Szakértői vélemény az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében bejövő forrásokról és a jövedelmek kiáramlásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakértői vélemény az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében bejövő forrásokról és a jövedelmek kiáramlásáról"

Átírás

1 Szakértői vélemény az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében bejövő forrásokról és a jövedelmek kiáramlásáról (Készült a Levegő Munkacsoport megbízásából) Az ÚMFT értékelését több síkon kell és célszerű elvégezni. I.) II.) III.) IV.) V.) VI.) Makrogazdasági szinten számszerűsíteni kell a rendelkezésünkre álló forrásokat, főleg a számítható jövedelmek be- és kiáramlása szerint. Az előzőből bizonyos leltár készíthető a valóban rendelkezésünkre álló forrásokról. Ezek után lehet megítélni az EU által kilátásba helyezett támogatás összegét és annak lehívhatóságát, valamint ténylegesen várható szerepét. Az elemzésekből minden politikai szándékot és szöveget tudatosan ki kell irtani. A rendszerváltás során alkalmazott és beetetett illúziók elfogadása most végzetes hibát okozhatnak. Ezen elemzés során az EU önzetlen támogatása és egyéb jelzők elvetendők. Mindent csak hideg fejjel, adok-kapok számok alapján kell elemezni. A ÚMFT, a Konvergencia Program és a Magyarország Lisszaboni Stratégiája csak együttesen értékelhetők. Úgy véljük, hogy csak az Európai Unió Lisszaboni Stratégiájában rögzített célok és eszközök fogadhatók el, ezekből kell kiindulni. A Konvergencia Program sajnos ezeknek ellentmond. Az EU adatai szerint a évi bővítés szinte minden EU országban jelentős számú új munkahely létesítésével járt. Ezzel szemben Magyarországon a munkahelyek száma csökkent, ha az átlagos állományi létszám alapon számolunk. Először is meg kell vizsgálni, hogy igaz-e az ÚMFT alábbi történelmi megállapítása: Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra lesz jogosult, amelyet a hazai társfinanszírozás és a magántőke is kiegészít. Mindezen felül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból további mintegy 3 milliárd euró fejlesztési forrás áll majd a rendelkezésünkre. Mennyi a 22,4 milliárd euró, és mire elég? 1.) A 22,4 milliárd euró bruttó összeg, ezzel szemben be kell fizetnünk mintegy 8,3 milliárd eurót, tehát marad 14,1 milliárd euró. Ehhez még 3 milliárd euró jár az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból. Tehát az ilyen feltételekkel számolt nettó forrás összesen 17,1 milliárd euró. 2.) A 2007 és 2013 közötti 7 éves szakaszra a 22,4 milliárd eurónál kisebb összeg használható fel, mert n+2 évet kell számítani, vagyis ha minden sikerül, akkor is legfeljebb 9 év alatt tudjuk a teljes összeget igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy évente 2,5 milliárd euró összegű beruházás valósítható meg, azonban a periódus első időszakában ennél kisebb összeg várható, azért is, mert 2010-ig az n+3 év szabály miatt is nagyobb csúszás jelezhető előre. 3.) A beruházások teljes volumenét a szeptember 1-i Konvergencia Programból célszerű meghatározni, mely szerint között a korábbi éveket jellemző beru-

2 házási dinamika 2-4% körülire lassulhat, 2009-től kezdve azonban a növekvő uniós források felhasználásával egyre nagyobb szerepet játszó fejlesztéseknek köszönhetően újra megélénkülhet a beruházási hajlandóság. A beruházási hányad 2009-re eléri, 2011-ben már több mint egy százalékponttal meghaladja a kohéziós országokra jellemző 25 %-os szintet. (Ld. az 1. táblázatot!) 1. táblázat: A beruházások értékének és GDP-hányadának meghatározása a Konvergencia Program adatai alapján GDP, milliárd Ft Beruházások a GDP hányadában Beruházások összege, milliárd Ft Beruházások összege, milliárd euró (272,5 Ft/euró árfolyamon) NFT II EU forrás, csak között realizálható* EU forrás %-os aránya a teljes beruházásból 17,4 9 *A 22,4 milliárd euró az n+2 év miatt 9 év alatt kerülhet felhasználásra, ezért csak 17,5 milliárd euró összegű beruházásra kerül sor. 4.) Az EU által biztosított források a időszak összes magyarországi beruházásainak legfeljebb csak mintegy 9%-ára nyújtanak fedezetet. 5.) Az ország egész jövedelmi helyzetének alakulását kell figyelembe venni, mert a beruházások több mint 90%-át a megtermelt és itthon maradó jövedelemből lehet és kell finanszírozni. 6.) Az ország gazdasági növekedésének dinamikáját a külkereskedelmi forgalom, ezen belül az export határozza meg. Magyarország cserearánya a vámleépítések óta romló volt az EU-15 országokkal. E cserearányból származó veszteség 2007-re becsült éves értéke 5 milliárd euróra tehető. (Ld. a 2. táblázatot!) Feltételezhető, hogy a cserearány-romlás eddigi üteme 2013-ra lelassul, vagyis ekkor csak 6 milliárd eurót teszi ki. Ez azt jelenti, hogy 2007 és 2013 között összesen mintegy 38,6 milliárd euró összegre becsülhető az ebből származó veszteségünk.. A külkereskedelmi cserearány romlásából származó teljes veszteségünk ennél jóval nagyobb, mert ehhez még a piacvesztésből származó hatásokat is figyelembe kell venni. Elkeserítő példa erre az orosz energiahordozók importja, melyet döntően német, osztrák és francia cégek bonyolítanak le, ráadásul a helyzetet tovább rontja az is, hogy az orosz földgáz jelentős részét Szlovákián és Ausztrián keresztül körbeutaztatják. A szolgáltatások terén Magyarországon a külföldi tőkebefektetések jelentős volument értek el, amit a kormány kiemelten támogat, és ezért a romlás összege még jelentősebb. Miután az üzleti szolgáltatások külkereskedelmi forgalma terén nem ismeretes a cserearány alakulása, ezért ennek mértékét csak becsülni lehet. A évi veszteségünk 1 milliárd euróra tehető, és mivel ennek összege évről évre nő és halmozódik, ezért 2007 és 2013 évekre összesítve közel 15 milliárd euróra becsülhető. Megjegyezzük, hogy a cserearány-romlásról és ennek hatásáról az utóbbi években a szaksaj- 2

3 tó nem foglalkozik, ami súlyos hiba. Még súlyosabb hiba, hogy a kormány egyetlen intézménye sem készített és publikált szakmai-kritikai tanulmányt a cserearányromlásról. Annál több dicsérő tanulmány készült a külföldi működő tőkéről. Ha a szolgáltatások liberalizációja nagyobb mértékben halad előre, akkor a romlás összege nagyobb is lehet. 2. táblázat: Magyarország és az EU-15 cserearányának alakulása Cserearány Magyarország termékforgalma az EU-15 országokkal Cserearányveszteség Halmozott cserearány-veszteség milliárd Ft % % % milliárd Ft milliárd Ft millió euró Export Import Export Import Arány ,6 130,4 103, ,8 119,1 98, ,0 2486,5 114,1 111,3 102, ,2 3533,7 114,1 114,8 99, ,5 4279,7 104,2 105,7 98, ,2 5292, ,9 5585,7 101,9 102,9 99,03-38,5-38, ,5 5458,8 94,9 95,7 99,16-105,3-143, ,3 7216,1 100,1 101,9 98,23-130,0-273, ,5 7635,4 98,3 99,3 98,99-81,7-355, * 8066,3 7533,1 98,7 99,5 99,20-76,9-432, Összesítés -432,5-1244, Forrás: KSH külkereskedelmi Statisztika kiadványai és idősorai ( Megjegyzés: A fentieken felül szolgáltatás külkereskedelmi forgalma tovább rontja a cserearányt. 7.) Magyarországról egyre növekvő összegben áramlanak ki a jövedelmek. A fizetési mérleg adatai szerint 2005-ben 5,5 milliárd euró volt ennek negatív egyenlege,, a első félévi tényleges adatok szerint pedig 2006-ra már legalább 6,2 milliárd euró jövedelem kiáramlása várható Az eddigi trend alapján, de mérsékeltebb ütemű jövedelem kiáramlást véve figyelembe, a 2007 és 2013 időszak alatt 46 milliárd euró körüli kiáramlási összeget lehet becsülni. Megjegyezzük, hogy a külföldi működő tőke évvégi magyarországi állományának több mint 78%-a EU-15 országokból származott. 8.) Az országból a jövedelem-kiáramláson felül jelentős olyan tőke áramlik ki, amelyet más országokban fektetnek be. Az ilyen működő tőke kiáramlást főleg a külföldi tulajdonú cégek eszközlik, ezért ennek számunkra gyakorlatilag nincs kedvező hatása. (Nem az történik, mint az EU fejlettebb országai esetén. Így például a Németországból történő német tőkekiáramlás a német munkahelyek megtartását szolgálta! Magyarország esetében éppen az ellenkezője következik be.) Közelítő számítások szerint 2007 és 2013 között mintegy 10 milliárd euró összegben visznek ki külföldi cégek a Magyarországon megtermelt nyereségből működő tőkét külföldre, kizárólag saját piaci terjeszkedésük érdekében. 9.) Egyre növekvő problémát jelent, hogy az országba a ténylegesen beáramló működő tőke nagy mértékben csökkent és csökken. A külföldi működő tőke egyre nagyobb részét a Magyarországon megtermelt nyereségből képzett, az újrabefektetett jövedelem jelenti. Itt számbavételi problémák is mutatkoznak, mert a Nemzeti Számlák 3

4 elszámolási módszere szerint a külföldi tulajdonú cégek veszteségét is újrabefektetett jövedelemként kell elszámolni. Ennek értéke a 2007 és 2013 közötti időszakra legalább 7 milliárd euróra becsülhető. Megjegyezzük, hogy a évi beáramló működő tőke adat a Ferihegyi repülőtér eladása miatt kiugróan magas. Ennek hatását nehéz számszerűsíteni. 10.) Felesleges többletköltségekkel jár a szigorú európai uniós elszámolás, a pályázatok elkészítésének kiadásai, valamint az olyan felesleges nyelvi fordítgatás, ahol a külföldi tulajdonosok miatt kell a cégen belül több nyelvet alkalmazni (például a Fővárosi Vízművek esetében a külföldi kisebbségi tulajdonosok miatt francia és német nyelvre is le kell fordítani minden fontosabb belső anyagot). A felesleges többletköltségek összegét csak becsülni lehet az EU-csatlakozás során ezeket akkor évi egy milliárd euróra becsülték, tehát e többletköltségek 2007 és 2013 között 7 milliárd euróra tehetők. (Ld. a 3. táblázatot.) 3. táblázat: A támogatásokkal kapcsolatos többletköltségek Megnevezés Mérték Megjegyzés egység 1.) EU-támogatás hitelezése milliárd Ft Az EU részéről adandó bruttó támogatást utólag folyósítják, átlagosan 1 év alatt. 2.) Adminisztrációs teher milliárd Ft VAT Information System stb. miatt a hazai cégek többletterhe 3.) A kötelező rész költsége* milliárd Ft Az EU-támogatáshoz szükséges saját rész, legalább 25%, többletköltsége 4.) EU jogrendhez alkalmazkodás milliárd Ft Az EU jogharmonizációnak a GDP 2-3%- át kitevő összege 3 évre elosztva 5.) Pályázatkészítés költsége milliárd Ft Az EU-szakértők pályakészítési monopoliumból származó díja. Összesen: milliárd Ft Összesen millió euró * Ez kapcsolódik a következő ponthoz is. 11.) Az uniós támogatásokból finanszírozott pályázatok nagyobb részét az EU gazdaságilag fejlettebb országai (Németország, Franciaország stb.) nyerik el. Ebből az következik, hogy ezek a támogatások, növelve a magyar részfinanszírozás összegével főleg ezen országok jövedelmét és foglalkoztatottsági szintjét növelik. Ennek összegét csak hosszabb számítás után lehet megbecsülni. 12.) Meg kell még említeni, hogy az EU-csatlakozással önmagában is jelentős veszteséget könyvelhettünk el, amit a 4. táblázat mutat. A táblázatban nem összegeztünk minden tételt, például az ugrásszerűen megnövekedett kamionforgalom miatt, évi több százmilliárd forintot kitevő károkat. (Mindezzel egyáltalán nem azt kívánjuk állítani, hogy az EU-csatlakozásnak nem voltak kedvező gazdasági hatásai, csak arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni hátrányokat sem annál is inkább, mert ezek felmutatása erősebb pozíciót eredményezhet részünkre az EU régebbi tagországaival folytatott tárgyalások során.) 4

5 4. táblázat: Az EU-csatlakozás következtében kieső bevételek Megnevezés A kieső bevétel Megjegyzés jellege 1.) Használt személygépkocsik magánimportja áfa Az import az alacsonyabb áfa-kulcsú országokra terelődik, és ott fizetik be. 2.) Egyéb magánimport áfa A magánimport az alacsonyabb áfájú és árfekvésű országokra terelődik 3.) Áfa kamatkiadás áfa 21 17,5 17,5 A VPOP és bevallásos beszedés közötti áfahitelezés kamatköltsége. 4.) Fogyasztási adó Fogy adó, áfa Kávé és arany utáni fogyasztási adó és annak áfavonzata kiesik 5.) Használt személygépkocsik áfája áfa A használt kocsik importjánál a származási országban marad az áfa, nem térítik vissza, mint korábban 6.) Áfa eltűnése áfa A VPOP beszedés és bevallás közötti áfa összeg kiesése 7.) Osztalékadó Osztalékadó Az EU-n belüli osztalékadó kiesik 8.) Vám* Vám 75%-a PEP szerinti értékek. A vámot fizetjük, de csak 25%-a kerül vissza. 9.) Dohányáruk áfa és jöv. adó Az itthoni magasabb jövedéki adó miatt Szlovákiából és más csatlakozó országokból szerzik be Összesen: milliárd Ft 243,8 299,5 323,8 Összesen millió euró 955, * * A vám tartalmában az EU-nak átengedett bevételt jelent, de nem került bemutatásra a vámszerkezet váltása. Ennek lényege: mivel már nem a magyar határon szedik be, hanem EU határokon, a magyar bruttó vámbevétel csökken. Ezzel szemben a magyar fogyasztók ennél jóval nagyobb összegű vámot fizetnek a termékek országba bekerülése, illetve vásárlása során. Összegzés Az 5. táblázatban összegezzük a felsorolt tételeket (a 12. pont kivételével). 5. táblázat: A pénzkiáramlás összege milliárd euró Külkereskedelmi termékforgalom 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 6,0 38,6 cserearány- romlása Üzleti szolgáltatások 1,0 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,3 2,5 2,7 14,6 cserearány-romlása Jövedelmek kiáramlása 4,9 5,6 6 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 7,1 46,1 Működő tőkekiáramlás 0,8 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 9,9 Újrabefektetett jövedelmek 1,1 0, hátrányos hatása Összesen 6,8 8,6 9,7 14,9 15,5 16,1 16,6 17,2 17,7 18,3 116,2 Összefoglalva: Magyarország kap nettó 17,1 milliárd eurót, mellyel szemben (a fentieket összesítve) kiad 116 milliárd eurót. Vagyis kapunk nettó közel 4700 milliárd forintot, mellyel szemben összesen közel milliárd forintot visznek ki. Ebből következik, hogy a támogatásnál jóval nagyobb pénzkiáramlás mérséklésével célszerű lenne többet foglalkoznunk. Budapest, október 4. Pavics Lázár 5

6 Mellékletek: 1. A szaksajtó összefoglalója az EU költségvetési megállapodásról A pénzfelhasználást elsősorban az új tagállamok számára rugalmasabbá tévő szabályok a következők: Azok a tagállamok, ahol az egy főre eső átlagos GDP 2001 és 2003 között az uniós átlag 85 százaléka alatt volt (az új tagállamok, Portugália és Görögország), a strukturális alapoknál az uniós társfinanszírozás felső határa az operatív programok esetében 85 százalék lehet. Első ízben az EU-ban arra is lesz lehetőség, hogy a szóban forgó tagállamok valamennyi projektjükre 85 százalékos társfinanszírozást kérjenek a Bizottságtól. A strukturális alapoknál 2007 és 2009 között 7, a kohéziós alapoknál ugyanennyi időre 10 és fél százalékos előleget kapnak majd az új tagállamok három évre elosztva. Azok a tagállamok, ahol az egy főre eső átlagos GDP 2001 és 2003 között az uniós átlag 85 százaléka alatt volt (az új tagállamok, Portugália és Görögország), a vissza nem igényelhető áfát (uniós forrásból) támogatható költségként lehet majd elszámolni. A fenti kritériumnak megfelelő országok esetében a támogatások felhasználására adott határidőt egy évvel meghosszabbították a 2007 és 2010 közötti időszakban mind a strukturális, mind a kohéziós alapoknál. Ez idő alatt tehát csak ezen országok számára az n+2-es helyett az n+3-as szabály lesz érvényben. A többieknél az n+2-es szabályt a kohéziós alapra is kiterjesztik. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 10 új tagállamban, valamint Bulgáriában és Romániában lakásfelújítási és -építési beruházásokat is lehet majd finanszírozni, de a támogatás felhasználásának módját a Tanács és az EP által elfogadandó rendelet szabályozza majd. 2. KENGYEL ÁKOS Az EU költségvetésének hosszú távú alakulását befolyásoló körülmények c. tanulmányból figyelmet érdemel az alábbi rész: Az uniós költségvetés mellett szóló másik érv az integrációból származó nyereségek és veszteségek kiegyensúlyozásának igénye. A közös piac létrehozása és továbbfejlődése egységes piaccá, majd gazdasági és monetáris unióvá nem jelent ugyanolyan nyereséget valamennyi résztvevő számára. Ennek tükrében lehet úgy érvelni, hogy a nyereségek egy részét a nyertesek fizessék be és a vesztesek kapják meg. Ezért lehet nagyon leegyszerűsítve olyan álláspontokat olvasni, hogy a németeknek a piacra jutás és a politikai integráció fejében jelentős nettó hozzájárulást kell fizetniük a közös költségvetésbe. A nettó pénzáramlás ebben az összefüggésben egy tisztességes árnak tekinthető a nem költségvetési jellegű előnyökért. Ezzel az érveléssel szemben hangsúlyozni kell, hogy a tagországoknak nem csak a költségvetési transzferekből való részesedést kell figyelembe venniük amikor az integrációból származó előnyöket nézik. Az EU-tagságnak számos nem költségvetési dimenziója van. Például az olyan közös célok mint a kereskedelem liberalizálása vagy a gazdasági integráció megvalósításából származó nyereségek nem értékelhetők csakis a költségvetési transzferek oldaláról. Mindemellett maguk a költségvetési transzferek sem csak a kedvezményezett országot érintik, hiszen különböző utakon jelentős a többi tagországokba történő visszaáramlása a támogatásoknak. Tipikus példa erre a strukturális alapok felhasználása, amikor az adott programok megvalósításához kapcsolódóan jelentős áru- és szolgáltatásimportra kerül sor. (Kiemelés tőlünk.) 6

7 3.) Az ÁSZ 2006/0636 számú jelentése a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának ellenőrzéséről.. Az NFT céljainak megvalósítására a strukturális alapokból a évekre 1995,7 millió euró (507,9 Mrd Ft)3 és a központi költségvetésből 700,3 millió euró (178,2 Mrd Ft) keret állt rendelkezésre. Az éves keretekkel a rendelkezésre állástól számított két éven belül kell elszámolni. Az NFT-ben megfogalmazott általános cél alátámasztására és megvalósításának előmozdítására négy specifikus cél került elfogadásra, amelyek a következők: a versenyképesebb gazdaság, a humán erőforrások jobb kihasználása, a jobb minőségű környezet és alapinfrastruktúra, valamint a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés elősegítése. Az NFT keretein belül a források 66,6%-a nyilvános pályázat keretében kiválasztott projekteket finanszíroz, 29,4%-a pályázat nélkül kiválasztott, közvetlenül az állami szervek által végrehajtott központi intézkedések (programok vagy projektek) megvalósítását szolgálja és 4%-a programok hatékony megvalósítását elősegítő szakmai támogatási (technical assistance, TA) projektekre került elkülönítésre. A tervezési időszakra vonatkozó, és az Európai Unió strukturális alapjai, valamint a hazai társfinanszírozás forrásaira épülő NFT operatív programjainak végrehajtása a célrendszerükbe tartozó területeken segítette és felgyorsította a nemzeti fejlesztési folyamatokat. A végrehajtás során a rendelkezésre álló keretek 97,82%-át odaítélték 9, ebből 83,64%-ra szerződéses kötelezettséget vállaltak és a források 28,93%-át fizették ki, amelynek 37,5%-a volt az előleg. A javuló tendencia ellenére ez elmaradást jelentett az éves költségvetési törvényekben rögzített, időarányos pénzügyi felhasználási célokhoz képest. Saját értékelés A legújabb adatok szerint a helyzet az alábbi: EU-pályázatok mérlege (EMIR, szept. 28.) Operatív program Beérkezett pályázat db Támogatott pályázat db Kötelezettség vállalás, millió Ft Leszerződött projekt, db Szerződéssel lekötött pénz, millió Ft Kifizetett támogatás, millió Ft AVOP , , ,1 GVOP , , ,2 HEFOP , , ,2 KIOP , , ,5 ROP , , ,4 Összesen , , ,4 Tehát az összes keret a következő: az EU-támogatás 507,9 milliárd Ft, központi költségvetés hozzájárulása 178,2 milliárd Ft, vagyis összesen 686,1 milliárd forint. Ebből kifizetve 277,6 milliárd Ft volt, vagyis 40,5%. Ha a évi teljesítés (a legkedvezőbb esetet számítva) 50%-ra teljesül, akkor a évek között a teljes nemzetgazdasági beruházások milliárd forint összegéből várhatóan 250 milliárd Ft, vagyis csak közel 2% származik az EU-tól. 7

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIADVÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Részletesebben

Zágrábi László* EU RÁFIZETÉS SZÁMOKBAN! Számoljunk el az EU-val tisztességes módon. Ki fizet rá és mennyivel?

Zágrábi László* EU RÁFIZETÉS SZÁMOKBAN! Számoljunk el az EU-val tisztességes módon. Ki fizet rá és mennyivel? Zágrábi László* EU RÁFIZETÉS SZÁMOKBAN! Számoljunk el az EU-val tisztességes módon. Ki fizet rá és mennyivel? Az írás tartalmi kivonata: I.) A magyar - EU kapcsolatok eddigi helyzetének értékelése és lehetséges

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Tanulmányok Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Lehmann Kristóf, az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója

Részletesebben

3. Az államháztartásra gyakorolt hatás

3. Az államháztartásra gyakorolt hatás 3. Az államháztartásra gyakorolt hatás 3.1. Összegfoglaló Az Operatív Programok államháztartási folyamatokra gyakorolt hatását elemző munka célja a strukturális beavatkozások államháztartási hatásainak

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán

Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán Borkó Tamás Fodor Krisztina Oszlay András Munkafüzet 20. 2007. június 30. 1 Törésvonalak

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Az adó mint a magánszektorok és az állam közötti jövedelem- és vagyonosztozkodás mértékének és módjának kifejeződése, fontosságának megfelelően a gazdasági elemzések

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÜKRÉBEN A tanulmány a Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI 2014. szeptember A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI készítette: Romhányi Balázs A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI Szerző: Romhányi Balázs Szerkesztő: Perger

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai Kockázatelemzés a költségvetési vita 1. fázisa és az adótörvények megszavazása után 2012. november 22. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ÉS KIHÍVÁSAI 2004 TAVASZÁN NÉHÁNY MAGYAR KÖVETKEZTETÉSSEL Készítette: Rácz Margit A tanulmány a MEH MTA megállapodás alapján, A gazdasági versenyképesség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007 2012 A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének helyzetértékelése és javaslatai a magyar szállodák válságból való kilábalására 2012 október 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) 2011. április 20. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek munkájával készült, döntő részben a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben