Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről Dorog város területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Dorog város területén"

Átírás

1 Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről Dorog város területén

2 DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) , tel/fax: (33) Gyermekjóléti Szolgálat mobil: Családsegítő Szolgálat mobil: cím: cím: Ikt. szám: 25/2/DT/2014. A Gyermekjóléti Szolgálat működését az 1997.évi XXXI.tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény; a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet szabályozza. A családgondozók feladataikat az Etikai Kódex szerint, valamint az adatvédelmi törvény betartásával végzik. A település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintése céljából, minden év március 31. napjáig a gyermekjóléti szolgálat Gyermekvédelmi Tanácskozást szervez, melyen a résztvevő gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek beszámolnak saját tevékenységükről, átfogóan értékelik éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Feltárják, hogy mi segítette, mi nehezítette, vagy akadályozta munkájukat. A közös célok megfogalmazása elősegíti a gyermekjóléti alapellátás fejlődését, a szakemberek együttműködését, a jelzőrendszer összehangolt működését, a feladatok hatékonyabb, színvonalasabb ellátását. A szolgálat gondozási eseteinek száma Dorogon: Alapellátásban gondozott gyermekek száma: Alapellátásban gondozott családok száma: Védelembe vett gyermekek száma: Védelembe vett családok száma: Átmeneti nevelésben részesülő gyermekek: Átmeneti nevelésben részesülő gyermekek családja: Ideiglenes hatályú elhelyezés: 158 fő 95 család 28 fő 17 család 26 fő 19 család 1 fő (1cs) A településen 1 válsághelyzetben lévő várandós kiskorú anya volt. A várandós kiskorú szülője és a leendő apa mindenben támogatta a gyermeket, elkísérte a szükséges orvosi vizsgálatokra, és rendszeres kapcsolatban volt a védőnővel. Segítettük a családot a hivatalos ügyeik intézésében, tájékoztattuk az igénybe vehető ellátásokról. Segítő beszélgetés keretében mentálisan támogattuk a kiskorút. Az év folyamán 43 gyermek esetében szűnt meg az alapellátás: 22 esetben eredményes gondozás miatt, 10 gyermek nagykorúvá vált, 11 kiskorú elköltözött a településről. A védelembe vétel 13 fő esetében szűnt meg: 3 nagykorúság miatt szűnt meg, 3 esetben a család költözése miatt, 1 védelembe vett gyermek szakellátásba került. 6 gyermek gondozását alapellátásban folytattuk tovább. A dorogi családgondozók 7 esetben vettek részt első védelembe vételi tárgyaláson. 2

3 Védelembe vett gyermekek felülvizsgálati tárgyalása 23 esetben történt meg, ahol szintén képviseltük szolgálatunkat. Esetkonferenciát a tavalyi év során 7 alkalommal rendeztünk. Esetkonferencia szervezése ajánlott védelembe vételt megelőzően, de szerveződhet egy-egy bonyolultabb, sokszereplős esetkezelés során a tisztázás céljából, vagy egy-egy jelentősebb javaslatot megelőzően, ill. hasznos lehet egy családgondozási folyamat elején is, az erőforrások és a feladatok megfelelő strukturálása érdekében. Átmeneti nevelt gyermekek, akiknek valamelyik vagy mindkét szülőjével kellett az irányú munkát végezni, hogy a kiskorúak vérszerinti családjukba visszakerülhessenek. Ezen gondozási munka a legtöbb esetben eredménytelen, ugyanakkor rendkívül fontos az, hogy ha csak a legkisebb szikra is mutatkozik a vérszerinti szülőben arra, hogy valamikor gyermekét újra nevelhesse, akkor ezt a késztetést a családgondozó erősítse, és tudatosítsa a szülőben, hogy ehhez miben kellene változtatnia. Átmeneti nevelésbe vétel megszűnése esetén, ha a gyermek visszakerül vérszerinti családjába, a családgondozók egy éven átsegítik a sikeres visszailleszkedés folyamatát, mely rendszerint nem zökkenőmentes, mindenképpen fontos a család körül lévő szakemberekkel, intézményekkel való együttműködés, különös tekintettel az oktatási intézmények toleranciájára. Fontos feladat az átmeneti nevelésben lévő gyermekek és szüleik közötti kapcsolattartás elősegítése. Ennek érdekében rendszeresen kapcsolatot tartunk a szülőkkel és a szakszolgálat családgondozóival, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igénylünk a szülő részére. A hazagondozás érdekében segítjük a szülőt munkahely-keresésben, háztartásvezetés kialakításában, életvitelének megváltoztatásában, felkeltjük az igényt gyermeke iránt. Egészségügyi szolgáltatóktól 5 jelzés érkezett, ebből 3 a védőnőktől. Védőnői szolgálattól, válsághelyzetben lévő várandós anyáról kaptunk jelzést, és előfordult az iskolás gyermekek körében fejtetvesség is. Valamint leukémiás gyermek ügyében kért a kórház környezettanulmányt. Egy esetben a szülő meggondolatlanul elől hagyta a lázcsillapító szirupot, amit a kisgyermek megivott. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 28 esetben keresett meg minket. Ebbe a kategóriába tartozik a más gyermekjóléti szolgálat által átadott esetek, illetve a családsegítő szolgálattoktól érkezett jelzések. A bölcsődéktől, és családi napköziktől, azaz a napközbeni kisgyermek ellátását nyújtó intézményektől 2 esetben érkezett jelzés. A családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona és az anyaotthonok átmeneti gondozást biztosítanak, rászoruló családok részére. Innen 9 esetben kaptunk értesítést. A családok be- illetve kiköltözéséről küldtek értesítést. A kapott jelzések legnagyobb része a közoktatási intézményektől érkezett, 82 esetben. Többségében igazolatlan hiányzásokról tájékoztatták szolgálatunkat. Azonban mind az iskolák, mind az óvodák részéről sok magatartási problémáról, tanulási nehézségekről értesültünk. Rendőrségtől 28 jelzés érkezett, szabálysértésről, bűnelkövetésről, családon belüli erőszakról, családon belüli konfliktusokról. A családon belüli probléma elsősorban társadalmi jelenség, hiszen az egyre növekvő terhet, és a gazdasági válság által csökkenő bérek, megszűnő munkahelyek hatását valamennyi család saját költségvetésén megérzi. A legtöbb konfliktusnak a fő kiváltója az anyagi biztonság és a létbiztonság megingása volt. Településünkön gyakori probléma a szabálysértés és bűnelkövetés. 5 gyermek esetében érkezett szabálysértésről jelzés, melyből három tulajdon elleni volt. 6 gyermek bűncselekményt követett el, ebből kettő nem volt szolgálatunk látókörében. Sajnálatos módon, Dorogon egyre inkább terjedőben van a kábítószer használata a fiatalok körében. A gyermekek kevés információval rendelkeznek a témáról és éppen ezért szolgálatunk preventív célzattal több évfolyamot szólít meg a drogról szóló kisfilmekkel, előadásokkal. 3

4 12 esetben környezettanulmány készítésének céljából és iratanyag bekérés miatt keresett meg a bíróság. A környezettanulmányokat leginkább gyermekelhelyezés és gyermektartásdíj ügyében készítettük. Pártfogó felügyelő 20 gyermek ügyében kért tájékoztatást. Dorogon 14 fő állt pártfogó felügyelet alatt. Az érintett fiatalok lopás vétsége, rablás bűntette, testi sértés és garázdaság miatt volt voltak kapcsolatban a pártfogó felügyelővel. 6 alkalommal tett állampolgár bejelentést kiskorúval kapcsolatban, magatartási problémák, tanulási nehézségek és családi konfliktusok miatt. Az önkormányzattól, jegyzőtől, gyámhivataltól 159 esetben érkezett megkeresés. Az átalakult rendszer miatt a védelembe vételi eljárás a jegyzőktől a kormányhivatal járási gyámhivatalához került át. Az ügyintéző megkeresett védelembe vételi javaslatkéréssel. Leginkább igazolatlan hiányzás, rendőrségi ügy (szabálysértés, bűnelkövetés, ideiglenes megelőző távoltartás) kapcsán kérte a javaslatunkat. A gyámhivatal, családba fogadás kapcsán is megkereste szolgálatunkat javaslattétel, környezettanulmány készítése céljából. Az önkormányzattól környezettanulmány felkérést kaptunk átmeneti nevelt gyermekek gondozási díjával kapcsolatban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények elbírálása ügyében. Kormányhivatal szabálysértési hatósága, a gyermekek igazolatlan hiányzásai miatt, illetve tanköteles korú gyermekek tartózkodási helyéről kért tájékoztatást szolgálatunktól. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói 3 alkalommal, alkalmanként 5 fővel felkeresték az átmeneti nevelt kiskorúak lakhelyéül szolgáló intézményeket, gyermekotthonokat (Csillaglakótelep Komáromban, Szúnyogvár, Kömlőd, Tata Diákotthon, Oroszlány, Ács Lakásotthon, Tatabánya Sárbereki Lakásotthon) egy alkalommal három nevelőszülőnél elhelyezett átmeneti nevelt gyermekeket látogattunk meg. A jelzőrendszer tevékenysége és a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködése A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a gyermekek veszélyeztetésének felderítésére és megelőzésére jelzőrendszert működtet, akik a szolgálat koordinálásával évente felmérik a településes élő gyermekek helyzetét. A jelzőrendszeri tagokkal a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen tartunk esetmegbeszélést, valamint konkrét gondozási esetekben, a veszélyeztetés megszűntetése érdekében, az érintett szakemberek és a család bevonásával esetkonferenciát. A rendelkezésre álló információk birtokában javaslatot teszünk a további gondozás formájára. A törvényi előírásoknak megfelelően szolgálatunk a jelzőrendszer tagjaival hat alkalommal tartott szakmaközi esetmegbeszélést, a gyermekek egy-egy csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszűntetésére, az egységes szemlélet kialakítására. A Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan együttműködik a Gyámhivatallal és a közoktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel. Emellett kapcsolata van a jelzőrendszer összes résztvevőjével, illetve kapcsolatot szorgalmaz mindazokkal, akik gyermekvédelmi feladatokat látnak el. A kapcsolat megítélésünk szerint jónak mondható, mely véleményt az Éves Tanácskozásra adott visszajelzések is alátámasztanak. Immár többedik éve részt vállaltunk a dorogi Nap-Út Alapítvány által szervezett Ádventi Játszónapon, családgondozóink kézműves foglalkozást tartottak (kb. 60 gyermek részvételével). Ügyfeleinket rendszeresen tájékoztatjuk az aktuális támogatásokról, segítjük a támogatáshoz való hozzájutást; ingyenesen működő korrepetálási- pótvizsgára való felkészítési lehetőséget, pszichológiai- és jogi háttérszolgáltatást biztosítunk a bázis intézményünkben, segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében. A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói az Intézmények házában (2510 Dorog, Hantken M. u. 8.) ügyfélfogadást: hétfőn: óra között; kedd-szerda:8-16 óra között tart. 4

5 Munkánk jelentős részét teszi ki a terepmunka, a családlátogatás, a szak- illetve a társintézményekkel való kapcsolattartás. Szakmai tapasztalatok: Egyre több gyermek születik hátrányos körülmények közé, nő a perifériára szorult családok száma. A gyerekek viselkedés és magatartás zavarához vezet, ha családon belül elhanyagolják őket, nem megfelelően működik a szocializációjuk. Mindezek az iskolai teljesítménycsökkenésben, agresszióban nyilvánulnak meg. Egyre gyakoribb a helytelen életmód, a családon belül kialakult feszült légkör, a nem megfelelő kommunikáció a családtagok között (elbeszélnek egymás mellett, nem ismerik fel a másik problémáját). A gyerekek céltalanná válnak, családon belül nem találnak érzelmi támaszra. A problémák kezelése és megoldása érdekében szakmai tevékenységeink közül a leggyakoribb a segítő beszélgetés a családban felmerülő diszfunkciók kezelése érdekében, rendszeresen alkalmazunk speciális konfliktuskezelési technikát, szintén gyakori a családlátogatás, tanácsadás, valamint a hivatalos ügyekben való közreműködés. A településen végzett tevékenységünk során a következő problémákkal találkoztunk a leggyakrabban: - anyagi, megélhetési problémák - szülő vagy család életvitele - családon belüli konfliktusok - gyermeknevelési nehézségek (következetlen gyermeknevelés) - magatartás zavar - gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség - szülői elhanyagolás Az anyagi, megélhetési problémák enyhítése érdekében 91 gyermek családja 162 alkalommal részesült adományokban, (élelmiszer, ruha, játékok, könyvek, bútor, háztartási eszközök stb.). Felajánlásokat: magánszemélyektől, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól, Vöröskereszttől és a Baptista Szeretetszolgálattól kaptuk. Az igazolatlan hiányzások mérséklése, megszűntetése érdekében a szülőt ösztönözzük a közoktatási intézménnyel való rendszeres kapcsolattartásra, a gyermekben tudatosítottuk a tankötelezettség teljesítésének, a szakmaszerzésnek a fontosságát, valamint az erre vonatkozó jogszabályokra. Segítettük a fiatalt a jövőbeli célok kitűzésében. A korábbi évekhez képest csökkent az indokolatlan hiányzások száma. Szolgálatunk által szervezett, más intézményekkel közösen szervezett prevenciós tevékenységek S.T.O.P elnevezésű program, melynek célcsoportja a éves korosztály. A prevenciós programban résztvevő gyerekek segítséget kapnak a tudatos életvitel kialakításához és a felelősségteljes felnőtt életre való felkészüléshez. További információ A program keretében irodalmi pályázat lett meghirdetve. A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr. Gárdonyi Géza A témában 22 esszé érkezett a térségből, ebből 8 gyermek dorogi volt, akik részt is vettek a táborban. A tábor az NCSSZI támogatásával között valósult meg. A 2013-as évben a dorogi ÁNTSZ munkatársának nem állt módjában előadásokat tartani a település iskoláiban. A pedagógusok jelezték, hogy a korábbi évekhez hasonlóan nagy szükség lett volna a felvilágosító, tájékoztató előadásokra. 5

6 Prevenciós tevékenységünk a szabadidő hasznos eltöltése érdekében: Szolgálatunk célja, hogy a programokkal hagyományt teremtve biztosítsunk a gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltését, valamint kis közösségük erősödését. A szabadidő hasznos eltöltésének szükséglete, a gyermekek szocializációjában és a családok minél megfelelőbb működésében fontos szerepet tölt be, amely a szociális munkában is a prevenció egyik fontos területe. Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekkorú lakosság körében ismertessük, népszerűsítsük a gyermekjóléti szolgálat által szervezett és lebonyolított szabadidős programokat. Jogszabályi háttér: 1997.évi XXXI.tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról(gyvt.)-39. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:d) szabadidős programok szervezése; 15/1998./IV.30.)NM rendelet a személyes gondoskodást nyújt gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről-6. (5) A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős programok ( )szervezéséről is ; Szolgálatunk célja, hogy a programokkal hagyományt teremtve biztosítsuk a Dorogon élő gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltését, valamint kis közösségük erősödését. A szabadidő hasznos eltöltésének szükséglete, a gyermekek szocializációjában és a családok minél megfelelőbb működésében fontos szerepet tölt be, amely a szociális munkában is a prevenció egyik fontos területe. Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekkorú lakosság körében ismertessük, népszerűsítsük a gyermekjóléti szolgálat által szervezett és lebonyolított szabadidős programokat. Sajnálatos módon egyre fiatalabb gyerekek kezében látni füstölgő cigarettát. Ennek apropója gyanánt merült fel a gondolat, hogy a dohányzásról is kell beszélni a fiatalokkal. A 45 perces előadás interaktív jellegű: beszélgetős, információ átadós és játékos. Nagyon fontos, hogy a gyerekek tisztában legyenek a dohány növény eredetével, korábbi és jelenlegi funkciójával, a növény kinézetével, a szervezetünkre gyakorolt hatásával. A szituációs játékok keretében kipróbálhatják, hogy képesek lesznek-e nemet mondani. A legveszélyeztetettebb korosztály a 9-10 éves gyerekek, éppen ezért a mindenkori 4. osztályt céloztuk meg az előadással. Napjainkban a bűnmegelőzés kérdése egyre égetőbb problémává válik, ezért az általános iskolák 5. osztályában a Ne Tedd! című bűnmegelőzési program NE lopj! című filmjét vetítettük le. A 6. osztályban szintén a Ne Tedd! című bűnmegelőzési program Drogcsúszda című filmjét mutattuk be. A Fényközpont által készített négy kisfilm (Ne lopj!, Drogcsúszda) témáit a leggyakrabban előforduló, vagy legalábbis szóba kerülő bűncselekmények adják: áldozattá válás, a drog, lopás. A tanulók kortársai ismerős helyeken játszanak el bűncselekményeket. A filmek hitelességét tovább növeli, hogy a helyszíneknek és a szereplőknek köszönhetően a gyermekek számára megfoghatóvá válnak, testközeli élményként élik át a bemutatott történeteket, beleképzelik magukat a szereplők helyzetébe. A filmek egyaránt használhatók elsődleges és másodlagos bűnmegelőzési céllal is, azaz felhívják a még problémamentes célcsoportok figyelmét a veszélyeztető helyzetek elkerülésére, de alkalmas a valamilyen módon már érintett fiatalok problémamegoldásának elindítására, segítésére is. A történetek végén szakemberek a gyakorlatban is praktizáló ügyvédek, ügyészek- foglalják össze a jogi következményeket, büntetési tételeket. 7. osztályban egy új sorozat került elindításra a MIUTÁN... című drog prevenciós program. Itt a gyerekek 5 tanórán keresztül foglalkoznak a drog kipróbálásától egészen a leszokásig a folyamattal. A történetek azzal a határozott céllal készültek, hogy elősegítsék egyfajta tanár diák, diák diák párbeszéd kialakulását, amely e kényes téma, a drog, és drogfogyasztás körül forog. A film 6

7 szándékosan nem tartalmaz teljesen hiteles elemeket, hiszen a nézők fiatalok, akik közül sokak tanáraiknál is jóval több, naprakész információval rendelkeznek e témában. Óhatatlanul előtör belőlük a kritika, hiszen ha másért nem is, de ezért megnézik a filmet, s ekkor olyan értékes információk birtokába juthatunk, amelyre egyébként nem tehetünk szert. Az információk birtokában jobban lehet odafigyelni azokra, akik a legveszélyeztetettebbek, vagy megtaláljuk annak módját, hogy a továbbiakban a megelőzés terén merre, milyen irányban folytassuk a munkát, mire helyezzünk nagyobb hangsúlyt. A film célja, hogy azok a gondolatok, félelmek, kérdések hangozzanak el a történetek kapcsán, amelyekre a fiatalok még nem tudják a választ. Ezekről az érzésekről, véleményekről szükségszerű beszélgetni, nemcsak a haverok, barátok között, hanem felnőtt segítségével, irányításával. A történetek izgalmasak, provokálóak, indulatokat válthatnak ki, egyszerre lehetnek ismerősek és ismeretlenek, vonzóak és ijesztőek. Számtalan kérdés, dilemma és gondolat fogalmazódik meg, ezért nagyon fontos, hogy a történetek feldolgozásra, a kérdések, gondolatok, kimondásra kerüljenek. A filmben szereplő fiatalok és kortársaik az iskolapadban nem arra várnak és vágynak, hogy a drogfajtákról előadást halljanak, hiszen az információk könnyen elérik őket. Sokkal fontosabb, hogy egy laza, kötetlen beszélgetés, játék során kimondhassák, megbeszélhessék a bennük felmerült problémákat. Ezért döntő szerepe van a pedagógusnak (trénernek) abban, mi történik az egyes epizódok után az osztályban, a diákok, fiatalok között, mi zajlik a fejükben, lelkükben, belső világukban. Reményeink szerint a filmmel, módszertani füzettel végzett foglalkozások elmélyíthetik a tanárdiák viszonyt, illetve a tanulók jobb megismeréséhez is hozzájárulnak. Hisszük, hogy a megelőzésben azok a szakemberek tehetik a legtöbbet, akik jól ismerik ezt a korosztályt, és szívesen foglalkoznak gyermekekkel, fiatalokkal. A 8. osztályokban a Hiszem, ha látom! diszkó balesetek megelőzése érdekében készült kampányfilm bemutatásában működtünk közre, illetve az iskolák kérése alapján szolgálatunk családgondozói bonyolították le a prevenciós programot. Az ORFK Tiszta Fejjel kampánya keretében a diszkó-balesetek megelőzése érdekében készült dokudráma célja, hogy tragikus képsoraival hívja fel a fiatal nézők figyelmét. A kampány prevenciós célokat szolgál, bemutatva az ittas vezetés, drogfogyasztás és a diszkó-balesetek okozta tragédiákat. A Kiabál elnevezésű társasjáték bevezetésre került a gyermekek körében. A komplex bűnmegelőzési program célja, megelőzni, hogy a gyerekek áldozattá vagy bűnelkövetővé váljanak. A játék a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével a bűnügy, a drog, az áldozattá válás és az iskola/szabadidő témáit öleli fel az általános iskola 4. osztályos és a felső tagozatos diákjai számára. A visszajelzések szerint a gyermekek nagy érdeklődéssel fogadták a program keretében levetített videofilmeket, az előadásokat, a szituációs játékokat és az interaktív beszélgetéseket, melyen összesen 1128 gyermek vett részt. Tárgy évben is fontos szerepet tulajdonítottunk a tanév folyamán havonta megrendezésre kerülő BÜTYKÖLDE kézműves foglalkozásunkra. Itt a gyerekek fejleszthetik kézügyességüket, finom motorikájukat, kreativitásukat és megismerkedhetnek a hónaphoz kapcsolódó szokásokkal is. Igyekszünk minden hónapban a hónap hagyományainak, a jeles napoknak megfelelő feladatokkal készülni. A foglalkozások végén a gyerekek megmutatják elkészített alkotásaikat. Itt 10 gyermek jelent meg Csoportfoglalkozásokat szerveztünk droggal kapcsolatba került gyerekek részére, melyben Hentes Ildikó az Ablak kilátással elnevezésű elterelő csoport vezetője működött közre. Itt 13 gyermek jelent meg A jelzőrendszeri beszámolók alapján elmondhatjuk, hogy településünkön évről- évre egyre összehangoltabban működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer. Így a felmerülő problémákat gyorsan és időben tudjuk észlelni és kezelni. Az intézmények írásban jelzik a veszélyeztetett gyermekeket, majd együtt munkálkodunk, a veszélyeztetettség megszűntetésére irányuló tevékenységben, figyelembe véve a 7

8 segítségnyújtás minden lehetséges módját, bevonva a problémamegoldást segítő legkompetensebb szakembereket. Nyári Táborok Gázoló Tábor A Gázoló Kalandklub egynapos kirándulásaival összefüggően nyári tábort ( Gázoló-tábor ) szerveztünk, melyet a évi nyári táborhoz hasonlóan a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal (Bp. XVI. ker.) együttműködve. A tábor helyszíne a Megálló Turistaház volt (Pálháza, Zempléni-hegység), a tábort július között bonyolítottuk le, 14 gyermek részvételével, akik közül 8 gyermeket a Dorog és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat delegált. A programok között szerepelt gyalogos és kerékpáros túrázás, erdei kisvonatozás, a füzéri vár megmászása. A tábort idén is önellátó módon bonyolítottuk, tehát mi magunknak főztünk kis csoportokban. A gyerekek illeszkedve a tábor kerettémájához Jól bánj a Cash-sel, avagy Pénz, iránytűvel egy garasgyűjtő lapon gyűjtögették a különféle címletű garasokat, melyeket terítésből, mosogatásból, tűzrakásból, főzésből és egyéb közösségi tevékenységekből lehetett megszerezni. A végén ezeket kiértékeltük, és a legtöbb garast gyűjtő gyerekeket megajándékoztuk (gyakorlatilag mindenki kapott kisebb-nagyobb ajándékot, édességet). A tábor vezetésében részt vett Deák Mária adósságkezelési tanácsadó, a Családsegítő Szolgálat vezetője is, aki a tábor során több alkalommal tartott a gyerekeknek foglalkozást az általa indított STOP program tematikája mentén. A Gázoló alapcélkitűzése és a STOP program prevenciós szemlélete rendkívül hatékonyan találkozott ezen tábor során, a gyerekek nyitottak és befogadóak voltak. Szünidei Gyerekprogramok Idén először szerveztük meg a 15 település gyerekei számára nyitott, 2 x 1 hetes bejárós tábort, melynek keretében minden napra terveztünk valamilyen tartalmas, kimozdulós szabadidős programot (pl. Rám-szakadék, Budakeszi Vadaspark, Mini City, Máltai Játszótér stb.). A programsorozat nagy segítséget jelentett a dolgozó szülőknek, akik erre az időre biztos helyen tudták gyermeküket, de emellett célkitűzésünk volt a nyitás a lakosság azon része felé is, akik még nem, vagy kevésbé ismerték szolgáltatásainkat, tevékenységünket. A szervezés és a lebonyolítás is közösen történt a Családsegítő Szolgálattal, a kollégák nagy lelkesedéssel, odaadóan végezték munkájukat, mely nekik is felfrissülést jelentett a napi munka mellett. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, fontosnak tartjuk, hogy a program 2014-ben is megvalósulhasson. A 2 hét alatt 42 gyermek fordult meg a programjainkon, összesen 171 alkalommal. Feketehegyi Tábor Egy másik egyedi és hiánypótló szolgáltatásunkkal kívántunk reagálni az általunk és a jelzőrendszeri tagok által is tapasztalt, egyre növekvő magatartási problémákra. Magatartászavaros, problémás, hiperaktív gyerekek részére szerveztünk a feketehegyi Sasfészek Turistaházba május között hétközi többnapos, bentlakásos, kiscsoportos személyiségfejlesztő tábort pszichológussal, mentálhigiénés szakemberrel, kortárssegítővel, sok élménnyel, játékkal, kirándulással, beszélgetéssel, közös tevékenységekkel. Célunk a bajban lévő és/vagy bajt okozó gyerekek beilleszkedésének és teljesítményének javítása volt olyan hatékony programok által, melyek életük valamennyi területére kiterjednek, számukra örömet okoznak, és fejlesztik a kulcskompetenciáikat. Ennek érdekében előzetesen részletes tájékoztató anyagot küldtünk minden iskolaigazgatónak, kérve az együttműködést. Sajnos a nagyszámú jelzett kezelhetetlen magatartási problémákhoz képest csak igen kevés iskola delegált tanulót a programba. A beérkező javaslatok alapján állt össze a résztvevők köre, azaz 7 gyermek és egy kortárssegítő. A táboroztató team 3 fő felnőtt szakemberből állt. A program igazolta szükségességét, de az is nyilvánvalóvá vált, hogy ilyen rövid idő alatt gyökeres változásokat generálni nem lehet. Szükséges a tünethordozó gyerekek családjaival történő munka is, illetve a 8

9 gyerekek problémáinak kezelése tekintetében a folyamatjelleg, az után követés. Mindenképpen fontos a program megtartása, esetlegesen nagyobb projektté bővítése. A tábort Simon Gábor vezette. Javaslatok a következő évre: - Szakmaközi megbeszélések a központban Dorogon: o 1.Bűnmegelőzés: előadó: Néveri Péter Edvárdné, meghívottak: iskolák o 2. Bántalmazás témaköre: előadó: Tordainé Vida Katalin, meghívottak: teljes jelzőrendszer o 3. ÁNTSZ felvilágosító előadásainak ismertetése, előadó: Éberhardtné Berecz Zsuzsanna meghívottak: iskolák, óvodák o 4. A Családsegítő Szolgálattal közösen szervezendő szakmaközi megbeszélés, a 16. életévüket betöltött és már nem tanköteles fiatalkorúak segítése; előadó:tóth László Munkaügyi Központ Dorogi Kirendeltségének vezetője A fentieken kívül Dorogon szakmaközi megbeszéléseket a dorogi jelzőrendszeri tagokkal. - Nevelésbe vett gyermekek látogatása a gondozási helyükön; Zalaegerszegi zárt intézet látogatása, Gyermekek átmeneti otthonának látogatása Budapesten, Családok Átmeneti Otthonának látogatása, Esztergom. - Szakemberek, munkacsoportok, intézmények meghívása - Kapcsolatügyelet, Mediáció: a szolgáltatások ismertté tétele, népszerűsítése, felfejlesztése - Esetkonferenciák: szükség szerint, megfelelő előkészületekkel és dokumentációval, felelős mindig az adott családgondozó - Prevenció: Bűnmegelőzés: iskolai tematikus kisfilmek, beszélgetések: felelőse Dorogon Nagyné Boros Éva, településeken az illetékes családgondozók, valamint igény szerint Nagyné Boros Éva. Harmadik évfolyamon a Biztonság Szigete elnevezésű program bevezetése a 2014/2015. tanévtől. Bütykölde: dorogi gyermekklub, koordinátorai: Nagyné Boros Éva, Szukiné Kósa É.Bernadett Játszóház: alkalomszerű kézműves gyermekprogramok, felelőse Dorogon: Nagyné Boros Éva, Jászberényi Zita Nyári gyerekprogramok: a tavalyi évben első alkalommal szerveztünk nyári 2X1 hetes programot térségi szinten. Ezeken a programokon nem csak gondozásban lévő gyermekek vettek részt. A gyerekektől és a szüleiktől pozitív visszajelzéseket kaptunk, ezért idén is szeretnénk megszervezni ezt a programot. 9

10 A 2014/2015-ös tanévben az általános iskola 3. osztályos tanulói körében kerül bevezetésre a Biztonság Szigete elnevezésű program., ami 4 témakört ölel fel. (Biztonságban, Közlekedés, Megkóstolhatom? Erőszak) 4 tanórán keresztül képek, feladatlapok és szituációs játékok segítségével tudatosítjuk a gyermekekben a mindennapokban rájuk leselkedő veszélyeket és azok megoldási módjait A 2014/2015-ös tanévtől bevezetésre kerül a felső tagozatos diákok részére a magas számú igazolatlan hiányzások megfékezése és elkerülése érdekében a Le is út, fel is út! elnevezésű film, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr- főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Ne légy áldozat című project keretében valósított meg. A film két fiatalember életútját mutatja be, akik azonos eséllyel indultak el az életben és a döntés az ő kezükben volt. Tisztelt Képviselő Testület! Kérem, szíveskedjenek a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítő támogatásukat köszönjük! Szukiné Kósa É. Bernadett Gyjsz. csoportvezető Tóth Krisztián Intézményvezető Dorog,

11 1. számú melléklet: Dorog város vonatkozásában statisztikai adatok 2013-ról: sorszám szolgáltatás megnevezése 1. benti ügyfélfogadás 1315 alkalom 2. családlátogatás 839 alkalom 3. első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 7 alkalom/ 12 gyermek 4. felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel átmeneti nevelésnél 13 alkalom/ 16 gyermek 5. felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel védelembe vételnél 23 alkalom/ 30 gyermek 6. elhelyezési értekezleten való részvétel 9 alkalom/ 9 gyermek 7. gyermekjóléti szolgáltatás összesen (1-6.sorok) 2206 alkalom/ 67 gyermek 8. pszichológiai tanácsadás 47 gyermek 9. jogi tanácsadás 37 alkalom 27 gyermek 10. fejlesztő pedagógiai ellátás 36 gyermek 11. Esetmegbeszélés(esetkonferencia) 7 alkalom/ 9 gyermek 12. örökbefogadás összesen (8-12.sorok) 44 alkalom/ 119 gyermek 14. Gyermek csoportok (halmozott adatok) 15. Klub,csoport 46 alkalom/ 1128 gyermek 16. Játszóház 9 alkalom/ 70 gyermek 17. összesen (14-16.sorok) 55 alkalom/ 1193 gyermek 18. Primér prevenciós programok (halmozott adatok): 19. Gázoló Kalandklub 11 alkalom/ 122 gyermek 20. Nyári Tábor 11 alkalom/ 140 gyermek 21. Összesen ( sorok): 22 alkalom/ 262 gyermek 11

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat K.M.F.

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat K.M.F. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 2015. április 30-i ülésének napirendjei sorába, 28. napirendi pontként felveszi az Eötvös Alapítvány a Gyermekekért alapítvány

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ Gyermekvédelmi éves értékelő tanácskozás Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben