A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor"

Átírás

1 AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor

2 A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása

3 Szabályozás Évi XCIII. Törvény a munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Belső szabályozás Munkabiztonsági i ellenőrzési ő program (MEBIR) Munkakörökhöz tartozó ellenőrzési kötelezettségek Tematika Dokumentálás Jegyzőkönyvek Kézikönyvek

4 Munkavédelmi célú auditok rendszere RMA (Regionális Management Audit) Technológiai auditok Munkavédelmi auditok Helyi munkavédelmi ellenőrzések

5 RMA (Regionális Management Audit) Célja: A helyi középvezetők (régióvezetők) munkabiztonsági gyakorlatának, felelősségének vizsgálata. a munkavédelem szervezeten belüli működtetése (szervezet felépítés, felelősségek, szerepek, számonkérés, nyomonkövetés) a munkavédelmi kultúra fejlesztése (munkavédelem napi feladatokba integrálása, döntéshozatal, t munkaszervezés, folyamatok biztonsága) Auditorok: Ügyvezető igazgatók és Munkavédelmi vezető Audit helyszínei, interjúk alanyai: Műszaki cégek régiói, telephelyei l Audit alanyai: régióvezetők/telephelyvezetők és az általuk bevont munkatársak Ütemezés: Audit több éves audit terv alapján, majd minden audit után 3 hónappal visszaellenőrzés

6 Technológiai auditok Célja: Vizsgálni a technológiai utasítások gyakorlati alkalmazását az Integrált Irányítási rendszeren keresztül: adott technológiai utasítások bevezetése, ismerete, alkalmazása adott technológia alkalmazása során a MEB szabályok betartása, MIR, KIR követelmények teljesülése Technológiai audit időszakai: a BIR elrendelésének napját követő 3. hónapban, Soron kívüli auditok a balesetek, vagy kvázi balesetek esetén egyedi döntés szerint szerveződnek, Technológiai audit helyszínei, interjúk alanyai: földrajzi régiónként, min. 1 telephelyen l kell elvégezni mintavétellel, l ill. munkavégzés é helyén, Audit alanyai: a kijelölt régióban társaságok vezetői, munkatársak, Résztvevők: BIR gazda, munkavédelmi szakember, minőségirányítási szakember

7 Munkavédelmi auditok Célja: reális képet kapjanak a vezetők a hálózaton történő tevékenységek munkavédelmi státuszáról Vezetők támogatása, hol, milyen beavatkozásokat szükséges tenni a munkavédelmi teljesítmény javítása érdekében szisztematikus és szakmailag magas színvonalú ellenőrzéseken győződjünk meg az elmúlt éb évben megfogalmazott elvárások á bevezetéséről, é működéséről é Tematikája, alanyai: bármely E.ON Hungária csoporthoz tartozó tevékenységet érinthet munkavédelmi szakterület végzi (Funkcionális csoport) szerződéssel dolgozó vállalkozó évente legalább 1 munkavédelmi auditja az E.ON számára végzett tevékenység közben. Minden EHS koordinátor éves auditja, az irányítása alatt álló legalább lább 2 munkacsoport munkavégzés közbeni ellenőrzésével Minden EH-SZER szerelésvezető évenkénti munkavédelmi auditja, az irányítása alatt álló legalább 2 munkacsoport ellenőrzésével

8 Munkavédelmi ellenőrzések Célja: Meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásoknak, a munkavállalók ismerik, és megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket Alanyai, rendszeressége: Előre kidolgozott ellenőrzési jegyzőkönyvek Villamos üzemi, gázüzemi munkán, alállomás, telephely,. Az ellenőrzést végzik: vezetők, irányítók, vállalkozókkal kapcsolatban lévők Rendszeressége: átlagosan havi 1 db ellenőrzés Tematikája: Munkaszervezés, személyi és tárgyi feltételek Technológiai fegyelem Dokumentációk, oktatás Munkahelyek k biztonsága

9 Munkavédelmi szervezet (Múlt) - Központi vezetés - Osztályvezető, foglalkozás egészségügy - Területi felosztás - Minden munkatárs a saját területén mindennel foglalkozik - Oktatás, ellenőrzés, tanácsadás, baleset vizsgálat,. - Keveredik a szolgáltató és a számon kérő szerep

10 Munkavédelmi szervezet Az átalakulás alapvető célja: Regionális csoport létrehozásával erősítsük a munkavédelmi szervezet szolgáltatói oldalát Egy funkcionális csoport létrehozásával: reális képet kapjunk a hálózaton történő tevékenységek munkavédelmi státuszáról ezzel támogassuk a vezetőket abban, hogy hol, milyen beavatkozásokat szükséges tenni a munkavédelmi teljesítmény javítása érdekében szisztematikus és szakmailag magas színvonalú ellenőrzéseken győződjünk meg az elmúlt évben megfogalmazott elvárások bevezetéséről, működéséről hosszú távon javítsuk a műszaki kollégák által végzett munkavédelmi ellenőrzések minőségét (tanulságok levonása a munkavédelmes ellenőrzésekből) nagyobb hangsúlyt fektessünk a technológiával összefüggésben történő kvázi balesetek, balesetek kivizsgálására és biztosítsuk az egységes színvonalat a kivizsgálások során, ami alapja lehet a hatékony baleset megelőzésnek

11 Munkavédelmi szervezet Az átalakulás okai: a szabályozások bevezetése hiányos a munkavédelmi szabályok betartása nem egységes, több helyen kritikus hiányosságok tapasztalhatók a vállalkozói munkavégzés leszabályozását követően nincs visszacsatolás a tényleges működésről, csak balesetekkor tapasztaljuk t azt, hogy a munkavégzés é nem az elvárások á szerint történik

12 Munkavédelmi szervezet (Jelen) Munkavédelmi vezető Munkavédelmi szakreferens Adminisztratív támogatás Regionális munkavédelmi ter. ref Munkavédelmi ter.ref (munkaegészségügy) Funkcionális munkavédelmi ter. ref. Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés Technológiai auditok H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások és gyakorlati támogatás (coaching; organizáció) Baleset kivizsgálások (egyszerűbb esetek) Műszaki átadások Hatósági együttműködés Szerződés mgmt. Koordináció Munkaegészségügyi kezdeményezések, pályáz atok Egyéb támogatás (riportok stb.) Munkavédelmi auditok (Hálózat)* Vállalkozói előminősítés Kockázatértékelés Balesetkivizsgálás (nagykockázatú kvázi, kiesett napos balesetek stb.) Riportok FTR támogatás Adminisztratív feladatok Pénzügyi támogatás Szabályozások kialakítása, multiplik átor oktatás Vezetőség támogatása a munkabiztonság fejlesztésére Megfelelőség auditálása, Egységes kivizsgálási szemlélet

13 Funkcionális csoport Auditok lebonyolítása minden esetben a munkaterületen történik a munkabiztonságot érintő jogszabályoktól, szabványoktól és belső eljárásoktól való eltérést, és az írásosan nem szabályozott tevékenységek biztonságos végrehajtását is vizsgálja megfigyeli mind a munkakörülményeket, mind pedig a munkát végzők magatartását Tematikája: A munkaterület előkészítése, munkakiadás, dokumentációk A munkavégzés biztonsága A személyi és a munkahelybiztonságát szolgáló védelem alkalmazása A veszélyes gépek, és munkagépek, egyéb berendezések Alkalmazott technológia Dokumentálása Helyszínen felvett jegyzőkönyv

14 Az első félév számokban Munkavédelmi funkcionális Team ellenőrzései Hálózati szakterület ellenőrzései Auditok Feltárt hiányosság Munkafelfüggesztés Munkavédelmi funkcionális Team Auditok Feltárt Munkafelfüggesztés hiányosságok Hálózati szakterület t

15 Jellemző hiányosságok Munkavédelmi funkcionális team: Dokumentációk hiányosságai (építési napló, BET) Organizációs jegyzőkönyv (nincs a helyszínen, hiányos, hibás) Védőeszköz hiánya, viselés mellőzése Leesés elleni védelem (hiányzó védelem, hiányzó mentőeszköz) KFMU (nem megfelelő kitöltés, gallyazás feszültségmentesítés nélkül) Munkahely kialakítás (kijelölés, elhatárolás) PM WF információinak átvezetése FSMS-be nem megfelelő Napi biztonsági nyilatkozat vezetése, kisgépkezelői jogosultság Mentéshez szükséges eszközök hiánya Engedélyek hiánya (kezelői jogosultság hiánya, tűzvédelmi szakvizsga és tűzgyújtási engedély hiánya) Felügyelet hiánya Munkaeszköz nem megfelelőség Elsősegély felszerelés erelés hiánya Feljogosítás hiánya Egyedüli munkavégzés Hálózati szakterület: Munkaeszköz nem megfelelőség Egyéb dokumentumok hiánya (építési napló vezetése) Munkahely kialakítás Védőeszköz hiány (állapot, nem megfelelősége, nem viselés) Jelölés, figyelmeztetés hiánya Jegyzőkönyvek, kezelési utasítás hiány Munkautasítás hiánya Vadriasztó síp hiánya kezelési utasítás hiány ÉV vázlat hiány Organizáció, KFMU hiányosságai Elsősegély felszerelés hiánya Gépkocsi rendje

16 Jellemző hiányosságok Súlyos Közepes Alacsony

17 Intézkedések rögzítése, nyomon követése, FTR rendszer Fejlesztéseket Támogató Rendszer (FTR) Ellenőrzések eredményei, intézkedések Auditok eredményei, intézkedések Balesetek, kvázi balesetek, intézkedések

18 FTR

19 FTR (HM lap)

20 Eredmények a műszaki kollégák aktivitása, az ellenőrzéseik minősége jelentősen javult az ellenőrzések következménye következetesebb, ami hosszú távon a vállalkozói munkavégzés biztonságát emelni fogja Jelentős javulás a műszaki kollégák ellenőrzési gyakorlatában és veszély esetén az azonnali intézkedésben A vállalkozásoknál már tapasztalható a biztonsági kultúra fejlődése, biztonság javulása a műszaki kollégák oktatása új irányt vett Több rendszerszintű eltérés került feltárásra

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

SOLVER CONSULTING GROUP TANÁCSADÓ EGYESÜLÉS Kutatási Partneriroda Solver Unio Kft

SOLVER CONSULTING GROUP TANÁCSADÓ EGYESÜLÉS Kutatási Partneriroda Solver Unio Kft SOLVER CONSULTING GROUP TANÁCSADÓ EGYESÜLÉS Kutatási Partneriroda Solver Unio Kft Az alkalmazott kutatási szakértői tevékenység tárgya: Munkabiztonsági, egészségvédelmi és compliance kockázatok értékelésének

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013.05.01. Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2 1/19 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés...2 2. Érvényességi terület...2 3. Fogalommeghatározások...2 4. Illetékességek...4 4.1 A tanúsító szervezet biztonsági irányítási megbízottja...4 4.2 MEBIR- auditorok...4

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE Szabályozott munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság Nyugati országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Bobuláné Bódi Dalma. okl. villamos mérnök, op. ügyvezető

Bobuláné Bódi Dalma. okl. villamos mérnök, op. ügyvezető Bobuláné Bódi Dalma okl. villamos mérnök, op. ügyvezető A WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. Alapítva: 1996 Fő tevékenységi területek: 2 WATT-ETA Kft. Szervezeti felépítés 3 A munkánk

Részletesebben