Javadalmazás-politikai Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javadalmazás-politikai Szabályzat"

Átírás

1 Javadalmazás-politikai Szabályzat Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Igazgatósága az évi CXII. törvény (Hpt.) 69/B.-69/E. szakaszai, továbbá a 131/2011 (VII. 18) kormányrendelet, a PSZÁF 3/2011 (VIII. 04) számú ajánlása, és a 234/2007 (IX.04) kormányrendelt 3/A alapján, 164/ (VI. 27) kormányrendelet a nyilvánosságra hozatalról, 3/2011 (VIII.04) PSZÁF ajánlás. A javadalmazási politika elveit és a teljesítményjavadalmazást az alábbiak szerint szabályozza. Halasztási időszak: A Hpt. 69/C (5) bek. szerint a teljesítménymérési időszakot követő azon időszak, amelynek végén egy összegben, vagy amely alatt időarányos részletekben fizetik ki vagy juttatják a javadalmazott személy részére a teljesítményjavadalmazásnak a javadalmazási politikában meghatározott része. Kiemelt személyek: a javadalmazási politika hatálya alá tartozó, a Hpt. 69/B. (2) bekezdésében meghatározott személyek. Kockázati teljesítmény újraértékelése: A halasztottan teljesítendő teljesítmény javadalmazás esedékes részének teljesítését megelőző, az adott teljesítménymérési időszakra értékelt teljesítmény az érintett személy múltbeli magatartás változása, valamint a változás kockázati hatásai, az intézmény pénzügyi helyzete alapján történő újraértékelése és ennek megfelelően az esedékes teljesítmény javadalmazás mértékének a javadalmazási politikában meghatározott módon és mértékben történő változtatása. Teljesítménymérési időszak: az érintett személy teljesítményének értékelésével és mérésével érintett időtartam, amely alapján a teljesítmény javadalmazás összegét megállapítják a teljesítmény utólagosan észlelt, mért vagy értékelt negatív hatásainak figyelembe vételével. 1. A javadalmazási politikai szabályzat (JPSZ) célja: A JPSZ célja olyan kockázatvállalási gyakorlat kialakítása, mely az ösztönző rendszeren keresztül biztosítja a Takarékszövetkezet hosszú távú biztonságos működését a rövidtávú érdekeltséggel szemben. A dolgozók javadalmazása összhangban álljon a takarékszövetkezet hatékony és eredményes működésével, és ne ösztönözze a dolgozókat minél nagyobb kockázatok vállalására. A kialakított javadalmazás rövidtávon legyen összhangban a takarékszövetkezet hosszú távú érdekeivel, célkitűzéseivel, az eredményes és hatékony kockázat vállalási képességével. A javadalmazásnál figyelembe kell venni a jelenlegi és a jövőbeni kockázatokat, a takarékszövetkezet tőke helyzetét, és likviditását. Amennyiben a takarékszövetkezet mutatószámai azért romolnak, mert a kiemelt személyek túlzott kockázatot vállaltak,- a javadalmazásukat csökkenteni kell. A teljesítmény javadalmazás jobb munkára, és a szövetkezet eredményeinek elérésére kell hogy ösztönözzön minden dolgozót. 2. Javadalmazásban érintett személyek Jelen javadalmazási politika minden adminisztratív munkakörben dolgozó munkavállalóra érvényes, kivétel a belső ellenőr. A fizikai munkát végző személyek nem végeznek olyan munkát, ami külön javadalmazást igényelne Teljesítmény javadalmazásban részesülnek: o ügyvezető igazgató o ügyvezető o kockázat kezelő, o o valamennyi kirendeltségi dolgozó valamennyi központi dolgozó, ide tartoznak a középvezetők is (hitelágazat vezető, főkönyvelő, rendszergazda, behajtási ügyintéző, stb) Az évente elfogadott javadalmazási feltételeket minden kirendeltség, illetve minden központi dolgozó írásban megkapja A takarékszövetkezetnél valamennyi kirendeltségi dolgozó a havi alapbérén felül az egysége által elért teljesítményhez viszonyítottam kiegészítő javadalmazásban (forgalmi jutalékban, mozgó bérben) részesül. A kirendeltségi dolgozók részére az igazgatóság évente április 30.- ig hagyja jóvá a teljesítményhez kapcsolódó feltételek körét, mértékét, - mely negyedévente kerül értékelésre. Az 1

2 értékelésnél a két ügyvezető, a belső ellenőr, a hitelágazat vezető és a kirendeltség - vezető véleménye kerül figyelembe vételre a keret felosztásakor. A kirendeltségek esetében az egység teljesítményén belül az egyes dolgozók teljesítménye is mérésre, és értékelésre kerül. A kirendeltségi dolgozóknál nincs korlát meghatározva a havi alapbérhez viszonyítottan, a teljesítmény javadalom tekintetében. Az elért teljesítés után járó javadalom kifizetésre kerül korlátozás nélkül A központi egység dolgozói (behajtási ügyintéző, rendszergazda, főkönyvelő, könyvelő, titkárnő, stb) a havi alapbérén felül teljesítményhez viszonyítottam kiegészítő javadalmazásban (forgalmi jutalékban) részesül. A központi dolgozók részére az igazgatóság évente hagyja jóvá a munkaköri leíráshoz kapcsolódó feltételek körét, mértékét. Az értékelésnél a két ügyvezető véleménye kerül figyelembe vételre. (el nem végzett feladat, hibás jelentés, határidőre ki nem javított hiányosság, stb. alapján) A teljesítmény javadalom nem lehet több mint az éves alapbér 50%-a. A kifizetés alapja az alapbér %- ban kerül meghatározásra központi dolgozók, esetében Kiemelt személynek minősül a takarékszövetkezetnél: első számú ügyvezető igazgató hitelágazat- vezető 2. számú ügyvezető kockázat kezelő, A Takarékszövetkezet méreténél, piaci súlyánál fogva kis intézménynek minősül, az arányosság elvét és az egyéb előírásokat a kormányrendeletben a kis intézményekre írt feltételek figyelembe vételével alkalmazza. A kiemelt személyekre vonatkozóan a teljesítményjavadalmazás elemeit a kormányrendeletben foglalt teljesítménymutatók alapján határozza meg. A teljesítmény javadalom nem lehet több az ügyvezető igazgató esetében, mint az éves alapbér 75 %-a. A teljesítmény javadalom nem lehet több a kettes számú ügyvezető esetében, mint az éves alapbér 50 %-a. A teljesítmény javadalom nem lehet több a hitelágazat vezető esetében, mint az éves alapbér 40 %- a. A teljesítmény javadalom nem lehet több a kockázatkezelő esetében, mint az éves alapbér 30 %-a. 3. A teljesítménymérési időszak: A teljesítmény mérése a teljesítményértékelés időpontját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozik évben egy, ben 2 év, majd ban 3 év teljesítmény mutatóit kell figyelembe venni. A teljesítmény feltételeket évente az igazgatóság a terveihez kapcsolódóan határozza meg. Két, illetve három év átlagában kell az elfogadott prémium feltételekben előírt mutatókat teljesíteni, illetve annak megfelelni, hogy a kiemelt személy részére a javadalmazás megítélhető legyen. Az egyszer már megítélt javadalmat a későbbiek során nem lehet visszavonni, azokat később nem lehet újra értékelni, és visszavonni 4. A teljesítmény alapú javadalmazás Nem lehet a teljesítmény javadalmazás körébe bevonni a belső ellenőrt, akinek a jövedelme nem függhet a takarékszövetkezet által elért teljesítménytől. A teljesítmény javadalmazás célja, hogy a munkavállalót érdekelté tegye a szövetkezet elé kitűzött eredményeinek, céljainak elérésében, a jövedelem tükrözze a szövetkezet által elért eredményeket. A teljesítményjavadalmazás és az alapbér között nem lehet átfedés. (alacsonyabb teljesítmény javadalmazás esetén alapbér emelés alkalmazása). A teljesítményjavadalmazásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a kifizetés nem gátolhatja a takarékszövetkezet tőke növelésének előírás szerinti teljesítés mértékét. (ha van is nyereség, de fontosabb a szövetkezet szempontjából a minél magasabb nyereség a tőke növelése érdekében, - akkor a szövetkezet érdekének figyelembe vételével kell eljárni a javadalmazások elbírálásánál.) A rugalmas javadalmazás lehetővé teszi, hogy a takarékszövetkezetnél a javadalmazás csak alapbérből álljon,- jelenleg ezzel a javadalmazási lehetősséggel a takarékszövetkezet igazgatósága nem él. 2

3 5. A halasztott kifizetés: A takarékszövetkezet nem él a halasztott kifizetéssel. Az adott évben kitűzött célfeladatokat a mérleget elfogadó közgyűlés után kell értékelni, a végleges mutatószámok ismeretében. A mérleget a közgyűlés elfogadása előtt a könyvvizsgálónak záradékkal kell ellátni. 6. Arányosság elve: A takarékszövetkezet az arányosság elvét a következő területeken alkalmazza: 1) Kiemelt személyek körének meghatározása 2) A kiemelt személyek részére vonatkozóan a teljesítmény javadalmazásként szétosztható összeg értékelési szempontjaira vonatkozóan 3) A kiemelt személyek körére vonatkozóan meghatározott eszközökben való kifizetése, a kifizetés módja, és a visszatartási politika alkalmazása 4) A kiemelt személyek körére vonatkozóan a teljesítmény javadalmazás halasztott módon való kifizetése és a halasztási időszak meghatározása. 5) A kiemelt személyek munkaviszonyának megszűnése, és nyugdíjazása esetében való eljárásra 6) A javadalmazási politikához kapcsolódó nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése. A takarékszövetkezet piaci részesedése, nem éri el az 5%- t, mf nem haladja meg a 200 milliárd forintot,- ezért külön javadalmazási bizottságot nem hoz létre. 7.) Teljesítményjavadalmazás mérése: A takarékszövetkezet a teljesítményjavadalmazást teljes egészében az alábbi mutatók alapján állapítja meg. Az adott időszakra vonatkozó teljesítményszint az egyes mutatók teljesítményszintjének egyszerű átlaga. A felsorolt 5 pontban levő feltételek mértékét a tervszámok módosításával egyidejűleg az igazgatóság évközben módosíthatja. 7. 1) a nem teljesítő hitelek részarányának változása A teljesítménymérési időszak első napján ( án) a 90 napi hátralékkal rendelkező hitelek állományához viszonyított állományváltozás. (átalag alatti, kétes és rossz minősítési kategóriában levő hitel állomány változás szintjének meghatározása) Külön melléklet tartalmazza az állomány változás mértékét, melyet évente az igazgatóság állapít meg, illetve módosít. 7. 2) a szavatoló tőkekövetelménynek való megfelelés mértékének való megfelelés Ha a szavatoló tőke a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelel (Minimális tőke követelmény: hitelezési és működési tőke. Bázel II. szerinti tőkekövetelmény: a minimális tőkekövetelmény PSZÁF által előírt mértékkel növelt összege. Bázel III. A minimális tőke követelmény növelve a belső tőkeszükséglettel. ( stressz teszt eredménye, illetve tőke puffer mértékével növelt). Kifizetés akkor teljesíthető, ha a takarékszövetkezet mindhárom tőke követelménnyel rendelkezik 100%- ban. 7. 3) a szavatoló tőke változása 3

4 A teljesítménymérés időszakában a TMM a felügyeleti felülvizsgálat előírásainak felülvizsgálatát követően. (CAB 333 sor) a mértéket el kell érni, illetve az igazgatóság meghatározhat ennél magasabb tőke megfelelési mutatót is,ha ez teljesül, akkor a teljesítmény javadalmazás 100 %-ban kifizethető. 7. 4) a likviditási kockázatokat mérő mutatószámok változása A likviditási teljesítménymutató a likvid eszközök aránya mutató és a likviditási ráta teljesítményszintjének egyszerű átlaga. A likvid eszközök aránya mutató a teljesítménymérés időszakában átlagosan 20 %-ig 100 %-os teljesítményszintet jelent. Minden fél százalékpont csökkenés 10 % teljesítményszint csökkenést eredményez. Az ugyanígy számított likviditási ráta 40 %-ig 100 %-os teljesítményszintet jelent. Minden fél százalékpont csökkenés 10 % teljesítményszint csökkenést eredményez. 7. 5) az elért adózás előtti eredmény A mutató értéke a teljesítménymérési időszak közgyűlése által jóváhagyott mérlegben szereplő adózás előtti eredmény összege, illetve az adózás előtti eredménynek a mérleg főösszeghez viszonyított hányadosa adja. Az adott évi teljesítménymutatók értékét az Igazgatóság határozza meg és a könyvvizsgáló írásos jelentésében igazolja. A teljesítés alapján állapítja meg az igazgatóság, hogy a kitűzött teljesítmény javadalomnak hány %-t hagyja kifizetni, az elért teljesítmények alapján. 8. Javadalomnak minősül: Javadalomnak minősül mindenféle juttatás, amit a munkáltató a dolgozók részére kifizet. Javadalomnak minősülnek a havi alapbéren kívül a munkaügyi szabályzatban rögzített alábbi kifizetések: Jutalom,* prémium,* forgalmi jutalék* Kitüntetéssel járó kifizetés* Törzsgárda utáni juttatás, 13. havi bér Egyéb utalványi juttatás Cafetéria juttatás minden választott módja Felmentési időre járó juttatás Végkielégítés (Mtv szerinti végkielégítésnél magasabb kifizetés nem illet meg egy munkavállalót sem) Tiszteletdíj, (tisztségviselők részére évente a közgyűlés hagyja jóvá az FB javaslata alapján) Benzin megtakarítás Kamatmentes munkabér előleg Oktatás, továbbképzés Minden más egyéb, a munkaügyi szabályzatban rögzített juttatás A javadalmazásokról az igazgatóság hoz döntést, illetve annak elveit az igazgatóság határozza meg. A csillaggal jelölt jövedelmek teljesítményhez kötöttek, az összes többi kifizetés nem teljesítmény javadalomhoz kötött. A szövetkezet átmeneti pénzügyi nehézségei, veszteséges gazdálkodás, jövedelmezőség nagymértékű romlása esetén az igazgatóságnak jogában áll az általa kitűzött 4

5 teljesítményjavadalmazásra vonatkozó előírásokat visszavonni, módosítani, és a kifizetéseket befagyasztani, mely minden teljesítményjavadalmazásban részesülő személyt (munkavállalót) érinthet. Igazgatósági tagok részére a közgyűlés egyszeri jutalom kifizetését hagyhatja jóvá, az FB javaslata alapján javadalom kifizetése kiemelt személyek részére: 8.2.1: A prémiumot nyugdíjba vonuláskor, illetve munkaviszony megszűnése esetén a megszűnés napján értékelni kell, és az elért teljesítmény alapján azt időarányosan számfejteni kell. A prémium terhére évente maximum kétszer előleg fizethető ki. Évközben a prémium előleg kifizetésére az adott időszakra vonatkozó teljesítmény mutatók igazgatóság általi kiértékelését, és jóváhagyását követően kerülhet sor Az ügyvezető igazgató részére megállapított pontokat azonos mértékben kell figyelembe venni. (5 pont, mindegyikre 15% jár teljesítés esetén. 5 x 15% = 75%). Amennyiben valamennyi feltétel teljesül, akkor lehet a maximum juttatást kifizetni. A végleges elszámolásra az éves közgyűlés után, a könyvvizsgáló által záradékkal ellátott mérleg alapján kerül sor. Nem teljesülés esetén visszafizetési kötelezettség is fennállhat. Év közben többször lehet az éves keret terhére előleget kifizetni. (negyed, vagy félévente) Az ügyvezető esetében minden pontra azonos mértékű 5 x 10% javadalom kerül kifizetésre, összesen maximum az alapbér 50%-a, melyre negyedévente kifizetés teljesíthető Amennyiben valamennyi feltétel teljesül, akkor lehet a maximum juttatást kifizetni. A végeges számfejtés és elszámolásra szintén az éves közgyűlés után, a könyvvizsgáló által záradékkal ellátott mérleg alapján kerül sor, az éves nyereség jóváhagyásakor. Év közben többször lehet az éves keret terhére előleget kifizetni. (negyed, vagy félévente) A hitelágazat vezető esetében minden pontra azonos mértékű 5 x 8% javadalom kerül kifizetésre, összesen maximum az alapbér 40%-a, melyre negyedévente kifizetés teljesíthető. Amennyiben valamennyi feltétel teljesül, akkor lehet a maximum juttatást kifizetni A végeges számfejtés és elszámolásra szintén az éves közgyűlés után, a könyvvizsgáló által záradékkal ellátott mérleg alapján kerül sor, az éves nyereség jóváhagyásakor. Év közben többször lehet az éves keret terhére előleget kifizetni. (negyed, vagy félévente) A kockázat kezelő és a hitelágazat vezető esetében minden pontra azonos mértékű 5 x 6% javadalom kerül kifizetésre, összesen maximum az alapbér 30% - a, melyre negyedévente kifizetés teljesíthető. Amennyiben valamennyi feltétel teljesül, akkor lehet a maximum juttatást kifizetni A végleges számfejtés és elszámolásra szintén az éves közgyűlés után, a könyvvizsgáló által záradékkal ellátott mérleg alapján kerül sor, az éves nyereség jóváhagyásakor. Év közben többször lehet az éves keret terhére előleget kifizetni. (negyed, vagy félévente) 8.3. A teljesítmény javadalmazást akkor lehet 100 %- ban teljesítettnek tekinteni, ha a pontban felsorolt valamennyi kitételt teljesíti a kiemelt személy. Amennyiben csak részben teljesül, úgy a juttatást az igazgatóság arányosan határozhatja meg. A kifizetés minden esetben kézpénzben történik (de ettől a két fél együttes döntéssel eltérhet) azonnali kifizetéssel, halasztási időtartam alkalmazása nélkül. A teljesítmény javadalmazás mértékének összhangban kell lenni a takarékszövetkezet tervezett eredménymutatóival. A mutatók romlása nem veszélyeztetheti a takarékszövetkezet prudens működését. Kifizetést a feltételek teljesítése estén is csak akkor lehet teljesíteni, ha azt a takarékszövetkezet eredménye lehetővé teszi. A kitűzött feladatoknak a tervszámokon kívül a takarékszövetkezet kockázatainak növekedését is figyelembe kell venni. Mindig szem előtt kell tartani a takarékszövetkezet érdekét. (tőkenövelési kényszer, Hpt, PSZÁF ajánlás, stb) 8.4. javadalom kifizetése nem kiemelt személyek részére: A kirendeltségi dolgozók részére a kifizetések a munkaügyi szabályzatban előírt feltételek teljesülése alapján kerülnek számfejtésre. A forgalmi jutalékot a munkáltatói jogokat gyakorló 5

6 ügyvezető értékeli a kirendeltség által beküldött negyedéves teljesítmény mutatók alapján, és a főágazat-vezető, a hitelágazat- vezető és a főkönyvelő véleményének kikérése alapján dönt jutalék megvonásról, illetve a kirendeltség - vezető véleményének figyelembe vételével a dolgozók részére felosztandó összeg nagyságáról dönt. A nem teljesítményjavadalmazásra alapuló kifizetések feltételeit a munkaügyi szabályzat fogalmazza meg. A központi dolgozók teljesítmény javadalmazásának értékelése is negyedévente történik. 9. Nyilvánosságra hozatal Mivel a takarékszövetkezetnél a kiemelt személyek száma a 20 főt nem éri el, a javadalmakat nem kell nyilvánosságra hozni. Nyilvánosságra kell hozni a Javadalmazási Politikára vonatkozó döntéshozást, a teljesítmény javadalmazásra vonatkozó információkat, a teljesítmény mérés módját, a teljesítmény javadalmazás kifizetésének módját, (készpénz, egyéb juttatás). 10. Ellenőrzés A JPSZ az igazgatóság fogadja el. (van három nem munkaviszonyban álló, külső igazgatósági tag) Ugyancsak az igazgatóság határozza meg minden évben azokat a teljesítményeket, aminek elérése esetén a kiemelt személyek részére a kifizetés megtörténhet. (értékeli a teljesítést) Az értékelést a kiemelt személyek esetében az igazgatóság végzi, az évenkénti prémium feltételekben foglaltak teljesülését a belső ellenőrzés évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzésről beszámol az igazgatóságnak, és a Felügyelő Bizottságnak, aki a beszámolót értékeli, szükség esetén felhívja az Igazgatóság figyelmét a szabályzattól való eltérésekre. Az FB javaslatot tehet a prémium feltételek módosítására. Amennyiben a szabálytalanság továbbra is fennáll, a FB egyéb jogosítványaival kényszeríti ki annak betartását. 11. Egyéb A javadalmazási szabályzat a munkaügyi szabályzattal együtt kell vizsgálni, annak szerves részét képezi. Az FB elnök és tagjainak javadalmazása kizárólag a közgyűlés által elfogadott havi tiszteletdíj formájában történik. Jelen szabályzat módosítását at Igazgatóság én 2/12/7/2012. számú határozatával jóváhagyta. Igazgatóság elnöke. 6

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika 1. Bevezetés: célok és alapelvek... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. Az arányosság elve... 3 4. A Banknál alkalmazott javadalmazási formák... 4 4.1 Szerződésben

Részletesebben

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1. Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Szabályozó irat száma 10-1 Hatálybalépés dátuma: 2014. július

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2012. december 31-i mérlege és eredménykimutatása

Részletesebben

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13082. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 0 2013.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GRÁNIT Bank vagy Bank) jogutódja a Milton Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben