Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP B-11/ Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve"

Átírás

1 Zöld Híd Alapítvány TÁMOP B-11/ Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS ÁLTALÁNOS ÉS KONKRÉT CÉLOK A PROJEKT KÖRNYEZETE DEMOGRÁFIA CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER KULTÚRA CIVIL SZERVEZETEK CÉLCSOPORT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV AZ ESÉLYEGYNLŐSÉGI TERV CÉLJA ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK KONKRÉT CÉLOK KONZULTÁCIÓ, VISSZACSATOLÁS MÓDOSÍTÁS ZÁRADÉK

3 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK Esélyegyenlőségi célok az ÚMFT-ben Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan támogatási alapelvet, amelyet minden pályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során figyelembe kell venni: az esélyegyenlőséget és a fenntartható fejlődést. A két alapelv érvényesült az ÚMFT, valamint az egyes Operatív Programok tervezése során, és érvényesül a döntéshozás és végrehajtás intézményrendszereiben, valamint érvényesíteni kell a kiválasztás jogosultságai és értékelési szempontjai között is. Az esélyegyenlőség horizontális területei a Strukturális Alapok felhasználását szabályozó rendelet szerint az alábbiak: a tagállamok és a Bizottság biztosítják a nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítését az alapok különböző végrehajtási szakaszai során. a tagállamok és a Bizottság biztosítják, megteszik a megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozására az alapokhoz való hozzáférés különösen a fogyatékossággal élő személyek hozzáférése A hat fő esélyegyenlőségi terület Az Európai Bizottság javaslatára és a sajátos magyar adottságok figyelembe vételével hat olyan esélyegyenlőségi terület került kijelölésre, melyek fejlesztése hozzájárulhat az ÚMFT-ben vállalt esélyegyenlőségi célok eléréséhez, azaz az esélyegyenlőség erősítéséhez, különös tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők és a roma emberek esélyegyenlőségének erősítéséhez. A hat terület között 3

4 van olyan, amely kifejezetten valamelyik esélyegyenlőségi célhoz például a roma emberek esélyegyenlőségének erősítéséhez kapcsolódik, de olyan is van, amely egyszerre több célt támogat, illetve a hatodik terület más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatását is lehetővé teszi. Az alábbiakban bemutatjuk a hat fő esélyegyenlőségi területet. Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A fogalom legszűkebb értelmezése szerint a családbarát intézkedések elsősorban a kisgyermeket, nevelő szülőket hivatottak segíteni abban, hogy mind munkájukat, mind családi-háztartási kötelezettségeiket el tudják látni. A családok időbeosztását javító szolgáltatások az elmúlt évtizedben jelentősen visszaestek (például bölcsőde, korai óvodáztatás, közeli és munkaidővel összeegyeztethető bevásárlás vagy ügyintézés), ezért is különösen fontos az egyes szervezetek szerepvállalása. A családbarát munkahely tágabb értelmezése a család legkülönfélébb formáival számol, figyelembe veszi nemcsak a gyerekek, hanem más, pl. idős, beteg, fogyatékossággal, élő családtagokkal kapcsolatos kötelezettségeket is. A családbarát munkahely koncepció nem abból indul ki, hogy mindez kizárólag a nők feladata, ezért lehetővé teszi a munkarend családi szükségletekhez való igazítását, és törekszik arra, hogy mind a nők, mind a férfiak igénybe vegyék a munkaadó által nyújtott lehetőségeket a munka és a magánélet közötti egyensúly erősítésére. A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását, támogató intézkedéseket számos esélyegyenlőségi intézkedés támogathatja, ilyen például a rugalmas munkaidő lehetősége, szervezeti/vállalati gyermekintézmény fenntartása, vagy a kapcsolattartás megszervezése a GYES-en, GYED-en levőkkel. 4

5 A nemek közötti egyenlőség erősítése A nők teszik ki a népesség felét, de a nemek közötti egyenlőség még sok tekintetben nem érvényesül a gyakorlatban. A tényleges egyenlőség a munkaerőpiacon sem valósul meg ben Magyarországon a éves nők 51,5 %-a, a férfiak 61,7 %-a volt foglalkoztatott. A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet jelentő és alacsonyabb presztízsű állások betöltői között (ezt hívjuk foglalkozási szegregációnak), míg a szervezeten belüli vertikális szegregációra utal a női felsővezetők rendkívül alacsony aránya. Bár a munkavállaló nők iskolai végzettség szerinti összetétele jelentősen javult az elmúlt évtizedekben, és mára a felsőoktatásban a nők aránya elérte sőt meg is haladta a férfiak arányát, mégsem csökkentek a nemek közötti keresetkülönbségek, melyek a szellemi dolgozók körében a legnagyobbak. Cél olyan intézkedések támogatása a munkáltatóknál, amelyek erősítik a nemek közötti egyenlőséget, ilyen például a nők létszámának növelése a szervezet felső- és középvezetésében, továbbá az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének gyakorlati érvényesítése is, de ide tartozik a nők számának emelése a kutatás-fejlesztési munkában. Az akadálymentesítés előrehaladása A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, akik számára az akadálymentesítés a társadalom életének színterein való megjelenésük alapfeltétele. Az akadálymentes környezet további haszonélvezői a kisgyermekes, babakocsival közlekedő szülők, de a betegek és az idős emberek is. Az esélyegyenlőség szempontjainak vizsgálatánál több tényező kerül értékelésre: az építési beruházások esetében a fizikai akadálymentesítés, de szinte minden esetben értékelhető a fogyatékkal élők számára biztosított jobb infokommunikációs hozzáférés az eszközök, vagy a projekt által nyújtott szolgáltatások használatához (vakbarát számítógépes és egyéb eszközök, könnyen érthető kommunikáció stb.). 5

6 További példa lehet közlekedési infrastruktúrát érintő projektekben az akadálymentes közlekedés megteremtése. Fogyatékos személyek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása Fogyatékos személy: aki érzékszervi, így különösen látásszervi, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során (lásd: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. -át). Magyarországon az 1990-es évtizedben jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság, és ez a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetére is hatással volt. A foglalkoztatottak aránya Magyarországon a fogyatékos emberek körében évi népszámlálás adatai szerint - 9 százalékra csökkent. Az Európai Unió tagállamaiban, 2001-ben a fogyatékos emberek átlagosan %- a, a súlyosan fogyatékosok %-a volt foglalkoztatott. Az ÚMFT két átfogó céljának egyike a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-kínálat növelése, valamint a kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása. Ez utóbbi cél eléréséhez feltétlenül szükséges a fogyatékossággal élők számára a foglalkoztatás elérhetőségének segítése: az akadálymentes fizikai és kommunikációs környezet kialakítása, továbbá a távmunka és egyéb alternatív munkavégzési lehetőségek biztosítása. Roma emberek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (lásd: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 7. (1)-(2) bekezdését). 6

7 A népszámlálás adatai szerint nagyon lényeges különbségek vannak a cigány és a nem cigány nemzetiségek társadalmi rétegek szerinti összetételében, de a legújabb kutatások is megerősítik, hogy a társadalmi kirekesztődés bizonyítottan leginkább a roma embereket sújtja. A diszkrimináció mellett az alacsony képzettségi szint is konzerválja a roma népesség alacsony arányú munkaerő-piaci részvételét és előmenetelét, ezért a képzési lemaradás felszámolását, csökkentését is célul kell kitűzni az esélyegyenlőségi programok megvalósítása során. Más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi esélyeinek javítása Az ÚMFT két átfogó céljának egyike a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-kínálat növelése, valamint a kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása. A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett más, ún. hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci részvételét is elő kell segíteni. Hátrányos helyzetű munkavállaló (a 68/2001/EK rendelet alapján): minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra; minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre szorul; minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban; minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést; 7

8 minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a munkába állás utáni első hat hónapban. Számos esélyegyenlőségi intézkedés közül választhatunk, ilyen a pályakezdő fiatalok, vagy az 50 évnél idősebbek határozatlan idejű szerződéssel történő alkalmazása, vagy a középfokú végzettséggel nem rendelkező munkavállalók alkalmazása. 8

9 2. BEVEZETŐ Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló évi CXXV. törvény elismeri, hogy minden ember egyenlő méltóságú személyként élhessen és a hátrányos megkülönböztetésre jogvédelmet, biztosít. A törvény kimondja az esélyegyenlőség megteremtésében az állami kötelezettséget, mely az önkormányzatokra és annak intézményeire is kiterjed. A törvény hatálya kiterjed az ötven munkavállalónál több személyt foglalkoztató költségvetési szervekre, továbbá esélyegyenlőségi program elfogadását is előírja. A Zöld - Híd Alapítvány a helyi esélyegyenlőségi program céljaival összhangban esélyegyenlőségi tervet készít. A terv célja, hogy a Zöld Családi KÖZ-PONT Zöld-Családi Erőforrás Központ Kialakítása és Fejlesztése a Pécsi Kistérségben elnevezésű projektjében biztosítsa: az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, a megkülönböztetés tilalmát, és az emberi méltóság tiszteletben tartását, a szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférést, az info-kommunikációs hozzáférést az eszközök használatához az esélyegyenlőséget a projekt minden részvevője számára. 9

10 Jogszabályi háttér A magyarországi jogalkotásban meglévő egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség kérdéskörét az ország Európai Unióhoz történő csatlakozása tovább erősítette. A Magyar Köztársaság Alkotmánya meghatároz számos területet, ahol az esélyegyenlőség, az egyéni bánásmód kell, hogy érvényesüljön. A Közoktatási Törvény külön foglalkozik a tanulói jogokkal, kötelességekkel. A évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja, hogy: Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. (1) bekezdésére, a 70/A. -ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 2. Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 10

11 3. HELYZETELEMZÉS 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Elődünket, a Zöld - Híd Energetikai és Környezetvédelmi Tanácsadó Egyesülést pécsi székhelyű energia-szolgáltató cégek hozták létre 1991-ben. Az egyesülés párbeszédet kezdeményezett a lakosság és az energetikával, környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek között. Célcsoportunk: Dél-dunántúli régió lakossága, szakmai csoportjai Óvodás, általános- és középiskolás korosztály Hátrányos helyzetű csoportok A Zöld - Híd Alapítványt az egyesülés hozta létre, 2000-ben, a megalapítás óta tanácsadó és ismeretterjesztő munkát végzünk az energetika és környezetvédelem területén. Célunk a figyelem felkeltése e kérdések iránt és az emberek ismereteinek bővítése egy élhetőbb és fenntartható világ érdekében. Meggyőződésünk, hogy mindez akkor valósulhat meg, ha tudatára ébredünk környezeti kérdésekkel kapcsolatos érintettségünknek, és mindennapi életünkben kisebb-nagyobb változtatásokat hajtunk végre. A Föld erőforrásainak és élővilágának megőrzése saját otthonunkban, hétköznapjainkban kezdőik. Hiszünk abban, hogy megfelelő ismeretek birtokában és a környezet iránti felelősségünk tudatában mind-annyian tehetünk Földünk természeti erőforrásainak környezetkímélő felhasználásáért. A Zöld Híd Alapítvány célja környezetünk és életünk minőségének javítása, a lakosság és főként a gyerekek figyelmének és felelősségérzetének felkeltése a környezeti problémák iránt. Továbbá a környezettudatos gondolkodás terjesztése környezeti nevelés, ismeretterjesztő és szakmai programok, fórumok, előadások valamint lakossági tanácsadás. 11

12 3.2. ÁLTALÁNOS ÉS KONKRÉT CÉLOK A projekt általános célja a családokat támogató gyakorlati szolgáltatások kialakítása, a gyermekvállalás és a munkavallás összeegyeztetését elősegítő-, valamint a családi életre neveléshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Pécsi Kistérség családjai számára, Pécsett illetve a Pécsi Kistérség hátrányos helyzetű településein. A célok megvalósítása érdekében a Zöld Híd Alapítvány létrehozta a Zöld Családi KÖZ-PONT -ot, amely a felsorolt célok megvalósításáért, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felelős családi erőforrás központ. Az Alapítvány célja, hogy az egyes családi élettel kapcsolatos szolgáltatások: tanácsadás, műhelyfoglalkozások által minél több a Kistérségben élő személyt érjen el a program során. Célunk a gyermekgondozásból visszatérők számára olyan szolgáltatások nyújtása, melyek segítik őket a munka világába való visszatérésben, illetve a gyermekük ellátásának, nevelésének és a munkavállalásnak az összeegyeztetésében. A projekt során több témában vehetnek igénybe tanácsadást a gyermekgondozásból visszatérő szülők (bölcsődéztetés, óvodáztatás, az aktuális családpolitikai eszköztár, támogató rendszerek, intézmények; munkaerő piaci kérdések, lehetőségek). Emellett munkaerő piaci műhelymunkán, zöld bébiszitter képzésen is részt vehetnek az érdeklődők, az elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében. A képzés, műhelymunka és tanácsadás ideje alatt a gyermekek megőrzése megoldott. A projekt során akkreditálásra kerülő zöld bébiszitter képzést elvégző személyek elhelyezkedési esélye nő a Családi napközik, Játszóházak, illetve a bébiszittert fogadó családok körében, mivel olyan tevékenység végzésére válnak képessé, melyre a szolgáltatást igénybe vevők részéről az igény fokozatosan nőtt az elmúlt években. A gyermekgondozás, gyermeknevelés és a munkavállalás összeegyeztetését kívánja elősegíteni az Öko Kuckó Pécsi Zöld Játszóház, mely felügyeletet kínál a 0-10 éves gyermekek számára a hétköznapokon, az ügyintézés, bevásárlás, szabadidős tevékenység vagy állásinterjú ideje alatt. Az Öko Kuckó Családi Kör a Zöld Híd Alapítvány által 2010-ben megkezdett Családi Napok hagyományát követi. Fontos célunk a középiskolában folytatott családi életre nevelési tevékenység kiegészítése, bővítése, hogy a családi életre nevelés keretén belül a szociális érzékenység fejlesztésére és 12

13 egészséges életmód bemutatására is sor kerüljön, mivel mind az elfogadó attitűd, mind az egészséges életvitel nélkülözhetetlen a tartós párkapcsolat kialakításához és a családalapításhoz. Az esélyegyenlőségi érzékenyítő műhelymunka és a drogperevenció hivatott az előbbi célok megvalósítására. A családi konfliktusok, problémák megoldására a fiatalok önállóan, illetve szüleikkel, testvéreikkel együtt vehetnek részt pszichológusi tanácsadáson, konfliktuskezelésen A PROJEKT KÖRNYEZETE A projekt célja a családokat támogató gyakorlati szolgáltatások kialakítása, a gyermekvállalás és a munkavallás összeegyeztetését elősegítő-, valamint a családi életre neveléshez kapcsolódó szolgáltatások működtetése a Pécsi Kistérség családjai számára, Pécsett illetve a Pécsi Kistérség egyéb településein. A projekt megvalósulásának helyszíne a Pécsi Kistérség, mely a Dél-Dunántúli régióban, Baranya megye centrumában található. A kistérség Pécs Megyei Jogú várost és 38 települést foglal magába. A települések nagy része aprófalu, lakosainak száma 1000 vagy 500 fő alatti. A kistérség területe 471 km 2, fő él területén. A Pécsi kistérségben élők jelentős többsége, fő a megyeszékhelyen él. Pécs és a Pécsi Kistérség aprófalvai más célokat fogalmaz meg és más lehetőségeket hordoznak magukban, így a Kistérség egyenlőtlen képet mutat. A Zöld Híd Alapítvány megalakulása óta Pécsett és környékén tevékenykedik. A 2010-es évtől Öko Kuckó Pécsi Zöld Játszóház néven gyermekmegőrzőt nyitott. Jelen program során is a Pécsi Kistérségben élő családokat kívánja megszólítani az Alapítvány, hogy a családokat támogató gyakorlati szolgáltatások, a gyermekvállalás és a munkavallás összeegyeztetését elősegítő, valamint a családi életre neveléshez kapcsolódó programok, szolgáltatások által javuljon az életminőségük, megoldódjanak a családi élettel, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos problémáik. Pozitív, követendő mintákat kapjanak, és a program lezárulta után, a fennmaradó közösségek tagjaiként vihessék tovább a megkezdett programokat. A legtöbb programelem Pécsett lesz elérhető, ennek oka, hogy a Pécsi Kistérség aprófalvas terület, nehezen megoldható a közlekedés az egyes kistelepülések között. Pécs könnyen 13

14 megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel, illetve egyéb tevékenységek (munkavégzés, oktatás, ügyintézés, szórakozás) miatt a Pécsi Kistérség lakói gyakran tartózkodnak Pécsett. A pécsi programok mellett az egyes településeken is sor kerül Családi Napok megszervezésére DEMOGRÁFIA A Dél-Dunántúlon a népesség családi állapot szerinti összetétele jelentősen átalakult az elmúlt évtizedek során, a 15 év feletti népesség körében a házasok aránya 68 % volt 1980-ban, re a házasok aránya 45 %-ra esett vissza. A KSH legfrissebb statisztikája alapján megállapítható, hogy országosan 8 %-os csökkenés figyelhető meg a születések számában, ezzel párhuzamosan nő az elhalálozások száma. A Pécsi Kistérségben is fogyó tendencia figyelhető meg a népességszám tekintetében. A Kistérségre jellemző, hogy Pécsről a közeli falvakba költöznek a lakosok, és ingáznak lakóhelyük és munkahelyük közt. Ezzel a tendenciával magyarázható a Pécs lakosságának a megyei átlagot meghaladó arányú csökkenése. Pécs elöregedő város, a lakosság hozzávetőleg 64 %-a tartozik a éves korosztályba. A Pécsi Kistérség területén fő él. A Pécsi Kistérségben élők 64,7%-a a munkavállalási korú népességhez tartozik, a regisztrált álláskeresők száma fő A Pécsi kistérségben élő foglalkoztatottak több, mint 80 %-a a Pécsi Kistérség területén dolgozik, a munkahelyek jelentős hányada Pécsett található. Egyes felmérések szerint a Pécsi Kistérségen élő munkavállalók körülbelül 2 %-a dolgozik a mezőgazdasági-, 28 %-a az ipari-, 70 %-a a szolgáltatási szektorban. A foglalkoztatás növelésének hatékony eszköze lehet az egyes szolgáltatások iránti keresletre alapozott képzések meghirdetése. A Pécsi Kistréségben egyre többen veszik igénybe a játszóházak, gyermekmegőrzők szolgáltatásait, valamint egyre keresettebb a gyermekeket az otthonukban ellátó bébiszitter. Erre a tendenciára válaszolva hoztuk létre a zöld bébiszitter képzést. A program során a képzések, előadások és egyéb programok ideje alatt az Alapítvány megszervezi a gyermekek ingyenes felügyeletét, elősegítve ezzel a szülők részvételi arányának növekedését. A gyermekgondozásból visszatérőknek problémát jelent a munka világába való visszatérés, illetve a gyermek ellátásának, nevelésének és a munkavállalásnak az összeegyeztetése. A 14

15 jogaikkal, lehetőségeikkel kapcsolatban tájékozatlanok. A projekt során több témában vehetnek igénybe tanácsadást a gyermekgondozásból visszatérő szülők. A Dél-Dunántúlon 1980-ban 100 házasságkötésből 34 végződött válással, 2009-ben 100 házasságkötésre 72 válás jutott. Ez a tendencia teszi szükségessé a pszichológusi tanácsadás elérhetővé tételét, mely a családi konfliktusok megoldását segíti elő, illetve a Szülők Iskolája című előadássorozat megszervezését, amely a prevenció hatékony eszköze azáltal, hogy a családban jelentkező problémákkal kapcsolatban kínál információkat, megoldási lehetőségeket. Az egész ország területén megfigyelhető a gyermekvállalási tendenciák változása, az első gyermek születésének az ideje kitolódik, egyre idősebb korban kerül sor az első szülésre (2009-ben a gyermekek felét 30 éves, vagy annál idősebb nők hozták világra), ezzel párhuzamosan kevesebb gyermeket vállalnak a nők. Egyre több a gyermekét egyedül nevelő szülő, fontos, hogy a családi életre nevelés keretén belül a válásról, a családi szerepekről is halljanak a fiatalok CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER Országosan jellemző a családtámogatási rendszerre, hogy túlsúlyban vannak a pénzbeli nyújtott ellátások. A 2011-es júliusi KSH településszintű munkaerő-piaci adatok alapján, járadék típusú ellátásban fő, segély típusú ellátásban 714 fő, rendelkezésre állási támogatásban és bérpótló juttatásban fő részesült a Pécsi Kistérség területén. A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásban rögzítette az alábbi feladatok ellátását: megszervezi a családsegítő szolgálat működését, szolgáltat egyes gyermekjóléti alapellátásokat, bölcsődei ellátást. A 2009-es évben Magyarországon összesen gyermek részesült bölcsődei ellátásban, egyre nő a családi napközik száma (2009-ben 2621 gyermeket láttak el családi napköziben Magyarországon). A családi napközikben húsz hetes kortól 14 éves korig valósulhat meg a gyermekek felügyelete és gondozása, kiemelten fontos ezen intézmények működése azokon a településeken, ahol nem működtet az önkormányzat bölcsődét. A nagyobb településeken a családias légkörű, rugalmasabb szolgáltatás miatt jelentkezik az igény a családi napközikre. A Pécsi Kistérség területén is nőtt az elmúlt években a családi napközik száma. 15

16 A programunk során a speciálisan a gyermekgondozásból visszatérők számára kialakított tanácsadás alatt a gyermekek felügyeletét is meg kívánjuk oldani játszóházunkban, az Öko- Kuckó Családi Kör pedig a hasonló élethelyzetben lévő szülők tapasztalatcseréjét, közös problémamegoldását segíti elő. A Családi Kör kialakítása hosszú távon a szülők együttműködését, a kölcsönös segítségnyújtást alapozza meg. Hátrányos helyzetű települések a Pécsi Kistérség területén: Aranyosgadány, Áta, Bosta, Kisherend, Kovácsszénája, Regenye, Szőke, Husztót, Téseny KULTÚRA A Pécsi Kistérség kulturális és szellemi központja Pécs, Múzeumai (Pl.: Modern Magyar Képtár, Csontváry Múzeum, Victor Vasarely Múzeum), operatársulat és szimfonikus zenekar működik, több színház található a város területén. Olyan rendezvények várják a Kistérség lakosait, mint a Pécsi Egyetemi Napok, a Pécsi Napok, vagy a Pécsi Országos Színházi Találkozó. A gyermekes családok számára a Pécsi Kistérségben számos szabadidős, kulturális és sportesemény kínálkozik, azonban szükséges lenne olyan hosszútávon működő komplex szolgáltatásra, mely egyszerre kínál tanácsadást, tartalmas szabadidő eltöltést, gyermekprogramokat és a szülök számára kötetlen tapasztalatcserét. A programunk során kialakítani kívánt Öko Kuckó Családi Kör ezt a célt hivatott ellátni, a Zöld Híd Alapítvány által 2010-ben megkezdett Családi Napok hagyományait követve, az akkor szerzett tapasztalatokat felhasználva, a 2011-ben végzett igényfelmérés adataival összhangban CIVIL SZERVEZETEK A családokat támogató civil szervezetek száma a Pécsi Kistérségben viszonylag magas, azonban a szervezetek egymástól elszigetelten működnek, kevés esetben figyelhető meg hosszú távú együttműködés. A Pécsi Kistérségben működő civil szervezetek különböző feladatokat látnak el: Családokat támogató, nagycsaládosokkal foglalkozó szervezetek: pl.: Családvarázs Egyesület, Pécsi 16

17 Székesegyház Nagycsaládos Egyesület; Gyermekvállalással, gyermekneveléssel foglalkozó szervezetek: pl.: Kanga Egyesület, Pécsimami ; Tanácsadás családok számára: pl.: Társak Tanácsadó központ, Megújulás Családterápiás Központ). A Pécsi Kistérség területén tizenhét családi napközi üzemel, egyre nagyobb igény jelentkezik a játszóházak, gyermekmegőrzők működésére is, ennek oka, hogy a szülők számára az ügyintézés, bevásárlás egyéb szabadidős programok ideje alatt nem minden esetben megoldott a gyermekek felügyelete. A Kistérségben működő játszóházak között a Zöld Híd Alapítvány Játszóháza az egyetlen, amely a környezettudatos, zöld szemléletet közvetíti a gyermekek és szüleik számára. A program során adatbázist kívánunk létrehozni, és a szülőknek tartott tanácsadás illetve a Családi Kör rendezvényei alatt a civil kezdeményezések széles körben való megismertetését, a szülők, családok lehetőségeinek körvonalazását kívánjuk elérni, hogy a Pécsett és a Pécsi Kistérségben működő civil szervezetek, egyéb civil kezdeményezések törekvései eljussanak a célcsoporthoz, és párbeszéd, együttműködés alakuljon ki CÉLCSOPORT A Pécsi Kistérség területén fő él. A 0-17 közötti lakosok száma fő, a gyermekek, fiatalok aránya az idősebb korosztályokhoz viszonyítva alacsony. Pécs elöregedő város, a lakosság hozzávetőleg 64 %-a tartozik a éves korosztályba. A Pécsi Kistérségben is fogyó tendencia figyelhető meg a népességszám tekintetében. Nagycsaládosok Országos Egyesülete adatai alapján a magyarországi családok 5 %-a sorolható a nagycsaládok körébe, a gyermekvállalási hajlandóság csökkenése okán a nagycsaládok száma is csökken. A rendszerváltás után megnőtt az egyetemi és főiskolai hallgatók száma, a Dél-Dunántúlon 1990-ben ezer lakosra 6,5 hallgató jutott, 2008-ra ez a szám 20,8-ra emelkedett. Pécs a Dunántúl felsőoktatási központja. A foglalkoztatás növelésének hatékony eszköze lehet az egyes szolgáltatások iránti keresletre alapozott képzések meghirdetése. A 2008-as évben a Dél-Dunántúlon az átlag nettó jövedelem 107 ezer forintos nettó jövedelem körülbelül 10 %-kal maradt el az országos átlagtól. A legfrissebb 2011-es júliusi KSH településszintű munkaerő-piaci adatok alapján, járadék típusú ellátásban fő, 17

18 segély típusú ellátásban 714 fő, rendelkezésre állási támogatásban és bérpótló juttatásban fő részesült a Pécsi Kistérség területén. A Kistérség területén problémát jelent a munkanélküliség, illetve az a jelenség is, hogy a képzések csak részben alkalmazkodnak a munkaerő piaci változásokhoz. A gyermekgondozásból visszatérőknek problémát jelent a munka világába való visszatérés, illetve a gyermek ellátásának, nevelésének és a munkavállalásnak az összeegyeztetése. A jogaikkal, lehetőségeikkel, az aktuális szociálpolitikai eszköztárral kapcsolatban tájékozatlanok. A program során a gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetését kívánja elősegíteni a játszóház, mely felügyeletet biztosít a 0-10 éves gyermekek számára hétköznapokon, az ügyintézés, bevásárlás, szabadidős tevékenység vagy állásinterjú ideje alatt. A Pécsi Zöld Játszóházban megszervezett Öko-Kuckó Családi Kör a gyermekes szülőknek kínál tanácsadást, színes, tartalmas gyermekprogramokat és lehetőséget a tapasztalatcserére A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA A munkavállalóknak nemétől függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő bért kapjon. A két nemet az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett egyenlő bánásmód is megilleti. Az egyenlő bánásmód elve garantálja a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes életet. Szükséges a női esélyegyenlőség érdekében nőkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát munkahelyek létrehozása a család és a munkahely összeegyeztetésének biztosítása érdekében, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, a 0-3 éves korosztály napközbeni felügyeletének biztosításával (bölcsőde, családi napközi). A szociális biztonsági rendszerek megfelelő kialakítása, szülői szabadság biztosítása, a terhes nők, a gyermekágyas és szoptatós anyák munkahelyi biztonságának javítása. 18

19 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 4.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV CÉLJA Az Esélyegyenlőségi Terv (ET) célja valamely szervezeten belül a munkavállalók közötti esélyegyenlőség megteremtése vagy fejlesztése, jellemzően humán erőforrás menedzsment eszközökkel. Az ET tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a roma emberek, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat. A projekt maradéktalan megvalósítása a gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel, a lakossággal, a kistérségben lévő településekkel való együttműködés útján, pályázati források bevonásával és az érintettek aktív részvételével, összehangolt tevékenységével lehetséges. 19

20 4.2. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK A Zöld - Híd Alapítvány a következő irányelvek betartására törekszik: 1) A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód A Zöld - Híd Alapítvány a foglalkoztatás során alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. Ez kiterjed a munkaerő felvétellel, alkalmazással, képzéssel, továbbképzéssel és egyéb foglalkoztatással és megbízással összefüggő esetekre, egyéb szerződéses viszonyokra. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a munkavállalók és megbízottak bárminemű - különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti diszkriminációjára. Cél szerinti tevékenységeinek megvalósításában a társadalmi hátránnyal küzdő célcsoportunk esetére a pozitív diszkrimináció elvét érvényesítjük. 2) Az emberi méltóság tiszteletben tartása A Zöld - Híd Alapítvány a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét. Fontos feladatnak tekinti a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást. 3) Partneri kapcsolat, együttműködés A Zöld - Híd Alapítvány a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki, természetesen a kölcsönös előnyök biztosítása mellett. Fontos, hogy érezzék, munkaviszonyuk kölcsönösségen alapuló szerződéses kapcsolat. 4) Társadalmi szolidaritás Tevékenységünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a társadalmunk minden tagjára vonatkoztassuk a szolidaritást, s előmozdítjuk annak erősítését. Ugyanezt elvárjuk a dolgozók egymással szemben tanúsított viselkedésében is. Fokozott hangsúlyt fektetünk a partneri viszony kialakítására és a hatékony együttműködésre. 20

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Földrajzi fekvése... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-10/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben