BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ MÉRLEG (ezer Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET..."

Átírás

1

2

3

4

5 BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ MÉRLEG (ezer Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Számviteli politika főbb vonásai Általános rendelkezések, illetve megállapítások Értékcsökkenési leírás Társasági beszámoló kiegészítő melléklet táblái (ezer Ft) Mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Vevőkkel szembeni követelések Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések értékvesztése Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke összetétele Céltartalék Szállítókkal szembeni kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások Eredmény-kimutatás soraihoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagköltség, igénybevett, egyéb szolgáltatások értéke Egyéb személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb bevételei és ráfordításai Rendkívüli eredmény Mérleg és eredményelemzés MAGYAR ÜZEM MÉRLEG (ezer Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A GYSEV Zrt. tulajdonviszonyai Mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Immateriális javak és tárgyi eszközök összesített leltára Kincstári vagyon Kincstári kötelezettség Befektetett pénzügyi eszközök leltára GYSEV részesedéssel működő érdekeltségek Befektetésekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek Készletek Vevőkkel szembeni követelések Egyéb rövid lejáratú követelések Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke összetétele Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Céltartalék

6 Hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési hitelek Szállítókkal szembeni tartozások Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Eredmény-kimutatás soraihoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt bevételek és ráfordítások Anyagjellegű költségek, igénybevett szolgáltatások Egyéb személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi bevételek, ráfordítások Rendkívüli bevételek, ráfordítások Kincstári vonalak bevételei, ráfordításai Társasági adóalap Mérlegen kívüli információk Adott-kapott garanciák (Forint) Hosszú lejáratú hitelekhez kapcsolódó jelzálogjogok (Forint) Tevékenységenkénti létszám, bér és egyéb személyi jellegű kifizetések (ezer Ft) Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tiszteletdíjai (ezer Ft) Költségvetési hozzájárulások (millió Ft) Mérlegen kívüli követelés Veszélyes hulladékok Egyéb mérlegen kívüli információ MAGYAR ÜZEM CASH-FLOW (ezer Ft) Felügyeleti jelentések (ezer Ft) Pályavasút felügyeleti jelentése Mérleg (pályavasút) Eredménykimutatás (pályavasút) Cash-flow (pályavasút) Tevékenységi kimutatás (pályavasút) Tevékenység értékelése (pályavasút) Áruszállítás felügyeleti jelentése Mérleg (áruszállítás) Eredménykimutatás (áruszállítás) Cash-flow (áruszállítás) Tevékenységi kimutatás (áruszállítás) Tevékenység értékelése (áruszállítás) Személyszállítás felügyeleti jelentése Mérleg (személyszállítás) Eredménykimutatás (személyszállítás) Cash-flow (személyszállítás) Tevékenységi kimutatás (személyszállítás) Tevékenység értékelése (személyszállítás) Közszolgáltatási szerződés 6. melléklet szerinti táblázat Vontatás felügyeleti jelentése Mérleg (vontatás) Eredménykimutatás (vontatás)

7 Cash-flow (vontatás) Tevékenységi kimutatás (vontatás) Tevékenység értékelése (vontatás) Nem vasúti tevékenység felügyeleti jelentése Mérleg (nem vasúti tevékenység) Eredménykimutatás (nem vasúti tevékenység) Cash-flow (nem vasúti tevékenység) Tevékenység értékelése (nem vasúti tevékenység) Központi irányítás felügyeleti jelentése Mérleg (Központi irányítás) Eredménykimutatás (Központi irányítás) Cash-flow (Központi irányítás) Tevékenység értékelése (Központi irányítás) OSZTRÁK ÜZEM MÉRLEG (euró) EREDMÉNYKIMUTATÁS (euró) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (euró) Mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítő információk (euró) Immateriális javak és tárgyi eszközök összesített leltára Befektetett pénzügyi eszközök Vevőkkel szembeni követelések Egyéb rövidlejáratú követelések Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Beruházási hozzájárulás harmadik személytől Céltartalék Szállítókkal szembeni kötelezettség Rövidlejáratú hitelek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk (euró) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű költségek, igénybevett szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi bevételek, ráfordítások Mérlegen kívüli információk (ezer euró) Fejlesztési és működési hozzájárulások Belső elszámolású (saját vonali) pályahasználati díj (euró) Tevékenységenkénti létszám, bér Üzletági mérlegek, eredménykimutatások (euró) Pályavasút mérlege, eredménykimutatása Mérleg (pályavasút) Eredménykimutatás (pályavasút) Áruszállítás mérlege, eredménykimutatása Mérleg (áruszállítás) Eredménykimutatás (áruszállítás) Személyszállítás mérlege, eredménykimutatása Mérleg (személyszállítás)

8 Eredménykimutatás (személyszállítás) Vontatás mérlege, eredménykimutatása Mérleg (vontatás) Eredménykimutatás (vontatás) Háttérszolgáltatás mérlege, eredménykimutatása Mérleg (háttérszolgáltatás) Eredménykimutatás (háttérszolgáltatás) OSZTRÁK ÜZEM CASH-FLOW (ezer euró) TÁRSASÁGI CASH-FLOW (ezer Ft)

9 BEVEZETŐ RÉSZ 2010-ben az alábbi főbb események befolyásolták társaságunk működését: A Közlekedés Operatív Program keretében kerül sor a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal teljes korszerűsítésére és a Sopron-Szombathely vasútvonal korábbi fejlesztésének befejezésére. A program 50 milliárd Ft értékben tartalmaz fejlesztéseket (85%-ban az EU Kohéziós Alapjából, 15%-ban magyar központi költségvetési és osztrák állami forrásból) ben a pályaátépítési, villamosítási és biztosítóberendezési munkák vágányzárak keretében folytak, az utómunkálatok évre áthúzódnak, 2012-ben várható a Soproni és Szombathelyi külön szintű csomópontok átadása. A motorvonat-beszerzésre vonatkozó közbeszerzési tender 2011 februárjában került kiírásra. A Magyar Állam évben 5 milliárd 500 millió Ft-ra emelte a személyszállítási költségtérítést, valamint 1 milliárd 300 millió Ft-tal járult hozzá a pályaműködtetési kiadásainkhoz. A személyszállításnál a vonalátépítések miatt tartandó vágányzárakkor a személyvonati közlekedtetést az érintett vonalakon vonatpótló buszokkal oldottuk meg, így ezen idő alatt pályahasználati díj és mozdonyhasználati költség nem merült fel, ezért a közszolgáltatói tevékenységnél kevesebb indokolt költség merült fel, csökkentve a közszolgáltatói költségtérítési igényt. A Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon kiépítendő távvezérlés miatti létszámcsökkentés és a 2010-es korengedményes nyugdíjazások miatt tovább csökkent a létszám, a két rendkívüli eseményre 2009-ben céltartalékot képeztünk. Mivel megnövekedett magasépítményi karbantartási igényeinket részben saját erőforrásból valósítjuk meg, így a távvezérlés miatti létszámcsökkenés alacsonyabb lett a tervnél, így a képzett céltartalékok feloldása miatt az elszámolásból 2010-ben eredményünk keletkezett. A 2010-es évre az Osztrák Közlekedési Minisztériummal (BMVIT-tel) és Burgenland tartománnyal megkötött infrastruktúra-támogatási megállapodás hozzájárul a pályavasúti tevékenység működéséhez összesen 2 millió 40 ezer euró értékben, melyből 574 ezer eurót infrastrukturális beruházásokra, 1 millió 466 ezer eurót karbantartásokra fordítottunk. A Burgenland tartomány vezetésével megkötött 15 éves megállapodás a évre is biztosít a személyszállítási közszolgáltatás működéséhez 500 ezer euró forrást. A minőségi személyszállítási szolgáltatások biztosításának érdekében a BMVIT új működési támogatási formát dolgozott ki a magánvasutak részére, ebből Társaságunk a 2010-es évben megközelítőleg 1,1 millió eurós forráshoz jutott. A tartományi és a minisztériumi összességében 1,6 millió euró költségtérítés hozzájárul a bevétellel nem fedezett költségek részbeni megtérítéséhez, azonban a tevékenység továbbra is veszteséges. 6

10 A közlekedési minisztériummal a kombinált fuvarozás támogatására szóló megállapodás alapján a konténer forgalom után járó bevétel-kiegészítést a évre is megkapjuk (1 millió 737 ezer euró). Társaságunk évtől több vasúti tevékenységei engedéllyel rendelkezik, integrált vasúttársaságként működik. A évi CLXXXIII. törvény (a vasúti közlekedésről) valamint az 50/2007.(IV.26.) GKM-PM együttes rendelet (a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről) alapján, a GYSEV Zrt. magyar üzeme mint integrált vasúti társaság tekintetében megtörtént a tevékenységek számviteli elkülönítése. A számviteli elkülönítésre vonatkozó részletes szabályokat - a számviteli politika részét képező - belső számviteli elkülönítési szabályzat tartalmazza. Az alapszabály 36. -a kimondja, hogy amennyiben az osztrák üzem saját tőkéje az induló ezer euró kétharmada alá csökken, a társaság köteles a tőke eredeti értékét helyreállítani. Az elmúlt két év negatív mérleg szerinti eredményével a saját tőke az előírt mérték alá csökkent, így a társaság a lehető leghamarabb eleget kell hogy tegyen ezen kötelezettségének. Áruszállítási tevékenységünket január 1-től kiszerveztük, a magyarországi áruszállítási tevékenységet a GYSEV CARGO Zrt., az ausztriai áruszállítási tevékenységet a Raaberbahn Cargo GmbH keretében végezzük. Követeléseinkre a magyar üzemnél 449 millió Ft értékvesztést számoltunk el a számviteli törvény előírásainak megfelelően. Előző évhez képest a teljesítményeink a következőképpen alakultak: Magyar üzem Osztrák üzem Összesen* árutonna (1000) ebből: hagyományos kombinált árutonnakm (1000) utasfő (1000) utaskm (1000) * halmozódás kiszűrése után 7

11 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ 8

12 A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút két ország területén működő társaság. Az osztrák és a magyar állam is tulajdonosa, ezért tartjuk fontosnak, hogy mindkét területet (osztrák üzem illetve magyar üzem) bemutassuk. Az egyes üzemek eredménye önállóan tükrözi a gazdálkodást, a két üzem tételeinek összevonásával készülő társasági beszámoló pedig az egymásnak nyújtott teljesítmények, követelések illetve kötelezettségek kiszűrése után egységben mutatja a társaság valós pénzügyi, vagyoni helyzetét. Társaságunknál a 2006-os gazdasági évtől bevezetésre került SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer megteremtette a lehetőségét, hogy az osztrák üzem gazdasági eseményeit - a magyar számviteli törvény előírásának megfelelően a társasági beszámolóban tételesen szerepeltethessük. A társasági beszámoló összeállításánál alkalmazott módszertan: - az osztrák üzem immateriális és tárgyi eszközmozgások forintra történő átszámítására un. historikus árfolyamot alkalmazunk. A nyitó eszközállomány forintosítása a december 31-i (252,73 HUF/EUR) árfolyamon megtörtént. A tárgyévi mozgások elszámolásánál az aktiválás napján érvényes árfolyamokat alkalmazzuk, - az osztrák üzem saját tőke összetevőinek forintosításánál szintén historikus árfolyamot használunk, rögzítve a nyitó állomány esetében a december 31.-i árfolyamot, - az osztrák üzem gazdasági eseményei a teljesítés napján érvényes árfolyamon, az osztrák könyvekben történő rögzítéssel egyidejűleg, automatikusan kerülnek be a társasági beszámolóba, év végén: a két üzem egymással szembeni követelését-kötelezettségét, valamint az egymással szemben elszámolt bevételeit-ráfordításait kiszűrtük, a devizában jelentkező követeléseket, kötelezettségeket, céltartalékokat, aktívpasszív időbeli elhatárolásokat, valamint a pénzeszközöket átértékeltük az év végi (278,75 HUF/EUR) árfolyamra, mint nem realizált árfolyameltérés. 9

13

14

15

16 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Számviteli politika főbb vonásai 1. Általános rendelkezések, illetve megállapítások Vállalatunk az SAP vállalatirányítási szoftver alkalmazásával vezeti könyveit. A rendszerben három beszámoló készül: magyar törvényi előírásoknak megfelelő, osztrák üzem gazdasági eseményeit is tételesen tartalmazó társasági beszámoló magyar törvényi előírásoknak megfelelő magyar egyedi beszámoló osztrák törvényi előírásoknak megfelelő osztrák egyedi beszámoló A vállalkozás székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. A beszámolót a GYSEV ZRt. elnök-vezérigazgatója, Dávid Ilona, Dunakeszi, Baross Gábor utca 11. illetve vezérigazgató-helyettese, Ungvári Csaba, 2800 Tatabánya Hársfa liget 6/A írja alá. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy a Pénzügyi és Számviteli Terület vezetője, Jókuti Miklós, Nagycenk, Dózsa körút 71. Regisztrációs szám: Társaságunk évi könyvvizsgálatát illetve beszámolójának auditálását a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. végzi. Ezen tevékenységük szerződés szerinti nettó díja ,- Ft. Az üzleti év január 01-től 2010.december 31-ig tart, a beszámoló fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja február 28. Az eredménykimutatást összköltség eljárás módszerével készítjük el. A mérleg és eredménykimutatás sémája a számviteli törvényben rögzített A változat. A mérleg, eredménykimutatást a számviteli törvény szerint az 1-9. számlaosztályok alkalmazásával állítjuk össze. A költségek felbontására valamint a vállalati információs rendszer igényeinek kielégítésére ún. kontrolling objektumokat használunk. (költséghelyek, kontrolling rendelések) A Társaság eszközeit és forrásait, valamint a tevékenységek bevételeit és ráfordításait egységes számlarenden belül az 50/2007. (IV.26.) GKM-PM együttes rendelet alapján hat üzletágra különítjük el. Ezek a következők: Pályavasúti üzletág Árufuvarozási üzletág Személyszállítási üzletág Vontatási üzletág Nem vasúti tevékenység Központi irányítás. Az elkülönítés alapján a magyar üzemben hat üzletági mérleg és eredmény-kimutatás, az osztrák üzemben öt üzletági mérleg és eredménykimutatás készül, mivel ott nem vasúti tevékenységeket végző üzletág nincs. A devizában nyilvántartott rövid és hosszú lejáratú hiteleinket a beszámoló forduló napján érvényes MNB árfolyamon értékeljük át. Év közben könyveléskor - tételesen a devizában keletkezett követelés, illetve kötelezettség tételeket a teljesítés időpontjában érvényes MNB árfolyamon forintosítjuk. 13

17 Értékvesztést indokolt esetben a befektetett pénzügyi eszközöknél, az egyéb követeléseknél, illetve a készletekre számolunk el. A vevőknél az értékvesztést korosítás alapján, szakterület véleményezése után, a törvényi előírások figyelembevételével képezzük. 2. Értékcsökkenési leírás Az elszámolás az adótörvénynek megfelelően történik, eltérő leírási kulcsokat a következő esetekben használunk: Megnevezés Társasági adó törvény (%) Számviteli politika (%) Sopron Rendező kitérők 4 14,5 Biztosító berendezések Villamos felsővezeték Szhely 8 4 IC kocsik V43, M Két-áramrendszerű mozdony 20 4 Eltérés oka Nagy fizikai igénybevétel Reális élettartam miatt Az értékcsökkenés elszámolása: A tárgyi eszközöket egyedi beszerzési értéken vesszük nyilvántartásba. Az értékcsökkenést az eszköz bruttó értéke alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével, lineáris kulccsal számoljuk el. Az amortizáció elszámolása havonta történik. A magyar üzem esetében 100 ezer Ft, illetve az osztrák üzem esetében 400 euró egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket használatbavételkor értékcsökkenési leírásként, egy összegben számoljuk el, analitikusan, csoport-tételszámon mennyiségi nyilvántartást vezetünk, amely a főkönyvi elszámolás alapja. 14

18 3.1. Társasági beszámoló kiegészítő melléklet táblái (ezer Ft) A társasági beszámoló mérleg és eredmény-kimutatás sorait alátámasztó kiegészítő melléklet: A társaság mérlegét és eredmény-kimutatását alátámasztó kiegészítő melléklet tábláihoz nem fűzünk megjegyzést, mivel az egyes táblák magyarázatai megtalálhatóak a magyar és osztrák üzemi beszámolók kiegészítő mellékletének tábláinál. A kiegészítő melléklet azon tábláit, melyek vagy csak a magyar, vagy csak az osztrák üzemi beszámolóhoz kapcsolódnak a társasági beszámoló mérleg, ill. eredmény-kimutatás kiegészítő mellékleteként nem szerepeltetjük Mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Vevőkkel szembeni követelések Követelés én Pénzügyi rendezés ig Fennmaradt követelés Egyéb rövid lejáratú követelések Költségvetési követelések BMVIT*-tel kapcsolatos követelés Következő időszak ÁFA követelése Munkavállalókkal szembeni követelés VOR**-ral kapcsolatos követelés Egyéb ÖSSZESEN * BMVIT: Osztrák Közlekedésügyi, Innovációs és Technológiai Szövetségi Minisztérium ** VOR: Közlekedési Szövetség Keleti-Régió Követelések értékvesztése Követelések Követelések nyilvántartásba vételi értéke Nyitó értékvesztés Elszámolt értékvesztés Visszaírt értékvesztés Év végi átértékelés Halmozott értékvesztés áruszállításból és szolgáltatásból kapcsolt vállalkozással szemben egyéb vállalkozással szemben egyéb követelések Összesen

19 Aktív időbeli elhatárolások Következő évben befolyt, tárgyévet érintő árbevételek Következő évet terhelő ráfordítások, tárgyévi kifizetése Összesen Saját tőke összetétele csökkenés növekedés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A társasági mérlegben szereplő jegyzett tőke megegyezik a GYSEV Zrt. magyar üzemének jegyzett tőkéjével, tekintettel arra, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű részvénytársaságról van szó Céltartalék csökkenés növekedés Nyugdíjkifizetés Jubileumi jutalom, törzsgárda Végkielégítés Ki nem vett szabadság Túlóra Várható nyugdíjba-vonulási, jubileumi jutalom Eu projekt eszközök értékcsökkenése Mozdonybaleset Korengedményes nyugdíj Egyéb Összesen: Szállítókkal szembeni kötelezettségek Kötelezettség Pénzügyi rendezés ig Fennmaradt kötelezettség

20 Rövid lejáratú hitelek Költségfinanszírozási hitel db kétáramnemű mozdony hitele Logisztikai raktárhitel Sopron Bank Raktárcsarnok hitel II Sopron Bank rulírozó forgóeszköz hitel MKB rulírozó forgóeszköz hitel Forgóeszköz hitel (MKB, Sopron Bank, UniCredit Bank) Összesen Egyéb rövid lejáratú kötelezettség KIKSZ előleg ingatlan Sp-Szhely-Szentgotthárd Visszafizetendő 2010.évi közszolgáltatói költségtérítés Költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettség Következő időszakot terhelő ÁFA kötelezettség Negatív egyenlegű vevők VOR-ral szembeni kötelezettség Nem számlázott szállítók KIKSZ előleg előkészítés Sp-Szhely-Szentgotthárd Vasi Volán Körmend állomás projekt előleg GREMO projekt előleg BMVIT-tel ill. tartománnyal kapcsolatos kötelezettség Egyéb ÖSSZESEN: Passzív időbeli elhatárolások Osztrák állami hozzájárulás beruházáshoz csökkentve az eddig elszámolt értékcsökkenéssel Magyar állami beruházásokra kapott összeg, csökkentve az eddig elszámolt értékcsökkenéssel Egyéb idegen forrásból megvalósult beruházás passzív elhatárolása csökkentve az eddig elszámolt értékcsökkenéssel Eurofima állami átvállalás miatti elhatárolás Sp-Szhely-Szentgotthárd projekt előkészítés támogatás elhatárolás Sp-Szhely-Szentgotthárd projekt támogatás elhatárolás Tárgyévet terhelő, következő évben kifizetett költségek, ráfordítások Tárgyévben pénzügyileg rendezett, következő éveket illető árbevétel Összesen

21 Eredmény-kimutatás soraihoz kapcsolódó kiegészítő információk (ezer Ft) Értékesítés nettó árbevétele Belföldi Export Összesen Pályavasúti bevétel Vasúti személyszállítás Vasúti áruszállítás Vontatás bevétele Logisztika bevétele Vendéglátás bevétele Egyéb váll. tev. bevétele Háttérszolg., irányítás bev Összesen: Exportértékesítés 2010 Termékexport Európai Unió 0 Európai Unión kívüli országok 0 Európai Unió Szolgáltatásexport Európai Unión kívüli országok Összesen Egyéb bevételek Költségvetéstől kapott személyszállítási költségtérítés Költségvetéstől kapott pályavasúti költségtérítés Céltartalék felhasználása Egyéb bevétel Értékvesztés visszaírása Kapott kártérítés Értékesített tárgyi eszközök Kapott késedelmi kamat Előző éveket érintő bevételek Arányosítás miatt levont ÁFA bevétel Összesen:

22 Anyagköltség, igénybevett, egyéb szolgáltatások értéke Segédanyag Kocsibérek belföldi, külföldi Vontatási energia Mozdonybérlet Üzem és fűtőanyag, gázolaj Vasútvonal használat Elektromos energia ÖBB-től vontatás Gázfelhasználás, víz, táv.hő Karbantartás Étkezési nyersanyag felhaszn Egyéb bérleti díjak Személyi haszn. munkaruha Egyéb ig.bevett szolgáltatások Nyomtatvány költségek Egyéb igénybevett vasúti szolg Jövedéki adó visszatérítés Szakértői díjak Anyag költség Vontatási energiával kapcs. szolg Köztisztasági díjak, mosás Őrzés-védelem Posta, telefon Jogi tanácsadás költségei Hirdetés, reklám költségei Biztosítások Elektromos energiával kapcs.szolg Hatósági díjak Szállás, közlekedés Tagdíjak Távhő-, vízdíjjal, gázzal, kapcs. szolg Bankköltségek Alap- és alkalmazott kutatás költségei Közbeszerzési költségek Szállítás, rakodás Folyószámlavezetési díj (MÁV) Szakkönyvek, előfizetések Egyéb szolgáltatások értéke Igénybevett szolgáltatások értéke Import beszerzés 2010 Termékimport Európai Unió Európai Unión kívüli országok Szolgáltatásimport Európai Unió Európai Unión kívüli országok Összesen Egyéb személyi jellegű ráfordítások Egyenruha Munkába járás (szgk+busz) Napidíj Oktatás Telephelyen kívüli munkavégzés Jubileumi jutalom Reprezentáció Személyjellegű biztosítás Természetbeni jutt. utáni SZJA Nyugdíjpénztár Törzsgárda Üzemi baleset Betegszabadság Korengedményes nyugdíj Végkielégítés Üdültetés Albérlet Étkezési, ajándék utalványok Táppénz hozzájárulás Közterhet vonzó telefonköltség Nyugdíj kiegészítés Egyéb Összesen:

23 Egyéb ráfordítások Céltartalék Értékvesztés vevőkre Fuvardíj visszatérítések Adók Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok Terven felüli ÉCS Fizetett károk Értékvesztés készletekre Egyéb ráfordítások Előző éveket érintő ráfordítások Értékesített tárgyi eszközök könyv sz. értéke Összesen: Pénzügyi műveletek egyéb bevételei és ráfordításai Kapott osztalék Kapott kamat Árfolyamnyereség Pénzügyi bevételek összesen Fizetett kamatok Részesedés értékvesztése Árfolyamveszteség Pénzügyi ráfordítások összesen Rendkívüli eredmény Idegen forrásból megvalósult beruházás miatti écs Hitelező által elengedett kötelezettség értéke Eurofima HEFOP pályázat támogatás Egyéb rendkívüli bevételek Idegen forrásból megvalósult eszköz selejtezése Rendkívüli bevételek összesen: Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti érték Elengedett követelés könyv szerinti értéke Véglegesen fejlesztési célra átadott pénzeszköz: Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz: - sporttámogatásra alapítványok, egyéb szervezetek támogatására Rendkívüli ráfordítások összesen:

24 Mérleg és eredményelemzés Az alábbi elemzéssel célunk az, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével bemutassuk a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét. Az elemzéshez a két üzem összevont mérlegét és eredmény-kimutatását használtuk fel. A tevékenység jövedelmezősége A vizsgált időszak nettó árbevétele millió Ft. Az árbevétel az előző időszakihoz képest 5,0 %-kal csökkent. Az üzemi eredmény a társaság üzleti tevékenységének az eredményét mutatja, nem tartalmazza a pénzügyi és rendkívüli bevételeket, illetve ráfordításokat. Az üzemi eredmény 86 millió Ft-tal javult a bázis évhez képest, ez 26 %-os eredményjavulást jelent. Az üzemi jövedelmezőség, vagyis a tényleges üzemi bevételek és ráfordítások hányadosa 99,2%. Az előző évhez (99,0 %) képest kis mértékben nőtt, tehát üzemi bevételeink nagyobb arányban fedezik ráfordításainkat, mint 2009-ben. Az adózás előtti jövedelmezőség, vagyis az összes tényleges bevétel és ráfordítás hányadosa (99,7 %), a bázis évhez (103,0 %) képest 3,3 %-kal romlott. A csökkenést az magyarázza, hogy a részesedések értékesítésének tárgyévben nem volt árfolyamnyeresége, szemben a bázisévi 1 milliárd 135 millió forinttal. A társaság évi adózás előtti eredménye -108 millió Ft, mely millió Ft-tal alacsonyabb a tavalyi értéknél (1 109 millió Ft). Eszközarányos jövedelmezőség (ROA, Return of Assets), vagyis az adózott eredmény és az eszközök hányadosa -0,34 % (Előző évben: 2,07 %). Vagyonunk nyereségtermelő képessége jelentősen csökkent a bázis évhez képest. A mutató csökkenését a negatív adózott eredmény és az eszközállomány növekedése okozza. Tőkearányos jövedelmezőség (ROE, Return of Equity), vagyis az adózott eredmény és a saját tőke hányadosa -2,38 % (Előző évben: 9,57 %). A saját tőke rentabilitása csökkent. A mutató csökkenését a negatív adózott eredmény magyarázza. Tőkeszerkezet A fedezeti tőke részarányának vizsgálata: a vállalat által felhasznált összes tőke működési kockázatait a vállalat fedezeti tőkéjének kell viselnie. A fedezeti tőke összetevői: millió Ft érték részarány érték részarány Saját tőke ,1 41, ,0 24,3 Halasztott bevétel ,6 58, ,8 75, , ,8 21

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához Budapest, 2012. május 29. Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben