JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére"

Átírás

1 EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/ Érvényes: június 1-től Módosítva: szeptember 28. Módosítva : szeptember 26.

2 BEVEZETÉS: CÉLOK ÉS ALAPELVEK A Javadalmazási Politika megfogalmazásának és folyamatos működtetésének célja a Takarékszövetkezet üzleti- és kockázati stratégiájának, érdekeinek és kockázatvállalási- kockázattűrési képességének összekapcsolása a döntéshozó vezetők anyagi érdekeltségével, ötvözve a hosszú távú, tartós fejlődés célkitűzésével. A Takarékszövetkezet alapvető célja, hogy dolgozóit ösztönözze a teljesítmény növelésére. A munkavállalók számára meghatározza a teljesítmény értékelés, a premizálás feltételrendszerét, amelyben figyelembe veszi az üzleti teljesítményt, a szervezeti egységek eredményességét és a munkavállalók egyéni teljesítményét is. Az ügyvezetést kivéve, a munkavállalók részére a kereteket az Érdekeltségi Szabályzat határozza meg. Az Ügyvezetés érdekeltségi rendszerét ezen szabályzat tartalmazza. A Jövedelmezési Politika célja, hogy összehangolja a vezetők anyagi érdekeltségét a Takarékszövetkezet hosszú távú stabil működésével, vagyis, hogy a hitelintézeti kockázatvállalást megadott keretek között tartva, az érintettek folyamatosan törekedjenek a túlzott kockázatvállalás elkerülésére. A teljesítményfüggő javadalmazás teljes összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a jövedelmező gazdálkodáson túlmenően a tőkehelyzet alakulását és a jövőbeni kockázatokat is. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Külső jogszabályok: - A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (Hpt.). - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Elnökének a javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 3/2011.(VIII.14.) számú ajánlása. - A 131/2011.(VII.18.) Korm. rendelet a javadalmazási politikának az érintett hitelintézet és befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról. - A 234/2007.(IX.4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. Belső szabályzatok: - Érdekeltségi Szabályzat - A béren kívüli juttatásokról szóló szabályzat AZ ARÁNYOSSÁG ELVE A Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikáját méretével, belső szerkezetével, tevékenysége jellegével és összetettségével, jogi formájából eredő sajátosságaival 2

3 arányosan, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban határozza meg. Az arányosság elve a következő eseteket érinti: a kiemelt személyek meghatározása, az értékelési szempontok meghatározása és az újraértékelések végrehajtása, a teljesítményjavadalmazás formáinak meghatározása, a kifizetés módja és a visszatartási politika alkalmazása, a teljesítményjavadalmazás halasztott módon történő kifizetése és a halasztási időszak meghatározása, a javadalmazásnak a munkaviszony megszűnésére és a nyugdíjpolitikára vonatkozó alkalmazása, a nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése. NYILVÁNOSSÁG A Takarékszövetkezet biztosítja, hogy a Javadalmazási Politika előírásai hozzáférhetőek legyenek valamennyi érintett számára (ügyvezetők, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, tagság), a kirendeltségeken, illetve a Takarékszövetkezet Titkárságán nyomtatott formában. A nyilvánosság számára a Takarékszövetkezet honlapján, a Közzétételek között meg kell jelentetni a Javadalmazási Politika főbb elveit, a javadalmazás gyakorlatát, a teljesítmény alapú javadalmazás összegeit. A nyilvánosságra hozatalnak ki kell terjednie: a Javadalmazási Politika meghatározásához használt döntéshozói folyamatra vonatkozó információkra, a teljesítmény és a teljesítményjavadalmazás kapcsolatára vonatkozó információkra, a teljesítmény mérésére, a kapcsolódó kockázat megállapítására vonatkozó követelményekre és a javadalmazási jogosultságokra vonatkozó információkra, a teljesítmény értékelés ismérveire, a juttatások jellemzőire és feltételrendszerére, a vezető állású személyekre vonatkozó összesített információkra (javadalmazás összege állandó és teljesítményjavadalmazás bontásban, annak formája, a ki nem fizetett, halasztott javadalmazás összege(megszerzett és meg nem szerzett jogosultság bontásban), az üzleti évben odaítélt halasztott javadalmazás kifizetett és teljesítménnyel korrigált összege.) A JAVADALMAZÁS SZEMÉLYI HATÁLYA ÉS TÍPUSAI A Takarékszövetkezet az Ügyvezetés tagjai részére rögzített javadalmazás és teljesítmény javadalmazást biztosít. 3

4 1. Rögzített javadalmazás - havi alapbér havi bér a Takarékossági Világnap alkalmából (Érdekeltségi Szabályzat) - A béren kívüli juttatásokról szóló szabályzatban foglalt juttatás elemek (étkezési utalvány, nyugdíjpénztári hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, szemüveg támogatás, nyugdíjba vonulás alkalmából 1 havi átlagbér, Széchenyi Pihenőkártya) - gépjármű- és mobiltelefon használat - tagi, illetve munkavállalói státuszhoz kötött kedvezményes banki szolgáltatások - integrációs szervekkel közös managment/tisztségviselői és/vagy dolgozói tőkeprogramokban való részvétel. 2. Teljesítmény javadalmazás A teljesítmény javadalmazás formája a prémium, amelynek kifizetése készpénzben történik. A teljesítmény javadalmazás jogosultsági feltételei Prémiumra az az ügyvezető jogosult, aki az alábbi kritériumok mindegyeikének megfelel: - Az értékelt időszaknak legalább a felét munkaviszonyban töltötte a Takarékszövetkezetnél, - kifizetés napján a Takarékszövetkezettel munkaviszonyban állt, és a kifizetés napján nem állt rendkívüli felmondás alatt. Az Ügyvezetők teljesítmény értékelésének alapelvei Az alapvető cél a túlzott kockázatvállalás mérséklése érdekében a Takarékszövetkezet a teljesítményjavadalmazást a teljesítmény mérése és a felmerült kockázatok együttes értékelése alapján állapítja meg. A teljesítményjavadalmazás összegének a vállalt kockázatok mértékével összhangban kell lennie. Alapelvként figyelembe kell venni, hogy a teljesítmény értékelés nem jutalmazhatja azt a kockázatvállalást, amely meghaladja a Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiájában megfogalmazott kockázati étvágyat A teljesítménymérési időszak alapvetően egy naptári év. De a teljesítményjavadalmazás megállapításakor legalább három év teljesítménymutatóit kell figyelembe venni azzal, hogy évet illetően egy, évet illetően két év teljesítménymutatói is igénybe vehetőek. Kötelező (piaci és kockázati-) teljesítmény mutatók (súly: 40 %) Figyelembe kell venni a következőket: a nem teljesítő hitelek részarányának változását(10 %), a tőkekövetelmény előírásoknak való megfelelés mértékét(10 %), 4

5 a likviditási kockázatokat mérő mutatószámok változását(10 %) és az elért adózás előtti eredményt(10 %). További mutatók 1.) Takarékszövetkezeti teljesítménymutatók(súly: 40 %) Értékvesztési terv teljesítése(15 %) Kamatkülönbözet alakulása (10 %) Jutalékeredmény alakulása (15 %) 2.) Személyes kritériumok ( pl.: ügyfél elégedettség, vezetői képességek, motiváció, kapcsolattartó képesség, stb.) (súly : 20 %) A teljesítményértékelés folyamata 1) Éves célok kitűzése Az éves célokat az Igazgatóság tűzi ki, gyakorlatilag az éves terv igazgatósági szintű elfogadásával egyidejűleg, a mérlegzárást előkészítő Igazgatósági ülésen. Az éves célkitűzésnek (prémium feltételnek ) tartalmaznia kell a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat, a hozzájuk tartozó arányokkal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját. A célkitűzések a jelen Javadalmazási Politika mindenkori mellékletét kell képezzék. A célkitűzések előre nem látható tényezők bekövetkezése esetén év közben korrigálhatóak. Az éves célok tudomásul vételét az érdekeltek aláírásukkal igazolják. 2.) Éves teljesítményértékelés Évente egyszer történik a mérlegzáró Közgyűlést előkészítő Igazgatósági ülés keretén belül az éves beszámolóban foglalt adatok és az OTIVA által megadott kritériumok alapján. A teljesítményjavadalmazás kiszámításának alapjául vett teljesítménymutatóknak tartósan fennálló és valós eredményen kell alapulnia. Az értékek helyességét független szakértő, jelen esetben az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap igazolja. Az értékelést ki kell egészíteni egy előzetes kockázati értékeléssel is, amelynek célja, hogy a Takarékszövetkezet ne csak azt vizsgálja meg, hogy a teljesítmény mérésére szolgáló mutatók értékei megfelelően teljesültek-e, hanem azt is, hogy az intézmény kockázatai nem növekedtek-e meg olyan mértékben, ami egy jövőben bekövetkező esemény esetében veszélyeztetheti az intézmény prudens működését. 5

6 A prémium kifizetése A prémium kifizetésére az értékelést követően készpénzben kerül sor, halasztási időtartam alkalmazása nélkül. Az Igazgatóság jogosult a tárgyév folyamán a prémium tárgyévi csökkentéséről illetve elmaradásáról is dönteni ( pl. a Takarékszövetkezetre ható külső politikai, gazdasági, pénzügyi tényezők, veszteséges gazdálkodás illetve egyéb, az üzleti eredményt befolyásoló események, stb.) miatt. A teljesítményjavadalmazás kifizetésére nem kerülhet sor, amennyiben a Takarékszövetkezet a Hpt. tőkére vonatkozó szabályainak nem, vagy a kifizetés nyomán nem felelne meg. Prémiumelőleg A teljesítményjavadalmazással érintett munkavállalók esetében az első félév eredmény terhére prémiumelőleg fizethető, amennyiben az éves célkitűzések időarányosan teljesültek és a tőkekövetelmény ezt lehetővé teszi. A prémium előleg az éves keret maximum 50 %-a lehet. A kifizethetőségről az Igazgatóság dönt. Amennyiben az éves teljesítményértékelés alapján az éves célkitűzések nem vagy csak részben teljesültek, úgy a prémiumelőleg azon részét, amelyre az érintett Ügyvezető nem lenne jogosult, vissza kell fizetnie. A munkaviszony megszűnése esetén Az éves célkitűzések időarányos teljesítése és a szabályoknak megfelelő tőkehelyzet esetén a megszűnő munkaviszonnyal rendelkező Ügyvezető részére időarányos prémium fizethető. A döntést ebben az esetben is az Igazgatóság hozza meg. Rendkívüli munkáltatói felmondással történő munkaviszony megszűntetés esetén prémium kifizetés nem jár. RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT A Javadalmazási Politikát az Igazgatóság fogadja el, és az éves értékelések kapcsán a szabályrendszer felülvizsgálata is megtörténik. A Javadalmazási Politikában foglaltak szerinti bónusz értékek meghatározását az OTIVA végzi, a végrehajtást, a szabályszerű kifizetéseket a Felügyelő Bizottság a Belső Ellenőrzési Osztály bevonásával évente ellenőrzi. Szükség esetén javaslatot tesz a módosítására. A Javadalmazási Politika június 01.-én lépett hatályba, január 1-én kezdődött üzleti év kezdőnapjára visszamenőleges érvényességgel. 6

7 A jelen módosításokkal egységes szerkezetű szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága szeptember 26.-án az 4/12/ számú határozatával fogadta el, és szeptember 30-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a szeptember 30-tól hatályos Javadalmazási Politikát. Mellékletek : éves célkitűzések Igazgatóság Elnöke Hitelesítő Hitelesítő 7

8 A Javadalmazási Politika melléklete Éves célkitűzések az Ügyvezetők részére / 2012 Éves prémium keret : 6 havi átlagbér A teljesítmény mutatók előírt értékei: Piaci és kockázati teljesítmény mutatók (max. súly: 40 %) 1. a nem teljesítő (90 napon túli lejáratú) hitelek állományának változása (10 %). Feltétele : a 90 napon túli hitelek állomány növekedése < 10 %. 2. a tőkekövetelményeknek való megfelelés (10 %). Feltétele : a jogszabályban meghatározott küszöbérték meghaladása. 3. likviditási kockázati limitek betartása (10 %). Feltétele: a likviditási pozíció, a likviditási kockázat nem romlik. (Kockázati- és likviditási Stratégiában meghatározott kockázatmérséklő limitek betartása) 4. Tervezett adózás előtti eredmény változása (10 %). Feltétele : az elért adózott eredmény eléri illetve meghaladja a tervezettet. Pénzintézeti teljesítmény mutatók( max. súly : 40 %) 1. értékvesztési terv teljesítése (15%). Feltétele : a tény nem haladja meg a tervezettet, eredményes működés és a Hpt. előírásoknak megfelelő tőkemutató mellett. 2. kamatkülönbözet alakulása ( 10 %). Feltétele : a tény eléri illetve meghaladja a tervezettet. 3. jutalékeredmény alakulása (15%). Feltétele : a tény meghaladja a tervet, illetve a bázis adatot. Személyes kritériumok(max. súly : 20 %) ( A felügyelt terület eredményes irányítása, szabályszerű működése, a belső- és külső auditorok véleménye, az általuk előírt feladatok teljesítése, stb.) A célkitűzéseket és a prémium kitűzést elfogadom: Eger, Ügyvezető 8

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GRÁNIT Bank vagy Bank) jogutódja a Milton Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13082. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 0 2013.

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2012. december 31-i mérlege és eredménykimutatása

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben