3. A VÍZSZÁLLÍTÓ RENDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A VÍZSZÁLLÍTÓ RENDSZER"

Átírás

1 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése 3. A VÍZSZÁLLÍTÓ RENDSZER 3.1. ALAPFOGALMAK a víztelenítő rendszer elemei: MEDER : SZÁLLÍT műtárgyak: (4. fejezet) összegyűjt : pl. víznyelő keresztez, átvezet : pl. áteresz, bújtató, gereb esést csökkent : pl. fenékborda, fenéklépcső befogadóba juttat : pl. torkolati mtgy. védi a műtárgyat/befogadót/stb. : pl. gereb, olajfogó cél: földművön kívül keletkező víz = külvíz távoltartás földműre hulló csapadék = belvíz elvezetés összegyűjtött víz elhelyezés földmű vízfolyás találkozás megoldása } meder } műtárgy meder: 1. árok (csatorna) 3.. pont. zárt szelvény : felszín alatti átvezetés, de NEM nyomás alatt 3.3. pont 3. folyóka : nagyon kis vízmennyiség összegyűjtése 3.4. pont 3.. ÁRKOK Árok jellemzői és típusai az árok vizét a lehető legrövidebben a befogadóba; a mértékadó Q fölött min. 15 cm biztonság; szelvény hidraulikailag a legkedvezőbb alakú; széles fenék (b > 1,5...,0 m): középen kisvíznek homorú résszel/folyókával; szelvény- és esésváltozás fokozatos átmenettel; burkolat kis érdességgel kisebb méret/karbantartás; rézsűburkolat lába megtámasztandó; bár időszakos vízfolyás, a földmedrek fenekét ne gyepesítsük; árkok: 1. Oldalárok a bevágás koronájáról és rézsűjéről a csapadékvíz elvezetése. Talpárok meredekebb lejtőn a töltés hegy felőli rézsűjét a külvizektől védi 3. Övárok hegyoldalra hullott csapadékvizet a bevágás rézsűjétől távoltartsa Csoma R. 3-1 Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

2 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése 1. Oldalárok általában szabványárok ( pont) nem méretezik, ha koronára + rézsűre vize max. 00 m hosszon terheli 00 m szakaszonként aknás áteresszel a völgy felőli oldalra átvezetni földmedrű v. burkolt egyszerű, gazdaságos gyakran egyszerű folyóka (3.4. pont). Talpárok burkolatokra/környező ter.- hulló csapadék bevezetése a befogadóba víz kismértékű tározása, szikkasztása árok és rézsűláb közt min. 3 m táv. ált. szabványárok gyakran burkolt töltés alatti átvezetés mint oldalárok depóniáról lefolyó víz nagy hézagtartalmú töltésanyagok esetén szükséges nem használható vízhaszn. célú csatornaként oldalárok/talpárok között ÚT nem tesz különbséget 4. Övárok lejtőn a bevágások hegy felőli felső szélén a rézsű eróziója ellen véd a bevágás fölötti területek mocsarait lecsapolja ált. szabványárok ha a vízgyűjtő > 3 ha, hidraulikai méretezés szükséges elhelyezés: a bevágási rézsű felső élétől min m-re csúszásveszélyes területen a várható csúszólapon kívül minden esetben burkolt 00 m-nél rövidebb övárok : a bevágás végpontjáig 00 m-nél hosszabb övárok : surrantóval le a rézsűn ez a vízmennyiség az oldalárok méreténél figyelembe veendő Csoma R. 3- Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

3 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése Példák: Vegyes szakasz: Bevágásos szakasz: Autópálya töltésben (egyenes, hossz esés < 10 %, töltésmagasság < 3 m) Autópálya bevágásban (egyenes, hossz esés < 10 %, bevágásmélység < 3 m) Csoma R. 3-3 Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

4 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése 3... Jelenség és leírása árhullám levonulása : változó vízmozgás térben időben Figyelembe vétel: térben/időben állandó: folytonosság + Chezy + Manning Trapéz meder esetén: A = bh + ρh P = b + h R = A P 1 + ρ / 3 v = kr S 3 Q = Av = AkR S Fentiek összegzése: Q = ( bh + ρh ) ( b + h 1 + ρ ) S, m/m : fenékesés k, m 1/3 /s : simasági tényező (n = 1/k) v, m/s : sebesség Q, m 3 /s : vízhozam 1. ha b, ρ, k, S, Q adott és keresett h :. ha ρ, k, S, Q, β = b h adott és keresett h : α h A b P ρ = ctg α Általában Q adott, mederméret keresett megoldás: próbaszámítás b, m : fenékszélesség, h, m : vízmélység ρ, - : rézsűhajlás A, m : nedvesített terület P, m : nedvesített kerület R, m : hidraulikus sugár A meder jellemzői Mederalak hidraulikailag kedvező: adott A mellett max. Q (azaz min. súrlódás=min. P) félkör: csak zárt szelvényben trapéz: szabályos hatszög fele rézsűhajlástól függ: ( + ρ ρ) b β = = opt h 1 opt keskeny, mély meder, gyakorlatban β 1 (0.8..) szabvány (minimál) szelv: táblázatban k S h = b + b Q b + 4ρ ( + h 1 + ρ ) ρ Q k s h = ρ β A földmunka megnevezése b, m h, m ρ =ctg = α Nagyvasúti pálya szegélyárka * 1.5 Kisvasúti pálya szegélyárka * 1.5 Közúti pálya oldalárka *.5 Repülıtér futópályán kívüli része Lakó- és ipartelepek tereprendezése * csak ha a csatlakozó bevágás rézsője is ugyanez 3 k s 3 ( β ρ ) ( β + ρ ) Csoma R. 3-4 Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

5 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése alkalmazható rézsűhajlás rézsűállékonyság helyigény biztonság burkolatlan árok max. mélység ρ függvényében: tábl. mederalak (pl. b) megváltozása: fokozatosan, lehetőleg ívesen, szűkítés rövidebb, bővítés hosszabb Esés vízmozgáshoz feltétlenül szüks. domborzat meghatározó földmű esésével közel azonos kialakuló sebesség korlátozhatja Mederanyag Víz-meder súrlódás : k (6.old.) Q lineárisan függ k-tól! Burkolatlan burkolt Talajnem max. árokmélység, m ρ = 1.0 ρ = 1.5 Laza, szemcsés talaj Tömör, szemcsés talaj, sodorható iszap Kemény iszap, sodorható sovány agyag 1..0 Sodorható kövér agyag Kemény agyag Igények a burkolattal szemben Ajánlott burkolatfajta Szilárdság, tartósság terméskı, beton, vasbeton Kis medersúrlódás beton, vasbeton Kopással szembeni ellenállás terméskı, beton, vasbeton Térfogat-állandóság terméskı Rugalmas idomulás elıre gyártott lap, feketeburk., terméskı Vízzáróság helyben csömöszölt beton Olcsóság talajstabilizáció, fekete burkolat Kevés munkaerı szükséges elıre gyártott vasbeton +ESZTÉTIKUS Csoma R. 3-5 Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

6 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése Burkolatot érő terhek és hatások víznyomás (1 v. oldalú) vízerózió hordalék mozgása hullámzás vízszintingadozás (term./mesterséges) jégnyomás (stat./din.) csapadék szivárgás alépítmény mozgása növényzet hatása kémiai hatások kialakítás szempontjai: igény szerint vagy vízáteresztő vagy vízzáró átmeneti : mindkettőt veszélyeztető hatásoknak kiszolgáltatott állékonyság előfeltétele az egyenletes felfekvés (rideg, merev, nagytáblás burkolatok??) egyenetlenség oka: aláüregelődés, fagylencse képződés, a talajduzzadása vagy zsugorodása burkolat mögött vízszint meder vízszint ágyazat és víztelenítése!! elhelyezése tükörre meder k, m 1/3 /s FÖLDMEDER kötött anyagú, sima, egyenest 60 agyagos homok 50 közepes kavics 40 Egyenetlen agyagfelület 30 Durva kırakattal 5-30 Kavics, homok, agyag, erısen benıtt 0-5 SZIKLAMEDER Közepes kıtörmelék 5-30 Durva, egyenetlen 15-0 FALAZAT téglafal, gondosan fugázva 80 Téglafal, vagdalt terméskıburkolat 60 Durva kıburkolat 50 Kıburkolatú rézső,homokos-kavicsos fenék BETONCSATORNA Cementsimítás 100 Beton sima zsaluzattal Beton, fa zsaluzattal, simítás nélkül Régi betonozás egyenetlen felszínnel FA CSATORNA Új, sima 95 Gyalult deszka 90 Gyalulatlan deszka 80 Régebbi csatorna FÉM CSATORNA Sima csı, süllyesztett szegecseléssel Új öntöttvas csı 90 Szegecselt csı, szegecs nem süllyesztett TERMÉSZETES MEDREK Stabil, egyenletes meder 40 Kissé benıtt Görgeteges 30 Erıs hordalékmozgással 8 Vízmosás durva görgeteggel 19-5 Burkolat részei padka övárok partburkolat lezáró borda Fenékburkolat ágyazat támasztóborda szivárgó támasztóborda Csoma R. 3-6 Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

7 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése ágyazat szerepe: elősegíti az egyenletes felfekvést tömörítéssel se telítődéssel, se száradással térfogatát nem változtatja akadályozza a fagylencse képződését véd a duzzadásból/zsugorodásból származó mozgások ellen szűrő hatás akadályozza a talajból kiszivárgó víz koncentrált kilépését védi a vízáteresztő burkolatot a talaj felőli víznyomástól, a burkolat hézagain keresztül a burkolt talaj szemcséi nem mosódhatnak ki vízelvezetéssel együtt csökkenti a vízzáró burkolatok mögötti víznyomást javasolt vastagságok: táblázat Példák: a./ előregyártott betonlap b./ homokos kavics ágyazat c./ szegélygerenda d./ bekötőfog A burkolattal védett talaj megnevezése vastags. Az ágyazat Durva kavics, vegyes szemnagyságú, iszapmentes - Homokos kavics, vegyes szemnagyságai, iszapmentes - Durva és közepes homok, egyenletes szemő, iszapmentes 15 Homok, iszapos, vegyes szemő 0 Finom homok, egyenletes szemő, 5 iszapos Homokliszt, iszapos homokliszt, 30 (kétrétegő) iszap Sovány és közepes agyag 5 Kövér agyag 0 a./ és b./ : betonba rakott terméskő c./ és d./ : helyben csömöszölt beton e./ és f./ : előregyártott beton g./ : burkolat mögötti talajvíz bevezetés 1. gyeptégla. agyagtömítés 3. helyben csömöszölt beton 4. betonba rakott terméskő 5. előregyártott betonlap 6.csuklós kialakítás 7. munkahézag 8. szűrőágyazat 9. megcsapoló agyagcső Csoma R. 3-7 Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

8 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése Határsebességek Maximális sebesség: kimosódás ellen Függ: mederanyag szemcseméret, benőttség mélység tapasztalati (pl. Levi): R v max = A gd m lg d ha 50 R d m m 5000 A, - : talaj tömörségi állandó, A =.8 (laza), A = 3. (tömör) D m, m : közepes szemátmérő R, m : hidraulikus sugár 5 m/s fölött légbeszívás!! Víz/levegő keverék fajsúlya kisebb!! Minimális sebesség: kiülepedés ellen a mederben keletkezó vagy odavitt anyag növényzet gyorsítja a kiülepedést tapasztalati összefüggés (pl.kennedy) 0.64 v = kh min h, m : hidraulikus sugár k, m 0.36 /s : hordalék jellemzője A gyepesített meder (gyepburkolat) Alkalmazhatósága, jellemzői: időszakos vízborítás/vízvezetés, vízborítás időtartama tűrési időn belül a gyepnek nagy a kiülepítő hatása, 0 50 cm gyökérzóna erózió ellen véd hullámverés ellen kb. 50 cm magasságig véd el kell viselje a felületi bolygatást, taposást, árnyékot fenntartás gondosságot és ráfordítást igényel évszaktól/gyepmagasságtól /fenntartástól függően változó hidraulikai jellemzők (táblázat + ábra) Határsebesség, m s Talajnem Felsı Alsó Duna-kavics Murva Durva homok Finom homok Agyagos homok, homokliszt Homokos agyag, lösz Agyag Iszap Növényzettel benıtt A burkolat anyaga Vízsebesség, m/s Vízmélység a mederben, (m) Betonba rakott üledékes terméskı eruptív Helyben csömöszölt beton Elıregyártott betonlap Hordalék anyaga k Durva homok Finom homok iszap Finom iszap Agyep minısége Jó (legalább 80-90%-os borítottság) Közepes (legalább 65%-os borítottság) átl. magasság. érdességi cm oszt. 60 A B C 5-15 D 5 E 60 B C 5-30 D 5 E Növényi takaró jellemzése S, % vmax, m/s erózióálló erodálódó talaj Igen sőrő, zárt, igen erıteljes növekedési erejő gyepállomány. Kifogástalan, fenntartása állandóan biztosítható Sőrő, zárt erıteljes növekedési erejő gyepállomány. Állandó fenntartása biztosítható Középsőrő, 70-80%-os borítottságú, jól-közepesen fejlett gyepállomány. Fenntartása biztosítható felett felett felett Csoma R. 3-8 Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

9 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése hidraulikai méretezés x kifejlődő, csekély védképességű fejlett, sűrű kialakítás: vetés gyeptégla gyepszőnyeg Surrantó nagy esésű meder földmű felületén magas és mély vezetésű árkok közötti kapcsolat rohanó vízmozgás nagy v burkolat mesterséges érdesítetéssel 5 m/s fölött légbeszívás :térfogat + mélység megnő vasbeton vízugrás felületi egyenetlenség lábnál Csoma R. 3-9 Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

10 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése 3.3. ZÁRT SZELVÉNY ált. körszelvényű csövek szabad felszínű vízmozgással számítása gyakran csőhöz hasonlóan: Chezy: v = C RS, és 8g C = λ Colebrook White, mint csősúrlódás, így: Q = Av és v = lg.51ν 4R 8gRS teltségi görbe: telt és részlegesen telt szelvény sebesség- és vízhozamarányai telt: vízmélység = a szelvény magassága (kör: h = d) v max = 1.14 v telt, ha h/d 0.83 Q max = 1.08 Q telt, a h/d 0.94 oka: nagas teltségnél A lassab ban nő, mint P, így R csökken elméleti értékek!! 3.4. FOLYÓKA kicsi oldalárok bevágást csökkenthet kevésbé balesetveszélyes, mint az árok általában burkolt nem méretezett + kör tojás békaszáj A = r π = 3.14 r A = r A =.378 r P = rπ = 6.84 r P = r P = r k 3.71(4R ) 8g RS Csoma R Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

11 009. tavasz Közlek. földmővek víztelenítése T A R T A L O M 3. A VÍZSZÁLLÍTÓ RENDSZER Alapfogalmak Árkok Árok jellemzői és típusai Jelenség és leírása A meder jellemzői Mederalak Esés Mederanyag Határsebességek A gyepesített meder (gyepburkolat) Surrantó Zárt szelvények Folyóka 10 Csoma R Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

Ultra nagy szilárdságú beton

Ultra nagy szilárdságú beton Németül: Ultrahochfester Beton (UHFB) - 1 - Ultra nagy szilárdságú beton Angolul: Franciául: Ultra high strength concrete (UHSC) Béton à ultra-hautes résistances en compression (BUHRC) Ultra nagy szilárdságúnak

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail.

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail. SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail.hu Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út -

Részletesebben

Palalemezek grafitfekete. Görbe alakú gabionok. Gránitzúzalék, só és bors, 8-12 mm. Márványtörmelék, rozé-fehér, 25-50 mm

Palalemezek grafitfekete. Görbe alakú gabionok. Gránitzúzalék, só és bors, 8-12 mm. Márványtörmelék, rozé-fehér, 25-50 mm Katalógus 2010 2010 2010 Palalemezek grafitfekete Selymesen csillogó takaróanyag elegáns kertekbe. További információ a 8. oldalon Görbe alakú gabionok Ív-legömbölyítés elv alapján. Lehetővé teszi a terepviszonyoknak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Hatásvizsgálati módszerek

Hatásvizsgálati módszerek Hatásvizsgálati módszerek ellenőrző jegyzékek (checklists) mátrixok (matrices) kvantitatív módszerek (quantitative methods) hálózatok (network) térképfedvények (overlay maps) Egyszerű mátrix (simple matrix)

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Útügyi Szabályozási Napok Sopron, 2011. május 3-4. A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Dr. Gáspár László kutató professzor, KTI egyetemi tanár, SZE Tartalom 1. Az éghajlatváltozás 2. Lehetséges

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási elınyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a kerámiaköpeny speciális kialakításának köszönhetıen kedvezı hıtechnikai

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest,

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

WTS20 fatartós falzsalu Szerelési és felhasználási útmutató

WTS20 fatartós falzsalu Szerelési és felhasználási útmutató Szerelési és felhasználási útmutató Termék jellemzők Az UniVers fatartós falzsalu sokoldalúan felhasználható zsaluzat. A H20-as fatartók méretválasztékából adódóan 6,0 m-es magasságig toldás nélkül bármilyen

Részletesebben