Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tiszteletdíjai (ezer Ft) Költségvetési működési hozzájárulások (millió Ft) Mérlegen kívüli követelés Veszélyes hulladékok Egyéb mérlegen kívüli információ MAGYAR ÜZEM CASH-FLOW (ezer Ft) Felügyeleti jelentések (ezer Ft) Pályavasút felügyeleti jelentése Mérleg (pályavasút) Eredménykimutatás (pályavasút) Cash-flow (pályavasút) Tevékenységi kimutatás (pályavasút) Tevékenység értékelése (pályavasút) Személyszállítás felügyeleti jelentése Mérleg (személyszállítás) Eredménykimutatás (személyszállítás) Cash-flow (személyszállítás) Tevékenységi kimutatás (személyszállítás) Tevékenység értékelése (személyszállítás) Közszolgáltatási szerződés 6. melléklet szerinti táblázat Gépészeti tevékenység felügyeleti jelentése Mérleg (Gépészeti tevékenység) Eredménykimutatás (Gépészeti tevékenység) Cash-flow (Gépészeti tevékenység) Tevékenységi kimutatás (Gépészeti tevékenység) Tevékenység értékelése (Gépészeti tevékenység)

7 Háttérszolgáltatás felügyeleti jelentése Mérleg (Háttérszolgáltatás) Eredménykimutatás (Háttérszolgáltatás) Cash-flow (Háttérszolgáltatás) Tevékenység értékelése (Háttérszolgáltatás) Központi irányítás felügyeleti jelentése Mérleg (Központi irányítás) Eredménykimutatás (Központi irányítás) Cash-flow (Központi irányítás) Tevékenység értékelése (Központi irányítás) OSZTRÁK ÜZEM MÉRLEG (euró) EREDMÉNYKIMUTATÁS (euró) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (euró) Mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítő információk (euró) Immateriális javak és tárgyi eszközök összesített leltára Befektetett pénzügyi eszközök Vevőkkel szembeni követelések Egyéb rövidlejáratú követelések Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Beruházási hozzájárulás harmadik személytől Céltartalék Szállítókkal szembeni kötelezettség Rövidlejáratú hitelek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk (euró) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű költségek, igénybevett szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi bevételek, ráfordítások Mérlegen kívüli információk (ezer euró) Fejlesztési és működési hozzájárulások Belső elszámolású (saját vonali) pályahasználati díj (euró) Tevékenységenkénti létszám, bér Üzletágak mérlegei, eredménykimutatásai (euró) Pályavasút mérlege, eredménykimutatása Mérleg (pályavasút) Eredménykimutatás (pályavasút) Személyszállítás mérlege, eredménykimutatása Mérleg (személyszállítás) Eredménykimutatás (személyszállítás) Vontatás mérlege, eredménykimutatása Mérleg (vontatás) Eredménykimutatás (vontatás) Háttérszolgáltatás mérlege, eredménykimutatása Mérleg (háttérszolgáltatás)

8 Eredménykimutatás (háttérszolgáltatás) OSZTRÁK ÜZEM CASH-FLOW (ezer euró) TÁRSASÁGI CASH-FLOW (ezer Ft)

9 BEVEZETŐ RÉSZ 2012-ben az alábbi főbb események befolyásolták társaságunk működését: A korábban MÁV Zrt. által vagyonkezelt Szombathely - Kőszeg, Szombathely - Zalaszentiván, Körmend - Zalalövő, Szombathely - Porpác- Hegyeshalom - Rajka vasútvonalakat október 1-től a GYSEV Zrt. üzemelteti, a vonalakon a személyszállítási tevékenységet társaságunk végzi a 2011/12-es decemberi menetrendváltástól. A Közlekedés Operatív Program keretében kerül sor a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal teljes korszerűsítésére és a Sopron-Szombathely vasútvonal korábbi fejlesztésének befejezésére. A program 50 milliárd Ft értékben tartalmaz fejlesztéseket (85%-ban az EU Kohéziós Alapjából, 15%-ban magyar központi költségvetési és osztrák állami forrásból) ben befejeződött a Sopron Szombathely - Szentgotthárd vonalak korszerűsítése szeptemberében megtörtént a Soproni külön szintű csomópont átadása. A Szombathelyi külön szintű csomópontot októberben fejeztük be, a 4 db motorvonat beszerzés lezárása 2014 évre húzódik át. Pályavasúti tevékenységünk keretfeltételeit a ös időszakra vonatkozó, Magyar Állam és a GYSEV Zrt. közti Pályahálózat-működtetői szerződés, személyszállítási tevékenységünket a es időszakra érvényes Közszolgáltatói szerződés szabályozza. A tevékenységeknél az éves megrendeléseket és a konkrét finanszírozási szabályokat az idei évre vonatkozó záradék tartalmazza. A Magyar Állam a 15/2012. számú Kormányrendelet alapján évben 9 milliárd 659 millió Ft-ot biztosított a közszolgáltatási tevékenységhez, valamint 4 milliárd 541 millió Ft-tal járult hozzá a pályaműködtetési kiadásainkhoz. A 2012-es évet érintő költségtérítések előzetes (még nem auditált és a megrendelő NFM által jóvá nem hagyott) elszámolása alapján a pályahálózat-működtetésnél 248 millió Ft költségtérítést kell visszafizetni, a személyszállításnál 715 millió Ft többlet-költségtérítést igénylünk. A GYSEV CARGO Zrt. a GYSEV Zrt-nek a 2011-es eredményéből 730 millió Ft osztalékot fizetett, melynek pénzügyi rendezésére júliusban került sor, a kapott osztalék javítja a magyar üzem eredményét. A devizában felvett hiteleinknél a év végihez képest erősebb HUF/EUR árfolyam (311,13 helyett 291,29) és az egyéb devizás tételek átértékelése 41 millió Ft pénzügyileg nem realizált árfolyamnyereséget eredményezett. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) határozata alapján 300 milliós bírságot kellett Társaságunknak fizetnie, melyet egyéb ráfordításként számolunk el. A GVH a vizsgálatban érintett társaságokat (MÁV, RCH, GYSEV) az Európai Uniós versenyszabályok megsértése (a vasúti árufuvarozási piac felosztására, illetve az árufuvarozási díjak meghatározására vonatkozó megállapodásaikkal) miatt büntette 6

10 meg. A határozattal kapcsolatban Társaságunk jogorvoslati eljárást kezdeményezett, amely még nem zárult le. Az Osztrák Vámhivatallal vámbírságot szabott ki a 2011-ben kiszervezett áruszállításhoz és logisztikához tartozó vámolási tevékenység korábbi években elkövetett szabálytalanságai miatt. A ráfordítást előző éveket érintő ráfordításként illetve arról a részről, melyről nem kaptunk határozatot céltartalékként szerepel a könyveinkben összesen 437 millió Ft értékben. Kifizetésére a forrást a GYSEV CARGO Zrt.-től 2013-ban elszámolandó osztalékbevétel adja. A Sopron Szombathely - Szentgotthárd vasútvonal-felújítási EU-s projekt keretében megvalósított beruházások vagyona jelenleg a GYSEV könyveiben szerepel. Az MNV Zrt részére történő vagyonátadás és vagyonkezelésbe történő visszavétel az átadásátvétel tisztázatlanság miatt nem történt meg. A számviteli törvény szerinti kötelezettségének üzembe helyezés utáni értékcsökkenés elszámolása a GYSEV nem tud eleget tenni. A jövőbeni aktiválásakor visszamenőlegesen elszámolandó évi értékcsökkenésre 1 milliárd 542 millió Ft céltartalékot képeztünk a es évekhez hasonló módon. A céltartalékképzés növeli a társasági adóalapot. Társaságunk Magyar üzeménél a 156 millió Ft-os adózás előtti eredményhez kapcsolódóan az adóalapot növelő és csökkentő tételek eredményeként 257 millió Ft adófizetési kötelezettség keletkezett. Az EU-s projekt társasági adóalapot, így a fizetendő adót is növelő hatása a vagyonrendezésig megmarad évtől az Osztrák Államszövetséggel és Burgenland tartománnyal a 7. Középtávú Beruházási Program (MIP) hátralévő idejére, a es időszakra 4 éves infrastruktúra-támogatási megállapodást kötöttünk. A szerződés szerint a Szövetségi Állam átlagosan évi 3,95 millió eurót, Burgenland tartomány évi 50 ezer eurót ad támogatásként, a GYSEV pedig 1 millió euró önrészt mutat fel a pályavasút beruházási és karbantartási munkáihoz. Az infrastruktúra-munkálatok részére az Államszövetség 3 millió 473 ezer eurót, Burgenland tartomány pedig 50 ezer eurót bocsátott rendelkezésre (a GYSEV arányos önrészét a évi magas beruházási munkák során kell felhasználni majd). A Társaság Ausztriában végzett személyszállítási tevékenységének szerződéses háttere átalakításra került. Ennek értelmében új PSO (Public Service Obligations) alapú, a 1370/2007 EK rendeletnek megfelelő szerződéseket kötött Társaságunk a Szövetségi Állammal és Burgenland tartománnyal (illetve azok képviselőivel a SCHIG mbh-val és a VOR GmbH-val). A január 1-től hatályos szerződések 2020-ig illetve 2019-ig szólnak. Az új szerződések szerint a Társaság által az Ausztriában végzett személyszállítást a Szövetségi Állam és Burgenland tartomány tényleges (menetrendi szintű) megrendelése alapján végezzük a felmerült költségek szolgáltatási díjként történő megfizetése mellett. A Szövetségi Állam 2012-re vonatkozóan 4 millió 765 ezer euró értékű, Burgenland tartomány 3 millió 237 ezer euró értékű vonatkilométerteljesítményt rendelt meg a GYSEV-től. Az ausztriai nyugdíjakra képzett céltartalék-állomány újrakalkulációját biztosításmatematikai módszerekkel elvégeztük. A céltartalékok értéke 400 ezer euróval csökkent, javítva így 2012-es eredményünket. 7

11 Az Alapszabály 36. -a kimondja, hogy amennyiben az osztrák üzem hozzárendelt tőkéje az Alapszabályban meghatározott 4 millió 300 ezer euró kétharmada alá csökken, a társaság köteles a tőke eredeti értékét helyreállítani. A es évek negatív mérleg szerinti eredményével a saját tőke az előírt mérték alá csökkent. A tulajdonosok döntése alapján az osztrák üzem hozzárendelt tőkéjének a leányvállalatok által fizetett osztalékból történő 2 millió 346 ezer eurós rendezésére született határozat, melynek pénzügyi rendezésére 2012 júliusában került sor. Az összegből az osztrák üzem a konszernen belüli kötelezettségeit teljesítette, illetve a felhalmozott szállítói tartozásokat rendezte. Áruszállítási tevékenységünket tulajdonosi jóváhagyással január 1-től kiszerveztük, a magyarországi áruszállítási tevékenységet a GYSEV CARGO Zrt., az ausztriai áruszállítási tevékenységet a Raaberbahn Cargo GmbH keretében végezzük. A GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa 100 %-ban a GYSEV Zrt., a logisztikai tevékenység ellátásához szükséges ingatlanbérleteket, a vasúti teherkocsik karbantartását, a trakciós szolgáltatásokat, a háttérszolgáltatási tevékenységeket a társaság a GYSEV Zrt-től veszi igénybe. A Raaberbahn Cargo GmbH tulajdonosa 100 %-ban a GYSEV CARGO Zrt., a trakciós szolgáltatásokat, a vonali állomásokon lévő áruszállítási tevékenységeket, a háttérszolgáltatási tevékenységeket a társaság a GYSEV Zrt-től veszi igénybe. Társaságunk évtől több vasúti tevékenységei engedéllyel rendelkezik, integrált vasúttársaságként működik. A évi CLXXXIII. törvény (a vasúti közlekedésről) valamint az 50/2007.(IV.26.) GKM-PM együttes rendelet (a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről) alapján, a GYSEV Zrt. magyar üzeme mint integrált vasúti társaság tekintetében megtörtént a tevékenységek számviteli elkülönítése. A számviteli elkülönítésre vonatkozó részletes szabályokat - a számviteli politika részét képező - belső számviteli elkülönítési szabályzat tartalmazza. Előző évhez képest a teljesítményeink a következőképpen alakultak: Magyar üzem Osztrák üzem Összesen vonatkilométer (1000) utasfő (1000) utaskm (1000)

12 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ 9

13 A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút két ország területén működő társaság. Az osztrák és a magyar állam is tulajdonosa, ezért tartjuk fontosnak, hogy mindkét területet (osztrák üzem illetve magyar üzem) bemutassuk. Az egyes üzemek eredménye önállóan tükrözi a gazdálkodást, a két üzem tételeinek összevonásával készülő társasági beszámoló pedig az egymásnak nyújtott teljesítmények, követelések illetve kötelezettségek kiszűrése után egységben mutatja a társaság valós pénzügyi, vagyoni helyzetét. Társaságunknál a 2006-os gazdasági évtől bevezetésre került SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer megteremtette a lehetőségét, hogy az osztrák üzem gazdasági eseményeit - a magyar számviteli törvény előírásának megfelelően a társasági beszámolóban tételesen szerepeltethessük. A társasági beszámoló összeállításánál alkalmazott módszertan: - az osztrák üzem immateriális és tárgyi eszközmozgások forintra történő átszámítására un. historikus árfolyamot alkalmazunk. A nyitó eszközállomány forintosítása a december 31-i (252,73 HUF/EUR) árfolyamon megtörtént. A tárgyévi mozgások elszámolásánál az aktiválás napján érvényes árfolyamokat alkalmazzuk, - az osztrák üzem saját tőke összetevőinek forintosításánál szintén historikus árfolyamot használunk, rögzítve a nyitó állomány esetében a december 31.-i árfolyamot, - az osztrák üzem gazdasági eseményei a teljesítés napján érvényes árfolyamon, az osztrák könyvekben történő rögzítéssel egyidejűleg, automatikusan kerülnek be a társasági beszámolóba, év végén: - a két üzem egymással szembeni követelését-kötelezettségét, valamint az egymással szemben elszámolt bevételeit-ráfordításait kiszűrtük, - a devizában jelentkező követeléseket, kötelezettségeket, céltartalékokat, aktívpasszív időbeli elhatárolásokat, valamint a pénzeszközöket átértékeltük az év végi (291,29 HUF/EUR) árfolyamra, mint nem realizált árfolyameltérés. 10

14

15

16

17 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Számviteli politika főbb vonásai 1. Általános rendelkezések, illetve megállapítások Vállalatunk az SAP vállalatirányítási szoftver alkalmazásával vezeti könyveit. A rendszerben három beszámoló készül: magyar törvényi előírásoknak megfelelő, osztrák üzem gazdasági eseményeit is tételesen tartalmazó társasági beszámoló magyar törvényi előírásoknak megfelelő magyar egyedi beszámoló osztrák törvényi előírásoknak megfelelő osztrák egyedi beszámoló A vállalkozás székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. A beszámolót a GYSEV Zrt. vezérigazgatója, Kövesdi Szilárd, Zalaegerszeg, Ősz utca 16. illetve általános vezérigazgató-helyettese, Skála János, 9423 Ágfalva Liget utca 3. írja alá. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy a Számvitel vezetője, Jókuti Miklós, Nagycenk, Dózsa körút 71. Regisztrációs szám: Társaságunk évi könyvvizsgálatát illetve beszámolójának auditálását a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. végzi. Ezen tevékenységük szerződés szerinti nettó díja ,- Ft. Az üzleti év január 01-től december 31-ig tart, a beszámoló fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja február 28. Az eredménykimutatást összköltség eljárás módszerével készítjük el. A mérleg és eredménykimutatás sémája a számviteli törvényben rögzített A változat. A mérleg, eredménykimutatást a számviteli törvény szerint az 1-9. számlaosztályok alkalmazásával állítjuk össze. A költségek felbontására valamint a vállalati információs rendszer igényeinek kielégítésére ún. kontrolling objektumokat használunk. (költséghelyek, kontrolling rendelések) A Társaság eszközeit és forrásait, valamint a tevékenységek bevételeit és ráfordításait egységes számlarenden belül az 50/2007. (IV.26.) GKM-PM együttes rendelet alapján öt üzletágra különítjük el. Ezek a következők: Pályavasúti üzletág Személyszállítási üzletág Gépészet Háttérszolgáltatás Központi irányítás Az elkülönítés alapján a magyar üzemben öt üzletági mérleg és eredmény-kimutatás, az osztrák üzemben négy üzletági mérleg és eredménykimutatás készül, mivel ott nem vasúti tevékenységeket végző üzletág nincs. A devizában nyilvántartott követeléseinket, kötelezettségeinket a beszámoló forduló napján érvényes MNB árfolyamon értékeljük át. Év közben könyveléskor - tételesen a devizában keletkezett követelés, illetve kötelezettség tételeket a teljesítés időpontjában érvényes MNB árfolyamon forintosítjuk. 14

18 Értékvesztést indokolt esetben a befektetett pénzügyi eszközöknél, az egyéb követeléseknél, illetve a készletekre számolunk el. A vevőknél az értékvesztést korosítás alapján, szakterület véleményezése után, a törvényi előírások figyelembevételével képezzük. 2. Értékcsökkenési leírás Az elszámolás hasznos élettartam alapján, az adótörvény leírási kulcsainak megfelelően történik, eltérő leírási kulcsokat a következő esetekben használunk: Megnevezés Társasági adó törvény (%) Számvitel politika (%) Rendezői kitérők* 4 14,5 Biztosító berendezések Villamos felsővezeték 8 4 IC kocsik Vasúti vontató és önhajtású járművek, kivéve: Taurus mozdonyok V43, M Két áramrendszerű mozdony 20 4 Vasúti vontatott járművek, kivéve: konténer száll. Kocsi, IC kocsik Fokozott igénybevételű utak 2 4 Elektromos vezetékek, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8 4 Légvezetékes hálózat tartóoszlopokkal 8 4 Fémszerkezetek közül az olajtartály 14,5 4 Kőolaj vezetékek közül a Sopron olajkút vezetékrendszer 6 4 Vonalátvétel során állományba került használt üzemkörön kívüli eszközök 6 20 Still targoncák 14,5 12 Vontatási transzformátor állomások közül a Sopron-Ny. transzformátor állomás 14,5 9 Vasúti jegykiadó gépek 33 14,5 Villamos váltófűtő berendezések 14,5 8 * az adótörvény szerintinél magasabb leírási kulcsot használunk a nagy fizikai igénybevétel miatt Az értékcsökkenés elszámolása: A tárgyi eszközöket egyedi beszerzési értéken vesszük nyilvántartásba. Az értékcsökkenést az eszköz bruttó értéke alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével, lineáris kulccsal számoljuk el. Az amortizáció elszámolása havonta történik. A magyar üzem esetében 100 ezer Ft, illetve az osztrák üzem esetében 400 euró egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket használatbavételkor értékcsökkenési leírásként, egy összegben számoljuk el, analitikusan, csoport-tételszámon mennyiségi nyilvántartást vezetünk, amely a főkönyvi elszámolás alapja. 15

19 3.1. Társasági beszámoló kiegészítő melléklet táblái (ezer Ft) A társasági beszámoló mérleg és eredmény-kimutatás sorait alátámasztó kiegészítő melléklet: A társaság mérlegét és eredmény-kimutatását alátámasztó kiegészítő melléklet tábláihoz nem fűzünk megjegyzést, mivel az egyes táblák magyarázatai megtalálhatóak a magyar és osztrák üzemi beszámolók kiegészítő mellékletének tábláinál. A kiegészítő melléklet azon tábláit, melyek vagy csak a magyar, vagy csak az osztrák üzemi beszámolóhoz kapcsolódnak a társasági beszámoló mérleg, ill. eredmény-kimutatás kiegészítő mellékleteként nem szerepeltetjük Mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Vevőkkel szembeni követelések Követelés én Pénzügyi rendezés ig Fennmaradt követelés Egyéb rövid lejáratú követelések Költségvetési követelések Következő időszak ÁFA követelése BMVIT*-el kapcsolatos követelés Munkavállalókkal szembeni követelés VOR*-ral kapcsolatos követelés Egyéb Összesen * BMVIT: Osztrák Közlekedésügyi, Innovációs és Technológiai Szövetségi Minisztérium ** VOR: Közlekedési Szövetség Keleti- Régió Követelések értékvesztése Követelések Követelések nyilvántartásba vételi értéke Nyitó értékvesztés Elszámolt értékvesztés Visszaírt értékvesztés Év végi átértékelés Halmozott értékvesztés áruszállításból és szolgáltatásból egyéb követelések Összesen Aktív időbeli elhatárolások Következő évben befolyt, tárgyévet érintő árbevételek Következő évet terhelő ráfordítások, tárgyévi kifizetése Összesen

20 Saját tőke összetétele csökkenés növekedés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A társasági mérlegben szereplő jegyzett tőke megegyezik a GYSEV Zrt. magyar üzemének jegyzett tőkéjével, tekintettel arra, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű részvénytársaságról van szó Céltartalék csökkenés növekedés EU projekt eszközök értékcsökkenése Nyugdíjkifizetés Jubileumi jutalom, törzsgárda Végkielégítés Ki nem vett szabadság Túlóra Osztrák Vámhivatallal szembeni kötelezettség Egyenruha GPLA vizsgálat Várható nyugdíjba-vonulási, jubileumi jutalom Villamos vonalhálózat bérleti díj Korengedményes nyugdíj Egyéb Összesen: Szállítókkal szembeni kötelezettségek Kötelezettség Pénzügyi rendezés ig Fennmaradt kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Költségfinanszírozási hitel db kétáramnemű mozdony hitele Logisztikai raktárhitel Sopron Bank Használt vasúti eszközök (motorkocsik) hitel Raktárcsarnok hitel II Unicredit Bank rulirozó forgóeszköz hitel Folyószámlahitel Összesen

21 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Költségvetési kapcsolatos kötelezettség Következő időszakot terhelő ÁFA kötelezettség Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettség KIKSZ előleg ingatlan Sp-Szhely-Szentgotthárd Visszafizetendő pályavasúti költségtérítés Merkantil Bank lízing kötelezettség Osztrák Vámhivatallal szembeni kötelezettség HH-Csorna-Porpác projekt előleg Visszafizetendő személyszállítási költségtérítés Szhely-Zalaszentiván projekt előleg Győr-Sp-oh két vágányosítás projekt előlege Nem számlázott szállítók GREMO projekt előleg SETA projekt előleg Közlekedésbiztonság I. projekt előleg BMVIT-tel ill. tartománnyal kapcsolatos kötelezettség VOR-ral szembeni kötelezettség Vasi Volán Körmend állomás projekt előleg KIKSZ előleg előkészítés Sp-Szhely-Szentgotthárd Egyéb ÖSSZESEN: Passzív időbeli elhatárolások Osztrák állami hozzájárulás beruházáshoz csökkentve az eddig elszámolt értékcsökkenéssel Magyar állami beruházásokra kapott összeg, csökkentve az eddig elszámolt értékcsökkenéssel Egyéb idegen forrásból megvalósított beruházások passzív elhatárolása csökkentve az eddig elszámolt értékcsökkenéssel Eurofima állami átvállalás miatti elhatárolás Sp-Szh-Szgh. EU-s projekt előkészítés támogatás elhatárolása Sp-Szh-Szghárd EU-s projekt támogatás elhatárolása Győr-Sp-oh kétvágányúsítás projekt támogatás elhatárolása Vasi Volán P+R projekt támogatás elhatárolása Széchenyi faluja projekt támogatás elhatárolása GREMO projekt támogatás elhatárolása GYSEV P+R projekt támogatás elhatárolása Tárgyévet terhelő, következő évben kifizetett költségek, ráfordítások Tárgyévben pénzügyileg rendezett, következő éveket illető árbevétel Összesen

22 Eredmény-kimutatás soraihoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Értékesítés nettó árbevétele Belföldi Export Összesen Pályavasúti bevétel Vasúti személyszállítás Gépészet bevétele Vendéglátás bevétele Egyéb vállalk. tevékenység bev Háttérszolgáltatás bevétele Összesen: Exportértékesítés 2012 Termékexport Európai Unió 0 Európai Unión kívüli országok 0 Európai Unió Szolgáltatásexport Európai Unión kívüli országok 0 Összesen Egyéb bevételek Költségvetéstől kapott személyszállítási költségtérítés Költségvetéstől kapott pályavasúti költségtérítés Céltartalék felhasználása Kapott kártérítés Előző éveket érintő bevételek Kapott késedelmi kamat Vasutas Ösztönző MÁV dolgozók támogatás Értékvesztés visszaírása Értékesített tárgyi eszközök Egyéb bevétel Összesen:

23 Anyagköltség, igénybevett, egyéb szolgáltatások értéke Segédanyag Vontatási energia Üzem és fűtőanyag, gázolaj Elektromos energia Gázfelhasználás, víz, távhő Étkezési nyersanyag felhasználás Személyi használatú munka-, és védőruha Nyomtatvány költségek Jövedéki adó visszatérítés Anyag költség Biztosítások Hatósági díjak Tagdíjak Bankköltségek Közbeszerzési költségek Folyószámlavezetési díj (MÁV) Egyéb szolgáltatások értéke Kocsibérek belföldi, külföldi Mozdonybérlet Vasútvonal használat ÖBB-től vontatás Karbantartás Egyéb bérleti díjak Egyéb igénybevett szolgáltatások Egyéb igénybevett vasúti szolgáltatások Szakértői díjak Vontatási energiával kapcsolatos szolgáltatás Köztisztasági díjak, mosás Őrzés-védelem Posta, telefon Jogi tanácsadás költségei Hirdetés, reklám költségei Elektromos energiával kapcsolatos szolgáltatás Szállás, közlekedés Távhő díjjal, gázzal, vízdíjjal kapcsolatos szolgáltatás Alap- és alkalmazott kutatás költségei Szállítás, rakodás Szakkönyvek, előfizetések Igénybevett szolgáltatások értéke

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET...

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli politika főbb vonásai... 13 1. Általános rendelkezések,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben