Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal b) 8 84,0 milli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal b) 8 84,0 milli"

Átírás

1 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal 00. évi XCVIII. törvény a Magyar Köztársaság 009. évi ének végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alkotmány 9. -a (3) bekezdésének d) pontjában valamint az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 8. -ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 009. évi éről szóló 008. évi CII. törvény végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek i támogatásáról szóló 37/009. (V..) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 009. évi éről szóló 008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását - a okban foglalt finanszírozási pénzügyi műveletek nélkül - a) , millió forint bevétellel, b) , millió forint kiadással és c) ,0 millió forint hiánnyal hagyja jóvá.. A központi kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az. számú melléklet i fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 3. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. -ának megfelelően a központi deviza- és forintadósság-állományából 009-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 04 07, millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, b) 74 55,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek, c) 34 4,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek. 4. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény. -ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. -ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 009-ben a) ,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, Kihirdetve: 00. X. 8.

2 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal b) 8 84,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől, c) 3 570,5 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől, d) ,0 millió forint összegben devizabetétet használt fel. 5. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 009-ben az e törvény 3. -ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. -ában kapott felhatalmazás alapján a) 67,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) ,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített, c) ,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől, d) 33 87, millió forint összegben devizabetétet használt fel. 6. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. -ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített hoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 50 00,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 3 45, millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát. A végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. () A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású k, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. () Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 0 587,0 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Regionális Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású kat, megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 46,4 millió forint összegben mondtak le évközben e forrásokról, valamint intézményátadás következtében 90,6 millió forint összegben nem jogosultak e kra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 5,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza. (3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású k előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

3 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 3. oldal (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású kból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a i évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. -ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 404,6 millió forint, b) a központi t kiegészítés 6 05,8 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 009. év után járó hozzájárulás és támogatás 3 648, millió forint. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású kat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. -ának (4) bekezdése szerint 03,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza. 8. () Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a i évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. -a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 3 369, millió forint, b) központi t pótlólagos támogatás 3 43,4 millió forint, melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza. () Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő 0%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 0%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 300,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. -ának () bekezdése alapján a) a központosított előirányzatok jogcímen 685,4 millió forint, b) a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb k jogcímen 8, millió forint, c) az egyéb központi k jogcímen 66,4 millió forint, d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok jogcímen 84, millió forint, e) a 008. december 3-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású kból fel nem használt egyenlegében 3, millió forint, f) a kereset-kiegészítéshez kapcsolódó járulék megtakarítás jogcímen 377,5 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza. (4) Az Áht. 64/A. -a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség 009. március 6. napjától keletkezett.

4 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 4. oldal (5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár Önkormányzatok előző évről származó befizetései, valamint a Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. -ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi t megillető követelés érvényesítéséről. (6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok a) saját elszámolásuk alapján az () bekezdés b) pontja és a 7. (4) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 8 678,8 millió forint, b) a kereset-kiegészítés elszámolása alapján 46, millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett. 9. () A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. számú melléklet részletezi. Ehhez kapcsolódóan a) az európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 009. évi előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet, b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet részletezi. () A helyi önkormányzatok színházi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. számú melléklet részletezi. (3) A helyi önkormányzatok a) címzett és cél előirányzatainak, valamint pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. számú melléklet, b) az egyéb fejlesztési feladatainak támogatását a 9. számú melléklet részletezi. (4) A helyi önkormányzatok a) vis maior előirányzatának és felhasználásának alakulását a 0. számú melléklet, b) vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a. számú melléklet, c) leghátrányosabb helyzetű kistérségei felzárkóztatásának előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a. számú melléklet részletezi. (5) A helyi önkormányzatok több kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 3. számú melléklet részletezi. (6) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének 009. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. számú melléklet részletezi. 0. Az Országgyűlés a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének jogcímen millió forint, b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének jogcímen 7 83,3 millió forint, c) a címzett és célk jogcímen 9 39, millió forint,

5 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 5. oldal d) a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai jogcímen 8 80,9 millió forint, e) a helyi önkormányzatok vis maior jogcímen 43,3 millió forint, f) a vis maior tartalék jogcímen 37,4 millió forint, g) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának jogcímen 4 907,8 millió forint összegű maradványt állapít meg.. () Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 757,0 millió forint egyszeri - a 009. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 00. évi éről szóló 009. évi CXXX. törvény. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 0. cím,. alcím, 3. Közoktatási humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 00 decemberében. () Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 07,9 millió forint egyszeri - a 009. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 00. évi éről szóló 009. évi CXXX. törvény. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 0. cím, 9. alcím, 3. Egyházi szociális normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 00 decemberében. (3) Az egyházak hitéleti és köz tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 997. évi CXXIV. törvény 3. () bekezdésének rendelkezését a 009. évi járadék összegének korrekciója tekintetében nem kell alkalmazni. (4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 009. évben a felsőoktatásról szóló 005. évi CXXXIX. törvény 0. (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 3,4 millió forint értékben vásároltak és 5 47,0 millió forint értékben váltottak vissza, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 994. évi XL. törvény. (5) bekezdése alapján a kutatóhálózatba tartozó szervezetek 050,0 millió forint értékben vásároltak értékpapírt. (5) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 008. évi ének végrehajtásáról szóló 009. évi CXXIX. törvény 9. (5) bekezdésének rendelkezése alapján 00. I. félévében biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen, további 00,6 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 00. évi éről szóló 009. évi CXXX. törvény. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 0. cím,. alcím, 3. Közoktatási humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 00 decemberében.. () Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 009. évi éről szóló 008. évi CII. törvény 5. () bekezdése alapján tett 009. évi kötelezettségvállalást 3 945,7 millió forint összegben hagyja jóvá. () Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együtt Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 009. évi éről szóló 008. évi CII. törvény 5. () bekezdése alapján tett 009. évi kötelezettségvállalást 37,7 millió forint összegben hagyja jóvá.

6 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 6. oldal (3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati k forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 009. évi éről szóló 008. évi CII. törvény 5. (3)-(6) bekezdései alapján tett 009. évi kötelezettségvállalást a 0. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá. 3. Az Országgyűlés a központi mérlegét a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. () Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok bevételeit és kiadásait alaponként jogcímenként a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. () Az elkülönített állami pénzalapok 009. évi összevont e végrehajtásának mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 5. () A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 009. december 3-én 49,3 millió forint, amelyből 78,5 millió forint a kölcsön típusú, 3,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. () Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 008. évi ének végrehajtásáról szóló 009. évi CXXIX. törvény 3. () bekezdése szerint 008. december 3-én ilyen címen fennállt 990,6 millió forint követelés 009. év során a következők szerint változott: a) a 009. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 4,5 millió forinttal csökkentette az állományt, b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 383,8 millió forinttal csökkentette a követelés állományt. 6. () Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. () bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - a pénzügyminiszter döntése alapján év folyamán 304,4 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére. () Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 009. évben 856,6 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházást hagyott jóvá, amelyből a Költségvetési Törvény 6. (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 98 millió forint volt. 7. Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 00. december 3-éig a) központi a pénzbeli és az 947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 3,9 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális k jogcímén 38, millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) Ellátási számlája javára térítsen meg, Lásd: 0. évi CXXXIII. törvény 8. (). Lásd: 0. évi CXXXIII. törvény 8..

7 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 7. oldal b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 87,7 millió forintot a központi nek a Különleges bevételek számlára utaljon vissza. 8. () Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény. -a () bekezdése c) pontjában megállapított 7,3 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 00. december 9-ei hatállyal elengedi. () Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az e törvény 3. -a c) pontjában megállapított ,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 00. december 9-ei hatállyal elengedi. 9. Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 99. évi IV. törvény 39. -a () bekezdése f) pontja alapján 037,0 millió forintot a NYUFIG Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj számú technikai számla javára 00. december 3-éig térítsen meg. HARMADIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA I. FEJEZET A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 009. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE 0. () Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap e összegezéséből adódó 009. évi e végrehajtását a) 4 8 9,7 millió forint bevételi főösszeggel, b) ,9 millió forint kiadási főösszeggel, c) , millió forint hiánnyal jóváhagyja. () A társadalombiztosítási alrendszer 009. évi összevont e végrehajtásának mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. II. FEJEZET A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA. Az Országgyűlés az Ny. Alap 009. évi ének végrehajtását a) ,5 millió forint bevételi főösszeggel, b) ,8 millió forint kiadási főösszeggel, c) 7,3 millió forint hiánnyal Lásd: 0. évi CXXXIII. törvény 8..

8 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 8. oldal jóváhagyja.. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap a) 009. évi előirányzat-maradványa 066,4 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege,5 millió forint, b) 009. évi kiadásai 949,5 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. III. FEJEZET AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. Az Országgyűlés az E. Alap 009. évi ének végrehajtását a) , millió forint bevételi főösszeggel, b) 48 84, millió forint kiadási főösszeggel, c) ,9 millió forint hiánnyal jóváhagyja. 4. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap a) 009. évi előirányzat-maradványa 3 50,8 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 330, millió forint, b) 009. évi kiadásai 955,8 millió forint előző évi előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák. IV. FEJEZET A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 5. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 7. -ának (3) bekezdése, illetve a 76. -ának () és () bekezdése alapján aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 0,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 548,5 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a. cím,. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a. Táppénz jogcímcsoportnál, millió forint,. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,6 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 8,4 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 8,6 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 89,7 millió forint, b) 7. -a (4) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím,. alcím,. előirányzat-csoport,. Személyi és. at kiemelt előirányzata felett 6,0 millió forint felhasználása történt meg. 6. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 008. évi ének végrehajtásáról szóló 009. évi CXXIX. törvény 5. -ában és 7. -ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént. 7. Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 7. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 9. oldal NEGYEDIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8. Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 9. Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. -ának ()-(), (5) és 8. -ának ()-(3) bekezdésében foglaltakat együttes rendeletben hirdesse ki. 30. () Az Országgyűlés megállapítja, hogy a 009. évben folytatott i gazdálkodás számos ponton megsértette az államháztartási törvényben rögzített elveket és indokolatlan mértékben terhelte meg a 00. évi végrehajtását. () A Kormány az () bekezdésben foglaltak hatásainak feltárása céljából az Állami Számvevőszék megállapításait is figyelembe véve jelentést készít az Országgyűlés részére a 009-es és 00-es évek i folyamatait érintő gazdálkodási problémákról.. számú melléklet a 00. évi XCVIII. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Al- Al- Cím-cím- szám csop név név csop Jog- Jog- ElőirKie- melt cím- cím- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET cím- csop szám előir csop név cím- szám név szám szám név Kiemelt előirányzat neve 009. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás Bevétel Támoga Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 5 669,4 Személyi 8 88,5 33,3 3,6 438,7 40,0 Lásd: /00. (XII..) NGM-BM együttes rendelet.

10 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 0. oldal Felújítás 303,3 3 Kölcsönök Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Személyi 40,7,8 5,0 703,5 37,5 8,5 Felújítás 0,0 3 Kölcsönök 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok eparlament 40,0 40,0 Nemzetközi tagdíjak 8,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma k, 8,0 8,0 7,8 55,8

11 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal 5 Az Európai Unió 0,7 magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos Személyi 57,0 45,7 7 Fejezeti egyensúlyi tartalék 87, 87, -4. cím összesen: 7 9,5 45, ,5 5 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa 76,9 4,9 Személyi 65,3 04,0 73, 7,6 Felújítás 0,8 3 Kölcsönök Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti egyensúlyi,7,7 tartalék 5. cím összesen: 60,5 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi 0,0 szervezetek 7 Pártok Országos listán mandátumot szerzett pártok Magyar Szocialista Párt 953,7 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 3 SZDSZ - A magyar liberális párt 4 Magyar Demokrata Fórum 5 Kereszténydemokrata Néppárt Országos listán mandátumot nem szerzett pártok 833, 6, 7,6 35,4 4,9 79,6

12 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal 4 MIÉP - Jobbik a 37,9 harmadik út 8 Pártalapítványok Táncsics Mihály Alapítvány 545,0 Szövetség a Polgári 465,5 Magyarországért Alapítvány 3 Antall József Alapítvány 66,0 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és 88, Oktatási Szabadelvű Alapítvány 5 Barankovics István 7, Alapítvány 6 Tartalék 5,0 7 Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 6-8. cím összesen: 3 99,8 9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 0 Magyar Rádió Magyar Rádió Zrt. 6 műsorterjesztési költségeire Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására Magyar Televízió Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire Duna Televízió Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 3 Média közalapítványok Magyar Televízió Közalapítvány 0,0 000, ,4 533,4 9 45,9 Hungária Televízió Közalapítvány 4 Magyar Távirati Iroda Zrt. Közszolgálati feladatokra 583,0 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 3 A 009. évi európai 75,0 parlamenti választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra 5 Üzemben tartási díj pótlása 4 936, cím összesen: ,4 6 Országos kisebbségi önkormányzatok Bolgár Országos Önkormányzat Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 37,5 36,5

13 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 3. oldal 3 Országos Horvát Önkormányzat 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 6 Országos Cigány Önkormányzat 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 8 Országos Örmény Önkormányzat 9 Országos Szlovák Önkormányzat 0 Országos Szlovén Önkormányzat Szerb Országos Önkormányzat Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 Ukrán Országos Önkormányzat 7 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 9,4 8,4 5,9 35,3 36,5 36,5 93, 4,6 49,6 9,8 9,8 9,,5 5,5 73, 7, 78,6 4,6 7,0

14 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 4. oldal 9 Országos Szlovák 05,8 Önkormányzat által fenntartott intézmények 0 Országos Szlovén 6,9 Önkormányzatánál fenntartott intézmények Szerb Országos 3, Önkormányzat által fenntartott intézmények Országos Ruszin Kisebbségi 7,8 Önkormányzat által fenntartott intézmények 3 Ukrán Országos 8,0 Önkormányzat által fenntartott intézmények 4 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 6-7. cím összesen: 397,5 9 Költségvetési Tanács Költségvetési Tanács Titkársága Személyi 9. cím összesen: Összesen: ,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 837, ,

15 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 5. oldal Al- Al- Cím-cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támoga neve Köztársasági Elnöki Hivatal 937,4 Személyi 44,0 35,9 333,4 Felújítás 3,0 3 Kölcsönök,0 Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Állami kitüntetések 8, Személyi 49, 39,4 at 4,9 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 7, 7, Összesen: 46,7 46,7 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 0,8

16 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 6. oldal Al- Al- Cím-cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támoga neve Alkotmánybíróság 47, Személyi 849,7 75,7 85,3 5,0 Felújítás,5 3 Kölcsönök 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti egyensúlyi tartalék 6,7 6,7 Összesen: 433,9 433,9 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Al- Al- Cím cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támogat neve Országgyűlési Biztosok Hivatala 678,8 Személyi 060,9 at 337,9

17 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 7. oldal 48,7 3,3 3 Kölcsönök Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti egyensúlyi tartalék 5,8 5,8 Összesen: 684,6 684,6 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Al- Al- Cím cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támoga neve Állami Számvevőszék 7 094,3 8,0 Személyi 4 459, 365, 056,8 9,6 Felújítás 3,7 3 Kölcsönök 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok,0

18 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 8. oldal Átmeneti támogatással megvalósuló programok Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (006/ ) 5,3 5,3 4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 84,8 84,8 Összesen: 7 4,4 45,3 7 79, VI. BÍRÓSÁGOK Al- Al- Cím cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támoga neve Bíróságok ,4 5 56,5 Személyi ,8 3 50, 9 897,9 45, Felújítás 00,0 4 Kormányzati beruházás 3 Kölcsönök Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás 0,

19 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 9. oldal Igazságszolgáltatás beruházásai 4 943,6 Kormányzat beruházás Ptk. alapján történő kártérítés 5, 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 3, 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 0,8 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 50,0 k, 66,0 i 8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 943,6 5, 3, 0,8 6,0 93,0

20 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 0. oldal Személyi 463,8 50,8 6,4 00,0 9 Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesz - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 3 Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése 5 Fejezeti egyensúlyi tartalék 53,9 53,9 Összesen: 7 373,5 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 5 56, ,9

21 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal Al- Al- Cím cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támoga neve Ügyészségek 9 86,5 34,5 Személyi 9 79,0 6 0, ,0 5,0 90,9 Felújítás 50,0 35,0 3 Kölcsönök 35,0 35,0 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 EU tagságból eredő feladatok 4,0 Személyi at 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata k,,0,0 0,0 30,0 6,5 30,0

22 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal 5 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8,7 Összesen: 9 399, 76,0 9 33, IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA Al- Al- Cím cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támoga neve A települési önkormányzatot 9 megillető, a településre kimutatott 870,0 személyi jövedelemadó A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadórészesedése 746,7 3 A települési önkormányzatok 00 jövedelemdifferenciálódásának 485,0 mérséklése 4 Normatív hozzájárulások Települési önkormányzatok feladatai 530,8 Körzeti igazgatás 9 73,6 3 Körjegyzőség működése 4 8,0 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 86,6 5 Lakott külterülettel 940,5 kapcsolatos feladatok 6 Lakossági települési 47, folyékony hulladék ártalmatlanítása 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 5 46,3 elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 8 Üdülőhelyi feladatok 9 854,3 9 Közművelődési és 6 közgyűjteményi feladatok 05,4 0 Pénzbeli szociális 68 54,5 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 4 075,3 Szociális és gyermekvédelmi 57 bentlakásos és átmeneti 670,3 ellátások

23 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 3. oldal 3 Közoktatási hozzájárulások ,5 5 Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának 4 Határátkelőhelyek fenntartásának 5 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános 6 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 7 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai 8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari 9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet 0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének 3 Helyi közösségi közlekedés normatív 4 Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének 5 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának 6 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő k 7 Közoktatás-fejlesztési célok 8 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának 350, ,0 50,0 85,0 560,0 00,0 70,0 660, ,0 400,0 8 00, , , ,0 570, , ,0 000,0

24 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 4. oldal 9 Az alapfokú művészetoktatás 860,0 0 A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 4 00,0 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 400,0 étkeztetés biztosítása Belterületi belvízrendezési 500,0 célok 3 Bérpolitikai intézkedések 5 977,5 4 Az Új Tudás-Műveltség 7 Program keretében a 5,0 pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló k 5 Komprehenzív 7,0 iskola-modellek 6 Iskolai gyakorlati oktatás a 50,0 szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán 7 Óvodáztatási támogatás 760,0 8 Ösztönző támogatás 00,0 kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához 9 A szegregált lakókörnyezet 50,0 felszámolásának 30 Sportlétesítmények felújításának 50,0 6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő k Önhibájukon kívül hátrányos 3 helyzetben lévő települési 000,0 önkormányzatok Állami támogatás a tartósan 00,0 fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára 3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 400,0 7 A helyi önkormányzatok színházi Kőszínházak működtetési 9 hozzájárulása 58,3 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 700,0 377,0

25 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 5. oldal 4 Bábszínházak művészeti 90,0 tevékenységének 5 Színházak pályázati 53,8 6 Kiemelt művészeti célok 400,0 pályázati 7 Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak 6,0 pályázati 8 Normatív, kötött felhasználású k Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai 647,4 szolgáltatások igénybevételének A fővárosi és megyei 500,0 közalapítványok szakmai tevékenysége 3 Pedagógiai szakszolgálat 3 764,8 4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 494,8 Egyes szociális feladatok Egyes jövedelmpótló 05 ellátások és az 64,5 önkormányzat által szervezett köz foglalkoztatás 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 348,0 3 Helyi önkormányzati 36 hivatásos tűzoltóságok 837, 4 A több kistérségi 30 társulások 75,6 9 Címzett és célk 0 000,0 0 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak 0 70,0 Helyi önkormányzatok vis maior 800,0 Vis maior tartalék 360,0 3 Budapest 4-es - Budapest 9 Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér 500,0 közötti - metróvonal építésének 4 A leghátrányosabb helyzetű 5 kistérségek felzárkóztatásának 850,0 5 Roma Kulturális Központ lértehozása

26 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 6. oldal 6 A házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok 7 Csép település Polgármesteri Hivatal, háziorvosi és védőnői szolgálat épülete építésének és berendezésének 8 A Miskolc Városi Szabadidőközpont szabadtéri sportöltöző épülete rekonstrukciójának 9 Sóskút település játszótere építésének Összesen: ,9 X. MINISZTERELNÖKSÉG Al- Al- Cím cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támoga neve Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal 6 igazgatás 383, 4,7 Személyi 4 678,3 46,6 4,5 3,5 3 Kölcsönök 5,0 3,0 Központi Szolgáltatási 4 Főigazgatóság 388,3 Személyi 899, 786,4

27 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 7. oldal 93,6 9 79,5 75,0 68,3 Felújítás 40, 3 Kölcsönök 5,0 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Személyi Felújítás 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Személyi at 46,9 37,4 98, 76,3 59, 733, ,0 00, , 773, ,0

28 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 8. oldal 3,0 55,5 Felújítás 56,6 3 Kölcsönök 5,0 4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Személyi 6 Szülőföld Alap Iroda Személyi at k, 34,6 99,5 4,8 69,3 8,5, 53,3 99,0 340,6

29 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 9. oldal 8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaságés Társadalom-stratégiai Kutató Intézet Személyi 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Központilag kezelt fejezeti feladatok Személyi i 3 Kölcsönök Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak 8,0 73, 77,6 30,0 73,0 5,6 39,0 339,7 308,6

30 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 30. oldal 4 Legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok Személyi 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai Személyi 6 Szabályozási és monitoring feladatok Személyi at 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események Személyi 3,0 0,0 5,9 80,0 5,0 49,0 76,0 0,0 6,4 47,4 8,6 37,9 50,0 73,8 900,0

31 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 3. oldal 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó Személyi 9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 0 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb 5,4 876,0 0,0 6,0 548,0 574,0 humán feladatok k, Nemzetközi tagdíjak,0,0

32 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 3. oldal Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés Személyi 3 Kormányzati személyügyi feladatok Személyi 4 A helyi közbiztonság javításában résztvevők Személyi k, 5 A 009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése 43,7 8,5 4,8 44,0 3,5 30,5 30,0 9,6 60,4 77,0 88,0 00,0 90,0

33 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 33. oldal 90,0 6 EXPO 00 Világkiállításon való részvétel előkészítése Személyi 70,0,4 7,6 4 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok Személyi 0,0 34,0 73,3 5 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának 0,0 k, i 6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 85,0 7,3 0,0 95,0

34 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 34. oldal Személyi 5,0 7,3 70,0 60 Átvett előirányzatok kincstári díjai 6 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének 3 Államháztartáson kívüli szervezetek Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 87,4 k, Puskás Tivadar Közalapítvány 33,0 k,,7 87,4 33,0

35 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 35. oldal 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 0,3 46,7 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány 0 Egyéb civil és nonprofit szervezetek 46,8 4 Határon túli magyarok programjainak Határon túli magyarok oktatási programjainak Személyi 3,0,0 at 0,0 767,0 k, 46,0 46,8 003,0

36 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 36. oldal Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok Személyi 3 Nemzetpolitikai tevékenység Személyi k, i 9,0 35,0,0 50,0 3 78,3 5,0 8,0 3, 36, ,3 407,

37 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 37. oldal 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése 5 Informatikai feladatok Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása Személyi 3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok k, 66,4 59,0 8,8 73, 50,0 00,0 84, 563,8 66, ,9 468,

38 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 38. oldal 5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 7 Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj 9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó A millenáris programokkal összefüggő feladatok k, 90, 4,4 88, 64,0 846,8 686, 94,6 64,0 846,8 686, 3 Közháló program 348,6 348,6

39 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 39. oldal 6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-007/3 5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-007/ 6 Humánerőforrás-gazdálko a központi közigazgatásban ÁROP-008/ E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 007/..3 8 Előkészítő tevékenységek a hozzáférés javítása érdekében EKOP-.A Előkészítő tevékenységek a hozzáférés javítása érdekében EKOP-.A Fejezeti tartalék

40 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 40. oldal Fejezeti általános 440,0 440,0 tartalék -9. cím összesen: ,0 439, ,4 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal 8 796,5 7,4 Személyi 5 337, 689,8 997,5 705,5 55,5 Felújítás 0,9 5 7,5 Lakástámog 3 Kölcsönök 0,0 0,0 Információs Hivatal 7 568,6 50,0 Személyi 3 48,8 at k, 099,3 83,4 388,3 405,6 Felújítás 47,6 5,6 Lakástámogatás

41 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 4. oldal 3 Kölcsönök 3,8 3,8 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 47,6 Személyi 9 556, 953,5 3 75, 950,4 868,9 Felújítás 54,0 5 0,9 Lakástámog 3 Kölcsönök 3,0 3,0 4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Személyi at 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése k, 89, 30,5 67,8, 7 53,4 09,6

42 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 4. oldal. cím összesen: ,9 Alapok Szülőföld Alap Adomány-kiegészítés 000,0. cím összesen: 000,0 3 K-600 hírrendszer működtetésére 400,0 0 Tartalékok Költségvetés általános tartaléka Céltartalékok Különféle személyi kifizetések 47 77, ,5 3 Stabilitási tartalék ,0 Összesen: 33 8, 7, , 7, ,5 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Al- Al- Cím cím- Jog- Jog- ElőirKie- Cím-cím- Jog- Jog- Előir FEJEZET 009. évi törvényi cím- cím- melt cím- cím- módosított szám csop név név csop előirányzat csop szám előir csop név szám név szám szám név Kiemelt Kiadás előirányzat Bevétel Támoga neve Önkormányzati Minisztérium 3 igazgatása 6,7 0,5 Személyi 986,9 549,3 600,3 k, 0,7 Felújítás

43 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 43. oldal 3 Kölcsönök 5 Regionális Államigazgatási Hivatalok Személyi 5 46, 68,3 4,0 95, Felújítás 7, 3 Kölcsönök 7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyi at k, 6 476,3 09, 690,6 5,0 3 9,9 Felújítás,7 59,6 603, , 0 838,8

44 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 44. oldal 5 Lakástámog 3 Kölcsönök Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Személyi 779,7 564, 789,4 97,8 Felújítás 83,8 Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok 4 Lakásügy Állami Támogatású Bérlakás Program i 3 Lakóépületek és környezetük felújításának k, 5,0 50,0 606, , ,0

45 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 45. oldal 7 645,0 5 Lakbértámogatás 4,0 5,0 9,0 5 Turisztikai célelőirányzat 6 95,0 300, ,3 3 Kölcsönök 5,0 6 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció i , ,0 6 Beruházások Lakástámogatás 55,0 5 55,0 Lakástámogatás 4 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 64,4 0 Ágazati célfeladatok Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 64,4 440,0

46 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 46. oldal Kincstári tranzakciós díj elszámolása 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek k, 9 Szakszervezetek k, 440,0 36, 5 000,0 0,0,6 5, ,0 36, 0,0,6 5,0

47 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 47. oldal Magyar Tűzoltó Szövetség 3 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének 4 Önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltóegyesületek 33 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 34 Egyedi önkormányzati beruházások 8 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének k, 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások 38,5 8,7 5,0,0 38,5 8,7 5,0,0

48 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 48. oldal 9 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 00,0 93 Hivatásos állomány életbiztosítása Személyi 36,0 94 Címzetes főjegyzői címek adományozása Személyi 77,5,5 95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 300,0 k, Társadalmi önszerveződések Társadalmi szervezetek és segítők 36,0 k, 00,0 36,0 00,0 300,0 36,0

49 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 49. oldal 3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Önkéntes tűzoltóságok normatív 3 Segítsünk az árvízkárosultakon! 5 Választások lebonyolítása Az európai parlamenti választások Személyi k, 36,0 7,3,0 35,0, 390,6 43, 40,0,0 36,0 7,3 4 00,0

50 Frissítve: 09. január 5. :8 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ 50. oldal A 00. évi országgyűlési választások előkészítése 97,0 3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása Személyi 3,0 9,9 0,4 8,7 4 Országgyűlési képviselő-választás kampányának 6 Sporttevékenység Utánpótlás-nevelési feladatok Személyi 9,0 64,5 at 33,3 787,8 k, 97,0 90,0 375,6

2011. évi. törvény. a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról

2011. évi. törvény. a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról 2011. évi. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A 2010 májusában hivatalba lépett nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy az előző Bajnai Gordon által vezetett

Részletesebben

2012. évi. törvény. I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2012. évi. törvény. I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2012. évi. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 2008. ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben

Frissítve: 08. december 8. 3:5 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal b) 8 84,0 mi

Frissítve: 08. december 8. 3:5 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal b) 8 84,0 mi Frissítve: 08. december 8. 3:5 Hatály: 00.XI.5. - Magyar joganyagok - 00. évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 009. évi költ. oldal 00. évi XCVIII. törvény a Magyar Köztársaság 009. évi ének végrehajtásáról

Részletesebben

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2013. évi. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás

Részletesebben

Az ához. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések. A 3. -ához

Az ához. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések. A 3. -ához Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. -ában foglalt zárszámadási kötelezettségének a Kormány e törvény benyújtásával tesz eleget. ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások...

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

I. FEJEZET A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA. Az hoz

I. FEJEZET A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA. Az hoz I. FEJEZET A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke Az 1-2. -hoz A törvényjavaslat első szakaszai a központi alrendszer, a hazai működési költségvetés,

Részletesebben

I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA I. Fejezet A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1. A főösszegek és az egyenleg Az 1-2. -hoz A törvényjavaslat első szakaszai a központi alrendszer 2011. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét,

Részletesebben

2007. évi. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról

2007. évi. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról 2007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben

2018. évi törvény I. FEJEZET A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2018. évi törvény I. FEJEZET A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2018. évi törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2017. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 121. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 121. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 121. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXIII. törvény A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 30470 215/2011.

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

I. FEJEZET A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA. Az hoz. A 3. -hoz

I. FEJEZET A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA. Az hoz. A 3. -hoz I. FEJEZET A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke Az 1-2. -hoz A törvényjavaslat első szakaszai a központi alrendszer 2015. évi kiadásainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 10., csütörtök 178. Tartalomjegyzék 2009. évi CXXIX. törvény A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 44198 44198

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Részletes indokolás. A Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtása. A főösszegek. Az hoz

Részletes indokolás. A Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtása. A főösszegek. Az hoz Részletes indokolás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. -ában foglalt zárszámadási kötelezettségének a Kormány e törvény benyújtásával tesz eleget. Első rész A Magyar Köztársaság

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2 9. é v i teljesítés eredeti előirányzat 2 1. é v i I-XII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 321 92,8 7 929 155,1

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 21. év 211. év teljesítés törvényi módosított előirányzat* I-XII. előirányzat %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 461 161,1

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása. Kecskeméti Főiskola szerv megnevezése

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása. Kecskeméti Főiskola szerv megnevezése a és teljesítése A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. teljesítés %-a eredeti előirányzat I-VIII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 1 24,3 6 163 826,3

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 0 3 2 2 1 0 5 1 3 3 0 3 0 1 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól 1. 10. számú melléklet a 2009. évi... törvényhez A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet 214. évi 215. évi BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó teljesítés %-a törvényi módosított előirányzat I-XI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 954

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2012. évi CLVI. törvény

2012. évi CLVI. törvény 2012. évi CLVI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média-

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ 211. évi I-VII. teljesítés %-a módosított előirányzat 212. évi I-VII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 329 826,2

Részletesebben

Teljesítés ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK , , ,0 177,3% KAMATBEVÉTELEK , , ,1 142,2%

Teljesítés ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK , , ,0 177,3% KAMATBEVÉTELEK , , ,1 142,2% 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 212. évi 213. évi Teljesítés Törvényi módosított előirányzat I-XII. hó előzetes teljesítés előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 9 43 593,4

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. novem ber 17., szombat 156. 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 7014, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2007: CXXVIII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról 183 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi BEVÉTELEK teljesítés évi

2014. évi BEVÉTELEK teljesítés évi 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés törvényi módosított előirányzat I-XII. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 1 24,3 1 697 314,9 11 8 949,8

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi BEVÉTELEK teljesítés

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi BEVÉTELEK teljesítés A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet 214. évi 215. évi BEVÉTELEK teljesítés törvényi módosított előirányzat I-XII. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 954 333,8 11 18 855, 11 826

Részletesebben

2012. évi évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-IX. hó

2012. évi évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-IX. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 212. évi 213. évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-IX. hó teljesítés %-a Törvényi módosított előirányzat I-IX. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

2012. évi évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-X. hó

2012. évi évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-X. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 212. évi 213. évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-X. hó teljesítés %-a Törvényi módosított előirányzat I-X. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként 1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK teljesítés 21. év 211. év I-X. hó teljesítés %-a törvényi módosított előirányzat* I-X. hó előirányzat %-a KÖZPONTI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

2012. évi évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-XI. hó

2012. évi évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-XI. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 212. évi 213. évi BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ I-XI. hó teljesítés %-a Törvényi módosított előirányzat I-XI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ 212. évi I-III. hó teljesítés %-a Törvényi módosított előirányzat 213. évi I-III. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi. I-IV. hó

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi. I-IV. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ 212. évi I-IV. hó teljesítés %-a Törvényi módosított előirányzat 213. évi I-IV. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

2012. évi. I-VI. hó ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK , ,7 42,5% , , ,0 51,2%

2012. évi. I-VI. hó ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK , ,7 42,5% , , ,0 51,2% 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ 212. évi I-VI. hó teljesítés %-a Eredeti előirányzat Törvényi módosított előirányzat 213. évi I-VI. hó előir. %-a

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:

1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól: 14. számú melléklet a 2008. évi... törvényhez Az államháztartás alrendszereinek előirányzatairól szóló mellékletekben az alábbi címrendi helyeken, illetve azok alatt szereplő előirányzatok teljesülése

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi. I-V. hó

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi. I-V. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ 212. évi I-V. hó teljesítés %-a Törvényi módosított előirányzat 213. évi I-V. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I. hó

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ teljesítés %-a Eredeti előirányzat előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 967 796,5 694 474,5 6,3%

Részletesebben

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó Magyar Államkincstár A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Fıosztálya Budapest, 2010. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I-II. hó

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I-II. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I-II. hó teljesítés %-a eredeti előirányzat I-II. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 967 796,5

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I-III. hó

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I-III. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I-III. hó teljesítés %-a eredeti előirányzat I-III. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 967

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben