JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008."

Átírás

1 JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről október

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 882 Vizsgálat-azonosító szám: V-0373 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Horváth Balázs főcsoportfőnök-helyettes Solymár Ágnes osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítették: Brebán Andrea számvevő Szakmányné Bilik Mária számvevő tanácsos Sas Imréné tanácsadó Dr. Veress Tiborné számvevő Az ellenőrzést végezték: Brebán Andrea számvevő Pásztor Katalin számvevő tanácsos Szendrey Lajos számvevő Bán Tamásné külső szakértő Dr. Faragóné Tóth Mária számvevő tanácsos Sas Imréné számvevő tanácsos, tanácsadó Tóth István számvevő tanácsos, tanácsadó Győrik Józsefné külső szakértő Dr. Méri Sándorné számvevő Szakmányné Bilik Mária számvevő tanácsos Dr. Veress Tiborné számvevő Kecskés Ágnes külső szakértő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentés: címe Jelentés az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről sorszáma 0807 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közoktatási célú non-profit szervezetek jellemzői A fenntartó szervezetek és intézményeik értékelése A közoktatási feladatellátás pénzügyi forrásai A normatív hozzájárulás és támogatás Az egyéb közoktatási célú bevételek A fenntartói feladatok teljesítése A fenntartói irányítás szabályszerűsége A közoktatási megállapodások szabályossága A sajátos rendelkezések betartása A normatív hozzájárulás és támogatás igénylése és elszámolása Az igényjogosultság ellenőrzésének tapasztalatai Az elszámolások szabályszerűsége, megbízhatósága Óvodai nevelés Alapfokú iskolai oktatás Középfokú iskolai oktatás Szakképzés Alapfokú művészetoktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Központosított előirányzatok Az intézményi feladatellátásra meghatározott követelmények betartása Hatósági és pénzügyi ellenőrzés 38 1

5 MELLÉKLETEK 1. számú A fenntartók szervezeti formája és közhasznúsági jogállása 2. számú A közoktatási intézmények gazdálkodási jellemzői 3. számú A normatív hozzájárulások és támogatások alakulása 4. számú A közoktatási bevételek alakulása 5. számú A fenntartói feladatok teljesítésének szabályszerűsége 6. számú A évi normatív hozzájárulás és támogatás eltérései 7. számú Az intézményi feladatok teljesítésének szabályszerűsége 8. számú MeH miniszterének észrevétele és az arra adott válasz 9. számú OKM szakállamtitkárának észrevétele és az arra adott válasz 10. számú MÁK elnökének észrevétele és az arra adott válasz FÜGGELÉK Az eltérések részletezése 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények, rendeletek Áht. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Kh. tv. a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Közokt. tv. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Kvtv. a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Vhr. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet Rövidített nevek ÁSZ Állami Számvevőszék KIR Közoktatási Információs Rendszer Kincstár Magyar Államkincstár OH Oktatási Hivatal OKÉV Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OM Oktatási Minisztérium Aranybika Alapítvány Aranybika Iskola Alapítvány Britannica Alapítvány Britannica Iskoláért Alapítvány Carl Rogers Alapítvány Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány Danubius Hotels Alapítvány Dávid király Alapítvány Educationis Alapítvány Ego sum via Kht. Fagler Ede Alapítvány Hétszínvirág Alapítvány Hibó Tamás Alapítvány Humán Intézet Kht. Inárcsi Hátszínvirág Kht. Innovációs Szakképző Kht. Jászladányi Nevelési Oktatási Alapítvány Kelta Iskola Kht. Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány Dávid király Keresztény Kulturális és Oktatási Alapítvány EDUCATIONIS Oktatási Alapítvány Ego sum via Oktatási Közhasznú Társaság Fagler Ede Alapítvány a Művészet és Művészetoktatás Támogatásáért Hétszínvirág Gyermekkert Alapítvány Hibó Tamás Művészeti Alapítvány Humán Intézet Gimnázium, Művészeti Iskola és Kollégium KHT. Inárcsi Hátszínvirág Oktatási Kht. Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Kht. Jászladányi Zana Sándor Imre Nevelési Oktatási Közhasznú Alapítvány Kelta Iskola Oktatási Szolgáltató Kht. 3

7 Kész-ség Kht. Kinder Ovi Kht. Korszerű Fogtechnika Alapítvány Lajtha László Művészeti Kht. Magic Alapítvány Micimackó Alapítvány MNOÖ Napra-Forgó Alapítvány Nebuló XXI. Alapítvány Nyíregyházi Waldorf Egyesület Pesti Waldorf Egyesület Reménység Alapítvány Szent Kinga Alapítvány Török Sándor Waldorf Alapítvány Uniós Protokollért Kht. Varázsceruza Alapítvány Vállai Nemzetiségi Óvoda Kht. KÉSZ-SÉG Közoktatási és Közművelődési Közhasznú Társaság Kinder Ovi Magánóvoda Közhasznú Társaság Korszerű Fogtechnika Oktatásért Alapítvány Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. Magic Táncsport Közhasznú Alapítvány Micimackó Óvodáért Alapítvány Magyarországi Németek Országos Önkormányzata NAPRA-FORGÓ Kiemelten Közhasznú Alapítvány Nebuló XXI. Alapítvány az Örömteli Tanulásért Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesület Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános Iskola Alapítvány Szent Kinga Caritas Alapítvány Török Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az Uniós Protokollért Oktatási Kht. Varázsceruza Gyermeknevelő, Képesség- és Személyiségfejlesztő Alapítvány Vállai Német Nemzetiségi Óvoda Kht. 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Közhasznú tevékenység Közoktatás Közoktatási intézmény Közoktatási intézményalapító és fenntartó Közoktatási megállapodás Közoktatási normatív támogatás Közoktatási teljesítménymutató A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a szervezet létesítő okiratában szereplő cél szerinti tevékenység, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben meghatározott körben {Kh. tv. 26. c) pont}. A közoktatás rendszerét a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szabályozza, amely magában foglalja az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, valamint a kollégiumi nevelést {Közokt. tv. 2. (1) bekezdés}. A közoktatás szakmailag önálló nevelési intézményei az óvodák nevelési-oktatási intézményei, az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány kiadására jogosult iskolák, továbbá az alapfokú művészetoktatási intézmények és a kollégiumok {Közokt. tv. 3. (1) bekezdés}. Közoktatási intézményt az állam, a helyi önkormányzat, a települési, területi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá természetes személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte. A természetes személy egyéni vállalkozóként alapíthat és tarthat fenn közoktatási intézményt {Közokt. tv. 3. (2) bekezdés}. A helyi önkormányzat vagy az állam a költségvetési támogatáshoz kiegészítő anyagi támogatást adhat, ha a nem állami, illetve nem önkormányzati közoktatási intézmény - az e törvényben szabályozott megállapodás alapján - állami, illetve helyi önkormányzati feladatot lát el. A közoktatási megállapodás keretében a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számára ingyenessé válik {Közokt. tv. 4. (6) bekezdés és 81. (1) bekezdés e) pont}. A központi költségvetés az állami szervek és a helyi önkormányzatok, valamint a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez - a gyermek-, tanulói létszámot, valamint az ellátott feladatokat figyelembe véve - normatív költségvetési hozzájárulást biztosít {Közokt. tv (3) bekezdés }. Oktatás-szervezési paraméterek szerint számított mutató, amely figyelembe veszi a Közokt. tv. osztály és csoport alakításáról szóló elveit, előírásait (átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret), a pedagógusok kötelező heti óraszámát, az egyes intézménytípusok költségigényességét kifejező intézménytípus együtthatót. A költségvetés

9 Minőségirányítási program Nevelési program Non-profit szervezet Pedagógiai program Tankötelezettség Többcélú intézmény szeptember 1-jétől ez alapján finanszírozza a közoktatási tevékenységet {Forrás: Közokt. tv. és Kv. tv.}. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát {Közokt. tv. 40. (11) bekezdés}. Az óvodai nevelő munka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő óvodai nevelési program alapján folyik. Az Óvodai nevelés országos alapprogramját a Kormány adja ki {Közokt. tv. 8. (8) bekezdés}. A non-profit szektorba tartoznak a magán- és közalapítványok, az egyesületek, az egyesülések, az érdekképviseletek és szakszervezetek, a köztestületek, a közhasznú társaságok, valamint a non-profit szervezetek által alapított intézmények {Non-profit szervezetek Magyarországon című KSH kiadvány}. Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet, továbbá a szakképzésben részt vevő iskolákban a szakmai programot {Közokt. tv. 8/A. (2) bekezdés}. A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti {Közokt. tv. 6. (1)-(3) bekezdés}. A többcélú intézmény több, különböző típusú közoktatási intézmény feladatait látja el {Közokt. tv. 22. (3) bekezdés}. 6

10 JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó nonprofit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A közoktatási törvény 1 alapelvei teremtenek lehetőséget a nem állami, illetve nem önkormányzati óvodák, iskolák és kollégiumok létrehozásához, működtetéséhez. A közoktatási feladatmegosztás rendszerében kiemelkedő jelentőségű fejlődés jellemzi az államháztartáson kívüli non-profit szervezetek aktív szerepvállalását, amelyre ösztönzőleg hat a tevékenység közhasznú besorolása, a közhasznú minősítéssel rendelkezők forrásszerzési és adózási kedvezményezettsége. A Kincstár évi adatszolgáltatása szerint a non-profit fenntartók 58%-a (köz)alapítványi, 33%-a közhasznú társasági, 8%-a társadalmi szervezeti és 1%-a országos kisebbségi önkormányzati körbe tartozott, számuk összességében 737 volt. A központi költségvetés normatív költségvetési hozzájárulást biztosít az állami szervek és a helyi önkormányzatok mellett a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez. Ennek jogcímenkénti összegét az éves költségvetési törvények fajlagos mértékkel szabályozott módon határozzák meg. A helyi önkormányzat vagy az állam a költségvetési támogatáshoz kiegészítő anyagi támogatást adhat, ha nem állami, illetve nem önkormányzati közoktatási intézmény a törvényben szabályozott megállapodás alapján állami, illetve helyi önkormányzati feladatot lát el. A évi költségvetési törvényben 2 a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartók finanszírozására az OKM fejezeti kezelésű előirányzataként a Humánszolgáltatások normatív támogatása soron millió Ft összeget irányoztak elő, amely millió Ft-ra módosult, illetve millió Ft-ra teljesült. A kiegészítő támogatások körében az ellenőrzésbe vont országos kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen tervezett 367 millió Ft előirányzat, 480 millió Ft-ra módosult, és ezzel azonos összegben teljesült. A költségvetési törvény alapján együttesen folyósított millió Ft normatív hozzájárulásból és támogatásból a non-profit körbe tartozó (köz)alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek és országos kisebbségi önkormányzatok millió Ft-tal részesedtek. 1 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2 Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 7

11 BEVEZETÉS A normatív hozzájárulás és támogatás szervezetenkénti megoszlását OKM, Kincstár adatszolgáltatása alapján a következő ábra szemlélteti: A normatív hozzájárulás és támogatás megoszlása 67% (köz)alapítvány kht. 2% 6% 25% társadalmi szervezet kisebbségi A közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzését az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése alapján végeztük. Az ellenőrzéshez további jogalapot adott a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 21. -a is. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek fenntartói feladataikat a jogszabályi előírásoknak megfelelően látták-e el; a normatív hozzájárulások és támogatások igénylése, elszámolása szabályszerűen történt-e; az intézmények a normatív hozzájárulást és támogatást a feladatellátásra meghatározott feltételek betartásával használták-e fel. Az ellenőrzési eljárások körében alkalmaztuk a tanúsítványi adatszolgáltatást, a helyszíni információszerzést és intézményi jegyzőkönyvezést, az összehasonlító adategyeztetéseket és elemző értékeléseket. Az ellenőrzési feladatok szempontrendszerét jóváhagyott előtanulmánnyal alapoztuk meg, amelyben kockázati tényezőként vettük figyelembe, hogy a normatív hozzájárulás és támogatás finanszírozási rendszere szeptember 1-jén változott, valamint a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezeteknél a normatív hozzájárulások és támogatások ellenőrzésére még nem került sor. Az ellenőrzést pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzésként végeztük el. Az ellenőrzés a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek évi költségvetési normatív hozzájárulása és támogatása igénylésének, elszámolásának vizsgálatára terjedt ki. Az ellenőrzés tervszerűen kapcsolódott az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közelmúltban végzett ellenőrzéshez 3, amelynek részét képezte az egyházak által fenntartott intézményekben a közoktatási célú humánszolgáltatás normatív támogatása és a kiegészítő 3 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről szóló számú jelentés. 8

12 BEVEZETÉS támogatás hasznosulásának vizsgálata. Ennek megfelelően az ellenőrzés az egyházi intézményfenntartók nélkül fedte le a non-profit szektorba tartozó közoktatási intézményfenntartókat. A pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés a költségvetési évre, az előkészítés során feltárt kockázati tényezők figyelembevételével a Kvtv. 3. számú melléklet 15. jogcím közoktatási alap-hozzájárulásokra, a 16. jogcím közoktatási kiegészítő hozzájárulások közül a iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés), a alapfokú művészetoktatás, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása jogcímre, valamint kizárólag az országos kisebbségi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény esetén a nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás normatív hozzájárulásokra terjedt ki. Vizsgáltuk továbbá a Kvtv. 5. számú melléklet központosított támogatások közül a 6. kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz, a 15. szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, a 16. esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, a 18. közoktatás-fejlesztési célok támogatása és a 23. alapfokú művészetoktatás támogatása jogcímek szabályszerű igénylését és elszámolását. A évi költségvetési időszak alapján a vizsgálat a 2006/2007. illetve a 2007/2008. tanévet érintette. Az ellenőrzés a évi költségvetési évre, január 1-től december 31-éig tartó költségvetési időszakra terjedt ki. A közoktatási intézményt fenntartó non-profit szervezetek kiválasztásánál az ellenőrzéshez rétegzett véletlen szám alapú mintavételi eljárást alkalmaztunk. Az alapsokaságot szervezeti típusa, valamint az igénybe vett normatív hozzájárulás és támogatás nagysága szerint rétegeztük, majd az ellenőrzés magas kockázatára figyelemmel a fenntartók közel 20%-ának kiválasztását minden egyes rétegben véletlen szám generálásával végeztük el. Az így kiválasztott, adatszolgáltatásba vont fenntartók (133) a szervezeti típusokat, a normatív hozzájárulások és támogatások nagyságát illetően megfelelően reprezentálták az alapsokaságot. A helyszínen 59 non-profit fenntartót és annak 62 intézményét ellenőriztük, szintén rétegzett véletlen szám alapú mintavételi eljárással kiválasztva, így biztosítva a minta reprezentativitását. A kérdőívvel felmért közoktatási intézményt fenntartó 133 non-profit szervezet között a (köz)alapítványok aránya meghaladta a fenntartók kétharmadát, az egyesületek, a közhasznú társaságok és a kisebbségi önkormányzatok együttes aránya az egyharmad részt sem érte el. A fenntartók 87%-a közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású volt. A fenntartók jellemzően egy közoktatási intézményt működtettek. Az intézmények között a különböző közoktatási intézménytípus feladatait megvalósító ún. többcélú intézmény aránya volt a legmagasabb (30%), az óvodák és az alapfokú művészetoktatási intézmények az összes intézménynek egyaránt 1/4-1/4 részét tették ki. Tekintettel a kiválasztott minta jelentős arányára az ellenőrzés tapasztalatai messzemenően jellemzőnek tekinthetők. 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A közoktatási normatív hozzájárulások és támogatások igénybevétele alapján a non-profit fenntartói elszámolások 83%-a nem volt megbízható, az elszámolt támogatáshoz viszonyítva összességében 13,1% abszolút eltérést 4 állapítottunk meg. A jogszabályoktól eltérő elszámolás miatt a non-profit szervezetek jogalap nélkül vettek igénybe 197 millió Ft-ot, illetve 79 millió Ft további támogatásra voltak jogosultak. Egyenlegében 118 millió Ft indokolatlanul teljesült, amelynek 88%-a a szakképzési hozzájárulás és támogatás jogcímeihez kapcsolódott. A vizsgált közoktatási feladatok közül az alapfokú művészetoktatási, a központosított költségvetési támogatások elszámolása minősült megbízhatónak, az összes többi eltérése túllépte a 2%-os lényegességi mértéket. A feltárt hibák az iskolai elméleti és gyakorlati szakképzés területén kritikusan magas mértéket értek el az alábbi ábra szerint: Eltérések mértéke jogcímenként 40,0% 36,9% Óvodai nevelés 35,0% Alapfokú oktatás 30,0% Középfokú oktatás 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 19,1% 11,4% 8,0% 21,1% 20,3% 13,1% Iskolai szakképzés (elméleti képzés) Szakmai gyakorlati képzés Alapfokú művészetoktatás Sajátos nevelési igényű 5,0% 0,0% 1,9% 0,9% Központosított közoktatási támogatások Átlag A fenntartók összes közoktatási célú bevételének 2006-ban háromnegyed, 2007-ben kétharmad részét a központi költségvetésből kapott normatív hozzájárulás és támogatás, a fennmaradó részét az egyéb közoktatási célú bevételek tették ki. A normatív hozzájárulás és támogatás növekedése 2007-ben 2% volt az előző évhez képest. Az egy főre jutó normatív hozzájárulás és támogatás az alapfokú művészetoktatásban és a középfokú oktatásban csökkent, a többcélú és a gyógypedagógiai intézményeknél nem változott, az óvodáknál, az általános iskoláknál és a szakiskoláknál emelkedett. 4 A pozitív és negatív irányú eltérések előjel nélküli összegének hányada. 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Fenntartói kiadáson belül a normatív hozzájárulás és támogatás aránya % Gyógy- és konduktív Óvoda Általános Iskola Többcélú intézmény Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Alapfokú művészetokt. év A normatív hozzájárulás és támogatás a fenntartók közoktatási intézményekre fordított összes kiadásának intézmény típusonként eltérő mértékű, átlagosan kétharmad részét fedezte. A normatív hozzájáruláson és támogatáson kívüli egyéb közoktatási célú bevétel az összes bevételnek 2006-ban átlagosan a 26%- át, 2007-ben a 33%-át tette ki. A non-profit fenntartók jelentős támogatást kaptak az oktatási miniszterrel és a helyi önkormányzatokkal megkötött közoktatási megállapodások alapján (8-10%), a szülők és gazdasági társaságok befizetéseiből (17-22%). A közoktatási feladatok finanszírozásában jelentéktelen részarányt képviselt az SZJA 1%-a felajánlásából, valamint az uniós forrásból származó bevétel. A közoktatási fenntartói feladatokra vonatkozó törvényi előírások a nonprofit fenntartók felénél teljes körűen teljesültek. A fenntartók 5%-a nem készített éves intézményi költségvetést, egyhatoda nem határozta meg a térítési- és tandíjfizetési kötelezettség szabályait, közel egytizede az indítható csoportok és osztályok számát, mintegy negyede nem rendelkezett engedéllyel a maximális osztály- és csoportlétszám túllépéshez. Továbbá minden ötödik fenntartó nem tett eleget a négyévenkénti ellenőrzési kötelezettségének, minden huszadik nem hagyta jóvá az intézmény működési rendjét szabályozó dokumentumokat, 24%-a nem értékelte a nevelési, pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását. A hiányosságok részben az ellenőrzésünk által feltárt elszámolási hibákhoz vezettek, részben hatósági ellenőrzés hiányában nem szankcionált mulasztások voltak. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat közoktatási törvényi rendelkezés alapján a közoktatási intézmények alapító okiratának tartalmazni kell, azonban az országos kisebbségi önkormányzatok intézményeit kivéve jogszabály nem határozza meg a jogosítványok körét. A további non-profit fenntartói körre az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete nem vonatkozik, a fenntartók e jogosítványokat egymástól eltérően, ellentmondásos módon szabályozták. A fenntartók egyharmada a költségvetési szervek gazdálkodási jogosítványainak mintájára sorolta be intézményeit részben önálló és önállóan gazdálkodó jogkörbe. A státushoz tartozó gazdálkodási jogosítványok megha- 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tározását elmulasztották: normatív támogatás és hozzájárulás feletti rendelkezést; a fenntartó és az intézmény közötti gazdálkodási, finanszírozási kapcsolatot; önálló számviteli nyilvántartás vezetését és számviteli beszámoló készítését; intézményi bankszámla vezetését. Szabályozási hiányosságokból fakadóan a költségvetési törvényben előírt normatív hozzájárulás és támogatás átadásának módja, határideje nem meghatározott, elmulasztása nem szankcionált. A fenntartók kétharmada részben, vagy teljes egészében banki úton átadta a normatív hozzájárulást és támogatást. Az átadásához az intézmények 29%-a önálló bankszámlával nem rendelkezett, a fenntartók közvetlenül fizették az intézményi kiadásokat. A közpénzek felhasználásának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében előírt elkülönített nyilvántartási kötelezettségnek a fenntartók 87%-a tett eleget. A költségvetési törvényi előírások szerint a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére megállapított normatív költségvetési hozzájárulások, és egyéb támogatások összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. Az előírásnak eleget tesz, hogy a jogcímsoronként járó éves normatíva fajlagos összege minden fenntartónál azonos. Indokolatlannak tartjuk azonban, hogy az önkormányzati és a nem állami fenntartóknál a létszámmérések időpontja és gyakorisága eltérő, emiatt fennáll az esélye annak, hogy ugyanazon gyermek/tanuló után ugyanarra az időszakra két fenntartó is jogszerűen veheti igénybe a normatív támogatás időarányos részét. A fenntartói igényléseket, elszámolásokat egy kivétellel a jogszabályokban előírt határidőben, módon és a kötelezően becsatolandó dokumentumok alapján készítették el. A fenntartók, illetve intézményeik 10%-ának volt a normatív hozzájárulás és támogatás igénylésekor vagy folyósításakor lejárt köztartozása, amelyeknél a Kincstár a vonatkozó jogszabály rendelkezésével összhangban járt el. A fenntartói elszámolásokban általános, tipikus hibaként fordult elő: az előírt csoportok és osztályok szervezésére vonatkozó szabályoktól való eltérés, a tanügyi dokumentumoktól eltérő létszám meghatározás, a mutatószám és támogatási összeg számítási hibái. Hiányosan álltak rendelkezésre a gyógypedagógiai ellátáshoz szükséges szakértői bizottságok érvényes szakvéleményei, a nem magyar állampolgár tanulók tartózkodási okmányainak másolatai. Nem tartották be az életkori határokat, a hiányzások dokumentálására és a tanulói jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat. Az intézményi igényjogosultságot és annak változását megalapozó egyedi dokumentumok a fenntartók 81%-ánál álltak hiánytalanul rendelkezésre. Az intézmények azonban az előírt tanügyi okmányokat hiányosan vezették, a fenntartók az elszámolásban közölt adatokat nem a tanügyi dokumentumokkal és nyilvántartásokkal összhangban határozták meg, mindezen hiányosságok az elszámolásokban létszámeltéréseket okoztak. A közoktatási teljesítménymutatón alapuló szeptembertől bevezetett finanszírozás szabályai nem határozták meg az óvodai nevelésnél az 1. és 2-3. nevelési év fogalmát, a teljesítménymutató számítás szabályait az összevont általános iskolai osztályok esetében, amely a fenntartói elszámolásoknál létszámeltéréseket eredményezett. A teljesítménymutató bevezetését követően a 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK mutatószámok kerekítésének szabályairól a vonatkozó jogszabályok eltérően rendelkeztek, amely szintén hozzájárult a feltárt eltérésekhez. A közoktatási normatív jogcímek közül az óvodai nevelésnél a szeptember 1-jétől megváltozott szabályokat figyelmen kívül hagyták, nem vették számba a sajátos nevelési igényű gyermeket, valamint nem a házirendben meghatározott nyitvatartási időnek megfelelően történt a létszám megállapítása. A szakképzés területén az ellenőrzött intézményekben oktatott szakmák mindössze 2%-a szerepelt a hiány-szakképesítések jegyzékében. A fenntartók ellenőrzése során megállapított nagymértékű eltérések sajátos okai voltak, hogy nem tartották be a magántanulókra, a második szakképzésre vonatkozó előírásokat, az oktatást nem az OKJ képzésre előírt óraszámban és tantárgyi struktúra szerint szervezték meg. A közoktatási feladatellátás törvényben szabályozott feltételei az intézmények 55%-ánál teljes körűen érvényesültek. A normatív finanszírozás jogszerű igénybevételéhez valamennyi intézmény rendelkezett egységes szerkezetbe foglalt működési engedéllyel, OM azonosítóval, valamint egy kivétellel, tanulóazonosítóval is. Az alapítói-felügyeleti hatáskörben teljesítendő kötelezettségként az intézmények 95%-a rendelkezett a működés rendjét szabályozó hatályos dokumentumokkal. Az intézmények mindegyikénél jóváhagyták az alapító okiratot. Egy szakképző intézménynél teljes körűen hiányzott a szabályszerű működéshez előírt SZMSZ, pedagógiai és minőségirányítási program, valamint házirend. Két intézmény nyilvántartásba vétele határozattal nem volt igazolt, három jóváhagyott költségvetés nélkül működött. Intézményi jogkörben 63%- nál teljesült az állandó, saját alkalmazotti létszámra vonatkozó szabály betartása. Az intézmények 89%-ánál a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak rendelkeztek az előírt felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel. Az állandó, saját székhelyre vonatkozó törvényi feltételt az intézmények 97%-a betartotta. A költségvetési törvényben előírt könyvvizsgálói nyilatkozatot a 40 millió Ft-ot meghaladó normatív hozzájárulásban és támogatásban részesült fenntartók az elszámolásaikhoz beszerezték. A könyvvizsgálók által hitelesített elszámolásoknak csupán a 22%-a felelt meg az elszámolások megbízhatósági kritériumának. A feltárt eltérések jellemzően az elszámolást alátámasztó tanügyi dokumentumok hiányosságaihoz kapcsolódtak. Összehangolt hatósági és pénzügyi ellenőrzés történt 2006-ban a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartók által működtetett alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó intézmények teljes körében. A vizsgálatot az OKÉV és a Kincstár együttesen végezte. Ezt követően a fenntartók kezdeményezésére miniszteri rendelet alapján az intézményekben folyó nevelő és oktató tevékenységet szakmai minősítő testület minősítette. Az összehangolt ellenőrzés és a minősítési eljárás eredményezte, hogy ezen a területen vizsgálatunk nem tapasztalt lényeges eltérést. Az Oktatási Hivatal az általunk ellenőrzött fenntartók 5%-ánál a évi normatív hozzájárulás és támogatás igénylésének alapjául szolgáló nyilvántartások meglétét, vezetését, a tanügyi-igazgatási dokumentumokat és ennek alapján az igénylés megalapozottságát hatósági jogkörében eljárva ellenőrizte. A Kincstár a hozzájárulások és támogatások igénylésénél előzetes jogszerűségi ellenőrzést, az elszámolások elfogadásánál sza- 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK bályszerűségi ellenőrzést végzett a támogatott szervezetek által benyújtott dokumentumok alapján. A vonatkozó jogszabályok a kincstári helyszíni ellenőrzések körét december 29-ei hatállyal határozták meg, addig csak indokolt esetben a kapacitás függvényében ellenőrizte helyszínen a nem állami fenntartókat és intézményeiket. A jogszabályi módosítás azonban továbbra sem írja elő a helyszíni ellenőrzés kötelező mértékét és gyakoriságát. A közoktatási nem állami, nem helyi önkormányzati normatív hozzájárulások és támogatások igénybevételének, felhasználásának jogszerűsége, az elszámolások megalapozottsága a helyszínen rendelkezésre álló tanügyi dokumentumok ellenőrzése nélkül, a beküldött dokumentumok alapján korlátozottan állapítható meg. Különösen igazolta ezt a szakképzés területén feltárt hibák lényeges mértéke. Az Oktatási Hivatal és a Kincstár hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi helyszíni ellenőrzések fokozásának szükségességére, a könyvvizsgálatok nem megfelelő működésére utalt, hogy átlagosan öt elszámolásból négy nem minősült megbízhatónak. A helyszínen ellenőrzött non-profit szervezeteknél megállapított hibákra figyelemmel a számvevői jelentésekben tettünk javaslatokat a fenntartói irányításban és az intézményi feladatellátásban feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak 1. Módosítsa a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletet annak érdekében, hogy: a) a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartókra és a helyi önkormányzatokra előírt létszámmérési időpontok egységesek legyenek; b) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdés c) pontjában meghatározott gazdálkodással összefüggő jogosítványok szabályozottá váljanak; c) a Magyar Államkincstár számára előírja a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartóknál a normatív hozzájárulás és támogatás igénylése és elszámolása helyszíni ellenőrzési kötelezettségének körét, mértékét és gyakoriságát; d) a kormányrendelet 16. (1) bekezdésében a mutatószámokra meghatározott kerekítési szabályok összhangba kerüljenek a költségvetési törvény 3. számú mellékletében foglalt kerekítési előírással. 2. Kezdeményezze, hogy a következő évek költségvetési törvényei rendeljenek el öszszehangolt hatósági és pénzügyi ellenőrzést az Oktatási Hivatal és a Magyar Államkincstár által a 40 millió Ft-ot meghaladó normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami, nem helyi önkormányzati, valamint a szakképzést folytató intézményfenntartók körében. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 3. Határozza meg a költségvetési törvényjavaslatban a közoktatási teljesítménymutatón alapuló finanszírozás szabályai között az 1. és a 2-3. óvodai nevelési év fogalmát, valamint az összevont általános iskolai osztályokra vonatkozó teljesítménymutató számítás szabályait. az oktatási és kulturális miniszternek Kezdeményezze a Magyar Államkincstár elnökénél a jelentés 6. számú mellékletében megállapított eltérések alapján az érintett fenntartók évi normatív hozzájárulásának és támogatásának felülvizsgálatát. 15

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A KÖZOKTATÁSI CÉLÚ NON-PROFIT SZERVEZETEK JELLEMZŐI 1.1. A fenntartó szervezetek és intézményeik értékelése A közoktatási intézményeket fenntartó, tanúsítványt adó 133 non-profit szervezet 87%-a közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású volt (1. számú melléklet). A fenntartók közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. számú törvény 26. c) pontja alapján kérték, amely a nevelést, oktatást közhasznú tevékenységként határozza meg. Azok a fenntartók, akik a közhasznú jogállás megszerzését nem kezdeményezték, nem részesedhettek a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményből, a közhasznúság révén megszerezhető többlettámogatásból, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevételből. A közhasznú fenntartók zöme (29%) többcélú intézményt, egynegyed része óvodát, 22%-a alapfokú művészetoktatási intézményt működtetett. A nem közhasznú fenntartók egyaránt 35-35%-a óvodát, illetve alapfokú művészetoktatási intézményt, egyenlő arányban szak- és szakközépiskolát, illetve többcélú intézményt (12-12%), továbbá 6%-a általános iskolát működtetett. A fenntartók jellemzően egy intézményt működtettek, bár a 2006/2007. nevelési-oktatási évben az előző évhez képest csekély (10%-os) emelkedés volt tapasztalható az intézmények számát tekintve, de így is csak minden tizedik fenntartó rendelkezett egynél több intézménnyel. A fenntartók a 2005/2006. nevelési-oktatási évben 135, a 2006/2007. tanévben 148 intézményt működtettek. Az intézményekhez átlagosan két-három, összesen 376 telephely tartozott, így a nevelési oktatási tevékenység a 2006/2007. tanévben együttesen 524 oktatási helyen folyt. Intézmények összetétele a 2006/2007. tanévben 30% 25% Óvoda Általános Iskola Szakközépiskola 2% 23% 5% 3% 9% 3% Szakiskola Gimnázium Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógy- és konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény Többcélú intézmény 16

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A fenntartott intézmények összetétele a két nevelési-oktatási évben alapvetően nem változott, mindkét évben az ún. többcélú intézmény aránya volt a legmagasabb (30%), az óvodák és az alapfokú művészetoktatási intézmények mintegy egynegyed-egynegyed részét alkották az összes intézménynek. A többcélú intézmények 34%-a gimnáziumi, szak- és szakközépiskolai feladatot látott el, fennmaradó részük az óvodai nevelés, az alap-, középfokú és szakmai oktatás, továbbá alapfokú művészetoktatási tevékenységek közül látott el egynél több (2-5) közoktatási feladatot. A többcélú intézmények további 28%-a alap-, vagy alap- és középfokú oktatási,továbbá alapfokú művészetoktatási, 20%-a óvodai nevelési, alap-, vagy alapés középfokú oktatási és művészetoktatási, 9%-a óvodai nevelési és iskolai oktatási, 6%-a alap- és középfokú oktatási feladatot látott el, további 3%-a egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény volt. A fenntartók az általuk működtetett intézmények feladatait, székhelyét és telephelyeit, gazdálkodási jogkörét az intézményi alapító okiratban határozzák meg. A Közokt. tv. 37. (5) bekezdés c) pontja szerint a közoktatási intézmények alapító okiratának tartalmazni kell a gazdálkodási jogosítványokat. A vizsgált országos kisebbségi önkormányzat az Áht. 87. (2) bekezdés d) pontja alapján költségvetési szervnek minősülnek, amelyekre vonatkozóan az Ámr. 14. szabályozza a gazdálkodás megszervezésének lehetséges módjait, a gazdálkodási jogosítványokat. Erre figyelemmel az MNOÖ intézményei alapító okiratai teljes körű szabályozást tartalmaztak. Ugyanakkor a non-profit fenntartók további körére az Áht. és az Ámr. előírásai nem vonatkoznak, erre a fenntartói körre a gazdálkodási jogosítványokat jogszabály nem határozza meg. Ebből adódóan a fenntartók e jogosítványokat ellentmondásosan szabályozták. A fenntartók egyharmada a költségvetési szervek gazdálkodási jogosítványainak mintájára sorolta be intézményeit részben önálló és önállóan gazdálkodó jogkörbe, azonban a státushoz tartozó gazdálkodási jogosítványok meghatározását elmulasztották (normatív támogatás és hozzájárulás feletti rendelkezést; a fenntartó és az intézmény közötti gazdálkodási, finanszírozási kapcsolatot; önálló számviteli nyilvántartás vezetését és számviteli beszámoló készítését; intézményi bankszámla vezetését). Az önálló pénzügyi, gazdasági szervezettel rendelkezők aránya az intézményeknél átlagosan 39% volt (2. számú melléklet) A közoktatási feladatellátás pénzügyi forrásai A közoktatás rendszerének működtetéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó hozzájárulása biztosítja, amelyet a gyermekek, illetve tanulók által igénybevett szolgáltatás díja, valamint a közoktatási intézmény egyéb saját bevétele kiegészíthet. A Közokt. tv. 81. (1) bekezdés d) pontja alapján a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények az általuk nyújtott szolgáltatásért ellenszolgáltatást kérhetnek, írásbeli megállapodásban fizetési kötelezettséget állapíthatnak meg. A közoktatási intézmények szakmai feladatai ellátásának forrásszerkezetében a normatív hozzájárulás és támogatás aránya csökkenő, az egyéb oktatási célú bevételek aránya pedig növekvő tendenciát mutatott. A fenntartó non-profit szervezetek összes közoktatási célú bevételének a évben háromnegyed, a 17

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között!

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! 2015. május A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Szakmai kérdésekben információ kérhető: alfred.kamp@nefmi.gov.hu,(06-1/795-4522).

Szakmai kérdésekben információ kérhető: alfred.kamp@nefmi.gov.hu,(06-1/795-4522). TÁJÉKOZTATÓ Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 2012. évi szabályairól A Magyarország 2012. évi központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

az egyes sajátos közoktatási feladatok évi támogatásáról

az egyes sajátos közoktatási feladatok évi támogatásáról Tájékoztató az egyes sajátos közoktatási feladatok 2011. évi támogatásáról A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont d) alpont a korábbi évekhez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben