Visszatér Marduk csillaga? Kutatási anyag szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Visszatér Marduk csillaga? Kutatási anyag - 2002. szeptember"

Átírás

1 "Az ókoriak hívták ezt a szörnyeteget a 12. bolygónak, és amint elhalad, ez a mágneses óriás az északi és déli pólusok 90 fokos elfordulását fogja kiváltani. Az elmozduló pólusok magukkal ragadják a Föld kérgét, végső soron egy új világtérképet hozva létre pár óra leforgása alatt, egy minden földi életformát érintő súlyos kataklizmában. Ez a jelenség már korábban is lezajlott, úgy, ahogy az ókori legendák és próféciák megjósolták, létrehozva azt, amit az ember jégkorszakoknak értelmez, vándorló pólusoknak és az Özönvíznek, és ami a mamutok kipusztulásához és Atlantisz elsüllyedéséhez vezetett." Visszatér Marduk csillaga? Kutatási anyag szeptember Naprendszerünk belső térségei szabályos időszakonként katasztrofális kozmikus csapásokat szenvednek el. Ezek olykor olyan súlyosak is lehetnek, hogy bolygók térülnek le pályájukról, megváltozik keringési idejük, tengelyforgási sebességük vagy irányuk, netán szinte megsemmisül rajtuk az élet. A jelek szerint nincs már messze az az idő, amikor hasonlóan válságos korszak köszönhet ránk. Anomáliák a Naprendszerben A Merkur bolygó rendkívüli módon hasonlít holdunkhoz. Talán egykor maga is egy hold volt. Már a bolygók pályasíkjával is gond van. A legbelső bolygó, a Merkúr kivételével egyetlen egy bolygó sem kering a Nap egyenlítői síkjában. Lennie kell egyfajta külső erőnek amely eltéríti őket ebből a síkből. A Merkur különös bolygó. Tengelyforgása igen lassú, két merkúri év mindössze három merkúri napig tart. Felszíne ugyanolyan kettősséget mutat, mint a mi holdunk. Egyik oldala kráterekkel sűrűn felszaggatott, míg a másikon inkább a nagy medencék dominálnak. Ez a megoszlás arra utal, hogy egykoron egy nagyobb égitest holdja lehetett. De ha így volt, vajon hogyan került új pályájára? A Vénusz nem kevésbé különös. Tengelyforgási iránya ellentétes a megszokottal. Ráadásul egy vénuszi nap hosszabb, mint egy vénuszi év. A felszíne nem kevéssé különös. Hatalmas felföldek találhatók rajta, valamint olyan gigantikus repedésvölgyek, amilyenek a kontinensek szétválásakor keletkeznek. Ilyen jellegű tektonikai tevékenységet csak egy nagytömegű hold jelenléte válthat ki. Kézenfekvő a következtetés: a Merkur bolygó volt egykoron a Vénusz holdja. Igen jelentős külső erőt kell ahhoz feltételezni, amely ezt a bolygókettős eltépte egymástól.

2 A Vénusz egyik kontinense csaknem akkora, mint az Egyesült Államok. A Földdel és a Marssal semmi gond, bár a Holdunk alacsony sűrűsége mindenképpen magyarázatra szorul. E kér bolygó tengelyforgási sebessége normális, tengelyhajlási szögük is, ennek köszönhetően mindkét égitest életet hordoz. A Naptól távolodva a négy kőzetbolygót négy gázóriás követi, a kisbolygó öv választja el őket egymástól. A kisbolygó-övről feltételezik, hogy egykor szintén egy bolygó, a Pheaton, keringett itt, de aztán valamilyen külső erő miatt darabjaira hullott, s manapság már csak a roncsai figyelhetők meg. Elképzelhető, hogy a Pheaton is hordozott egykoron életet. A Vénuszon pontosan olyan hasadékvölgyeket láthatunk, mint a Földön az óceánok alzatán, a kontinensek kéreglemezeinek határán. A Jupiter és a Szaturnusz már a kezdetektől fogva ismert, szabad szemmel látható égitestek. Mindkettő körül keringenek gyanús holdak, melyek akár életet is hordozhatnak. Amikor a csillagászati mérések tökéletesedtek, kiderült, hogy Naprendszerünkben további hatalmas égitesteknek kell lenniük, hiszen mind a Jupiter, mind a Szaturnusz mozgásában a számítotthoz képest eltérések adódtak. Az Uránuszt tehát először papíron fedezték fel. Az Uránuszt egykor hihetetlen erős kozmikus csapás érte. Forgástengelye szinte benne fekszik pályasíkjában, a bolygó majdhogynem gurul a pályáján. Ráadásul, tengelyforgási iránya, a Vénuszéhoz hasonlóan, fordított. Holdjai azonban pontosan egyenlítői síkjában keringenek, ezért adódik a feltételezés: holdrendszere a bolygó katasztrófája után születhetett. Talán ez is az oka annak, hogy nincs jelentős méretű kísérője. A számításokban mutatkozó eltéréseket a külső bolygók pályáinak megfigyeléséből nyert adataihoz képest, az Uránusz felfedezése sem oldotta fel, további külső nagybolygót kerestek tehát.

3 Az Atlantiszt elpusztító kisbolygó krátere az óceánfenéken. A Neptunuszt ismét csak papíron fedezték fel. A különös vele kapcsolatban az, hogy legnagyobb tömegű holdja az ellenkező irányban kering körülötte, mint a többi, melyek egyébként a megszokott nyugat-keleti mozgási irányt mutatják. A Neptunusz szokatlan viselkedésű holdja más szempontok miatt is figyelemre méltó: légkörrel rendelkezik, felszínén folyékony nitrogén tavak találhatók, és ezek a tavak akár élőlényeknek is otthont adhatnak. A furcsaság az, hogy vajon hogyan kerülhetett ilyen nagytömegű hold az előbb említett pályára úgy, hogy eközben a többi hold pályája mintsem változott. Talán említeni sem kell, a Neptunusz pályájának pontos meghatározása sem tisztázta a helyzetet, a számításokban mutatkozó eltérések további nagybolygók létét tették szükségessé. A Plútó felfedezése nem tette egyszerűbbé e helyzetet, ellenkezőleg, tovább bonyolította. A Plútón túl további jelentős méretű égitestek tucatjait fedezték már fel (Kuiper-öv), de a gázóriások mozgásában mutatkozó eltéréseket sehogy sem sikerült megmagyarázni. A távoli üstökösök pályáit már többen elemezték, számításokat végeztek külső nagybolygók feltételezett helyére vonatkozóan, azonban ezeket a számításokat nem követte a megjósolt távoli égitestek felfedezése. A külső erő azonban kétséget kizáróan létezik, a Naprendszer távoli térségeiben járó űrszondák pályája eltér az előre számítottól, igaz, csak parányi mértékben. Az eltérésekből azonban egyértelműen adódik a következtetés: valami van odakint! Ciklikus fajpusztulások, lesz-e ismét világvége? A fentebb említett külső erő nem véletlenszerűen, elszórtan ad hírt magáról, hanem ciklusosan. Kiderült, hogy a Mars és a Jupiter között húzódó kisbolygó-öv mellett egy további is található a Plútón túl. Emellett a jól ismert Oort-féle üstökösfelhő is folyamatos veszélyforrást jelent, amennyiben nagytömegű égitest közelíti meg az ott keringő objektumokat, és pályájukról letérítve a Naprendszer belső tere felé zúdítja őket.

4 Ciklikus fajpusztulások ben a New York Times két szerkesztőségi cikkben a Time magazin pedig címlap történetben foglalkozott a Nemezis-hipotézissel. Két évtizede sincs tehát, hogy először vetették fel tudósok annak lehetőségét, hogy Napunk kettőscsillag, kísérője az üstökösfelhő megbolygatásával pusztulást hozó Nemezis, egy vörös vagy barna törpecsillag. Erre a következtetésre az ősmaradványok elemzésével jutottak. Elméletük megfogalmazásában korábbi, hasonló felvetések is szerepet játszottak. Összefüggést találtak a nagyarányú fajkihalások és az adott földtörténeti rétegek magas iridiumtartalma között. Az irídium ritka fém, a meteoritokban azonban jelentős mennyiségben található. David Raup és John Sepkowski Jr. Az utóbbi 250 millió évet átfogó földtörténeti leleteket tanulmányozta alaposan. Azt találták, hogy az irídium mennyisége az egyes rétegekben jelentősen emelkedik nagyjából minden 26. millió év tájékán. Találtak egy jellemző 30 millió éves ciklust is, bár nem annyira éleset. (Ez arra utalna, hogy a Nap nem is kettős, hanem sokkal inkább hármas rendszer. ) A csillag a nevét a Nature egyik szerkesztőjétől kapta: Nemezis.

5 A Jupiterbe csapódó üstökösdarabok akkora lökéshullám-felhőket keltettek, mint a Föld átmérője. Az elméletet természetesen sokan bírálták, igyekeztek mindenféle más megoldást találni a ciklikus fajkipusztulásra. Próbálkozásaik azonban már eleve kudarcra voltak ítélve a szilárd bizonyítékok miatt. Az ellenzők csupán egyetlen megfontolandó érvet vetettek fel: a Nemezist látni kellene. Azonban a Kígyótartó csillagkép felől Naprendszerünk belső tere felé sűrű kozmikus felhő tart, ha pedig a Nemezis éppen ebben az irányban tartózkodik, akkor fénye elnyelődik. Napközeli pontján fél fényévre közelíthet meg bennünket, hogy aztán 3 fényévre is eltávolodjon. Mivel a legutóbbi nagy kipusztulás nagyjából 13 millió éve volt, adódik a feltevés, jelenleg pályájának legtávolabbi pontján rója körét. Átmérője km-nél nagyobb lehet, tömege a Napénak 5-10%-a. Rendelkezhet saját bolygórendszerrel is, melyen minden további nélkül élet is kifejlődhetett, hiszen a vörös törpecsillagok rendkívül hosszú ideig sugároznak egyenletes teljesítménnyel. Természetesen akár intelligens élet is. A látogatók a Nemezis bolygóiról is érkezhetnek (világos bőr, átlátszatlan fekete szemüveg). Marduk csillaga a Nibiru Bizonyított tény tehát, hogy a Nemezis rendszeresen világvégét okoz. Jelenleg szerencsére nem kell tartanunk tőle, hiszen messze jár. A mérések az utóbbi években finomodtak és az egész Földre kiterjedtek. Ha az írásos emlékek túlnyomó többsége meg is semmisült, a népek emlékezete, rajzaik megőrizte történelmüket. Az események alapos megismeréséből levonható következtetések nem jeleznek rózsás jövőképet. Ahogy azt már Szolón révén a szaiszi papoktól is tudhatjuk, az emberi faj többször pusztult már ki szinte az utolsó szálig. És ha eddig így volt, ezután sem lesz másként. A kérdés az: tudunk-e valami kézzelfoghatót mondani közeli jövőnkkel kapcsolatban, magyarán: lesz-e a közeljövőben világvége? A Mars példáját látva nem ringathatjuk magunkat illúziókban. Testvérbolygónk fejlett civilizációját kisbolygóbecsapódás törölte el a felszínről. Igaz, a kisbolygó-övhöz közelebb kering mint Földünk, viszont a mi bolygónk tömege többszöröse a Marsénak. Hasonló jelenségnek lehettünk szemtanúi, amikor július 18-án a Shoemaker-Levy üstökös darabokra szakadva a Jupiterbe csapódott. Ilyen csapás-sorozatot a földi élet nem igazán élt volna túl.

6 Immanuel Velikovsky egy zseni volt, Einstein párja, mely tényt ritkán említik az ő becsmérlői. Ő is és Einstein is, mindketten csillaggyermekek és csakugyan barátok voltak, akik olyan fajta baráti vitába bocsátkoztak, amilyenbe csak két zseni tehetné. Velikovsky küldetése az volt, hogy az emberiséget gondolkodásra késztesse a periodikus kataklizmákat illetően, amelyek oly drámai módon hagyták ott a nyomukat a Földön és az emberi történelemben. Einsteinhez hasonlóan, őt is szidták azért, amiért feltálalt olyan dolgokat, amiről az emberiség legnagyobb része nem akar gondolkozni: rossz híreket. A hegyek, amik nyilvánvalóan extrém nyomás alatt vetődtek fel a magasba, a nagy civilizációk romjai, melyeket minden ok nélkül hagytak örökségbe, a pillanatok alatt megfagyott tetemei egészséges mamutoknak, amelyek kézzel fogható indok nélkül pusztultak el, - ezeket mind a szőnyeg alá söprik, és nem foglalkoznak velük. Egy feltérképezetlen területekre hatoló kutatás ritkán vezet körös-körül szilárd következtetésekre. Elméleteken alapuló elméleteknek nincs szilárd alapjuk. Hogy ezen teóriák közül, ilyen körülmények között, bármelyik is bebizonyosodjon, az egy kész csoda. Ezért, Velikovsky néhány elmélete, mint például a Föld közeli kozmikus ütközéseinek okát vizsgálja, megalapozatlan. Míg a Vénusz bolygó az egyik nemrégi póluseltolódás után lett rendellenes pályára küldve, a felfordulásokat a Földön csak a 12. bolygó elhaladásai okozták - a fő hozzávaló a levesben. Ellentétben Einstein relativitáselméleteivel, Velikovsky elméleteit nem lehet effektíve bizonyítani, ameddig a Vörös Csillag, a 12. bolygó, újra vissza nem tér, hogy ismét megtapossa a Naprendszert. Sajnálatos módon, akik nem hajlandók meghallgatni Velikovskyt, vagy fontolóra venni az ő bizonyítékait, melyeket oly költőien mutat be, azok számára az elméleteinek beigazolódása - túl későn fog jönni!

7

8

9

10

11 The closest, most easily recognizable constellation close to the 12th Planet's approach is Orion, high in the winter sky in the Northern hemisphere. During the summer months of June/July Orion is behind the Sun and comes forth just before sunrise in the Eastern horizon as July fades into August. By January, Orion will be high in the southern sky at about 2200 hours. If you stand looking south, search approximately two thirds of the way towards straight up, and wait for Orion and it's highly visible "Belt" to cross the center of the sky. Where the 12th Planet approaches from Orion, it dips below the ecliptic during the years just before passage to an angle of 32 degrees below the ecliptic. A előrejelzésünk helytállóságát illetően, hogy késő tavasszal, kora nyáron, a 2003-as évben. Ezt napra pontosan nem lehet leszögezni. Mivel az üstökös és a Föld hatnak egymásra, mégpedig egymás közelségében, az elcsúszás pontos pillanatát sok dolog határozza meg. A kontinensek pontos helyzete, amikor a Föld forgása a megállásig lassul. Mennyire fog a Föld belső magja felpezsdülni, mielőtt a Föld kérge megcsúszik. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet pontosan megjósolni, mert túl sok változó van játékban. Az üstökös látható lesz szabad szemmel hozzávetőlegesen 7,3 héttel, de semmiképp sem kevesebb, mint 43 nappal a nagy gravitációs és mágneses megbomlás előtt, amelyet leírtunk. Mindenki tudatában lesz az üstökösnek, bár a legtöbben nem fogják kellőképp figyelembe venni a jelenlétét. Ahogy említettük, az emberiség többsége vagy tagadásban, vagy túl nagy sietségben lesz ahhoz, hogy észrevegye, vagy hogy foglalkozzon vele. A kormányotok és mások már tudnak az üstökösről, és látható a számukra. Erről vitáznak most maguk között. Hogy mit választanak a világ kormányai, hogy mit mondjanak a lakosságuknak, azt nem tudni - ez a szabad akarat dolga, bármilyen, ebben az időben tett találgatás hamisnak bizonyulhatna. Mi azt választottuk, hogy figyelmeztetjük az embereket. Azok, akik cselekedni kívánnak, megtehetik. Azok, akik azt választják, hogy nem veszik tudomásul, meghozták a választásukat maguk és a szeretteik számára. Azok, akik nem tudnak cselekedni, kapacitás hiánya miatt, készülhetnek a békéjükre. Az üstökös periodikusan jelenik meg, átlagosan minden 3,657-ik évben. Az ingadozás nem a Naprendszer bármely helyzetének tulajdonítható, hanem bolygó testek gravitációs vonzásának, melyek az üstökös útjába belengenek, amikor az messze van a Naprendszertől. Mi azt ajánlanánk, hogy olvassatok néhány irodalmat, melyek ennek az üstökösnek a periodikus természetéről íródtak, amit a naprendszeretek egy bolygójának is lehet tekinteni. A Földetek, kézzelfogható földrajzi nyomaiban, tanúként szolgál az üstökös periodikus természetű megjelenésére.

12 A 12. bolygó már látható az emberi szem számára, bár csak a művelt szem látná. Jelenleg a 12. bolygó fényességben körülbelül 2.0 magnitúdójú, és csupasz szemmel olyan nagynak tűnik, mint egy csillag. Nem ragyog a legtöbb csillag intenzitásával, de van egy tompa, szórt izzása. Olyan, mintha egy haldokló csillag utolsó zihálása lenne, egy gyenge, elmosódott, vöröses izzással. A szemetek átsuhanna rajta, ha a csillagok tűhegy-fényéhez hangolódott. Egy csillag fényes a közepén, és gyorsan csökken itenzitásában a folt szélei felé, amit ti csillagnak neveztek. Egy csillag fénye egyetlen pontból jön, és szétterül, a széleken kicsit kevesebb fénnyel, mint középen, aztán befele egyre fényesebb, de a közepén nagyon erőteljes. A 12. bolygó, közelebb lévén, nektek az egész felületéből bocsát ki fénysugarakat, így a fénye egyenletes minőségében mutatkozik meg. A távolságát nem lehet lemérni, de ahogy az idő halad, észre lehet majd venni, hogy más tárgy nem halad át előtte. A Comet Watch segíthet. A közeli bolygóitok ismerős fényt vetnek vissza nektek, visszavert napsugarat, és így a szemetek felismeri őket annak, amik. Ahogyan néhány bogár rejtőzködik azoktól, akik zsákmányul ejtenék, a környező terep színeit véve fel, a 12. bolygó is, számotokra, az éjszakai égbolt ellenében éppúgy rejtőzködik. A megjelenése nem olyan, mint az ismerős objektumaitoké, amelyeket, felismerve őket, kiemelitek, amikor az eget pásztázzátok - a tűhegyek erőteljes középponttal, amelyek csillagok, egy szétrobbanó csillag szétszórt fényessége, vagy egy elhaladó üstökös jellegzetes elnyúlt csóvája. Míg jelenleg a mérete hasonló egy csillagéhoz, és a felületén szétterjedő diffúz fény kiterjedése és konzisztenciája még olyan is, mint ami a visszaverő bolygóitokon tapasztalható, mégis jelentős különbségek vannak, amelyek azt eredményezik, hogy a szemetek a beható megvizsgálás helyett elsiklik felette. 1. Az összetétele nem a visszaverődő napfény összetétele, hanem majdnem kizárólagosan abban a színtartományban van, amit ti vörös fénynek neveznétek. Ezért a legjobb, ha vörös fényre szűrtök, és ezalatt azt értjük, hogy mindent kiszűrtök, kivéve a vörös fényt. 2. Bár nagy bolygó, négyszer akkora, mint a Föld, és így nagyobb, mint a Mars vagy a Plútó, ezekétől jelenleg jóval nagyobb távolságban van, és ezért a láthatósága nem egyenértékű a Marséval vagy a Plútóéval. Az amatőr csillagász csalódott lesz jóval a millennium utánig, mert jelenleg a 12. bolygó mozgása az égen keresztül csak akkor látható, ha ismételt képeket készítenek róla, és azokat számítógéppel hasonlítják össze, és itt a nagyítás óriási kell hogy legyen. Ha csupasz szemmel nézünk az égre, a 12. bolygó még mindig mozdulatlannak tűnik. Az üstökös útvonala pontosan felénk irányul. A Napotokat célozza meg, ti pedig igen-igen közel vagytok a Napotokhoz. A Föld elmozdulása erre vagy arra az oldalra csekély, a dolgok rendszerében, az üstökösnek ezzel a legjobb esetben is csak alig érzékelhető imbolygást adva. A csupasz szem nem fog mozgást észrevenni ezen a 12. bolygón, egészen a kataklizmák évéig, már csak egy pár héttel az eltolódás előttig. Akkorra a mozgása el fogja árulni, hogy egy üstökös természetét hordozza magán. Az utolsó pár hét alatt, a hobbi csillagászok képesek lesznek mozgást felfedezni az égen haladó üstökösön, amit egy távoli csillag nem tenne. A távcsővel, és a készített és tárolt képek összehasonlítására képes számítógépes szoftverrel rendelkezők ezt tudni fogják, de el lesznek hallgattatva vagy le lesznek járatva a szokásos, a vezetői réteget védő módokon. 12. bolygó azonban egyre fényesebb lesz, úgyhogy egy most felvett kép, összehasonlítva egy majdan egy év múlva felvett képpel, kimutatna egy megnövekedett fényességet, ami egy távoli csillagtól nem várható. A csupasz szem nem venné ezt észre. A csupasz szem

13 hozzávetőlegesen 1 évvel és 7 hónappal a kataklizmák előtt, vagyis 2001 végétől kezdődően fog megnövekedett fényességet érzékelni. Ezt a megjelenést a legtöbbek nem veszik majd figyelembe, akik a légkör torzítására fognak okként mutatni, vagy egy felrobbanó csillagnak fogják ezt magyarázni, amelynek fénysugarai a Földön most lettek láthatóak. A fényesség növekedése fokozatosan fog történni, így ha nem rendelkezik a kapacitással, hogy a fényesség idővel való változását érzékelje, és hogy a változásokat alaposan összehasonlítsa, a megfigyelő ezt sem bizonyítani, sőt egészen a legutolsó időkig, még gondolatilag észrevenni sem fogja tudni. Nagy teljesítményű berendezések képesek rá, és rögzítették is ezt a megnövekedett fényességet. A képeket számítógépes vizsgálattal kell összehasonlítani, de a nagyításnak nem kell óriásinak lennie, csak kicsinek. Ezeket az információkat itt megintcsak nem fogják nyilvánosságra hozni. Épp ellenkezőleg. Ezek az információk le lesznek tagadva, meg lesznek cáfolva azok által, akik a bizonyításhoz szükséges nagy teljesítményű berendezéseket az ellenőrzésük alatt tartják. A csillagászat ugyanannyira van teóriákra alapozva, mint tényekre, aminek így is kell lennie, ha valaki oda néz, ahová nem mehet el és amit nem mérhet meg! Ennélfogva a csillagászok lényegében a legjobb feltételezésüket adják közre, és gyakran nem értenek egyet. Milyen mesze van egy objektum? Különböznek a vélemények. Ha egy objektum elhalad egy másik előtt, akkor az egy biztos vezérfonal, mert ez esetben az első objektum nyilvánvalóan közelebb van, mint a második. Mi az összetétele egy objektumnak? A kibocsátott sugarakat azon ismert tudományos tények tükrében analizálják, hogy milyen alkotókra bontható az anyag, azonban számos tudományos tényt az emberiség még szintúgy nem ért. A legjobb becslésüket végzik el, de gyakran annyira rosszul, hogy azok ijesztően félrevezetőek lesznek. Mi a csillagászoknak nem mondunk semmi olyat, amit ők maguk nem tudnak. Az övék egy olyan tudomány, amelyre igazán vonatkozik a szállóige - minél többet tudok, annál jobban tudom, hogy milyen keveset tudok! Akiket elkedvetlenít az égboltra bámulás, és különösen, akiket elkedvetlenít a számtalan alternatív magyarázat arra, ami látható, emlékezzenek, hogy az üstökös közeledtét, a kataklizmák előtti utolsó évig, legjobban a Földnek az őrá adott válaszáról lehet lemérni. Ahogy azt már korábban elmagyaráztuk, a Föld magja már most válaszol, és ez a mérés már meg is mutatkozott, az óceánok emelkedő hőmérsékletében, világszerte. A következő tünet, amit keresni kell, az a megnövekedett vulkáni tevékenység, és a nagyobb erejű és gyakoribb földrengések, világszerte. Ez biztosan nem tulajdonítható az üvegházhatásnak. Amikor a Földre vörös por szóródik az üstökös csóvájából, amint az belép a Naprendszerbe és elhalad a Föld és a Nap között, akkor lesz az, amikor a tagadás többé nem lesz lehetséges. Ekkor azonban már csak napok lesznek hátra a kataklizmákig. A maya naptár nem annyira pontatlan, mint amennyire félreértelmezett. A naptár a 12. bolygóról származó humanoid látogatók által hátrahagyott naptárakból és felosztási módszerekből ered. Sok naptár volt és van érvényben; a nyugati 365 napos naptár egy alkalmankénti szökőévvel csak egy ezen módszerek közül. A dátumok, amikor rájuk mutatnak egy adott naptár-módszerhez képest, nem mindig állnak pontosan egymás mellé, ha lefordítják őket egy másik naptárra. Mindamellett, az elsődleges nehézséget a maya kalendár értelmezésében a helyes kezdőpont meghatározása jelenti. Lehet, hogy valaki pontos az események közötti napok, hónapok és évek meghatározásában, de kivéve, hogyha a kiindulási pont pontosan ismert, a végpont megkérdőjelezhető. Így különböző magyarázatok ismertek, hogy hol végződik a maya naptár

14 Nehéz pontosnak lenni ezekben az ügyekben, mivel minden mozgásban van, és minden hatással van a pontos végkifejletre. Ez hasonló a part felé közeledő hurrikánhoz, ahol meg lehet állapítani a hurrikán haladásának irányát és a szél sebességét, de vannak bizonytalanságok, hogy egy gát be fog-e szakadni, vagy hogy egy vízi jármű éppen a kikötőbe befelé vagy a kikötőből kifelé haladva, útjába esik-e a hurrikánnak. Ilyen események alapján egy város biztonságos lehet vagy akár pusztulás is várhat rá. Ami a póluseltolódás esetében mozgásban van, az: 1. A 12. bolygó, mely ki fog tartani a már kiszámított pályája mellett, mivel az ebben szerepet játszó tényezők a csillagászaton alapszanak, és nincsenek változásnak kitéve. 2. A Föld aktuális helyzete, amely kissé változó lehet abban, hogy a Föld melyik része fog a 12. bolygó felé nézni. Bár ez az Atlanti-hasadék lesz, a megállás pontos pontja a forgás sebességétől függ, amint a megálláshoz közeledik, ez a sebesség pedig a magban lévő örvénylés függvénye, hogy a mag mely részei lesznek közel vagy messze az Atlanti-hasadékhoz képest, ahogy a megállás pillanata közeledik. 3. Maga az elcsúszás, amely egy meghatározhatatlan pillanatban fog megkezdődni, annak köszönhetően, hogy nem ismert, hogy az Atlanti-hasadéknak pontosan melyik része fog a 12. bolygóval szembenézni. Az eltolódás ezért, lehet, hogy egy kicsivel hamarabb vagy egy kicsivel később kezdődik meg, a mágnesesség erőssége alapján a közeledő 12-ikkel szembenéző Föld felszínén. 4. Az elcsúszás megállása, amely az eltolódás sebességének megfelelően fog változni. Ez erőteljes lesz vagy enyhébb, a mágneses befolyások függvényében, de nemcsak aszerint, hogy a Föld melyik része lesz szemben a 12. bolygóval, amint az közel ér, hanem aszerint is, hogy az örvénylő magban mely mágneses összetevők kerülnek szembe a 12. bolygóval, vagy el attól, messze. Ezért az új Északi- és Déli-sark pontos helyzetét nehéz hajszálpontosan megjelölni, de a közelítő elhelyezkedésük megbecsülhető MARDUK Babilónia állami istene Hammurapi korától kezdve. Feltehetően már a Kr. e. III. évezred végén, a III. Ur-i dinasztia korában Babilon védőistene volt, temploma az É-sag-íl-a (a felemelt fej temploma). Kultuszának felemelkedése és elterjedése szorosan összefügg Babilon politikai és kulturális jelentőségének növekedésével. Körülbelül a Kr. e. XIV. századtól Asszíriában is népszerű istenné vált. Gyakran hivatkoztak rá Bel (úr) néven is. A babilóniai teremtés-eposzban (Enuma elis) Marduk az istenek királya, az emberi világ megteremtője. Apja Enki, ill. Éa, felesége Szarpanitu, fia az írnoki tudomány istene, Nabű. Marduk jelzőit és tulajdonságait jelentős részben más istenektől vette át, amelyekkel azonosították. Többek között a mágiát, a bölcsességet, a vízet, a növényzetet, a gyógyítást és a bíráskodást/igazságszolgáltatást lehet hozzá kötni. Kultuszának egy formájában a többi istent Marduk aspektusainak tekintették, ami a monoteizmushoz közelítő felfogás, ám nem tagadták más részben nőnemű istenek létezését. A babiloni új évi ünnep (akitu) középpontjában Marduk állt. Ennek során az isten szobrát végighordozták Babilonban egy meghatározott útvonalon, és a király»megragadta Bel kezét«. Marduk szimbóluma az ásó, állata pedig a kígyó-sárkány (mushussu) volt.

15 Az Oort-féle felhő Az üstököspályák elemzése révén jutott Oort és Lindblad arra a feltevésre, hogy a Naprendszert egy külső üstökösfelhő burkolja, ennek távolsága a Naptól körülbelül CSE (CSE = Nap-Föld távolság). Itt mozognak milliárd számra az üstökösmagok. A Naprendszerhez közeli csillagok perturbáló hatására vagy más okokból egy-egy ilyen nagy pályasugarú üstökösmag mozgása megváltozhat, és olyan irányt vehet, amely a Nap felé tart. A Jupiter távolságában légkört, majd látványos csóvát fejleszt. Az üstökösök élete többféleképpen folytatódhat: visszatérhetnek a végtelen kozmoszba, ahonnan érkeztek, a Nap vagy valamelyik nagybolygó hatására itt maradhatnak a Naprendszer belső terében, felaprózódhatnak és meteorrajjá alakulhatnak, netán becsapódhatnak valamelyik nagybolygóba vagy holdjába. A Föld írott történelmét mindössze párezer évesre teszik, habár rendelkezünk a Pont d Arc barlang múzeumában látható legalább éves feliratos kőtáblával is, ilyesmiről nem igazán szeretnek a régészek beszélni. Az is nyilvánvaló, hogy ha az emberiség írásos korában történik jelentős kozmikus katasztrófa, akkor a civilizáció túlnyomó többsége megsemmisül, egyszerűen nem maradnak fenn régészeti emlékek. Az emberi alkotások többsége így is, úgy is elporlad évnyi időtávlatban, a nyomokat tehát nagyon nehéz felkutatni. A nehézségeket csak fokozza a Föld szüntelenül változó arculata, a jelentős erózió.

16 A Tunguszka meteorit nyarán hatalmas katasztrófa történt a szibériai köves Tunguszka folyó vidékén. A legújabb feltevések szerint üstökösmag okozhatta. 6 km-es magasságban felrobbanva több tucat kilométeres körzetben kidöntötte a fákat. A lökéshullám-front háromszor megkerülte a Földet. Az északi féltekén hónapokon át ezüst éjszakákat lehetett megfigyelni. A detonáció ereje másfél ezerszer múlta fölül a hirosímai atombomba robbanását. A tunguszkai eseményeket a mai napig titokzatosság veszi körül, hiszen a katasztrófa területén megnövekedett radioaktív sugárzás mérhető, és ez az ott élő növények és állatok szervezetére is folyamatosan hatást gyakorol. A Nibiru felfedezését biztosító képlet. A NASA 1982-ben igen precíz elemzést készített az ősi sumer-magyar szövegekben leírt, a NASA által Planet-X-nek nevezett, Nibiru pontos helyzetére vonatkozóan. Az Infravörös távcsővel felszerelt csillagászati mesterséges hold, az IRAS, a pályára állítását követően szinte azonnal meg is találta az előre kiszámított helyen, mint ahogy erről be is számoltak akkoriban. Azóta azonban a helyzet megváltozott, a hírek és álhírek összevisszaságában szinte lehetetlen rátalálni az igazságra.

17 Mezopotámiai feljegyzések Mielőtt a régészeti leleteket ismertetem fontos megjegyezni, hogy a sumérmagyarok által leírt égitestet a legtöbben számos holddal rendelkező bolygóként azonosítják. A lehetősége azonban annak is fennáll, hogy a Nibiru nem bolygó, hanem barna törpecsillag, hét kísérővel. Ha ez utóbbi feltételezést fogadjuk el márpedig a NASA mérései erre utalnak -, akkor könnyebben értelmezhető az égitest napközelben megfigyelt jelentős sebessége, a leírt gravitációs hatásai (áradások, földrengések), erős mágneses tere, hirtelen felfénylései, mélyvörös színe. 1. ábra. Nippurban (Nap - Úr -ban) talált pecséthenger. Földművesek figyelik az égen nappal is látható Nibirut. A mezopotámiai szövegek nem győzik hangsúlyozni az égitest jelentős fényességét, kiemelni, hogy az még nappal is megfigyelhető: látható napkeltekor és napnyugtakor tűnik el. Egy Nippurban talált pecséthengeren (1. ábra) egy csoport földművest ábrázolnak amint feltekintenek a kereszttel jelölt 12. bolygóra (Zecharia Sitchin ismert műveiben ezen a néven hivatkozik rá). Az égitest több okból is kaphatta ezt a jelet. Talán azért, mert gyűrűrendszere van, s a megfigyelők éppen oldalról láttak rá. Ha pedig az istenek is innen jöttek, akkor célszerű volt a bolygó jelével azonosítani őket, a kereszt jel tehát így vonulhatott be a legtöbb nép ábrázolásába Isten jeleként. 2. ábra. A Nibiru közeledésekor metszett jellegzetes pontok. Számos pecséthengeren találkozhatunk az égitest mozgását bemutató ábrázolásokkal, feltüntetve azokat a különösen fontos csillagászati pontokat, melyeken áthaladásakor könnyedén azonosítható a Földről nézve. Földközelbe érve megfigyelésére első lehetőségként az az időpont adódik, amikor együttáll a Merkúrral (A pont). Számítások szerint ekkor a földpálya kistengelyével a közelítő égitest éppen harminc fokos szöget zár be. Amint tovább közeledik az előző pozíciójához képest ismét kb.

18 harminc fokra kerül akkor, amikor a Jupiter pályáját metszi (B pont). Végül pedig eléri napközelpontját, ahol egykoron a születő Földnek ütközhetett - vagy valamelyik holdja (C - pont). A manapság a Mennyek Királyságának visszatéréséről szóló spekulációk alapjául azok a tények szolgálnak, miszerint az ősi emberek többször is megfigyelték a 12. bolygó áthaladását Naprendszerünk belső terén. Az égitest ismételt megfigyelése alátámasztja azt a feltevést, miszerint jelenléte a napkörüli pályán folyamatos, tehát Naprendszerünk része, hasonlóan számos hosszú periódusú üstököshöz. 3. ábra. Berlini Múzeumban őrzött pecséthenger - a Naprendszer ábrázolásával. Mezopotámiai és bibliai források nagy határozottsággal állítják: a 12. bolygó keringési ideje 3600 év. A sumér-magyar ősi szövegekben a 3600-as szám jele egy nagy kör volt. Az égitest epithetonja egyébként a Sár, melynek jelentése többek közt tökéletes ciklus, illetve teljes kör, egyben a 3600-as számot is jelöli. A három kifejezés-tartalom égitest/ciklus/3600 szoros összefüggése nyilvánvalóan nem lehet puszta véletlen. A sumér-magyar isteni királyok uralkodási ideje minden esetben tökéletesen osztható 3600-zal. A következtetés mindebből csakis az lehet, hogy a isteni királyok uralkodási ideje egyértelműen összefügg a Nibiru 3600 éves keringési idejével. Az ősi feljegyzések teljes mértékben egyetértenek abban, hogy a 12. bolygó feltűnését váratlan katasztrófák, nagyarányú változások és korszakváltás kíséri. A mezopotámiai szövegek az égitest periodikus megjelenéséről mint előrelátható, pontosan kiszámolható, megfigyelhető eseményről beszélnek. A hatalmas égitest megjelenésében sötétvörös. Megjelenésének napját az Ószövetségben leírtak szerint esőzések, áradások és földrengések kísérik. A következő képen a Berlini Múzeumban őrzött, az ősi Közel-Keletről származó pecséthenger látható. Amikor a középső istenalakot, illetve mennyei lényt kinagyítjuk, megfigyelhetjük, hogy igazából egy hatalmas, sugárzó csillagot ábrázol, 11 égitesttől övezve. Ezenkívül, mintegy láncra felfűzve, 24 kisebb objektumot láthatunk. Igen valószínűnek látszik, hogy ezek a kisebb testek Naprendszerünk nagyobb holdjait képviselik.

19

20

Stephen Hawking. Az idő rövid története

Stephen Hawking. Az idő rövid története Stephen Hawking Az idő rövid története KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 1982-ben, a Harvard egyetemen tartott Loeb előadás-sorozatom alkalmából szántam rá magam, hogy megpróbáljak népszerű könyvet írni a térről és

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék)

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) Bevezetés A lakott világok sokaságának első kimondásáért még máglyahalál

Részletesebben

MARTIN REES CSAK HAT SZÁM AZ UNIVERZUMOT KIALAKÍTÓ ERŐK

MARTIN REES CSAK HAT SZÁM AZ UNIVERZUMOT KIALAKÍTÓ ERŐK MARTIN REES CSAK HAT SZÁM AZ UNIVERZUMOT KIALAKÍTÓ ERŐK A mű eredeti címe: Just Six Numbers. The Deep Forces that Shape the Universe. Copyright 1999 Martin Rees A fordítás a Weidenfeld & Nicolson, The

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

CORVUS HÍRADÓ. Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars

CORVUS HÍRADÓ. Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars CORVUS HÍRADÓ A Corvus Csillagászati Egyesület hírmondója Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars Különszám, 2004. május Két hónap kemény munka és készülõdés után eljött végre a nagy nap: március

Részletesebben

Isaac Asimov: A Hold tragédiája

Isaac Asimov: A Hold tragédiája ISAAC ASIMOV Békés András, 1979 Hungarian translation A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Isaac Asimov: The Tragedy of the Moon Doubledav and Company, New York, 1973 1973 Isaac Asimov FORDÍTOTTA

Részletesebben

2012! Tényleg itt a vég?

2012! Tényleg itt a vég? Felfedezések füzetek Rácz Attila 2012! Tényleg itt a vég? Advent Kiadó Felfedezések Alapítvány Budapest, 2009 2012_beliv.indd 1 2009.11.01. 11:22:22 Felfedezések füzetek Copyright 2009 by Advent Kiadó

Részletesebben

MCSE 2013/7 8. meteor.mcse.hu. A Gyûrûs-köd

MCSE 2013/7 8. meteor.mcse.hu. A Gyûrûs-köd MCSE 2013/7 8 meteor.mcse.hu A Gyûrûs-köd A PANSTARRS-üstökös és az M31 együttállása április 4-én. Pável Szmilik felvétele Komiföldön készült, 60 km-re Sziktivkartól tartalom meteor A Magyar Csillagászati

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, 2003/2004. tanév I. félév Előadta és lejegyezte Végh László I. Bevezetés A fenntartható fejlődés eszméje, az ahhoz köthető fogalmak csak az

Részletesebben

Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán

Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán A Föld és az élet fejlődése a keresztény természetbölcseletben speciális kollégium segédanyaga 1999 Kedves

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Don Elkins Carla Rueckert James Allen McCarty Fordította Gyergyói László L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján

Részletesebben

Michio Kaku. Párhuzamos. VildQOh

Michio Kaku. Párhuzamos. VildQOh Michio Kaku Párhuzamos VildQOh Tartalom Köszönetnyilvánítás 9 Előszó 13 Első rész: Az Univerzum 17 Első fejezet: Az Univerzum csecsemőkori képe 19 Második fejezet: A paradoxonok univerzuma 37 Harmadik

Részletesebben

HOLDUTAZÁS VERNE GYULÁVAL

HOLDUTAZÁS VERNE GYULÁVAL A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

A NAP FIAI. Ponori Thewrewk Aurél. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél

A NAP FIAI. Ponori Thewrewk Aurél. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél A NAP FIAI Ponori Thewrewk Aurél A NAP FIAI A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél... mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt

Részletesebben

Biblia és asztrológia

Biblia és asztrológia Ennek a dokumentációnak nem az a célja, hogy felolvasd. Azért készítettük, hogy segítségével és a hozzá tartozó diasorozat levetítésével saját előadást állíthass össze az asztrológiáról. Szolgálatodhoz

Részletesebben

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter FIZIKA 9. Négyévfolyamos gimnázium alap A, hatévfolyamos gimnázium alap A, nyolcévfolyamos gimnázium alap A, szakközépiskola

Részletesebben

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban)

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) 50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) Lektorálta: dr. Pásztor József Szerkesztette: dr. Móczár István Utolsó módosítás:

Részletesebben

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI!

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI! A A közlekedés kinematikai problémái 4. Mozgó járművek Gyalogosan nemigen jutunk meszszire, lóháton pedig manapság kevesen közlekednek. Ezért a helyváltoztatásunkhoz gyakran járművekre van szükségünk.

Részletesebben

Az Ummita-eset háttér

Az Ummita-eset háttér Az Ummita-eset háttér (fordítás: Aranyi László ) Két, egymást nem ismerő fotós, is készített felvételeket az Ummo űrhajóról, amely le is szállt, és hátrahagyta maga mögött három leszállótalpának nyomát.

Részletesebben

Eltévedt időszámítás (Részletek és kivonat a könyvből)

Eltévedt időszámítás (Részletek és kivonat a könyvből) Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen Egy pillanat s kész az idő egésze mit száz ezer ős szemlélget velem. Szekeres Sándor (József Attila) - Maga amúgy is dilettánsszólt a

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

(Kis útikalauz a mindenséghez)

(Kis útikalauz a mindenséghez) (Kis útikalauz a mindenséghez) Második kiadás Tisztelt Olvasó! Ön egy rendhagyó könyvet tart a kezében. A könyv írója több tucat kiadó megkeresése után találkozott velem... Nekem sem volt könnyű döntés

Részletesebben

A Szent Grál és környéke esszégyűjtemény

A Szent Grál és környéke esszégyűjtemény 1 Czike László A Szent Grál és környéke esszégyűjtemény Vác, 2003. december 2 Csillagközi mag a földi grálban (esszé Jim Marrs könyvéről) 1. Bevezetés A titkos uralom -hoz Most Jim Marrs könyvéről, A titkos

Részletesebben

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás?

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2 Antalffy Tibor Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2006 3 TARTALOM 1. Bevezető 2. Az Ember kezdi megismerni a valós világot 3. Isten (természettudományosan) 4. Isten (filozofikusan) 5. Istenről (még

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár

A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár RENÉ GUÉNON A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár Előszó Néhány évvel ezelőtt, az Orient et Occident megírása idején úgy gondoltuk,

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben