Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: Cégjegyzékszám: KSH szám: évi Közhasznúsági jelentés Szeged, május 14. Cégszerű aláírás

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rész 2. Költségvetési támogatások felhasználása, Közhasznú Eredménykimutatás 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Cél szerinti juttatások 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2

3 1. Általános rész A School of Business Nonprofit Kft. a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Tv. 26. C. pontjának 4. alpontja szerint nevelési és oktatási képességfejlesztési, ismeretterjesztési célú közhasznú tevékenységet folytat. A törvény 19. (1) bekezdése alapján készült éves beszámolóval egyidejűleg köteles elkészíteni az adott évre vonatkozó közhasznúsági jelentését. A Társaság az évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott közoktatási feladatot lát el, amelyről ezen jogszabály alapján a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv (3) bekezdése szerint a központi költségvetés a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények fenntartóinak részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működtetéséhez gyermek, tanuló létszámot, valamint az ellátott feladatokat figyelembe vévenormatív költségvetési hozzájárulást biztosít. Az intézmények, tagintézmények tevékenységükre való tekintettel a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében részletezett közoktatási célú normatív állami hozzájárulásra jogosult. A támogatásra való jogosultság megállapítását és a támogatás folyósítását a tárgy évben a Magyar Államkincstár dél-alföldi Regionális Igazgatósága biztosította. A normatív hozzájárulások és támogatások együttes összege meghaladta a költségvetési évben a 40 millió forintot, ezért az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló nyilatkozatával támasztotta alá. A Kt. Végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján a Kft. mint Fenntartó- a költségvetési törvényben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére jogosult. Felhasználásáról az Igazgatóság által hivatalból megküldött adatlapokon székhely és telephely szerint, valamint összesítve beszámolási időszakot követő és január 31-ig elszámolt. Az elszámolás az ellátott, oktatott létszám Fenntartói szinten, jogcímenként figyelembe vett áltag alapján történik. A 2011 évi költségvetési támogatás összegét az Magyar Államkincstár határozatban állapította meg. A Fenntartó többletigénylésének kimutatása mérlegkészítésig ismertté vált, melynek összege ,- Ft. 3

4 2. A költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatás a Közhasznú Eredménykimutatás szerint került felhasználásra: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév év(ek) módosításai a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a alapítótól b központi költségvetéstől c helyi önkormányzattól d egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B Vállalkozási tevékenység bevétele c Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F Összes ráfordítás (D+E)

5 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév év(ek) módosításai a b e d e G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H Adófizetési kötelezettség I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok 32 A Személyi jellegű ráfordítások 33 1 Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/200 Korm.rend. 16. (5) bekezdése Szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 39 Az Oktatási Minisztérium ezer forint pályázati támogatása a fenti táblázat A/1/d során kerül kimutatásra, mivel ezt támogatást ugyan pályázati úton kapjuk, de a folyó működési költségek fedezetére. 5

6 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról A Társaság törzstőkéje ,- Ft,mely ,- Ft készpénzből és ,- Ft értékű apportból tevődik össze. A Kft. a évet pozitív eredménnyel zárta, melynek összege ezer Forint. A Társaság és intézményei jelentős eszközbeszerzést hajtottak végre ezer Forint értékben, melyből a TIOP / sz. A School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft által fenntartott iskolák informatika infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló pályázat útján beszerzett eszközök értéke e Ft-ot képvisel. Pályázati támogatás részleteiben: 69 db. Iskolai PC, melyek asztali számítógépből és monitorból állnak, 31 db. Tantermi csomag, melyek interaktív táblák és a hozzájuk tartozó lap-top, 1 db. Szerver számítógép szoftverrel, 3 db. Szavavazócsomag, 14 db. Wifi csomag. A pályázat részeként e Forint támogatást is kaptunk a felmerülő költségeinkre, így a pályázat írás, valamint egyéb a pályázathoz kapcsolódó költségek is 100 %-os támogatásban részesültek. A beszámolóban szereplő tárgyi eszközök nettó értéke e Ft, immateriális javak könyv szerinti értéke 867 e Ft. A School of Business Nonprofit Kft. bevételeit az általa fenntartott iskolák működésére, az alkalmazottainak bérére, járulékaira, a működéshez kapcsolódó közhasznú tevékenységgel kapcsolatban felmerülő kiadásokra fordította. A vagyonát folyamatosan az alaptevékenység érdekében hasznosítja. A Társaság mint fenntartó, az előző években során képződött pozitív eredményének jelentős részét, valamint a kapott támogatásokat a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben előírt tárgyi feltétételek biztosítására, megteremtésére fordítja. 6

7 4. Cél szerinti juttatások A School of Business Nonprofit Kft. az előző évekhez hasonlóan cél szerinti juttatást nem nyújtott tevékenysége kapcsán. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Társaságunk a költségvetési támogatáson kívül pályázati és szakképzési támogatásban is részesült. Normatív állami támogatás e Ft Kapott pályázati támogatás: Nagykálló és Békéscsaba iskolák közösen: Nemzeti Erőforrás Minisztérium e Ft A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól kapott ,- Ft működésre kapott támogatást az iskolák működésre fordították a szerződésnek megfelelően ben folyósított szakképzési hozzájárulás összege: Iskolák megnevezése: (adatok ezer Ft-ban) Kiskunfélegyháza 163 Komló 0 Miskolc 0 Nagykálló Zalaegerszeg Cegléd Székesfehérvár Dunakeszi Békéscsaba 24 Szeged 984 Budapest 0 Összesen: ezer Ft. 7

8 6. Kimutatás a Társaság Vezető Tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról A beszámolóval lezárt időszakban a vezető tisztségviselőknek nyújtott tiszteletdíj juttatások összege: e Ft. 8

9 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről Tulajdonosi szerkezetében nem történt változást. Az ügyvezetői tisztséget Bokor József mellett Bokor Dávid látja el önálló képviseleti joggal. A School of Business Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú minősítésű, közfeladatot, közhasznú tevékenységet folyat az általa fenntartott intézményekben, 2011 évben tanulóinak száma 1545 fő volt. Cél szerinti tevékenysége után adómentességben részesül. A beszámolási időszakban folytatott vállalkozási tevékenységből származó árbevétel nem keletkezett. A fenntartó és az intézmények az alapító okiratban nevesített cél szerinti tevékenységhez kaptak támogatást. A Kft. ügyvezetője, valamint az intézmények vezetői a személyes kapcsolataikat felhasználva segítik a hazai és külföldi gazdasági szereplők bevonását az intézmények fejlesztésébe, a későbbiekben pedig ezáltal is segítve a tanulók elhelyezkedését. Társaságunk 2001-ben alapítványt hozott létre Üzleti Iskola Oktatásfejlesztési Alapítvány néven, ,- Ft alapítói vagyonnal. Az Alapítvány célja, Társaságunk iskoláiban folyó gazdasági, informatikai képzések tárgyi feltételeinek javítása, az iskolák nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, tanulmányi versenyek és az iskolai sportélet támogatása, tanulmányi ösztöndíjak nyújtása, az oktatást segítő kiadványok szerkesztése, terjesztése, egyéb, tanulmányok és kutatások végzése évben a School of Business Nonprofit Kht mint a School of Business Nonprofit Kft.- jogelődje részt vállalt a Teller Ede Főiskola megalapításában. A Főiskola megalapításához létrehozta a Livermore Kft-t, melyben a School of Business Nonprofit Kft. jelentős részesedéssel van jelen. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ a Teller Ede Főiskolát november 1-i hatállyal nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vétel óta a Főiskola ügyében nem történ előrelépés ban a School of Business Nonprofit Kft. a törvényi feltételek változása miatt többekkel együtt megalapította a Duna-Tisza-Dráva-Körös Szakképzés Szervezési Nonprofit Kft-t, mivel 2008 Szeptember 1-től csak a TISZK jogosult a szakképzési hozzájárulás fogadására, melyet továbbít a vele jogi kapcsolatban álló iskoláknak. 9

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznú beszámolója

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznú beszámolója Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft 2011. évi közhasznú beszámolója A Szent Anna Porta Szolgáltató Közhasznú Társaság 2005. március 16-án alakult, Cégbírósági bejegyzésének száma:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben